Lente Infobesitas 2011

of 8 /8
INFOBESITAS 24ste jaargang nr. 2 lente ’11 VOL VAN KUNST 6 MEI: ANTI DIEETDAG MISLEIDING DOOR ZELFREGULATIE GROTE MATEN BEURS GEWICHTLOOS IN HET WATER UITNODIGING ALV VETCEL WIL JOJOËN

Embed Size (px)

description

Infobesitas lente 2011

Transcript of Lente Infobesitas 2011

Page 1: Lente Infobesitas 2011

INFOBESITAS

24ste jaargang nr. 2 lente ’11

vol van kunst6 mei: anti dieetdagMISlEIdINg dOOr zElFrEgulATIEgrote maten beursgEwIchTlOOS IN hET wATEruitnodiging alvvETcEl wIl jOjOËN

Page 2: Lente Infobesitas 2011

8

Info

besi

tas

- le

nte

’11

9

Infobesitas - len

te ’11

Schadelijk gejojoin 95% van de gevallen werkt streng diëten niet. ruim de helft van de afslankers wordt juist zwaarder door een streng dieet. al dat gejojo is schadelijk voor de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Het aan banden leggen van ongezonde afslankmethoden met meer aan-dacht voor een gezond eet- en beweegpatroon is de enige remedie in de strijd tegen de kilo's. De weg van de minste weerstanddieetkuren en wondermiddeltjes lijken de makkelijke weg, maar doen nooit wat ze beloven. dit komt omdat ze de focus leggen bij gewichtsverlies en niet bij gedrags-

verandering. deze eenzijdige ziens-wijze zorgt ervoor dat wanneer men stopt met diëten de kilo’s er weer aanvliegen. in het vPro-programma ‘lekker dik’ vertelde een dame met overgewicht dat haar lichaam zich gedroeg als een spons. na gewichtsverlies werd het vet als het ware opgezogen. dit sluit aan bij een wetenschappelijke studie van het jojo-effect dat we verderop in deze infobesitas bespreken.

Gezonde leefstijlHet bewerkstelligen en behouden van gewichtsverlies gaat niet over één nacht ijs. om gewichtsverlies te behouden zijn blijvende gedrags-veranderingen nodig. de sleutel tot een gezond gewicht is een gezonde

levensstijl en dat omvat meer dan alleen diëten. een gezonde levens-stijl bestaat uit een combinatie van beweging, minder energie inname en consistente eetpatronen. Het herkennen en aanpakken van terugval en het behandelen van stoornissen zoals depressies zijn van vitaal belang. daarnaast is het belangrijk dat er erkenning en ondersteuning komt voor obese mensen, in emotioneel en maat-schappelijk opzicht. afvallen is een ingewikkeld en langdurig proces. Het hoort thuis in de zorg, met financiële en sociale steun. de oplossing van overgewicht ligt niet alleen bij gewichtsverlies, maar bij een gezond leven.

We leven in een tijd waarin het schoon-heidsideaal voorschrijft dat een maatje meer lelijk is. We leven in een tijd waarin de maatschappelijke consensus zegt dat dikke mensen het helemaal

aan zichzelf te wijten hebben. Op 6 mei doen we het even helemaal anders. Dan vieren we voor de dertiende keer alweer de Anti Dieet Dag. Reageren? [email protected]

Door: Ralph Kruizinga

EEn dag om stil tE staan bij dE vraag wat bElangrijkEr is, jE gEzondhEid of jE gEwicht. EEn dag om stil tE staan bij hoE dE wEEgschaal jouw lEvEn bEhEErst. EEn dag om slachtoffErs van hEt schoonhEidsidEaal tE hErdEn-kEn. mEnsEn diE ovErlEdEn zijn als gEvolg van EEtstoornissEn, ongEzond gEbruik van mEdischE hulpmiddElEn En opEratiEvE ingrEpEn.

“�Dieetkuren�en�wonder�middeltjes�lijken��de�makkelijke�weg,�maar�doen�nooit�wat�ze�beloven.”

Op de jaarlijkse ANTI DIEET DAG op 6 mei is er juist aandacht voor gezond leven, lekker in je lijf zitten en ge-nieten van het leven! De zwemgroe-pen organiseren gezellige regionale activiteiten. Nooitmeeropdieet.nl en Fris in je hoofd organiseren

voor de tweede maal een landelijk evenement. Chantal Gernette neemt namens de Obesitas Vereniging deel aan het debat en verzorgt samen met Marjan te Niet een workshop. Kijk op www.obesitasvereniging.nl/iadd voor alle activiteiten op 6 mei!

Wij vieren sinds 1992 de Internatio-nale Anti Dieet Dag op 6 mei maar de EU heeft besloten om 21 mei om te dopen tot European Obesity Day, met in 2011 als thema: Stoppen met jo-joën. Meer informatie kun je vinden op www.obesityday.eu

In oktober 2010 is Richard samen met zijn vrouw Melanie de winkel in Almere begonnen Grote Maten Mode Outlet, deze winkel was alleen voor dames. Maar er kwam zoveel vraag naar een volledige collectie voor heren dat Richard besloot in januari samen te gaan werken met Ricardo Renes van Biggymans Kleding. In januari 2011 namen ze de stap gezamenlijke hun col-lectie groots te presenteren in een pand aan de Markerkant 1206-10 in Almere. Het was Richard al opgevallen dat in het lage- en middensegment niet veel keus is in kwalitatief goede kleding. Dat gat is nu opgevuld door de Grote Maten Mode Outlet en Mel’s Fashion, waar-

van Melanie inmiddels mede eigenares is. Op de langere termijn verwacht Ri-chard de outlet formule op meerdere locaties in Nederland te realiseren. In de winkel heerst een ontspannen, gezellige sfeer. Iedereen voelt zich er welkom. De winkel is rolstoel toegan-kelijk, de paskamers zijn ruim met spiegels en parkeren kun je gratis voor de deur.

