Presentatie mvo voor de kmo

download Presentatie mvo voor de kmo

of 30

 • date post

  14-Dec-2014
 • Category

  Business

 • view

  534
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Introductie maatschappelijk verantwoord ondernemen voor KMO's. Presentatie gegeven voor de Plato groei-groep van Mechelen, op 14 juni 2012

Transcript of Presentatie mvo voor de kmo

 • 1. MVOMVO in de KMO

2. OefeningNoteer een cijfer tussen 1 & 101 zijnde jouw bedrijf werkt volledig volgens deprincipes van mvo / duurzame aanpak (of wat jeer onder verstaat) en 10 zijnde dat jullie erhelemaal niet mee bezig zijn 3. Whats in a name?United Nations statement, 1997Economic development, social development, andenviromental protection are interdependent andmutually reinforcing components of sustainabledevelopment. Sustained economic growth isessential to the economic and social developmentof all countries, in particular developingcountries. 4. Whats in a name?PEOPLE PLANET PROFIT zijnonderling afhankelijk 5. Whats in a name?Europese Commissie, 2001De vrijwillige integratie van milieu ensociale overwegingen in debedrijfsactiviteiten, bovenop wettelijke encontractuele verplichtingen. 6. Whats in a name?Belgisch MVO Referentiekader, 2006Een proces waarbij ondernemingen vrijwilligstreven naar verbetering op bedrijfs- enmaatschappelijk vlak door op systematische wijzeeconomische, milieu- en sociale overwegingen opeen gentegreerde en coherente manier in degehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbijoverleg met stakeholders of belanghebbende vande onderneming deel uitmaakt van dit proces. 7. Whats in a name?Er zijn duurzame bedrijven, die on-duurzame producten maken, en er zijn on-duurzame bedrijven, die duurzame producten maken. 8. Waarom?Waarom doe je het? Uit zorg voor de komende generaties Werving en retentie van medewerkers Risicomanagement Innovatie en productontwikkeling Competitief voordeel tegenover concurrentie enweldra nadeel indien niet mee. Kostenbesparingen lange en korte termijn 9. BouwstenenVrijwillig:Gaat verder dan de wettelijke voorschriften. Vrijwillig maar niet vrijblijvend (engagementongeacht economische fluctuaties) Bepaald door visie en driversSystematisch, gentegreerd en coherent:Vraagt voor een structuur. Management-, accounting- assurance- enrapporteringssystemen 10. BouwstenenIn overleg met stakeholders enbelanghebbenden:Stakeholdermanagement is de basis van waar uitte vertrekken. 11. BouwstenenStappenplanStap 1: visiebepalingStap 2: stakeholderconsultatie en analyse huidigesituatieStap 3: doelstellingen bepalenStap 4: actieStap 5: analyse van de resultaten encommunicatie naar stakeholdersAdvies & DIY tools voor begeleiding van elke stapbestaan 12. Waarom?Waarom stakeholders betrekken? MVO strategie vormgeven, scherpstellen ofuitdagen Betrokkenheid vergroten Geloofwaardigheid vergroten Risico beperken en/of voorkomen Nieuwe kansen voor partnerships enproductontwikkeling detecteren Uitdagen van eigen organisatie/management 13. StakeholdersWie? Stakeholders >< shareholders, maar hebbentoch hetzelfde belang Shareholders zijn ook stakeholders Middenveld (Natuurpunt, BBL, Greenpeace,Unicef, ) = weinig kennis hierover bij KMOs Vakbonden, werkgeversverenigingen Werknemers, familie, concurrenten, financiers,immo, 14. Stakeholdermapping 15. Stakholdercommunicatie 16. Stakholdersamenwerkinghttp://www.unox.nl/nl/nieuw-van-unox/nieuw-van-unox-de-boeren- scharrelrookworst 17. VisieVisie Gentegreerd in algemeen beleid en visie. Langetermijn & baby-stepshttp://meursenmolijn.nl/mvohttp://nl.delhaize.be/nl-BE/Over-Delhaize/Duurzaam-ondernemenhttp://www.unilever.com/sustainable-living/ 18. VisieVisieDoor verschillende drivers die zowel intern(medewerkers, aandeelhouders, management)als extern (middenveld, klanten, markt, crisis)kunnen zijn kan een bedrijf een duurzamer padkiezen.SWOTS, businessplan, reflectie & brainstorming,mission statement helpen om tot eenuitgeschreven visie te komen. 