IZEN KMO magazine

36
1 IZEN 06.2013 GROENE OPINIEMAKERS: JAN HENDRICKX ALEX POLFLIET KRIS PEETERS DE TOEKOMST IS ZONNIG: DE WERELD IN 2037 JA, ELEKTRISCH RIJDEN IS VOOR MORGEN KMO Magazine

description

Magazine voor bedrijven over het energievraagstuk en hoe we er in de toekomst mee zullen omgaan. Verschillende beleidsmakers en middenveldactoren geven hun visie over hoe bedrijven de energieproblematiek kunnen ombuigen in iets positiefs.

Transcript of IZEN KMO magazine

Page 1: IZEN KMO magazine

1

izen06.2013

groeneopiniemakers:Jan Hendrickx

alex polfliet

kris peeters

de toekomst is zonnig:

de wereld in 2037

Ja, elektriscH riJdenis voor morgen

kmo magazine

Page 2: IZEN KMO magazine

2

IZEN energy systems ontving de prijs Ondernemen 2012 van VOKA - Kamer van Koophandel Kempen. Vakjury Jo Pauels (voorzitter raad van bestuur Groep Infrabo) over IZEN:

“We troffen een zeer dynamisch kader aan en ook het engagement van de me-deWerkers Was treffend. het bedrijf is innovatief in functie van de toepassing van hun producten. de onderneming laat zich ook niet ontmoedigen door moeilijkheden in de sector. deze facto-ren zorgen ervoor dat ze een terechte Winnaar zijn.”

Page 3: IZEN KMO magazine

3

Beste ondernemer

Ik begrijp het niet! Ik begrijp het echt niet…

De laatste maanden hebben we tal van offerten gemaakt voor bedrijven. Aanbiedingen om hun energiefactuur onder controle te krijgen. Door zonneboilers te plaatsen, warm-tepompen in te schakelen of zelf elektriciteit op te wekken met zonnepanelen. Stuk voor stuk investeringen die zich op korte termijn terugverdienen en bedrijven een stap dichter brengen bij energieonafhankelijkheid. Toch nemen die bedrijven geen beslissing… en dat is onbegrijpelijk.

Het was dus hoog tijd voor actie! Samen met een aantal collega’s hebben we lang nagedacht en denken we te begrijpen waar het schoentje knelt. Het grote probleem van het energievraagstuk is de onzekerheid. En geen angst, u bent niet alleen. Zoals u in het interview met Jan Hendrickx kan lezen, maken veel bedrijven zich zorgen over energie. En u zou voor minder, als u onderstaande vragen leest…

Gaat de energieprijs stijgen of dalen? Is energie nog een vrijblijvende keuze? Hoe kan ik mijn factuur onder controle houden? Gaat het licht uit als de kerncentrales sluiten? Is hernieuwbare energie niet de reden van stijgende energieprijzen?

We hebben al die vragen naast elkaar gelegd en de conclusies gebundeld in de presenta-tie ‘Duurzaamheid geeft energie aan uw bedrijf’.

En hoewel het soms een sombere boodschap lijkt, schijnt achter de wolken toch de zon.

De zon die niet enkel gratis energie geeft aan uw bedrijf, maar ook duurzaamheid. Dit is zelfs een extra hefboom: duurzame bedrijven zetten in op innovatie en hebben niet enkel betere financiële resultaten, maar ook trouwere klanten. Daar droomt toch iedereen van, niet?

Lees ons magazine waarin tal van opiniemakers hun visie geven op het energielandschap en u zal zelf ontdekken dat de zon ook voor u kan schijnen.

Kris DuchesneHead of Sales

Welkom

Colofon

Verantwoordelijk uitgever:

Gie Verbunt

Hoeksken 56, 2275 Lille

Coördinatie: Jelle Henneman

Redactie:

Dirk De Wilde, Pieter Callebaut,

Jolien Lynen, Kris Duchesne.

Vormgeving:

Joke Lammens

Fotografie:

Joke Lammens, Jolien Lynen

Maarten Gilis

Contact:

IZEN, Hoeksken 56, 2275 Lille

[email protected] - www.IZEN.eu

0032 (0)14 55 83 19

Page 4: IZEN KMO magazine

4

“Wat kan ik doen om mijn energiefactuur onder controle te houden? Gaat het licht uit als de kerncentrales dicht gaan? Winnen bedrijven die inzetten op duurzaamheid? Gaat de energieprijs stijgen of dalen?”

Op die vragen willen we met onze presentatie een antwoord bieden. We hebben heel wat kennis verzameld rond duurzaam ondernemen en zijn tot interessante conclusies gekomen die bedrijven kunnen helpen hun kosten onder controle te houden én aan klantenbinding te doen.

Kris DuchesneHead of B2B DepartmentSpreker over duurzaamheid

PRESENTATIE

Duurzaamheid, geeft energie aan

je bedrijf

Duur: 30 minReservatie: [email protected]

Page 5: IZEN KMO magazine

5

kvc Westerlo

lampiris

zonder kernenergie

milieuvriendelijk stadion

partners in het pionieren

het jaar van de kernuitstap

jan hendrickx

eyeWorks

kris peeters

de Wereld in 2037

elektrisch rijden

alex polfliet

voka luidt het energiealarm

groene filmmakers

legt de lat hoog

de toekomst ziet er groen uit

blue corner en izen

vierkant achter de zon

6

16

25

10

18

33

12

22

30

inhoud

“Wat kan ik doen om mijn energiefactuur onder controle te houden? Gaat het licht uit als de kerncentrales dicht gaan? Winnen bedrijven die inzetten op duurzaamheid? Gaat de energieprijs stijgen of dalen?”

Op die vragen willen we met onze presentatie een antwoord bieden. We hebben heel wat kennis verzameld rond duurzaam ondernemen en zijn tot interessante conclusies gekomen die bedrijven kunnen helpen hun kosten onder controle te houden én aan klantenbinding te doen.

Kris DuchesneHead of B2B DepartmentSpreker over duurzaamheid

PRESENTATIE

Duurzaamheid, geeft energie aan

je bedrijf

Duur: 30 minReservatie: [email protected]

Page 6: IZEN KMO magazine

66

detoekomst

ziet ergroen

uit

Page 7: IZEN KMO magazine

77

Het bedrijf 3E geeft grote klanten over de hele wereld advies over de productie en verdeling van hernieuwbare energie, en ontwikkelt software om die proces-sen efficiënt te bewaken en te sturen. Een autoriteit dus, en voor IZEN haalt grote baas Geert Palmers zijn glazen bol boven. Hoe zal de energieverstrek-king er in het jaar 2037 uitzien?

Niet dat hij dat allemaal op zijn eentje heeft uitgedacht. Er bestaan al diverse grondige toekomstprognoses, waarin het pad wordt uitgestippeld naar een zo goed als koolstofvrije toekomst. Wat daarbij opvalt, is dat onderzoekers meestal uitgaan van een stabiel ver-

bruik: we gaan dus niet minder elektri-citeit verbruiken. Hoezo, moesten we dan niet besparen?

Jawel, en enerzijds zal de energie-efficiëntie inderdaad stijgen, waardoor minder elektriciteit nodig is in een reeks sectoren. Maar anderzijds zal er ook meer elektriciteit nodig zijn om fossiele brandstoffen te vervangen, zeker wat betreft ons transport.

Dat laatste is dan een van de drie belangrijke sectoren die de komende decennia grondig zullen moeten ver-anderen. De bouw en de energiesector zijn de andere twee.

de Huid van Je HuisIn de bouwsector is vandaag al een heel eind van de weg afgelegd. Waar een woning vóór WO II nog zo’n 120.000 joule per jaar verbruikte, is dit nu al meer dan gehalveerd, tot 56.000 joule. De Europese doelstelling is om in het jaar 2020 tot nul te komen.

Een groot deel van de technieken om daar te geraken, zijn nu al gekend. Gebouwen moeten allereerst beter geïsoleerd worden. En er moet een overstap komen van passiefhuizen naar actiefhuizen. Dat zijn huizen die actief gebruik maken van wat de na-tuur aanbiedt. Via warmtepompen

deWereldin 203725 jaar geleden ging izen van start als een rariteit in een niet-groene wereld. vandaag is er veel veranderd. maar laten we nog eens 25 jaar verder kijken, naar 2037: hoe ziet onze samenleving er op energievlak dan uit? volgens geert palmers, met zijn wereldwijd actieve bedrijf 3e een absoluut expert op het vlak van hernieuwbare energie, kunnen we tegen dan al verder zonder co2 uit te stoten. maar dan moet er wel geïn-vesteerd worden, en – vooral - moeten politici keuzes durven maken.

detoekomst

ziet ergroen

uit

Page 8: IZEN KMO magazine

8

in europa zal zo’n vijfduizend vierkante kilome-ter bedekt zijn met zonnepanelen

de Wereld in 2037

en een multifunctionele ‘huid’ over de woning, worden de verwarming, het licht en de ventilatie geregeld. Dat zal maken dat huizen er ook anders zullen gaan uitzien. De kleuters van de toekomst zullen geen huisjes meer tekenen met schoorstenen waaruit rook komt, want schoorstenen zullen verdwijnen. Geert Palmers is ervan overtuigd dat hernieuwbare energie-toestellen ‘mooier’ zullen worden. De opbouw-zonnepanelen van vandaag zullen vervangen worden door geïnte-greerde systemen. Zonne-energie zal dus niet langer ‘zichtbaar’ aanwezig zijn als technologie, maar een deel van de bouwschil zijn.

Bovendien zullen we ook traditionele energie-efficiënte bouwtechnieken uit bijvoorbeeld tropische landen op-pikken, zoals natuurlijke ventilatie, gebruik van materialen die warmte vasthouden, en een slimme ruimtelijke ordening. Zulke traditionele technieken vergen niet meer elektriciteit, maar bieden wel comfort.

Maar dit alles betekent natuurlijk wel dat het tempo waarmee gebouwen nu gerenoveerd worden, flink omhoog moet - van één procent naar minstens drie procent van de bestaande gebou-wen.

zonnevelden en eilandenOok in de energiesector is al een eind van de weg afgelegd. Voor Palmers was 2012 zelfs een mijlpaal in de energie-geschiedenis: voor het eerst werden

er op alle continenten ter wereld grote projecten voor zonne-energie gebouwd, zònder subsidies. Maar het tempo van de veranderingen zal nog stijgen. De belangrijkste vaststelling hier is dat het wel degelijk mogelijk wordt om over te schakelen op hernieuwbare energie.

Internationale prognoses tonen scena-rio’s waarbij tegen 2050 80 procent van de conventionele bronnen vervangen worden door hernieuwbare energie. Dit kan oplopen tot de volle 100 procent als de innovaties versnellen, wat een waarschijnlijke evolutie is. Vooral wind-energie en zonne-energie zullen een dominante rol spelen in die vervanging.

Zonne-energie via fotovoltaïsche cel-len zal de belangrijkste technologie zijn. Een duizendste van de totale op-pervlakte van Europa - of zo’n vijfdui-zend vierkante kilometer - zal bedekt zijn met een vorm van zonnepanelen. Die panelen zullen mooier zijn, meer gestandaardiseerd, goedkoper en ef-ficiënter.

De windenergie zal van almaar grotere molens komen. Tegen 2050 zullen er 100.000 nieuwe windturbines geplaatst

worden in de Europese Unie. De helft op land, de helft offshore. De kostprijs van die molens, net als van andere hernieuwbare energievormen, zal wel volledig verrekend worden in de prijzen voor de consument. Dus zonder de subsidies en inclusief de recyclage op het einde van de levensduur van projecten. De energieprijs zal dus niet meteen dalen. Maar ook hier geldt dat er een flinke technologische evolutie zal plaatsvinden, met meer diversiteit in de toegepaste technologieën.