“�Er�is�altijd�koffie,�thee�en�een�leuk�cadeautje�voor��de�klanten.”�

De heren, zowel voller als langer, hebben een ruime keus uit kleding voor iedere gelegenheid van sportieve vrijetijds-kleding tot pakken en stropdassen. De dames hebben ook een ruime keus aan merken van Gets tot Xtwo. Eigenlijk teveel om op te noemen. Gewoon komen kijken! Accessoires zijn er ook genoeg van laarzen met een extra brede kuit tot maat 45, sieraden, shawls, riemen en BH’s tot en met maat H 110. Geen tijd of geen zin om de deur uit te gaan? Dan zijn er altijd nog de websites en de webwinkel:www.grotematenmodeoutlet.nl, www.biggymanskleding.nl en www.melsfashion.nl.

dE grotE matEn modE outlEt hEEft dE miss plussizE fashion, simonE schumachEr, van 2011 gEklEEd bij dE vErkiEzing. als winnarEs ontving zij bovEndiEn EEn waardEchEquE van 500,-. allE ovErigE kandidatEn krEgEn EEn waardE chEquE van 50 Euro aangEbodEn.

Richard van Schayk is een jonge enthou-siaste ondernemer die in 2008 is gestart met de ondermode lijn Mel’s. Om de goede pasvorm te vinden heeft Richard een half jaar lang verschillende dames

met een maatje meer laten passen. Mel’s is dan ook uitgegroeid tot een volwaardig merk dat in verschillende winkels wordt verkocht.

grOTE MATEN MOdE OuTlET Almere- Gewoon, gezellig en gastvrij!

gEzONdhEId OF gEwIchT6 mei Internationale Anti dieetdag

grOTE MATEN MOdE OuTlETNIEuwE & OuTlET cOllEcTIEdameskleding vanaf maatje 40 t/m 62herenkleding vanaf maat 3Xl t/m 12Xl

10 % korting op dEniEuwE collEctiEknip de bon uit en profiteer van dit leuke aanbod!

markerkant 1206-10 almere

KOrTINgSBON BIggyMANS

Door: de Infobesitas redactie

Fotografie: Bob Friedländer

leden

Page 3: Lente Infobesitas 2011

10

Info

besi

tas

- le

nte

’11

11

Infobesitas - len

te ’11

Een tekort aan essentiële vitamines en mineralen is één van de effecten die na bariatrische chirurgie regel-matig optreedt. deze tekorten zorgen ervoor dat diverse processen in het lichaam minder goed verlopen. zo kan er bijvoorbeeld, door een sterk verminderde opname na een gastric bypass, een tekort aan het mineraal ijzer ontstaan. dit heeft vaak anemie ofwel bloedarmoede tot gevolg. door dit tekort aan rode bloedcellen wordt zuurstof minder goed door het lichaam getransporteerd en voelt de patiënt zich veel sneller vermoeid en futloos. naast ijzer, zijn vaak de vita-mines b12, d en het mineraal calcium probleemgebieden.

Effectieve samenwerkingOm tekorten aan vitamines en minera-len na een ingreep te voor komen, heeft een Nederlands bedrijf een tweetal specialistische multivitamines ontwik-keld. FitForMe, gevestigd in Rotterdam, werkte hiervoor samen met bariatrisch chirurgen en andere medici. Inmiddels worden de multivitamines in een groot aantal bariatrische centra met succes ingezet. “Voor optimaal gebruik van de supplementen vindt er regelmatig terugkoppeling naar het medische team plaats,” aldus Simon Hamer, directeur van FitForMe. “Wij willen bijdragen aan een succesvol proces, waarin de patiënt gewicht verliest en op gezonde wijze verder kan met het leven.”

Persoonlijke ondersteuningNiet iedereen heeft precies dezelfde supplementen nodig. Zo bestaat er een duidelijk verschil in samenstelling van multivitamines voor patiënten met een maagband en die met een gastric bypass. Daarnaast speelt natuurlijk ook het dagelijkse voedingspatroon een be-langrijke rol. Om de gebruikers van de speciale WLS supplementen van goed advies te kunnen voorzien, krijgt men bij FitForMe kosteloos persoonlijke on-dersteuning van één van de diëtisten. Dit kan tijdens kantooruren telefonisch, per e-mail en zelfs per chat.

Geur verbetering“ Toen twee jaar geleden de eerste

speciale Weight Loss Surgery (WLS) supplementen werden geleverd aan onze klanten, waren deze gelijk erg

enthousiast. De maandelijkse vitamine injectie bij de huisarts behoorde tot het verleden. Klanten voelden zich fitter en minder futloos. Daar waren we natuurlijk erg blij mee,” vervolgt Hamer. “Over de geur was men echter niet te spreken. Deze was door de hoge doseringen B vitamines absoluut niet prettig.” Door goed naar de klant te luisteren, is onlangs zowel de geur als de smaak van één van multivitamines sterk verbetert. “De geur is aangepast, WLS Forte ruikt en smaakt nu naar ker-sen. Een mooie stap voorwaarts,” zegt Hamer. De andere multivitamine, WLS Optimum, is binnenkort aan de beurt.

Kosten en vergoedingenMet vrij verkrijgbare producten van de drogist worden de meeste tekorten bij de meeste patiënten niet verholpen. “En sommige tekorten openbaren zich pas op lange termijn, maar kunnen ernstige gevolgen hebben. Zoals het ontwikkelen van osteoporose door een tekort aan calcium en vitamine D,” zegt Hamer. De noodzaak van gebruik is groot en dat wordt ook door medici onderkend. FitForMe wordt in sommige gevallen, afhankelijk van het type ver-zekering, vergoed. “Wij maken ons hard om dit product in de toekomst standaard vergoed te krijgen,” besluit Hamer.

