Naar een nieuwe taal voor verandering nyenrode thesis

Click here to load reader

 • date post

  17-Jan-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.793
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Naar een nieuwe taal voor verandering nyenrode thesis

 • 1. Naar een nieuwe taal voor verandering Eric van Loon Michiel Wilhelm Een zoektocht naar een nieuwe taal voor veranderingstrajecten, waarbij mogelijkheden van het gebruik van beeldmetaforen wordt onderzocht aan de hand van literatuurstudie, expertinterviews en workshops. Verder een verkenning van een methodiek voor het ontwikkelen van een (verbeeldde en verwoordde) metafoor die de impliciete visies van afzonderlijke medewerkers van een organisatie op een toekomstige situatie in zich verenigt en expliciet maakt. Tevens, een handleiding voor een workshop die doeltreffend bijdraagt aan het uitvoeren van deze methodiek. Afstudeerthesis in het kader van het Parttime Doctoraal Programma Prof.dr. J.B.R. Gaspersz (Faculty Supervisor) Universiteit Nyenrode, Breukelen
 • 2. 2 Nooit gaf Onno antwoord op belangstellende vragen naar zijn ontdekking, Lees dat maar na, placht hij te zeggen, in de Journal of Near Eastern Studies. Ik maak geen overuren. Maar nu, op Max vraag hoe hij dat schrift ontcijferd had, legde hij geduldig uit dat er geen sprake was van ontcijferen, aangezien het sinds jaar en dag leesbaar was. Het bestond in grote trekken uit het griekse alfabet, maar het was geen grieks, het was onbegrijpelijk. Het was zoals wanneer iemand die geen grieks kende, het griekse alfabet leerde en dan zou proberen de Ilias te lezen. De etrusken waren een italisch volk, doceerde hij, dat in het huidige Toscane leefde: Tusci noemden de romeinse veroveraars hen. Het latijn zat vol etruskische leenwoorden, zoals persona voor masker, maar verder was alleen van een paar woorden de betekenis bekend, zoals van die voor god, vrouw, zoon. Het probleem was, dat een lange bilingue ontbrak, zoals Champollions Steen van Rosette, met eenzelfde tekst in het etruskisch en in een bekende taal. Zij hadden dus iets met de grieken te maken, en tegelijkertaal had hun taal niets te maken met het grieks. Zij schreven hun taal fonetisch met griekse letters, zoals gymnasiasten uit de eerste klas met hun naam deden, en zoals Nederlanders deden met latijnse letters. Het volk kwam omstreeks de negende eeuw voor Christus dus ergens vandaan, waar ook grieken waren. Maar en dat was de beslissende inval het was natuurlijk ook mogelijk, dat de grieken ooit hun alfabet van de etrusken hadden overgenomen, om daarmee fonetisch hun eigen taal te schrijven: het grieks dus. Harry Mulisch, De ontdekking van de hemel (1992) Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Exodus 20 vers 4
 • 3. 3 Mindmap van de opbouw van dit werkstuk Over mindmapping Een mindmap begint rechtsboven, op ongeveer twee uur, en verloopt van daar af met de klok mee. De mindmap techniek is een manier om informatie goed te verwerken, overzicht te houden en snel te leren. Mindmaps bevatten zowel analytische als beeldende informatie. De werking ervan stoelt op het principe van het goed laten samenwerken van de analytische linker en de creatieve rechter hersenhelft (Brandhof, 2004).
 • 4. 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding................................................................................................................6 2 Samenvatting.......................................................................................................7 3 Introductie ..........................................................................................................10 3.1 Persoonlijke overwegingen..............................................................................10 4 Doel van de studie, onderzoeksontwerp ...........................................................11 4.1 Probleemanalyse.............................................................................................11 4.2 Het voortraject .................................................................................................11 4.3 Doelstelling van het onderzoek .......................................................................12 4.3.1 Onderzoeksdoelstelling .................................................................................12 4.3.2 Centrale onderzoeksvraag ............................................................................12 4.3.3 Subvragen .....................................................................................................13 4.4 Methodiek ........................................................................................................13 4.4.1 Paradigma .....................................................................................................13 4.4.2 Leren door professionals...............................................................................14 4.4.3 Beargumentering keuze ................................................................................15 4.5 Onderzoeksontwerp ........................................................................................16 4.5.1 Onderzoeksopzet ..........................................................................................16 5 Fase 1, literatuuronderzoek...............................................................................18 5.1 Formulering van de doelstellingen van de fase...............................................18 5.2 Literatuurstudie; themas, aanverwante onderwerpen....................................18 5.2.1 Thema metaforen.........................................................................................18 5.2.2 Thema metaforen (over concepten en expressie).......................................23 5.2.3 Thema metaforen (toepassingen van metaforen) .......................................25 5.2.4 Thema metaforen (plaatsbepaling metaforenaanpak) ................................27 5.2.5 Thema veranderingsprocessen (changemanagement) ..............................31 5.2.6 Thema veranderingsprocessen (complicerende theorien)........................34 5.2.7 Thema beeld, beelddenken, verbeelding (werking van de hersenen) ........39 5.2.8 Thema beeld, beelddenken, verbeelding ....................................................42 5.2.9 Thema faciliteren .........................................................................................44 5.3 Evaluatie en conclusie van fase 1...................................................................47 5.3.1 De vier themas..............................................................................................47 5.3.2 Aanzet tot een gedachtegang .......................................................................49 5.3.3 Kan een metaforenaanpak organisatieverandering ondersteunen?...........50 5.3.4 De parels van fase 1 ...................................................................................51 6 Fase 2, interviews met ervarings- en vakdeskundigen .....................................53 6.1 Formulering doelstelling van de fase...............................................................53 6.2 Expertgesprekken, de daadwerkelijke invulling ..............................................53 6.3 Interviews.........................................................................................................54 6.3.1 Interview Thijs Homan...................................................................................54 6.3.2 Interview Bert Wanschers .............................................................................56 6.3.3 Interview Peter Camp....................................................................................58 6.3.4 Interview Ashraf Ramzy.................................................................................60 6.3.5 Interview Jac Geurts......................................................................................62 6.3.6 Interview Maarten Versteegh en Herman van der Bij ...................................63 6.3.7 Interview Arie de Geus ..................................................................................65 6.4 Evaluatie en conclusie van fase 2...................................................................68 6.4.1 De vier themas..............................................................................................68 6.4.2 De parels van fase 2 ...................................................................................71
 • 5. 5 7 Fase 3, workshops.............................................................................................73 7.1 Formulering doelstellingen fase ......................................................................73 7.2 Workshop 1, Lokale Omroep Groesbeek........................................................73 7.2.1 Workshop 1, beschrijving situatie Lokale Omroep Groesbeek.....................73 7.2.2 Workshop 1, beschrijving verloop .................................................................74 7.2.3 Workshop 1, evaluatie en conclusie..............................................................78 7.3 Workshop 2, Publieke Omroep (bestuursorgaan), Hilversum ........................80 7.3.1 Workshop 2, beschrijving situatie Publieke Omroep (bestuursorgaan)........80 7.3.2 Workshop 2, beschrijving verloop .................................................................81 7.3.3 Workshop 2, evaluatie en conclusie..............................................................87 7.4 Evaluatie en conclusie van fase 3........................