Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

of 17 /17
Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie

Embed Size (px)

Transcript of Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

Page 1: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up1

wonen in transitie

Page 2: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

Belang van bouwen en wonen30% van de totale ecologische impactGebouwen hebben lange levensduur:

keuzes van vroeger en nu werken lang doorTwee manieren van impact

Bij het bouwen en nadien ontmantelen (grondstoffen, energie, transport)

Tijdens het bewonen (verwarming, koeling, elektriciteit,…)

Stijgende vraag naar woningen: vooral omwille van kleinere gezinnen (gezinsverdunning)

2

Page 3: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

DEEL 1: de huidige situatie

3

Page 4: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

Probleem 1: ecologische kwaliteit van de huizen

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Zwed

en

Finla

nd

Denem

ark

en

No

orw

eg

en

Zwitse

rla

nd

Fra

nkrijk

Oo

stenrijk

Spa

nje

Ned

erla

nd

Duitsla

nd

Ita

lië

Eng

ela

nd

Belg

Ierla

nd

Turk

ije

buite

nm

ure

nth

erm

ische is

ola

tie [cm

] daken

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Zwed

en

Finla

nd

Denem

ark

en

No

orw

eg

en

Fra

nkrijk

Oo

stenrijk

Eng

ela

nd

Duitsla

nd

Ierla

nd

Zwitse

rla

nd

Ned

erla

nd

Spa

nje

Belg

Ita

lië

Turk

ije

BRON: EURIMA

Page 5: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

Situatie slechter in de steden

62,5

41,6

57,4

70,5

55,7

33,8

59,863,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Dubbele beglazing Isolatie dak Isolatiebuitenmuren

Isolatieverwarmingsbuizen

België

De 5 grootsteden

Page 6: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

6

Probleem 2: ruimtelijke ordening

Page 7: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

7

- Rampzalig voor open ruimte en resterende natuur

- Extra kosten voor de gemeenschap (nutsvoorzieningen)

- Extra verkeer en vervuiling (tweede wagen vaak ‘noodzakelijk’ in landelijke gebieden)

- Esthetisch weinig aangenaam

Lintbebouwing en versnippering

Page 8: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

8

Probleem 3: sociale aspecten

- Dualisering van de woningmark:

- de private huurder verzwakt

- de gemiddelde woningkwaliteit van huurwoningen vermindert

- het huurwoningaanbod vermindert

Problemen rond:- de zwakke huurders- kwaliteitsbeleid op de (private) huurmarkt- wachtlijsten voor ‘sociale’ huurwoningen

Page 9: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

DEEL 2: eco-sociaal wonen

9

Page 10: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

Uitgangspunten (1)Gezonde, veilige en sociale woonomgeving

Huizen met minimale milieu-impactTegengaan versnipperde ruimtelijke ordening

Aandacht voor nieuwe woonvormen (co-housing, modulair wonen, kangoeroewonen,…)

10

Page 11: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

Bouwen met strobalen

Houtskelletbouw

11

Page 12: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

Uitgangspunten (2)Gesloten kringlopen en verantwoord materiaalgebruik

Beperking van woonvolumeVervanging en renovatie in plaats van nieuwbouw

Veralgemening passiefhuis normHernieuwbare en recyclage materialen

Transitie Netwerk Vlaanderen - Skilling up12

Page 13: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

Bouwen met aarde

Low tech wonen

Page 14: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

Uitgangspunten (3)Waterbesparende huizenHuizen die energie opwekken,

aangesloten op een smart gridTerug verschuiving naar huren en meer

mobiliteit. (de juiste woning voor de juiste levensfase)

Vermenging van woon- en werkfuncties (geen slaapsteden, geen werksteden)

Weg van een starre en individualistische wooncultuur

Transitie Netwerk Vlaanderen - Skilling up14

Page 15: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

High-tech

Seed House and Forestry Centre, BelgiumArch: Samyn & Ptnrs

Nieuwe materialen en technieken

High Tech wonen

Page 16: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

KANGOEROEWONEN16

Page 17: Transitie Netwerk Vlaanderen – Skilling up 1 wonen in transitie.

CO-HOUSING17