transitie kenmerken

of 24 /24
We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk

Embed Size (px)

Transcript of transitie kenmerken

Page 1: transitie kenmerken

We leven niet in tijdperk van verandering

maar in een verandering van tijdperk

Page 2: transitie kenmerken

Unieke Kanteling

1. weefsel van de samenleving verandert

2. structuur van de economie verandert

3. disruptieve technologische doorbraken

Page 3: transitie kenmerken

Laatste Kantelperiode

Modernisering

1850-1920

industriële revolutie staal, elektriciteit, verbrandingsmotor

fundament voor Nederland 2.0

onderwijs, kiesrecht, zorg, sociale structuren

vernieuwing in kunsten architectuur, schilderkunst, literatuur

Page 4: transitie kenmerken

Indicaties voor Kantelperiode

- collectief unheimisch gevoel dat verandering in lucht hangt

- chaos door turbulentie, instabiliteit en onzekerheid

- enorme dynamiek van onderop, nieuwe macht van onderop

- geen duidelijke richting, weinig inzicht en overzicht

- creatieve mensen breken door het systeem heen

- steeds meer conflicten tussen bestaande en nieuwe orde

Page 5: transitie kenmerken

25 jaar

DoorontwikkelingsfaseVoorontwikkelingsfase

25 jaar

Transitie naar Samenleving 3.0

Horizontaal

Decentraal

Bottom-up

Kant

elpe

riode Verticaal

Centraal

Top-down

Tijd

O

pbou

w va

n du

urza

me

sam

enle

ving

We zitten hier

Page 6: transitie kenmerken

Kantelfaseenergiebedrijven vallen om

massale ontslagen in thuiszorg

welzijnsorganisaties verdwijnen

bouwbedrijven saneren op grote schaal

Page 7: transitie kenmerken

Paradigma Wisseling

oude wereldbeeld nieuwe wereldbeeld

exploitatiemodel co-operatiemodel

economisch rendement maatschap. rendement

lineaire processen kringlopen

waarde ontlenen waarde creëren

zelfredzaam samenredzaam

Page 8: transitie kenmerken

Structuur Wisseling

oude structuur nieuwe structuur

verticaal horizontaal

hiërarchisch netwerken

top-down bottom-up

centraal decentraal

zuilen gemeenschappen

Page 9: transitie kenmerken

Samenleving 3.0do it ourselves society

samenleving van onderop

Participatiesamenleving

burgerkracht

sociaal doe het zelven

Page 10: transitie kenmerken

Crisis = Zegen

roer moet radicaal om

mens is hardleers

verandert pas echt bij langdurige crises

Page 11: transitie kenmerken

Inzichten uit de Transitiekunde

@JanRotmans

Page 12: transitie kenmerken

Inzicht I

transities zijn maatschappelijke omwentelingen die leiden

tot fundamentele en onomkeerbare veranderingen

grote omwentelingen ontstaan vaak uit kleine initiatieven

van kleine groepjes individuen die een andere weg inslaan

https://www.youtube.com/watch?v=FA2Ff6qIijI

Page 13: transitie kenmerken

Inzicht II

Transitie is fundamentele omslag in denken, handelen, organiseren

denken, handelen en organiseren zijn met elkaar verweven;

grootste obstakel vormt het omdenken (cultuuromslag)

Page 14: transitie kenmerken

Inzicht III

transities zijn mensenwerk. Technologie is belangrijk

maar niet doorslaggevend. Is wel wisselwerking

Page 15: transitie kenmerken

Inzicht IVtransities worden zelden van boven af bepaald, en al

helemaal niet vanuit de politiek. Wel kan de politiek

een versnellend effect hebben op transities

Page 16: transitie kenmerken

Transitie van roken naar niet-roken1958: rookt 90% van volwassen mannen---2012: rookt 27%

van volwassen mannen (10% van jongeren)

1950: verband tussen roken en longkanker (Doll)

steeds explicietere waarschuwingen

reclame steeds verder teruggedrongen

1990: rookverbod in vliegtuigen,

daarna in openbaar vervoer

2004: rookvrije werkplek

2008: horeca rookvrij

Page 17: transitie kenmerken

Transitie van roken naar niet-rokentransitie duurde twee generaties

was vooral een cultuuromslag

begon bij elite, later volksbeweging

beleid volgde later, wel belangrijk

Page 18: transitie kenmerken

Inzicht Vtransitie is een machtswisseling.Een regime heeft de macht en wil die

behouden. Niches willen macht

ontwikkelen van onderop en een regime vormen

transities gaan gepaard met strijd en weerstand

Page 19: transitie kenmerken

Inzicht VI

sturen van transities betekent beïnvloeden op een slimme,

subtiele manier, dus niet vanuit controle en beheersing

transitiesturing is het geven van richting in combinatie met

het creëren van ruimte voor vernieuwing

Page 20: transitie kenmerken

Inzicht VII

friskijkers en dwarsdenkers spelen een belangrijke rol bij transitiesturing omdat zij nieuwe paden inslaan

kantelaars spelen een rol bij transitiesturing in de kantelfaseomdat zij systemen kunnen laten kantelen

Page 21: transitie kenmerken

Inzicht VIII

transitiesturing is organisch sturen. Een combinatie van top-down en bottom-up sturing

organisch sturen vraagt geduld, tijd, vertrouwen. Een combinatie van visie, strategie en actie

Page 22: transitie kenmerken

Inzicht IX

elke systeemtransitie vraagt om een organisatorisch transitie.

Elke organisatorische vraagt om een persoonlijke transitie

Een persoonlijke transitie vergt het overwinnen van angst.

Existentiële angst om te verliezen wat je hebt, zonder te

weten wat je krijgt

Page 23: transitie kenmerken

Gerichtheid op:

Systeemwaarden Menswaarden

doelmatigheid aandacht / tijd

efficiency vertrouwen

controle, beheersing ruimte

regelzucht keuzevrijheid

kosten / baten kwaliteit

Page 24: transitie kenmerken

Conclusie• we leven in een verandering van tijdperken

• samenleving kantelt naar glokaal, van onderop• Mensen betrekken en faciliteren om hun ideeën vorm te geven.

• decentralisatie is niet de opgave, maar cultuuromslag• Echt anders gaan werken vanuit andere waarden

• vraagt om ingrijpende transitie binnen organisaties• Organisatie, structuur, cultuur

• vraagt om persoonlijke transitie van mensen• Anders denken, anders ervaren, anders doen