Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

62
Naam onderneming Scosy Locatie Rotterdam (Groep 4) Voorzitter Matthias Freeke Groepsleden Martijn Erkens Arno Franken Mariska van Hoepen Walter Visser scosy scosy

description

Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Transcript of Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Page 1: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Naam onderneming Scosy

Locatie Rotterdam (Groep 4)

Voorzitter Matthias Freeke

Groepsleden Martijn ErkensArno FrankenMariska van HoepenWalter Visser

scosy

Pagina 1 van 62

scosy

Page 2: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Inhoudsopgave

Inleiding 3

Management summary 4

Doel en strategie van de onderneming 5

Omgevingsanalyse 7

Interne analyse 9

Risicoanalyse 10

Marketingplan 12

Productieplan 15

Managementplan 17

Financieel plan 19

Conclusie 24

Bijlage 1 - Haalbaarheidstest 25

Bijlage 2 - Promotiemateriaal 35

Bijlage 3 - Organisatiestructuur 39

Bijlage 4 - Uitwerking investeringsbegroting 40

Bijlage 5 - Amorisatieplan 42

Bijlage 6 - Liquiditeitsbegroting met toelichting 44

Bijlage 7 - Toelichting op winst- en verliesrekening jaar 1 t/m 3 55

Bijlage 8 - Balansen jaar 1 t/m 3 met toelichting 60

scosy

Pagina 2 van 62

Page 3: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Inleiding

Wij presenteren u met gepaste trots ons ondernemingsplan van Scosy. Er zijn heel wat hoofdbrekens en intensieve uren geweest voordat het plan er was, zoals dat nu voor u ligt. En we zijn zeer tevreden met het eindresultaat.

Als opdracht voor het vak beginselen accountancy, ontvingen wij, eerstejaars studenten accountancy aan Nivra-Nyenrode de opdracht om een ondernemingsplan te schrijven voor een zelf ontworpen, innovatieve dienst. We zijn aan het brainstormen gegaan en zijn gekomen tot een landelijke reparatiedienst voor zowel fietsers, snorfietsers, elektrische fietsers en scooters. We hebben dit idee goed doordacht en er de nodige onderzoeken naar gedaan. We zagen al snel dat er voor deze dienst een gat in de markt was en we zijn aan het ondernemen geslagen.

Scosy, de landelijke reparatiedienst voor alle (elektrische/snor) fietsen en scooters. De naam vraagt om enige uitleg. Een goede bedrijfsnaam is kort, heeft betrekking op het bedrijf en bevat een gedachte. Zoekend naar deze drie elementen, zijn wij tot de naam 'Scosy' gekomen. In deze naam komen zowel de scooter (Sco-), als de fiets (-sy) terug. De gedachtegang achter de fiets vergt wat extra uitleg. Zoals wellicht bekend, is het Engelse woord voor fiets 'bicycle' ofwel 'cycle'. Hiervan hebben wij de 'cy' genomen en vervangen door 'sy'. Dit om enerzijds de naam beter leesbaar te maken en anderzijds het woord 'cosy' te creëren, dat "op je gemak voelen" betekent.

U zult zich afvragen wat wij dan zo innovatief vinden aan onze dienst. Op dit moment zijn er op beperkte schaal wel plaatselijke fietsenmakers die een busje hebben waarmee ze gestrande fietsers onderweg kunnen helpen. Maar deze huidige structuur is uiterst inefficiënt: men zet decentraal kleine reparatieservices op. Dit vloeit ook door in de prijs die men moet betalen om onderweg geholpen te kunnen worden wanneer men een lekke band heeft. Concluderend: met een lage prijs (een prijs waarvoor men het niet zou hoeven te laten) willen wij de (brom)fietsende burger tegemoet komen. Zeker wat betreft hulp aan scooters is deze dienst innovatief. Steeds meer mensen gaan gebruik maken van een soortgelijk vervoersmiddel, maar de kans op problemen wordt daarmee ook groter. Een dienst die hen verder op weg helpt én het desbetreffende vervoersmiddel gerepareerd thuisbrengt, is uniek!

Kortom, het was de moeite waard om ons over dit plan te buigen. U vindt in ons ondernemingsplan uitgewerkte analyses en verscheidene plannen. We hebben aandacht besteed aan achtereenvolgens een marketingplan, productieplan, managementplan en financieringsplan. Al deze plannen mogen niet ontbreken, wil je een goede onderneming opzetten.

In ons marketingplan vindt u onder andere alles over de manier waarop wij ons in de markt willen gaan zetten. Wij willen dit doen op een agressieve methode. In ons productieplan vindt u alles over de manier waarop wij onze dienst willen gaan organiseren. Het managementplan vertelt u over onze organisatiestructuur en de ondernemingsvorm. U begrijpt, omdat wij met leden werken, zijn wij een vereniging. En tenslotte een financieel plan met daarin alle financiële gegevens voor de komende drie jaar. Scosy, uw reparatie-expert, altijd en overal!

Uw nieuwsgierigheid gewekt?

scosy

Pagina 3 van 62

Page 4: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Management summary

Binnen dit ondernemingsplan wordt de fiets-reparatieservice ‘Scosy’ gepresenteerd. Deze dienst is ontwikkeld door vijf eerstejaars accountancy studenten van het Nivra-Nyenrode. Binnen de onderzoeksfase hebben we verschillende facetten van het plan onderzocht. Er zijn, naar aanleiding van dit onderzoek, kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes naar voren gekomen. Bouwend op de kansen en sterktes hebben we een plan ontwikkeld om deze bedreigingen en zwaktes te weren.

Scosy voorziet een groot gedeelte van de markt. Veel mensen in Nederland zijn regelmatig fietsend op de weg te vinden. Daarnaast zijn er ook veel mensen die in het bezit zijn van een scooter. Deze voertuigen worden gebruikt voor woon/werkverkeer, maar veel mensen fietsen tegenwoordig ook recreatief. Voor al deze mensen bestaat het risico dat ze pech krijgen met hun fiets of schooter. Wanneer dit moment ook is, pech komt altijd ongelegen. Daarom zou er een dienst moeten zijn die op deze altijd ongelegen momenten opgeroepen kan worden om de voertuigen van deze mensen te repareren. Als deze reparatie lang duurt, zou er een fiets of scooter mee gegeven moeten worden, waarop de klant zijn of haar weg kan vervolgen.

Zoals al eerder genoemd is in de onderzoeksfase onderzoek verricht naar de doelgroep waar deze dienst zich op richt. Hieruit bleek dat heel veel van de bevolking van Nederland zich fietsend of rijdend op een scooter naar hun werk of school begeeft. Daarnaast zijn er heel veel recreërende (oudere) mensen.

Wij hebben ons vastgegrepen aan bovenstaande punten en Scosy ontwikkeld. Scosy is een reparatieservicedienst die een landelijke dekking heeft. De klant kan bij pech een landelijk nummer bellen en binnen een half uur is de reparateur bij de klant, dankzij een goed georganiseerd netwerk. Bij de klant wordt ter plaatse beoordeeld of de fiets of scooter kan worden gerepareerd in de mobiele werkplaats. Gaat de reparatie echter meer tijd kosten, dan krijgt de klant van ons een leenfiets/-scooter en kan deze zijn/haar weg vervolgen. De fiets wordt gerepareerd, mocht het een meer gecompliceerde reparatie zijn, dan kan de werknemer het voertuig ook in één van de centrale werkplaatsen brengen. Het voertuig wordt gerepareerd en ’s avonds bij de klant afgeleverd. Om al deze klanten goed van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat de klant lid wordt van onze dienst. Zo kunnen we efficiënt en kwalitatief werk leveren.

U begrijpt dat als we aan al deze voorwaarden willen voldoen, er een goed georganiseerd ondernemingsplan moet zijn. Wij hebben ons over vele vraagstukken gebogen, bedreigingen en zwaktes gezocht, kansen en sterktes uitgelicht…. En nu presenteren wij u: ‘SCOSY’

scosy

Pagina 4 van 62

Page 5: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Doel en strategie van de onderneming

De vraag bij een nieuw product of dienst is altijd: waar haal je de behoefte voor jouw product of dienst vandaan. Zo ook bij onze dienst. Want we kunnen wel een nieuwe dienst op zetten, maar de belangrijkste vraag is of er wel genoeg animo voor is. Zijn er mensen die van onze dienst gebruik gaan en willen maken. Ja, wij zijn in de overtuiging dat deze mensen er zijn. Dit komt omdat wij een dienst aanbieden die uniek is. Er is nog nooit een ander geweest die de dienst die wij aanbieden in deze vorm heeft aangeboden. Met andere woorden: wij hebben een gat in de markt ontdekt waar wij handig op inspelen.

Beschrijving het ideeHet idee is dat onze dienst bestaat uit een aantal mobiele werkplaatsen en centrale werkplaatsen. De klant die met zijn/haar fiets of scooter pech heeft, kan ons via een landelijk nummer bellen, waarna wij ervoor zullen zorgen zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. De klant krijgt van ons een ander vervoersmiddel te leen, waarna de fiets/scooter in de mobiele werkplaats gerepareerd wordt. Als de reparatie door de mobiele werkplaats om bepaalde redenen niet kan worden uitgevoerd, zal de desbetreffende fiets/scooter naar een centraal reparatiepunt worden gebracht om daar gerepareerd te worden. ’s Avonds, wanneer de reparatie is uitgevoerd, zal het vervoersmiddel bij de ‘klant’ thuis worden afgeleverd en de leenfiets/ -scooter weer worden ingeruild.

MissieDe missie van onze onderneming kan als volgt worden omschreven. De mensen die in het bezit zijn van een (elektrische/snor)fiets of scooter voorzien van een goed georganiseerde service, waarop zij een beroep kunnen doen als ze met pech langs de kant van de weg staan.

Om aan deze missie goed te kunnen voldoen, is het van essentieel belang dat helder is wie onze klanten zijn. Onze (potentiële) klanten zijn de mensen die in het bezit zijn van een (elektrische/snor)fiets of scooter. Wij helpen hen snel op weg en nemen hen de zorg van hun kapotte vervoersmiddel uit handen. Een dienst waar veel behoefte aan is, gezien het feit dat tegenwoordig alles steeds gemakkelijker, sneller en goedkoper moet. Wij voorzien in alle drie deze punten. Met name onder de fietsende mensen zijn er mensen die een grotere afstand afleggen. Juist deze mensen hebben een probleem wanneer zij onderweg pech krijgen.

Het mag duidelijk zijn dat de fiets een veel gebruikt vervoersmiddel is en de doelgroepen omvangrijk zijn. Gezien de prognose-cijfers van het CBS betreffende de bevolking voor de komende jaren, zien wij dat onze doelgroep met scooters sterk zal groeien, terwijl de doelgroep fietsende mensen juist een lichte daling door zal maken. Hoewel een lichte daling zorgt voor minder scholieren, kan een stijging van het aantal ouderen zorgen voor een toename van het aantal fietsers ten behoeve van de recreatie (het grootste motief om de fiets te gebruiken). Daarbij is de elektrische fiets in opkomst. Dit is daarom een goede (potentiële) doelgroep.

Uit bovenstaande feiten blijkt dat onze dienst aantrekkelijk is voor iedereen en dat hier dan ook een goede positie op de markt te verkrijgen is.

scosy

Pagina 5 van 62

Page 6: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

StrategieHoe willen we onze missie gaan realiseren? Dat is de vraag waarop onze strategie het antwoord geeft. Deze missie willen we gaan realiseren op de manier zoals dat bij de ‘beschrijving van het idee’ beschreven is. We willen een landelijk dekkend netwerk opzetten, waarbij de mobiele werkplaatsen snel ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast zullen er ook centrale werkplaatsen zijn, voor de meer gecompliceerde reparaties. Er zullen genoeg reparateurs zijn, zowel in de mobiele als in de centrale werkplaatsen. Ook zijn er werknemers die ’s avonds de voertuigen thuisbrengen. Tenslotte zijn er ook mensen die dit alles coördineren, de meldingen doorgeven aan de juiste mobiele werkplaats en constant de mobiele werkplaatsen in de gaten houden. Een uitgebreid productieplan vindt u later in het ondernemingsplan.

Zoals u ziet moet dit alles goed in elkaar zitten om enerzijds dit alles op de juiste manier te kunnen realiseren en anderzijds om concurrentie tegen te gaan. Want alle goede ideeën moeten worden beschermd tegen concurrentie. We moeten steeds maar weer proberen de beste zijn, zodat concurrentie niet mogelijk is. Toch zijn er partijen die we als concurrent kunnen beschouwen. Hieronder willen we onze mogelijke concurrenten noemen en tegelijk ook onze strategie tégen deze concurrenten uitzetten. Onze belangrijkste concurrent is de lokale fietsenmaker. Mensen zijn gewend om hun kapotte vervoersmiddel daarheen te brengen. Sommige fietsenmakers hebben ook hun eigen servicedienst voor fietsers. Deze servicedienst wordt echter alleen maar op lokaal niveau aangeboden. In zekere zin is dit dus wel een concurrent, maar wij bieden de klant zoveel meer. Het grote voordeel ten opzichte van de plaatselijke fietsenmakers is dat wij de klant meteen van een vervangend vervoersmiddel voorzien. De klant hoeft zelf niets meer te doen dan ons telefoonnummer te draaien en aangezien wij een landelijke dekking garanderen, zijn wij snel bij de klant. Ook komen wij het gerepareerde vervoersmiddel – op afspraak - weer thuisbrengen. Bij de plaatselijke fietsenmaker gaat er vaak een aantal dagen overheen voordat je de gerepareerde fiets op kan halen.Daarnaast kan ook de ANWB als concurrent genoemd worden. De ANWB heeft al een bestaand landelijk servicenetwerk voor auto’s en een grote naamsbekendheid. Zij bieden deze service nu niet aan, maar zouden die op korte termijn dus wel kunnen aanbieden.

Om ons idee te beschermen is een snelle implementatie van de dienst vereist. Wij denken dat onze concurrenten niet zo snel een soortgelijke dienst zullen gaan opzetten, als wij snel een goedlopend landelijk netwerk hebben opgezet. Onze klanten zullen, omdat wij onze garanties nakomen, niet zomaar overstappen op een andere aanbieder. Voor de manier van concurreren verwijzen wij u naar het marketingplan, onderdeel promotie.

scosy

Pagina 6 van 62

Page 7: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Omgevingsanalyse

Doormiddel van de omgevingsanalyse proberen wij de invloeden uit de omgeving buiten de onderneming in kaart te brengen.