Door: Infobesitasredactie

Voor ruim 5.000 Nederlanders per jaar is een bariatrische ingreep, zoals een gastric bypass, sleeve of een maagband, het laatste redmiddel in de strijd tegen de kilo’s. Hoewel dergelijke operaties in combinatie met een gezondere

leefstijl uitkomst kunnen bieden voor het gewicht, zijn er effecten op de gezondheid waar de patiënt rekening mee dient te houden. Meer informatie? http://www.fitforme.nl Reageren? mail:[email protected]

Simon HamerDirecteur van FitForMe

“�Wij�willen�bijdragen�aan�een�succesvol�proces,�waarin�de�patiënt�gewicht�verliest�en�op�gezonde�wijze�weer�verder�kan�met�het�leven.”

hET BElANg vAN SupplEMENTENNa obesitas chirurgie

Een goed voorbeeld is het op grote schaal gebruikte GDA (Guideline Daily Amount) systeem, dat aan de hand van porties en percentages van de dagelijkse calorie-inname consumenten zogenaamd helpt bewuster te kiezen tussen producten. Door gebruik te maken van porties (in grammen) die door producenten zelf worden bepaald, is het een hele opgave om in de super-markt een vergelijking te kunnen maken tussen de producten als het gaat om bijvoorbeeld de hoeveelheid suikers, vetten, zout en/of calorieën. Boven-dien is het onmogelijk te bepalen of 20 gram suiker per 100 gram veel of weinig is. Het zal u dan ook niet verbazen dat niet de overheid, maar de industrie zelf met deze schijnoplossing op de prop-pen kwam, nadat een ander systeem in Groot-Brittannië ging circuleren; namelijk, het verkeerslichtsysteem.

hEt vErkEErslichtsystEEm of gda?Dit systeem geeft in één oogopslag weer of de hoeveelheden (onverzadigd) vet, suiker en zout per een standaard hoeveelheid van 100 gram of milli liter veel, gemiddeld of weinig is. Dit biedt de mogelijkheid om producten onderling te vergelijken en geeft consumenten handvatten bij het maken van bewus-tere keuzes als het gaat om suiker- of zoutconsumptie. Bovendien heeft de

toepassing in Groot-Brittannië bewezen dat gezondere keuzes ook daadwerkelijk worden gemaakt en dat producenten uiteindelijk ook meer verantwoorde producten op de markt brengen.

machtigE lobbyMet almaar stijgende cijfers op gebied van hart- en vaatziekten en overge-wicht en hieruit voortkomende kosten voor de samenleving zou je verwachten dat de overheid zou staan te springen om het verkeerslichtsysteem per direct op grote schaal in te voeren. In juni 2010 echter sprak een meerderheid van het Europese parlement zich uit tegen adoptie van het systeem. Waarom? Volgens de lobbywaakhond in Brussel, omdat de belangenbehartiger van de levensmiddelenindustrie (CIAA), 1 miljard euro in Brusselse lobbyactivi-teiten heeft gestoken om te voorkomen dat dit systeem geadopteerd werd. Hieruit moeten we concluderen dat de overheid, die consumenten zou moeten beschermen, in zekere zin een instru-ment is van dezelfde levensmiddelen-industrie die we aan banden proberen te leggen. Uiteraard leidt dit tot subop-timale uitkomsten vanuit het perspec-tief van de consument. De industrie wil blijkbaar voorkomen dat consumenten een weloverwogen en gezonde keuze kunnen maken. Maar ja, productinnova-

tie is duur en laat de groeimarkt voor de levensmiddelenindustrie nou gro-tendeels zitten in bewerkte en kant en klare producten. Precies het segment dat vol zit met suiker en zout.

dE schijnoplossing van zElfrEgulatiEAls schijnoplossing wordt er vaak naar zelfregulering binnen de markt gewezen. Dit heeft echter meestal niet het gewenste effect, is erg vrijblijvend en krijgt bovendien slechts tijdelijk aandacht. Ter illustratie: Het vrijwillige convenant Zout heeft gedurende het af-gelopen jaar geen vooruitgang geboekt.

Om tegenwicht te bieden tegen de sterke invloed vanuit de industrie zetten we in op lobby voor consumentenrechten in Nederland en Brussel. Foodwatch voert campagne om het verkeerslicht-systeem geïntroduceerd te zien. Hoewel

het op Europees niveau (voorlopig) niet ingevoerd zal worden, kan het systeem alsnog op nationaal niveau worden geadopteerd. Net als in Groot Brittannië. Helpt u een handje mee?www.foodwatch.nl

MISLEIDING DOOR zElfrEgulatiE

Door: Hilde Anna de Vries, MSc. Foodwatch Nederland

Bewerking: Ralph Kruizinga

0%-vEt claims op suikErbommEn, grotE aardbEiEn op drinkyoghurt waar maar 0,6% aardbEi in zit, gEïsolEErdE vEzEls diE als volkorEn wordEn vErkocht; hEt is allEdaagsE kost op hEt kantoor van food-watch. hElaas hEEft dit problEEm niEt allEEn bEtrEkking op dE daad-wErkElijkE rEclamE-uitingEn van EEn producEnt, maar komt dit ook tErug in zakEn als logo’s En dE labEls op voEdsEl. ook dit puur infor-matiEvE aspEct van voEding biEdt producEntEn EEn mogElijkhEid om consumEntEn om dE tuin tE lEidEn.

0,6%

Een plaatje van het GDA en verkeerslichtsysteem.

Page 4: Lente Infobesitas 2011

16

Info

besi

tas

- le

nte

’11

17

Infobesitas - len

te ’11

Hoogleraar Functionele Genetica bij de afdeling Humane Biologie van de Universiteit van Maastricht, Edwin Mariman, onderzocht het gedrag van vetcellen. Vetcellen hebben als doel om

reservevoedsel op te slaan en in periodes van schaarste weer vrij te geven. Dit lijkt een flexibel proces maar de indruk groeit dat het niet in beide richtingen even gemakkelijk verloopt. Reageren? [email protected].

Meer weerstandons lichaam is vanwege evoluti-onaire voordelen ingesteld op het verdedigen van gewichtsverlies en niet op het verdedigen van gewichtstoename. er komt meer weerstand wanneer de vetcellen worden gevraagd snel te krimpen. Professor mariman daarover: “naarmate een vetcel meer vet af-staat, lijkt de weerstand te groeien om ook de rest van het vet kwijt te raken. We hebben de processen die zich in de vetcellen afspelen onderzocht. in de vetcellen van het lichaam hopen stressfactoren zich op tijdens het afvallen. vetcel-len bouwen tijdens het afvallen spanning op, waardoor het steeds moeilijker wordt om het resterende vet af te staan.”