Nu, wanneer de stabiele productie van conventionele energie inderdaad ver-vangen wordt door een meer variabele productie van hernieuwbare energie, vraagt dit natuurlijk ook aanpas-singen aan het elektriciteitsnetwerk. De gespecialiseerde software om het net, de aangesloten verbruikers en de beschikbare hernieuwbare energie te beheren, zal heel belangrijk worden. Pieken en dalen moeten beter bege-leid worden. Zo kan men de vraag van energie laten afhangen van het aanbod, zodat een aantal grote energieverbrui-kers bijvoorbeeld vaker ’s nachts zullen werken, wanneer het aanbod vandaag groter is dan de vraag. Dat zou kunnen werken voor een deel van de industrie.

Maar zelfs dan zal het moeilijk wor-den om bijvoorbeeld de industrie in de Antwerpse haven volledig te voorzien van duurzame energie die lokaal is opgewekt. Ook bij grote steden stelt zich dat probleem. Een deel van hun energie moet dus van verder komen – véél verder soms. Daarom is het nodig

Page 9: IZEN KMO magazine

9

dat er geïnvesteerd wordt in interconti-nentale elektriciteitsnetwerken.

Helemaal omgekeerd is de situatie van afgelegen gemeenschappen: van klei-nere steden en dorpen die niet aan dat grote elektriciteitsnet gekoppeld zijn. ‘Eilanden’ worden zij genoemd. Er zijn diverse innovaties nodig om hen lokaal van energie te voorzien. Dan spreken we over de productie van hernieuwbare energie en over de stockage ervan door batterijen, om zo gemeenschappen lokaal energie-onafhankelijk te maken.

Dan moet de opslag van elektriciteit wel veel goedkoper worden. Maar hierin is Palmers gerust als we over een periode van 25 jaar kijken. Be-tere batterijen zijn zo belangrijk, ook voor de elektrische wagens, dat een doorbraak in de sterren geschreven staat – mede dankzij massaproductie in bijvoorbeeld China. Dat moet de prijs die zulke eilanden voor hun energie betalen beperken. Al zal die prijs wel van eiland tot eiland verschillen, omdat ze onderling zo anders zijn.

Dit alles vraagt natuurlijk stevige inves-teringen in het elektriciteitsnetwerk. Het huidige investeringsritme moet van bijna 30 miljard euro per jaar naar zo’n 70 miljard euro. Dat is veel geld en bovendien moet er publieke weerstand overwonnen worden. Ondergronds en

bovengronds moet gebouwd worden aan een omvangrijker netwerk. Hier vreest Palmers voor een gebrek aan po-litieke moed en een langdurige gevecht voor de nodige bouwvergunningen. Het NIMBY-syndroom - not in my backyard - wacht nog een mooie toekomst.

rookvriJe stedenDerde en laatste sector op de onder-zoekstafel is de transportsector. Het huidige systeem is er wat Palmers betreft allerminst een om trots op te zijn, met een hoog energieverbruik en een geringe efficiëntie. De auto’s rijden in de steden vandaag even snel als de paarden in de middeleeuwen.

De belangrijkste verandering wordt volgens onze expert ongetwijfeld de opgang van de elektrische wagen. Voor biobrandstoffen en waterstof ziet hij een veel kleiner marktaandeel.

Hij verwacht ook dat C02-vrije steden - waar de klassieke wagen niet meer in mag - een even normale zaak worden als rookvrije cafés. Gecontesteerd eerst, maar onvermijdelijk.

Kan dit allemaal echt? ‘Ja’, klinkt het. Geert Palmers is zeer optimistisch over de haalbaarheid van deze toekomst op technologisch vlak. Maar er zijn di-verse, zeer stevige uitdagingen. Zo zijn er gigantische investeringen te doen.

Maar als de technologische innovaties versnellen en als de prijzen voor klas-sieke energiebronnen blijven stijgen, dan zijn die investeringen rendabel.

De pure productie van die investeringen wordt ook een uitdaging. De bedrijven moeten genoeg schaalgrootte heb-ben om de komende jaren de nodige infrastructuur te kunnen bouwen. Bovendien moet er efficiënt worden omgesprongen met grondstoffen die voor bepaalde technologieën nodig zijn, bijvoorbeeld de batterijen.

Maar dé vrees van Palmers ligt op het politiek-maatschappelijke veld. Het beleid moet voldoende snel de nodige keuzes maken. De maatschappij moet bereid zijn tot de investeringen en moet aanvaarden dat de nodige infrastruc-tuur gebouwd wordt. Technologisch kan het, maar willen de mensen? (ddw)

co2-vrije steden, waar niet-elektrische auto’s niet in mogen, worden even gewoon als rookvrije cafés

Page 10: IZEN KMO magazine

10

“op zoek naar een energie- revolutie”

voka luidt het energie-alarm

Page 11: IZEN KMO magazine

11

‘In de top drie van hoofdbrekers voor ondernemers vandaag.’ Daar situeert Jan Hendrickx, algemeen directeur van Voka Kempen, het energievraagstuk onder de leden van de werkgeverskoe-pel. ‘Ondernemers zijn ongetwijfeld be-zig met energie, en dan vooral met de kost ervan te beperken. Die volgorde is duidelijk: eerst besparen op het ener-gieverbruik, door te isoleren en pro-cessen te optimaliseren. Pas dan wordt er ook gedacht aan het zelf opwekken van energie. Niet dat dat laatste niet gebeurt, integendeel. Maar de laatste maanden zien we daar wel een dip. Het veranderende ondersteuningsmecha-nisme voor de productie van groene stroom heeft daar zeker iets mee te maken, maar je mag ook niet vergeten dat het ook nog steeds crisis is. Ver-schillende geplande bedrijfsinveste-ringen in groene energie, worden even on hold geplaatst, tot het algemene on-dernemersvertrouwen weer aantrekt er voldoende rechtszekerheid is. Men is daarop aan het wachten, merken we. Daarna zullen de investeringen weer aantrekken.’

Waarom denkt u dat? De interesse kan toch ook gewoon weggevallen zijn?‘Integendeel, de interesse blijft erg groot. Dat zien we bijvoorbeeld aan de populariteit van het Milieucharter van Voka. Bedrijven die dat charter onder-tekenen, verbinden zich aan concrete groene doelstellingen op een tweetal jaar, in ruil waarvoor ze ook begelei-ding krijgen. Wel, dat aantal charters is de laatste tijd geëxplodeerd.’

Waar komt de interesse vandaan?‘Opnieuw, het is in de eerste plaats een centenkwestie. Al zien we zeker bij jongere ondernemers ook een uit-gesproken ecologische motivatie om groener te gaan werken. Zij zien daar de toekomst van ondernemen in. En met reden. We zijn vandaag met z’n al-len op zoek naar een energierevolutie. Een andere manier om met energie om te gaan. Kijk naar de Verenigde Staten, daar heet die revolutie schaliegas, ge-wonnen uit gesteenten. Het heeft er de

hele economie beïnvloed, en energie goedkoper gemaakt.’

Kan groene energie zo’n revolutie bete-kenen voor Europa?‘Er is hier wellicht ook schaliegas, hier in de Kempen zelfs. Maar we zijn een te dichtbevolkt gebied om dat rendabel te ontginnen en bovendien is de omvang van het aanwezige schaliegas nog on-duidelijk. Schaliegas kan voor ons een rol spelen in een duurzame energie-mix samen met zonne- en windener-gie maar ook andere vormen. Dus ja, groene energie kan dat voor ons zijn. Het Vito experimenteert hier met diepe geothermie, waarbij heet water diep in de grond wordt opgeboord, waarna het gebruikt wordt voor stroomopwekking en warmwatervoorziening. Er is hier ook een reconversiepark, er zijn testen met algen. Iedereen is op zoek.’

En de enige reden waarom ze niet defi-nitief doorbreekt is dan de crisis?‘Niet alleen dat. Voor Voka zijn drie dingen belangrijk als het om energie gaat: duurzaamheid, bevoorradingsze-kerheid en competitieve prijzen. Zeker die twee laatste zijn belangrijk voor de Kempen, met onze energie-intensieve bedrijven. Veel mensen weten dat niet, maar dit is de meest geïndustriali-seerde regio van het land, hoor. En dan bestaat er vooral op vlak van competi-tieve prijzen nog onzekerheid. Energie is hier duurder dan in de buurlanden. En dat komt vooral door de taksen en het ondersteuningssysteem voor her-nieuwbare energie dat mee betaald moet worden door de bedrijven, niet zozeer door de productiekost.’En zo komen we uit bij de rol van de

overheid. Zijn zij ook op zoek naar een revolutie?

‘We zijn kritisch over het overheidsbe-leid op vlak van energie, al zijn we de eersten om toe te geven dat het hier om een complexe materie gaat. Ons belangrijkste verwijt is het gebrek aan consequentie. Eerst ging men de kern-centrales sluiten, dan weer niet. Men wil nieuwe gascentrales subsidiëren terwijl er elders stilliggen. Het is dat soort bokkensprongen die bij onderne-mers onzekerheid kweekt. Wij Belgen zijn meesters in het blauwblauw laten, in het niet communiceren. Om dan plots een nieuwe maatregel te lanceren. Men geeft geen duidelijke richting aan in het energiebeleid, waarop je je als bedrijf kan richten. Kijk dan naar Duitsland. Zij kondigen die Energiewende aan - de omschakeling van de Duitse economie op hernieuwbare energie tegen 2050 - en je weet dat ze dat ook gaan doen. Al werden ze eerst uitgelachen om hun beslissing om alle kerncentrales te sluiten. Je kan het daarmee eens zijn of niet, maar je weet als ondernemer tenminste wel waar je je aan kan ver-wachten. Bovendien hebben de Duit-sers ervoor gekozen om de kost van de Energiewende niet af te wentelen op de industrie zodat hun concurrentiekracht niet ondergraven wordt. Zo’n visie ont-breekt bij ons.’

Verwacht u beterschap?‘Ik verwacht niet dat het energievraag-stuk op Belgisch of Vlaams niveau kan worden opgelost, in elk geval. Er zou een subsidiesysteem moeten komen op Europees vlak, met een interne markt. Is dat naïef? Heel wat bedrijven situe-ren zich stilaan wel op dat niveau, dus waarom het beleid dan niet? Enkel zo kan een groen energiebeleid werken. En dat kan wel degelijk, voor alle duide-lijkheid. Naast bevoorradingszekerheid en competitieve energieprijzen staat voor Voka een duurzame energiemix centraal. Voor ons is de groene econo-mie allesbehalve een luchtkasteel.’

# (jh)

Het energievraagstuk is voor ondernemers geen groene opsmuk, maar bittere ernst. er is een besef dat we voor een compleet nieuw energietijdperk staan, waarin groene stroom een grote rol speelt. dat zegt Jan Hendrickx, al-gemeen directeur van voka kempen, in een gesprek met izen. ‘de groene economie is geen luchtkasteel.’

‘de groene economie is allesbehalve een luchtkasteel’

Page 12: IZEN KMO magazine

12

weshower

on green power!

