13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

of 18 /18
DECREET zeeuws DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER LOST PAINTERS Ralph de Jongh 26 | 01 | 2013 10 | 03 | 2013 catalogus #13 kunstmagazine

Embed Size (px)

description

13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

Transcript of 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

Page 1: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DECREET zeeuws

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

LOST PAINTERS

Ral

ph

de

Jo

ng

h

26 |

01

| 20

13 –

10

| 0

3 | 2

013

catalog

us #

13

kunstmagazine

Page 2: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh
Page 3: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

inhoud statement

beelden

opening 26 | 01 | 2013 beelden tentoonstelling

bezoek basisschool Vlissingen

12|02|2013

tafel 17 | 02 | 2013

zie ook

http://www.flickr.com/photos/ralphdejongh/ programmablog

www.deschilderhetwerkenhetatelier.com presentatieruimteCAESUUR

www.caesuur.nl LOST PAINTERS

V

a

n

G

o

g

colofon teamCAESUUR 2012-2013: Giel Louws | Michiel Paalvast Harmen Eijzenga | Robbert Jan Swiers Machteld van der Wijst | Ramon de Nennie Willy van Houtum | Hans Overvliet | Anne Breel [ voorlopige ] tentoonstellingsplekken presentatieruimteCAESUUR, Middelburg WALL STREET TWENTY FIVE, Vlissingen zeeuws kunstmagazine decreet Grote Kerk Veere videoportret Anne Breel catalogus tekst: Ralph de Jongh fotografie: Hans Overvliet, Marianne Hamersma, Ralph de Jongh, Niek Hendrix opmaak: Hans Overvliet

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

met dank aan

DE VROLIJKE AANDEELHOUDERS

& DITO VRIENDEN VAN CAESUUR

Ralph de Jongh

Page 4: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Statement Ralph de Jongh is een schilder die o.a. werkt met uiteenlopende verschijningsvormen zoals sculptuur en assemblage maar waar de nadruk wordt gelegd op de ruimte, de plaats in de ruimte en het materiaal. Het werk balanceert in het gebied van "autonomie" en de "toege-paste kunst" waar hij gebruik maakt van bron-nen uit de mode, grafiek, interieur en ar-chitectuur die als autobiografische elementen verbonden zijn.

Ralp

h d

e Jo

ng

h ―

26 | 0

1 | 2013 –

10 | 0

3 | 2013

Page 5: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ral

ph

de

Jo

ng

h –

op

enin

g –

26

| 0

1 | 2

013

Page 6: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ralp

h d

e Jo

ng

h ―

26 | 0

1 | 2013 –

10 | 0

3 | 2013

Page 7: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ral

ph

de

Jo

ng

h ―

26

| 0

1 | 2

013

– 1

0 |

03

| 20

13

Page 8: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ralp

h d

e Jo

ng

h ―

26 | 0

1 | 2013 –

10 | 0

3 | 2013

Page 9: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ral

ph

de

Jo

ng

h ―

26

| 0

1 | 2

013

– 1

0 |

03

| 20

13

Page 10: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ralp

h d

e Jo

ng

h ―

26 | 0

1 | 2013 –

10 | 0

3 | 2013

Page 11: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ral

ph

de

Jo

ng

h ―

26

| 0

1 | 2

013

– 1

0 |

03

| 20

13

Page 12: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ralp

h d

e Jo

ng

h ―

26 | 0

1 | 2013 –

10 | 0

3 | 2013

Page 13: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ral

ph

de

Jo

ng

h ―

26

| 0

1 | 2

013

– 1

0 |

03

| 20

13

Page 14: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ralp

h d

e Jo

ng

h ―

26 | 0

1 | 2013 –

10 | 0

3 | 2013

Page 15: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ral

ph

de

Jo

ng

h ―

12

| 02

| 20

13

Basisschool Vlissingen – 12/02/’13

Page 16: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ralp

h d

e Jo

ng

h ―

12 | 02 | 20

13

Basisschool Vlissingen – 12/02/’13

Page 17: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ral

ph

de

Jo

ng

h –

taf

el –

17

| 02

| 20

13

v.l.n.r.: Harmen Eijzenga, Ralph de Jongh en Barbara Jean Helm

Page 18: 13 caesuur catalogus Ralph de Jongh

DE SCHILDER, HET WERK & HET ATELIER

Ral

ph

de

Jo

ng

h

26 |

01

| 20

13 –

10

| 0

3 | 2

013

In Middelburg, Zeeland, is er op voorstel van de schilder Giel Louws, een initiatief opgezet onder de titel ‘DE SCHILDER, HET WERK & HET

ATELIER’, ontstaan uit liefde voor de schilder-kunst en uit nieuwsgierigheid naar de he-dendaagse schilder. Het hart van het programma is team-CAESUUR, o.m. geïnspireerd door kunstnaars-initiatief Kipvis, kunstmagazine decreet, buro beeldende kunst Vlissingen, lost pain-ters en anderen. teamCAESUUR bestaat uit kunstenaars, denkers en andere vrije gees-ten. In de loop van elke expositie is er een reflec-tiemoment, de tafel, waarin de kunstenaar zich verhoudt tot een daartoe door ons uit-genodigd publiek en enkele eveneens door ons voorgedragen ‘tafel’gasten: bijeenkom-sten gemodereerd door Harmen Eijzenga.

correspondentieadres Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg www.caesuur.nl | [email protected] k.v.k. middelburg 41114392 | ing 26 69 559