Transitie Jeugdzorg - Goirle Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4....

download Transitie Jeugdzorg - Goirle Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept

of 36

 • date post

  15-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Transitie Jeugdzorg - Goirle Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4....

 • Transitie Jeugdzorg

  Door José Vianen; Adviseur

 • relevante thema’s

  1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning

 • 1

  Onvrede in

  en over de

  jeugdzorg!

  Aanleiding van de transitie:

 • 2010 Evaluatie van de wet op de jeugdzorg

  2011 Aankondiging Rijk decentralisatie

 • Oorzaak?

 • Provinciale jz Jeugd GGZ LVG-Jeugd Gesloten jz JB JR AMK

  Gemeenten Transiti

  e

  Gemeenten

  Wat gaat er veranderen?

 • Ambulante hulp

  Daghulp

  Pleegzorg

  Residentieel / verblijf Crisis / kort / lang AMK onderzoek

  Jeugdbescherming

  Jeugdreclassering

  Observatie

  Diagnostiek

  Kortdurend verblijf

  Therapie /behandeling

  Begeleiding groep

  Vormen van aanbod

 • Totaal budget 2009 Gespecialiseerde zorg

  3.072 miljoen3.072 miljoen

  Bezuiniging 300 miljoenBezuiniging 300 miljoen

  Meicirculaire 2013: verdeelmodel

  Het jeugdzorgbudget in 2015 wordt additioneel verlaagd met 150 mln.

 • 2 Transformatie……

 • Organiseren van alle ondersteuning en hulp

  Innovatie & transformatie tot nieuwe jeugdhulp “het moet beter en anders”

  Efficiëntiemaatregel “met minder geld goede zorg bieden”

  Gemeentelijke opdracht

 • Veel partijenVeel partijenComplexComplexOmvangrijk

 • 2 Wat hebben we voor ogen?

 • 2 Goede kwaliteit

  Snelle toegang

  Geen wachtlijsten

  Op maat

  In de leefomgeving

  http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=afbeelding+school&source=images&cd=&cad=rja&docid=qfpJh7eYVQAD5M&tbnid=i0KfR_2XuBZQhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://testen-en-toetsen.blogspot.com/2012/12/sterke-school-dat-valt-nog-te-bezien.html&ei=-hUZUdv_FOWR0QX9qIDoBQ&bvm=bv.42080656,d.d2k&psig=AFQjCNGKK24C-85_xjckNT3yQld7I23_7w&ust=1360684894827293

 • 3 Kansen van de transitie

 • Oorzaak?

 • CJG JGZ

  (school) mw Jongerenwerk

  Voortijdig schoolverlating

  ZAT e.d.

  gemeentengemeenten ProvincieProvincie

  Bureau Jeugdzorg

  Bureau Jeugdzorg

  J B J B

  J R J R

  Zorg aanbieders

  Zorg: Ambulant Residentieel Dagbesteding Behandeling

  Zorg aanbieders

  Zorg: Ambulant Residentieel Dagbesteding Behandeling

  RvdKRvdK KinderrechterKinderrechter

  Zorgkantoor Zorgverzekeraars

  Zorgkantoor Zorgverzekeraars

  Lokale hulp

  Mini sterie Mini

  sterie

  Indicatie Geïndiceerde zorgJB/JR MAATREGEL

  GemeentenGemeenten

  A M K

  S E Z

 • Kansen van de transitie Eigen kracht & pedagogische civil society

 • Kansen van de transitie Eerder, op maat, goede hulp Op alle leefgebieden Keuzevrijheid en flexibiliteit van zorg

  Snelle toegang

 • Kansen van de transitie Instelling kunnen innoveren Gezamenlijke maatschappelijke opdrachten

 • Kansen van de transitie Eén financiering Duidelijke wijze van sturing door gemeenten Goed monitoren van resultaten

 • Eigen kracht & verantwoordelijkheid burgers en cliënten

  Nieuwe wijzen van werken

  Andere vormen van organisatie en inrichting jeugdhulp

  Aansturing gemeenten & intergemeentelijke

  samenwerking

 • 4 Concept wettekst

 • 4 Concept wettekst

  - Beleidsvrijheid versus waarborgen voor kind/ouder - Jeugdhulp plicht voor gemeenten

  - Jeugdbescherming en jeugdreclassering - Advies en meldpunt huiselijk geweld en

  kindermishandeling

  - Kwaliteit

 • 4 Concept wettekst

  Kwaliteit

  •Medezeggenschap •Klachtenafhandeling •Vertrouwenspersoon •Gecertificeerde instellingen voor JB en JR (landelijk) •Eén landelijke inspectie

 • Ingericht zorg voor  jeugd

  Transitie Traject Midden Brabant Transitie Traject Midden Brabant

  ! Midden Brabant

 • Overheveling jeugdzorg

  verder1-1-20151-1-2013 1-1-2014

  Tijdspad Transitie Jeugdzorg

  Landelijke kaders Regionale

  /lokale vertaling Functioneel ontwerp Beleidsplan

  Behandeling wet door RvS juni ‘13

  Budget bepalen Contracteren Inrichting & implementatie

  5

  Monitoren Evalueren Bijsturen

 • Hulpvorm Aantallen 2010/2011

  Provincie NB

  BJZ 15.262

  Provinciale JZ 13.943

  LVB 15.895

  GGZ 148.460 Landelijk

  bij benadering

  Aantallen in Noord-Brabant

 • Hulpvorm Aantallen 2011 Provincie NB

  Ambulante hulp 8.153 Daghulp 1.297

  Pleegzorg 2.319 Residentieel 2.174

  2011: Provinciale Jeugdzorg

  bij benadering

 • Hulpvorm Aantallen 2010

  Provincie NB

  BJZ geaccepteerde aanmeldingen

  9.124

  AMK onderzoeken 2.163

  Jeugdbescherming 2.806

  Jeugdreclassering 1.169

  2010: Bureau Jeugdzorg

  bij benadering

 • Hulpvorm Aantallen gebruikers Provincie NB

  Intramuraal 1.405

  Extramuraal 4.120 Individuele begeleiding 3.045

  Begeleiding groep 2.985 Kortdurend verblijf 1.585 Vervoer 2.755

  2010: LVB licht verstandelijke beperking

  bij benadering

 • Hulpvorm Aantallen gebruikers landelijk

  Ambulant 140.000 Verblijf deeltijd 1.730

  Verblijf 24 uurs jr 300

  bij benadering

  2011: GGZ jeugd

  Transitie Jeugdzorg Dianummer 2 Dianummer 4 Dianummer 5 Dianummer 6 Dianummer 7 Oorzaak? Dianummer 10 Dianummer 11 Dianummer 12 Dianummer 13 Dianummer 14 Dianummer 15 Organiseren van alle ondersteuning en hulp �� Innovatie & transformatie tot nieuwe jeugdhulp� “het moet beter en anders”�� Efficiëntiemaatregel� “met minder geld goede zorg bieden” Dianummer 17 Dianummer 18 Dianummer 19 Dianummer 20 Oorzaak? Dianummer 22 Dianummer 23 Dianummer 24 Dianummer 25 Dianummer 26 Dianummer 27 Dianummer 29 Dianummer 30 Dianummer 31 Dianummer 32 Dianummer 33 Dianummer 34 Aantallen in Noord-Brabant Dianummer 36 Dianummer 37 Dianummer 38 Dianummer 39