JouRRRnaal april 2013

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

JouRRRnaal april 2013

Transcript of JouRRRnaal april 2013

 • COLUMN:

  Afscheid van een vlinder

  Hemd-Van-Het-Lijf

  Alleen met het hart

  kun je zien

  REPORTAGE:

  Tijd is op je 80e, net zo belangrijk

  als op je 20e!

  Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam - jaargang 20 - nummer 4 - april 2013

  Uitstapje Keukenhof?

 • Voor u ligt het u bekende kleurige JouRRRnaal. Het is het 25e blad in deze opmaak. Twintig jaar geleden maakten collegas met hulp van een stencilmachine een gezellig blad voor patinten. Nu in-formeren we patinten en mantelzorgers vooral over de mogelijkheden in het RRR. De redacteuren Anke de Meij en Ilona van der Giesen laten in de rubrieken teamwork en van deur-tot-deur patinten zelf hun verhaal vertellen. Revalideren staat hierbij centraal. Ellen Freen zorgt maandelijks voor de rubriek vrijwillig en de items voor de kalenderrr. Dankzij de compu-ter en creativiteit van Jan Roeffel ziet het blad er kleur-rijk en aantrekkelijk uit. Lof aan hem voor deze prestatie! Wij wensen u veel leesplezier. Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam Van Beethovenlaan 60 3055 JD Rotterdam Telefoon 010 - 278 12 78 E-mail [email protected] www.rrr.nl

  Redactie: Ellen Freen, Anke de Meij, Ilona van der Giessen Eindredactie: Dodo Cossee Opmaak: Jan Roeffel

  Bijdragen voor de volgende uitgave kunt u tot 20 april 13 inleveren: [email protected] of Postvak 48 (naast receptie).

  17 april sponsordiner

  In maart hebben wij voor de eerste keer een ronde tafelge-sprek met mantelzorgers geor-ganiseerd. Wij vinden het ple-zierig om direct contact met de achterban te hebben. Het con-tact met mantelzorgers maakt hiervan deel uit. In de maartvergadering heeft Liesbeth Gerritsen verteld over de ontwikkeling van een werk-groep die de rol van vrijwilligers en mantelzorgers in de organi-satie gaat optimaliseren. De bewonersraad wil hier graag nauw bij betrokken zijn. Ook hebben we in die vergadering kennisgemaakt met Ingrid Ver-steeg. Zij wordt de nieuwe voor-zitter van de onafhankelijke klachtencommissie. Op 17e april zullen wij aanwezig zijn bij het sponsordiner aan-sluitend aan het golftoernooi. De Vrienden zijn er andermaal in geslaagd om ruim honderd mensen op de been te brengen die het RRR een warm hart toedragen. De opbrengst van de loterij tijdens het diner komt volledig ten goede aan de patinten van het RRR.

  van leuk tot heel erg leuk!

  Wie? Nico Boxhoorn Hoe oud? 64 jaar Doet wat? Chauffeur, bridge op donderdag, afasie groep be-geleiden, tuinwerk met bewo-ner. Ik regel alles rondom de wedstrijden van Feyenoord en ben chauffeur. Voor wie? Voor bewoners en revalidanten. Hoe is dat? Je hebt je colle-gas van je werk ingeruild voor nieuwe collegas, de andere vrijwilligers. Je hebt met veel patinten een band opgebouwd, van leuk tot heel erg leuk. Medewerkers leer je ook beter kennen en je wordt zelfs vrien-den, een prima vervanging van je oude werkomgeving. Omdat ik zo dichtbij woon ben ik hier heel snel als er onverwachts wat moet gebeuren. Voorheen deed ik voor Anke de Meij de afasie-groep op donderdag maar nadat de dagbehandeling was gestopt, en er geen deelnemers meer waren, ben ik overgestapt naar de bridge op donderdag. Het rijden op de bus is heel wisse-lend daar heb ik geen vaste dag voor, wel vaak naar de thuis-wedstrijden van Feyenoord en vaak op donderdag en zater-dagavond een rit naar de Doe-len. Een win-win situatie dus!

 • Wist u dat.? U op 12 april a.s. van harte welkom bent op de aarde & moestuinlezing van Marie Jose Meertens. Zij start om 19.00 uur. De lezing duurt ongeveer 2 uur, inclusief pau-ze. Ook wanneer u zelf niet ac-tief tuiniert is het interessant om te horen wat het belang is van kleine diertjes in de tuin, welke grond geschikt is voor gewassen en op welke manier u het mooiste en beste uit uw aarde haalt. Het RRR heeft samen met be-woners van de wijk een prach-tig stuk grond aan de rand van het Bergse Bos. Een verlen-ging van de buitenruimte in een hele andere sfeer. Het stuk grond ligt aan de Tjaikofski-laan en wordt samen met 60 wijkbewoners gebruikt. Ieder-een heeft een eigen perceel en gebruikt dat om een moestuin en/of bloementuin aan te leg-gen. Het stuk grond voorziet in een behoefte om duurzaam en kleinschalige tuinbouw te ple-gen. Extra kennis en inspiratie om de grond te bebouwen is hierbij van harte welkom. Op het terrein staat een clubhuis en er ligt een prachtige vijver. Een mooie plek om even weg te dromen. Reden waarom de tuin de naam dRRRoomland heeft gekregen. Bewoners van de Tsjaikofski-tuin betalen 7,50 pp of 12,50 per echtpaar per ge-huurd perceel. De receptionist wijst u de weg.

