PRESENTATIE TRANSITIE AWBZ

of 23/23
PRESENTATIE TRANSITIE AWBZ CNV 20 november
 • date post

  03-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  81
 • download

  0

Embed Size (px)

description

PRESENTATIE TRANSITIE AWBZ. CNV 20 november. VOORSTELLEN. Paul Ketelaars Afdeling Strategie en Bestuur , Gemeente Zeist Pakket : transitie AWBZ, verkeer en vervoer, samenwerkingsverbanden (BRU, U 10, ZOU). Planning nieuwe Wmo. Oktober concept wettekst beschikbaar 4e kwartaal 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PRESENTATIE TRANSITIE AWBZ

 • PRESENTATIE TRANSITIE AWBZCNV 20 november

 • VOORSTELLEN

  Paul KetelaarsAfdeling Strategie en Bestuur , Gemeente ZeistPakket : transitie AWBZ, verkeer en vervoer, samenwerkingsverbanden (BRU, U 10, ZOU)

 • Planning nieuwe Wmo Oktober concept wettekst beschikbaar

  4e kwartaal 2013concept wettekst naar Tweede Kamer

  1e kwartaal 2014concept wettekst naar Eerste Kamer

  1 januari 2015nieuwe wet in werking

 • Uitgangspunten nw Wmo Zelfredzaamheid/ eigen kracht: grotere eigen verantwoordelijkheid voor inwoners

  Samenredzaamheid: inwoners staan elkaar bij

  Bij onvoldoende redzaamheid beroep op de Wmo/gemeente mogelijk

 • Opdracht aan gemeenten Geen prestatievelden, maar drie doelen: 1.Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. 2.Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. 3.Bieden van opvang.

 • Reikwijdte Indien het college vaststelt dat de clint niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen in staat is tot zelfredzaamheid of participatie,beslist het college tot verstrekking van de maatwerkvoorziening, gericht op het zo langmogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven, die redelijkerwijs noodzakelijk is teachten om de clint in staat te stellen tot zelfredzaamheid of participatie.

 • Gemeente Zeist :

  -60.000 inwoners-regionaal samenwerkingsverband-ruim 800 AWBZ clinten

 • Indicaties (CIZ, 1-1-2013)

 • Grondslagen PV+ BG (CIZ)

 • Overlap (CAK)

  ZorgvormAantal clintenOverlap WMOOverlap AWBZOverlap WMO en AWBZGeen overlapTotaal117339190149543begeleiding3997012326persoonlijke verzorging4892323865154persoonlijke verzorging + begeleiding28589518263