Ontwikkelingen, trends en inzicht in de marktOm dit onderdeel goed en overzichtelijk te kunnen bespreken, zullen wij onze dienst voor fietsen en scooters apart behandelen.

FietsenNederland telt al jarenlang meer fietsen dan inwoners, namelijk zo’n 18 miljoen. Dit zijn gemiddeld drie fietsen per huishouden! In 2008 zijn bijna 1,4 miljoen nieuwe fietsen verkocht voor een gemiddelde prijs van €688. In totaal zijn de bestedingen aan nieuwe fietsen €955 miljoen. Van de nieuw verkochte fietsen is 57% een stadsfiets en 10% elektrisch. De prijs voor een elektrische fiets ligt iets hoger, namelijk zo’n €1.800.

Verkoop 2004 2005 2006 2007 2008

Nieuwe fietsen 1.250.000 1.239.000 1.323.000 1.400.000 1.388.000

Gebruikte fietsen 616.000 583.000 594.000 600.000 595.000

De cijfers zijn niet zo gek in een periode waarin de maatschappij steeds meer bezig is met de milieuvriendelijkheid van hun levenswijze. Dit is ook één van de redenen waarom de fiets nog steeds niet aan de kant is gezet als vervoersmiddel. Zelfs één op de vier gaat zelfs op de fiets naar het werk! Verder hebben we gezien dat de fiets nog steeds het meeste gebruikt wordt voor recreatiedoeleinden. Dit kan enkel nog maar groeien met het toenemend aantal ouderen in de komende jaren. Wij verwachten ook geen afname in het aantal gebruikte fietsen, aangezien het een gebruik is geworden dat kinderen op jonge leeftijd al leren fietsen en scholieren/studenten veel minuten op de fiets doorbrengen.

De dienst die wij aan gaan bieden bevindt zich in de startfase. Er zijn al enkele concurrenten - die hierna besproken worden - maar de dienst is nog niet bekend onder de mensen. Wij denken dat er daarom nog veel ruimte is om te groeien en een goed bedrijf op poten te zetten.

ScootersIn de eerste helft van 2009 zijn 8% minder nieuwe bromfietsen verkocht dan een jaar eerder. De verkoop van snorfietsen steeg daarentegen met 8%. Het totaal aantal brom- en snorfietsen in 2008 is 11% hoger dan in het jaar daarvoor, namelijk 881.000. Het aantal nieuw verkochte bromfietsen, inclusief scooters, in 2008 is 45.000. Daarnaast zijn ruim 48.000 snorfietsen verkocht. In beide gevallen was er sprake van een forse toename ten opzichte van het vorige jaar. Hieruit valt dus te concluderen dat onze doelgroep nog steeds groeit. De meeste bezitters van dergelijke voertuigen zijn jongeren. Het is van belang ons marketingplan hierop toe te spitsen, omdat jongeren een andere benaderingswijze dan ouderen verlangen.

scosy

Pagina 7 van 62

Page 8: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Verkoop 2006 2007 2008 2009 (t/m juni)

Bromfietsen 26.600 37.000 45.000 19.700

Snorfietsen 23.800 34.000 48.500 25.200

Een dienst die je scooter komt ophalen om te repareren zijn wij nog niet tegen gekomen. Wij gaan er dus vanuit dat deze dienst zich ook in de startfase bevindt en dat hier wederom veel ruimte is om te groeien.

Inzicht in bedrijfstak en concurrentenOver de omzet- en winstontwikkeling binnen onze bedrijfstak valt weinig te zeggen. Ook omdat er van onze grootste concurrent FietsNED geen cijfers te vinden zijn. Verder zien wij geen nieuwe toetreders tot de markt. Er zijn enkel een paar plaatselijke fietsenmakers die een mobiele reparatieservice aanbieden. Omdat FietsNED als onze grootste concurrent kan worden beschouwd, zullen wij deze hier nog even bespreken om beter inzicht te krijgen in onze concurrent.

FietsNED is opgericht in 2006 en werkt bijna volgens dezelfde formule. Je bent lid van de organisatie, ontvangt een ledenpas en kan bellen als je hen nodig hebt. Er zijn echter een paar fundamentele verschillen.

- FietsNED levert geen service voor scooters, maar daarentegen wel voor rolstoelen en rollators. Hier hebben wij dus een streepje voor op onze concurrent.

- FietsNED biedt verschillende soorten abonnementen aan. Dit is wellicht ook een goed idee voor ons om zo een grotere groep mensen lid te krijgen.

- Wij leveren een leenfiets, indien dit noodzakelijk is, om ervoor te zorgen dat de klant zijn weg weer kan vervolgen. Bij FietsNED wordt de fiets enkel meegenomen ter reparatie en zit de klant zonder vervoer.

- FietsNED heeft nog geen landelijke dekking. Wij willen dit wel realiseren- FietsNED werkt met volgens het franchise systeem. Wij hebben hier vanaf gezien om zo

alles in eigen hand te houden en de juiste service te bieden aan de klant.- FietsNED verleent pas service onderweg als je tenminste vier kilometer van huis

verwijderd bent. Dit is op zich logisch maar ook raar, je wilt toch niet dat je klant drie kilometer naar huis moet lopen? Dat is, uitgaande van een gemiddelde wandelsnelheid van vijf kilometer per uur, toch 36 minuten lopen. Dit vinden wij bepaald geen goede service en wij vinden daarom een afstand van één kilometer het maximum.

- FIetsNED biedt hoofdzakelijk reparaties aan huis aan. Wij willen echter een netwerk zoals het ANWB aanbieden en ons voornamelijk concentreren op hulp voor onderweg.

- In onze omgeving is de naam en dienst van FietsNED niet bekend. Wij denken daarom dat het voor ons noodzakelijk is onze dienst goed te promoten, zodat het geheel een groot succes kan worden.

AandachtspuntenNaar aanleiding van de omgevingsanalyse kunnen we de volgende aandachtspunten definiëren:

1) Opstellen en uitwerken van verschillende abonnementen.2) Goede promotie is noodzakelijk.3) Het is noodzakelijk ons te onderscheiden van de grootste concurrent (FietsNED).

scosy

Pagina 8 van 62

Page 9: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Interne analyse

Iedere onderneming kent sterke en zwakke punten, dat valt niet te vermijden. Maar een onderneming kan pas goed functioneren als de zwakke punten tot het uiterste beperkt worden en de sterke punten worden uitgelicht. Waar het in de externe analyse voornamelijk ging om de marktomstandigheden, gaat het in de interne analyse met name om de onderneming zelf. Hieronder willen we de belangrijkste sterke en zwakke punten van onze onderneming behandelen en daarbij gelijk aangeven hoe we eventuele nadelen willen gaan aanpakken.

SterktesÉén van onze sterkste punten is dat onze onderneming er voor praktisch alle vervoersmiddelen is, uitgezonderd de motor en de auto. Niet alleen de fiets kan worden gerepareerd, maar wij repareren ook de elektrische fiets, snorfiets, bromfiets, de scooter, enz. We spreken dus een grote doelgroep aan! De behoeften van de gemiddelde mens sluiten hier naadloos op aan. Klanten vinden het fijn als zij op een organisatie kunnen vertrouwen waar alles gerepareerd kan worden wat zich op twee wielen beweegt. Dáár moeten wij op inspelen, en onszelf dus niet beperken tot de meest dichtbevolkte regio’s van Nederland, maar ook in de kleine dorpjes. Uiteraard kost dat ons relatief meer, maar dat zal ten goede komen in de delen van Nederland waar onze potentiële klantenkring het grootst is!

Een ander belangrijk punt waarmee wij tegemoetkomen in de behoeften van mensen, is dat wij naar hen toekomen! Ze kunnen met weinig tijdverlies weer verder, én hun vervoersmiddel wordt door vakkundig personeel gerepareerd. Wie wil dat nou niet?

Alvast vooruitgrijpend op het marketingplan: jongeren vormen een grote doelgroep voor ons. Wij weten hoe we ze kunnen prikkelen. We hebben het voordeel dat we zelf ook nog jong zijn, en daarop kunnen we inspelen! Uitdagende slogans, jongerenkorting etc.

Een algemeen sterk punt voor ons is dat wij ons volledig willen inzetten voor een optimale mix tussen klantgerichtheid, marktkennis, kwaliteit en vooral flexibiliteit! Dat zal bij een dienst als deze zeker nodig zijn, wat ook weer de uitdaging is!

Zwaktes (en hun oplossingen!)Zoals iedere onderneming hebben wij ook zwakke punten, maar: zwakke punten vragen om creatieve oplossingen.

Een nadeel dat zich meteen bij onze service zou kunnen voordoen, is dat we niet kunnen waarborgen om in alle gevallen op tijd bij de klant te zijn. We kunnen te maken hebben met files en andere onregelmatigheden op de weg die de reistijd zou kunnen verlengen. Daardoor kan het voorkomen dat de mobiele werkplaatsen later bij de klant arriveren dan de streeftijd van twintig minuten. Tóch willen we er aan werken de voorgeschreven twintig minuten niet te overschrijden. We proberen genoeg personeel en busjes in te zetten, maar het kan natuurlijk voorkomen dat op een bepaald tijdstip het aantal aanvragen voor hulp groter is dan het aantal busjes. Mogelijk kunnen we dan busjes uit een aangrenzend gebied inzetten. Mocht het toch een keer voorkomen dat de werknemers niet op tijd aanwezig kunnen zijn, dan willen we zo’n goede service leveren dat dit door de klant niet als heel hinderlijk wordt ervaren.

scosy

Pagina 9 van 62

Page 10: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Een ander punt wat een zwakte genoemd zou kunnen worden, is de centrale werkplaats. Als er iedere dag naar de centrale werkplaats gereden moet worden, gaat dat veel tijd, en dus ook geld kosten. We moeten proberen in dit opzicht zuinig met onze tijd om te gaan en toch een zo optimaal mogelijke service aan te bieden. We willen dit nadeel tegengaan door de busjes uit te rusten met goed gereedschap en materialen voor verschillende soorten voertuigen. Ook zal er goed opgeleid personeel ingezet worden. Hierdoor hopen we dat veel van de klussen verholpen kan worden door de werknemers in de busjes. Zodat het niet vaak voorkomt dat er naar de centrale werkplaats gereden moet worden. Daarnaast hebben we meerdere werkplaatsen, zodat het rijden naar de werkplaats tot het minimum beperkt kan worden. Aan de andere kant zijn de werkplaatsen ook weer ideaal als centrale punten waar grote reparaties uitgevoerd kunnen worden, en voor alle andere (extra) werkzaamheden waarvan de klant wenst dat wij ze voor hen doen!

Risicoanalyse

Het grootste risico van onze organisatie is dat wij te weinig leden krijgen om onze kosten te kunnen dragen. Om dit te voorkomen willen wij een grootse reclamecampagne opzetten, om hiermee het beoogde aantal leden te kunnen bereiken. Voor de inhoud van onze reclamecampagne verwijzen wij u naar het promotieplan.

Een ander risico is dat wij niet genoeg personeel kunnen aantrekken. Wij willen goed opgeleid personeel in dienst nemen. Het werven en selecteren van nieuw personeel is erg lastig en hier zijn de juiste mensen voor nodig. Daarom nemen wij 1 tot 2 mensen in dienst die zich hier volledig mee bezig gaan houden.

Ook de concurrentie van FietsNED kan een risico zijn. Maar wij bieden een veel betere service aan: wij hebben een landelijk netwerk en bieden meer service aan. Wij denken dus dat wij weinig van hun zullen merken. Om ons idee te beschermen is een snelle implementatie van de dienst vereist. Wij denken dat onze concurrenten niet zo snel een soortgelijke dienst zullen gaan opzetten, als wij snel een goedlopend landelijk netwerk hebben opgezet. Onze klanten zullen, omdat wij onze garanties nakomen, niet zomaar overstappen op een andere aanbieder.

scosy

Pagina 10 van 62

Page 11: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

SWOT-ANALYSE

Kansen Bedreigingen

- Meer fietsen dan inwoners- Milieuvriendelijkheid van

fietsen- Forse toename verkoop

brommers/snorfietsen- Verwachte toename

recreatieverkeer- Subsidies

- Concurrentie FietsNED- Navolgers- Personeel- Techniek- Regelgeving- Financiering (banken/leden)

Sterke puntenDe sterke punten inzetten om bovenstaande kansen uit te buiten. Wijzen op het gemak, de volledigheid en de kwaliteit van onze dienst. Als men eenmaal onze dienst heeft ‘geproefd’ moeten ze niet meer weg te slaan zijn! Dit willen we realiseren door onze kansen te grijpen. Op dit moment zijn er meer fietsen dan inwoners en ziet het er naar uit dat dit toeneemt. Daarnaast willen we proberen subsidies van de overheid te krijgen.

Een goede en juiste promotie op het juiste moment is belangrijk om deze bedreigingen te beheersen. Vooral het benadrukken van verschillen en inspelen op de behoeften van de klant is essentieel. Een goede promotie is ook nodig voor het verwerven van het juiste personeel. Het is noodzakelijk dat we de juiste arbeidsvoorwaarden bieden. Ook is het belangrijk dat onze techniek ‘up-to-date’ blijft, om eventuele navolgers voor te zijn. We moeten binnen de landelijke en regionale regelgeving zien te opereren. Dit vraagt regelmatig onderzoek.

- Brede serviceverlening- Landelijke dekking- Kennis van de markt- Analytisch onderbouwde kans- Kennis van benaderingswijze

doelgroepen- Realistische inzet voor

optimale mix kwaliteit / flexibiliteit

Zwakke puntenDe zwakke punten moeten we zien te gebruiken om in te spelen op onze kansen die we wél hebben. Daarom moeten we onze zwakke punten mitigeren. Dit kan bijv. door een efficiënte en vooral flexibele wisselwerking tussen de mobiele werkplaatsen en het informatiesysteem die de aanvragen verwerkt. Het kan zijn, mede door dat wij weinig ervaring hebben, dat de gemaakte analyses van de kosten/opbrengsten anders uitvallen dan verwacht. Daarom moeten we met een niet al te lage ledenprijs inzetten en goede en weloverwogen overzichten maken van de verwachte kasstromen.