Krimpende vetcellenvetcellen krimpen tijdens het afvallen, maar met het krimpen van de cel moet ook het uitwen-dige skelet krimpen en dat gebeurt niet. “Het krimpen van het skelet kost veel energie. die energie kan mogelijk tijdens het afvallen niet geleverd worden. Het krimpen van de cel loopt dus niet gelijk met het

krimpen van het skelet van de cel. Hierdoor komt de cel onder span-ning te staan. door die spanning wordt het voor de vetcel moeilijker om nog meer vet af te staan, want dan zou de spanning verder oplo-pen”, aldus professor mariman. “de vetcellen kunnen de spanning weer kwijtraken, door opnieuw vet te gaan stapelen, waardoor de cel in volume toeneemt en weer beter gaat passen in zijn uitwendige skelet. Hierdoor neemt het gewicht van een persoon die aan het afval-len is juist weer toe.”

Hormoonhuishouding“vetcellen scheiden een groot

aantal hormonen af waarmee ze essentiële processen in het lichaam aansturen. ook worden er hormo-nen afgegeven die via de hersenen het eetgedrag beïnvloeden. een van die hormonen is leptine, dat behoort tot de stoffen die het ge-voel van honger remmen. over het algemeen geldt: hoe meer vet in het lichaam, hoe hoger de leptine-concentratie in het bloed. tijdens het afvallen zal de leptineconcen-tratie dalen en kan het hongerge-voel toenemen.” vetcellen passen de afgifte van hormonen dus aan bij afvallen waarmee ze de energie-huishouding van het lichaam en het eetgedrag veranderen.

De vetcel schreeuwt om het jojo-effect al deze gegevens bij elkaar zorgen voor ons model van het jojo-effect, dat in de amerikaanse pers is omgedoopt tot het model van de ‘screaming adipocytes’ (schreeu-wende vetcellen). Het komt er op neer dat tijdens het afvallen de vetcellen hun vet afstaan en krim-pen waardoor er spanning wordt opgebouwd tussen de cellen en hun omringende skelet. deze span-ning kan het makkelijkst worden weggenomen door vet te stapelen, waartoe mogelijk de vetcellen hun afgifte van hormonen aanpassen om zo hun gastheer of –dame aan te zetten tot een hogere energie inname. Het gevolg is een toename van het lichaamsgewicht.

Het relaas van de vraatzucHtige jojocellen

Door: Ralph Kruizinga

Professor Mariman

op de vraag waar die spanning vandaan komt, is een aannemelijk antwoord gevonden. “ Volwassen vetcellen kun je het beste vergelijken met pudding of met

een ballon. Ze zijn bewegelijk maar kunnen door krachten van buiten makkelijk kapot gaan. Om zich daartegen te beschermen doen vet-cellen iets bijzonders. Op het moment dat ze zich vullen, maken ze een stevige beschermlaag, een soort uitwendig skelet. Deze structuur is noodzakelijk voor het voortbestaan van de cel. We vermoeden dat daar de oorzaak ligt van de celstress bij het afvallen.”

met beter begrip van wat zich in onze cellen afspeelt, kunnen we op zoek gaan naar moge-lijkheden om in te grijpen. “ Met ons werk willen we wegen openen naar doel-

matige, persoons gerichte en veilige manieren om af te vallen voor mensen die dat zelf nodig vinden,” besluit Mariman.

Persbericht - mirjam gabriëlse de mooiste volslanke van het land

Zondag 20 maart was de Grand Finale van de Miss

Maxi Verkiezing in “Het Oude Slot” te Heemstede.

Na diverse voorrondes en een halve Finale streden

twaalf finalisten om de felbegeerde kroon.

Voorafgaand hebben de kandidaten zich tot in de

puntjes kunnen voorbereiden tijdens de Bootcamp

in Duitsland. Een week lang werden de dames

gecoacht in sportief bewegen, catwalk lopen,

uiterlijke verzorging, presentatie, fotoshoots en

het opnemen van commercials. Een druk pro-

gramma waarbij de finalisten het beste uit zichzelf

hebben kunnen halen.

Het was een fantastische show, waarbij de zaal

op zijn kop ging toen de kandidaten een sensuele

dans lieten zien. Na een dag vol spektakel en een

live huwelijksaanzoek tijdens de bruidsronde,

werd de kroon van Miss Maxi Nederland 2011 op

het hoofd van Mirjam Gabriëlse geplaatst. De

Middelburgse Mirjam werd Nederlands mooiste

volslanke bevonden. Daisy van Dijk uit Amsterdam

behaalde de 2e plaats en de 3e plaats ging naar

Illanga Bel uit Spijkenisse.

Gissella Arends, de Miss van afgelopen jaar en

tevens initiatiefneemster van deze verkiezing, is

zeer content met de uitslag. “Prachtig! Ik ben zo

trots, hier staat mijn droom. Wat een meiden!

Miss Maxi Nederland krijgt steeds meer vorm.

Nederland kan nu echt niet meer om ons heen!”

aldus een enthousiaste en ontroerde Gissella.

RTL Koffietijd, interviews en fotoshoots, de

kersverse Miss heeft een druk pro gramma.

“Ongelooflijk!, maar ik ben helemaal klaar voor dit

avontuur”, zegt de dol gelukkige Mirjam Gabriëls.

Binnenkort beginnen de inschrijvingen voor de

verkiezing van 2012. Hou www.missmaxineder-

land.nl in de gaten.

Hèt supplement na bariatrische chirurgie

FitForMe, vitamines afgestemd op uw behoefte

Heemraadssingel 149, 3022 CD RotterdamE: klantenservice@@tforme.nl

W: [email protected]: 010 - 223 55 28

NOS.nl – 06/01/11 -

igz pakt misbruik hormoonmiddel aanDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat

boetes opleggen aan instanties die vruchtbaar-

heidsmiddelen voorschrijven als afslankmiddel.

