Kwartaalblad Kritisch Prikken Maart 2014

download Kwartaalblad Kritisch Prikken Maart 2014

of 12

 • date post

  18-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  348
 • download

  1

Embed Size (px)

description

magazine van de Ned.Vereniging Kritisch Prikken over nadelen van vaccineren en alternatieven voor vaccineren. nr. 1, maart 2014

Transcript of Kwartaalblad Kritisch Prikken Maart 2014

 • IN DIT NUMMER

  Dr. Palevsky over vaccinaties en ziek zijn bij kinderen Het Gebruik van Vitamine C bij kinkhoest Oproep verhalen ongevaccineerde kinderen Juridische feiten over verplichte Hepatitis B vaccinatie - Deel 2 Wie het onbekende vreest: Polio Van het bestuur Colofon

  NUMMER

  01MAART 2014

  Dit is het verslag van een video interview met de Amerikaanse kinderarts Dr. La-wrence Palevsky uit oktober 2012 door Dr. Mercola1. Dr. Palevsky behoort tot de wei-nige mensen die in staat zijn deze complexe materie bijzonder praktisch en toegankelijk te verwoorden.

  Met dank aan Berry Vrijaldenhove voor vertaling.

  Dr. Lawrence Palevsky is een gekwalificeerd kinderarts die het welzijn en de ziekten van de kinderen door middel van voe-dingsleer, medische milieukunde, chiro-practie, osteopathie en andere natuurlijke behandelwijzen op een holistische manier benaderd in zijn kliniek in New York. Hij heeft ook gewerkt bij de spoedeisende hulp (SEH) voor kinderen, pediatrische en neonatale intensive care en begeleiding van kinderen in het ziekenhuis. Hij is n van de belangrijkste kinderartsen in de Verenigde Staten, die een voorstander is van een kritisch gebruik van vaccinaties. Ik (Dr. Mercola) heb dr. Palevsky voor het eerst geinterviewd in 2009, en ben blij om onze laatste disussie betreffende belangrijke informatie voor ouders en kinderartsen, te kunnen delen.

  Vragen die we allemaal zouden moeten stellen....

  Dr. Palevsky begon in de reguliere genees-kunde als een eerste hulp arts en daarna als IC arts in de neonatale intensive care. Door een groeiende ervaring realiseerde hij zich dat er vragen waren die hij niet kon beant-woorden, en werd zijn nieuwsgierigheid gewekt. Hij onderzocht Chinese en Ayurve-dische medicijnen, chiropractie, naturopa-thie, fytotherapie en andere filosofien en

  geneeswijzen, voor toepassing op zijn patinten. Een grote verandering

  kwam voor hem in 1991, toen de staat New York een wet

  aannam die de Hepatitis B vaccinatie verplichtte voor alle pasgebore-nen.

  Dr. Palevsky:Het was de eerste keer dat ik zag dat

  vaccinaties werden toegepast voor een

  ziekte die niet voorkwam bij pasgeborenen of babys.

  Alle andere vaccinaties die ik kende volgden direct na de uitroei-

  ing van allerlei ziekten bij verschillende bevolkingsgroepen. Voorheen werd een vac-cin ontwikkeld nadat een ziekte zijn piek had gehad, maar dit was er n die preventief werd toegepast. Het was zinloos dat we een bevolkingsgroep vaccineerden die weinig of geen risico liep. Ik ging mij afvragen wat hier aan de hand was. Een paar jaar later vernam hij van n van de moeders dat er kwik in de vaccins zat. Hierdoor wilde dr. Palevsky weten wat er nog meer zat in vaccins: hij ging de bijsluiters doornemen, volgde het productie proces en las over de

  Dr. Palevsky over vaccinaties en ziek zijn bij kinderen

 • 2

  bijwerkingen. Hij realiseerde zich dat er veel meer infor-matie was, dan hetgeen hij geleerd had op de universiteit (vaccins zijn veilig en effectief, geen discussie).