Om de bedreigingen weg te nemen moeten we een beter beeld betreffende de tijdslimiet neerzetten dan onze concurrenten dit doen. Wellicht kunnen we na verloop van tijd een enquête afnemen onder onze leden, waaruit zou kunnen blijken dat wij de snelste en kwalitatief het beste zijn! De resultaten hiervan zouden we ten grondslag van onze marketing activiteiten kunnen leggen. Ook is het belangrijk dat de interne beheersing goed in kaart is gebracht, want bij een landelijk netwerk als bij ons kan dat een complex geheel zijn. Ook omdat we weinig ervaring hebben op dit gebied, is het goed dat we na verloop van tijd een enquête houden onder onze leden.

- Tijdslimiet serviceverlening- Relatieve reistijd tussen

centrale werkplaatsen- Interne beheersing- Verwachte kosten te laag

ingeschat / verwachte opbrengsten te hoog ingeschat

- Weinig ondernemingservaring

scosy

Pagina 11 van 62

Page 12: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Marketingplan

PrijsAlgemeen: onderstaande abonnementen zijn één jaar geldig.

‐ Fietsy € 15 : voor berijders van de (elektrische) fiets.Dit abonnement geeft een recht op gratis bandreparatie, een vervangend vervoersmiddel, en thuisbezorging van uw fiets! Tevens is het mogelijk extra reparaties en/of onderhoud door ons te laten verrichten, dit zal gebeuren op factuurbasis.

‐ Scootsy € 30 : voor berijders van scooters en (snor)brommers.Dit abonnement geeft allereerst recht op een gratis vervangend vervoersmiddel dat gelijkwaardig is aan het vervoersmiddel waarmee u pech heeft. Tevens bieden wij de mogelijkheid uw vervoersmiddel door ons te laten repareren (op factuurbasis). Dit bent u echter niet verplicht, u kunt er ook voor kiezen het defecte vervoersmiddel gratis thuis te laten bezorgen, zónder reparatie.

‐ Scofy € 40: voor berijders van zowel fietsen als brommers. Hierbij heeft u recht op een gratis vervangend vervoersmiddel, dat gelijkwaardig is aan het vervoersmiddel waarmee u pech heeft. Of het nu uw fiets of een scooter betreft, met dit abonnement bent u altijd goedkoper uit!

Opmerkingen t.a.v. gekozen prijsstellingEen exacte prijs voor onze abonnementen, waarvan we kunnen zeggen: dat is voldoende om onze kosten te dekken; kunnen wij nu helaas nog niet zeggen. Wél is het zo dat we hebben gekeken naar:

‐ Hoeveel zouden wij (persoonlijk) bereid zijn om te betalen voor een dienst als deze?‐ Hoeveel rekenen (mogelijke) concurrenten?

N.a.v. bovenstaande vragen zijn wij op een bedrag van € 15,- uitgekomen voor (elektrische) fietsen, en € 30,- voor scooters en (snor)brommers.

FietsNed rekent bijvoorbeeld voor een basisabonnement (fietsen) € 25,- per jaar. Ons prijsbeleid willen wij echter vooral richten op een zo groot mogelijk aantal leden. Het moet echt een prijs zijn waarvan je zegt: ‘daar hoef ik het niet voor te laten’. Wellicht verdienen we enerzijds dan € 10,- minder per lid; als we anderzijds door een prijsverlaging anderhalf keer zoveel leden binnenhalen is dat (zeker op lange termijn) veel gunstiger! Hoe meer mensen van ons weten, des te groter worden onze mogelijkheden!

Als onze dienst een klein clubje blijft, wat misschien wel goed draait, hebben we veel minder mogelijkheden om bijv. contacten te leggen met mogelijke partners. Op lange termijn hebben wij namelijk nog wel enkele ideeën om uit te voeren, deze ideeën zijn echter alleen uitvoerbaar als we een goede positie in Nederland hebben. (Kijk bijvoorbeeld maar naar de ANWB; zij kunnen met hun positie behoorlijk veel mogelijk maken).

scosy

Pagina 12 van 62

Page 13: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

PromotieHoewel men sommige reclames totaal niet interessant vindt, is het vaak lastig te bepalen wat een promotie-campagne wel aantrekkelijk kan maken. Laten we ter illustratie eens de bekendste bron van reclame pakken: de televisie. Vaak worden hier campagnes op uitgezonden waarvan mensen de volgende dag moeite moeten doen om te vertellen wat hun nu duidelijk is gemaakt (Tele2 en Frank het schaap). Aan de andere kant zijn er ook reclames die wél aanslaan en zelfs veelvuldig besproken worden (Albert Heijn) of totaal inslaan in het dagelijks leven (KPN met “Goeiemoggel”). Hieruit valt op te maken dat een reclame duidelijk, licht en uniek moet zijn. Mensen moeten op een bepaalde manier “getriggerd” worden. Onze dienst is eigenlijk vrij simpel, maar om mensen het hele systeem uit te leggen zijn meer woorden nodig. Wij hebben daarom het volgende promotieplan opgesteld. Later worden de verschillende vormen van promotie nog eens extra toegelicht.

In de beginfase van de onderneming is het noodzakelijk onze naam veelvuldig te laten horen. Dit kunnen we doen door veel promotie te maken via posters en flyers, maar ook door naar de media toe te stappen. We zetten immers een nieuwe dienst op poten en we hopen daarom ook dat de media geïnteresseerd in ons verhaal zal zijn. Het doel van deze campagne is simpel: Nederland laten weten dat we er zijn.

Natuurlijk is de beste manier om snel naam te maken het opzetten van een ludieke actie. Rond het starten van ons bedrijf willen wij hiermee gaan beginnen. Over het hele land worden op drukke plaatsen kapotte fietsen neergezet. Dit zijn oude fietsen die overgespoten zijn met groen en oranje en wit, de bedrijfskleuren. Hier hangt een bordje op met de tekst: “Fiets kapot, ben lopen!”. Deze blijven een week op dezelfde plek staan, zodat zoveel mogelijk mensen zich verwonderen over de gekleurde kapotte fietsen door hun stad. Na die week zal de tekst veranderd en het logo van de onderneming toegevoegd worden. Het volgende is dan te lezen: “Fiets kapot? Nooit meer lopen! Goedkope reparaties onderweg. Kijk op www.scosy.nl.”. Mensen denken bij deze actie eerst zelf na over de reden van het plaatsen van de fiets. Daarna zijn ze verast als de fiets die ze een week lang op dezelfde plek hebben zien staan eens een andere tekst bevat. Ze zullen dit lezen en hopelijk op de website gaan kijken. Wel moeten we bij deze actie informeren bij de gemeente / politie.

Daarnaast is een actie in fietsenstallingen ook mogelijk. Hier zijn veel fietsen bijeen en is het makkelijk een advertentie onder de snelbinder te doen of een flyer aan het stuur te bevestigen. Maar hoe zorg je er nu voor dat iemand de informatie leest en niet zomaar op de grond gooit? Wel, onze campagne zal mensen confronteren met het feit dat een band snel lek kan gaan. We zullen daarom flyers laten ontwerpen en vervolgens deze met een punaise erin aan het stuur bevestigen. Met een kreet als “Deze had ook in je band kunnen zitten, dan had je moeten lopen..” en een inhoudelijke verwijzing naar de website, willen we mensen onze dienst presenteren en meer naamsbekendheid generen.

Als we eenmaal geïntroduceerd zijn, verandert het doel van de campagne. We zijn er dan op uit om zoveel mogelijk mensen lid te maken van onze dienst. Het is noodzakelijk je campagne hier ook op in te richten. Men wil dan weten wat je precies doet en wat het kost, anders dan in de beginfase waarin je jezelf kort introduceert. Dit is volgens ons te bereiken door ervoor te zorgen dat mensen je website bezoeken om ze daar van gerichte informatie te voorzien. Mensen kunnen zelf bepalen wat ze willen zien en willen weten, ook zit je dan niet aan een bepaalde tijdslimiet. Een reclamespotje is leuk, maar naast dat je maar dertig seconden hebt, betaal je er ook nog eens de hoofdprijs voor. Het is dus noodzakelijk een goede website te maken en deze zo in te richten dat het voor de bezoeker logisch en duidelijk is.

scosy

Pagina 13 van 62

Page 14: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Logo en huisstijlEen fundamenteel onderdeel van een onderneming is het logo en bijbehorende huisstijl. Dit moet de doelgroep aanspreken en draagt bij aan een professionele uitstraling. Ook kan het logo gebruikt worden in de verschillende promotie-uitingen die hieronder nog aan bod zullen komen.

Hiernaast is ons logo afgebeeld. Het straalt professionaliteit en vertrouwen uit. Er is gekozen voor een ontwerp zonder losstaand beeldmerk. Onze dienst is immers simpel en zonder addertjes onder het gras. Bij de keuze voor het lettertype is gezocht naar een balans tussen de meest hippe en de meest eigentijdse lettertypen. We willen immers dat alle doelgroepen zich kunnen identificeren met onze dienst. Wij denken dat het ontwerp vlot genoeg is, maar ook oudere mensen aan zal spreken. Daarnaast is het geheel ook nog cursief opgesteld om een vooruitgaande beweging na te bootsen. Tot slot is er nog wat over het kleurgebruik te melden. Omdat het lastig is een gekleurd logo te laten matchen met allerlei andere kleuren en achtergronden, hebben we ervoor kozen als standaard een zwart/donkergrijs logo te nemen. Daarnaast is het nu ook een logo dat iedereen aanspreekt en zich niet enkel richt op één specifieke doelgroep. Als we het namelijk felle kleuren hadden gegeven, zullen jongeren zich aangetrokken voelen tot de onderneming, maar zullen ouderen eerder afstand houden. Daarnaast had het de professionaliteit van de onderneming allicht teniet gedaan. Briefpapier, enveloppen en visitekaartjes zijn nog niet ontwikkeld, maar hiervoor willen we een extern bureau inschakelen. Zij kunnen met ons logo en de gestelde kleuren (komen later aan bod) een zeer professionele huisstijl opstellen.

WebsiteZoals gezegd, vinden wij de website van groot belang. Vaak wordt gezegd dat dit het digitale visitekaartje ofwel het “uithangbord” van de onderneming is. Onze huidige website is te bewonderen op www.scosy.nl. Belangrijke kernwoorden bij het ontwerp en de inrichting van de website zijn: professionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, en bereikbaarheid. Voor het ontwerp is gekozen voor het gebruik van veel frisse kleuren en wit. De onderneming is immers fris en staat open voor de klant. Daarnaast spreekt het elke doelgroep aan. De navigatie is duidelijk en ons servicenummer gemakkelijk te vinden. Hier zijn eigenlijk heel veel woorden over op te schrijven, maar niets is beter dan het zelf te gaan bekijken. Surf daarom snel naar de website!

Overig promotiemateriaal is te bewonderen in bijlage 2.

scosy

scosy

Pagina 14 van 62

Page 15: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Productieplan

Bij een dienstverlenend bedrijf is het lastig een productieproces te identificeren. Er is immers niet sprake van het omzetten van een grondstof in een eindproduct. Toch willen we dit punt niet overslaan en in dit hoofdstuk ons reparatieproces bespreken.

Hoewel ons proces al meerdere malen behandeld is, willen wij de interne processen hier behandelen. Het gaat hier dus óók om de handelingen die de klant niet ziet. Voor het gemak halen we twee processen uit elkaar: een directe reparatie en een in de werkplaats. Wij hebben ons in onderstaande schema’s enkel beperkt tot de hoofdlijnen.

Directe reparatieAls de klant de het servicenummer belt, komt hij in contact met iemand van de klantenservice. Hier worden het probleem, de locatie en de gegevens van de klant genoteerd (1). Vervolgens zoekt de servicemedewerker de dichtstbijzijnde mobiele werkplaats en geeft hem de locatie van de klant door (2). Deze rijdt hier naartoe en repareert het vervoersmiddel (3). Hij wenst de klant een prettige dag en brengt de klantenservice op de hoogte van het resultaat (4). Deze markeert de opdracht als afgehandeld en brengt hiermee de administratie automatisch van op de hoogte (5). De administratie zal voor de terugkoppeling naar de klant zorgen (6).

scosy

Pagina 15 van 62

Page 16: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Reparatie in de werkplaatsAls de reparatie te moeilijk is om ter plaatse uitgevoerd te worden, komen er wat wijzigingen in het bovenstaande schema. Punten (1) en (2) verlopen zoals hierboven beschreven. Bij (3) ontvangt de reparateur het vervoersmiddel van de klant en geeft een leenvoertuig af, zodat de klant zijn weg kan vervolgen. Daarna wordt het vervoersmiddel naar de centrale werkplaats gebracht en de klantenservice op de hoogte gesteld. Het vervoersmiddel wordt gerepareerd en teruggebracht naar de klant (6). Tegelijkertijd wordt de klantenservice geïnformeerd. Deze tekent de opdracht af en brengt de administratie op de hoogte (7), die op haar beurt de klant factureert (8).

De organisatiestructuur van onze onderneming is te vinden in bijlage 3

scosy

Pagina 16 van 62

Page 17: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Managementplan

In dit onderdeel zullen wij inzoomen op de organisatie van onze onderneming. We zullen hierbij de gekozen rechtsvorm, personeelssamenstelling en organisatiestructuur behandelen.

RechtsvormAangezien wij met leden werken die een bepaald bedrag per jaar betalen om aanspraak te kunnen maken op onze diensten, hebben wij gekozen om een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid te worden. Hierbij is het bestuur niet persoonlijk aansprakelijk, maar de vereniging zelf. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de algemene ledenvergadering, daarnaast zal er een bestuur zijn dat de dagelijkse leiding heeft.

PersoneelssamenstellingOm te kunnen bepalen wat voor personeel we nodig hebben, moeten we eerste bekijken waar mensen actief dienen te zijn binnen de organisatie.

Mobiele werkplaatsen: voor het besturen van het busje en het repareren van de fietsen, is één persoon vereist. Deze persoon moet weten hoe hij simpele reparatiewerkzaamheden kan verrichten en in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Omdat wij professioneel over willen komen, wensen wij geen jong personeel in deze functie. Daarom zullen wij een minimale leeftijd van 25 jaar hanteren voor deze functie. Wij verwachten 90 tot 100 personen nodig te hebben voor deze functie (waarvan één hoofd).

