Presentatie mvo voor de kmo

30
MVO MVO in de KMO

description

Introductie maatschappelijk verantwoord ondernemen voor KMO's. Presentatie gegeven voor de Plato groei-groep van Mechelen, op 14 juni 2012

Transcript of Presentatie mvo voor de kmo

Page 1: Presentatie mvo voor de kmo

MVO MVO in de KMO

Page 2: Presentatie mvo voor de kmo

Oefening

Noteer een cijfer tussen 1 & 10

1 zijnde ‘jouw bedrijf werkt volledig volgens de principes van mvo / duurzame aanpak (of wat je er onder verstaat)’ en 10 zijnde dat jullie er helemaal niet mee bezig zijn

Page 3: Presentatie mvo voor de kmo

What’s in a name?

United Nations statement, 1997

“Economic development, social development, and enviromental protection are interdependent and mutually reinforcing components of sustainable development. Sustained economic growth is essential to the economic and social development of all countries, in particular developing countries.”

Page 4: Presentatie mvo voor de kmo

What’s in a name?

PEOPLE – PLANET – PROFIT zijn onderling afhankelijk

Page 5: Presentatie mvo voor de kmo

What’s in a name?

Europese Commissie, 2001

“De vrijwillige integratie van milieu en sociale overwegingen in de bedrijfsactiviteiten, bovenop wettelijke en contractuele verplichtingen.”

Page 6: Presentatie mvo voor de kmo

What’s in a name?

Belgisch MVO Referentiekader, 2006

“Een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders of belanghebbende van de onderneming deel uitmaakt van dit proces.”

Page 7: Presentatie mvo voor de kmo

What’s in a name?

Er zijn duurzame bedrijven, die on-duurzame producten maken, en er zijn on-duurzame bedrijven, die duurzame producten maken.

Page 8: Presentatie mvo voor de kmo

Waarom?

Waarom doe je het?

• Uit zorg voor de komende generaties• Werving en retentie van medewerkers• Risicomanagement• Innovatie en productontwikkeling• Competitief voordeel tegenover concurrentie en

weldra nadeel indien niet mee.• Kostenbesparingen lange en korte termijn

Page 9: Presentatie mvo voor de kmo

BouwstenenVrijwillig:

Gaat verder dan de wettelijke voorschriften. Vrijwillig maar niet vrijblijvend (engagement

ongeacht economische fluctuaties) Bepaald door visie en ‘drivers’

Systematisch, geïntegreerd en coherent:

Vraagt voor een structuur. Management-, accounting- assurance- en rapporteringssystemen

Page 10: Presentatie mvo voor de kmo

Bouwstenen

In overleg met stakeholders en belanghebbenden:

Stakeholdermanagement is de basis van waar uit te vertrekken.

Page 11: Presentatie mvo voor de kmo

BouwstenenStappenplan

Stap 1: visiebepalingStap 2: stakeholderconsultatie en analyse huidige situatieStap 3: doelstellingen bepalenStap 4: actieStap 5: analyse van de resultaten en communicatie naar stakeholders

Advies & DIY tools voor begeleiding van elke stap bestaan

Page 12: Presentatie mvo voor de kmo

Waarom?

Waarom stakeholders betrekken?

• MVO strategie vormgeven, scherpstellen of uitdagen

• Betrokkenheid vergroten• Geloofwaardigheid vergroten• Risico beperken en/of voorkomen• Nieuwe kansen voor partnerships en

productontwikkeling detecteren• Uitdagen van eigen organisatie/management

Page 13: Presentatie mvo voor de kmo

Stakeholders

Wie?

• Stakeholders >< shareholders, maar hebben toch hetzelfde belang

• Shareholders zijn ook stakeholders• Middenveld (Natuurpunt, BBL, Greenpeace,

Unicef,… ) = weinig kennis hierover bij KMO’s• Vakbonden, werkgeversverenigingen…• Werknemers, familie, concurrenten, financiers,

immo, …

Page 14: Presentatie mvo voor de kmo

Stakeholdermapping

Page 15: Presentatie mvo voor de kmo

Stakholdercommunicatie

Page 16: Presentatie mvo voor de kmo

Stakholdersamenwerking

http://www.unox.nl/nl/nieuw-van-unox/nieuw-van-unox-de-boeren-

scharrelrookworst

Page 17: Presentatie mvo voor de kmo

Visie

Visie

• Geïntegreerd in algemeen beleid en visie.

• Langetermijn & baby-steps

http://meursenmolijn.nl/mvo http://nl.delhaize.be/nl-BE/Over-Delhaize/Duurzaam-ondernemen http://www.unilever.com/sustainable-living/

Page 18: Presentatie mvo voor de kmo

Visie

Visie

Door verschillende drivers die zowel intern (medewerkers, aandeelhouders, management…) als extern (middenveld, klanten, markt, crisis…) kunnen zijn kan een bedrijf een duurzamer pad kiezen.

