EHBO voor vastlopers - PC Tricks

of 4 /4
PRAKTIJK 40 PC CONSUMENT NR. 7 Windows XP supersnel herstellen Tijdens het booten druk je op <F8> voor Veilige Modus. 1 Ook de VGA-modus is te bereiken als je tijdens het booten op <F8> drukt. Werkt met alle videokaarten! 2 EHBO voor vastlopers Windows XP loopt onherroepelijk wel een keer vast. Niet zelden wordt een compleet nieuwe Windows XP-installatie geadviseerd, met als gevolg dat je alles (= de geïnstalleerde program- ma’s en je documenten) kwijtraakt. Wij laten je zien hoe je Windows XP kunt herstellen zonder al te veel gegevensverlies! JOHN VANDERAART O ns uitgangsmateriaal is een computer die - nadat de BIOS zich heeft laten zien - niet kan doorstarten. Dat wil zeggen, Windows XP blijft hangen in plaats van dat het Bureaublad tevoorschijn komt. Dat ‘blijven hangen’ kan op diver- se niveaus: - het scherm blijft helemaal zwart; - het DOS-achtige scherm klapt eruit met een hardwarefout; - de voortgangsindicator onder het Windows XP-logo stopt en gaat niet verder; - het scherm wordt tijdens het opstarten zwart en blijft daarna hangen; - tijdens het overschakelen naar het Bureaublad gebeurt er opeens niets meer; - Windows XP wordt meteen na het starten weer uitgeschakeld. Er zijn verschillende redenen waarom de hierboven genoemde storingen optreden en ze kunnen verschillen van een kapotte bootsector (het eerste dat nodig is om überhaupt een besturings- systeem te kunnen laten starten) tot het doorgeven van een ver- keerde vernieuwingsfrequentie aan de beeldbuis. Er is altijd een ‘voor’ en een ‘na’ de crash. De vraag is: wat is er in de tussentijd gebeurd? Heb je een nieuw programma geïnstalleerd, heb je aan de hardware gezeten, heb je Windows XP laten opschonen, ben je met de Register-editor aan de slag geweest, heb je - misschien onbewust - iets van internet gedownload? Als je deze vraag kunt beantwoorden, dan ben je meteen een heel stuk verder. Mogelijk kun je de stappen nog terugdraaien, maar anders weet je in elk geval wat de oorzaak van het probleem is. Veilige Modus Voordat je gekke dingen gaat doen, probeer je eerst of je Windows XP in Veilige Modus kunt starten. Tijdens het booten van de pc druk je op <F8> om het opstartkeuzemenu tevoorschijn te laten komen. In Veilige Modus wordt Windows XP namelijk helemaal kaal opgestart, wat betekent dat er geen extra proces- sen en programma’s worden gestart. Lukt het doorstarten in Veilige Modus? Dan kun je een aantal herstelklusjes uitvoeren, zoals het terugzetten van een Herstelpunt, het ongedaan maken van een programma-installatie of het verwijderen van een gemankeerde hardwaredriver (zie 1). VGA-modus Een andere modus waarin je Windows XP kunt starten, is de zogeheten VGA-modus. Ook nu moet je tijdens het booten op <F8> drukken. De VGA-modus zorgt ervoor dat Windows XP bijna gewoon doorstart. Dat wil zeggen, de VGA-kaart wordt zodanig aangestuurd dat je altijd (!) beeld krijgt. Weliswaar met een reso- lutie van 640 x 480 en slechts 256 kleuren, maar je krijgt altijd beeld, zolang je monitor nog maar werkt (zie 2). Eenmaal doorge- start, kun je de juiste stappen ondernemen.

Transcript of EHBO voor vastlopers - PC Tricks

Page 1: EHBO voor vastlopers - PC Tricks

PRAKTIJK

40 PC CONSUMENT NR. 7

Windows XP supersnel herstellen

Tijdens het booten druk je op <F8> voor Veilige Modus.

1

Ook de VGA-modus is te bereiken als je tijdens het bootenop <F8> drukt. Werkt met alle videokaarten!