Centrale werkplaatsen: voor deze functie is extra kennis van de te repareren vervoersmiddelen vereist. Het gaat hier dus ook om personen die in het bezit zijn van de desbetreffende diploma’s en werkervaring. Denk hierbij aan een succesvolle afronding van de mbo-opleiding tot fietstechnicus of allround monteur en minimaal twee tot drie jaar werkervaring. Wellicht is het een idee om fietsenmakers te vragen of zij voor ons eens in de zoveel dagen willen werken.Wij verwachten 7 tot 14 personen nodig te hebben voor deze functie (waarvan één hoofd).

Thuisbrengen van vervoersmiddelen: hiervoor is het niet erg om jong personeel te hebben. Zij zijn juist goedkoop en uitermate geschikt voor deze klus. Een geldig Nederlands rijbewijs en dus een minimale leeftijd van 18 jaar is een vereiste. Het hoofd van de mobiele werkplaatsen is ook verantwoordelijk voor deze groep personen.Wij verwachten 15 tot 20 personen nodig te hebben voor deze functie.

Klantenservice: om onze klanten snel te woord te staan en ze de juiste service te verlenen, is het noodzakelijk dat onze servicedesk goed bemand is. Het lijkt ons niet nodig, dat de personen die de telefoon aannemen technische kennis van de fiets hebben. Het is belangrijk dat zij zich verbaal goed duidelijk kunnen maken en een prettige “telefoonstem” hebben.Wij verwachten 10 tot 15 personen nodig te hebben voor deze functie (waarvan één hoofd).

Administratie: uiteraard moet alles goed geadministreerd worden. Mensen met een afgeronde opleiding op administratief gebied (bv. administratief medewerker) zijn uitermate geschikt voor deze positie. Wij verwachten 3 tot 5 personen nodig te hebben voor deze functie (waarvan één hoofd).

scosy

Pagina 17 van 62

Page 18: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Inkopen: op deze afdeling willen wij één persoon hebben die alle producten in koopt voor de centrale werkplaatsen en het hoofdkantoor, met andere woorden: alle inkopen.Wij verwachten 1 persoon nodig te hebben voor deze functie (= hoofd).

Recruitment: het is noodzakelijk dat het juiste personeel de organisatie betreedt. Het werven en selecteren van nieuw personeel is erg lastig en hier zijn de juiste mensen voor nodig.Wij verwachten 1 tot 2 personen nodig te hebben voor deze functie (hoofd = hoofd pers. zaken)

Personeelszaken: als je eenmaal personeel hebt, is het ook belangrijk dat ze bij je blijven. Hiervoor is de afdeling personeelszaken een vereiste.Wij verwachten 5 tot 10 personen nodig te hebben op deze afdeling (waarvan één hoofd).

ICT: omdat wij graag met moderne apparatuur willen werken, is een ICT-afdeling erg handig. Mensen die de juiste kennis hebben van computers en aanverwante apparatuur zijn immers onmisbaar in een organisatie. Wij verwachten 2 tot 5 personen nodig te hebben op deze afdeling (waarvan één hoofd).

scosy

Pagina 18 van 62

Page 19: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Financieel plan

Investeringsbegroting

MVA Prijs Aantal Totaal

Renault Master € 18.174,00 90,00 € 1.635.633,00

Renault Master Laadbak € 25.196,00 14,00 € 377.932,00

Rep. app. mob. werk. € 11.000,00 90,00 € 1.035.000,00

Rep. app. werkplaatsen € 16.000,00 14,00 € 224.000,00

Leenfietsen € 500,00 300,00 € 150.000,00

Leenscooters € 1.500,00 180,00 € 270.000,00

Kantoorbenodigdheden € 30.000,00 € 30.000,00

Totaal € 102.370,00 688,00 € 3.722.565,00

Vlottende activa Prijs Aantal Totaal

Voorraad mob. werkpl. € 7.250,00 90,00 € 652.500,00

Voorraad werkplaatsen € 14.500,00 14,00 € 203.000,00

Totaal € 21.750,00 104,00 € 855.500,00

Totaal benodigde investeringen eerste jaar: € 3.722.565 + 855.500 = € 4.578.065.

De uitwerking van de investeringsbegroting is terug te vinden in bijlage 4

scosy

Pagina 19 van 62

Page 20: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Financieringsplan

Eigen vermogen

Eigen inbreng € 25.000,00€ 1.709.000,00

Contributies € 1.684.000,00

Lang vreemd vermogen

3-jarige Renault Financiering € 2.013.565,00 € 2.013.565,00

Kort vreemd vermogen

Leverancierskrediet € 855.500,00 € 855.500,00

Financiering € 4.578.065,00

Om onze investeringen te bekostigen, zouden wij een beroep willen doen onze leveranciers om onze vlottende activa met leverancierskrediet te kunnen kopen. Onze voertuigen willen we gaan bekostigen met de actie die Renault momenteel heeft. Renault biedt aan om tegen een effectief jaarpercentage van 3,9% de auto’s te financieren. Tevens biedt Renault 3 jaar garantie en 3 jaar gratis onderhoud aan. Deze financiering wordt aangeboden in samenwerking met RCI Financial Services B.V. Hierdoor hoeven wij dus niet op zoek te gaan naar een bank die ons een lening zou willen verstrekken.Een deel van de door de klant betaalde contributies gebruiken we om een groot deel van onze investeringen te financieren. Tevens willen we als groepsleden € 25.000 inleggen, wat dus neerkomt op €5.000 per persoon.

De solvabiliteit is 1.709.000 = 0,3733 37,33% 4.578.065

De liquiditeit:Current ratio 855.500 855.500 = 1 100%

Het amortisatieplan is te vinden in bijlage 5.

scosy

Pagina 20 van 62

Page 21: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Liquiditeitsbegroting

Na alle ontvangsten en uitgaven op een rijtje te hebben gezet, zien wij een kleine winst in het eerste kwartaal van jaar 1. Dit komt door het binnenkomen van de contributies en de hoge marketingkosten die hiermee samenhangen. Daarnaast wordt er ook flink geïnvesteerd in het eerste jaar. In het tweede kwartaal zijn de ontvangsten minimaal en de kosten hoog. Vooral de posten marketing- en loonkosten wegen het zwaarst. Ditzelfde geldt voor het derde kwartaal. In het vierde kwartaal is er wederom een verlies - om dezelfde redenen -waarneembaar. Het is noodzakelijk veel te adverteren om zo nog meer leden binnen te halen en meer ontvangsten te genereren voor het volgende jaar.

In het tweede jaar zullen we zeer positief resultaat boeken. Toch blijven de posten marketing- en loonkosten de grootste uitgaven.

In het derde jaar verdubbelt de winst ten opzichte van het voorafgaande jaar. Ook hier wordt er niet bezuinigd op adverteren en het personeel. Dit zal terug te zien zijn in het aantal leden.

De volledige liquiditeitsbegroting, inclusief toelichting, is te vinden in bijlage 6

scosy

Pagina 21 van 62

Page 22: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Exploitatiebegroting

Winst- en verliesrekeningDe bedragen zijn in gehele euro’s

Winst en verliesrekening jaar 1 t/m 3

Opbrengsten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Fietsy abonnementen (15 p/j) € 6.000.000 € 9.000.000 € 12.000.000

Scootsy abonnementen (30 p/j) € 330.825 € 496.832 € 661.650

Scofy abonnementen (40 p/j) € 352.400 € 528.600 € 704.800

Totaal opbrengsten € 6.683.225 € 10.025.432 € 13.366.450

Kosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Mobiele werkplaatsen

Materiaalkosten € 400.000 € 600.000 € 800.000

Brandstofkosten € 234.000 € 257.000 € 260.000

Loonkosten € 2.025.000 € 2.025.000 € 2.250.000

Afschr. kosten mobiele werkpl. € 163.575 € 163.575 € 181.750

Afschr. kosten reparatieapp. € 207.000 € 207.000 € 207.000

Afschr. kosten fietsen € 30.000 € 30.000 € 30.000

Afschr. kosten scooters € 54.000 € 54.000 € 54.000

Assurantiekosten € 99.000 € 99.000 € 110.000

Subtotaal € 3.212.575 € 3.435.575 € 3.892.750

Centrale werkplaatsen

Afschrijvingskosten € 44.800 € 44.800 € 44.800

Loonkosten € 210.000 € 210.000 € 210.000

Huurkosten € 238.000 € 238.000 € 238.000

Subtotaal € 492.800 € 492.800 € 492.800

Thuisbrengservice

Afschrijvingskosten € 37.793 € 37.793 € 37.793

Loonkosten € 70.200 € 70.200 € 87.750

Assurantiekosten € 15.000 € 15.000 € 15.000

Subtotaal € 122.993 € 122.993 € 140.543

Algemene kosten

scosy

Pagina 22 van 62

Page 23: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Winst en verliesrekening jaar 1 t/m 3

Afschrijvingskosten inventaris € 10.000 € 10.000 € 10.000

Energiekosten € 21.000 € 21.000 € 21.000

Assurantiekosten € 1.100 € 1.100 € 1.100

Interestkosten € 65.897 € 40.716 € 14.552

Marketingkosten € 3.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000

Kosten website € 960 € 960 € 960

Accountantskosten € 20.000 € 20.000 € 20.000

Loonkosten centraal kantoor € 619.000 € 619.000 € 619.000

Subtotaal € 3.737.957 € 2.712.776 € 2.686.612

Totaal kosten € 7.566.325 € 6.764.144 € 7.212.705

Resultaat Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Opbrengsten € 6.683.225 € 10.025.432 € 13.366.450

Kosten € 7.566.325 € 6.764.144 € 7.212.705

Resultaat (€ 883.100) € 3.261.288 € 6.153.745

De toelichting op de winst- en verliesrekening is te vinden in bijlage 7.

De balansen voor de drie jaren zijn te vinden in bijlage 8.

scosy

Pagina 23 van 62

Page 24: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Conclusie

Aan het eind gekomen van dit ondernemingsplan willen we proberen een conclusie te trekken. U begrijpt dat dit niet eenvoudig is, er is zoveel informatie naar voren gekomen waarover een conclusie getrokken kan worden, dat het niet mogelijk is al deze informatie te gaan herhalen. Daarom willen we ons beperken tot de algemene lijnen van dit ondernemingsplan. We willen stap voor stap de besproken plannen en stukken met u doornemen.

Als eerste in dit ondernemingsplan is de doel en strategie behandeld met daarbij ook de missie. Wat willen we bereiken met deze onderneming en hoe willen we dit vorm gaan geven. Dit dient eigenlijk als ingrediënt voor het verdere ondernemingsplan. Hoe willen we deze doel en missie vorm gaan geven. In grote lijnen is daarin verteld hoe ons productieplan eruit kwam te zien.

Vervolgens onze omgevingsanalyse en interne analyse. Daarin ging het over de ontwikkelingen binnen bedrijfstak en bij de interne analyse kwam de SWOT-analyse aan bod. Wat zijn onze sterke kansen en zijn er ook zwakke punten of bedreigingen. Hierin hebben we aangetoond hoe we onze sterke punten en kansen willen gebruiken om onze eventuele zwakke punten en bedreigingen zoveel mogelijk te reduceren.

Daarna hebben we het marketingplan gepresenteerd, met daarin de vier P’s. Heel belangrijk binnen ons marketingplan was de p van promotie. Hoe willen wij ons op de markt gaan presenteren. U heeft daarbij kunnen lezen dat we ons op een zogenaamde ‘agressieve manier’ willen neerzetten. Dit zijn wij en dit hebben wij te bieden! Onze busjes en website zie je niet zomaar over het hoofd, die zijn kleurrijk, net als onze nieuwe onderneming.

In het management plan zijn we wat dieper op de onderneming zelf ingegaan. Hoe is onze organisatiestructuur en hoe is de personeelssamenstelling. Hierin is naar voren gekomen dat we veel technisch en gevarieerd personeel in dienst hebben. We hebben reparateurs nodig voor de mobiele werkplaatsen, meer ervaren personeel in de centrale werkplaatsen, maar ook studenten om de fietsen thuis te brengen.

Tenslotte ons financieel plan, waarin we onze financiële situatie uit de doeken doen. Zeker in het eerste jaar zijn er heel veel kosten, maar gezien het verwachte snelstijgende ledental willen we in het tweede jaar al beginnen met het realiseren van de winst.

Zoals u ziet hebben we onze onderneming goed doordacht en overdacht. Dat is ook noodzakelijk, anders heeft een nieuwe onderneming geen bestaansrecht. Wij hopen dat dit ondernemingsplan u voldoende informatie heeft gegeven over onze nieuwe onderneming en dat het zijn bestaansrecht ook voor u heeft verworven.

scosy

Pagina 24 van 62

Page 25: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Bijlage 1 - Haalbaarheidstest

KlantenOm dit onderdeel goed en overzichtelijk te kunnen bespreken, is het handig onderscheid te maken in de dienst voor de fietsers en die voor de scooterrijders. Wij helpen beiden snel op weg en nemen hen de zorg van hun kapotte vervoersmiddel1 uit handen. Een dienst waar veel behoefte aan is, gezien het feit dat tegenwoordig alles steeds gemakkelijker, sneller en goedkoper moet. Wij voorzien in alle drie deze punten.

FietsersDe cijfers2 van het CBS maken het ons duidelijk: héél veel mensen in Nederland bezitten een fiets. Van onze doelgroepen zijn hieronder de betrekkelijke gegevens geplaatst. Ook is er een kolom opgenomen met het gemiddeld aantal minuten3 dat een persoon per dag aflegt. Zoals gezegd gaat het hier om een gemiddelde en zijn er mensen die meer of minder afleggen. Juist de mensen die meer afleggen hebben een probleem wanneer zij onderweg pech krijgen.

