Pamflet april 2009

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Verenigingsperiodiek der Sociologievereniging Usocia Utrecht

Transcript of Pamflet april 2009

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA

  Libertarir Hub JongenBelastingheng is een vorm van geweld

  p. 16

  Paul Nieuwbeerta Veel criminologisch onderzoek voldoet niet aan M&T1-criteria

  p. 4

  Het sprookje leeft voortDemocratie is te idealistisch

  p. 12

  PAMFLET

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  Colofon:

  Voorwoord

  Een dikke Pamet dit keer! De meeste redacties van kranten en tijdschriften moeten in deze tijden van crisis

  gaan snijden in hun werknemersbestand maar Het Pamet hoeft zich nergens zorgen over te maken. Misschien

  moeten wij eens na gaan denken over een overstap naar de publieke omroep.

  Hoe dan ook: ik zie tot mijn vreugde dat Het Pamet zich steeds meer tot een discussieplatform ontwikkelt.

  Naast de gebruikelijke polemiek die we elk nummer hebben heeft deze keer oud-redacteur Leonard van t

  Hul (momenteel studerende in Amsterdam) een reactie geschreven op het betoog tegen de vrije wil van Tito

  Sixma uit het vorige nummer. Daarnaast hebben we twee ingezonden stukken: pre-master en U-raadkandidaat

  Maarten Hillebrandt heeft kritiek op het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht en eerstejaarsstudent Jarl

  Mooyaart heeft een prikkelende aanklacht tegen de democratie. Ik ben benieuwd wat voor reacties we hier op

  gaan krijgen!

  Twee interviews dit keer: met docent en criminoloog Paul Nieuwbeerta en met libertarir Hub Jongen. Deze

  man is misschien wel de felste aanhanger van een ideologie die maar weinig mensen kennen. Ook hebben

  we een verhaal over de achtergrond van de naam van Usocia en haar connectie met Thomas More, en een

  boekverslag van het onlangs verschenen boek van Femke Halsema!

  Een nieuwerwetsigheid, gentroduceerd door een onzer vaste redacteuren, is de sociologische beschouwing

  van een oude foto uit Peru. Ook hebben wij uiteraard ht verslag van de studiereis!

  Dan rest mij te zeggen dat ik je, namens de redactie, veel leesplezier wens.

  Groeten,

  Jasper van de Pol

  Redactie: Thijs van Dooremalen, Laura Vonk, Job van den Berg, Tito Sixma, Jasper van de Pol

  Met dank aan: Remmert van Haaften, Jarl Mooyaart en Leonard van t Hul

  Vormgeving/ foto omslag: Mark Veenbrink Postadres: sociologievereniging Usocia,

  Heidelberglaan 1 K. 14.39 3584 CS Utrecht

  2

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  04 Docent aan het woord: Paul Nieuwbeerta

  06 Cartoon

  07 Vrije wil? Ik wel!

  10 Polemiek: Veiligheid is belangrijker dan vrijheid

  12 Democratie. Het sprookje leeft voort.

  15 Peiling: Wat is je geloofsovertuiging?

  16 Belastingheffing is een vorm van geweld

  20 De betekenis van de naam Usocia:

  een verkorte inburgeringscursus

  23 O fortuna

  24 De illusie van materieel geluk

  Boekverslag: Geluk! van Femke Halsema

  26 Weemoed naar Madrileense sferen

  29 De sociologische foto.

  32 De opleidingscommissie sociologie

  32 Agenda Usocia

  33 Ingezonden brief

  Inhoud:

  De redactie

  3

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  Paul Nieuwbeerta is de derde docent die wij

  interviewen in de reeks de docent aan het woord.

  Hij is bijzonder hoogleraar bij de vakgroep

  sociologie met als leeropdracht de analyse van

  maatschappelijke eecten van strafrechtelijke

  interventies. Sinds vorig jaar geeft hij in blok 3 het

  vak Crimineel gedrag over de levensloop. Daarnaast

  is hij werkzaam bij het Nederlands Studiecentrum

  Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in

  Amsterdam.

  Onlangs is aan Nieuwbeerta een prestigieuze VICI-

  subsidie toegekend, wat hem de mogelijkheid geeft

  om voor een enorm geldbedrag de eecten van

  gevangenisstraf te gaan onderzoeken. Dit was voor

  ons een mooie reden om hem uit te nodigen voor

  een interview. Eigenlijk weten we bijna niets over de

  werking van gevangenisstraen.

  Promotieonderzoek naar klassengebonden

  stemgedrag

  Mijn promotieonderzoek, ja, dat lijkt al weer heel

  erg lang geleden! Ik ben in 1995 gepromoveerd

  op klassengebonden stemgedrag in 25 westerse

  democratische landen vanaf de Tweede Wereldoorlog.

  Daarbij heb ik gekeken naar verschillen tussen landen en

  veranderingen binnen landen. Als je naar de verschillen

  tussen landen kijkt, valt op dat er veel variatie is: in

  Scandinavische landen en Groot-Brittanni stemmen

  mensen bijvoorbeeld veel meer volgens hun sociale

  klasse dan in bijvoorbeeld Nederland of de Verenigde

  Staten.