Page 13: IZEN KMO magazine

13

het meest milieu-vriendelijke voetbal-stadion van belgiëBij de woorden voetbal en groen denk je spontaan aan gras. niet zo in de kempen. gras genoeg op de voetbalterreinen van kvc wester-lo, daar niet van. maar het kuipke wil vooral het meest milieuvrien-delijke voetbalstadion van ons land zijn. groen verwijst hier in de eerste plaats naar de honderden zonnepanelen en zonnecollectoren die izen hoog boven de voetbalvelden heeft geïnstalleerd.

kvc Westerlo

Page 14: IZEN KMO magazine

14

Je hebt verdomd veel plaats nodig om voetbal op niveau te spelen. Het hoofdterrein met de grote tribunes kennen we, maar het zijn de jeugdvelden, oefenvelden, kantoren en ho-reca die voetbalclub Westerlo zijn imposante uitgestrektheid geven. En dan heb je het complex nog niet uit de lucht gezien. Er liggen zo’n 500 zonnepanelen - in totaal 800 vierkante me-ter - bovenop de grootste tribune, goed voor 108 kilowattpiek. Maar het zijn de zonneboilers waar ze hier het meest trots op zijn. Een dikke zestig vierkante meter zonnecollectoren, ver-spreid over de douches van de jeugdspelers en van de eerste ploeg, verwarmen maar liefst 2250 liter water.

De impact is enorm. Wat elektriciteit betreft wordt hier jaarlijks 100.000 kWh opgewekt. Dat is het verbruik van 33 gezinnen. De elektriciteitsrekening van de club wordt overdag gereduceerd tot nul. En op piekmomenten – tijdens de avond-matchen - ligt ze veel lager dan vroeger. De spelers van de eerste ploeg en de beloften douchen dankzij de zonne- collectoren iedere dag zo goed als gratis. En de 19 jeugd-ploegen die hier zo’n 4 keer per week komen trainen en wedstrijden spelen zouden een pak meer kosten aan energie als hun water met gas verwarmd werd.

Vandaag is de sfeer op de club gezapig. Enkele spelers rusten, anderen kaarten. Het cafetaria is op een supporter of drie na leeg. ‘Hoeveel het ons precies opbrengt, kunnen we nog niet zeggen,’ vertelt commercieel manager Jan Caers bij een warme chocolademelk. ‘De panelen liggen hier nog maar enkele maanden. Maar dat het veel zal schelen, is evident.

Sportclubs hebben een heel hoge energiekost. Voortaan zullen wij enkel nog op de piekmomenten moeten betalen, bijvoorbeeld als er ’s avonds een wedstrijd wordt gespeeld.’

‘We waren heel blij toen IZEN ons anderhalf jaar geleden contacteerde om over een samenwerking te praten. Zij zouden de installaties plaatsen in ruil voor pr-aandacht en publiciteitsruimte. Aanvankelijk zouden ze alleen zonneboi-lers installeren, maar later zijn er ook zonnepanelen bijge-komen. Op een week tijd hebben ze hier 490 panelen gelegd. We zijn erg geschrokken van hun snelheid en efficiëntie. En nog proper ook! Je kan je niet voorstellen wat we hier soms aantreffen als er aannemers zijn langs geweest.’

‘Westerlo is een van de financieel meest gezonde clubs uit de Belgische competitie – wij drijven niet op schulden -, maar alleen, zonder de steun van IZEN, hadden wij die investe-ring nooit kunnen dragen. Ze zou een vijfde of een zesde van ons jaarbudget hebben betekend en dat kunnen we op een seizoen nooit dragen.’

sympatHiek ploegskeHebben ze bij IZEN dan geld te veel? Waarom investeert een energiespecialist zoveel in een voetbalclub? ‘Omdat het een krachtig voorbeeld is’, antwoordt Pieter Callebaut van IZEN. ‘Het eerste groene voetbalstadion van België – daar wilden wij onze naam aan verbinden. Bovendien voelen we ons gelijkgestemden. Net als IZEN is Westerlo een gezond Kempisch bedrijf. Een sympathiek ploegske, zeker toen ze in eerste klasse tegen al die grote clubs speelden. Dat deed ons denken aan onze eigen positie tegenover de Electrabels van deze wereld (lacht). En het feit dat onze zaakvoerder Wester-lo-supporter is, zal ook wel geholpen hebben.’

De deal met Westerlo typeert het bedrijf. Snuister door het klantenbestand van IZEN, en je komt snel een aantal diep-gaande samenwerkingen tegen. Dit bedrijf lijkt verhalen te willen schrijven. ‘Ik vind het opvallend dat een buitenstaander dat zo ziet’, zegt Callebaut. ‘Maar het klopt zeker dat wij vaak inzetten op partnerships. We doen dat al jaren met de Ge-zinsbond, die een korting aanbiedt aan haar leden. Belfius is een gelijkaardig voorbeeld, productiehuis Eyeworks, groene energieleverancier Lampiris, en nu ook met Westerlo. Op hun fandag staan we bijvoorbeeld met een truck waar supporters handtekeningen van de spelers kunnen krijgen, en we verloten zitjes in onze luchtballon.’

‘We gaan zelden voor one shot deals. De markt voor her-nieuwbare energie is volop aan het veranderen nu de over-heid in snel tempo de groene subsidies opheft. De grote spelers, die om puur financiële redenen investeerden in zonnepanelen, gaan eruit. Dat waren investeringsbedrijven die de groene stroomcertificaten enkel beschouwden als een soort obligatie. Soms ging het zelfs om parken van zonnepa-nelen die op de grond van iemand anders werden geïnstal-

kvc Westerlo

sportclubs moeten zich ook maatschappelijk nuttig maken

fandag westerlo 29/07/2012

Page 15: IZEN KMO magazine

15

leerd, en waarbij de opgewekte elektriciteit meteen werd verkocht aan de energieleveranciers. Die tijd is nu voorbij. Wij doen opnieuw meer zaken met middelgrote bedrijven, wat ons eigenlijk beter ligt. Met zulke spelers kan je makkelijker langdurige relaties aangaan. Bij hen gaat het vaker om de inhoud. Zij willen duurzaam ondernemen, en dat hebben we meer dan ooit nodig. Maar zonder groene subsidies zal het de komende tijd sowieso moeilijk worden voor ons. Wij bestaan 25 jaar, en we willen er graag nog eens 25 bijdoen. Het is dus niet het moment om op zichtbare projecten zoals in Westerlo te gaan besparen.’

Bij IZEN zijn ze ervan overtuigd dat hun aanpak werkt. ‘Veel klanten komen tegenwoordig via mond-aan-mond reclame bij ons terecht, en dat hebben we liever dan dat ze bijvoor-beeld via zo’n koele offerte-website worden doorverwezen. Westerlo past perfect in dat plaatje. Die zonneboilers daar zijn een mooi voorbeeld voor de ouders van al die jeugd-spelers. ‘Blijft het water echt de hele tijd warm?’ willen zij weten. Het prikkelt hun nieuwsgierigheid en hopelijk ook hun interesse. Noem het gerust een educatief project. We zijn altijd missionarissen geweest die nieuwe technologieën willen introduceren. Maar je moet ook niet flauw doen. We zijn groene jongens, maar we zijn ook een performant bedrijf. En een investering zoals in Westerlo levert ons heel wat aandacht op. Zeker omdat ze na volgend seizoen weer naar eerste zullen promoveren! (grijnst)’

1ste klasse!Is dat zo? ‘Dat is toch de bedoeling,’ lacht Jan Caers. De kwestie ligt wat gevoelig. Toen beide partijen onderhandelden over de aandacht die IZEN zou krijgen in ruil voor de energie-installatie speelde Westerlo nog in eerste klasse. En daar betaal je een stuk meer voor publiciteit dan bij een club uit tweede klasse. ‘Toen het degradatiespook vorig jaar opdook, hebben we voorzichtig gepolst of de overeenkomst zou blijven gelden. Maar Gie Verbunt, ceo van IZEN, was formeel. Het feit dat IZEN ons toen niet heeft laten vallen en zelfs niets heeft willen veranderen aan de overeenkomst vind ik heel mooi.’

Maar ook van de kant van Westerlo speelt er meer dan al-leen geld. ‘Bij een puur commerciële adverteerder hadden we hogere bedragen kunnen vragen. Maar we wilden zelf ook graag meestappen in dit project. Sportclubs dragen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat vind ik niet alleen, het is een trend die je de laatste jaren overal ziet, zelfs in de topsportclubs. Van een sportploeg wordt steeds vaker verwacht dat ze zich maatschappelijk nuttig maakt. We krijgen veel van de samenleving, dus moeten we ook iets teruggeven. Tegenwoordig hebben voetbalclubs uit de hogere echelons bijna allemaal een sociale werking. Dat is ooit an-ders geweest. Barcelona is het meest sprekende voorbeeld. Reclame op hun shirts hebben ze altijd geweigerd, ondanks de hoge opbrengsten. Maar tegenwoordig staat de kinder-rechtenorganisatie Unicef op hun truitjes, gratis.’

‘Bij Westerlo houden we ons bijvoorbeeld bezig met G-voetbal. We hebben een ploeg van intussen een veertigtal mentaal gehandicapten die hier komen trainen en wedstrij-den spelen met andere G-ploegen. We verkopen hier vooral fair trade producten, we stellen onze lokalen open voor de bloedinzameling van het Rode Kruis… Ik vind dat een club een gemeenschap rond zich moet hebben. Ons groene sta-dion past perfect in dat plaatje. Dat ik als kleine Kempenaar een rol kan spelen in die wereldwijde ecologische trend vind ik ongelooflijk.’

‘Maar het besef dat je als club een bepaalde verantwoorde-lijkheid draagt, is niet genoeg. Je moet het ook uitdragen. Daarom pakken we graag uit met ons milieuvriendelijke sta-dion. Een sportclub als de onze moet lokaal verankerd zijn. Onze inspanningen op vlak van energieduurzaamheid stralen positief af op de supporters van Westerlo. Bovendien is het puur commercieel ook een troef in je B2B-werking.

Ons groen imago helpt ons in onze zoektocht naar sponsors en in de verdeling van business seats. Allemaal zaken waar-voor we IZEN ongelooflijk dankbaar zijn.’ #

(jh)

fandag westerlo 29/7/2012

Page 16: IZEN KMO magazine

16

‘Het netwerk van laadpalen voor elek-trische wagens kan je vandaag verge-lijken met het zetten van zendmasten voor mobiele telefonie vroeger. De ope-ratoren waren die al aan het plaatsen voor mensen massaal gsm’s zijn gaan kopen. Nu is de gsm gemeengoed, net als mobiel internet, of internet en di-gitale televisie in je huis. En zo zal het ook zijn met elektrische wagens.

Maar daarom moeten we eerst een goede dekking hebben van laadpa-len over heel Vlaanderen, waar je met abonnementen je wagen, fiets of scooter kan opladen. Dat is wat Blue Corner doet. Een gigantische klus, net

als pakweg het leggen van de internet-kabel – al is ook dat niet eens zo lang geleden.’

U spreekt erover als iets heel con-creets, terwijl elektrisch rijden bij de meeste mensen hoogst verre toe-komstmuziek is.‘Voor de hele sector is 2020 een schar-nierjaar, dat is geen verre toekomst. Dan moet elektro-mobiliteit dicht bij de doorbraak zitten. Dat is inderdaad snel, gezien we nu echt nog in de proeffase zitten. We zijn met Blue Corner nog maar drie jaar bezig, en zitten in één van de Vlaamse proeftuinen of inno-vatieplatformen van minister Ingrid

Lieten. Maar je kan zelfs in deze fase al spreken van concurrentie. Er zijn al een aantal spelers op de markt, en al-lemaal willen we in pole position staan wanneer elektrisch rijden doorbreekt.’