Doelgroep Omschrijving % bezit fiets Minuten

Het betreft hier zowel mannen als vrouwen in het jaar 2007

Scholieren 0 tot 15 jarigen 71% 12,72

15 tot 25 jarigen 89,80% 15,38

Scholier/student 94,70% 17,37

Onderwijsniveau: vbo/mavo 86,20% 10,14

Onderwijsniveau: mbo/havo/vwo 90,60% 10,55

Onderwijsniveau: hbo/universiteit 94% 11,84

Werknemers Werkzaam: minder dan 30 uur per week 94,20% 12,15

Werkzaam: 30 uur per week of meer 91,10% 9,09

Ouderen 65 jarigen of ouder 73% 8,73

WAO-er 75,70% 8,17

Gepensioneerd/VUT 77,90% 10,23

Het mag duidelijk zijn dat de fiets een veel gebruikt vervoersmiddel is en de doelgroepen omvangrijk zijn. Gezien de prognose-cijfers4 van het CBS betreffende de bevolking voor de komende jaren, zien wij dat onze laatste doelgroep sterk zal groeien, terwijl de eerste doelgroep juist een lichte daling door zal maken. Hoewel een lichte daling zorgt voor minder scholieren, kan een stijging van het aantal ouderen zorgen voor een toename van het aantal

scosy

Pagina 25 van 62

1 Hier wordt onder verstaan: (elektrische) fiets, snorfiets, bromfiets, scooter, etc. (geldt voor gehele document)

2 Zie bijlage - Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken

3 Zie bijlage - Mobiliteit; naar regio naar geslacht, vervoerwijzen en persoonskenmerken

4 Zie bijlage - Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2008 - 2050

Page 26: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

fietsers ten behoeve van de recreatie (het grootste motief om de fiets te gebruiken5). Daarbij is de elektrische fiets in opkomst. Dit is daarom een goede (potentiële) doelgroep.

Uit bovenstaande feiten blijkt dat onze dienst aantrekkelijk is voor iedereen en dat hier dan ook een goede positie op de markt te verkrijgen is, mits de prijs een ieder aanspreekt. Voor de prijs moet men het namelijk niet hoeven laten. Ons lijkt daarom €15,- per jaar een uitstekend bedrag. Mede omdat dit kan leiden tot een groot aantal leden en grotere naamsbekendheid. Bij het vervullen van extra reparatie aan de fiets zal de klant een factuur ontvangen voor de kosten van het materiaal. Dit principe - kosten maken als ze nodig zijn - zal ons inziens veel mensen aanspreken en de keuze tot inschrijven voor mensen gemakkelijker maken.

ScootersAls aanvullende dienst richten wij ons op de gebruikers van deze vervoersmiddelen. De doelgroep is hier weliswaar een stuk kleiner, maar in onze ogen groot genoeg. In onze omgeving hebben wij vaak genoeg gehoord, dat scooters niet altijd even betrouwbaar zijn. Het komt met enige regelmaat voor dat scooters het opgeven. Gezien het feit dat deze doelgroep bijna volledig bestaat uit jongeren - zij bezitten immers de meeste scooters6 - lijkt het ons noodzakelijk een relatief lage prijs te vragen voor het ophalen, repareren en thuisbrengen van de scooter. Omdat de onderdelen van een scooter vaak duurder in aanschaf zijn dan die van een fiets en de nodige kennis van de monteur is vereist, denken wij aan €30,- per jaar. Bij reparatie aan de scooter zullen ze een factuur ontvangen voor de kosten van het materiaal.

scosy

Pagina 26 van 62

5 Zie bijlage - Mobiliteit Nederlandse bevolking per regio naar motief en vervoerwijze

6 Zie bijlage - Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken

Page 27: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

ConcurrentieOnze belangrijkste concurrent is de lokale fietsenmaker. Mensen zijn gewend om hun kapotte vervoersmiddel daarheen te brengen. Sommige fietsenmakers hebben ook hun eigen servicedienst voor fietsers. Deze servicedienst wordt echter alleen maar op lokaal niveau aangeboden.

Het grote voordeel ten opzichte van de plaatselijke fietsenmakers is dat wij de klant meteen van een vervangend vervoersmiddel voorzien. De klant hoeft zelf niets meer te doen dan ons telefoonnummer te draaien en aangezien wij een landelijke dekking garanderen, zijn wij snel bij de klant.. Ook komen wij het gerepareerde vervoersmiddel – op afspraak - weer thuisbrengen. Bij de plaatselijke fietsenmaker gaat er vaak een aantal dagen overheen voordat je jouw gerepareerde fiets op kan halen.

Daarnaast kan ook de ANWB als concurrent genoemd worden. De ANWB heeft al een bestaand landelijk servicenetwerk voor auto’s en een grote naamsbekendheid. Zij bieden deze service nu niet aan, maar zouden die op korte termijn dus wel kunnen aanbieden.

Om ons idee te beschermen is een snelle implementatie van de dienst vereist. Wij denken dat onze concurrenten niet zo snel een soortgelijke dienst zullen gaan opzetten, als wij snel een goedlopend landelijk netwerk hebben opgezet. Onze klanten zullen, omdat wij onze garanties nakomen, niet zomaar overstappen op een andere aanbieder.

scosy

Pagina 27 van 62

Page 28: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Leveranciers en partnersOmdat de onze busjes bevoorraad moeten worden, hebben we te maken met leveranciers van onderdelen en gereedschap. We kunnen een vast contract afsluiten voor de standaard-onderdelen. Als er bijzondere producten of onderdelen moeten worden ingekocht, kunnen we deze apart inkopen. Deze producten worden dan geleverd bij de centrale werkplaats, waar de busjes op een vast tijdstip bevoorraad worden. 

Het ligt voor de hand dat de mobiele werkplaatsen niet álle werkzaamheden kunnen uitvoeren. Sommige reparaties zijn hiervoor te gecompliceerd. Ook kan er bij drukte geen tijd zijn om het vervoersmiddel te repareren. Daarnaast moet het mogelijk zijn de (gerepareerde) vervoersmiddelen ergens te stallen.

De oplossing hiervoor is het opzetten van een aantal werkplaatsen, verspreid over het land. Voor het afleveren van de vervoersmiddelen willen we andere mensen aanstellen dan het reparatiepersoneel. Er wordt hierbij gedacht aan bijv. studenten of juist oudere mensen die graag een bijbaan willen. Aan het eind van de dag worden de gerepareerde vervoersmiddelen in een grotere wagen geladen en thuisgebracht. Met de klant is hiervoor een afspraak gemaakt. Mocht de eigenaar onverhoopt niet thuis zijn, dan wordt er een bericht achtergelaten dat het vervoersmiddel bij een werkplaats in de buurt opgehaald kan worden. Bij het afleveren en ophalen van het vervoersmiddel wordt het ledenpasje gescand en de gegevens doorgegeven aan de administratie.

scosy

Pagina 28 van 62

Page 29: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Realisatie van de startIn dit gedeelte willen wij uiteenzetten in hoeverre onze dienst realiseerbaar is. Dit kunnen we doen aan de hand van vereisten.

VereistenWij zouden drie essentiële onderdelen in onze dienst willen onderscheiden, die onze dienst realiseerbaar maken:

‐ Mobiele werkplaatsen‐ Centrale werkplaatsen‐ Hoofdcontactpunt

Mobiele werkplaatsenEen mobiele werkplaats zal moeten bestaan uit een degelijk voertuig, dat de beschikking heeft over een laadruimte. Deze laadruimte moet worden omgebouwd tot een werkplaats waar gereedschap en onderdelen beschikbaar zijn om zoveel mogelijk reparaties uit te kunnen voeren.Daarnaast moet iedere mobiele werkplaats worden bestuurd door een vakman, die in staat is de reparaties uit te voeren.

Centrale werkplaatsenEen centrale werkplaats is een pand waar technisch personeel, de juiste gereedschappen, en de benodigde onderdelen aanwezig moeten zijn. Tevens moet er de mogelijkheid zijn om (gerepareerde) vervoersmiddelen te stallen.

HoofdcontactpuntDit onderdeel zal moeten bestaan uit een degelijk communicatiesysteem waar alle service-aanvragen van leden binnenkomen. Deze zullen via het hoofdcontactpunt worden gekoppeld aan de juiste mobiele werkplaats.

WinstgevendheidDe winstgevendheid geeft een indicatie voor de mate waarin winst in de toekomst verkregen, behouden of verhoogd kan worden. Om over dit punt meer te kunnen zeggen, moeten we allereerst in kaart brengen wat de belangrijkste kostenposten voor onze dienst zijn.

De grootste investeringen die gedaan moeten worden zijn:‐ Mobiele werkplaatsen

o Voertuigo Gereedschappen

‐ Centrale werkplaatso Pando Gereedschappeno Voorraadinvestering in de meest gebruikelijke onderdelen

‐ Hoofdcontactpunto Pand (indien mogelijk bij een centrale werkplaats)o Informatiesysteem om een optimale communicatie mogelijk te maken.

De grootte van deze investeringen is ons echter nog niet exact bekend. Dat hangt van veel factoren af, zoals het type voertuig, panden, leverancier van de onderdelen etc.

scosy

Pagina 29 van 62

Page 30: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Wél kunnen we erop rekenen dat we het eerste jaar nog geen winst zullen maken, gezien de investeringen. Om een oordeel te kunnen geven over de winstgevendheid is het in de volgende fase van belang onderzoek te doen naar de werkelijke kosten van de investeringen.

scosy

Pagina 30 van 62

Page 31: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

scosy

Pagina 31 van 62

Mob

ilite

it;

voer

tuig

enbe

zit

naar

ach

terg

rond

kenm

erke

nht

tp:/

/sta

tlin

e.cb

s.nl

/Sta

tWeb

/pub

licat

ion/

?DM

=SLN

L&PA

=378

56&

D1=

0-3,

5&D

2=a&

D3=

1-10

,23-

35&

D4=

l&H

DR=

G3,

T,G

1&ST

B=G

2&VW

=T

Page 32: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

scosy

Pagina 32 van 62

Mob

ilite

it;

naar

reg

io n

aar

gesl

acht

, ve

rvoe

rwij

zen

en p

erso

onsk

enm

erke

nht

tp:/

/sta

tlin

e.cb

s.nl

/Sta

tWeb

/pub

licat

ion/

?DM

=SLN

L&PA

=372

36&

D1=

2&D

2=0&

D3=

0&D

4=a&

D5=

0&D

6=0-

12,2

5-37

,41-

43&

D7=

l&H

DR=

G6,

G2,

G1,

T,G

4,G

3&ST

B=G

5&VW

=T

Page 33: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

scosy

Pagina 33 van 62

Kern

cijf

ers

van

de b

evol

king

spro

gnos

e, 2

008

- 20

50ht

tp:/

/sta

tlin

e.cb

s.nl

/Sta

tWeb

/pub

licat

ion/

?VW

=T&

DM

=SLN

L&PA

=718

67N

ED&

D1=

a&D

2=0&

D3=

0-2,

7,12

,17,

22,2

7,32

,37,

l&H

D=0

9021

8-09

45&

HD

R=G

1,G

2&ST

B=T

Page 34: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

scosy

Pagina 34 van 62

Mob

ilite

it N

eder

land

se b

evol

king

per

reg

io n

aar

mot

ief

en v

ervo

erw

ijze

http

://s

tatl

ine.

cbs.

nl/S

tatW

eb/p

ublic

atio

n/?D

M=S

LNL&

PA=3

7338

&D

1=2,

4&D

2=0&

D3=

a&D

4=a&

D5=

0&D

6=l&

HD

R=G

5,G

1,T,

G4,

G2&

STB=

G3&

VW=T

Page 35: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Bijlage 2 - Promotiemateriaal

KlantenkaartEen klantenkaart bij het promotiemateriaal? Jazeker. Wij zien dit ook als een stukje promotie. Dit is namelijk een product van de onderneming dat de klant altijd bij zich draagt. Het kan namelijk zijn dat aan de hand van de kaart een gesprek op gang gezet wordt. Het dient dus een professionele en degelijke uitstraling te hebben. Op de kaart staat ons servicenummer vermeld, zodat je deze ook altijd op zak hebt. Verder enkele persoonsgegevens en een pasfoto om de klant te kunnen identificeren. Zoals op de onderstaande afbeelding te zien is, is de kleurstelling van de website overgenomen in dit ontwerp. Zo trekken we één lijn in al onze uitingen en valt de kaart nog goed op ook.

Flyers en postersOok in deze uiting moeten we uniek zijn en ons onderscheiden van de concurrent. Hierbij dachten we aan een advertentie die zo min mogelijk zegt en mensen aanspoort om op onze website te kijken. Het plaatsen van de posters moet zo gericht mogelijk gebeuren. Wij denken aan een poster die een potentiële klant in de bus/metro/tram confronteert met de mogelijkheid dat hij hier wel eens zou kunnen zitten omdat zijn band lek is. Verder is het adverteren op school en het werk ook een optie. We laten posters drukken en vragen we of we deze op mogen hangen bij bedrijven en scholen. Een voorbeeld hebben we hier nog niet van omdat wij dit graag zouden uitbesteden aan een professioneel reclamebureau. Het zal een behoorlijke investering zijn, maar een goed gemaakte flyer/poster betaalt zich dubbel en dwars terug.

AdvertentiesHier geldt ook weer: gericht adverteren is de sleutel tot succes. Het is daarom noodzakelijk te weten waar je adverteren moet en niet zozeer op welke manier. Voor onze jongste doelgroep is het noodzakelijk de hoofdbeslisser te bereiken. Wij denken dan niet zozeer aan advertenties in jongerenbladeren als de Kijk, maar meer in de Libelle en wellicht de Kampioen. Aan de andere kant is het voor ons wel noodzakelijk de jonge scooter bezitters te bereiken. Wij denken daarom aan het adverteren in een maandblad voor jongeren of in schoolkranten. Om de oudere mensen te bereiken zijn ook de Libelle en Margriet goede bladen, maar ook Privé, Story en Weekend. Daarnaast richten wij ons natuurlijk op de gewone burger en is een advertentie in het AD, de Volkskrant en de Telegraaf ook interessant. Wij vinden echter dat het dan wel een grote advertentie dien te zijn en niet ergens weggestopt in een hoekje. Tot slot zijn er natuurlijk ook nog de specifieke bladen als Fiets en Fiets Actief. Hier vinden wij onze doelgroep vrijwel direct.

scosy

Pagina 35 van 62

Page 36: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

BedrijfswagensOok voor onze bedrijfswagen geldt dat het professionaliteit uit moet stralen en toch op moet vallen. Wij kiezen er dan ook voor om niet teveel op onze bedrijfswagen te zetten. Hoe meer op de wagen staat, hoe minder chaotisch de wagen overkomt. Ook hier hebben we weer een preview van. Zoals te zien zijn hier wederom de kleuren oranje, groen en wit opgenomen. Ons logo is prominent aanwezig en de belangrijkste contactgegevens staan op de wagen vermeld.

