City Visie- Groningen wethouder Joost van Keulen & Ralph ...

of 2 /2
196 197 tekst Karl Bijsterveld beeld Gemeente Groningen VGVISIE 12/2016 CITY VISIE CITY VISIE VGVISIE 12/2016 Groningen sleepte de laatste jaren verscheide- ne prijzen voor beste retail in de wacht. Toch rust de stad niet op haar lauweren. Onder de noemer ‘Bestemming Binnenstad’ krijgt het Groninger centrum een forse impuls, met veel aandacht voor beleving. Gemeente, onderne- mers en bewoners werken hierin nauw samen. BINNENSTAD GRONIN G EN VAN PLACE TO BUY NAAR PLACE TO BE WETHOUDER JOOST VAN KEULEN ‘RUIMTE VOOR DE BINNENSTAD’ De Groninger binnenstad is populair en de komende jaren wordt het er alleen maar druk- ker. Joost van Keulen, wethouder economische zaken licht toe: ‘Het inwonertal van Groningen stijgt van 200.000 naar 225.000 in 2025. In de regio daalt de bevolking juist. Dat vergroot de afhankelijkheid van voorzieningen in ons centrum.’ Van Keulen vervolgt: ‘Tegelijkertijd veran- dert de rol van de binnenstad. De kritische consument koopt steeds vaker online. In de binnenstad zoekt hij beleving. Hij wil een prettig verblijf en er andere mensen kunnen ontmoe- ten.’ Om de drukte in goede banen te leiden en het verblijfsklimaat te verbeteren, stelde de gemeente samen met ondernemers en bewoners het plan ‘Bestemming Binnenstad’ op. In 2020 moet het volledig uitgevoerd zijn. Van Keulen: ‘De voetganger krijgt in deze visie meer ruimte, met aantrekkelijke wandelroutes. Ook komen er meer fietsenstallingen en verleggen we drukke 2 1 24 MILJOEN BEZOEKERS PER JAAR 200.000 INWONERS 135.000 ARBEIDS- PLAATSEN 55.000 HBO/WO STUDENTEN 25.000 MBO STUDENTEN 400.000 OVER- NACHTINGEN PER JAAR 35.000 M2 TERRASOPPER- VLAKTE 16.000 BEDRIJVEN

Embed Size (px)

Transcript of City Visie- Groningen wethouder Joost van Keulen & Ralph ...

Page 1: City Visie- Groningen wethouder Joost van Keulen & Ralph ...

196 197tekst Karl Bijsterveld beeld Gemeente Groningen VGVisie 12/2016 City visieCity visie VGVisie 12/2016

Groningen sleepte de laatste jaren verscheide-ne prijzen voor beste retail in de wacht. Toch rust de stad niet op haar lauweren. Onder de noemer ‘Bestemming Binnenstad’ krijgt het

Groninger centrum een forse impuls, met veel aandacht voor beleving. Gemeente, onderne-

mers en bewoners werken hierin nauw samen.

BinnenstadGroninGenvan place to

buy naarplace to be

Wethouder Joost van Keulen

‘Ruimte VooR de binnenstad’

De Groninger binnenstad is populair en de komende jaren wordt het er alleen maar druk-ker. Joost van Keulen, wethouder economische zaken licht toe: ‘Het inwonertal van Groningen stijgt van 200.000 naar 225.000 in 2025. In de regio daalt de bevolking juist. Dat vergroot de afhankelijkheid van voorzieningen in ons centrum.’

Van Keulen vervolgt: ‘Tegelijkertijd veran-dert de rol van de binnenstad. De kritische consument koopt steeds vaker online. In de binnenstad zoekt hij beleving. Hij wil een prettig verblijf en er andere mensen kunnen ontmoe-ten.’

Om de drukte in goede banen te leiden en het verblijfsklimaat te verbeteren, stelde de gemeente samen met ondernemers en bewoners het plan ‘Bestemming Binnenstad’ op. In 2020 moet het volledig uitgevoerd zijn. Van Keulen: ‘De voetganger krijgt in deze visie meer ruimte, met aantrekkelijke wandelroutes. Ook komen er meer fietsenstallingen en verleggen we drukke 2

1

24 miljoenbezoekers

per jaar

200.000

Inwoners

135.000arbeIds-plaatsen

55.000 Hbo/wo

studenten

25.000Mbo

studenten

400.000over-

nacHtIngenper jaar

35.000 m2terrasopper-

vlakte

16.000bedrIjven

Page 2: City Visie- Groningen wethouder Joost van Keulen & Ralph ...

198 199VGVisie 12/2016 City visieCity visie VGVisie 12/2016

buslijnen. De openbare ruimte krijgt extra groen, meer bankjes en speelplekken.’