Wat staat er nog in de weg van die doorbraak?‘Er zijn drie zogenaamde road blocks. De aankoopprijs van een elektrische wagen, de autonomie van de batterij, en het aantal laadpunten. Wat de bat-terij betreft, dat gaat heel erg snel. Opslag van elektriciteit is een heel complexe zaak, maar de grote jongens zijn er zich nu al een aantal jaren mee gaan bemoeien, en dat scheelt heel

is elektrisch rijden verre toekomstmuziek? volgens patrick maquoi zullen we daar al over een jaar of drie helemaal anders over denken. met zijn bedrijf Blue corner strijdt hij mee om een plaats in een markt met een enorm potentieel. ‘vergelijk het gerust met de opkomst van de telecom.’

ja, elektrisch rijden is voor morgen

Bluecorner en

izengaan

samen- werken

Page 17: IZEN KMO magazine

17

wat. Er wordt vandaag een berg geld geïnvesteerd in batterij-onderzoek. Niet alleen door de grote autocon-structeurs, maar ook bijvoorbeeld door gsm-producenten – opnieuw een gelij-kenis tussen de twee sectoren. Je ziet twee evoluties op dat vlak: de ene zorgt ervoor dat betere batterijen langer doen rijden, de andere dat een batterij op steeds kortere tijd opgeladen wordt. Zo komt er nu een Renault op de markt die je in 1,5 uur helemaal oplaadt. Een jaar geleden was dat nog acht uur. Zo snel gaat het dus.’

En hoe lang doe je daar dan mee? ‘Vandaag is een gemiddelde autonomie 140 kilometer, maar een Tesla bijvoor-beeld doet al 300 kilometer. Nu, de meeste mensen doen heus geen 140 kilometer op een dag. En als laadpalen overal zijn ingeburgerd, kan je gerust even bijladen tijdens de lunch. Dat zal werken met abonnementen van verschillende laaddienst-aanbieders, zoals Blue Corner. Van wie de laadpaal zelf ook is, ook als je met je gsm op een ander netwerk zit, krijg je toch de factuur van je eigen aanbieder. Zo kan

je nu al met het Blue Corner abonne-ment bijvoorbeeld perfect in Neder-land, Duitsland en andere Europese landen terecht.’

Doet onze overheid genoeg om elektro-mobiliteit te stimuleren? ‘Er zijn wel beperkte stimuli, maar in de buurlanden gaat men toch verder. In Nederland zorgt de gemeente ervoor dat er een laadpaal komt, als een inwoner een elektrische wagen heeft gekocht - ‘Paal Volgt Auto’, heet dat daar. In Frankrijk krijg je een subsidie tot 7000 euro.’

‘Nu, auto’s zijn een ding, maar een heel aantrekkelijke markt voor ons wordt ongetwijfeld die van de scooters. De abonnementsformules om met een elektrische scooter te rijden ligt echt heel laag. En bovendien trekt zo’n ding – scooter of wagen – veel snel-ler op dan hun tegenhangers met een klassieke motor. Het is ook de reden waarom de nieuwste elektrische wa-gens er uitzien als dure bolides. De tijd van de koekendozen is finaal voorbij.’#

(jh)

2020 wordt een scharnierjaar voor elektrisch rijden

ecocompany op maat van ondernemers

Samen met IZEn werkt 4IS, een zuster-bedrijf van Blue Corner, aan een part-nership op maat van bedrijven. onder de noemer EcoCompany kunnen onderne-mers binnenkort vragen om hun bedrijf te vergroenen. na een doorgedreven energie-audit, stelt 4IS een energierap-port op. Daar wordt door IZEn een stap-penplan aan toegevoegd, waarbij onder-nemers kunnen kiezen welke doelen ze zich stellen.

‘Vandaag gaan we beginnen aan een pilootproject’ aldus Patrick Maquoi. ‘We gaan een bedrijf helemaal vergroenen volgens dat stappenplan, waardoor we het concept van EcoCompany op punt kunnen stellen.’

‘De link tussen elektromobiliteit en groene energie is dan ook evident. Als je geen groene energie gebruikt voor je motor, dan haalt het niets uit, natuurlijk. Dan kan je het evengoed niet doen. En ook andersom kunnen de twee elkaar van dienst zijn. Zo kan het opladen van je wagen een perfecte oplossing zijn om de overtollige stroom van je zonnepanelen efficiënt te gebruiken.

Wie weet fungeert je auto ooit als een soort energieopslag voor je hele huis. Toekomstmuziek, dat zeker. Maar je ziet dat het snel kan gaan.’#

(jh)

toyota grand prius+

Page 18: IZEN KMO magazine

18

de missionarissen

van de groene film

Het ongewone huwelijk

van izen en eyeworks

Page 19: IZEN KMO magazine

19

waarom produceert iemand een CO2-neutrale film? En maakt dat wat uit? absoluut, klinkt het bij de drie partners die van ‘tot altijd’ een groe-ne wereldprimeur maakten. een vrijmoedig gesprek over het gedachtegoed waaruit ook izen ooit ontstaan is. ‘Ja, ik ben een missionaris.’

‘Geestesgenoten’ is een woord dat vaak valt in gesprekken met partners of klanten van IZEN. ‘Gedrevenheid’ is er nog zo een. En ‘boosheid’ wellicht ook. Dat laatste wordt niet uitgesproken, maar de goede verstaander hoort de verontwaardiging over de ecologische neergang overduidelijk. Dat is zeker zo bij televisie- en filmmaker Nic Baltha-zar, een oude geestesgenoot van IZEN. En na evenementen als ‘The Big Ask’ en ‘Dance for the Climate’ ook een

Vlaamse milieugoeroe. Balthazar sprak enkele bedrijfsfilmpjes van IZEN in, zij steunden zijn film ‘Tot Altijd’ met tax shelter-geld en sponsoren zijn klimaat-evenement ‘Sing for the Climate’ dat eind september plaatsvindt. Balthazar is een echte vriend van het bedrijf. ‘Uit het hart: ik geloof in visionaire bedrijfs-leiders, en Gie Verbunt van IZEN is dat absoluut. Gie zit daar niet omdat er toevallig geld te verdienen is met zon-ne-energie – toen hij 25 jaar geleden begon was dat zeker niet zo. Maar hij doet dat omdat hij een geloofwaardig verhaal heeft en daar volledig achter staat. Hij doet dat op een heel andere manier dan ik. Hij is een technicus, ik krijg amper de regel van drie uitgelegd aan mijn zoon.’

Waar komt uw engagement vandaan?‘Ik kom uit een sociaal bewogen nest, en dan is het groene thema een evi-dente volgende stap. Het is een soort bewustwordingsproces geweest waar ik steeds verder in ben gegaan. Deels omdat de catastrofale situatie van het

milieu almaar erger wordt. En deels ook omdat er zoveel hoopvolle alter-natieven klaarstaan om die catastrofe tegen te gaan. Ik ben een believer, ik geloof dat het wel degelijk anders kàn. De uitdagingen zijn gigantisch, dus moeten de oplossingen dat ook zijn. Maar dan moeten mensen wel beseffen waar we voor staan. En daar probeer ik een rol in te spelen. Klinkt dat als een missionaris? Tja, mijn vrienden noemen mij al jaren de ecologische pastoor, dus dat zal dan wel. (lacht)’

U wil uw overtuiging ook per se uit-dragen? ‘Het milieu kan je vandaag vergelijken met een kleine badkamer waarin we allemaal zitten te roken. Ik kan stop-pen met roken, maar dat betekent niet dat ik er geen last meer van heb. Ik maak me zorgen om de wereld waar mijn kinderen in groot worden. John Schellnhuber van het Potsdam Institute for Climate Impact Research heeft dat ooit mooi gezegd. ‘We doen ons uiterste best om onze kinderen een mooie ›

Page 20: IZEN KMO magazine

20

ik ben degene die de groene boodschap met een dansje komt verkopen

de missionarissen van de groene film

toekomst te geven. We laten ze Latijn leren, zorgen dat ze niets tekort komen, brengen ze waarden en een goede opvoeding bij. Maar als je dan zegt dat hun toekomst er een zal zijn van bosbranden, oorlog en honger omwille van de klimaatcatastrofe, dan ben je aan het zeuren.’ Als ik een film maak of een evenement opzet, dan steek ik daar zoveel tijd en energie in dat het best wel een hoger doel mag dienen. Ik hou ook van een goede komedie, maar ik zou er nooit een draaien.’

Een toekomst van oorlogen en hon-ger? Gelooft u dat echt?‘Als we zo doorgaan wel. Kijk, dat vind ik nu typisch. De groene beweging krijgt altijd de kritiek dat ze te catas-trofaal klinkt, teveel met het vingertje zwaait, dat ze haar boodschap wat leu-ker moet verpakken. Dat is als vragen dat de brandweer niet met sirenes aan komt rijden, maar met een dansje. En ja, ik weet het: ik ben dan degene die de groene boodschap met dat dansje komt verkopen. We moeten toch een middel vinden om duidelijk te maken hoe erg het met onze planeet is ge-steld. Zelfs de mensen die het zouden moeten weten – politici, journalisten – beseffen de ernst van de situatie nog niet.’ Als Nic Balthazar een groene mis-sionaris is, dan wel een van het aan-

stekelijke soort. Hij beweert dat hij nog geregeld door het slijk wordt gehaald vanwege zijn groene boodschap, maar bij productiehuis Eyeworks kreeg hij wel iedereen over de streep. Balthazar stel-de IZEN voor aan een nieuwe partner en een nieuwe geestesgenoot: Eyeworks-producent Peter Bouckaert. ‘Het groene gedachtegoed heeft altijd wel geleefd binnen het bedrijf, maar het was toch Nic Balthazar die ons aanporde er echt iets mee te doen. Hij kwam met een uniek idee: laten we met ‘Tot Altijd’ de eerste CO2-neutrale film maken. Ik kan je verzekeren: dat is niet evident.’

Hoe hebben jullie het aangepakt?‘Het project stoelde op drie funda-menten. We probeerden tijdens het draaien van de film onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk te houden. Vervolgens hebben we die uiteinde-lijke voetafdruk op professionele wijze laten berekenen door de specialisten van Futureproofed. Zij berekenden ook hoeveel een normale filmproductie zou hebben uitgestoten. We bleken 20 procent lager uit te komen. Tenslotte zijn we de resterende uitstoot van de opnames gaan compenseren met een geleende zonne-energie installatie van IZEN. De zonnepanelen van IZEN blij-ven op ons dak liggen tot we de uitstoot hebben herleid tot 0. Dat zal minstens tien jaar duren. Ondertussen profi-teren ook andere producties van die groene stroom. Zo is de band met IZEN organisch gegroeid. Intussen investe-ren ze ook via het tax sheltersysteem in nieuwe projecten. ’

Hoe krijg je de uitstoot van een filmset naar beneden?‘Door heel banale dingen. De klas-

sieke grote vuilnisbak op de set werd vervangen door drie recyclagebakken. Er werd veel meer vegetarisch gegeten, en er werd gekookt met ingrediënten die niet van het andere eind van de wereld werden ingevlogen. Decorstuk-ken werden gerecycleerd of gewoon bijgehouden. En we hebben de loca-ties allemaal rond Gent gehouden, in plaats van ver te reizen om een bepaald beeld te vinden. Die ervaring heeft ons geleerd dat het helemaal niet zoveel moeite kost om duurzamer te werk te gaan. Veel zaken blijven we toepassen in andere producties.’