 • Leveranciers

  Grafiek1

  50

  10

  4

  11

  4

  2

  Leveranciers met aantal unieke clienten

  Worksheet1

  Naam leverancierAGBcodeAantal unieke ClintenAantal unieke Producten

  Vitras/CMD7505554337

  Stichting Kwintes7273051632

  Stichting Charim410927924

  Stichting Residentile & Ambulante Zorg (RAZ)750717859

  ST. Residentile en Ambulante472083846

  Abrona656505688

  AlleZorg751058544

  Zorggarant Thuiszorg, regio Utrecht751045452

  Stichtse Warande471316373

  Lelie Zorggroep (Agathos Thuiszorg Centraal Nederland)750674356

  Stichting Flexicare750866342

  Reinaerde605681337

  Vrian750541322

  Stichting Altrecht290618262

  Interzorg750735252

  De Amerpoort300067237

  Huize Salvia300145234

  Zorg voor Zorg Nederland B.V.751953233

  WelCom Careshop751791203

  Zorg Ondersteuning Nederland750766192

  Thuiszorg Het Centrum750753152

  Stichting Boogh601109113

  Verpleeghuis Nassau Odijckhof471065101

  Royal Care750793102

  Zonneburg75075893

  Stichting Warande (locatie Klein Heerewegen)42477691

  GVT aan de Dodoensserre65694982

  Joost Zorgt75066673

  Wooncentrum Humanitas65639572

  Stichting Warande (loc. hospice heuvelrug)75203972

  ZorgFamilie75165852

  Professionals in NAH B.V. (Apeldoorn/ Zutphen)73061052

  De Wiltzangk73090942

  Vredenoord42144441

  Bernhard Lievegoed Kliniek29061241

  Verzorgingshuis Schutsmantel42045542

  Stichting Fidalelfia Zorgverlening30134331

  De Wending65109933

  Zorgcentrum Lisiduinahof47142131

  RIBW Leger des Heils GGZ Utrecht72730931

  PrivaZorg AWBZ B.V. (Rotterdam)75088432

  Centraalzorg Vallei en Heuvelrug75064621

  RIBW Beschermende Woonvormen Utrecht72726422

  Verpleeghuis De Wijngaard47128321

  Haltna42046921

  De Gelderhorst42134811

  Verpleeghuis Naarderheem47034611

  Verpleeghuis Zandhove47114611

  De Rozelaar60567111

  Magenta60576111

  Philadelphia Zorg Apeldoorn-Zutphen, locatie Zonneoord65103812

  Viataal40033711

  Stichting GGMD doven en slechthorende40935411

  Bunninchem42046012

  Woon- en Zorgcentrum Sparrenheide42046711

  De Havezate42025912

  Woon- en Zorgcentrum Hubertus42027412

  De Bremhorst42045311

  Eleos29061311

  Meerkanten29050411

  GGNet29050911

  De Schakel30028611

  Arkemeyde30053611

  Jan Pieter Heije (Pluryn)30067911

  Het Schild65653011

  RIBW Eleos (regio Arnhem)73075711

  Humanitas DMH (regio Nijmegen)73081312

  De Tussenvoorziening73090411

  Timon73090612

  Stichting Icare V&V Meppel75059012

  CURA XL B.V. (REGIO DRENTHE)73035111

  Landzijde73140211

  Multi Maatzorg B.V.75120711

  Stichting PartiCura (Amsterdam)75124511

  Thuiszorg Groot Gelre BV75128011

  V.O.F. Leven&Zorg75131811

  Floriaan75145512

  Carepool B.V. (regio Drenthe)75146311

  Better Life75076811

  Thuiszorg Het Oude en Nieuwe Land (regio Zwolle)75168313

  Nieuw Schoonoord (extra-muraal)75175111

  Thuiszorg van Oranje Utrecht B.V. (regio Zwolle)75220011

  37

  13

  50

  Leveranciers met 1-4 clienten50

  Leveranciers met 5-10 clienten10

  Leveranciers met 11-20 clienten4

  Leveranciers met 21-50 clienten11

  Leveranciers met 51-100 clienten4

  Leveranciers met 100 > clienten2

  Worksheet1

  Leveranciers met aantal unieke clienten

 • Voorbereiding AWBZ transitie in Zeist :

  -startnotitie/ visiedocument-zorgconferenties, werkbezoeken-regionale en lokale organisatie-pilots -momenteel werken aan beleidsvisie : in januari in raad

 • PILOTS

  -Het Gesprek-Sociaal Wijkteam Zeist oost-Buurtgenoten-Sociale activering/ Kansen in Zeist-Zeist Connected-Austerlitz Zorgt

 • Kwaliteit en kosten

  1. Meer integraal en wijkgericht werken2. Combineren zorg & welzijn (& preventie)3. Bevorderen zelfzorg/ eigen kracht4. Inzet vrijwilligers, onderst. mantelzorgers5. Andere vormen van groepsbegeleiding6. Toepassing e-health 7. Kwaliteitseisen

 • Integraal/wijkgericht

  Maatwerk door wijkgerichte aanpakOutreachende aanpak/ signalerenBijvoorbeeld door kleine teams, 1 zorgplan Uitvoering door zo min mogelijk mensenRegie over de uitvoering door regisseurKeukentafelgesprekken door generalistenBij lichte zorg, regelruimte voor professional

 • Integraal/wijkgericht

  Beter combineren van 0e, 1e,2e lijnsVerbinden van re-integratie, ontmoeting, werk, dagbesteding, vrijetijd in de wijkZorg voor goede verbinding met wijkverpleegkundige Zorg voor goede verbinding met huisarts

 • Beleidsplan AWBZ

  Verkenning beleidsopties aan de hand van enkele denkkaders en modellen

 • Denkkader Andere eisen aan langdurige zorg: langer thuis, betere kwaliteit van ondersteuning en zorg en niet eenzaamVergroten betrokkenheid van mensen met elkaar in de samenleving Hervormen om de financile houdbaarheid te waarborgenKabinetsbrief 25 april 2013

 • Sturing sociaal domein Opties: Uitvoeringsmodel (gemeente regelt vrijwel alles)Uitbestedingsmodel (gemeente als opdrachtgever en marktmeester)Inkoop-en samenwerkingsmodel (gemeente werkt samen met maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld in netwerken of wijkteams)Samenleving (burgers verantwoordelijk voor samenleving, gemeente zorgt voor vangnet)

  Kan ook groeimodel zijn

 • Toegang Welke opties zijn er (of combinaties)?

  Gemeente regelt uitsluitend de toegangDe gemeente stelt vraagverhelderingsmethodiek vast; aanbieders passen deze toe (eventueel toegang eenvoudige zaken mandateren aan aanbieders)Sociaal wijkteam formuleert toegang en zorgt voor aansluiting op arrangementenToegang gemeente concentreert zich op vangnet

 • Ketenindeling

  VANGNET

 • Risicos

  Voor clint : -tussen wal en schip na ziekenhuisopname of tgv wegvallen ZZPsVoor zorginstellingen :-wegvallen continuteit : onzekerheidVoor gemeente :-beperkte financin-tijdgebrek-claims tgv jurisprudentieVoor werknemers :-onzekerheid werkgelegenheid

 • 1 november 2014: CIZ indiceert niet meer: functionerend stelsel van onderzoek moet klaar, beleidsplan moet klaar zijn, verordening moet klaar zijn, algemene voorzieningen moeten klaar zijn. Uitgaande van inwerkingtreding van het wetsvoorstel in de zomermaanden van 2014, houdt dit in dat gemeenten met de voorbereidingen daarvoor al zullen moeten beginnen voordat het wetsvoorstel tot wet is verheven. Met de VNG zullen daarover afspraken worden gemaakt en er zal worden gezorgd voor ondersteuning vanuit VWS. (Uit: artikelsgewijze toelichting).

