Belleman april 2013

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  7

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Belleman april 2013

 • Driemaandelijks stedelijk informatieblad Stad Hamont-Achel

  jaargang 37 nr. 149 april 2013

  De Belleman

  UiTpunt Geopend

  RookmeldersNu ook verplicht in

  huurwoningen

  Nieuwe geluidsnormenLaat u informeren

  Bibliotheek HamontWijziging

  openingsuren

  OCMWPraatcaf

  deMENSie

  cove

  rfot

  o

  Cir

  cuze

 • www.hamont-achel.be2

  Bevoegdheden Burgemeester en schepenenBURGEMEESTERTHEO SCHUURMANS (CD&V)Slipstraat 49Telefoon: 011 80 26 [email protected]

  SCHEPEN ILSE JASPERS (BALANS) Kapelstraat 17 Telefoon: 011 44 58 81 en 0496 18 50 18 [email protected]

  SCHEPENGUY JOOSTEN (CD&V)Burg 89 Telefoon: 011 44 60 84 [email protected]

  SCHEPEN DAISY WINTERS (CD&V)Sommisstraat 1Telefoon: 0476 69 59 20 en 011 73 52 50 [email protected]

  SCHEPENBEN SCHUURMANS (CD&V)Oude Weg 9Telefoon: 011 66 40 [email protected]

  OCMW VOORZITTERSERGE VANDER LINDEN (CD&V)Bevrijdingsstraat 40Telefoon: 0476 39 58 [email protected]

  SCHEPENWILLY MERTENS (CD&V)Nieuwstraat 38Telefoon: 011 62 10 [email protected]

  ZITDAG STADHUIS: vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur

  BEVOEGDHEDEN: algemeen beleid, communicatie en inspraak veiligheid: politie, brandweer, verkeer, burgerlijke stand, kerkhoven lokale economie, openbaar vervoer

  ZITDAG OP AFSPRAAKBEVOEGDHEDEN:jeugd en jeugdwelzijn wonen en huisvesting onderwijsgezin

  ZITDAG OP AFSPRAAKBEVOEGDHEDEN: cultuur, bibliotheken, kunstonderwijs milieu en duurzaamheid informatie en I.C.T.ontwikkelingssamenwerking erfgoed en monumenten, evenementen relatie parochiale centra

  ZITDAG OP AFSPRAAKBEVOEGDHEDEN: ruimtelijke ordeningjuridische zakenlandbouwgrondverhandelingen

  ZITDAG OP AFSPRAAK BEVOEGDHEDEN: sportkinderopvang en IBOtoerismehoreca

  ZITDAG OP AFSPRAAK BEVOEGDHEDEN: openbare werkenstedelijk patrimoniumbeheer personeel en organisatie

  ZITDAG OP AFSPRAAKBEVOEGDHEDEN: OCMWwelzijn en senioren sociale economie en PWAfi nancin

 • www.hamont-achel.be 3Belleman / april 2013

  Beste Hamont-Achelaren,

  Inhoudstafel

  Gemeenteraad en college

  De laatste weken krijg ik regelmatig de vraag of de stad Hamont-Achel er ook De laatste weken krijg ik regelmatig de vraag of de stad Hamont-Achel er ook De laatste weken krijg ik regelmatig de vraag of de stad Hamont-Achel er ook De laatste weken krijg ik regelmatig de vraag of de stad Hamont-Achel er ook De laatste weken krijg ik regelmatig de vraag of de stad Hamont-Achel er ook aan denkt om personeel te laten afvloeien? en of de stad Hamont-Achel, zoals aan denkt om personeel te laten afvloeien? en of de stad Hamont-Achel, zoals aan denkt om personeel te laten afvloeien? en of de stad Hamont-Achel, zoals vele andere gemeenten, er ook fi nancieel niet goed voor staat?vele andere gemeenten, er ook fi nancieel niet goed voor staat?

