Transitie Awbz Naar Wmo

Click here to load reader

 • date post

  05-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  1.014
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ondersteuning gemeenten bij transitie AWBZ naar Wmo

Transcript of Transitie Awbz Naar Wmo

 • 1. Decentralisatie is n van de grootste uitdagingen in de historie vangemeenten. Eiffel geeft uw WMO transitie een kickstart! WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.
 • 2. InleidingDoor de veranderingen in de AWBZ, Jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen veranderthet landschap waarin gemeenten, verzekeraars en welzijn- en zorginstellingen nu werken.Verzekeraars en gemeenten krijgen nu (meer) verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deAWBZ.De gedachte is dat concurrerende verzekeraars het beste de zorg in de AWBZ kunnen regelen en uitvoeren. De voorliggende vragen voor het ontwikkelen van de scan voor zorgaanbieders zijn:Een ander deel van de AWBZ, de ondersteuning, gaat naar gemeenten. Zij hebben betere mogelijkheden om Hoe krijgt de burger de juiste combinatie en hoeveelheid van zorg (en welzijn)?burgers maatwerk te bieden. Gemeenten kunnen in een regisserende rol rekening houden met de samenhang Hoe blijven de kosten van zorg en welzijn beheersbaar?met andere vormen van ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening. Hoe de omslag te maken van handeling/voorziening gerichte inkoop en vraag naar oplossing/ resultaat gerichte inkoop en vraag?Gemeenten zijn druk bezig hun regierol vorm te geven. Zorgaanbieders zijn bezig hun strategie te bepalen. Om Hoe blijft de burger tevreden ondanks bezuinigingen in zorg en ondersteuning?zorgaanbieders te ondersteunen bij het bepalen van hun strategie, heeft Eiffel een scan ontwikkeld om hunconcurrentiepositie te bepalen en de onderhandelingen met gemeenten aan te gaan. WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 2 van 16
 • 3. A. CLINTENSCANDe scan is een doorlichting op klantniveau van de zorgaanbieder i.t.t. een scan op aanbodniveau. Eiffel Door de Clintenscan ontstaat voor gemeenten een beeld voor welke groepen het zinvol is:onderzoekt in de scan het clintenbestand op: een alternatief aanbod van derden te vragen of voorliggende voorzieningen te realiseren; Grondslag (de bekende 6 van het CIZ) prestatieafspraken te maken over op maatschappelijke participatie gerichte rehabilitatie; Aard voor clinten met meervoudige ondersteuningsbehoeften tot een zo gentegreerd en samenhangend Gebruikersgroepen mogelijk hulpaanbod te komen.Door de clintenscan ontstaat een gedetailleerd beeld: De scan is nadrukkelijk geen indicatiestelling. De clintenscan zoekt en categoriseert in bestanden op welke groepen een zorgaanbieder concurrentie mag verwachten waarna gericht naar oplossingen kan worden gezocht: op welke groepen de zorgaanbieder een uniek aanbod heeft waar echt kwaliteit op wordt toegevoegd. maatwerk opbouw prestatiemanagementOmgekeerd is de scan ook te gebruiken door gemeenten om hun onderhandelingspositie t.o.v. zorg- en grip op prestaties en uitgavenwelzijnaanbieders te bepalen.B. TRANSITIESCANEen scan die Eiffel met de Clintenscan combineert, is de Transitiescan. De transitie van AWBZ naar Wmo, de Door middel van de Transitiescan ondersteunt Eiffel gemeenten bij de ontwikkeling van hunovergang van grote delen van Jeugdzorg naar gemeenten, de WWNV draait allemaal om gemeenten die meer regiefunctie en de Kanteling op het gebied van met name de Wmo. De Transitiescan ondersteunt bij hetinvulling willen geven aan hun regietaken. maken van de omslag van handeling/voorziening gerichte inkoop naar een oplossing/resultaat gerichte inkoop en inrichting van de gemeentelijke organisatie.Gemeenten staan het dichtste bij de burger, kennen deze het beste, kennen de omgeving het beste. Veelinitiatieven die gemeenten voorheen ontplooiden om verbanden te leggen over de schuttingen van de De Transitiescan is te gebruiken als:verschillende wetten en financieringsbronnen heen (zorgregisseurs, gezinscoaches, doelgroepcoaches, snelle start voor het vormen van een breed beleid op het sociaal domein;zorgmakelaars, ouderenondersteuners, MAATwerkers, lokale zorgnetwerken, ketenregisseurs), krijgen nu in ondersteuning bij het verder invullen van de regierol en de verdere inbedding er van in deprincipe alle ruimte. gemeentelijke organisatie; eerste etappe in een 213a onderzoek om te laten zien hoe de gemeente nu integraal beleid op het gebied van het sociaal domein waarmaakt. WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 3 van 16
 • 4. Waarom deze twee scans?ALGEMENE KOSTENONTWIKKELING LOKALE AFWIJKINGEN IN DE KOSTENONTWIKKELINGGemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnaanbieders staan voor een grote uitdaging. Het Rijk heeft met De lokale situatie kan drastisch afwijken van het landelijke beeld. Het is qua budget nog koffiedik kijken hoede zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitgaven. Gemeenten krijgen voor de het Rijk dat bepaalt.overheveling van de AWBZ-functie begeleiding extramuraal het budget 2010 minus een doelmatigheidskorting Aan de uitgaven kant is het beeld ook sterk afhankelijk van aard en omvang van de gemeente. Bij devan 5%. zorgkantoren ging het om grote aantallen. Kleine sterke variaties in prijs of intensiteit van zorg worden danLet wel: gesproken wordt over het budget. Het Rijk gaf jaarlijks ongeveer 10% meer uit volgens de Algemene gedempt. De prijzen die de zorgkantoren betalen voor de zorg zijn vooral door de Nederlandse zorgautoriteitRekenkamer. Het budget komt dus over met een tekort van ongeveer 15% en een tendens van stijgende kosten. vastgestelde prijzen met per aanbieder daar wat om heen schommelende prijzen. Het zijn geen prijzen op basisDe groei van de kosten zal zonder gedragsverandering van betrokken partijen en ingrijpen door verzekeraars en van kostprijscalculaties maar op historische basis, jaarlijks gendexeerd met een toegestaan percentage. Hoegemeenten, waarschijnlijk doorzetten en het tekort toenemen. de prijs zich verhoudt tot de geleverde prestatie is voor gemeenten nog niet inzichtelijk. Het beeld dat gemeenten nu krijgen van CIZ, zorgkantoor (zie voorbeeld in figuur 2 en 3) en soms meer specifiek uit schadelasten van de zorgverzekeraar, is echter gebaseerd op gemiddelden van inkoop van grote aantallen prestaties. De afwijkingen kunnen bij kleine aantallen, in incidentele gevallen, heel groot zijn.Figuur 1 Ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven als percentage van het BBP (Min. Fin., 2010).Eenmalige ingrepen in de AWBZ zelf of in de kostprijzen, laten historisch vaak een knik zien, maar vervolgensvolgt onherroepelijk weer een stijging. Figuur 2 Voorbeeld weergave zorgkantoor op basis van cijfers HHM WIJ MAKEN STRATEGIE WERKZAAM.Eiffel | april 2012 | pagina 4 van 16
 • 5. Figuur 3 Voorbeeld basisrapport