Het gaat om geneesmiddelen als Pregnyl, die

het zwangerschapshormoon HCG bevatten.

Pregnyl wordt gebruikt door vrouwen die moeite

hebben om zwanger te worden, maar er zijn ook

artsen en apothekers die het voorschrijven als

afslankmiddel. Ook in schoonheidsklinieken en

op internet is het als afslankmiddel te krijgen.

Volgens de IGZ is niet bewezen dat HCG overge-

wicht bestrijdt. Dat staat ook in de bijsluiter van

Pregnyl. Inspecteurs van de IGZ zullen klinieken

bezoeken voor controle. Instanties die het als

afslankmiddel voorschrijven, riskeren een boete

van 150.000 euro.

Page 5: Lente Infobesitas 2011

18

Info

besi

tas

- le

nte

’11

19

Infobesitas - len

te ’11

Iets interessants voor het prikbord? Mail de redactie op [email protected]

De drie boeken uit de Boekenbijsluiter worden verloot onder de juiste inzendingen. Stuur uw oplossing naar: [email protected] of naar Obesitas Vereniging, t.a.v. Redactie Infobesitas, Oosterweg 82a, 6602 HG Wijchen.

Veel puzzelplezier! Groeten van Clementine Bakker.

Nieuwsbriefben je lid van de vereniging en wil je ook tussentijds op de hoogte gehouden worden van nieuws, aanbiedingen en oproepen? meld je dan aan via [email protected]. de nieuws-brief verschijnt ongeveer 8 keer per jaar.

Twittervolg ons via twitter: twitter.com/obesinfo

Forumin contact komen met elkaar? meld je aan op het forum en praat mee over van alles en nog wat. surf naar: www.obesitasvereniging.nl/forum.

Tips:!

Wat voor type eter ben jij? - Valtaf.nl

volgens de psychologie zijn drie type eters te onderscheiden: lijngerichte eters, emotie-eters en externe eters. veel mensen zijn een combinatie van twee types. uit deze enquête bleek dat de meeste van de 656 deelnemers, 41%, emotie-eters zijn. de meeste afvallers zagen zichzelf ook zo. emotie-eters belonen of troosten zich met voedsel.

afvallen is moeilijk omdat ze zich slecht aan een dieet kunnen houden. slechts 15% dacht een externe eter te zijn en dus gevoelig voor prikkels van buitenaf. maar, onze zintuigen hebben meer invloed op ons eetgedrag dan verwacht door de deelnemers. Wel 34% blijkt een externe eter te zijn. slechts 15% eet lijngericht, terwijl een derde dacht dat hij of zij lijngericht eet.

anti dieetdag 6 mei. de anti dieetdag staat weer voor de deur! dé mogelijkheid om eens iets bij-zonders te organiseren voor de zwemgroepen. in arnhem worden de bowling schoenen aangetrok-ken. heel en hord gaan samen naar de tapasbar en in Ede krijgen de dames een verrassingsparty aangeboden van de twee zwemheren die daar zwemmen. ze horen op 5 mei waar ze de volgende dag verwacht worden. spannend! de redactie wenst iedereen heel veel plezier met alle activiteiten!

zwEmgroEp EdEZwemgroep Ede heeft ook nog plaats voor nieuwe zwemmers.Voor een frisse duik, neem con-tact op met Hennie Dekker.

Enquête

digitaal ont-moeten!

Museum Jaarkaartvoor €45,- komt u in het bezit van een museum jaarkaart waarmee u in bijna alle grote en kleine musea in nederland gratis toegang heeft. van dit bedrag is € 5,- een eenma-lige administratieve bijdrage. in bijna alle grote musea kunt u een kaart ter plekke laten maken. maar u kunt de kaart ook aanvragen via www.museumjaarkaart.nl.

musea zijn duur in nederland en met 4 à 5 bezoeken per jaar heeft u de kaart er vaak al uit. denk aan de Hermitage in amsterdam, het openluchtmuseum, Het gronin-ger museum. 3 keer € 13,- en alle volgende bezoeken kosten je niets meer. soms moet je een toeslag be-talen, maar dan ben je nog steeds goedkoper uit.er is ook een kaart voor jongeren tot 18 jaar, voor de helft van het geld. ik heb al jaren heel veel ple-zier van mijn kaart en heb al veel van mijn vrienden "aan de kaart gebracht." je loopt heel gemakke-lijk een museum binnen en wordt vaak aangenaam verrast. niet alleen door de speciale tentoon-stellingen, maar ook door de vaste collectie. doen!

Niki de Saint Phallein Heerlen is momenteel een grote overzichtstentoonstelling te zien van niki de saint Phalle.en wel in schunck, voormalig warenhuis. ook wel het glaspaleis geheten. schunck is een multifunc-

wls infomiddag, 14 mEi 2011, lEEuwardEnOp zaterdag 14 mei 2011 organiseert de Stichting WLS Info in het Medisch centrum Leeuwarden een informatie middag van 12.00 uur tot 17.00 uur Kosten: € 7,50 inclusief hapjes en drankjes. Aanmelden via WLS info Forum: www.wlsinfo.nl

stands (tot nu toE):ziezo, ervaringsdeskundigen ulla popken mode en lingerie schoonheidssalon "meta de morfose" beweegcentrum leeuwarden johnson & johnson nederlandse obesitas verenigingfit for me? centrum voor obesitas nederland

1 Psycholoog Ralf. Koffijberg Als de euforie voorbij is, het 2de jaar en dan

2 Chirurg Erik. Totté Welke ingreep voor wie?

3 Chirurg Jan. Apers Hormonale veranderingen en Diabetes Mellitus

4 Internist Froukje Ubels Malabsorptie problemen, deficiënties

5 Ziezo, ervaringsdeskundige

José Geertsma Wat betekent het om gewicht te verliezen?