  Natuurlijk zijn deze vragen ingegeven door de berichten in de media waarbij een Natuurlijk zijn deze vragen ingegeven door de berichten in de media waarbij een aantal gemeentebesturen aangeven personeel te laten afvloeien, investeringen aantal gemeentebesturen aangeven personeel te laten afvloeien, investeringen uit te stellen of budgetaanpassingen door te voeren om rond te komen. Voor uit te stellen of budgetaanpassingen door te voeren om rond te komen. Voor Hamont-Achel valt alles nogal mee. De fi nancile uitgangspunten voor onze Hamont-Achel valt alles nogal mee. De fi nancile uitgangspunten voor onze stad zijn gelukkig heel anders dan deze van de meeste Vlaamse gemeenten. stad zijn gelukkig heel anders dan deze van de meeste Vlaamse gemeenten.

  Zo heeft Hamont-Achel - een kleine doorgeefl ening voor de federale overheid Zo heeft Hamont-Achel - een kleine doorgeefl ening voor de federale overheid van 393 euro per jaar niet te na gesproken - geen schuldgeen schuld. Vermits geld lenen ook geld kost, vermijdt onze stad alvast deze uitgaven. En samen met een ook geld kost, vermijdt onze stad alvast deze uitgaven. En samen met een gezond beheer slagen we er zo in om jaarlijks ruimte in de begroting te voorzien gezond beheer slagen we er zo in om jaarlijks ruimte in de begroting te voorzien voor noodzakelijke investeringen in gebouwen, aanleg parkings, riolering, voor noodzakelijke investeringen in gebouwen, aanleg parkings, riolering, wegen enz. Op die manier legt onze stad geen extra lasten in de toekomst! wegen enz. Op die manier legt onze stad geen extra lasten in de toekomst! Als je weet dat er gemeenten van de omvang van Hamont-Achel zijn die op Als je weet dat er gemeenten van de omvang van Hamont-Achel zijn die op jaarbasis meer dan 1 miljoen euro aan leningen afbetalen dan is het duidelijk dat Hamont-Achel deze jaarlijkse uitgave niet heeft! En dat scheelt vandaag meer dan een slok op de borrel net nu de inkomsten de uitgaven niet meer kunnen volgen.

  Onze stad doet het vele werk met relatief weinig personeel. In 2010 beschikte Hamont-Achel over 7,3 personeelsleden per 1000 inwoners. Dit is het derde laagste cijfer van Limburg! En als we weten dat de hoogste Limburgse score 18,21 personeelsleden per 1000 inwoners is en de laagste Limburgse score 6,56 bedraagt, dan is het duidelijk dat de personeelskosten van Hamont-Achel beheersbaar zijn en blijven.

  Natuurlijk is onze stad geen eiland en moeten we met gezond verstand de toekomst in het oog houden en de tering naar de nering zetten. De economische omstandigheden zijn wat ze zijn en dwingen ook onze stad tot een weldoordacht omgaan met de middelen. Juist in deze periode moeten we creatief zijn en vol vertrouwen blijven investeren voor de toekomst. Op die manier nemen we onze verantwoordelijkheid en bouwen we aan die toekomst voor onze kinderen.

  De paasvakantie staat voor de deur en iedereen snakt naar zon. De winter 2012-2013 duurde veel te lang, was koud, er moest heel veel zout gestrooid worden - waarvoor dank aan onze strooiploeg - en de zon kregen we niet veel te zien.

  Hopelijk krijgen we een mooi paasverlof waar de zon haar achterstand kan inhalen, dat wens ik u allen toe.

  Theo SchuurmansBurgemeester

  Gemeenteraad en college 2Veiligheid 6Burgerzaken 8Nutsvoorzieningen 12Milieu en duurzaamheid 13Bibliotheek 22Ruimtelijke ordening 24Sociale berichten 24OCMW 26

 • 4 www.hamont-achel.be

  In memoriam Op donderdag 6 december 2012 overleed Jan Van Lishout, hoofdveldwachter op rust. Hij werd 91 jaar. Zijn overlijdensbericht bereikte ons net na het drukken van de vorige uitgave van de Belleman.