BedrijfskledingNu we toch bezig zijn met een beeld geven van onze onderneming volgt een voorbeeld van onze bedrijfskleding. Ook hier zijn de kleuren weer terug te vinden. De onderstaande shirts moeten gedragen worden op een witte broek, met bijpassende witte schoenen. Dit is nodig om uniformiteit binnen het bedrijf en een professioneel beeld naar buiten toe te creëren.

scosy

Pagina 36 van 62

Page 37: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

WebsiteVoor de volledigheid zijn hier ook nog enkele screenshots van de website opgenomen.

scosy

Pagina 37 van 62

Page 38: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

scosy

Pagina 38 van 62

Page 39: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Bijlage 3 - Organisatiestructuur

Hieronder is onze organisatiestructuur grafisch weergegeven. Er is gekozen voor een horizontale weergave, omdat wij niet willen dat duidelijk merkbaar is dat bepaalde personen boven een ander staan.

scosy

Pagina 39 van 62

Page 40: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Bijlage 4 - Uitwerking investeringsbegroting

Omdat wij een landelijk dekkend netwerk willen creëren voor onze reparatieservice en overal ter plekke willen zijn in maximaal 30 minuten, zullen we zeer veel bedrijfsbusjes moeten aanschaffen en deze vervolgens moeten inrichten als werkplaats. Daarnaast zullen wij 15 landelijke reparatiepunten opzetten waar de moeilijkere reparaties kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor zullen ook speciale gereedschappen moeten worden aangeschaft.

Vervoersmiddelen Prijs Korting Aantal Totaal

Renault Master € 20.193,00 € 2.020,00 90,00 € 1.635.633,00

Renault Master Laadbak € 27.995,00 € 2.800,00 15,00 € 15.377.932,00

Wij denken dat wij met zo´n 90 busjes moeten starten om onze belofte, slogan en kracht van het bedrijf - het bij de klant zijn in maximaal 30 minuten - waar te kunnen maken. Daarnaast denken wij dat er 15 kleine vrachtwagens nodig zijn om de gerepareerde vervoersmiddelen terug te brengen naar de klant. Wij hebben er bewust gekozen om bij één automerk en leverancier te kopen, om op deze manier hoge kortingen en aantrekkelijke side-voorwaarden te krijgen. Wij denken dat wij evenals de lease-maatschappijen 10% korting kunnen krijgen op onze aankopen. Daarnaast zullen wij, in het kader van de 3x3 actie van Renault, de eerste drie jaar geen onderhoudskosten hoeven te betalen. Deze aankopen willen we financieren d.m.v. de laatst genoemde actie, waarbij de gekochte busjes tegen een rente van 3,9% gespreid kunnen worden betaald over een aantal jaren. Wij zullen de busjes in 10 jaar afschrijven.

Bedrijfsgebouwen Gem. huurprijs Aantal Totaal

Bedrijfsgebouwen € 17.000,00 14,00 € 238.000,00

Deze prijs hebben we bepaald d.m.v. de gemiddelde prijs te nemen van de bedrijfspanden met 500m2 op de website: http://www.fundainbusiness.nl/kantoor/. Wij denken dat 500m2 groot genoeg is om onze reparatieplaatsen in te vestigen.

Reparatie apparatuur Prijs Korting Aantal Totaal

Rep. app. mob. werkpl. € 12.500,00 € 1.500,00 90,00 € 1.035.000,00

Rep. app. werkplaatsen € 17.500,00 € 1.500,00 14,00 € 224.000,00

Dit betreffen boormachines, hydraulische hijssystemen, ijzeren kabels, ect. Gereedschappen die langer dan één jaar gebruikt kunnen worden. Wij zullen deze gereedschappen in vijf jaar gaan afschrijven. Daarnaast denken wij een éénmalig bedrag van € 30.000 nodig te hebben om kantoorbenodigdheden zoals computers, telefoons, bureaus, stoelen en dergelijke aan te schaffen.

scosy

Pagina 40 van 62

Page 41: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Inventaris Prijs Korting Aantal Totaal

Voorraad busjes € 7.500,00 € 250,00 90,00 € 652.500,00

Voorraad werkplaatsen € 15.000,00 € 250,00 14,00 € 203.000,00

Dit betreft voorraden moertjes, boutjes, koplampen, remmen, achterlichten, etc.: oftewel de basisonderdelen om een vervoersmiddel te kunnen repareren.

Voor overige kosten willen wij € 100.000 reserveren. Bepaalde kosten kunnen onverwachts toch hoger uitvallen of naarmate het traject vordert kunnen we erachter komen dat we nog extra kosten moeten maken.

scosy

Pagina 41 van 62

Page 42: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Bijlage 5 - Amortisatieplan

Renault heeft een actie waarbij je je auto kan financieren met 3,9% rente op jaarbasis. Op basis daarvan is dit amortisatieplan gemaakt.

Maand Beginbedrag Annuïteit Rente Aflossing Eindbedrag

1 € 2.013.565,00 € 59.298,08 € 6.429,95 € 52.868,13 € 1.960.696,87

2 € 1.960.696,87 € 59.298,08 € 6.261,12 € 53.036,96 € 1.907.659,91

3 € 1.907.659,91 € 59.298,08 € 6.091,76 € 53.206,32 € 1.854.453,58

4 € 1.854.453,58 € 59.298,08 € 5.921,85 € 53.376,23 € 1.801.077,36

5 € 1.801.077,36 € 59.298,08 € 5.751,41 € 53.546,67 € 1.747.530,68

6 € 1.747.530,68 € 59.298,08 € 5.580,41 € 53.717,67 € 1.693.813,02

7 € 1.693.813,02 € 59.298,08 € 5.408,88 € 53.889,20 € 1.639.923,81

8 € 1.639.923,81 € 59.298,08 € 5.236,79 € 54.061,29 € 1.585.862,52

9 € 1.585.862,52 € 59.298,08 € 5.064,16 € 54.233,92 € 1.531.628,60

10 € 1.531.628,60 € 59.298,08 € 4.890,97 € 54.407,11 € 1.477.221,49

11 € 1.477.221,49 € 59.298,08 € 4.717,23 € 54.580,85 € 1.422.640,64

12 € 1.422.640,64 € 59.298,08 € 4.542,94 € 54.755,14 € 1.367.885,50

Totaal € 2.013.565,00 € 711.576,96 € 65.897,46 € 645.679,50 € 1.367.885,50

13 € 1.367.885,50 € 59.298,08 € 4.368,09 € 54.929,99 € 1.312.955,51

14 € 1.312.955,51 € 59.298,08 € 4.192,68 € 55.105,40 € 1.257.850,11

15 € 1.257.850,11 € 59.298,08 € 4.016,71 € 55.281,37 € 1.202.568,74

16 € 1.202.568,74 € 59.298,08 € 3.840,18 € 55.457,90 € 1.147.110,84

17 € 1.147.110,84 € 59.298,08 € 3.663,09 € 55.634,99 € 1.091.475,84

18 € 1.091.475,84 € 59.298,08 € 3.485,43 € 55.812,65 € 1.035.663,19

19 € 1.035.663,19 € 59.298,08 € 3.307,20 € 55.990,88 € 979.672,31

20 € 979.672,31 € 59.298,08 € 3.128,40 € 56.169,68 € 923.502,63

21 € 923.502,63 € 59.298,08 € 2.949,03 € 56.349,05 € 867.153,58

22 € 867.153,58 € 59.298,08 € 2.769,09 € 56.528,99 € 810.624,60

23 € 810.624,60 € 59.298,08 € 2.588,58 € 56.709,50 € 753.915,10

24 € 753.915,10 € 59.298,08 € 2.407,49 € 56.890,59 € 697.024,50

Totaal € 1.367.885,50 € 711.576,96 € 40.715,96 € 670.861,00 € 697.024,50

scosy

Pagina 42 van 62

Page 43: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Maand Beginbedrag Annuïteit Rente Aflossing Eindbedrag

25 € 697.024,50 € 59.298,08 € 2.225,82 € 57.072,26 € 639.952,24

26 € 639.952,24 € 59.298,08 € 2.043,57 € 57.254,51 € 582.697,73

27 € 582.697,73 € 59.298,08 € 1.860,74 € 57.437,34 € 525.260,39

28 € 525.260,39 € 59.298,08 € 1.677,32 € 57.620,76 € 467.639,63

29 € 467.639,63 € 59.298,08 € 1.493,32 € 57.804,76 € 409.834,87

30 € 409.834,87 € 59.298,08 € 1.308,73 € 57.989,35 € 351.845,52

31 € 351.845,52 € 59.298,08 € 1.123,55 € 58.174,53 € 293.670,99

32 € 293.670,99 € 59.298,08 € 937,78 € 58.360,30 € 235.310,70

33 € 235.310,70 € 59.298,08 € 751,42 € 58.546,66 € 176.764,04

34 € 176.764,04 € 59.298,08 € 564,46 € 58.733,62 € 118.030,42

35 € 118.030,42 € 59.298,08 € 376,91 € 58.921,17 € 59.109,25

36 € 59.109,25 € 59.298,08 € 188,75 € 59.109,33 € (0,08)

Totaal € 697.024,50 € 711.576,96 € 14.552,38 € 697.024,58 € (0,08)

scosy

Pagina 43 van 62

Page 44: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Bijlage 6 - Liquiditeitsbegroting met toelichting

Liquiditeitsbegroting jaar 1

Kwartaal 1

Verwachte ontvangsten

Abonnementen Fietsy € 4.500.000,00

Scootsy € 248.119,00

Scofy € 264.300,00

Totaal verwachte ontvangsten € 5.012.419,00

Verwachte uitgaven

Mobiele werkplaats Reparatieapparatuur € 1.035.000,00

Leenfietsen € 150.000,00

Leenscooters € 270.000,00

Materialen € 100.000,00

Brandstof € 58.500,00

Loonbetalingen € 506.250,00

Assurantiebetalingen € 99.000,00

Subtotaal € 2.218.750,00

Centrale werkplaatsen Reparatieapparatuur € 224.000,00

Loonbetalingen € 52.500,00

Huur € 238.000,00

Subtotaal € 514.500,00

Thuisbrengservice Loonbetalingen € 17.550,00

Assurantiebetalingen € 15.000,00

Subtotaal € 32.550,00

scosy

Pagina 44 van 62

Page 45: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Liquiditeitsbegroting jaar 1

Algemeen Inventarisuitgaven € 30.000,00

Energiebetalingen € 5.250,00

Assurantiebetalingen € 1.100,00

Marketinguitgaven € 1.500.000,00

Aflossing en rente Renault € 177.894,00

Website € 960,00

Loonbetalingen centr. kant. € 154.750,00

Subtotaal € 1.869.954,00

Totaal verwachte uitgaven € 4.635.754,00

Kasmutatie 1e kwartaal € 376.665,00

scosy

Pagina 45 van 62

Page 46: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Liquiditeitsbegroting jaar 1

Kwartaal 2

Verwachte ontvangsten

Abonnementen Fietsy € 600.000,00

Scootsy € 33.083,00

Scofy € 35.240,00

Totaal verwachte ontvangsten € 668.323,00

Verwachte uitgaven

Mobiele werkplaats Materialen € 100.000,00

Brandstof € 58.500,00

Loonbetalingen € 506.250,00

Subtotaal € 664.750,00

Centrale werkplaatsen Loonbetalingen € 52.500,00

Subtotaal € 52.500,00

Thuisbrengservice Loonbetalingen € 17.550,00

Subtotaal € 17.550,00

Algemeen Energiebetalingen € 5.250,00

Marketinguitgaven € 600.000,00

Aflossing en rente Renault € 177.894,00

Loonbetalingen centr. kant. € 154.750,00

Subtotaal € 937.894,00

Totaal verwachte uitgaven € 1.672.694,00

Kasmutatie 2e kwartaal € (1.004.371,00)

scosy

Pagina 46 van 62

Page 47: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Liquiditeitsbegroting jaar 1

Kwartaal 3

Verwachte ontvangsten

Abonnementen Fietsy € 600.000,00

Scootsy € 33.083,00

Scofy € 35.240,00

Totaal verwachte ontvangsten € 668.323,00

Verwachte uitgaven

Mobiele werkplaats Materialen € 100.000,00

Brandstof € 58.500,00

Loonbetalingen € 506.250,00

Subtotaal € 664.750,00

Centrale werkplaatsen Loonbetalingen € 52.500,00

Subtotaal € 52.500,00

Thuisbrengservice Loonbetalingen € 17.550,00

Subtotaal € 17.550,00

Algemeen Energiebetalingen € 5.250,00

Marketinguitgaven € 600.000,00

Aflossing en rente Renault € 177.894,00

Loonbetalingen centr. kant. € 154.750,00

Subtotaal € 937.894,00

Totaal verwachte uitgaven € 1.672.694,00

Kasmutatie 3e kwartaal € (1.004.371,00)

scosy

Pagina 47 van 62

Page 48: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Liquiditeitsbegroting jaar 1

Kwartaal 4

Verwachte ontvangsten

Abonnementen Fietsy € 300.000,00

Scootsy € 16.542,00

Scofy € 17.620,00

Totaal verwachte ontvangsten € 334.162,00

Verwachte uitgaven

Mobiele werkplaats Materialen € 100.000,00

Brandstof € 58.500,00

Loonbetalingen € 506.250,00

Subtotaal € 664.750,00

Centrale werkplaatsen Loonbetalingen € 52.500,00

Subtotaal € 52.500,00

Thuisbrengservice Loonbetalingen € 17.550,00

Subtotaal € 17.550,00

Algemeen Energiebetalingen € 5.250,00

Marketinguitgaven € 300.000,00

Aflossing en rente Renault € 177.894,00

Loonbetalingen centr. kant. € 154.750,00

Subtotaal € 637.894,00

Totaal verwachte uitgaven € 1.372.694,00

Kasmutatie 4e kwartaal € (1.038.532,00)

scosy

Pagina 48 van 62

Page 49: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Liquiditeitsbegroting jaar 2

Verwachte ontvangsten

Abonnementen Fietsy € 9.000.000,00

Scootsy € 496.832,00

Scofy € 528.600,00

Totaal verwachte ontvangsten € 10.025.432,00

Verwachte uitgaven

Mobiele werkplaats Materialen € 600.000,00

Brandstof € 257.000,00

Loonbetalingen € 2.025.000,00

Assurantiebetalingen € 99.000,00

Subtotaal € 2.981.000,00

Centrale werkplaatsen Loonbetalingen € 210.000,00

Huur € 238.000,00

Subtotaal € 448.000,00

Thuisbrengservice Loonbetalingen € 70.200,00

Assurantiebetalingen € 15.000,00

Subtotaal € 85.200,00

Algemeen Accountantsbetaling (jr. 1) € 20.000,00

Energiebetalingen € 21.000,00

Assurantiebetalingen € 1.100,00

Marketinguitgaven € 2.000.000,00

Aflossing en rente Renault € 711.572,00

Website € 960,00

Loonbetalingen centr. kant. € 619.000,00

Subtotaal € 3.373.632,00

Totaal verwachte uitgaven € 6.887.832,00

Kasmutatie jaar 2 € 3.137.600,00

scosy

Pagina 49 van 62

Page 50: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Liquiditeitsbegroting jaar 3