Is zo’n project een stunt? of trekt u zich de groene problematiek echt aan?‘Ik maak me daar zeker zorgen over. We kunnen niet blijven negeren dat we te ver gaan. Maar het lijkt niet door te dringen. Onlangs was er het nieuws dat een groep prominente weten-schappers van mening is dat we het zogenaamde ecologische kantelpunt voorbij zijn, waarna er een spiraal ontstaat van smelten en opwarming die niet meer te stoppen is. Wel, dat is zeg maar het vijfde item in het Jour-naal. Alsof het een fait divers is; het passeert gewoon. Er is een collectieve schuld. De media zijn zeker niet de grote vervuilende industrie. Maar we hebben met dit project willen aanto-nen dat iedereen voor zijn eigen deur moet vegen. Ook intern trouwens. In het begin reageerden sommige me-dewerkers sceptisch op de plannen. Maar dat is volledig omgeslagen, om-dat zij merkten dat het werk niet werd bemoeilijkt terwijl ze toch met iets positiefs bezig waren. Zowel extern als intern hebben we met deze film een geslaagd signaal gegeven.’ # (jh)

De opnames van Stijn Coninx’ film op basis van het leven van Rocco Granata gaan dit najaar van start. ‘Marina’ wordt geen biografie van de inmid-dels 73-jarige zanger. De film is enkel geïn-spireerd op het leven van Rocco en volgt het leven van een Italiaans jongetje dat op zijn tien naar België komt tot hij

twintig wordt. Centraal staat de botsing van het harde milieu van de mijnwerkers in een vreemde cultuur en het jonge hoofdpersonage dat het wil maken in de muziekwereld. ‘Marina’ gaat dus zowel over een generatieconflict als over migratie. Matteo Simoni vertolkt in de film de jonge Rocco. Evelien Bosmans zal

de rol van Marina vertolken, het meisje wier naam in 1959 de wereld rond ging toen Rocco Granata over haar zong. Eyeworks zal de productie op zich nemen, in samen-werking met produc-tiehuis Les films du Fleuve van de vermaar-de regisseursbroers Luc en Jean-Pierre Dardenne. # (jh)

‘Marina’

Page 21: IZEN KMO magazine

21

Benny baalde, hij trapte keihard op de bal maar miste doel. Vijftien jaar woonde hij naast André in een rustige buurt in Zonnegem, samen voetballen ze bij FC Baldadig Zonnegem. Een bende brave papa’s met liefde voor ballen en Brugse witte.

“Ik heb het voor mekaar”, had Benny altijd gedacht, hij had Zulma aan zich kunnen binden en had een prachtige baan. Een job bij een grote bank, een bureau met vol eiken blad, een Black-Berry en een blinkend BMW.

André zijn jeugdvriend, buur én lid van FC Baldadig Zonnegem had minder geluk wist Benny. Die had bewust gekozen voor een klein bedrijf, een rare bende met een onbegrijpelijk business model.

Aan de BBQ hadden ze daar al uren over gebabbeld, Benny begreep het niet. ‘Bucks are the base of busi-ness’, was zijn waarheid. Hij slurpte aan zijn Bordeaux en sneed in zijn biefstuk.

De avond viel en de omvormer van André’s zonne-installatie op zolder

stopte met zoemen. Het leven na die dag zou nooit meer hetzelfde zijn.André vertrok ’s morgens met zijn Toyota Hybrid richting onderneming, een vrolijk productiebedrijf van biolo-gische sappen. Smoothies met 100% fruit en 100% natuurlijk! Hun duur-zame aanpak hadden ze door hun vol-ledige bedrijfsvoering doorgetrokken. Niet altijd de eenvoudigste weg.

Vandaag hadden ze afspraak met een marktonderzoekbureau. Hun business model werd bevestigd, hun succes en internationale groei hadden ze aan hun visie te danken. Duurzame bedrijven zijn innovatiever en hebben trouwere klanten. Bangelijke bedrij-ven!

Toen hij die avond laat thuis kwam, stond de blauwe BMW van Benny nog niet te blinken in de avondzon. Vreemd! In de tuin zag hij Benny zitten, de tranen bolden van zijn wangen. André nam twee smoothies uit de frigo, met 100% natuurlijke bosbessen, want die lust Benny het liefst. Hij ging zitten en gaf zijn maatje een schouderklop. Benny begreep het. #

EEnbangElijkbEdrijf!!

opinie

Pieter CallebautHead of PR & Marketing

als de zon water geeftIZEn’s waterpompen in Afrika’

Tijdens het feest rond 25 jaar IZEN vorig jaar was het verboden om ca-deaus mee te nemen. Maar wie wel wat wilde geven kon een bedrag stor-ten voor Ninafri, een vzw die al 24 jaar actief is in Niger. Met dat geld steunt IZEN nu de installatie van twee waterputten die volledig op zonne-energie draaien. En dat valt letterlijk te nemen: elektriciteit is er niet, dus moeten de batterijen volledig zelf-standig kunnen werken.‘Het dichtstbijzijnde elektriciteitsnet bevindt zich zo’n 75 kilometer verder-op’, vertelt Guy Mariën van Ninafri. ‘En dat valt dan nog eens meerdere keren per dag uit… Het belangrijk-ste gevolg daarvan is een gebrek aan zuiver water. Dat is het grootste pro-bleem in Niger. De twee nieuwe wa-terpompen worden dan ook gebouwd in twee dorpjes in de Sahel. Met uit-zondering van hier en daar een boom is er nauwelijks begroeiing.’‘De lokale bevolking wordt nauw be-trokken bij het project. We richten een beheerscomité op van een vijftal mensen, die zich zullen engageren voor de dagelijkse werking en het on-derhoud. Dergelijke initiatieven ge-ven ook een enorme impuls aan een dorp. Na de bouw van een waterput groeit de populatie vaak explosief. Nu wonen er in Weila Sabongari en Inizdan telkens slechts 2000 mensen, maar het is best mogelijk dat het er binnen een paar jaar 5 à 6000 zijn.’#

(jh)

Page 22: IZEN KMO magazine

22

partners in het

pionieren

Page 23: IZEN KMO magazine

23

In de eerste plaats is Lampiris gekend als de leverancier van 100 procent groene stroom. Maar onder insiders wordt er gesproken over ‘het bedrijf van de twee Bruno’s’. Bruno Vander-schueren en Bruno Venanzi, een Vlaming en een Waal, leerden elkaar eind vorige eeuw ken-nen - uitgerekend in de telecomsector. Even la-ter gingen ze elk hun kant op - Vanderschueren nog een tijdlang bij Electrabel - maar ze hielden wel contact. En geleidelijk groeide het idee om samen iets te ondernemen. Eerst dachten ze aan het opzetten van een verkooporganisatie of aan consultancy voor derde partijen. Maar dan beslisten ze om er zelf voor te gaan, en een eigen leveringsvergunning aan te vragen. In 2004 was het zover. Een hoofdkwartier in Luik, een Nederlandse partner voor de financiële middelen, én een duidelijke lijn: vanaf dag één gingen ze qua elektriciteit voor de verkoop van groene stroom.

‘Historisch betaalden de grote spelers weinig voor groene stroom, afkomstig van windmolens of van andere hernieuwbare energiebronnen’, legt Bruno Vanderschueren uit. ‘Hun overschot-ten werden verkocht aan slechte voorwaarden. Daarom specialiseerden wij ons in het verko-pen van kleine hoeveelheden groene stroom aan particulieren. Daar komt bij dat de markt in Wallonië eerst werd geliberaliseerd voor groene stroom, pas in 2007 was er de echte liberalisering, met ook de gasmarkt erbij. Door die sterke focus zijn we nu een van de grote partijen in België wat betreft groene stroom.’

HuzarenstukJeIs België dan massaal gevallen voor groene energie? Voor een deel wel, klinkt het, maar

het succes van Lampiris komt volgens deze medestichter toch in de eerste plaats van hun prijspolitiek. ‘Groen is een plus’, aldus Van-derschueren, ‘maar de prijs weegt meestal het zwaarst door. Voor gas betekent dit dat Lam-piris als eerste op de consumentenmarkt de link tussen de gasprijs en de prijs van aardolie doorknipte. En voor elektriciteit hanteert het bedrijf een ‘agressieve prijszetting’. Zo hante-ren wij maar één tarief voor gas en één tarief voor elektriciteit, terwijl concurrenten vier tot zeven tarieven hanteren. Op de website wordt er dan een goedkoop tarief getoond, maar een ander tarief verkocht. Of er wordt gewerkt wordt met duurdere verlengingstarieven.’Zulke verlengingstarieven duiken bijvoorbeeld op bij de groepsaankopen, waarbij potentiële klanten zich in grote groepen aanbieden aan een energieleverancier, om zo een aantrek-kelijke prijs te krijgen. Maar Lampiris biedt nog nauwelijks mee bij zo’n aankopen. ‘Die groepsaankopen hebben zeker bijgedragen tot een vlottere marktwerking. Anderzijds moeten die initiatieven ook betaald worden, ze worden opgezet door commerciële ondernemingen. Wat vooral kostelijk is voor Lampiris, is de grote vo-latiliteit. Zo’n groepsaankoop doet veel klanten toekomen, maar nadien gaan er ook veel terug weg. Dat brengt veel administratieve kosten mee.’ Daarom kiest Lampiris voor een enkel tarief, voor nieuwe en vaste klanten, in de hoop zo de klanten te kunnen behouden.

En die aanpak werkt. Van een newbee groeide Lampiris uit tot een flinke kmo met zo’n hon-derd werknemers. Ook in Frankrijk zijn ze nu actief. Maar van op de lauweren rusten, is geen sprake. Niet alleen omdat pioniers daar nu een

vanuit het niets kwamen ze een aantal jaren geleden. rasechte pio-niers, net als izen. maar vandaag is lampiris een gevestigde waar-de, zeker wat de levering van groene stroom betreft. Hoewel, leve-ring? ‘we worden stilaan een breder energiedienstenbedrijf ’, klinkt het bij het geesteskind van de twee Bruno’s. want stilstaan is geen optie in de hernieuwbare energiewereld.

lampirisen izen

zijn geestes-genoten

Page 24: IZEN KMO magazine

24

maal niet voor gemaakt zijn, maar ook omdat de energiemarkt de komende jaren nog danig zal veranderen.

Uitdaging één voor Lampiris: zijn energie-productie beheren. Dat is moeilijker dan het klinkt. Elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen is immers onderhevig aan schom-melingen. Niet iedere dag is er evenveel wind of zon. Daarom moeten de leveranciers aan netbeheerder Elia voorspellen hoeveel ze op het net zullen plaatsen. Wanneer die voorspel-lingen fout zijn, worden ze beboet. Vander-schueren beklemtoont dat Lampiris veel tijd en werk heeft gestopt in goede voorspellingen. De elektriciteit die Lampiris verkoopt, komt uit allerlei projecten. Eigen projecten, maar ook van installaties van durfkapitaalfondsen of van zelfstandige uitbaters van windmolens. De productie is dus sterk gedecentraliseerd. Het is dan ook een huzarenstukje om die variabele, gedecentraliseerde productie uit hernieuwbare bronnen te integreren in het elektriciteits-netwerk – en een dat er in de toekomst niet eenvoudiger op zal worden.

