Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

40
Affiliate marketing bol.com De kracht van het netwerk

description

Presentatie gegeven door Ralph Remkes van Bol.com tijdens de Marketingfacts Updates-masterclass over affiliatemarketing op 14 mei 2013.

Transcript of Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

Page 1: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

Affiliate marketing bol.com De kracht van het netwerk

Page 2: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

Ralph  Remkes  Sinds  2007  werkzaam  bij  bol.com  Manager  Partnerprogramma  &  Developer  center  7  jaar  ervaring  in  affiliate  marke@ng  

@remkes  

Page 3: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

•  Wat is affiliate marketing

•  Affiliate netwerk of zelf?

•  Affiliate management

•  Closing arguments

Onderdelen

Page 4: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

3

Wat is affiliate marketing?

Page 5: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

Wat is affiliate marketing?

4

Affiliate  marke@ng  is  a  type  of  performance-­‐based  marke@ng  in  which  a  business  rewards  one  or  more  affiliates  for  each  visitor  or  customer  brought  about  by  the  affiliate's  own  marke@ng  efforts.    

CPC,  Cost  Per  Click  

CPL,  Cost  Per  Lead  

CPS,  Cost  Per  Sale  

Affiliate  /  Publisher  

Merchant  /  Adver@ser  

Affiliate  network  

Affiliate  consul@ng  

Page 6: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

5

PPC affiliates

•  Minder  risico  dan  zelf  Adwords  opzeNen  

•  Geen  interne  kennis  en/of  budget  nodig  

•  Kan  zeer  goed  voor  je  long-­‐tail  aanbod  zijn.    

•  Geen  controle  over  copy  •  Je  doet  geen  kennis  op  •  Je  bouwt  zelf  geen  

campagne  met  historie  •  Je  investeert  geld  in  je  

merk  en  SEA  affiliate  profiteert  

Page 7: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

6

Directories / Portals

•  Aggrega@e  is,  ondanks  zoekmachines,  nog  een  veel  gebruikte  methodiek  

•  Je  bent  aanwezig  in  een  relevant  umfeld  

•  Er  zijn  niet  veel  op@malisa@e  mogelijkheden  

•  Sommige  directories  zijn  zeer  amateuris@sch  

Page 8: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

7

Prijsvergelijk

•  Vergelijking  zit  dicht  tegen  het  koopmoment  aan  

•  Prijsvergelijkers  ontwikkelen  zich  steeds  meer  als  experts  

•  Prijs  georiënteerde  consumenten  

•  Er  worden  verschillende  methodieken  gebruikt  om  te  bepalen  wie  boven  aan  komt.    

Page 9: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

8

Cashback & Loyalty

•  Een  methodiek  om  loyalty  te  verhogen  onder  consumenten  

•  Uitstekende  plek  om  in  een  gesloten  omgeving  promo@es  te  testen  

•  De  focus  ligt  niet  op  jou  merk  •  Het  is  moeilijk  te  bepalen  wat  

de  kracht  is  van  het  loyalty  plaYorm  in  de  sturing  van  het  koopgedrag  

Page 10: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

9

Kortingwebsites

•  Bij  uitstek  de  plek  om  promo@es  onder  de  aandacht  te  brengen  van  consumenten  

•  Er  is  een  omzetaandeel  waarbij  de  toegevoegde  waarde  minimaal  is  

•  Er  zijn  op  dit  moment  enorm  veel  kopieën  en  kwalita@eve  minder  goede  sites  

Page 11: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

10

Niche content

•  Autoriteit  op  hun  vakgebied  en  daarmee  ideale  ambassadeurs.    