6 Lotgenotencafé bestuursleden wls “vraagbaken”

tioneel gebouw, met onder andere de bibliotheek, een restaurant en een grote tentoonstellingsruimte.niki de saint Phalle is een kun-stenares die vooral bekende is van haar felgekleurde nana figuren en projecten in de openbare ruimte. door kleur en vorm heel toegan-kelijk. maar er is veel meer en deze tentoonstelling laat u hier mee kennis maken. zo zijn er tekenin-gen en grafiek, film en theater en shootings. en er is heel veel verdie-pende informatie over haar leven en werk. o.a de documentaire Who is the monster- You or me? en filmmateriaal over haar lezing aan de university of california, san diego. Haar vroegere werk is niet gemak-kelijk en ik raad jullie aan ruim de tijd te nemen voor een bezoek aan deze prachtige, intrigerende ten-toonstelling. nog tot 29 juni 2011.schunck, bongerd 18, Heerlenmeer informatie? kijk dan opwww.schunck.nl toegang €7,-, mjK mogelijk, toeslag €4.-

nijntjewie is er niet mee opgegroeid? nijntje van dick bruna. of zoals een kind in mijn omgeving eens zei "Nijntje,�het�haasje".�

In Utrecht staat het Bruna huis en het bestaat dit jaar 5 jaar. Daarom ontwierpen modeontwerpers van naam en faam een jurk voor Nijntje. "O, wat fijn, zegt Nijn". Vanaf 1 april in het Dick Bruna huis, onderdeel van het Centraal Museum in Utrecht, Nicolaaskerkhof 10, Utrecht, 030 2362362, www.centraalmuseum.nl MJK geldig.

Tip !

kijk in de sportkalender (p.34) voor meer informatie.

sportgroEp horn

heeft nog plaats voor enkele

nieuwe leden. Wil je graag

fitnessen en zwemmen, maar

vooral veel plezier hebben,

kom dan eens bij ons kijken.

Voor meer info. Jose Bex

groepsbegeleidster Horn.

Page 6: Lente Infobesitas 2011

22

Info

besi

tas

- le

nte

’11

23

Infobesitas - len

te ’11

23Opvallend�afvallen...

Een�beetje�gewicht�in�de�schaal�brengen�is�nooit�weg�om�iets�te�bereiken,�maar�een�beetje�teveel�gewicht�op�de�schaal�telt�altijd�zwaarder�mee.�Ik�heb�net�twee�dagen�een�soort�infectie,�buik-griep�gehad.�Toch�handig�die�diversiteit�van�lichaamsopenin-gen,�alleen�wat�onprettig.�Als�beloning�omdat�het�vandaag�bijna�over�is�krijg�ik�jicht�in�mijn�rechtervoet.�En�dan�wegen�de�kilo’s�zwaar�mee,�zitten�in�de�weg,�zijn�lastig.

zo viErt dE simpElE gEdachtE hoogtij van “mindEr EtEn En mEEr bEwEgEn”. Eenvoudiger kan het eigenlijk niet en het is gewoon onze schuld dat we zo dik zijn geworden en blijven. Zij die niet verder kunnen kijken dan hun neus lang is, weten niet beter. Helaas is die gedachte ook redelijk diep doorgedron-gen bij de hulpverlenende instanties en (semi) overheden. De sportschool is de oplossing, vaak met soort “heropvoe-ding” programma over eten erbij. Zelf heb ik ook jaren de weg afgelegd van verschillende diëten en ben ik een paar keer gestart met de sportschool.

dE sportschool blijkt toch niEt Echt iEts voor mij tE zijn. Fysiek ben je zo zwaar dat je niet alle toestellen kunt gebruiken, maar de fiets kan ik wel op. Lekker half uur fietsen zonder dat je vooruit komt. Dat is nou net de reden waarom het niet vol te houden is. Doods en doelloos. Nou was ik als kind al geen groot liefhebber van doelloos fietsen of wandelen. Vroeger als kleine jongen zijn we eens gaan

wandelen in een bos. Op zich leuk maar als je eerste rij bomen hebt gezien gevolgd door andere rijen met dezelfde soort bomen is dat vermoeiend en wilde ik niet verder. Pa moest mij maar dragen. Ik wilde niet en mijn ouders kwamen op een leuk idee om samen met mijn broer maar door te lopen, de hoek om. De verwachting was dat eenmaal uit zicht ik vanzelf aan kwam rennen. Echter bleef ik midden op het pad zitten en speelde met de schelpjes op het pad.

EEn doEl is bElangrijk En vEr-trouwEn in jE oudErs, andErE mEnsEn. Vertrouwen in jezelf. De binnenkant weegt het zwaarst en is de sleutel tot de oplossing. Vanuit die binnenkant komt de motivatie gekoppeld aan de wil. Die moeten wij gaan voeden en omzetten tot een doel. In mijn geval het Plan

team Bolle. Sinds november 2010 is er de Zorgstandaard Obesitas ontwik-keld door Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). Die zegt het al met kern zelfmanagement en gedragsver-andering. Alleen blijft nog over wie zal dat betalen, in mijn geval financiering realiseren voor mijn plan. In 24 maan-den honderd kilo af te vallen, maar vooral om weer te leven, deel uitmaken van de maatschappij. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dus wie?

Mijn�doel:�op�zoek�naar�sport­kleding,�die�lange�roze�patchwork�jas�uit�de�Big�is�Beautiful�en�neuzen�bij�de�bruidskleding.

op zoEk naar sportklEdingHet viel me op dat er tussen de afge-prijsde kleding toch nog veel maat 42-48 hing. Of dat stands kleding t/m maat 48 hadden: dus helaas, dat zwart-roze-wit geblokte blazertje met mooie brede kraag moest ik laten hangen. En, afgezien van een paar verloren polo-shirts, heb ik stands met sportkleding heel erg gemist: dus geen polo, trai-ningsbroek of jack kunnen vinden voor een modieuze start van het nieuwe ten-nisseizoen. Of gewoon leuke zomerse overhemdblouses en polo’s. Organisa-tor Marlon Sebel hierover: “Helaas zijn er maar 3 gespecialiseerde sportzaken op de Nederlandse markt en alle drie konden ze niet aanwezig zijn op de beurs. Mede daardoor plaatsen wij ruim voor de beurs de deelnemerslijst online om teleurstelling te voorkomen.”