De stroomproductie zal namelijk nog gedecen-traliseerder worden, met steeds meer particu-lieren en andere spelers die hun eigen energie opwekken en de overschot ‘verkopen’ aan anderen. Bovendien zullen zij dat doen wan-neer de prijs het best is. Kopers én verkopers van elektriciteit zullen hun ‘moment van de dag’ kiezen. Een tuinbouwer die zijn serres verwarmt met een installatie voor warmte-krachtkoppeling, bijvoorbeeld, zal de overtol-lige elektriciteit het net opsturen wanneer de vraag en dus de prijs het hoogst is. Voor Vanderschueren staat het daarom vast dat netbeheerder Elia het netwerk flexibeler moet maken, en die flexibiliteit moet beheren. Voer voor toptechnologie.

iedereen leverancierLampiris neemt alvast de handschoen op. Ze-ker op het vlak van gedecentraliseerde warm-tekrachtkoppeling (WKK) heeft het een aantal pilootprojecten lopen, waar de inspiratie uit het buitenland komt. Lampiris wil het gebruik van warmtekrachtkoppeling op kleine sites (denk aan een flatgebouw, een rusthuis, …) promo-ten. WKK is als het ware een verwarmingsketel die ook elektriciteit produceert. De eigenaar van zo’n installatie kan dan aanschakelen wan-neer de elektriciteitsprijs hoog is. De elektrici-teit verkoopt hij – bijvoorbeeld aan Lampiris -,

de warmte gebruikt hij zelf onmiddellijk of hij slaat ze nog even op om later te gebruiken. Een blik in de toekomst.

Maar niet alleen de omgeving dicteert Lampiris wat het moet doen. Het bedrijf heeft ook nog enkele eigen toekomstprojecten in de mouw zitten. Een eerste is net opgestart, onder de naam Lampiris Isol. Hierbij worden klanten geholpen bij de betere isolatie van hun huis. Lampiris beschikt over informatie over het ver-bruik van zijn klanten. Het kan dat verbruik dus vergelijken met het verbruik van gelijkaardige klanten. Op die manier kan samen met de klant bekeken worden wat nuttig zou zijn. Lampiris helpt bij de energie-audit en bij het aanvra-gen van subsidies. Samen met mensen uit de bouwsector is een joint-venture gestart om de isolatiewerken uit te voeren. De bedoeling is om naderhand te kijken hoeveel het verbruik ge-daald is. ‘We doen dus meer dan alleen de pure levering van energie’, aldus Vanderschueren. ‘We worden een ‘energiedienstenbedrijf’.’

# (ddw)

lampiris en izen

Met Lampiris Isol profileert de leverancier zich als een raadgever

in slim omgaan met energie.

kmo’s lopen achter

met izen werkt lampiris samen in

een partnerschap.

beide bedrijven merken dat de kmo's nog een vrij onontgonnen gebied zijn wat betreft een toekomstgerichte energievoorziening. de ironie is dat de meeste gezinnen intussen de voordelen van de geliberaliseerde markt wel kennen en vlot van leverancier wisselen. ook de grote bedrijven hebben hun energie-voorziening aangepast zodat ze de kosten op langere termijn in de hand kunnen houden. maar bij de kleinere bedrijven is er nog veel sensibiliseringswerk, de kmo’s lopen achter. izen en lampiris pogen een deel van dat werk samen te doen.

Bruno Venanzi en Bruno Vanderschueren

Page 25: IZEN KMO magazine

25

alex polflietstaat vierkant achter de zon

Page 26: IZEN KMO magazine

26

U werkt regelmatig met ondernemers en bedrijven. Wat zijn hun redenen om in te zetten op groene energie en duurzaam-heid? Alex Polfliet: ‘Toen ik als groene jongen voor Agalev, Ecolo en Greenpeace werkte was onze leuze ‘Planet, Peo-ple, Profit’. Die volgorde kan je bij wat ik vandaag doe gerust omdraaien. De meeste klanten komen hier toch in de eerste plaats om financiële redenen aankloppen. En dan is het in de tweede plaats ook nog eens aangenaam dat het goed is voor de mensen en voor het milieu. Dat is ook geen probleem, vind ik. Zolang de doorbraak van groene energie maar ge-beurt.’ ‘Het is ook niet zo dat centen bij alle klanten doorslag-gevend zijn. Er zijn bedrijven die met ons samenwerken, en waarbij hun groene maatregelen hen netto alleen maar geld kosten. Colruyt is zo’n voorbeeld, maar ook Nike. Dat laatste heeft wereldwijd beslist dat al hun activiteiten CO2-neutraal moeten zijn. Dat gaat veel verder dan alleen inzetten op het

produceren van groene energie. Elke uitstoot van CO2 die zij veroorzaken, moeten ze compenseren. Dat krijg je nooit te-rugverdiend, en dat vinden ze ook niet nodig.’Er is tegenwoordig veel te doen over hernieuwbare energie. Ze zou te duur zijn. Het licht zou uitgaan als je de kerncen-trales stillegt.‘Wat dat laatste betreft is de invloed van Electrabel niet te onderschatten. Zij lobbyen echt om die boodschap erdoor te jagen. Dat is ook logisch. Dat klanten overstappen naar een andere energieleverancier is een ding. Vaak komt de stroom toch nog van de centrales van Electrabel, en is gewoon de tussenpersoon veranderd. Maar de klanten die zonnepanelen aanschaffen, zijn ze voor twintig jaar kwijt. Dat is veel gevaar-lijker.’ ‘Verder wordt de sector van de zonnepanelen verwe-ten dat ze door de overheidssubsidies en groene stroomcer-tificaten de kosten voor iedereen hebben doen stijgen. Dat

Alex Polfliet is een man met vele petjes op. Groene rebel in zijn jeugdjaren, later kabinetsmedewerker van groene ministers. daarbij ceo van zero emission solutions, dat bedrijven en overheden begeleidt in het optimalise-ren van hun energieverbruik. fervent wielrenner ook, en bovendien de voorzitter van pv-vlaanderen, de sectoror-ganisatie van de bedrijven die zonnepanelen installeren. en net als zijn vele activiteiten, bekijkt hij ook groene energie van heel verschillende kanten. alleen zijn geloof erin is zonder voorbehoud.

“iedereen gelijk voor de Wet, ook electrabel”

Page 27: IZEN KMO magazine

27

klopt, maar het komt wel slechts neer op een twintig euro per gezin, per jaar. Zo’n grote prijs om over te schakelen op een groene energieproductie is dat niet, vind ik. Weet u, het is nog maar eens een voorbeeld van een oneerlijke vergelijking. We betalen in dit land subsidies voor zoveel maatschappelijk belangrijke zaken, die we samen dragen. Waarom zou groene energie dan anders zijn? Mensen met zonnepanelen zullen voortaan een injectietarief moeten betalen, voor wanneer ze hun overtollige stroom weer op het elektriciteitsnet zetten. Op zich geen probleem, maar Electrabel – toch een speler die bijzonder veel elektriciteit op het net zet – betaalt dat am-per. Net zoals je een verzekering moet aanschaffen, voor als je paneel van het dak waait en schade veroorzaakt. Terwijl Electrabel kerncentrales opereert met massale veiligheidsri-sico’s, die niet eens te verzekeren zijn! Ik vind: iedereen gelijk voor de wet, en dan zal je zien dat groene energie veel goed-koper uitvalt.’U voelt zich benadeeld door de overheid, met de nieuwe re-gels.‘Het is een vertrouwensbreuk. Jarenlang zijn er subsidies betaald om tot dit punt te komen: de doorbraak van zonne-energie en een bloeiende sector. En net dan schaffen ze niet alleen de subsidies af, maar voeren ze ook een injectietarief in dat veel te duur is. Zo is het berekend op het gebruik van het hele elektriciteitsnet. Maar naast mijn huis staat er een kantoor met een joekel van een airco. Op warme dagen, wan-neer mijn zonnepanelen te veel energie produceren, gaat die welgeteld twintig meter over het net om die bak aan te drij-ven’. ‘Het resultaat van die regels is overigens niet dat zonne-energie duurder zou geworden zijn dan reguliere energie. Er is nog steeds grid parity. Maar het maakt niet meer uit, en zo haal je de incentive weg om te investeren in hernieuwbare energie. Ach, onlangs zagen we nog maar eens een staaltje van de kortzichtigheid van de Vlaamse overheid. Kondigde energieminister Freya Van den Bossche aan dat ze volgend jaar subsidies zou invoeren voor warmtepompen. En hop, er koopt een jaar lang niemand meer een warmtepomp. Ik ver-denk er de overheid van om bewust zonne-energie te willen afremmen. Wat idioot is. In een dichtbevolkt land als het onze zijn zonnepanelen de ideale manier om groene energie op te wekken.’Bent u dan pessimistisch over het lot van zonne-energie? ‘In-tegendeel, de toekomst ziet er geweldig uit. De performantie van de panelen zal alleen maar toenemen. En vergeet niet, we zijn wel degelijk concurrentieel hé. Het is niet omdat het zonder de subsidies wat langer duurt om je investering terug te verdienen, dat er geen terugverdieneffect meer is. En het

hangt van je specifieke situatie af hoeveel je terugverdient. Bovendien zorgt het zelf produceren van je energie voor con-trole op langere termijn. Je weet wat de stroom je zal kos-ten, en dat is veel waard. Zonne-energie maakt deel uit van de toekomst, daar twijfel ik geen moment aan. Alleen zijn de bokkensprongen vandaag slecht nieuws voor de sector van de zonnepanelen, daar maak ik me zorgen om.’Controle, zegt u. Zal de energieprijs nog zo fors stijgen, zoals men beweert?‘Dat is een moeilijke vraag. De energieprijs bestaat immers uit een resem factoren, die allemaal anders zullen evolueren. Wat de commodity betreft, de elektriciteitsopwekking zelf, is het al onduidelijk. Er zijn er die zeggen dat de olie bijna op is, maar dat betwijfel ik. Als ze onder de poolkap gaan boren kan het wel eens andersom zijn, bijvoorbeeld. Hetzelfde met gas. Als het schaliegas doorbreekt, is er meteen weer genoeg voor lange tijd. Bovendien, als een van de fossiele brandstof-fen duurder wordt, dan worden de andere relatief goedkoper. Uranium zou bijvoorbeeld wel degelijk als een van de eerste brandstoffen uitgeput raken, en daarmee het lot van kern-energie bezegelen. Maar dan wordt steenkool weer aantrek-kelijker natuurlijk. Aan de andere kant, een belangrijk deel van de energieprijs bestaat uit taksen, en die gaan de CO2-uitstoot van steenkoolverbranding dan weer duurder maken. Het enige wat zeker lijkt, is dat de kosten voor het elektrici-teitsnet de prijs tijdelijk gaan opdrijven. Er zal op termijn een Europees netwerk komen, en de investeringen daarvoor zul-len enorm zijn. Maar de prijs van de stroom wordt nadien wel weer lager. Een voorbeeld: in Scandinavië zitten ze met een enorm overschot aan goedkope stroom uit waterkracht. Het enige probleem is dat ze die stroom niet naar Duitsland en andere landen krijgen, omdat er geen kabel ligt. Die kabel zal duur zijn, maar de stroom goedkoop. Wat zal dat samen ge-ven? Dat zal blijken. Maar het verandert niets aan het feit dat hernieuwbare energie wel degelijk de toekomst uitmaakt.’

# (jh)

Het is niet omdat het zonder de subsidies wat langer duurt om je inves-tering terug te verdienen, dat er geen terugver- dieneffect meer is.