Verwachte ontvangsten

Abonnementen Fietsy € 12.000.000,00

Scootsy € 661.650,00

Scofy € 704.800,00

Totaal verwachte ontvangsten € 13.366.450,00

Verwachte uitgaven

Mobiele werkplaats Materialen € 800.000,00

Aanschaf busjes € 201.930,00

Brandstof € 260.000,00

Loonbetalingen € 2.025.000,00

Assurantiebetalingen € 110.000,00

Subtotaal € 3.396.930,00

Centrale werkplaatsen Loonbetalingen € 210.000,00

Huur € 238.000,00

Subtotaal € 448.000,00

Thuisbrengservice Loonbetalingen € 87.750,00

Assurantiebetalingen € 15.000,00

Subtotaal € 102.750,00

Algemeen Accountantsbetaling (jr. 1) € 20.000,00

Energiebetalingen € 21.000,00

Assurantiebetalingen € 1.100,00

Marketinguitgaven € 2.000.000,00

Aflossing en rente Renault € 711.577,00

Website € 960,00

Loonbetalingen centr. kant. € 619.000,00

Subtotaal € 3.373.637,00

Totaal verwachte uitgaven € 7.321.317,00

Kasmutatie jaar 3 € 6.045.133,00

scosy

Pagina 50 van 62

Page 51: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Toelichting

JAAR 1Kwartaal 1

Verwachte ontvangsten

De contributie van onze leden zal één jaar vooruitbetaald worden. Wij gaan al ruim voor de start onze onderneming onder het grote publiek brengen. Dit zal ertoe leiden dat we al veel aanmeldingen zullen binnen hebben, voordat onze dienst daadwerkelijk zal worden verleend. In het eerste kwartaal zullen wij daarom al 75% van de totale opbrengsten van het startjaar, als ontvangsten kunnen boeken. De overige 25% zal in de daarop volgende kwartalen binnenvloeien.

Verwachte uitgaven

Mobiele werkplaatsen

‐ Aanschaf reparatieapparatuur: de totale kosten hiervoor, zullen zich in het eerste kwartaal als uitgaven voordoen, aangezien onze dienst pas kan draaien als wij alle apparatuur hebben.

‐ Materialen: we verwachten ieder kwartaal ongeveer evenveel te moeten uitgeven voor materialen (voorraden). In het eerste kwartaal komt dat dus neer op 25% van €400.000.

‐ Brandstof: gezien de totale brandstofkosten, verwachten we ook hiervan ¼ deel als uitgaven in het eerste kwartaal op te nemen.

‐ Loon: elke maand zullen er loonbetalingen plaatsvinden. In het eerste kwartaal zullen de loonuitgaven dus 25% van de totale loonkosten (per jaar) bedragen. Dit is: 25% van 2.025.000.

‐ Assurantiebetalingen: de premies van de verzekeringen die we gaan afsluiten, zullen één jaar vooruitbetaald gaan worden.

‐ De mobiele werkplaatsen zélf zijn nog geen uitgaven. Ze worden namelijk door Renault gefinancierd. We hoeven pas in het tweede jaar interest hierover te betalen.

Centrale werkplaatsen

‐ Reparatieapparatuur: in het eerste jaar zullen wij voor € 224.000 moeten investeren in reparatieapparatuur. Dit bedrag zal in het eerste kwartaal betaald moeten worden.

‐ Loonbetalingen: 25% van de totale loonkosten (per jaar) zullen in het eerste kwartaal betaald worden. Dit is 25% van 210.000.

‐ Huur: de huur voor de verschillende panden zullen één jaar vooruitbetaald worden. De totale huurkosten moeten dus als uitgaven in het eerste kwartaal worden opgenomen.

Thuisbrengservice

‐ Loonbetalingen: ook hier wordt 25% van de totale loonkosten in het eerste kwartaal uitbetaald. M.a.w.: 25% van 70.200.

scosy

Pagina 51 van 62

Page 52: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

‐ Assurantiebetalingen: de verzekeringen voor dit onderdeel van onze ondernemingen zullen één jaar vooruitbetaald worden. De jaarlijkse assurantiekosten zullen dus als uitgaven in het eerste kwartaal opgenomen moeten worden: 15.000.

Algemeen

‐ Inventaris: we zullen alle benodigdheden om onze dienst op te bouwen in het eerste kwartaal moeten betalen. De totale inventariskosten zijn dus direct uitgaven. Daarna zullen ze in 3 jaar tijd worden afgeschreven, dat zijn echter geen uitgaven, maar kosten. Derhalve nemen we de totale 30.000 kosten direct als uitgaven in het eerste kwartaal op.

‐ Energiebetalingen: de betalingen voor energie zullen maandelijks plaatsvinden. In het eerste kwartaal zal dus 25% van de totale jaarlijkse energiekosten als uitgaven opgenomen moeten worden. Dit resulteert in 0,25 x 21.000 = €5.250.

‐ Assurantiebetalingen: de kosten voor een heel jaar, zullen één jaar vooruitbetaald worden. Zodoende hebben we in het eerste kwartaal uitgaven die gelijk zijn aan de totale assurantiekosten van het betreffende jaar.

‐ Marketinguitgaven: aangezien wij onze dienst in korte tijd onder een groot publiek willen brengen, zullen wij beginnen met erg grote uitgaven voor marketing. De totale marketingkosten voor het eerste jaar bedragen 3.000.000. Daarvan zullen wij de helft al in het eerste kwartaal als uitgaven moeten boeken. Dit komt dus neer op 0,50 x 3.000.000 = € 1.500.000. De overige 50% zullen over de andere kwartalen uitgegeven worden.

‐ Website: de webhoster zal één jaar vooruitbetaald worden. De totale kosten voor het eerste jaar zullen dus in het eerste kwartaal betaald worden.

‐ Loonbetalingen centraal kantoor: 25% van de jaarlijkse loonkosten zullen in het eerste kwartaal aan de werknemers uitbetaald worden. Dit komt dus neer op 25% van 619.000 = € 154.750.

Kwartaal 2

Verwachte ontvangsten

In het tweede kwartaal verwachten wij 10% van de totale jaarlijkse opbrengsten te ontvangen. Dit resulteert in:

0,10 x 6.000.000 = 600.000

0,10 x 330.825 = 33.083

0,10 x 352.400 = 35.240

scosy

Pagina 52 van 62

Page 53: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Verwachte uitgaven

Mobiele werkplaatsen

Ten opzichte van het eerste kwartaal zijn er in dit kwartaal geen uitgaven m.b.t. assurantie. Voor de rest zijn de omstandigheden niet gewijzigd. De loonbetalingen, uitgaven aan brandstof en materialen blijven identiek.

Centrale werkplaatsen

De enige uitgaven in dit kwartaal – voor dit onderdeel van onze onderneming – zijn de loonbetalingen. De huur is al voor één heel jaar betaald in het vorige kwartaal.

Thuisbrengservice

We hebben enkel uitgaven m.b.t. de loonbetalingen van de werknemers. De assurantie is al voor één heel jaar in het eerste kwartaal betaald.

Algemeen

Hier doen zich enkel uitgaven voor m.b.t. marketing, lonen en energiebetalingen. De inventaris, assurantie, website etc. is al in het eerste kwartaal betaald.

Kwartaal 3

Dit kwartaal is vrijwel identiek aan het tweede kwartaal. We hebben te maken met gelijke maandelijkse ontvangsten/betalingen. Op kwartaalbasis zal dit dus resulteren in eenzelfde cashflow-resultaat als in het tweede kwartaal.

Kwartaal 4

Verwachte ontvangsten

In dit kwartaal verwachten we de overige 5% aan opbrengsten te ontvangen. De uitgaven blijven echter wel hetzelfde als in de voorgaande twee kwartalen.

Verwachte uitgaven

De uitgaven in de kwartaal blijven grotendeels gelijk, op de uitgaven voor marketing na. We hebben in het eerste kwartaal 50% aan uitgaven hiervoor opgenomen. In de twee navolgende kwartalen in totaal 40%. Er rest dus nog 10%, wat resulteert in marketinguitgaven van 0,10 x 3.000.000 = € 300.000.

scosy

Pagina 53 van 62

Page 54: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

JAAR 2

De belangrijkste wijzigingen in dit jaar zijn als volgt:

Verwachte ontvangsten

In dit jaar verwachten wij een omzet groei door te maken, wat zal resulteren in meer contributieontvangsten. Het resultaat daarvan is in het liquiditeitsoverzicht van jaar 2 te lezen.

Verwachte uitgaven

Gezien de langlopende financiering (3,9%) van Renault, zullen wij in dit jaar onze eerste interestbetalingen moeten verrichten.

Om het overzicht erin te houden, hebben we ervoor gekozen deze interestbetaling te splitsen, dit in overeenstemming met de twee soorten bussen waarvoor wij een contract willen aangaan. Namelijk voor de Renault Master, en de Renault Master Laadbak.

De interestbetalingen hebben wij gebaseerd op de bedragen zoals vermeldt in de investeringsbegroting. Ook daar is namelijk bovengenoemde splitsing toegepast.

JAAR 3

Enkele punten die de aandacht in dit jaar vragen:

‐ Ook in dit jaar zullen de interestbetalingen aan Renault moeten worden verricht.

‐ Verder wordt er in dit jaar de capaciteit uitgebreid met een aantal busjes. Dat resulteert in hogere loonkosten (en dus in hogere loonuitgaven in de liquiditeitsbegroting). Ook de brandstof- en materiaalkosten zullen in dit verband meestijgen.

‐ Tenslotte wordt er in het derde jaar minder uitgegeven aan marketing. Wij zullen in dit jaar het marketingbudget vooral spenderen aan het behouden van onze leden. Ons hoofddoel is op dat moment niet zozeer meer het werven van nieuwe leden. Één van onze middelen die onze continuïteit kan waarborgen, is vooral het tevreden houden van bestaande prospects.

scosy

Pagina 54 van 62

Page 55: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Bijlage 7 - Toelichting op winst- en verliesrekening jaar 1 t/m 3

OmzetVoor het definiëren van onze doelstelling betreffende het gewenste marktaandeel is het handig dit onderdeel op te splitsen in de verschillende soorten abonnementen.

FietsyOnze doelstelling is, om aan het einde van de drie startjaren 5 % van het totaal aantal inwoners aan leden te hebben. Gemiddeld zijn er immers per huishouden 3 fietsen beschikbaar. Nederland telt totaal ongeveer 16 miljoen inwoners (een potentiële ledenmarkt van 16.000.000!) , in drie jaar tijd willen wij dus 800.000 leden hebben.

Jaar 1: in het eerste jaar verwachten wij 50% van onze doelstelling te behalen, namelijk 400.000 leden, die goed zijn voor een jaarlijkse contributie van 6.000.000.

Jaar 2: in het tweede jaar zal ons ledenbestand met 25 % groeien, namelijk met 200.000 leden, die tezamen met de contributies van het eerste jaar goed zijn voor een totaal van 9.000.000 aan contributies.

Jaar 3: tenslotte zal het ledenbestand in het derde jaar nog eens met 25 % groeien. De cumulatieve contributie zal in het derde jaar dus € 12.000.000 bedragen.

De verklaring voor de relatieve hoge inzet in het eerste jaar, is dat wij onze dienst d.m.v. uitdagende marketing agressief in de markt zetten.

ScootsyOnze doelstelling is om in de drie startjaren, 5% van de totaal in Nederland aanwezige brom- en snorfietsen aan abonnementen te hebben. Dit totaal aantal brom- en snorfietsen bedraagt 881.000. Onze doelstelling is dus om 22055 Scootsy-leden aan het einde van de drie startjaren te hebben.

Jaar 1: ook hier willen wij in het eerste jaar al de helft van onze doelstelling bereiken. Namelijk 50% van 22055: 11028 leden. Bij een abonnementsprijs van €  30,- zullen de opbrengsten van Scootsy in het eerste jaar € 330.825,00 bedragen.

Jaar 2: in het tweede jaar zal ons ledenbestand van Scootsy met 25% groeien naar 75% van onze doelstelling, namelijk naar 16541 leden. Dat is de verklaring voor een Scootsy-omzet van € 496.238,00 in het tweede jaar.

Jaar 3: het derde jaar zal onze doelstelling bereikt worden, namelijk 22055 Scootsy-leden. Bij een abonnementsprijs van €  30,- zullen we dus in het derde jaar €  661.650,00 aan contributieopbrengsten hebben.

Scofy

Op basis van onze conclusies uit de omgevingsanalyse, hebben wij kunnen stellen dat er een kleine groep bestaat die graag een abonnement voor zowel hun fiets als scooter zouden willen afsluiten. Zeker gezien ons prijsbeleid inzake het combinatieabonnement zorgen wij ervoor dat er toch wel mensen zijn die gaan denken: ´dan sluit ik voor beide vervoersmiddelen wel een

scosy

Pagina 55 van 62

Page 56: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

abonnement af´. Hoeveel mensen uiteindelijk van onze dienst gebruik gaan maken is niet erg van belang, zolang er contributie betaald wordt is het perfect!

Onze doelstelling voor het aantal Scofy-leden hebben wij vastgesteld op 2% van de totale potentiële groep die beschikbaar was voor het Scootsy-abonnement. Deze groep zijn dus eigenaars van zowel een bromfiets als een fiets. Concluderend: 2% van 881.000 zorgt voor een doelstelling van 17.620 aan Scofy leden.

Jaar 1: in het eerste jaar willen wij wederom 50% behalen van onze doelstelling. Dit komt neer op 8810 leden. Dit zorgt voor een contributieopbrengst van € 352.400.

Jaar 2: wederom een groei van 25% in onze doelstelling. Het ledenbestand zal groeien naar 13.215 leden. Bij een abonnementsprijs van €  40,- zal dit dus neerkomen op een omzet van € 528.600.

