SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

54
SOLIDWORKS Tips & Tricks Cadmes event 2019 Philip Olieux SOLIDWORKS Tips & Tricks 1

Transcript of SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Page 1: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

SOLIDWORKSTips & TricksCadmes event 2019

Philip Olieux

SOLIDWORKS Tips & Tricks

1

Page 2: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Keyboard shortcut staat bij commando’s in menu’s

Wanneer men door het standaard SOLIDWORKS menu loopt, kan men de toegekende Shortcut toetsen zien op bepaalde acties.Men moet dus niet via RMT Customize→ Keyboard gaan kijken wat de sneltoets precies is van een bepaalde actie. Men vind ze eveneens in de menu’s.

2

Page 3: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

“R” toets om lijst met recente documenten te zien

Wanneer men op de “R” toets drukt, krijgt men de recent gebruikte documenten te zien in een handig dialoogvenstertje

3

Page 4: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

“R” toets om lijst met recente documenten te zienBeperken recente documenten in System Options

System Options → General →Maximum recent documents displayed

4

Page 5: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Pin documents + extra info in recent documents

Men kan vaak gebruikte documenten vastpinnen zodat ze bovenaan de lijst staanMen kan eveneens kiezen in welke mode de documenten geopend worden of rechtstreeks naar de folder gaan waar het document zich bevindt.

5

Page 6: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

“Exclude from BOM” op componenten

In de SOLIDWORKS samenstelling kan men op een component klikken een PropertieskiezenHier kan men “Exclude from BOM” aanstippen, waardoor het component niet meer opgenomen wordt in de BOM

7

Page 7: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Eenheden van afmetingen aanpassen

Bij grote onderdelen kan de maatgeving soms verwarrend zijn, bvb 24568 mm. 24,5 m is dan iets duidelijkerMen kan specifieke afmetingen selecteren en de eenheden aanpassenKlik op de afmeting en kies in de eigenschappen van de afmeting Other→ OverrideUnits. Hier kan men de eenheid aanpassenWanneer men de schetsafmeting aanpast, zal men hier eveneens bvb 24,5 m ipv24568 mm zien

9

Page 8: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Assembly visualization om problemen vast te stellen

Met assembly visualization (optie Performance Analysis) kan men zien welke onderdelen de performantie van SOLIDWORKS aantasten

10

Page 9: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Performance evaluation

Performance evaluation in 3D CAD onderdelen gebruikt men om te weten te komen welke features de rekenkracht van het systeem beïnvloeden

11

Page 10: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Arrow key navigation

System Options → Feature Manager → Arrow Key NavigationWanneer men deze optie instelt, kan men m.b.v. de pijltjes toetsen (op of neer) de rollback bar op en neer bewegen in de Feature Manager Design Tree

12

Page 11: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Freezebar

System Options → General → FreezebarDe Freezebar bevriest alle features boven de gele lijn. De features worden hierdoor niet meer doorgerekend bij een rebuild maar zijn in tegenstelling tot suppress wel nog zichtbaar.“Nadeel” is dat men ook de features niet meer kan aanpassen. Hiervoor dient men de Freezebar terug boven het bewuste feature te schuiven

13

Page 12: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Weldment Derived configurations

Wanneer men geen derived configurations wil aanmaken in een Weldment onderdeel (Configuratie <As Machined> + Derived configuratie <As Welded>) kan men dit instellen in de document properties.Document Properties→Weldment→Weldment Options

14

Page 13: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Kleuren instellen per 3D handeling

Men kan, om bvb een beter onderscheid te zien tussen Surfaces en Solids, feature inkleuring aanpassen inDocument Properties→Model Display. Per feature kan hier een aparte kleur gekozen worden

16

Page 14: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Chain link steel appearance

Chain link steel appearance is een weergave die een traliewerk voorstelt (Realview Graphics nodig!)

17

Page 15: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Model Break View

Model Break View is een Feature waarmee men lange en hoge onderdelen kan inkorten, net zoals bij een break view in de tekeningDe uitkomst van dit feature vind men terug in de Configuratie TAB. De Break kan getoond of verborgen worden en kan ook weergegeven worden op een tekening

18

Page 16: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Cut list Sorting options

RMT op Cut List → “Cut List Sorting Options”Hiermee kan men identieke bodies samenvoegen in de cut list (dit is ook in te stellen in de Document Properties→Weldments→ Cut List Options)En eventuele features of vlakken die niet overeenkomen uitsluiten (bvb een gat)

19

Page 17: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Transparante Flyout FMT

In te stellen via System Options → Feature Manager → Use Transparent flyoutFeatureManager…

20

Page 18: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Hulpvlakken passend maken