2

EHBO voor vastlopersWindows XP loopt onherroepelijk wel een keer

vast. Niet zelden wordt een compleet nieuwe

Windows XP-installatie geadviseerd, met als

gevolg dat je alles (= de geïnstalleerde program-

ma’s en je documenten) kwijtraakt. Wij laten je

zien hoe je Windows XP kunt herstellen zonder al

te veel gegevensverlies!

J O H N VA N D E R A A R T

Ons uitgangsmateriaal is een computer die - nadat de

BIOS zich heeft laten zien - niet kan doorstarten. Dat wil

zeggen, Windows XP blijft hangen in plaats van dat het

Bureaublad tevoorschijn komt. Dat ‘blijven hangen’ kan op diver-

se niveaus:

- het scherm blijft helemaal zwart;

- het DOS-achtige scherm klapt eruit met een hardwarefout;

- de voortgangsindicator onder het Windows XP-logo stopt en

gaat niet verder;

- het scherm wordt tijdens het opstarten zwart en blijft daarna

hangen;

- tijdens het overschakelen naar het Bureaublad gebeurt er

opeens niets meer;

- Windows XP wordt meteen na het starten weer uitgeschakeld.

Er zijn verschillende redenen waarom de hierboven genoemde

storingen optreden en ze kunnen verschillen van een kapotte

bootsector (het eerste dat nodig is om überhaupt een besturings-

systeem te kunnen laten starten) tot het doorgeven van een ver-

keerde vernieuwingsfrequentie aan de beeldbuis. Er is altijd een

‘voor’ en een ‘na’ de crash. De vraag is: wat is er in de tussentijd

gebeurd? Heb je een nieuw programma geïnstalleerd, heb je aan

de hardware gezeten, heb je Windows XP laten opschonen, ben je

met de Register-editor aan de slag geweest, heb je - misschien

onbewust - iets van internet gedownload? Als je deze vraag kunt

beantwoorden, dan ben je meteen een heel stuk verder. Mogelijk

kun je de stappen nog terugdraaien, maar anders weet je in elk

geval wat de oorzaak van het probleem is.

Veilige ModusVoordat je gekke dingen gaat doen, probeer je eerst of je

Windows XP in Veilige Modus kunt starten. Tijdens het booten

van de pc druk je op <F8> om het opstartkeuzemenu tevoorschijn

te laten komen. In Veilige Modus wordt Windows XP namelijk

helemaal kaal opgestart, wat betekent dat er geen extra proces-

sen en programma’s worden gestart. Lukt het doorstarten in

Veilige Modus? Dan kun je een aantal herstelklusjes uitvoeren,

zoals het terugzetten van een Herstelpunt, het ongedaan maken

van een programma-installatie of het verwijderen van een

gemankeerde hardwaredriver (zie 1).

VGA-modusEen andere modus waarin je Windows XP kunt starten, is de

zogeheten VGA-modus. Ook nu moet je tijdens het booten op

<F8> drukken. De VGA-modus zorgt ervoor dat Windows XP bijna

gewoon doorstart. Dat wil zeggen, de VGA-kaart wordt zodanig

aangestuurd dat je altijd (!) beeld krijgt. Weliswaar met een reso-

lutie van 640 x 480 en slechts 256 kleuren, maar je krijgt altijd

beeld, zolang je monitor nog maar werkt (zie 2). Eenmaal doorge-

start, kun je de juiste stappen ondernemen.

_Herstel.qxd 28-07-2005 15:24 Pagina 40

Page 2: EHBO voor vastlopers - PC Tricks

» Windows XP herste l len

41PC CONSUMENT NR. 7

Werkende configuratieVoordat je het zware geschut erbij pakt, nog een modus om te

proberen: Laatste bekende juiste configuratie (recente instellingen

die werkten). Wederom gebruik je functietoets <F8> tijdens het

starten van Windows XP. Daarna kies je voor de menuoptie waar-

mee je kunt proberen of je Windows XP werkend kunt laten

opstarten. Lukt dat? Dan is Windows XP er in geslaagd om zich-

zelf te herstellen en werk je vanaf dat moment gewoon verder

vanaf dit punt (zie 3).