  Hij zegt:Ik draaide mijn hoofd niet weg, toen ik tientallen, honder-den en later duizenden ouders hoorden zeggen dat hun kinderen gezond waren, totdat ze gevaccineerd werden. Binnen enkele dagen, weken of maanden ontstond een acute situatie. Die ouders werd door het reguliere medische systeem verteld dat ...het toeval was. Het kon geen relatie hebben met de vaccinatie. Nieuwsgierig naar wetenschap en vraagstukken, werd het mij duidelijk dat het geen toeval was en dat er meer aan de hand was. De literatuur steunt het feit dat vaccinaties veel meer bijwerkingen geven op het genotype (erfelijke eigen-schappen) van de mens, het immuunsysteem, de hersenen en de intracellulaire functies. Het publiek is hier niet van op de hoogte. Er is geen degelijk onderzoek gedaan naar de veiligheid van vaccinatiesVoorstanders van vaccinaties zeggen dat er meer dan 20.000 onderzoeken zijn, die bewijzen dat vaccins veilig zijn. Maar bij nadere bestudering onthullen de onderzoe-ken iets anders. Dr. Palevsky legt uit:.. willen we ons verdiepen in de onderzoeken, dan moe-ten we ook kijken naar wie deze onderzoeken financieren. Wat was de opzet van de studie? Wie waren de controle groepen? Hoeveel kinderen waren betrokken bij het onder-zoek? Ik denk dat in de meeste studies de veiligheid niet is aangetoond.Waarschijnlijk is een van de oorzaken dat de vaccinprodu-centen en de reguliere medische organisaties geen onder-zoek hebben verricht naar de vergelijking tussen gevacci-neerde en niet-gevaccineerde kinderen. Om te achterhalen of gevaccineerde kinderen bijwerkingen vertoonden na een vaccinatie, moeten we een placebo groep inzetten die een niet-werkzame injectie hebben ontvangen. De eva-luatie is dan het onderzoek van symptomen die zich kunnen ontwikkelen in gevaccineerde kinderen ten opzichte van de controle groep. Dergelijke studies zijn niet verricht. Ze zijn niet gedaan omdat het reguliere medische systeem zegt dat het onethisch is kinderen niet te vaccineren. De meeste veiligheids studies zijn uitgevoerd in een periode van n tot vier weken. De kinderen werden gevolgd in deze periode. Ze werden niet zeer intensief gevolgd om te zien of er zich symptomen ontwikkelden in relatie tot het vaccin dat ze vier weken eerder hadden ontvangen. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen het voorkomen van vaccina-tiereacties bij deze kinderen ten opzichte van de frequentie van identieke symptomen binnen de algemene bevolking. Daarna wordt gecontroleerd of de gevaccineerde groep een hoger aantal symptomen vertoont dan binnen de gehele populatie. Maar het probleem is dat de gehele po-pulatie is gevaccineerd, dus er vindt alleen een vergelijking plaats tussen gevaccineerde groepen.Bovendien, de studies zijn te kort voor eventuele lange-termijn ontwikkelingen veroorzaakt door vaccinaties.

  ... Ze volgen de kinderen niet lang genoeg om te kunnen bepalen wat er gebeurt na drie maanden, zes maanden, drie jaar, zes jaar, of tien jaar. Er kunnen auto-immune antilichamen of bepaalde immuunreacties in het lichaam blijven hangen of achterblijven in het genetisch materiaal. Er is een verandering in het DNA, dat zich wellicht jaren later manifesteert door stressoren, of zelfs door een ander vaccin, zegt dr. Palevsky. Zulke studies zijn niet verricht, dus ik weet niet of vaccins veilig zijn. ...We kijken niet op micro-moleculair nivo, Zijn er auto-immune antilichamen geproduceerd? Werden er ontstekingsmarkers geproduceerd? Waar bevonden deze markers zich? Bleven ze aanwezig in het lichaam? Ontwikkelden deze zich tot klinische symptomen? Zijn het relevante symptomen? Dat onderzoek is niet verricht. Maar we zeggen wel dat vaccins veilig zijn, omdat we ze al zo-lang geven. En iedereen die wetenschappelijk is ingesteld, zal zeggen dat dat niet voldoende is.