waar is diE jas?Heb nog even getwijfeld bij twee trenchcoats. Lang en zachtgeel, maar met fietsonvriendelijke frutsels aan de voorkant én een lange asymmetrische jas met mooie kraag. Helaas in don-kergrijs of bruin en daarmee wil ik niet het voorjaar in! Ook al hangt je maat of kleur niet overal tussen, voordeel is wel dat je alle kleding kunt passen, om vervolgens op internet te bestellen. Zo ook de roze trenchcoat, die ik al in Big is Beautiful gezien had. Iets te klein gepast, maar nu kan ik hem gerust via internet bestellen.

dE catwalk!Bij de modeshow, is het altijd weer geweldig dat er modellen op de catwalk lopen met een maat waarmee je je kunt identificeren. Het valt me de laatste tijd toch sowieso op dat bij folders van veel winkelketens voor grote maten de modellen steeds een kleinere maat hebben. En hoe het dan bij mij staat? Dit onderdrukt bij mij de koopimpuls heel sterk. Bij de modeshow werden

ook nog de wensen van de klanten aangegeven: mooie, klassieke kleding die de lijnen van ons lichaam volgen of licht accentueren!De bruidskledingshow blijft bijzonder, natuurlijk nog even gekeken of er ook alternatief aanbod was. Bij de kramen met godin-/sprookjesachtige kleding zag ik leuke jurken, met soepele stoffen en meerlagige/fladderige combinaties, daar word ik blij van!Niet geslaagd, maar wel geïnspireerd. Met wat folders vertrek ik richting station, om straks op internet wel te slagen.

“�Bij�de�modeshow�werden�ook�nog�de�wensen�van�de�klanten�aangegeven:�mooie,�klassieke�kleding�die�de�lijnen�van�ons�lichaam�volgen�of�licht�accentueren!”

wat hEt zwaarst is, moEt hEt zwaarst wEgEn

Door: Sipko “Bolle” Riemersma

Dat�is�de�buitenkant�van�je�obesitas.�Dat�is�wat�we�kunnen�zien�en�merken.�Ook�de�omgeving�en�mensen�die�goed�bedoeld�willen�helpen�zien�alleen�die�buitenkant.�

lopEnd van winkEltjE naar winkEltjE waar ovEral klEding hangt diE jE - in principE - past. hEErlijk! Er is EEn ruim aanbod van klEding, siEradEn En schoEisEl. opvallEndE niEuwighEdEn zijn dE twEE stands mEt zwEmpakkEn mEt EEn vErlEngd bovEnstuk, waardoor jE bovEnbEnEn dEEls bEdEkt zijn. nu nog wat strakkEr dEsign van dE stoffEn in plaats van bloEmEtjEs En ik bEn vErkocht. ook sEXy lingEriE, Echt voor grotE matEn, zElfs mEt EEn wat langEr jasjE voor diEzElfdE bovEnbEnEn.

SFEErIMprESSIE grOTE MATEN BEurSEindhoven, 27 maart 2011

Door: Lizette Hemmen

Fotografie: Studio X-posure, Ad van Geffen

Page 7: Lente Infobesitas 2011

26

Info

besi

tas

- le

nte

’11

27

Infobesitas - len

te ’11

Na een week thuis word ik weer opgenomen met griepverschijn-selen... helaas weer een abces. Een opname van 11 dagen (kerst in het ziekenhuis), veel anti-biotica en een zware (zesde!!) operatie. Ze hebben mijn long-vlies weer open gemaakt, een stuk rib weggehaald en een open wond gemaakt (15 cm diep en 10 cm groot). Op oudejaarsdag mag ik het ziekenhuis verlaten. Er is nog steeds veel pijn na de operatie en er is veel angst om weer terug te moeten.

de wond is tot april 2009 open geweest. een half jaar lang heb ik niet alleen kunnen douchen, was er altijd iemand voor het spoelen

en verzorgen van mijn (open) wond(en). ik was al met al ruim 40 kilo kwijt, gestopt met roken en hoefde geen medicijnen voor mijn bloeddruk te slikken. dit was de winst die er behaald is. door de tweede operatie en het ziek zijn erna, is er een enorm littekenbreuk ontstaan. dit houdt in dat ik een hele dikke maag heb, levenslang een korset met ijzeren pennen aanmoet en ik iedere dag pijn heb. inmiddels ben ik zelfs de helft van het gewichtsverlies weer aangeko-men en zit ik weer in de spiraal van eten, willen afvallen en zelfhaat.

is dit het waard geweest? zeker niet. ik zal niemand deze operatie aanra-den. er wordt zo makkelijk over ge-daan, alsof het in een uurtje gepiept

is en dat het een wondermiddel is om slank te worden. Het is echt, zelfs als alles goed gaat, een hele zware operatie met enorme risico’s. ik had duidelijke medische redenen om dit te doen en daarom neem ik mezelf deze beslissing niet kwalijk. toch zou ik mensen willen aanraden om alles heel goed af te wegen, want je kunt dood gaan aan deze operatie of een handicap overhouden. als je geen gezondheidsklachten hebt en/of een bmi van <40, denk dan twee keer na voordat je deze beslissing neemt!

In de volgende Infobesitas:

‘�Bariatrie,�de�twijfel�bij�een�operatie’�

Ik�ben�een�vrouw�van�36�jaar�met�een�leuke�man,�2�fantastische�kinderen�(3�en�5�jaar),�een�interessante�baan�en�een�leuk�leven.�Toch�was�er�één�ding�waar�ik�me�zorgen�om�maakte.�Ik�was�namelijk�erg�zwaar�(150�kilo)�en�

hierdoor�waren�er�gezondheidsklachten�en�–risico’s.�De�beslissing�om�een�gastric�bypass�operatie�uit�te�voeren�werd�genomen.�Ik�had�het�gevoel�dat�ik�geen�keus�meer�had,�wilde�ik�niet�over�10�jaar�al�in�een�scootmobiel�zitten.�

Helaas�wist�ik�toen�niet�dat�dit�het�begin�was�van�de�moeilijkste�periode�van�mijn�leven.�In�een�drieluik�vertel��ik�de�Infobesitas�lezers�mijn�verhaal.�Reageren�op�dit�artikel?�[email protected]

“�Is�dit�het�waard�geweest?��Zeker�niet.��Ik�zal�niemand�deze�operatie�aanraden.”