HerstelconsoleVanaf dit punt heb je de Windows XP installatiecd-rom nodig. Je

plaatst de Windows XP installatiecd-rom in de cd-/dvd-speler en

je zorgt ervoor dat de pc opstart vanaf cd. Je wacht totdat het

welkomstscherm verschijnt, waarna je op de <R> drukt om de

Herstelconsole te starten. Dit heeft tot gevolg dat je een zwart

DOS-scherm te zien krijgt dat - in de meeste gevallen - weet te

vertellen dat Windows XP slechts een keer is geïnstalleerd. Je

drukt dan ook op <1>, gevolgd door <ENTER>. Vervolgens moet je

het wachtwoord van de gebruiker Administrator invoeren (zie 4).

Dit wachtwoord is of leeg of je hebt het ingevoerd tijdens de eer-

dere installatie van Windows XP. Start door naar de

Herstelconsole. Wil je weten hoe de Herstelconsole werkt? Geef

dan de opdracht HELP gevolgd door <ENTER>. Als Windows XP

sowieso niet kan starten, moet je de volgende opdrachten invoe-

ren: (1) FIXMBR <ENTER>, (2) FIXBOOT <ENTER> en (3) EXIT

<ENTER> (zie 5). Het Master Boot Record en de bootsector worden

nu gerepareerd. De EXIT-opdracht dient om Windows XP opnieuw

te starten. Als Windows XP nu weer netjes doorstart, is het pro-

bleem opgelost. Zo niet, dan weer naar de Herstelconsole voor de

volgende opdrachten: (1) COPY D:\I386\NTLDR C: <ENTER>, (2)

COPY D:\I386\NTDETECT.COM C: <ENTER> en (3) EXIT <ENTER>.

Dit zorgt ervoor dat twee strategische opstart-bestanden worden

teruggezet en dat Windows XP wederom opnieuw wordt gestart

(zie 6 op pagina 42). Verder noemen we de opdrachten DISKPART

om de harddisk opnieuw te partitioneren en FORMAT om de

harddisk opnieuw te formatteren; zodat je in elk geval ook deze

mogelijkheden kent.

Snelle reparatieAls niets meer helpt, dan is er nog de snelle reparatie, waarbij je

Windows XP kunstmatig opwaardeert of opnieuw ‘erbij’ instal-

leert. Let wel, je gaat hierbij de harddisk niet opnieuw formatte-

ren, je gaat alleen Windows XP over of naast Windows XP instal-

leren. Tip: slipstream (zie kader) eventueel je Windows XP instal-

latiecd-rom, zodat deze al is voorzien van de recente updates

De moeite waard om te proberen: de recentste instellingendie werkten, terughalen. Lukt dit? Dan gewoon een stapjeterug en weer doorwerken met Windows XP.

3

Op deze manier maakt de Herstelconsole verbinding met deWindows XP harde schijf.

4

Met behulp van de opdrachten FIXMBR en FIXBOOT zorg jeervoor dat de belangrijkste bootproblemen worden getackeld.

5

F

SlipstreamenSlipstreamen is het kunstmatig opwaarderen van een

Windows XP installatiecd-rom waarbij je later verschenen

updates toevoegt aan een ‘oude’ installatieprocedure. Dit

zorgt ervoor dat de Windows XP installatiecd-rom helemaal

up-to-date wordt gebracht, waardoor je - meteen na de

installatie van Windows XP - niet alle updates alsnog van

internet hoeft te downloaden. Even in het kort hoe het werkt:

je kopieert de inhoud van een Windows XP installatiecd-rom

naar je lokale harde schijf. Vervolgens download je alle

updates van de Microsoft Update-website als losse (!)

bestanden; daarna kopieer je de inhoud van deze losse

bestanden (met behulp van een slipstreamparameter) over

de bestaande installatiebestanden heen. Als alles is opge-

waardeerd, dan kopieer je de installatiebestanden die nu op

je harde schijf staan weer terug naar een cd-r(w).