•  Conversie  vanuit  in  tekst  textlinks  erg  hoog  

•  Affiliate  marke@ng  is  vaak  een  bijzaak  en  levert  daarmee  niet  al@jd  voldoende  op  voor  een  publisher  

Page 12: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

11

Blogs and fora

•  Wederom  super  combina@e  tussen  content  en  commerce  

•  Vaak  kwalita@ef  minder  goede  content  

•  Je  bent  niet  instaat  volledig  alle  content  te  controleren  

Page 13: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

12

Communities / Social

•  Community  is  vaak  enorm  betrokken  bij  een  onderwerp  en  dus  sterke  binding  met  de  producten  

•  Je  kunt  als  organisa@e  ac@ef  zijn  op  zo’n  community  

•  Het  ac@ef  zijn  op  zo’n  community  kost  veel  @jd  en  resources  

•  Je  kunt  niet  al@jd  een  discussie  controleren  

Page 14: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

13

E-mail / database

•  Snel  een  groot  bereik  te  realiseren  

•  Instaat  om  relevan@e  technieken  toe  te  passen  

•  Je  bent  niet  al@jd  op  de  hoogte  van  de  wervingsmethodiek  (Spam)  

•  Je  moet  rela@ef  een  groot  bereik  hebben  om  het  interessant  te  maken  

Page 15: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

14

Media outlets

•  Hebben  een  enorm  bereik  

•  Veel  verschillende  integra@e  mogelijkheden  

•  Performance  based  nog  niet  al@jd  een  focus  

•  Vergelijken  performance  based  met  branding  campagnes  qua  omzeNen  

Page 16: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

15

Developers

•  Distribueren  je  content  snel  op  verschillende  devices  en  formats  

•  Developers  zijn  zeer  crea@ef  en  vinden  vaak  een  eigen  oplosssing  

•  Er  is  een  dunne  lijn  tussen  integra@e  van  merken  en  een  branded  app.    

•  Developers  kunnen  te  crea@ef  zijn  met  het  verzamelen  van  informa@e  

Page 17: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

16

Kansen en risico’s affiliate marketing Kansen   Risico’s  

Het  performance  based  business  model  verlegt  risico  van  merchant  naar  publisher.  

Je  hebt  minder  controle  over  het  branding  element  

Met  een  juist  commissiemodel  kan  affiliate  marke@ng  een  kosten  efficiënt  kanaal  zijn.  

Affiliates  zijn  net  mensen  en  dus  komt  fraude  voor.  Hier  moet  je  op  bedacht  zijn.    

Je  vergroot  je  marke@ng  afdeling  exponen@eel.  

Je  hebt  een  samenwerking  op  basis  van  vrijwilligheid  dus  je  kunt  minder  sturen  

Je  online  presence  wordt  exponen@eel  vergroot.  

Externe  par@jen  kunnen  enorm  crea@ef  zijn  en  je  posi@ef  verrassen.    

Page 18: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

17

Affiliate netwerk of zelf?

Page 19: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

18

Affiliate marketing volgens bol.com

Affiliate  marke@ng  is  op@maal  gebruik  maken  van  de  kennis,  crea@viteit  en  resources  van  derden.  

Community  marke@ng  

1.  Gezamenlijk  doel  2.  Je  bent  faciliterend  3.  Je  hebt  gezamenlijke  

verantwoordelijkheid  

Input  

Output  

Page 20: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

19

De strategie van bol.com

Doelstelling  samenwerking  externe  partners  Develop  and  maintain  a  leading  "Campus"  which  provides  third  par@es  the  technical  tools,  knowledge,  resources  and  network  for  seamless  bol.com  integra@ons  and  s@mulate  innova@veness,  crea@vity  and  collabora@on  among  community  members.  

Kernwaarden  1.  Vertrouwen  2.  Transparan@e  3.  Gebruiksvriendelijkheid  4.  Robuust  

Focus  1.  Kleine  partners  2.  Geen  technische  kennis  noodzakelijk  3.  Bol.com  in  de  lead  bij  conversie  op@malisa@e  

Missie  bol.com:  De  beste  winkel  van  Nederland  en  België  

Page 21: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

20

Bol.com

•  Eigen  in-­‐house  affiliate  netwerk  •  Gelanceerd  in  2011  •  1  jaar  bouw  |  Team  13  man  |  7  maanden  •  Meer  dan  15.000  Partners  •  2  online  marketeers,  1  support  medewerker  •  2  FTE  IT  