  Wat vooraf gingNovember 2012 nieuw kabinet, dat met alle eerder genoemde maatregelen inzet op een verdergaande hervorming van de langdurige zorg. Wetsvoorstel herzien en gevolgen regeerakkoord, sociaal akkoord, zorgakkoord en beleidbrief van Rijn erin verwerkt. DIT LEIDT TOT DE AFSCHAFFING VAN DE WMO. PER 2015 EEN NIEUWE WET, MET EEN NIEUWE NAAM.Mei 2013Advies VNG adviescommissie Gezondheid en Welzijn.Juni 2013Consultatie clintenorganisaties, gemeentelijke projectleiders en wethouders Wmo

  *2007 invoering Wmo2009 Kanteling: doorontwikkeling Wmo, van claim- naar vraaggericht2015 Kantelingsgedachte verankerd in de wet

  *Opvang = maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg

  Prestatievelden1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en ouders 3. het geven van informatie, advies en clintondersteuning4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem 7. het bieden van maatschappelijke opvang8. Bevorderen OGGZ9. het bevorderen van verslavingsbeleid

  *Gemeenten zijn gehouden een maatwerkvoorziening aan te bieden die redelijkerwijs noodzakelijk is te achten om de aanvrager in staat te stellen tot zelfredzaamheid of participatie. Voor deze formulering is gekozen om tot uitdrukking te brengen dat gemeenten enerzijds gehouden zijn de noodzakelijke ondersteuning te bieden en daarbij zelf een onderbouwde afweging mogen maken. Anderzijds mag van clinten worden verwacht dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De ruimte voor beide afwegingen ligt besloten in de term redelijkerwijs noodzakelijk.

  Een ingezetene van Nederland komt overeenkomstig de bepalingen van deze wet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening, voor zover hij in verband met een beperking,chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie.

  VNGDaar er nog geen inkadering is van deze omschrijving zal ook deze weer ingevuld moeten worden door jurisprudentie. Al kan natuurlijk wel gesteld worden dat de huidige jurisprudentie een goed uitgangspunt is. Wel geeft de resultaatverplichting aan dat er nadrukkelijk meer ruimte is voor de gemeente en de burger om samen te komen tot oplossingen die zijn toegesneden op individuele en lokale omstandigheden.

  Compensatieplicht nu: Artikel 4 CompensatieplichtTer compensatie van de beperkingen die een persoon heeft op een van de 8 resultaatgebieden (wonen in een schoon huis e.d.)

  *Door de jaren heen bleek dat de compensatieplicht toch als een recht is genterpreteerd door de rechter. In de nieuwe Wmo wil het Rijk vastleggen dat gemeenten straks maatwerk moeten leveren, zodat mensen met een beperking toch mee kunnen doen.

  Uit Toelichting Het begrip maatwerkvoorziening duidt beter dan het voorheen gebruikelijke begrip individuele voorziening aan dat het niet gaat om een of meer concrete en herhaalbaar in te zetten vormen van een aanbod aan activiteiten, maar op een op maat van de persoon gesneden afgestemd geheel van maatregelen. Hierbij moet, zoals de term ook weergeeft, sprake zijn van maatwerk. De beslissing moet zijn afgestemd op individuele omstandigheden en mogelijkheden van de aanvrager ook op andere terreinen dan maatschappelijke ondersteuning. Niet meer aanbodgestuurd dus.

  **Clinten persoonlijke verzorging en begeleiding passen bij de WmoUit de decentralisatie monitor blijkt dat er sprake is van een overlap van 56% in clinteel tussen de AWBZ en de huidige Wmo. Dit blijkt uit het feit dat 45% van de clinten die aanspraak maken op Persoonlijke verzorging, begeleiding of een combinatie van beiden is bekend bij de Wmo. Daarnaast heeft nog eens 11% een overlap met de Wmo n een andere AWBZ voorziening. Van alle 18+ clinten ZiN met PV en/of BG is dus 56% bekend bij de gemeente via de Wmo. Ruim 71% van de clinten met een indicatie voor persoonlijke verzorging is bij gemeenten bekend via de Wmo. Van deze clinten maakt slechts 23% aanspraak op andere AWBZ-zorg zoals verpleging. Van de clinten met een indicatie begeleiding maakt maar liefst 73% geen aanspraak op een andere AWBZ-voorziening. Het totale aantal indicaties bij clinten binnen Nederlandse gemeenten verdubbelt ten opzichte van de huidige Wmo. Dit betreft 42% indicaties begeleiding en 57% indicaties persoonlijke verzorging.

  ********Uitvoeringsmodel: meer expertise nodigInkoop-en samenwerkingsmodel: expertise professional staat voorop

  *