Kmo-financiering: een stand van zaken

of 12 /12
VKW Beleidsnota KMO-financiering Een stand van zaken Auteur: Geert Janssens, Hoofdeconoom VKW Metena 69 december 2013

Embed Size (px)

description

VKW Metena maakte een update van de kredietsituatie van het bedrijfsleven. Het afgelopen jaar zagen we voor het eerst sinds lang een terugloop van het kredietvolume, vooral bij grote bedrijven. Een zwakke conjunctuur en een dalende investeringsvraag lagen hier aan de basis. Niettemin blijft de kredietsituatie precair, vooral voor kleinere bedrijven en voor financiering op lange termijn in het algemeen. We schatten in dat momenteel 30.000 kleinere bedrijven gehinderd worden door één of andere kredietbeperking vanwege hun bank. Daartegenover staat dat bedrijven zelf nog te veel gefocust blijven op bancair krediet. Ondertussen kijken we uit naar onder meer het Vlaamse bankenplan dat een aantal obstakels snel van de baan wil ruimen. Meer info: http://www.vkw.be/kennisbank/beleidsnota-bedrijfsfinanciering

Transcript of Kmo-financiering: een stand van zaken

 • 1. 69 december 2013 VKW Beleidsnota KMO-financiering Een stand van zaken Auteur: Geert Janssens, Hoofdeconoom VKW Metena
 • 2. Inhoudstafel Vaststellingen Europees bankwezen blijft kwetsbaar. Kredietsituatie Belgi Weinig niet-bancaire alternatieven Kmo-financiering enkele nuttige benchmarks Wijzigend landschap De integrale tekst van de VKW beleidsnota is te vinden op: http://www.vkw.be/kennisbank/beleidsnota-bedrijfsfinanciering
 • 3. Vaststellingen 1. 2013: terugloop kredietvolume bij voornamelijk grote bedrijven. 2. Kredietsituatie precair voor 30.000 kleinere bedrijven (n of andere kredietbeperking door bank) Bron: Deloitte KMO Kompas 2013 3. Bedrijven blijven te veel gefocust op bancair krediet.
 • 4. Europees bankwezen blijft kwetsbaar vooral Europees financieel systeem blijft kwetsbaar Zuid-Europese en Ierse banken blijven kwetsbaar banken uit het noorden onder zware druk (veel vorderingen op zwakke eurolanden) Eurocrisis zelf weegt op vooruitzichten bankwezen veel bedrijfsfalingen = veel afschrijvingen Invoering Bazel III is hachelijk vraagstuk Europese banken hebben lage buffers Europese banken minder winstgevend
 • 5. Kredietsituatie Belgi (1) Stagnerende volumes: Kmos en microbedrijven riskeren het minst makkelijk aan krediet te geraken. Belgische banken leverden sinds 2008 ernstige inspanningen om de economie te blijven financieren. Uitstaande volume aan Belgische bedrijven met 20 miljard euro toegenomen. Europees perspectie: Bank Lending Survey (ECB): Belgische Kmos die een kredietaanvraag indienden, slechts in 66% volledig aanvaard. Momenteel 28 % van de Kmos gebukt onder kredietrantsoenering = 50.000 kmos
 • 6. Kredietsituatie Belgi (2) Hoge weigeringsgraad: Onderzoek Kenniscentrum voor financiering Kmos (KeFiK): kredietsituatie op de markt van bedrijfskredieten is duidelijk gespannen. Bron: KeFiK, maart 2013
 • 7. Weinig niet-bancaire alternatieven Het is belangrijk dat bedrijven voor hun financiering beschikken over meerdere opties. Het Europees bedrijfsleven is momenteel te afhankelijk van bankfinanciering in vergelijking met de Amerikaanse collegas. Bron: Deutsche Bank
 • 8. Kmo-financiering financieringsbronnen voor kmos Bron: KeFiK
 • 9. Kmo-financiering relatie met de bank Bedrijven zijn zich te weinig bewust van de rol die de relatie met hun bank speelt in de totstandkoming van een krediet. Ratingsystemen objectiveren de kredietbeslissingen. Ratings spelen niet alleen een rol bij het bepalen van de kans op het verkrijgen van krediet, maar ook bij het bepalen van de hoogte van de rentevoet. De KeFiK ontwikkelde een webtool waarmee bedrijven een ratingsimulatie kunnen uitvoeren.
 • 10. Kmo-financiering waarborgen Bron: KeFiK, 2011
 • 11. Wijzigend landschap: enkele trends 1. Verzekeringsmaatschappijen komen op de markt van kredietverlening aan bedrijven. 2. Oprichting van private investeringsfondsen voor kredietverlening aan Kmos. 3. Aanbod vanuit private equity-spelers 4. Verandering in obligatiemarkt: mini-obligaties
 • 12. Wijzigend landschap: Vlaams bankenplan Gesprekken tussen de bankensector en de ondernemingsorganisaties beogen een aantal structurele knelpunten van de baan te ruimen: Afspraken rond onnodig en verkeerd gebruik kaskredieten Verbetering kwaliteit kredietdossiers Kader voor crowdfunding Verruiming van de win-winlening Oprichting van kmo-fondsen ten bedrage van 1 miljard euro