_Herstel.qxd 28-07-2005 15:24 Pagina 41

Page 3: EHBO voor vastlopers - PC Tricks

PRAKTIJK

42 PC CONSUMENT NR. 7

Kijk naar de bestaande en reeds geformatteerde partitie (deC:-schijf). Hiermee werk je verder.

7

Hier geef je op wat de naam van de nieuwe systeemmap iswaarin Windows XP zal worden geïnstalleerd. De oude sys-teemmap blijft bestaan.

8

inclusief Service Pack 2. Dit kun je ook even op de pc van een

vriend of kennis doen.

Met de Windows XP installatiecd-rom erbij ga je als volgt te werk:

Stap 1 Als eerste probeer je Windows XP kunstmatig op te waar-

deren. Dit werkt alleen als je nog net kunt doorstarten naar het

Bureaublad van Windows XP. Op het Bureaublad aangekomen,

plaats je de Windows XP installatiecd-rom en je wacht op de din-

gen die komen gaan.

Stap 2 Als de Windows XP installatiecd-rom even later automa-

tisch is gestart, dan kies je voor de optie Windows XP installeren.

Stap 3 Er wordt een installatieprocedure gestart en je kiest bij

het veld Type installatie voor de optie Upgrade (aanbevolen).

Stap 4 Daarna laat je de installatieprocedure het werk doen en

niet veel later zal Windows XP zijn gerestaureerd. Als het pro-

bleem een Windows XP-probleem is, zal het zijn opgelost.

Bureaublad onbereikbaarJe kunt onder geen beding meer op het Bureaublad komen? Dan

zal Windows XP moeten worden geïnstalleerd en dat doe je door

de Windows XP installatiecd-rom te laten booten via de BIOS van

je pc.

Stap 1 Als het introductiescherm van de Windows XP installatie-

procedure verschijnt, druk je op <ENTER> om Windows XP te

installeren. Het venster met de licentieovereenkomst kun je ver-

volgens wegdrukken met behulp van <F8>.

Stap 2 Afhankelijk van de Windows XP installatiecd-rom die je

gebruikt en afhankelijk van de beschadiging van Windows XP,

krijg je wel of niet de mogelijkheid om een concrete reparatie uit

te laten voeren. Bij een reparatie blijven de originele instellingen

bewaard. Krijg je de reparatieoptie te zien? Dan kun je je

bestaande versie van Windows XP laten verversen met nieuwe

systeembestanden; dit is te vergelijken met de eerder omschre-

ven update-installatie.

Stap 3 In verreweg de meeste gevallen is het - helaas - niet

mogelijk om de genoemde reparatie te laten uitvoeren en dan

kun je Windows XP alleen nog opnieuw installeren. Bij zo’n

De oude gebruiker - John - is nog steeds te vinden in de mapC:\Documents and Settings\. Met andere woorden: de map Mijn docu-menten bestaat nog steeds!

9

De tool NTFS Reader for DOS kan worden gebrand op een opstart-bare cd-rom. Dan kun je altijd weer bij de complete inhoud van jeharddisk komen.

10

6

De hier getoonde instructies herstellentwee strategische opstartbestanden.Zeker proberen voordat je een upgrade ofeen installatie verricht.

_Herstel.qxd 28-07-2005 15:24 Pagina 42

Page 4: EHBO voor vastlopers - PC Tricks

nieuwe installatie heb je drie opties: (1) je formatteert het sys-

teem opnieuw en je installeert Windows XP, (2) je overschrijft de

oude systeemmap C:\WINDOWS\ of (3) je maakt een nieuwe sys-

teemmap aan. Wij kiezen voor de derde optie, want door een

nieuwe systeemmap aan te maken, zorg je ervoor dat er zoveel

mogelijk bestaande gegevens bewaard blijven; inclusief de docu-

menten van de originele gebruikers. Je installeert Windows XP op

de bestaande partitie (zie 7), waarbij wordt gesignaleerd dat er al

een kopie van Windows XP aanwezig is op die plek.