  Vrienden Op 17 april a.s. organiseert de Stichting Vrienden voor de veertiende keer het Golftoer-nooi. Een bijzondere dag voor bedrijven en particulieren die het RRR een warm hart toedra-gen. Zij golfen met elkaar bij Golfclub De Rottebergen en dineren aansluitend in het Trefpunt. De opbrengst van de dag en de loterij tijdens het diner komt volledig ten goede aan de patinten van het RRR. De Vrienden stellen geld be-schikbaar voor projecten waar-in het reguliere budget van het RRR niet voorziet; uitstappen, vervoermiddelen, bloemen. Op 16 april a.s. vanaf 13.30 uur en op 17 april a.s. de hele dag is het Trefpunt vanwege de voorbe-reidingen voor het diner geslo-ten. In de centrale hal en het personeelsrestaurant is koffie en thee verkrijgbaar.

  Wat de tijd niet oplost, is geen probleem Karel Boullart

  Wijnproeven Op 25 april a.s. kunt u verschil-lende wijnen proeven in het Trefpunt. Anne-Wies van Oos-ten van Gransjean Wijnen en Delicatessen in Den Haag komt voor de vijfde keer naar het RRR met verschillende wijnen. Anne-Wies weet dat tal van positieve eigenschappen ver-bonden zijn aan het drinken van een mooi glas wijn (mits met mate gebruikt). Helaas combi-neren sommige medicijnen niet met alcohol. Bij twijfel altijd vragen! Het belangrijkste is: als wijn mag, dan een mooi glas en niet zomaar een wijntje! Anne-Wies zorgt natuurlijk ook voor lekkere amuses tijdens de proeverij. Iedereen is van harte welkom.

  60 moestuinen in dRRRoomland

 • Alleen met het hart kun je zien

  Als kandidaat notaris was Helma Strien in 1988 be-trokken bij de actie Blaas de bus nieuw leven in. Haar collega Jan Kooij-man was in die tijd voorzitter van de Stich-ting Vrienden. Als notaris Helma Leonhard - Strien onderhoudt zij, via het notariskantoor Kooijman Lambert nog steeds de band. Het huidige cen-trum voor Reuma en Re-validatie Rotterdam heeft een enthousiaste en actie-ve Stichting Vrienden en de notaris is jaarlijks met veel plezier betrokken bij de loterij na afloop van het Golftoernooi.

  De ontwikkeling van Rheumaverpleeghuis naar RRR heeft de notaris als het ware ook aan haar keukentafel meegemaakt. Haar echtgenoot, Jan Leonhard, is al jaren als vrijwilliger in het RRR actief. Van dichtbij maakte hij de ontwikkeling van de verschillende patintengroepen mee. Vanuit de insteek van de betrokkenheid van vrijwilligers is zij zich zeer bewust van de be-langrijke rol die de financile steun van Vrien-den speelt in de uiteenlopende activiteiten die voor patinten kunnen worden georganiseerd. In maart 2013 werd gestart met een maande-lijks spreekuur voor bewoners, patinten, man-telzorgers, medewerkers en vrijwilligers van het RRR. Via de receptie in de centrale hal maakt u een afspraak.

 • Het wezenlijke is voor het oog onzichtbaar

  Helma Leonhard: Ik zie in mijn praktijk dat er veel vragen bestaan over allerlei nieuwe rege-lingen, zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage aan de AWBZ, en de wijzigingen in het erfrecht en de erfbelasting. Ook willen mensen graag weten wat zij kunnen en moeten doen om te bereiken dat er iemand namens hen kan han-delen als zij dat zelf (tijdelijk of blijvend) niet meer kunnen. Het is belangrijk om alle wensen

  voor die periode op papier te hebben. Toch is het voor veel mensen niet zo gemakkelijk om de telefoon te pakken of bij de notaris binnen te stappen om hun vragen te stellen. Dat is de reden dat ik de drempel heb willen verlagen en naar het RRR toe kom. Het spreekuur is ove-rigens gratis en vrijblijvend en men kan er te-recht met zijn of haar vragen. Ik hoop dat ve-len van deze mogelijkheid gebruik maken.

  BIO

  Naam: Helma Leonhard-Strien

  Geboortejaar: 1956

  Opleiding: universiteit, notarieel recht

  Rol: huisnotaris

  In RRR sinds: 1988

  Lijfspreuk: : alleen met het hart kun je zien, het wezenlijke is voor het oog onzichtbaar

 • Congressen In april spreken de beide bestuursleden van het RRR, Wim van Deventer en Tom Bank op congressen rondom ouderen. Wim van Deventer is op 9 april aanwezig bij de eerste editie van het nationale con-gres Active Ageing 2013. Het RRR heeft hieraan als partner zijn naam verbonden evenals o.a. NOC*NSF ANBO en Philips. Tijdens dit congres staat de vraag centraal hoe we samen mensen in Nederland gezon-der oud kunnen laten worden. Belangrijke onderwerpen die de revue passeren zijn onder meer sport en bewegen, langer zelfstandig leven, duurzame inzetbaarheid van ouderen op de arbeidsmarkt, actieve deel-name aan sociale netwerken vrijwilligerswerk en mantel-zorg. Meer weten? Neem eens een kijkje op: www. activeageing. nu Tom Bank is op 25 april spre-ker op het congres Geriatri-sche Revalidatie. Vanuit de ervaring van het RRR met de revalidatie van ouderen zal hij aanbevelingen doen voor or-ganisatie en financiering in relatie tot de kwaliteit van be-handeling.

  Handhygine Handhygine is de basis van alle hygine! Daarom vragen we in het RRR nog steeds alle be-zoekers bij de entree hun han-den te desinfecteren. Sommigen vertrekken ook bewust met schone handen. Prima! B