Jaar 3: tenslotte zullen wij in het derde jaar onze doelstelling van 17.620 aan Scofy-leden bereiken. We hebben dan een jaarlijkse contributieopbrengst van € 704.800.

KostenIn het algemeen kunnen we zeggen dat we bij de kosten de percentages hoog genomen hebben. We willen voorkomen dat we straks met een heel andere realiteit zitten dan dat we ons hadden voorgesteld. Daarom hebben we de kosten hoog geschat.

Mobiele werkplaats

Materiaalkosten: Jaar 1: Onder materiaalkosten verstaan we die kosten die gemaakt worden bij het repareren van een fiets in de mobiele werkplaats. We gaan uit van een percentage van 20%, dat onze dienst nodig heeft per jaar. 400.000 abonnementen * 20% = 80.000 reparaties per jaar. Dit komt per busje op een bedrag van € 4444,- (80.000 / 90 *5 = 4444,-) Dit resulteert in een totaalbedrag van €400.000,-Jaar 2: In jaar twee verwachten we 600.000 abonnementen af te zetten. Als we dan rekenen met een percentage van 20%, komen we op 600.000 * 0.2 = 120.000 reparaties per jaar. Dit komt per busje op een bedrag van €6667,- (120.000 / 90 * 5 = 6667,-) Dit resulteert in een totaalbedrag van € 600.000,-Jaar 3: In jaar drie verwachten we 800.000 abonnementen af te zetten. Als we dan rekenen met een percentage van 20%, komen we op 800.000 * 0.2 = 160.000 reparaties per jaar. Dit komt per busje op een bedrag van €8889,- (160.000 /100 *5 = 8889,-) Dit resulteert in een totaalbedrag van € 800.000,-

Brandstofkosten: Jaar 1: Voor één busje rekenen we €50,- voor brandstof per week. Dit bedrag maal het aantal busjes en weken, resulteert in een totaalbedrag van €234.000 (50 * 52*90 = 234.000)Jaar 2: Voor één busje rekenen we €55,- voor brandstof per week. Dit bedrag maal het aantal busjes en weken, resulteert in een totaalbedrag van €257.400 (55 * 52*90 = 257.400)Jaar 3: Voor één busje rekenen we €50,- voor brandstof per week. Dit bedrag maal het aantal busjes en weken, resulteert in een totaalbedrag van €260.000 (50 * 52*100 = 260.000)

Loonkosten:

scosy

Pagina 56 van 62

Page 57: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Jaar 1 en 2: Voor de loonkosten per werknemer op de mobiele werkplaats gaan we uit van een bruto maandsalaris van €1.500,-. 1500 * 1.25 = 1875, dit zijn de loonkosten voor ons per werknemer per maand. We hebben negentig busjes, op ieder busje zit één man personeel, dus de loonkosten van de mobiele werkplaats zijn 1875 * 90 * 12 = € 2.025.000 .

Jaar 3: We verwachten dat we in jaar 3 meer klandizie hebben, gezien het stijgende ledenaantal. Daarom kopen we in jaar 3 10 extra busjes. Hiervoor is ook personeel nodig. De loonkosten worden dan: €1875 * 100 * 12 = € 2.250.000

Afschrijvingskosten mobiele werkplaats:

Jaar 1 en 2: De busjes kosten €18175,- per stuk. We schrijven de busjes af in 10 jaar. de afschrijvingskosten per jaar per busje zijn dus 18175 /10 = 1817.50. 817.50* 90 = € 163.575,- Dit is voor alle drie de jaren gelijk.

Jaar 3: In jaar drie hebben we 100 busjes. De afschrijvingskosten zijn dan: 1817.5 * 100 = €181.750,-

Afschrijvingskosten reparatieappatuur:

Jaar 1: In het eerste jaar moeten we alle activa nog aanschaffen. Voor de aanschaf van de busjes reken we € 1.635.633,-. Voor de aanschaf van de reparatieapparatuur € 1.035.000,- en voor de aanschaf van de voorraad € 652.500,- Voor verder informatie verwijzen wij u naar de investeringsbegroting.

Jaar 3: We verwachten dat we in jaar 3 meer klandizie hebben, gezien het stijgende ledenaantal. Daarom kopen we in jaar 3 10 extra busjes. De aanschafwaarde daarvan is: €20.193 * 10 = € 201.930,- Daarnaast moeten ook deze busjes worden voorzien van reparatieapparatuur en voorraad. De kosten van de reparatieapparatuur zijn: 12.500 * 10 = €125.000 ,- De kosten van de voorraad zijn: 7.500 * 10 = € 75.000,-

Assurantiekosten:Deze assurantiekosten omvatten verzekeringen inzake de mobiele werkplaatsen incl. apparatuur en voorraad. Dit bedrag is opgevraagd bij Fora Bemiddeling (www.fora-bemiddeling.nl).

Centrale werkplaatsAfschrijvingen reparatieapparatuurVoor de aanschaf van de reparatieapparatuur denken wij €224.00,- nodig te hebben. We willen deze afschrijven in 5 jaar tijd. De jaarlijkse afschrijvingskosten bedragen dus € 44.800.

Loonkosten: We hebben 14 centrale werkplaatsen, verspreid over het land. De werknemers die in deze werkplaatsen staan, zijn niet 8 uur per dag aan het werk. Daarom hebben we er voor gekozen 7 werknemers in dienst te nemen, die elk 2 werkplaatsen voor hun rekening nemen. Deze werknemers zijn technisch hoger opgeleid en krijgen daarom ook een hoger salaris. We rekenen voor hen een bruto maandsalaris van € 2000,-. Dit resulteert in de loonkosten van € 210.000,- (2000 * 1.25*12*7).We verwachten dat we met dit personeel de eerste drie jaren alle klanten een goede service kunnen leveren.

scosy

Pagina 57 van 62

Page 58: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Huurkosten: Voor de berekening hiervan verwijzen wij u naar de investeringsbegroting. Deze kosten zijn voor de komende drie jaren gelijk.

ThuisbrengserviceAanschafkosten: Jaar 1: De busjes die we voor de thuisbrengservice willen gebruiken, zijn €25196,- in de aanschaf. We gebruiken voor deze service 15 busjes, wat resulteert in een totale aanschafwaarde van 25196 * 15 = € 377932,- Wij schrijven de busjes af in tien jaar. De jaarlijkse afschrijvingskosten bedragen dus 377.932 / 10 = € 37.793.

Loonkosten: Jaar 1 en 2: Het personeel wat op deze busjes rijdt, is relatief goedkoop. We werken met studenten, die we een bruto uurloon geven van € 7,50. We rekenen dat er per week ongeveer 12 uur gereden moet worden. We hebben dan loonkosten van € 70.200,- (7.50 * 12 * 15 * 52 = 70200).

Jaar 3: We verwachten dat we in jaar 3 meer klandizie hebben, gezien het stijgende ledenaantal. Daarom moeten we in jaar 3 het aantal uren dat per week gereden moet worden van 12 verhogen naar 15. De loonkosten van jaar 3 zijn 7.50 * 15 * 15 * 52 = €87.750,-

Algemene kostenAfschrijvingskosten inventaris: We denken voor de aanschaf van onze inventaris voor onze office in totaal € 30.000,- nodig te hebben. Wij schrijven af in 3 jaar. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen dus € 10.000,-.

Energiekosten: Per mobiele werkplaats rekenen we € 1.500,- per jaar aan energiekosten. We hebben 14 centrale werkplaatsen. De totale energiekosten zijn dan: € 21000,- Deze kosten zijn voor alle drie de jaren gelijk.

Verzekeringskosten:Voor de verzekeringskosten gaan we uit van de volgende kosten. Per busje sluiten we een verzekering af voor €1000,- per jaar. Voor de voorraad een verzekering van €100,- per jaar.

Interestkosten: De interestkosten zijn achtereenvolgens in jaar 1,2 en 3: € 65.897, € 40.716 en € 14.552. Voor de toelichting op deze kosten, verwijzen wij u naar het amortisatieplan.

Marketingkosten: Jaar 1: Voor marketingkosten reserveren we een groot bedrag. We willen ons op een agressieve manier op de markt zetten, daarom hebben we zeker de eerste jaren een groot bedrag aan marketingkosten. Voor het eerste jaar reserveren we € 3.000.000,-Jaar 2: Voor het tweede jaar reserveren we € 2.000.000,- aan marketingkosten. We moeten nog steeds nieuwe klanten werven.Jaar 3: Voor het derde jaar reserveren we € 2.000.000,- aan marketingkosten. We moeten nu onze leden blijven prikkelen, zodat ze ook lid willen blijven.

scosy

Pagina 58 van 62

Page 59: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Kosten website:De website kost ons per maand €80,- Per jaar hebben we dus voor € 960,- kosten aan de website. Deze kosten zijn voor alle drie de jaren gelijk.

Accountantskosten: Omdat we een grote omzet draaien, zijn we controleplichtig. Daarom hebben we ook accountantskosten. Hiervoor reken we € 20.000,- per jaar. Deze kosten zijn voor alle drie de jaren gelijk.

Loonkosten centraal hoofdpunt: Klantenservice: we hebben 10 werknemers in dienst die zowel oproepen als vragen van de klanten beantwoord en deze koppelt aan de juiste mobiele werkplaats, ofwel de klant van de juiste informatie voorziet.. De loonkosten voor deze werknemer zijn dezelfde als de werknemers op de mobiele werkplaats, € 25.000,- We verwachten dat we dit de eerste drie jaren met dezelfde hoeveelheid personeel kunnen doen.

Administratie: 3 werknemers à € 30.000.Inkoop: 1 werknemer à € 35.000.Recruitment: 1 persoon à € 30.000.Personeelzaken: 5 werknemers à € 30.000.ICT: 2 werknemers à € 32.000.

Totaal resulteert dit dus in jaarlijkse loonkosten op het centraal hoofdpunt à € 619.000.

scosy

Pagina 59 van 62

Page 60: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Bijlage 8 - Balansen jaar 1 t/m 3 met toelichting

Balans per 31 december jaar 1

Materiële vaste activa (1) Eigen vermogen (2)

Renault Master € 1.472.058 Eigen vermogen € 769.900

Renault Master Laadkbak € 340.139 Lang vreemd vermogen

Rep. app. mob. werkpl. € 828.000 Renault financiering € 1.367.886

Rep. app. werkplaatsen € 179.200 Kort vreemd vermogen

Leenfietsen € 100.000 Bank (3) € 2.670.609

Leenscooters € 180.000

Kantoorinventaris € 20.000

Vlottende activa

Voorraad mob. werkpl. € 952.500

Voorraad werkplaatsen € 503.000

Liquide middelen € 233.498

Totaal € 4.808.395 Totaal € 4.808.395

Balans per 31 december jaar 2

Materiële vaste activa (1) Eigen vermogen (2)

Renault Master € 1.308.483 Eigen vermogen € 2.941.695

Renault Master Laadkbak € 302.346 Lang vreemd vermogen

Rep. app. mob. werkpl. € 621.000 Renault financiering € 697.025

Rep. app. werkplaatsen € 134.400 Kort vreemd vermogen

Leenfietsen € 50.000 Crediteuren € 200.000

Leenscooters € 90.000

Kantoorinventaris € 10.000

Vlottende activa

Voorraad mob. werkpl. € 652.500

Voorraad werkplaatsen € 203.000

Bank (3) € 466.991

Totaal € 3.838.720 Totaal € 3.838.720

scosy

Pagina 60 van 62

Page 61: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Balans per 31 december jaar 3

Materiële vaste activa (1) Eigen vermogen (2)

Renault Master € 1.328.675 Eigen vermogen € 9.014.440

Renault Master Laadkbak € 264.553 Kort vreemd vermogen

Rep. app. mob. werkpl. € 514.000 Crediteuren € 200.012

Rep. app. werkplaatsen € 89.600

Leenfietsen € 0

Leenscooters € 0

Kantoorinventaris € 0

Vlottende activa

Voorraad mob. werkpl. € 402.500

Voorraad werkplaatsen € 103.000

Bank (3) € 6.512.124

Totaal € 9.214.452 Totaal € 9.214.452

scosy

Pagina 61 van 62

Page 62: Beste ondernemingsplan Nyenrode 2009!

Toelichting balans

1. Materiële vaste activa

Jaar 1 Renault Master

Renault Master

Laadbak

Rep. app. mob.

werkpl.

Rep. app. centr.

werkpl.Leenfietsen Leenscooters Kantoorin

ventaris

Aanschafwaarde € 1.635.633 € 377.932 € 1.035.000 € 224.000 € 150.000 € 270.000 € 30.000

Tot. afschrijv. € 163.575 € 37.793 € 207.000 € 44.800 € 50.000 € 90.000 € 10.000

Restwaarde € 1.472.058 € 340.139 € 828.000 € 179.200 € 100.000 € 180.000 € 20.000

Jaar 2 Renault Master

Renault Master

Laadbak

Rep. app. mob.

werkpl.

Rep. app. centr.

werkpl.Leenfietsen Leenscooters Kantoorin

ventaris

Aanschafwaarde € 1.635.633 € 377.932 € 1.035.000 € 224.000 € 150.000 € 270.000 € 30.000

Tot. afschrijv. € 327.150 € 75.586 € 414.000 € 89.600 € 100.000 € 180.000 € 20.000

Restwaarde € 1.308.483 € 302.346 € 621.000 € 134.400 € 50.000 € 90.000 € 10.000

Jaar 2 Renault Master

Renault Master

Laadbak

Rep. app. mob.

werkpl.

Rep. app. centr.

werkpl.Leenfietsen Leenscooters Kantoorin

ventaris

Aanschafwaarde € 1.837.563 € 377.932 € 1.160.000 € 224.000 € 150.000 € 270.000 € 30.000

Tot. afschrijv. € 508.900 € 113.379 € 646.000 € 134.400 € 150.000 € 270.000 € 30.000

Restwaarde € 1.328.663 € 264.553 € 514.000 € 89.600 € 0 € 0 € 0

2. Eigen vermogen

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Begin € 1.709.000 € 769.900 € 2.941.695

Resultaat € (939.100) € 3.205.288 € 6.072.745

Onttrekkingen € 0 € (1.033.493)

Eind € 769.900 € 2.941.695 € 9.014.440

3. Bank

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Beginsaldo € 0 € (2.670.609) € 466.991

Mutatie € (2.670.609) € 3.137.600 € 6.045.133

Eind € (2.670.609) € 466.991 € 6.512.124

scosy

Pagina 62 van 62