Teamontwikkeling Obstakels, Tips & Tricks

16
BEYOND EVENTS TEAMONTWIKKELING: OBSTAKELS, TIPS & TRICKS

description

WAT MOET JE DOEN ALS DE SAMENWERKING BINNEN JE TEAM NIET ZO LOOPT ALS VERWACHT? WAT ALS DE PRESTATIES UITBLIJVEN? LEES HIER OVER DE OBSTAKELS DIE EEN GOED TEAMFUNCTIONEREN IN DE WEG STAAN PLUS ENKELE SUGGESTIES OM ‘DE BOEL VLOT TE TREKKEN’…

Transcript of Teamontwikkeling Obstakels, Tips & Tricks

Page 1: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

TEAMONTWIKKELING: OBSTAKELS, TIPS & TRICKS

Page 2: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

4

3

2

1

24

9

87

6

5

14

1312

11

10

1918

17

16

15

23

22

21

20

25

4

3

1

8

9

7

6

5 10

14

13

12

11

2

1516

17

4

31

8

9

7

6

5

10

14 1312

11

2

15

16

24

2221

20

19

18

17

25

2829

23

2627

4

3

2

8

9

7

6

5 10

113

12

11

3

1

17

9

8

7

6

5 4 3

2

16

15

1413

12 11

10

2322

21

20

19

18

242625

WAT MOET JE DOEN ALS DE SAMENWERKING BINNEN JE TEAM NIET ZO LOOPT ALS VERWACHT? WAT ALS DE PRESTATIES UITBLIJVEN? LEES HIER OVER DE OBSTAKELS DIE EEN GOED TEAMFUNCTIONEREN IN DE WEG STAAN PLUS ENKELE SUGGESTIES OM ‘DE BOEL VLOT TE TREKKEN’…

B E Y O N D E V E N T S

Page 3: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

ER ZIJN MEER DAN DEZE VIER OBSTAKELS DIE EEN GOEDE TEAMPRESTATIE FRUSTREREN. HET ZIJN WEL DE VIER FACTOREN DIE HET MEEST VOORKOMEN.

B E Y O N D E V E N T S

Page 4: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

VERTROUWEN

- KWETSBARE OPSTELLING IS ESSENTIEEL

1- ZONDER ONDERLING VERTROUWEN IS GOEDE SAMEN- WERKING NIET MOGELIJK

- VERTROUWEN IS DE OVERTUIGING DAT TEAMLEDEN HANDELEN VANUIT GOEDE INTENTIES, ER IS DUS GEEN REDEN VOOR BEZORGDHEID OF GEBREK AAN BESCHERMING

Page 5: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

VERTROUWEN- FOUTEN TOEGEVEN EN HULP VRAGEN ZIJN TOEGESTAAN

- FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN KUN JE LEREN…1

Page 6: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

VERTROUWEN- BEVORDER EMPATHIE EN ONDERLING BEGRIP

- NEEM ’NS DE TIJD - UURTJE IN DE WEEK - OM PERSOONLIJKE INFORMATIE UIT TE WISSELEN

- SIMPELE, MAAR DOELTREFFENDE FIRST STEP

SUGGESTIE

Page 7: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

CONFLICTEN

- REALISEER JE DAT VOOR EEN POSITIEF CONFLICT VERTROUWEN ONONTBEERLIJK IS

2- DUURZAME RELATIES HEBBEN POSITIEVE CONFLICTEN NODIG

- POSITIEVE CONFLICTEN GAAN OVER IDEEËN

Page 8: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

CONFLICTEN 2- NIET UITGESPROKEN MENINGSVERSCHILLEN GAAN BROEIEN EN ZIJN EEN KILLER VOOR JE TEAMONTWIKKELING

- CONFLICTEN HEB JE NODIG VOOR ‘EEN BEETJE LEVEN IN DE TENT’…

Page 9: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

CONFLICTEN- HERKEN CONFLICTEN, STERKER NOG; RICHT JE EROP

- HERINNER TEAMLEDEN AAN NUT & NOODZAAK VAN CONFLICTEN

- STIMULEER HET GESPREK (KIES ‘FEEDBACK’ ALS VORM)

SUGGESTIE

Page 10: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

BETROKKENHEID

- BESLISSINGEN HOEVEN IN DIT GEVAL DUS NIET UNANIEM GENOMEN TE WORDEN

3- BESLISSINGEN DIE ZONDER CONFLICT TOT STAND KOMEN,ONDERMIJNEN BETROKKENHEID

- ZORG DAT IEDEREEN ZIJN OF HAAR ZEGJE KAN DOEN

Page 11: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

BETROKKENHEID- EENVOUDIG MAAR DOELTREFFEND IS HET SAMENVATTEN VAN DE GENOMEN BESLUITEN OP EEN FLIPOVER

- ER STAAT DAN ZWART-OP-WIT WAARVOOR BETROKKENHEID WORDT VERWACHT

SUGGESTIE

Page 12: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

VERANTWOORDELIJKHEID4- VERANTWOORDELIJKHEID IS DE BEREIDHEID DIE TEAMLEDEN HEBBEN OM ELKAAR AAN TE SPREKEN

- HET ONTWIJKEN VAN HET HEBBEN VAN EEN ROTGEVOEL IS VEELAL DE DRIJFVEER OM ELKAAR NIET AAN TE SPREKEN

Page 13: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

VERANTWOORDELIJKHEID4- TEAMLEDEN DIE ERG GOED MET ELKAAR OVER WEG KUNNEN, HEBBEN VEEL MOEITE MET ELKAAR AANSPREKEN

- DIT VANWEGE DE VREES OM DE GOEDE RELATIE TE SCHADEN

Page 14: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

VERANTWOORDELIJKHEID- PUBLICEER DOELSTELLINGEN EN MAATSTAVEN WAAROP IEDEREEN KAN WORDEN AANGESPROKEN

- BIEDT EEN BELONING VOOR HET HELE TEAM EN NIET AAN INDIVIDUELE LEDEN VAN HET TEAM

SUGGESTIE

Page 15: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

4

3

2

1

24

9

87

6

5

14

1312

11

10

1918

17

16

15

23

22

21

20

25

4

3

1

8

9

7

6

5 10

14

13

12

11

2

1516

17

4

31

8

9

7

6

5

10

14 1312

11

2

15

16

24

2221

20

19

18

17

25

2829

23

2627

4

3

2

8

9

7

6

5 10

113

12

11

3

1

17

9

8

7

6

5 4 3

2

16

15

1413

12 11

10

2322

21

20

19

18

242625

HOE KOM JE TOCH AAN AL DEZE WIJSHEID? JE WERKT TOCH ALS PROGRAMMAMAKER IN DE ‘EVENEMENTELARIJ’… TIJDENS HET SAMENSTELLEN VAN WORKSHOPS VOOR ONZE OPDRACHTGEVERS KOMEN ZAKEN ALS TEAMONTWIKKELING, FEEDBACK GEVEN EN HET HANTEREN VAN CONFLICTEN MET GROTE REGELMAAT VOOR. IN DE AFGELOPEN JAREN HEB IK ZODOENDE AARDIG WAT ERVARING OPGEDAAN.

B E Y O N D E V E N T S

Page 16: Teamontwikkeling  Obstakels, Tips & Tricks

B E Y O N D E V E N T S

TONY BUIJS [email protected] +31 6 53 415 618 WWW.BUIJSBEYONDEVENTS.NL