  Toch wil ons bestuur nog even stilstaan bij dit overlijden. Jan Van Lishout, in de volksmond Zjang de veldwachter, kwam op 1 juni 1954 in dienst als veldwachter bij de vroegere gemeente Hamont. In deze na-oorlogse periode was de functie van veldwachter eerder een functie van informatiedrager en contactpersoon tussen bevolking en bestuur. Hij was nog het type veldwachter van vroeger waarbij dienstvaardigheid en luisterbereidheid naar de mensen toe hoog in zijn vaandel stonden.Met ingang van 1 oktober 1978 werd Jan benoemd tot hoofdveldwachter van de fusiegemeente Hamont-Achel. Op 1 juli 1986 ging hij met pensioen.

  Verkoop geschenkartikelenWilt u graag uitpakken met een orgineel geschenk of wilt u zelf een beetje ambassadeur van Hamont-Achel zijn, dan kan u terecht in het UiTpunt voor n van volgende artikelen:

  Verkoop merchandisingartikelen TariefTarief Balpen met logo Hamont-Achel 1,00 euro Balpen met logo Hamont-Achel 1,00 euro Vlag met wapenschild Hamont-Achel 57,00 euro Vlag met wapenschild Hamont-Achel 57,00 euro Vlag met logo Hamont-Achel 32,00 euro Vlag met logo Hamont-Achel 32,00 euro Muismatje met logo Hamont-Achel 2,50 euro Muismatje met logo Hamont-Achel 2,50 euro Boodschappentas met logo Hamont-Achel 1,50 euro Boodschappentas met logo Hamont-Achel 1,50 euro Boodschappentas met logo Hamont-Achel 1,50 euro Boodschappentas met logo Hamont-Achel 1,50 euro Paraplu met logo Hamont-Achel 7,50 euro Paraplu met logo Hamont-Achel 7,50 euro Paraplu met logo Hamont-Achel 7,50 euro Paraplu met logo Hamont-Achel 7,50 euro Teutenbeeldje

  per stuk 12,50 europer stuk 12,50 europer stuk 12,50 europer stuk 12,50 euro bij afname min. 10 stuks 10,00 euro bij afname min. 10 stuks 10,00 euro Parasol (zonder voet) met logo Hamont-Achel 25,00 euro Parasol (zonder voet) met logo Hamont-Achel 25,00 euro Waterkaraf 10,00 euro Waterkaraf 10,00 euro Fotoboek Hamont-Achel 15,00 euro Fotoboek Hamont-Achel 15,00 euro Fotoboek Hamont-Achel met sierlijke hoes 20,00 euro Fotoboek Hamont-Achel met sierlijke hoes 20,00 euro Handdoek stad Hamont-Achel 10,00 euro Handdoek stad Hamont-Achel 10,00 euro

  Verder zijn ook tal van toeristische kaarten en brochures verkrijgbaar.Verder zijn ook tal van toeristische kaarten en brochures verkrijgbaar.Bijkomende info: UiTpunt, 011 44 50 40 of [email protected] info: UiTpunt, 011 44 50 40 of [email protected]

  Valse reclame-werver op padIn verschillende gemeenten, waaronder Hamont-Achel, worden lokale handelaars benaderd door reclamefirmas met het verzoek een advertentie te plaatsen in een of andere gids, brochure of stratenplan. Vaak vermelden ze onterecht dat ze handelen met de steun van het stadsbestuur en tonen ze daarbij het meest recente exemplaar van de stadsgids.

  Langs deze weg wil het stadsbestuur alle zelfstandige ondernemers waarschuwen voor deze praktijken. Indien het om een uitgave met medewerking van het stadsbestuur gaat, moet de reclamewerver altijd een verklaring, ondertekend door burgemeester en stadssecretaris, op zak hebben. Bij twijfel kan u deze persoon steeds vragen om dit document voor te