Kwartaalblad 75

download Kwartaalblad 75

of 44

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Kwartaalblad nummer 75 van Stichting Het Drentse Landschap

Transcript of Kwartaalblad 75

 • Kwartaalbladjuni 2012no. 75

  Torenveen

  75

 • 3 Eruitgelicht bestuursberichten 4 Planten als vertellers in het landschap onderzoek U k o V e g t e r

  9 Harry de Vroome Penning

  10 Speciale activiteiten

  11 Kerstwandeling 12 Ritsen op het Balloorveld cultuurhistorie J a n K r a a k

  15 WMD

  16 De hervormde kerk van Nijeveen Stichting Oude Drentse Kerken O l a v R e i j e r s

  18 De toren boog en eindje mee cultuur R o e l S a n d e r s

  21 SODK

  22 Sieralgen flora H e n k v a n d e r M e u l e n e n M a r i e n v a n W e s t e n

  24 Kremboong en Stuifzand wandelroute B e r t u s B o i v i n / E r i c v a n d e r B i l t

  26 Samen de samenleving gezonder en mooier maken interview S o n j a v a n d e r M e e r

  28 Schaapskooi Orvelte herbouwd beheer E r i c v a n d e r B i l t

  30 Drents heideschaap beheer J o a n D . D . H o f m a n

  31 Wervingsactie

  32 Grote zilverreiger fauna G e e r t d e V r i e s

  34 Landgoed Rheebruggen boekbespreking S o n j a v a n d e r M e e r

  37 Hunzeloop

  38 Dieren in de natuur fotograferen educatie E d o v a n U c h e l e n e n B a r t S i e b e l i n k

  40 Kortweg berichten 46 Ganzen gedicht R u t g e r K o p l a n d

  38 In/uit de politiek

  Kwartaalblad van Stichting Het Drentse Landschap

  Uitgave Stichting Het Drentse LandschapBezoekadres: Kloosterstraat 5 - 9401 KD AssenPostadres: Postbus 83 - 9400 AB AssenTel. (0592) 31 35 52 / Fax (0592) 31 80 89e-mail: mail@drentslandschap.nlWeb-site: www.drentslandschap.nlBankrek. nr. 30.28.75.751

  Redactie E.W.G. van der Bilt, J.D.D. Hofman, S.S. van der Meer, m.m.v. H. Colpa, J.G. Schenkenberg van Mierop en B. ZoerVormgeving Albert Rademaker BNO, AnnenGrafische productie Koninklijke van Gorcum BV, Assen

  Omslag Exorkyl / foto: Geert de Vries

  ISSN 1380-3263

  Overname van artikelen met bronvermelding is toegestaan.De inhoud van de bijdragen van gastschrijvers weerspiegelt niet noodzakelijk de opvattingen van Stichting Het Drentse Landschap.

  Het Drentse Landschap is een uitgave van Stichting Het Drentse Landschap. Het geeft informatie over de terrein-bezittingen en activiteiten van de stichting. Het blad verschijnt viermaal per jaar, bij het wisselen der seizoenen en wordt gratis toegezonden aan de beschermers van het Landschap. Begunstiger kan men worden door bijgevoegde kaart in te vullen en te verzenden. Minimale bijdrage 17,50 per jaar. Begunstiger voor het leven 400, .

  Als u Het Drentse Landschap extra wilt steunen dan kan dat op de volgende wijze:

  Periodieke gift In plaats van of naast uw begunstigersbij-drage. Dit is een voor de inkomstenbelasting volledig aftrek-bare periodieke bijdrage, die u voor minimaal 5 jaar met een eenvoudige notarile akte toezegt. Voor bijdragen van 50 en hoger per jaar regelt en betaalt de stichting de akte. Het kwartaalblad wordt u gratis toegezonden om u op de hoogte te houden van Het Drentse Landschap.

  Andere giften Indien het totaal van uw giften in enig jaar zowel 1% van uw drempelinkomen als ook 60 te boven gaat, is het meerdere aftrekbaar voor de inkomstenbelasting tot ten hoogste 10% van het drempelinkomen.

  Legaten of erfstellingen U kunt Stichting Het Drentse Landschap en/of Stichting Oude Drentse Kerken ook in uw testament begunstigen.

  Stichting Het Drentse Landschap en Stichting Oude Drentse Kerken zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht, zodat uw gift, schenking of legaat geheel ten gunste komt van deze stichtingen.

  Nadere inlichtingen over de hierboven vermelde mogelijke vormen van steun kunt u inwinnen bij het kantoor van de stichting of bij uw notaris.

  Het Drentse Landschap

  www.de12landschappen.nl

  3 Eruitgelicht bestuursberichten

  4 Nieuwe natuur in TorenveenE r i c v a n d e r B i l t

  terreinbeschrijving

  10 De Bevers zijn terug . . .B e r t i l Z o e r

  fauna

  13 PsalmR u t g e r K o p l a n d

  gedicht

  14 Activiteiten

  15 En de boer hij ploegde voort . . .R o e l S a n d e r s

  cultuur

  18 Jaarverslag 2011

  21 Gezocht: huurder als monumentenzorgerE r i c v a n d e r B i l t

  erfgoed

  22 Langs de Hunze bij GieterveenB e r t u s B o i v i n e n E r i c v a n d e r B i l t

  fietsroute

  24 De kerk van EextO l a v R e i j e r s

  Stichting Oude Drentse Kerken

  26 Gehakkelde aureliaG e e r t d e V r i e s

  fauna

  28 Watererfgoed in Hoogeveen en omstrekenO l a v R e i j e r s

  cultuurhistorie

  30 Drentse paddenstoelen in kaart gebrachtE e f A r n o l d s

  flora

  33 Nieuwe website en webwinkel

  34 Moord op de domineeJ o k e W o l f f

  digitaal

  36 NPL

  37 Renessaince van het Noorden

  38 WMD

  39 Kortweg berichten

  43 In/uit de politiek

  Kwartaalblad van Stichting Het Drentse Landschap

  Uitgave Stichting Het Drentse LandschapBezoekadres: Kloosterstraat 5 - 9401 KD AssenPostadres: Postbus 83 - 9400 AB AssenTel. (0592) 31 35 52 / Fax (0592) 31 80 89e-mail: mail@drentslandschap.nlWebsite: www.drentslandschap.nlBankrek. nr. 30.28.75.751