•  PlaYorm  voor  Open  API  •  Gelanceerd  in  2012  •  Meer  dan  2.000  Developers  •  1  Developer  evangelist  •  3  FTE  IT  

Page 22: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

De voor- en nadelen van eigen netwerk

21

Voordelen: •  Je bent met betrekking tot je commissiemodel niet

gebonden aan de technische beperkingen van het netwerk

•  Het meten van consumenten over verschillende platformen is een zaak van de retailer

•  Een naadloze integratie met eigen systemen levert minder fouten op dan werken met feeds

•  Je kunt het programma beter afstemmen op je eigen Partner samenstelling

•  Je kunt sneller inspelen op veranderingen •  Het directe contact met affiliates geeft veel kennis

Nadelen: •  Ontwikkeling is één ding, maar onderhoud is een

ander verhaal •  Je bent verantwoordelijk voor het rekruteren, het

beheren en het controleren van je Partner netwerk •  Er is sprake van belangenverstrengeling in een

omgeving waarin vertrouwen enorm belangrijk is •  Affiliate marketing is meer dan alleen banners

klaarzetten. Je moet een community managen.

Page 23: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

22

De voor- en nadelen van affiliate netwerk Voordelen •  Netwerk heeft het technische platform en dat is ook zijn core-business •  Netwerk heeft bestaande relatie met affiliates •  Netwerk heeft ervaring en kennis van affiliate marketing •  Affiliates hebben ervaring met het netwerk en kunnen daarom snel je

programma integreren •  Onderdeel van een internationaal netwerk betekent dat je ook makkelijk je

programma kan opschalen naar andere landen

Nadelen •  Binnen het affiliate netwerk ben je één van de vele partijen. Je moet vechten

om aandacht. •  Om daadwerkelijk te profiteren van het netwerk effect is nog echt wel

inspanning en soms investering noodzakelijk. •  Affiliate netwerken positioneren zich als technische platform leverancier en zijn

niet bereid verantwoordelijkheid te nemen voor fraude •  Ondoorzichtigheid afspraken tussen affiliate netwerken en affiliates •  Kosten??

Page 24: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

Wanneer eigen netwerk of affiliate netwerk?

23

Kennis  van  affiliate  marke@ng  

Brand  aw

aren

ess  /  re

sources   Netwerk  /  Somware  

i.s.m.  affiliate  consult  

Netwerk   Netwerk  

In-­‐house  /  Somware  

Page 25: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

24

Affiliate management

Page 26: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

25

De 7 elementen van affiliate marketing

Partnerprogramma  

Terms  &  Condi@ons  

Tracking  

Tools  

Repor@ng  Kennis  

Support  

Rela@ebeheer  

Page 27: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

26

Terms & conditions

•  Business model •  Vergoeding •  Betaling •  Cookietijd

•  Welke affiliate concepten of promotiemethodieken wel of niet •  http://www.thuiswinkel.org/stream/pan-

harmonisatiestandaard-algemene-voorwaarden-voor-affiliate-netwerken-en-adverteerders

Page 28: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

27

Tracking

Page 29: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

28

Tools Ground  rules  promo;emiddelen  1.  Affiliate  marke@ng  is  een  performance  based  kanaal  à  Dus  sales,  sales!  2.  Maak  het  affiliates  zo  makkelijk  mogelijk  3.  Biedt  voldoende  technische  hulpmiddelen  voor  de  tech-­‐savy  affiliates    4.  Vraag  aan  je  Partners  welke  promo@emiddelen  ze  nodig  hebben  

•  Bannerformaten,  banner  formats,  etc  •  De  samenstelling  van  je  producYeed  •  Welke  extra  middelen  hebben  ze  nodig?  

Page 30: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

29

Open API

Page 31: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

30

Reporting

Page 32: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

31

Kennis

Page 33: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

32

Support

Page 34: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

33

Relatiebeheer

Page 35: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

34

Closing arguments

Page 36: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

35

Omarm de kracht van derden

Page 37: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

36

Professionaliteit

Page 38: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)

37

Page 39: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)
Page 40: Marketingfacts Updates - Affiliatemarketing - Ralph Remkes (Bol.com)