Stap 4 Je gaat intussen gewoon door met de installatie van

Windows XP, waarbij je aangeeft dat je een andere dan de

gebruikelijke C:\WINDOWS\ als systeemmap wilt gebruiken (zie

8). Daarna installeer je Windows XP op de gebruikelijke manier.

Stap 5 Nog wel even opgelet bij het aanmaken van de gebrui-

kersnaam. Als je slim te werk gaat (dan is het straks wat duidelij-

ker), gebruik je een iets afwijkende naam; bijvoorbeeld Johnny in

plaats van John.

Stap 6 Weer later doorgestart in Windows XP, ga je naar de map

C:\Documents and Settings, waar je ziet dat de map van de oude

gebruiker (John) nog steeds bestaat (zie 9)! In deze map is ‘Mijn

documenten’ van de oude gebruiker te vinden.

Als er twee versies van Windows XP naast elkaar op

een pc draaien, dan maken ze allebei gebruik van

dezelfde map C:\Documents and Settings\ met daarin

de persoonlijke bestanden van de gebruikers. Alleen

kunnen de mappen van gebruikers van de ‘andere’ ver-

sie van Windows XP niet zonder meer worden bena-

derd: daarvoor wordt de toegang - begrijpelijkerwijze -

geblokkeerd. Dit is op te lossen door (1) de oude versie

van Windows XP - te vinden in de map C:\WINDOWS\

- te repareren of door (2) een disktool als NTFS Reader

for DOS (www.ntfs.com, ook op PC Consument-schijf)

te gebruiken, waarmee je de harddisk benadert buiten

Windows XP om (zie 10). Dat eerste is overigens goed

te doen als je systeembestanden moet repareren,

want die kun je vanuit de nieuwe Windows XP-sys-

teemmap eenvoudig naar de oude Windows XP-sys-

teemmap kopiëren.

We hebben je eenvoudige manieren laten zien om

Windows XP te herstellen. Je bestaande gegevens kun

je altijd veiligstellen, zolang de harddisk natuurlijk

niet blijvend is beschadigd. J

» Windows XP herste l len

LEZERSAANBIEDINGLEZERSAANBIEDINGAltijd al thuis overal draadloos toegang tot internet willen hebben? Maak dan gebruik

van deze spetterende PC Consument-lezersaanbieding. Voor slechts € 75,- haal je de

handige Netgear WGR614 draadloze adsl/kabelrouter + usb-adapter WG111 in huis! De

router installeer je vlakbij je pc, bijvoorbeeld op je werkkamer. De usb-adapter steek je

dan in je notebook of in een pc die ergens anders staat, zodat je overal in huis draad-

loos toegang tot internet hebt. De router beschikt over een geïntegreerd access point

en firewall, voldoet aan de IEEE-normen 802.11g en 802.11b en kent een 4-poorts

10/100 megabit/s switch. De datasnelheden kunnen oplopen tot 54 megabit/s. De

usb-adapter die je erbij krijgt, is een 802.11g 54 mbps-stick met usb 2.0-snelheden.

De gebruiksvriendelijke Wireless LAN Manager stelt je in staat snel en

eenvoudig alle verbindingen op te zetten. Bovendien vind je op

www.pcconsument.nl de workshop hoe je deze router installeert.

BESTEL HEM NU!Je kunt de Netgear Draadloze Bundel bestel-

len door een eenmalige machtiging van € 75,-af te geven aan HUB Uitgevers (dit is inclusief ver-

zendkosten). Ga hiervoor naar www.pcconsument.nl envul de bon in onder het kopje Lezersactie*.

*Deze actie geldt alleen in Nederland en zolang de voorraad strekt.

DRAADLOZE

ADSL/KABEL-

ROUTER +

USB-ADAPTER

VOOR € 75,-

NETGEAR DRAADLOZE BUNDEL: ADSL/KABELROUTER + USB-ADAPTERVOOR € 75,- (winkelwaarde: € 129,-)

CONSUMENT

_Herstel.qxd 28-07-2005 15:24 Pagina 43