Bestemming Binnenstad stimuleert verder een gevarieerde bevolkingssamenstelling in de binnen-stad. Van Keulen: ‘Behalve studenten, willen ook steeds meer ouderen, tweeverdieners en gezinnen in het centrum wonen. Een mooi voorbeeld is het Agaathhof met eengezinswoningen.’

GRoninGeR Retail loopt VooRopEen aantrekkelijker binnenstad betekent ook een verbreding van het winkelaanbod. Van Keulen: ‘We geven ruimte aan mengvormen, met een vager onderscheid tussen bijvoorbeeld retail en horeca. Zoals het Bakkerscafé aan de Zwanestraat: een bakkerswinkel en lunchcafé ineen.’

Deze couleur locale mengt zich goed met (inter)nationale formules. Zo strijken nog dit jaar Primark en TK Maxx neer in de binnen-stad. Andere nieuwkomers zijn Flying Tyger, Nikkie Plessen en Weekday. Van Keulen: ‘De Groninger binnenstad verandert kortom van ‘place to buy naar place to be’. Het is dé plek om je als retailer te vestigen en om in retailvast-goed te investeren.’

ralph steenbergen,vastgoedadviseur nesK

‘GRoninGen GeeftRetailinVesteeRdeRs

de Ruimte’Ralph Steenbergen, vastgoedadviseur bij NESK, bevestigt het gunstige klimaat voor retailers- en investeerders in Groningen. ‘De gemeente geeft ze in verschillende opzichten de ruimte’, zegt hij. ‘Ze denkt bijvoorbeeld pro-actief mee over herbestemming en transformatie van panden. Neem de water-toren, die getransformeerd is in kantoor- en evenementenlocatie. Of de oude korenbeurs, nu een supermarkt. Een voormalige gasfabriek en tv-studio, zijn inmiddels beide een hotel.’

Verder mogen lokale ondernemers in de Zwanestraat met instemming van de gemeente grotendeels zelf bepalen hoe de straat eruitziet. Steenbergen: ‘Zo kun je er sinds kort weer fietsen en zijn de regels voor het uitstallen van waren en reclame voor de winkels versoepeld.’

Ook grotere ketens krijgen letterlijk de ruimte. Steenbergen: ‘De komst van Primark aan de Westerhaven zorgt voor veel verkeer in de aanlooproutes. De gemeente maakt het gebied nu fiets- en voetgangersvriendelijk. Busverkeer wordt omgeleid.’

Steenbergen vindt het ten slotte positief dat Bestemming Binnenstad veel aandacht schenkt aan beleving. ‘Een winkelgebied zonder ziel heeft enkel nog functionele aantrekkingskracht. Dan verlies je de strijd met online winkelen. Groningen schept meer ruimte voor de voet-ganger en de komst van nieuwe winkelformules. Evenementen als de Bloemenjaarmarkt zorgen voor extra bezoekers in het centrum. Net als bijzondere exposities, bijvoorbeeld over David Bowie in het Groninger Museum.’

MarK engbertsinteriM-voorzitter groningen City Club

‘succesVollesamenweRkinGmet Gemeente’

De gemeente, bewoners en ondernemers hebben voor de nieuwe binnenstadsvisie nauw samenge-werkt. ‘Met succes’, zegt Mark Engberts, inte-rim-voorzitter van de Groningen City Club, de belangenbehartiger van zo’n 440 ondernemers in de binnenstad. ‘Zo pleitten we vanaf het begin al voor andere busroutes. Straks rijden er bijvoor-beeld geen bussen meer over de Grote markt en door de Brugstraat.’ Engberts vervolgt: ‘Hier-door wordt de Groninger binnenstad niet alleen een plek om te shoppen maar ook om te zijn. Het voetgangersgebied neemt met 20 procent toe. Je kunt er ook in de winter een terrasje pakken en overal is er toegang tot internet. En uiteraard is alles heel, schoon en veilig.’

De samenwerking tussen gemeente en ondernemers wierp eerder al zijn vruchten af. ‘De wekelijkse koopzondag bestaat nu ruim een jaar en is succesvol’, vertelt Engberts. ‘Straten als de Oosterstraat zitten weer in de lift, met nieuwe winkelformules en pop-up stores. In 2015 werd de Folkingestraat uitgeroepen tot leukste winkelstraat van Nederland.’

Maar adel verplicht, stelt Engberts. ‘Een aantrekkelijke binnenstad is niet vanzelfspre-kend. Het wordt steeds drukker en de nieuwe binnenstadsvisie is nodig om het iedereen naar de zin te blijven maken.’

Overweegt u zich te vestigen in Groningen?Simon Poelstra, adviseur stedelijke economie bij de gemeente Groningen helpt u graag verder.Telefoon 06 - 113 805 88.

2

5

3

4

6

1 Bloemenjaarmarkt2 Terras Grote Markt3/6 Eurosonic Noorderslag festival4 Groninger Museum 5 Zwanestraat