SOG 0708129 Meer Onderzoek in de Bachelor

of 32 /32
1 SOBRE LA HISTORIA DEL AJEDREZ MOTIVACIONES Y PROPÓSITOS SU EVOLUCION ANTONIO FERNÁNDEZ DIEZ MONITOR REGIONAL Curso de Monitores - Perlora, Septiembre 2004 Najdorf: ¿Juega usted a ganar? Boleslavsky: ¡Juego a jugar!

Embed Size (px)

description

SOG rondvraag met voorstel voor meer onderzoek in de bachelorfase

Transcript of SOG 0708129 Meer Onderzoek in de Bachelor

 • Rondvraag Meer onderzoek in de Bachlor

  In het strategische plan van de RUG 2003-2010 wordt als belangrijke doelstelling gezet dat de RUG een

  gedifferentieerd aanbod van onderwijs aanbied. Hieruit vloeit voort dat er voor een student voldoende

  onderzoeksvaardigheden moeten worden opgedaan. Men studeert immers aan een Universiteit. De

  instelling faciliteerd dergelijke differentiatie momenteel door het aanbieden van hounours en top-

  trajecten. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het onderzoek in het bachlorprogramma.

  Veel studenten hebben echter de behoefte om meer onderzoek te kunnen doen in de bachlor. Het doen

  van onderzoek juist in deze fase van de studie kan de interesse voor een academische carriere alleen

  maar doen toenemen. Toch blijft het voor studenten moeilijk om naast het reguliere bachlor

  programma onderzoeksvaardigheden en onderzoekservaring op te doen. Er zijn mogelijkheden om

  honourstrajecten te doen, echter men blijft dan vaak bij het voorafgestelde curriculum en is het moeilijk

  hetgeen te onderzoeken waarnaar interesse uitgaat.

  De SOG fractie stelt voor om in de bachlor fase op een laagdrempelige manier studenten op eigen

  initiatief onderzoeksvaardigheden te laten ontwikkelen. Het ontwikkelen van deze

  onderzoeksvaardigheden kan worden gedaan in een zogenaamd Skills onderzoek. Voor een dergelijk

  onderzoek wordt er op twee momenten per jaar een AVV vak gegeven waarin mensen hun

  onderzoeksvaardigheden kunnen bijspijkeren. Naast dit vak moet er samen met een onderzoeker van

  de instelling op eigen initiatief een onderzoek worden geinitialiseerd. De docent wordt voor deze uren

  gecompenseerd door zich in te schrijven als begeleider bij het Skills vak. Dit geeft studenten die willen

  exeleren de mogelijkheid om een extra onderzoeksaantekening op de Bul te ontvangen.

  De SOG fractie denkt dat deze oplossing studenten de mogelijkeid geeft om zich op een intensievere

  manier bezig te houden met het onderzoek. Onderzoekers kunnen hiermee op een laagdrempelige

  manier in contact komen met potentieel onderzoekstalent. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid

  om studenten kleinere, wellicht minder belangrijke, onderdelen van een reeds lopend onderzoek te

  laten doen. Dit zal het contact tussen de groepen en de opleiding alleen maar versterken.

  De SOG fractie zou het college willen vragen:

  1. Een AVV vak op te zetten waarin bachlor studenten hun onderzoeksvaardigheden kunnen

  verbreden;

  2. Het opzetten van een vakcode dat door docenten kan worden gebruikt om in samenspraak met

  studenten zelf een onderzoek op te zetten;