Door: Linda Meijeren

hoE EEn gbp jE lEvEn kan vErandErEnWeer�opkrabbelen�(deel�3)�

Op het verhaal van Linda zijn reacties gekomen. Iedereen hartelijk dank daarvoor! De redactie heeft besloten deze reacties te bundelen voor publicatie. Het artikel ‘Bariatrie, de twijfel bij een operatie’ verschijnt in de zomer Infobesitas van 2011. Deel ook jouw ervaring met ons via [email protected].

Je hebt vast vaker het advies gehoord: ”Je moet afvallen. Gewoon minder eten en meer bewegen”. Meestal goed bedoeld, maar toch het slechtste advies dat je kunt krijgen, is de conclusie van het BigFit team van Fysio Physics.

Reageren op dit artikel? [email protected]. Meer informatie? Surf naar www.bewegenalsmedicijn.nl en kijk hoe BigFit jouw leven kan veranderen.

gewichtloos in het waterVolle�kracht�vooruit�(deel�2)

afgelopen maanden hebben twee groepen studenten van de fontys paramedische hogeschool, minor health and lifestyle, het project ‘gewichtloos in het water’ uitgevoerd. de eerste resultaten waren te lezen in de afgelopen winter infobesitas. hierbij een uitgebreid verslag van de uitkomsten van dit onderzoek.

obEsitas vErEniging zwEmgroEpEnZwemmers hebben aangegeven dat zij in beweging komen voor hun gezond-heid. Ook het opdoen van sociale contacten is hierbij een belangrijke motivatie. Wat geeft de doorslag om nu juist in een zwemgroep van de Obesitas Vereniging aan de slag te gaan? De sociale verbondenheid van een groep lotgenoten is overal erg belangrijk. Dit verlaagt de drempel om in badkleding sportief actief te zijn. En zwemmen is voor velen een fijne sport. De motivatie om te blijven komen halen deelnemers uit de afwisseling van de lessen en uit het trainingseffect. Zij voelen resul-taat in de verbetering van de kwaliteit van leven en het welbevinden. Zowel psychisch, lichamelijk, als sociaal. De effecten op sociaal gebied zijn ook bui-

ten de zwemuren merkbaar. Zwemmers voelen zich zelfverzekerder en leggen makkelijker contacten.

obEsitas vErEniging trainErsDe trainers die voor een groep staan hebben aangegeven graag opgeleid te worden om beter doelgericht les te kun-nen geven. Ze zien graag een bijeen-komst georganiseerd om ervaringen uit te wisselen met andere trainers. In de lessen wordt gebruik gemaakt van muziek, spelletjes en hulpmiddelen. Gezelligheid staat hoog in het vaandel, zwemmers moeten vooral plezier heb-ben in het bewegen. Trainers geven aan dat zij extra gemotiveerd worden als ze zien dat mensen die soms lange tijd niet gezwommen hebben weer het wa-ter in durven. Vooral trainers die vast voor een groep staan zorgen ervoor dat de groep goed draait.

randvoorwaardEnDe zwembaden moeten besloten zijn, verwarmd water hebben en een goede diepte voor de oefeningen. Sommige baden hebben een verstelbare bodem. De aanwezigheid van muziek, attribu-ten om oefeningen mee te doen en een

extra ruimte voor koffie zorgen ervoor dat de locatie extra positief wordt beoordeeld. Op een aantal locaties kwam als aandachtspunt de hygiëne naar voren, zowel in het water als in de kleedruimten kan hier en daar nog wat verbeterd worden.

actiEvE vrijwilligErBepalend voor de sfeer en het succes van de zwemgroepen, is de manier waarop de actieve vrijwilliger zijn of haar rol bekleed. Een goede zwembege-leider heeft een gezellige, volle groep met zwemmers die graag terugkomen. Hij of zij vervult een sleutelrol in de communicatie tussen de groep en de trainer. En een betrokken trainer zorgt voor een goed trainingsresultaat en plezier in bewegen waardoor iedereen gemotiveerd blijft terugkomen. De actieve vrijwilligers die de groepen begeleiden hebben aangegeven dat ook zij graag getraind worden door de organisatie om hun functie beter te kunnen uitoefenen. Op het gebied van leidinggeven, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van werving. Kortom: voldoende aanknopingspunten om mee verder te gaan!

Door: Susanne Kruizinga

Fotografie: Martine RozemaModel: Ingrid

De�Obesitas�Vereniging�verlaagt�de�drempel�naar�een�actief�leven�voor�mensen�met�obesitas.�Hiervoor�onderhoudt�de�vereniging�al�ruim�20�jaar�zwemgroepen�in�het�land.�Binnen�

de�kaders�van�het�sportbeleid�wordt�de�komende�jaren�vol�ingezet�op�het�benutten�en�verder�uitbouwen�van�de�expertise�die�de�vereniging�heeft�op�het�gebied�van�zwemmen.

Meer�informatie?�www.obesitasvereniging.nl/zwemmen

Reageren?�[email protected]

Page 8: Lente Infobesitas 2011

STOP MET LIJNEN, KOM IN BEWEGING!

In samenwerking met de Nederlandse Obesitas

Vereniging (NOV)

Het allereerste leefstijlprogramma voor mensen met obesitas!

Een gezellige groepscursus met:•GerichtebegeleidingdoorspeciaalopgeleideBigFit®instructeurs

•Geendieet,maareenvoedingsplanmetlekkere&gezonderecepten

•Fitnessprogrammaafgestemdopwatjijkunt

Kijk op: www.bewegenalsmedicijn.nl voor locaties bij u in de buurt!