  Redactie E.W.G. van der Bilt, J.D.D. Hofman, E. van Mil, S.S. van der Meer, m.m.v. H. Colpa, J.G. Schenkenberg van Mierop en B. ZoerVormgeving Albert Rademaker BNO, AnnenGrafische productie Koninklijke van Gorcum BV, Assen

  Omslag Torenveen / foto: ByDrone

  ISSN 1380-3263

  Overname van artikelen met bronvermelding is toegestaan.De inhoud van de bijdragen van gastschrijvers weerspiegelt niet noodzakelijk de opvattingen van Stichting Het Drentse Landschap.

  Het Drentse Landschap is een uitgave van Stichting Het Drentse Landschap. Het geeft informatie over de terrein-bezittingen en activiteiten van de stichting. Het blad verschijnt viermaal per jaar, bij het wisselen der seizoenen en wordt gratis toegezonden aan de beschermers van het Landschap. Beschermer kan men worden door bijgevoegde kaart in te vullen en te verzenden. Minimale bijdrage 17,50 per jaar. Beschermer voor het leven 400, .

  Als u Het Drentse Landschap extra wilt steunen dan kan dat op de volgende wijze:

  Periodieke gift In plaats van of naast uw beschermersbij-drage. Dit is een voor de inkomstenbelasting volledig aftrek-bare periodieke bijdrage, die u voor minimaal 5 jaar met een eenvoudige notarile akte toezegt. Voor bijdragen van 50 en hoger per jaar regelt en betaalt de stichting de akte. Het kwartaalblad wordt u gratis toegezonden om u op de hoogte te houden van Het Drentse Landschap.

  Andere giften Indien het totaal van uw giften in enig jaar zowel 1% van uw drempelinkomen als ook 60 te boven gaat, is het meerdere aftrekbaar voor de inkomstenbelasting tot ten hoogste 10% van het drempelinkomen.

  Legaten of erfstellingen U kunt Stichting Het Drentse Landschap en/of Stichting Oude Drentse Kerken ook in uw testament begunstigen.

  Stichting Het Drentse Landschap en Stichting Oude Drentse Kerken zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht, zodat uw gift, schenking of legaat geheel ten gunste komt van deze stichtingen.

  Nadere inlichtingen over de hierboven vermelde mogelijke vormen van steun kunt u inwinnen bij het kantoor van de stichting of bij uw notaris.

  Het Drentse Landschap

  www.de12landschappen.nl

 • Foto

  : Sak

  e El

  zing

  a

  75e uitgave!

  Voor u ligt de 75e uitgave van het Kwartaalblad van Het Drentse Landschap. Sinds het nulnummer is de vormgeving van ons tijdschrift sterk veranderd. Aan de opzet van het omslag is echter nooit iets gewijzigd. Op deze foto kunt u dat mooi zien. Voor een tentoonstelling in Egberts Lent had onze vormgever Albert Rademaker er 71 op een rijtje gelegd. Om het beeld compleet te maken hebben we de laatste 3 nog even toegevoegd. Gezien de bijna altijd positieve reacties die we ontvangen, hebben we besloten het omslag vooralsnog niet aan te passen. Wel willen we u in december graag weer vragen om mee te werken aan ons 5-jaarlijkse lezersonderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om u als lezer nog meer leesplezier te bezorgen. Mocht u eerder al iets kwijt willen dan kan dat via info@drentslandschap.nl.

  De redactie

  3Bestuursberichten

  Dat Drenthe bij uitstek een fietsprovincie is hoef ik u niet te vertellen. Maar een mens wil ook wel eens wat anders en daarom heb ik een paar weken langs de Donau gefietst, door Oostenrijk, Slowakije en Hongarije. Je fietst dan voornamelijk in een door de rivier uitgeslepen dal. Je verwacht aan de beide zijden heuvels of zelfs bergen, maar te vaak is de omgeving weinig gevarieerd en bijna saai. Wel leuk om te zien was dat ze ook langs de Donau veel doen aan natuur-herstel. Bij het maken van de enorme Kraftwerke voor elektriciteit is veel natuur verloren gegaan. Nu wordt dat hersteld. Men spreekt er van Aulnder, vergelijk ze met onze broekbossen, nat dus. Het mes snijdt aan twee kanten, want het gaat om enorme lappen natte natuur die tevens dienen als overstromingsgebied bij hoog water. Ik heb vaak gedacht aan de natuuront-wikkeling van ons eigen Hunzedal door vernatting en hermeandering.De Donau zelf is in die contreien een machtige rivier. Net iets breder en langer dan de Hunze of de Drentse Aa, zullen we maar zeggen, en net iets drukker bevaren door vracht- en recreatieschepen. Ook stroomt hij door indrukwekkende steden die je in Drenthe, zelfs in heel Nederland niet tegenkomt, zoals Wenen, Bratislava en Boedapest. Soms lopen er goede fietspaden langs de Donau, soms kun je niet anders dan fietsen over autowe-gen, vaak moet je voortploeteren over met los grind geplaveide dijken. Ook daardoor vind ik na afloop van dit fietsavontuur dat het leu