19. SystemenTypes systemen Management; om beleid te bepalen bvb ISO26000 Accounting; om data te verzamelen bvb AA1000 Stakeholders Engagement Standard Rapportering; om aan transparantecommunicatie te doen bvb Global ReportingInitiativehttp://www.duurzamehavenvanantwerpen.be/ Assurance standaarden om extern te latenvalideren; leunt sterk aan bij rapportering, bvbAA 1000 Assurance Standard 20. Trends Groei van MVO Meer aandacht van de consument voor MVO Groei markt van fair trade en bio producten endiensten in B-to-B en B-to-C Meer stakeholderbetrokkenheid- en druk Meer innovatie en productontwikkeling (C-to-C)en nieuwe samenwerkingsverbanden 21. Trends Meer regelgeving vanuit Europa Meer gebruik van MVO in werving en retentievan medewerkers Ketenmanagement Duurzaam aankopen (overheid en priv) Gentegreerde verslaggeving 22. Low hanging fruits Koop lokaal bio Fairtrade voor zowelmedewerkers, klanten als bij evenementen Organiseer een veggie-dag in het bedrijf Hergebruik papier, print recto verso en z/w engebruik een ecofont (www.ecofont.nl) Verlicht met LED en gebruik algemeneschakelaars om s avonds alle apparatenmakkelijk uit te schakelen. Stimuleer medewerkers om met de fiets of hetopenbaar vervoer naar het werk komen. 23. Low hanging fruits Voorzie fruit voor medewerkers en bezoekers. Kleedt de kantoorruimte aan met planten Poets met ecologische verantwoorde middelen. Zet de thermostaat lager en installeer eenautomatische regelaar voor s nachts. Installeer water besparende koppen op kranen. Zet zonnepanelen op je dak of een windmolenin je tuin. Skypen ipv een vliegtuig te nemen bespaarteen hoop CO2 (of neem de trein) 24. Low hanging fruits Hang een ideenbus voor medewerkers voorgroene ideetjes. Kies een duurzame kantoorleverancier. Gebruik herlaadbare batterijen en recycleer deandere. Bereken je footprint en die van je producten. Sorteer afval Promoot thuiswerken. Zorg voor de juiste bandenspanning op jewagenpark. Zet het raam open in plaats van de airco aan. 25. Low hanging fruits Koop gerecycleerd kantoormeubilair en/of geefje eigen kantoormeubilair een tweede leven ofkoop C-to-C Gebruik een kop of bekertjes van plantaardigmateriaal Stimuleer het drinken van kraantjeswater doormooie karaffen en drinkbussen te voorzien. Probeer verspilling van eten bij events tevoorkomen. Gebruik FSC papier en vegetale inkten engebruik geen grote kleurvlakken in design 26. CommunicatieCommunicatieplanWie wat - wanneer - hoeTransparantie Labels Verslaggeving StakeholdersPositioneringGreen is the new normal 27. HulpSubsidies van de overheid voor: Advies en begeleiding Energieaudits ?Project Strategisch Ondernemen voor strategische begeleidingmvo/marketing/kwaliteitszorg 50% van de kosten met eenmax van 10.000,00 (eigen inbreng 5.000,00 )www.agentschapondernemen.be/strategischondernemenKMO-portefeuille voor advies. 50% van de kosten met een maxvan 5.000,00 (eigen inbreng 2.500,00 ) www.kmo-portefeuille.beEuropese EFRO-subsidies www.provant/europahttp://www.energiesparen.be 28. Info www.kauri.be www.mvovlaanderen.be www.mvonederland.be www.gri.com www.duurzaamheidsverslaggeving.be www.duurzaamcommuniceren.be www.moonennatural.be www.ecobos.be www.fairtrade.be www.vegetarisme.be www.e-co2.be www.nnof.be www.steelcase.be 29. OefeningNoteer een cijfer tussen 1 & 101 zijnde jouw bedrijf werkt volledig volgens deprincipes van mvo / duurzame aanpak (of wat jeer nu onder verstaat) en 10 zijnde dat jullie erhelemaal niet mee bezig zijn en doe nu terug deline-up.