Page 28: IZEN KMO magazine

28

izen & de klimaatmakers

Page 29: IZEN KMO magazine

29

Voor de nieuwe opstelling De Klimaatmaker klopte Technopolis aan bij IZEN energy systems. Dat is geen verrassing. “We zetten al meer dan een kwarteeuw in op hernieuwbare energie. Zo willen we bijdragen aan een schoner klimaat,” zegt Gie Verbunt, CEO van IZEN. “In het begin keken mensen ons raar aan met onze hernieuwbare energie, gelukkig is dat nu helemaal anders. Toen Technopolis ons vroeg mee te werken aan een nieuwe opstelling rond het klimaat, konden we niet anders dan meteen ja zeggen.” Klimaatbewustzijn zit er bij IZEN ingebakken. In 2012 sponsorde de firma ook al Sing for the Climate, de zangactie van Nic Balthazar.

Al 26 jaar klimaatmakers26 jaar geleden stampte een bende jonge klimaatma(k)kers IZEN energy systems uit de grond. Uitgerust met idealen en een sterke vastberadenheid, besloten de medewerkers resoluut enkel hernieuwbare energieoplossingen

te installeren. Ondertussen is IZEN uitgegroeid tot een flinke KMO en een belangrijke speler in de hernieuwbare energiesector. Toch is het bedrijf altijd groen achter de oren gebleven. De missie is na al die jaren nog dezelfde: hernieuwbare energie beschikbaar maken voor iedereen. Want bij IZEN is men er van overtuigd dat groene energie de toekomst is en blijft.

TechnopolisIZEN is zeker niet de enige die er zo over denkt. Technopolis besliste enkele jaren geleden over te schakelen naar de energie van de zon. Op het dak plaatste IZEN 1.300 zonnepanelen die één derde van de elektriciteit voor Technopolis produceren. Een weerbericht opnemen? Energiebronnen zoeken voor een digitale stad? Je eigen CO2-uitstoot berekenen? In Technopolis kan het allemaal op zonne-energie! De zonnepanelen zijn het hoogtepunt van de duurzaamheidsactie die in 2007 in Technopolis is opgestart. “We hebben geïnvesteerd in

vuilnisbakken voor gescheiden afval, bewegingssensoren in plaats van lichtschakelaars, LED-verlichting …,’ vertelt gedelegeerd bestuurder van Technopolis Erik Jacquemyn.

Meer wetenschap“We hopen dat de nieuwe opstellingen jongeren meer inzicht kunnen geven in het klimaat. Wie weet kunnen we hen aanmoedigen te kiezen voor een wetenschappelijke studierichting waarmee ze zelf een bijdrage kunnen leveren,” vertelt Gie Verbunt. “Onze medewerkers hechten veel belang aan hoe zij in hun job mee het verschil kunnen maken. Onze ingenieurs zorgen er voor dat zonnepanelen zo veel mogelijk opbrengen. Onze energie-experts helpen gezinnen om energie te besparen. Enzovoort. Misschien komt één van de jonge klimaatmakers, later wel bij ons terecht!”

#JL

zelf een stad van energie voorzien? Je eigen weerbericht presenteren

en delen met al je vrienden? Bij technopolis weten ze hoe ze

jongeren moeten prikkelen! in samenwerking met izen energy

systems lanceerde technopolis drie nieuwe spelopstellingen rond

de klimaatmaker. de klimaatmaker maakt deel uit de nieuwe

zone xplora waar jongeren de beroepen van de toekomst kunnen

ontdekken. ecologisch verantwoord entertainment met een

educatief kantje!

Page 30: IZEN KMO magazine

30

Wat als?

het jaar van de kern-uitstapde overstap naar een volledig hernieuwbare energiewereld is moeilijk, maar wel mogelijk. maar dan moeten we wel van onze verslaving aan kernenergie af. laten we daar nu eens over fantaseren, in een jaar van fictieve krantenartikels. Alles wat u hier leest is verzonnen, maar wel gebaseerd op wat spe-cialisten zelf verwachten. en besluit dan met ons dat we best niet wachten op het noodscenario van dit verhaal.

17 januari 2014

brEaking nEWSHet weekblad Le Nouvel Observateur

heeft onthuld dat Europa eind vorig jaar ontsnapt is aan een kernramp. In de Franse centrale van Fessenheim, tegen de Duitse grens, vond in de nacht van 17 op 18 november een incident plaats, waarbij de koelsystemen een oververhitte reactor niet meer de baas konden. Enkel de snel opgezette aanvoer van bluswater uit de Rijn heeft het smelten van de reactorkern kunnen verhinderen. De kernwaakhond ASN zou geweten hebben van het incident in Frankrijks oudste van 58 kernreactoren, maar medewerkers werd verboden om het verhaal naar buiten te brengen.

22 februari 2014

ook Britten vallen voor fessenheim-beweging

Nadat de Fessenheim-beweging, zo genoemd naar het nucleaire inci-

dent, op enkele weken tijd drie massale anti-kernenergiebetogingen in Frankrijk, Duitsland en België op de been bracht, loopt nu ook Groot-Brittannië storm tegen kerncentrales. In Londen stroom-den gisteren honderdduizend betogers samen om een onmiddellijke kernuitstap te eisen. Daarmee stijgt de druk op de Europese politici om Europa kernvrij te maken tot ongekende hoogten. In Frankrijk blijft het doofpotschandaal rond Fessenheim koppen eisen tot op het hoogste niveau. Nadat minister van Energie Delphine Batho al aftrad, deed de CEO van Fessenheim-uitbater Electricité de France (EDF) Henri Proglio gisteren hetzelfde. De beurskoers van EDF bleef in vrije val.

12 maart 2014

Europa stapt uit kernenergie

Tijdens een historische Europese top hebben de Europese regeringsleiders be-slist om vanaf 1 mei alle kerncentrales binnen de EU te sluiten. Enkel Frankrijk

bleef zich tot op het laatste moment verweren, al stond ook voor premier Hol-lande het principe van de uitstap niet ter discussie. Zijn argument, dat er jaren van voorbereiding nodig waren, haalde het echter niet van de gigantische druk die de Fessenheim-beweging op de Europese politieke klasse legt. De organisatie telt op twee maanden tijd 73 miljoen leden.

Page 31: IZEN KMO magazine

31

5 april 2014

fessenheim wordt SHIfT

De populaire anti-nucleaire Fessen-heim-beweging heeft haar naam

veranderd in SHIFT, om een bredere groene boodschap voor te staan dan enkel het protest tegen kernenergie. ‘Uiteraard ging het ons in de eerste plaats om de veiligheid van de mensen’, legt voorzitter Klaus Mängel uit. ‘Maar op een dieper niveau zijn wij ontegen-sprekelijk een groene beweging, die wil dat mensen de energie die ze verbrui-ken controleren, in plaats van er de speelbal van te zijn. Je ziet het vandaag al aankomen dat we weer massaal voor steenkool en gascentrales gaan kiezen, om het nucleaire verlies op te vangen. Maar dan kiezen we er opnieuw voor om afhankelijk te zijn van fos-siele brandstoffen, en een slachtoffer van een veranderend klimaat. Daarom noemen wij ons nu SHIFT: we willen een radicale omslag naar hernieuw-bare energie maken. Gas en steenkool kunnen een rol spelen in het proces daarnaartoe, maar het zijn geen doelen op zich. Het is nu of nooit!’

3 mei 2014

STRooMPAnnES BlIjVEn BEPERkT

De door tegenstanders van de kernuitstap voorspelde stroompan-

nes in Europa blijken mee te vallen. Drie dagen nadat de kerncentrales zijn stilgezet, zijn er kleine onderbrekingen geweest in België en Groot-Brittannië, maar dit wordt gewijt aan onervaren-heid van de netwerkautoriteiten. Enkel Frankrijk heeft, zoals voorspeld door de grote afhankelijkheid van kernenergie in het land, grotere problemen. ‘De interconnectiviteit tussen de Europese landen heeft haar rol tot dusver goed gespeeld’, zegt Daniel Dobbeni, CEO van de Belgische beheerder van het stroomnet Elia. ‘Spanje, Portugal en Zwitserland doen wat ze kunnen om de tekorten in Frankrijk aan te vullen, maar hun aanbod is niet altijd groot genoeg voor de Franse vraag. Het wordt dan ook verwacht dat de stren-gere efficiëntie-eisen die de Europese Commissie aan Frankrijk oplegt, nog worden verstrengd.’

22 april 2014

‘Dit is een groen Marshallplan voor Europa’

Een week voor de nucleaire uitstap heeft de Europese Commissie met haar Ener-gieplan een verzameling revolutionaire maatregelen voorgesteld.

Wat de bevoorrading betreft, moet het gat dat het wegvallen van de kernenergie slaat, dichtgereden worden door een veel groter gebruik van de bestaande steen-kool- en vooral gascentrales. Er zijn afspraken gemaakt met Rusland en Colombia, voor een betrouwbare aanvoer van respectievelijk gas en steenkool.Maar hét doel wordt om zo snel mogelijk volledig te kunnen vertrouwen op her-nieuwbare energie. Daarvoor wordt een investeringsproces op poten gezet, op Europese schaal. Bedoeling is om binnen een jaar de fabrieken klaar te hebben om zelf alle nodige zonnepanelen te kunnen produceren. Wat windmolens betreft, wordt er op drie jaar gerekend. Verwacht wordt dat deze investeringen tienduizen-den jobs zullen opleveren.

Peak Shaving Los van de bevoorradingszekerheid, is een bijzonder groot deel van het Euro-pese Energieplan voorbehouden aan efficiëntie. Het zijn deze maatregelen die de Europese bevolking het sterkst zal voelen, zo wordt voorspeld. Onder de noemer ‘Peak Shaving’ zal het voor een heel aantal activiteiten gunstig worden om vroeger of later op de dag door te gaan. Voor sommige wordt dat zelfs verplicht. Concreet zullen werkuren tussen vijf en zeven uur ’s avonds extra belast worden, en zal het in die periode afgeraden worden om energie-intensieve huishoudapparaten als wasmachines en droogkasten te gebruiken. Binnen een jaar zal dat laatste zelfs automatisch gebeuren, en kiest een slim stroomnetwerk het ideale moment om een afwasmachine te laten draaien. Ook heel wat openbare voorzieningen zullen tijdens de avondlijke piekperiode op een lager pitje draaien. De airconditioning in openbare gebouwen in Zuid-Europa wordt drie graden hoger gezet, en roltrappen zullen tijdens de piek worden stilgezet.‘Het is enkel op deze manier dat we onze ambitieuze doelstellingen kunnen beha-len’, riep Commissievoorzitter Manuel Barroso op. ‘Dit is Europa’s groene Mars-hallplan, en net zoals na WO II is het ook nu de bedoeling om ons continent weer op te bouwen vanop nieuwe grondvesten.’

Page 32: IZEN KMO magazine

32

het jaar van de kernuitstap

3 juli 2014

nieuwe studierichting: ecologisch netwerkmanagement

De Karel De Grote Hogeschool (KDG) organiseert komend academiejaar een nieuwe studierichting. Studenten van de professionele bachelor Ecologisch

Netwerkmanagement zullen leren om stroomnetwerken van overheden en bedrij-ven zo efficiënt mogelijk op te zetten. KDG volgt met deze opleiding een Europese trend. Algemeen directeur van KDG Dirk Broos voorspelt een zekere toekomst voor deze nieuwe bachelors. ‘Het zal almaar belangrijker worden om elektriciteit efficiënt te gebruiken, en een slim stroomnet speelt daarbij een cruciale rol.’