  De wereld is niet plat...Er zijn steeds meer rapportages van kinderartsen die ouders de toegang ontzeggen, omdat ouders het niet eens zijn met het uniforme vaccinatieschema van het (Ameri-kaanse) Centres For Disease Control and Prevention (CDC). Sommige kinderartsen zullen zelfs weigeren te antwoor-den op vaccinatie vragen of zorgen, of ze ontslaan je als patint en vertellen je dat je ergens anders hulp moet vragen. Terwijl de meeste kinderartsen het beroep hebben aanvaard vanwege hun eeuwigdurende liefde voor kinde-ren, zijn velen vastberaden, en een beetje blind, in het ge-loof dat er geen ruimte is voor vragen of onenigheid over vaccinaties. Zij hebben helaas niet de weg bewandeld zoals dr. Palevsky, ikzelf en vele andere artsen, die trachtten een antwoord te vinden op diepere vragen.

  Dr. Palevsky vervolgt:Die volgelingen zijn dezelfde mensen die zeiden dat de wereld plat was. Dit is het grootste probleem, omdat de wereld niet plat is. Wetenschap ontwikkelt zich. Wat de ou-ders zien, zien sommige artsen. Wat veel wetenschappers zien, is dat wetenschap zich ontwikkelt, dat wetenschap groeit. Het groeit zodanig, dat het zaken laat zien waarvan we dachten dat ze onveranderlijk waren. De wereld was plat was een harde waarheid, totdat de wereld rond was. Ik denk dat we hier met een vergelijkbare situatie te maken hebben.Daarom worden ouders uit de kliniek gezet: omdat de wereld plat is, en het is onmogelijk dat de wereld rond is. Ik heb medelijden met deze gezinnen, vooral in regios waar slechts weinig artsen zijn bij wie ze terecht kunnen voor de zorg voor hun kinderen.

  Een nieuw idee: misschien is het beter om bepaalde ziektes te krijgen in de kindertijdDat vaccinaties mogelijk bijwerkingen kunnen veroorzaken in het lichaam is n ding. Maar een ander onderbelicht aspect is, dat een aantal vaccinaties voorkmt dat bepaal-de ziektes een plek in de kindertijd krijgen en die uitein-delijk een voordeel zijn voor de toekomstige gezondheid van een kind.

 • Kritisch Prikken - Nummer 01 Maart 2014 3

  Dr. Palevsky legt uit: ...vele ziekten waartegen we vaccineren zijn belangrijke ziektes voor kinderen, zodat hun immuunsysteem, zenuw-stelsel en hersenen zich kunnen ontwikkelen.Ik leerde dit in de tachtiger jaren toen ik student was, en les kreeg van artsen die sinds de veertiger jaren pediatrie praktiseerden. Zij vertelden dat de arts altijd een ontwikkelingsspurt zag bij kinderen in hun praktijk die mazelen, waterpokken, rodehond en griep hadden doorgemaakt en, afhankelijk waren van hun eigen gestel, geen medicijnen kregen maar tijdens hun ziek zijn werden gesteund. Dit is de kennis van virologie, waarom virussen er altijd al zijn geweest, en wat hun functie is in het lichaam. De functie van virussen is de bescherming van de gastheer, het schoonmaken van het lichaam, en het opruimen van obstakels voor een optimale cellulaire functie. Dit zouden we moeten leren op de univer-siteit maar meestal gebeurt dat niet.

  Er zijn zoveel mogelijkheden voor het steunen van een kind tij