Wanneer hulpvlakken (planes) te groot weergegeven worden, kan men m.b.v. RMT →Autosize Planes de hulpvlakken terug passend rond het model maken

21

Page 19: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

CTRL + drag om Offset Plane te maken

Men kan “on-the-fly” een Offset van een hulpvlak maken.- Selecteer het vlak- Druk de CTRL toets in (er verschijnt een verplaatsings-iccoontje)- Versleep het vlak naar de gewenste positie- Geef de juiste afmeting in en valideer

22

Page 20: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Measure tool steeds beschikbaar

Men kan de measure tool gebruiken op elk moment, dus ook wanneer men bezig is een feature op te maken

23

Page 21: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Selectiefilters aan- of af zetten

Soms ziet men het “vervelende” filter iccoontje naast de muisaanwijzerDe reden hiervoor is dat men waarschijnlijk per ongeluk op één van de shortcuttoetsen geklikt heeft.De filter kan uitgezet worden door op de “F6” toets te drukken

24

Page 22: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Eenvoudige afmetingen rechtstreeks in takenbalk

Om eenvoudige afmetingen te nemen, hoeft men de Measure tool niet te gebruiken.De afmeting is onmiddellijk zichtbaar in de takenbalk rechts onderaan

25

Page 23: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Verbergen van primaire hulpvlakken

Bij de hide/show optie staan twee mogelijkheden om hulpvlakken te zien.Links toont/verbergt men ALLE hulpvlakkenRechts toont/verbergt men ENKEL de PRIMAIRE hulpvlakken (TOP, RIGHT, FRONT)

26

Page 24: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Mirror sketch zonder aanduiden spiegellijn

Wanneer men een schets wil spiegelen, kan men best gebruik maken van een constructielijnAls men één constructielijn selecteert en daarbij de items die gespiegeld moet worden, zal men bij het klikken op de “Mirror” knop onmiddellijk de gespiegelde entiteiten krijgen

29

Page 25: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

S-knop (Shortcut knop)

De S-knop is een shortcut knop waar men eender welke functie in kan onder brengen. Zo heeft men alle nodige commando’s onder één en hetzelfde menuutje

30

Page 26: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Full round fillet (RMT selectie)

Bij het maken van een Full Round Fillet hebben de meeste gebruikers vaak problemen met de drie keuzevelden in de instellingen van het feature.De truc is om een vlak te selecteren en daarna op RMT te drukken. Op die manier springt men automatisch naar het volgend veld. Als men na de derde selectie nog eens RMT klikt, wordt de radius gecreëerd

31

Page 27: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

ENTER → Herhalen laatste commando

Als men een commando heeft uitgevoerd en men wil hetzelfde commando nog eens herhalen, volstaat het om op de ENTER toets te drukken. Het vorige commando wordt dan terug opgeroepen

33

Page 28: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

CTRL + drag om bestaand feature te kopiëren

Men kan een bestaand feature kopiëren op het onderdeel.- Houd de CTRL toets ingedrukt- Klik met de LMT op het te kopiëren feature en terwijl men de LMT ingedrukt

houdt, sleept men het feature naar de juiste positie- Men dient nadien wel nog aanpassingen uit te voeren

34

Page 29: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

3D onderdeel vs. Fastener vs. Toolbox

Zie volgende slide

35

Page 30: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Fasteners vs. Toolbox onderdelen

SOLIDWORKS Tips&Tricks

• Fasteners:• Extra property “Is Fastener”

• Filter bij Interference detection

• Filter bij Drawing section views

• Toolbox:• Is automatisch een fastener onderdeel

• Selecteren van componenten

• Automatisch locken van concentrische relaties bij mates

36

Page 31: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

ALT + drag om component te positioneren

- Druk de ALT knop in- Neem de RAND van een component vast met LMT en versleep naar de te

positioneren positie- De relaties worden gelegd op de VLAKKEN, niet op de rand

37

Page 32: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Concentrische mates op toolbox componenten

Bij Toolbox onderdelen kan men instellen dat de concentrische relatie automatisch gelockt wordtSystem Options → Hole Wizard/Toolbox→ Toolbox Mates

38

Page 33: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

View mates in Property veld

Als men een onderdeel selecteert, kan men in de Property TAB de mates op dit onderdeel zien

39

Page 34: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Kopie van onderdelen behoud onderlinge mates

Wanneer men verschillende onderdelen samen kopieert en plakt, worden de onderlinge mates behoudenDit bespaart de gebruiker ongetwijfeld heel wat tijd

40

Page 35: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Pattern driven pattern op Hole Wizard feature

Een pattern driven pattern kan eveneens op een Hole Wizard feature met meerdere gaten uitgevoerd worden