  Wat de veranderingen binnen landen betreft werd

  duidelijk dat stemgedrag sinds de Tweede Wereldoorlog

  steeds minder klassengebonden is geworden. Overigens

  had mijn dataset alleen maar betrekking op de situatie

  tot 1990, dus de ontwikkelingen in de recente 20 jaar zijn

  er niet in opgenomen. Eerlijk gezegd volg ik mijn oude

  vakgebied niet meer zo goed, maar volgens mij zet deze

  trend naar minder class voting nog steeds door.

  Vervolgens ben ik gaan kijken naar verklaringen voor

  deze verschillen en veranderingen. Stemgedrag wordt

  zowel benvloed door de klasse van je ouders als die

  van jezelf. Dus de gedachte van mij en mijn promotoren

  was: in een meer open samenleving, waar meer

  intergenerationele mobiliteit is, zal stemgedrag minder

  van iemands klasse afhangen. Als het makkelijker is om

  van klasse te veranderen zul je je immers ook minder

  bekommeren om de belangen van de klasse waarin je

  bent opgegroeid. Maar dit bleek niet te kloppen!

  Ik heb ook nog gekeken naar andere verklaringen,

  en ontdekt dat de verschillen tussen landen

  voornamelijk moeten worden gezocht in historische

  factoren. Sommige landen hebben bijvoorbeeld sterk

  georganiseerde vakbewegingen, die conicten tussen

  klassen aanwakkeren en mensen bewuster maken van

  hun sociaal-economische belangen. Daarnaast is ook

  de sterkte van andere maatschappelijke scheidslijnen

  van belang. In sommige landen, zoals Nederland, waren

  mensen juist sterker georganiseerd langs religieuze

  scheidslijnen. In deze landen speelt religie een veel

  sterkere rol bij stemgedrag dan sociale klasse.

  Criminologisch onderzoek

  In 2000 ben ik van onderzoeksonderwerp veranderd:

  van de politieke sociologie naar criminologie. Na tien

  jaar leek het me leuk om weer eens wat anders te

  doen dan onderzoek naar stemgedrag, en daarnaast is

  criminaliteit een ontzettend interessant onderwerp. Ik

  had destijds nog helemaal geen expertise op dit gebied,

  maar dat was niet zon probleem. In de eerste maanden

  heb ik er gewoon heel erg veel over gelezen.

  Bovendien blijft de manier van onderzoek bedrijven

  hetzelfde. Ik ben groot geworden in de sociologie

  zoals die ook hier in Utrecht wordt toegepast: met

  De docent aan het woordAevering 3: Paul Nieuwbeerta

  4

 • april 2009 :: nr. 9 :: voor en door sociologen :: USOCIA PAMFLETPAMFLET

  PTOB-schemas, theorie gestuurd empirisch onderzoek,

  et cetera. Omdat in de criminologie een zelfde

  werkwijze zeer goed kan worden toegepast was het

  vrij gemakkelijk om over te stappen naar een nieuwe

  discipline met een ander inhoudelijk terrein.

  Ik heb mij sindsdien vooral bezig gehouden met

  het bestuderen van criminele carrires. We gebruiken

  daarvoor een dataset met gegevens over ruim 5.000

  mensen die in 1977 voor een crimineel delict zijn

  veroordeeld. We hebben hun gehele levensloop van hun

  12 jaar tot aan 2006 in kaart gebracht en dezelfde soort

  informatie over hun partners en kinderen toegevoegd.

  Inmiddels hebben we over de meeste personen

  gegevens voor minstens 60 jaar. Met deze unieke dataset

  kunnen we dus zo ongeveer de gehele levensloop van

  deze mensen en hun directe omgeving onderzoeken. Op

  dit project zijn ook een aantal promovendi werkzaam.

  Twee belangrijke perspectieven in de criminologie zijn

  het biologisch/ psychologische en het sociologische.

  Vanuit het biologisch/psychologisch perspectief wordt

  vaak gesteld dat de criminele carrire van mensen

  rond hun twaalfde al wel min of meer vastligt. Het

  sociologisch perspectief gaat er juist vanuit dat er

  gedurende het hele leven allerlei sociale factoren van

  invloed blijven.

  Binnen het sociologisch perspectief zijn twee

  belangrijke theorien de bindingstheorie, die stelt

  dat sociale controle criminaliteit voorkomt, en de

  socialisatietheorie, die juist stelt dat criminaliteit mede

  veroorzaakt wordt door contact met criminele mensen.

  De resultaten van het onderzoek geven op dit moment

  aan dat zowel de bindings- als de socialisatietheorie

  waar zijn: sterke sociale bindingen zorgen er voor dat

  mensen minder snel crimineel gedrag vertonen, maar

  wanneer dit bindingen zijn met criminelen dan plegen

  ze zelf ook weer eerder crimineel gedrag. Een voorbeeld

  hiervan is het onderzoek dat Marieke van Schellen,

  AIO bij de vakgroep sociologie aan de UU, doet naar

  de invloed van trouwen op crimineel gedrag. Hieruit

  blijkt dat getrouwde mensen over het algemeen minder

  crimineel worden als ze trouwen. Maar wanneer ze

  met een