15 september 2014

‘Co2-piek is noodzakelijk kwaad’

Klaus Mängel, hoofd van SHIFT, sprak gisteren de kritiek op de kernuitstap sterk tegen. Volgens hem is de sterkere uitstoot van CO2 van de afgelopen maanden een

noodzakelijk kwaad om tot een hernieuwbare energiewereld te komen. ‘We wisten natuurlijk dat het aanwenden van gas- en kolencentrales de uitstoot zou vergroten. Maar de bewering van sommigen dat kernenergie zo slecht niet was, klopt daarmee niet. We waren verslaafd aan nucleaire energie, en die verslaving maakte ons kwets-baar. Dat heeft Fessenheim toch laten zien? Vandaag zijn we nog niet in staat om heel Europa op hernieuwbare energie te laten draaien, maar het is ongelooflijk hoe snel het gaat. Omdat er nu eindelijk veel geld gestoken wordt in de productiecapaciteit van zonnepanelen en windmolens, én in de kennis over het efficiënt aanwenden van ons stroomnet, komt de groene toekomst binnen handbereik. Dat zou nooit waar geweest zijn als we de gemakkelijke weg van de kernenergie waren blijven bewandelen. We verwachten dat we tegen 2030 voor 70 procent, en tegen 2040 volledig op wind- en zonne-energie draaien. Milieudeskundigen zijn het erover eens dat dat opweegt tegen de tijdelijk hogere CO2-uitstoot. De crash was nodig.’

2 november 2014

ook Audi Brussels sluit de deuren

De Europese industrie blijft klap-pen incasseren. Nu ook de gevierde

fabriek Audi Brussels moet de deuren sluiten. Daarmee komen nog eens 3000 mensen op straat te staan, nadat eerdere fabriekssluitingen al tienduizenden jobs hebben geëist, zowel in België als in Europa. ‘De auto-industrie is gewoon niet op-gewassen tegen de hoge elektriciteits-prijzen van vandaag’, zegt François-Xavier Dubois, secretaris-generaal van automobielfederatie Febiac. ‘Ook voor de kernuitstap waren we namelijk al erg bezig met energie-efficiëntie. En de maatregelen van de afgelopen maanden – meer weekend- en nacht-werk, productiepauzes in de vooravond, … - waren niet voldoende om ons voort-bestaan te rechtvaardigen. De delokali-sering van de Europese industrie heeft daarmee in een finaal stadium bereikt. Nadat eerder werd uitgeweken naar de lageloonlanden, zijn deze bedrijven nu op zoek naar goedkope-energielanden. Enkel de groene industrie overleeft, omdat de hogere elektriciteitsprijs hun investeringen verantwoordt. Europa wordt nu een echte diensteneconomie. Productie van consumptie-artikelen is voor elders.’

19 december 2014

Op het einde van ‘Het Jaar van de Ker-nuitstap’ mag een voorlopige conclu-

sie worden gemaakt. De grote verrassing van dit jaar is dat niet het milieu of de energiebevoorrading de grote slachtof-fers zijn van de kernuitstap, maar wel de armen. Sociologen spreken zelfs van een nieuwe sociale kloof. Waar de Eu-ropese middenklasse en rijken de ver-dubbelde elektriciteitsrekeningen aan hebben gegrepen om te investeren in eigen zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen – en op die manier zo goed als energie-onafhankelijk werden – konden de armen de hogere rekeningen

alleen maar ondergaan. ‘Zeker omdat ze wonen in huurwoningen en in appar-tementen van sociale huisvestingsmaat-schappijen, die traditioneel veel minder geïsoleerd zijn als woningen waarin de eigenaars wonen’, klinkt het bij Netwerk Tegen Ar-moede, een federatie van armenverenigingen. ‘De beslissing in de jaren 90 van heel wat sociale huisves-tingsmaatschappijen om te gaan verwarmen op elek-triciteit is daar een goed voorbeeld van. De overheid moet hier dringend bijspringen.’Het heeft er alles van weg dat de Europese overheden dit

begrepen hebben. In de wandelgangen is te horen dat men werkt aan een ra-dicaal anders belastingsysteem, waar-

bij de lasten op de lonen verschuiven naar kapitaal en energieverbruik. Dat zou armen niet alleen aan meer jobs helpen, maar ook het geld vrijmaken voor energiesubsidies. In België is te horen dat men het voor huurders zo goed als gratis wil maken om een hernieuwbare ener-gie-installatie te plaat-

sen. Premier Di Rupo is formeel: ‘Deze nieuwe maatschappelijk kloof moet kost wat kost gedicht worden.’ # (jh)

EEnniEuWE SocialE kloof

18 juni 2014

no more nIMBYDe Belgische overheid maakt het inwoners voortaan erg moeilijk om bezwaar aan

te tekenen tegen de installatie van een windmolen in de omgeving. Dat maakt tal van vergunningen mogelijk, die nu worden tegengehouden door buurtbewoners. Luc Desender, CEO van Electrawinds, looft de beslissing. ‘Het Not In My Back Yard-principe maakt in een dichtbevolkt gebied als België heel wat van onze projecten on-mogelijk, omdat er telkens bezwaar wordt aangetekend. Maar in een groene toekomst zal iedereen met windmolens moeten leren leven. Wij doen er intussen alles aan om de overlast te beperken.’

Page 33: IZEN KMO magazine

33

Wat zijn de ambities van Vlaanderen op vlak van hernieuwbare energie?‘Het energievraagstuk is wereldwijd één van de grootste maatschappelijke en economische uitdagingen. Vlaan-deren wil daarin een voortrekkersrol spelen. Een energietransitie is noodza-kelijk. We streven ernaar om op termijn maximaal onze energiebehoefte uit hernieuwbare energie te halen en een slim elektriciteitsnetwerk uit te bou-wen. De energie zelf willen we zo veel mogelijk in Vlaanderen opwekken.’

Waarom knagen de energiekosten aan de concurrentiekracht van onze KMO’s? ‘Loon- en energiekosten bepalen de concurrentiepositie van onze Vlaamse economie. De eerste prioriteit voor de transitie naar een nieuw energie-systeem, is dan ook een drastische vermindering van de energievraag. Het

is absoluut noodzakelijk dat de globale vraag naar primaire energie tegen 2050 met de helft vermindert. Alle sectoren - gezinnen, industrie, energiesector, mobiliteit, … - zullen hiertoe moeten bijdragen. Een efficiënter gebruik van grondstoffen en energie zal een inter-nationaal kostenvoordeel geven aan onze ondernemingen. Een andere optie is er niet, want dan prijst men zich uit de markt.’

Hoe ziet u het aandeel van hernieuw-bare energie in Vlaamse bedrijven evolueren?‘Verschillende industriële sectoren hebben de voorbije periode al inspan-ningen geleverd voor het opvoeren van de decentrale energieproductie. Dat gebeurt vaak met lokale producties van energie die rechtstreeks wordt benut en daardoor dikwijls ook goedkoper is. Op 20 jaar werd het aandeel her-

nieuwbare energie in de papiersector bijvoorbeeld meer dan verdubbeld. Sowieso zullen de jobs van de toekomst allemaal wat groener worden, omdat de niet-duurzame economie geen plaats meer zal krijgen. De fabriek van de toekomst is een groene fabriek.’ Welke rol kan de hernieuwbare ener-giesector betekenen in de economie van toekomst?‘In de zogenaamde ‘backcastingstu-die 2050’ hebben we berekend dat de omschakeling van het Belgisch ener-giesysteem naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050 een kostprijs heeft van 300 à 400 miljard euro, en een jaar-lijkse opbrengst door vermeden kosten kan hebben van 10 miljard euro per jaar. Bovendien zouden er volgens deze studie tegen 2030 20.000 à 60.000 extra voltijdse banen bijkomen.’

# (jh)

“vlaanderen moet groene voortrekker Worden”van het belang van hernieuwbare energie moeten we vlaams minister-president kris peeters niet overtuigen. de energietransitie is voor hem geen interessante toe-komstpiste, het is een evidentie. ‘voor de niet-duurzame economie zal er geen plaats meer zijn.

kris peeters

legt de lat hoog

Page 34: IZEN KMO magazine

34

izenprojecten

Project 2012Wijngaard Natie

LocationAntwerpen

CustomerWijngaardnatie NV

Installation size 4 x 312 kWpModules ReneSola 240 Wp - 1300pInverters REFUsol 20k - 13pFrames VME - aluminium

Zonneboilerproject 2013 aardbeienkwekerij ELMI - Meerle

60 m² zonnecollectoren2 x 1.500 liter buffervat

2 externe warmtewisselaars welke respectievelijk sanitair warm water en

centrale verwarming aansturen.

Verwachte jaaropbrengst 22.692 kWh

Project 2012Sibelco

LocationDessel

CustomerSCR-Sibelco NV

Installation size 279,36kWpModules ReneSola 240 Wp - 608pReneSola 245 Wp - 576pInverters REFUsol 20k - 13pFrames VME - aluminium

sibelco279,36kwp

elmi meerle

22.692 kwh

wijngaard natie

antwerpen1200 kwp

Page 35: IZEN KMO magazine

35

Project 2010Machiels Opglabbeek

LocationMachiels - OpglabbeekBelgium

CustomerMachiels nvHasselt

Installation size 1.3 MW

machielsopglabbeek

1.3 mw

Project 2011Zonnecentrale Tongeren

LocationHödlmayr International

Tongeren

CustomerMachiels nv

Hasselt

Installation size 4536 kWpModules Upsolar 210 wp - 21 600 p

Inverters REFUsol 10 K - 152 pFrames VME - aluminium

Hödlmayr international

tongeren4536 kwp

Project 2008Zonnecentrale Heusden-Zolder

LocationMachiels - LRM HeusdenHeusden-Zolder

CustomerMachiels nvHasselt

Installation size 4704 kWpModules Upsolar 200 wp - 23 520 pInverters REFUsol 15 K - 245 pFrames VME - aluminium

Zonne- centrale

Heusden Zolder4704 kWp

Project 2011Siponto

LocationSiponto - SAS Di Tinasol SRLManfredonia (IT)

CustomerSiponto - SAS Di Tinasol SRL

Installation size 956.8 kWpModules Renesola 230 wp - 4160 pInverters REFUsol 20 K - 52 pFrames VME - aluminium

sipontomanfredonia

italy956.8 kwp

http://www.youtube.com/ user/iZEngrouP

Page 36: IZEN KMO magazine

36

energy systems

ONAFHANKELIJKVAN STIJGENDE ENERGIEKOSTENHeel wat zorginstellingen deden al een beroep

op IZEN zonneboilers en PV zonnepanelen om

energiekosten te besparen. En u?

Foto: Woonzorgcentrum Biezenheem | Bissegem

“Ondanks uitbreidingen en extra activiteiten is het totale elektriciteitsverbruik in onze zorginstellingen sinds 2007 gestabiliseerd. Al onze woonzorgcentra zijn voorzien van een zonneboilersysteem. Zo kunnen we besparen op het vele warme water dat nodig is. Omwille van dat hoge verbruik zouden zonneboilers volgens ons zelfs verplicht moeten worden in woonzorgcentra.”

“Ook liggen er zonnepanelen op het dak van woonzorgcentrum Biezenheem (sinds 2010) en van De Weister (sinds juni 2012). Dat leverde ons in 2012 zo’n 45.100 kWh gratis elektriciteit op.”

Rik Lambert, directeur OCMW Kortrijk

Wil u ook nagaan hoe u energie kan besparen in uw organisatie? Onze energie-experts zoeken een oplossing voor uw specifieke energievraagstuk!

www.IZEN.eu | [email protected] Zonneboiler | Zonnepanelen | Warmtepomp