Middenveld in transitie

of 47 /47
Middenveld in transitie Ignace Schops Zomeruniversiteit ACW 27 augustus 2013

Embed Size (px)

description

Ignace Schops, de oprichter van het prijswinnende Nationaal Park Hoge Kempen, over transitie. Limburg mag die trein niet missen. Hoe kan het middenveld ecologie op een sociale manier verbinden met economie?

Transcript of Middenveld in transitie

Page 1: Middenveld in transitie

Middenveld in transitie

Ignace Schops

Zomeruniversiteit ACW

27 augustus 2013

Page 2: Middenveld in transitie

Maatschappelijk middenveld

• Onze democratie is opgebouwd uit een participatief model van vertegenwoordiging (…)

• Middenveld = particuliere organisatie(s) in de samenleving die verschillende groepen en meningen en belangen vertegenwoordigen

• Middenveld vervult een brugfunctie tussen burgers en overheid

• Kunnen publieke taken (helpen) uitvoeren • Middenveldorganisaties kunnen

overheidsmiddelen ontvangen en werken veel met vrijwilligers

Page 3: Middenveld in transitie

Middenveld

• Universele rechten van de mens - 1948 • Algemeen stemrecht – Vrouwenstemrecht • Gelijkheid statuut arbeiders – bedienden

• Werkgever- & werknemersorganisaties

• Greenpeace • Rode Kruis • Artsen zonder grenzen • In heel wat beleidsvoorbereidend werkt speelt het

middenveld een belangrijke rol

Page 4: Middenveld in transitie
Page 5: Middenveld in transitie

Wereldwijde Uitdagingen

• Klimaat

• Biodiversiteit

• Groei wereldbevolking

• Ondervoeding

Duurzame ontwikkeling

Page 6: Middenveld in transitie
Page 7: Middenveld in transitie

Planet

Pleasure

People

Profit

Page 8: Middenveld in transitie
Page 9: Middenveld in transitie
Page 10: Middenveld in transitie
Page 11: Middenveld in transitie
Page 12: Middenveld in transitie
Page 13: Middenveld in transitie
Page 14: Middenveld in transitie
Page 15: Middenveld in transitie

BIODIVERSITY

Page 16: Middenveld in transitie

Brookesia micra Madagascar

Page 18: Middenveld in transitie
Page 19: Middenveld in transitie
Page 20: Middenveld in transitie
Page 21: Middenveld in transitie
Page 22: Middenveld in transitie
Page 23: Middenveld in transitie
Page 24: Middenveld in transitie
Page 25: Middenveld in transitie
Page 26: Middenveld in transitie
Page 27: Middenveld in transitie
Page 28: Middenveld in transitie

Biodiversiteit is in verval …

Page 29: Middenveld in transitie
Page 30: Middenveld in transitie
Page 31: Middenveld in transitie
Page 32: Middenveld in transitie
Page 33: Middenveld in transitie
Page 35: Middenveld in transitie

Middenveld

• Uitdagingen

– Vergrijzing langer werken minder senioren?

– Demografie

• 2050 – # 60+ = 4 miljoen

– # 80+ zal ver-9-voudigen

– Hoe overleven in een veranderende (subsidie) omgeving?

– Hoe gaan we om met vrijwilligers?

Page 36: Middenveld in transitie

Middenveld

• Engagementsverandering clicking maatschappij – “voorzitter voor het leven” >< tijdelijke vrijwilliger

• Duidelijke transitie – Traditioneel middenveld moet zich herorganiseren – (nog) niet klaar om nieuwe trends te managen

• Minder middenveld? Ander middenveld? • Andere methodieken – Virtueel middenveld

– Inzet sociale media (Facebook, Twitter, …) – Sing for the climate

Page 37: Middenveld in transitie

Middenveld

• Beleidsbeïnvloeding

• Middenveld in transitie naar andere duurzame doelen, … solidair samenleven

• Duurzame ontwikkeling als thema binnen ACW

• Cross-verbanden: belang van natuur en milieu in socio-economische samenleving – Tewerkstelling

– Landbouw

– …

Page 38: Middenveld in transitie

Middenveld

• Rol van vrijwilligers

• Levert het ook iets op?

• Belang van vorming & sensibilisering, …voorbeeldwerking

• Weg van het korte termijn denken

• Wie is het middenveld?

• Meer succesvol in lokale netwerken

– Think globally, act locally and change personally!

Page 39: Middenveld in transitie

Middenveld

• Internationale netwerken • Beleidsbeïnvloeding - georganiseerd

– Klimaat – Natuur – Landbouw

• Moeilijk voor beleidsmensen, want niet elke groep ijvert voor een gelijk doel. Doelstellingen kunnen zelfs tegengesteld zijn. – Klimaat beleid EU (normen te hoog of te laag)

• 20% terugdringen broeikaseffect – 20% terugdringen energieverbruik – 20% hernieuwbare energie

– Landbouw >< natuur – Bedrijven >< landbouw

Page 40: Middenveld in transitie

Yes, we can!

Page 41: Middenveld in transitie
Page 43: Middenveld in transitie
Page 44: Middenveld in transitie

World Solar Photovoltaics Production Annual Production 1975 – 2010

Me

ga

wa

tts p

er

Ye

ar

Source: Earth Policy Institute

Page 45: Middenveld in transitie

1995 – 2010

Me

ga

wa

tts

Germany Germany

Japan Japan

Taiwan Taiwan

U.S. U.S.

China (10.852 Mw) China (10.852 Mw)

Rest of the world Rest of the world

Source: Earth Policy Institute

Annual Solar PV Production by Country

Page 46: Middenveld in transitie

Rana Dalmatina, springkikker

Page 47: Middenveld in transitie

Leapfrogging