41

Page 36: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Selectiemethodes

Verschillende selectiemethodes in SOLIDWORKS:- Select ALL- Select hidden- Select suppressed- Select identical components- Select Toolbox

42

Page 37: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Componenten uitsluiten bij doorsnede

Men kan componenten uitsluiten van de doorsnede door ze te selecteren in de “Select by Component” sectie

43

Page 38: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Normal to mogelijkheden

Verschillende Normal to en positioneermogelijkheden:- Klikken op een as van de “Reference Triad” → zicht loodrecht op deze as- CTRL + klikken op een as van de “Reference Triad” → zicht draait 15° rond deze as- SHIFT + klikken op een as van de “Reference Triad” → zicht draait 90° rond deze as- Twee vlakken selecteren op model → Eerste vlak is Normal To, tweede vlak is het

top vlak- Wanneer men op Normal to klikt zal men een loodrecht zicht krijgen naar de

dichtstbijzijnde assen van de Reference Triad- Wanneer men een tweede maal op Normal to klikt, draait het loodrechte zicht

180°

44

Page 39: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Nieuw view aanmaken met spatiebalk

Men kan een nieuw zicht specifiëren door te klikken op de spatiebalk en “New View” te klikkenMen kan het view een naam geven en dit view is daarna terug te vinden in de standard views en kan eveneens gebruikt worden op tekening

45

Page 40: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Automatisch schalen van nieuwe drawing views

Met de optie System Options → Drawings→ Automatically scale new drawing viewsHet zicht wordt, wanneer het te groot is voor het bladformaat, automatisch verschaalt

46

Page 41: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

CTRL toets gebruiken om uitlijning te breken

Om de uitlijning bij projected views tegen te gaan, drukt men de CTRL toets in

47

Page 42: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Detail view van eender welke schets

Men kan van eender welke schets een detail view maken.Teken een schets met de sketch tools en druk, terwijl de schets geselecteerd is, op “Detail View”

48

Page 43: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Tekst uitlijnen in rechthoekig kader

RMT → Snap to rectangular center

49

Page 44: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Annotations onmiddellijk in juiste layer

In de Document Properties kan men in de verschillende instellingen vastleggen op welke layer de items geplaatst moeten worden.Zo staan toegevoegde afmetingen, centerlijnen, notities… onmiddellijk in de juiste layer

50

Page 45: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Afmeting verplaatsen naar ander view met SHIFT

Een afmeting kan men van het ene naar het andere zicht verplaatsen door de SHIFT toets ingedrukt te houden en de afmeting te verslepen met de LMT

51

Page 46: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

IS FASTENER property

Men kan een document een Fastener maken (zie eerdere uitleg) door in de customproperties van het stuk de property “Is fastener” (eveneens beschikbaar in de pull down) te gebruiken en de waarde op 1 te zetten

52

Page 47: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Axis of Rotation

Men kan een draaias bepalen die kan gebruikt worden bij het plaatsen van componenten in een samenstellingDe as MOET de naam “Axis of Rotation” hebben, anders werkt het niet

53

Page 48: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Link values

Met “Link Values” kan men afmetingen linken aan elkaar, waardoor de afmetingen samen aangepast worden wanneer de waarde wijzigt.Deze wijziging kan bidirectioneel uitgevoerd worden

54

Page 49: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Configuraties binnen patterns

Men kan in een pattern eveneens een keuze maken tussen verschillende configuraties van de geplaatste componenten

56

Page 50: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Interference detection – Fasteners folder

Fasteners zijn te filteren in de Interference detection toepassing

57

Page 51: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Snel naar PDM Root folder

Om snel naar de hoofdfolder van de PDM omgeving terug te keren, volstaat het om op het PDM iccoon te klikken linksboven in de file list

58

Page 52: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Bestandslijst niet doorlopen met preview TAB actief

Wanneer de preview TAB actief staat en men loopt door de bestandslijst, kan het zijn dat de laatste versie van bepaalde componenten nog naar de cache moeten gekopieerd worden door PDM.Hierdoor kan dit vertraging opleveren. Het is beter om door de lijst te lopen met bvbde datacard TAB actief

59

Page 53: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Insert your theme: Insert > Header and Footer

Bitmap preview voor SOLIDWORKS bestanden

Een andere manier is om te kiezen voor “Show bitmap for SOLIDWORKS files” in de Display → Options

60

Page 54: SOLIDWORKS Tips & Tricks - Cadmes

Insert your theme: Insert > Header and Footer

Toetsenbord shortcuts PDM in SOLIDWORKS

In SOLIDWORKS is het eveneens mogelijk om shortcuts te bepalen voor verschillende PDM acties

61