SWOTS, businessplan, reflectie & brainstorming, mission statement… helpen om tot een uitgeschreven visie te komen.

Page 19: Presentatie mvo voor de kmo

SystemenTypes systemen• Management; om beleid te bepalen bvb ISO

26000• Accounting; om data te verzamelen bvb AA

1000 Stakeholders Engagement Standard• Rapportering; om aan transparante

communicatie te doen bvb Global Reporting Initiative http://www.duurzamehavenvanantwerpen.be/

• Assurance standaarden om extern te laten valideren; leunt sterk aan bij rapportering, bvb AA 1000 Assurance Standard

Page 20: Presentatie mvo voor de kmo

Trends

• Groei van MVO• Meer aandacht van de consument voor MVO• Groei markt van fair trade en bio producten en

diensten in B-to-B en B-to-C• Meer stakeholderbetrokkenheid- en druk• Meer innovatie en productontwikkeling (C-to-

C)en nieuwe samenwerkingsverbanden

Page 21: Presentatie mvo voor de kmo

Trends

• Meer regelgeving vanuit Europa• Meer gebruik van MVO in werving en retentie

van medewerkers• Ketenmanagement• Duurzaam aankopen (overheid en privé)• Geïntegreerde verslaggeving

Page 22: Presentatie mvo voor de kmo

Low hanging fruits

• Koop lokaal – bio – Fairtrade voor zowel medewerkers, klanten als bij evenementen

• Organiseer een veggie-dag in het bedrijf• Hergebruik papier, print recto verso en z/w en

gebruik een ecofont (www.ecofont.nl)• Verlicht met LED en gebruik algemene

schakelaars om ‘s avonds alle apparaten makkelijk uit te schakelen.

• Stimuleer medewerkers om met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk komen.

Page 23: Presentatie mvo voor de kmo

Low hanging fruits

• Voorzie fruit voor medewerkers en bezoekers.• Kleedt de kantoorruimte aan met planten• Poets met ecologische verantwoorde middelen.• Zet de thermostaat lager en installeer een

automatische regelaar voor ‘s nachts.• Installeer water besparende koppen op kranen.• Zet zonnepanelen op je dak of een windmolen

in je tuin.• Skypen ipv een vliegtuig te nemen bespaart

een hoop CO2 (of neem de trein)

Page 24: Presentatie mvo voor de kmo

Low hanging fruits• Hang een ideeënbus voor medewerkers voor

groene ideetjes.• Kies een duurzame kantoorleverancier.• Gebruik herlaadbare batterijen en recycleer de

andere.• Bereken je footprint en die van je producten.• Sorteer afval• Promoot thuiswerken.• Zorg voor de juiste bandenspanning op je

wagenpark.• Zet het raam open in plaats van de airco aan.

Page 25: Presentatie mvo voor de kmo

Low hanging fruits• Koop gerecycleerd kantoormeubilair en/of geef

je eigen kantoormeubilair een tweede leven of koop C-to-C

• Gebruik een kop of bekertjes van plantaardig materiaal

• Stimuleer het drinken van kraantjeswater door mooie karaffen en drinkbussen te voorzien.

• Probeer verspilling van eten bij events te voorkomen.

• Gebruik FSC papier en vegetale inkten en gebruik geen grote kleurvlakken in design

• …

Page 26: Presentatie mvo voor de kmo

CommunicatieCommunicatieplanWie – wat - wanneer - hoe

Transparantie• Labels• Verslaggeving• Stakeholders

PositioneringGreen is the new normal

Page 27: Presentatie mvo voor de kmo

HulpSubsidies van de overheid voor:• Advies en begeleiding• Energieaudits ?Project Strategisch Ondernemen voor strategische begeleiding mvo/marketing/kwaliteitszorg… 50% van de kosten met een max van 10.000,00 € (eigen inbreng 5.000,00 €) www.agentschapondernemen.be/strategischondernemen KMO-portefeuille voor advies. 50% van de kosten met een max van 5.000,00 € (eigen inbreng 2.500,00 €) www.kmo-portefeuille.be Europese EFRO-subsidies www.provant/europahttp://www.energiesparen.be

Page 28: Presentatie mvo voor de kmo

Info• www.kauri.be• www.mvovlaanderen.be• www.mvonederland.be• www.gri.com • www.duurzaamheidsverslaggeving.be• www.duurzaamcommuniceren.be• www.moonennatural.be• www.ecobos.be• www.fairtrade.be• www.vegetarisme.be • www.e-co2.be • www.nnof.be• www.steelcase.be

Page 29: Presentatie mvo voor de kmo

Oefening

Noteer een cijfer tussen 1 & 10

1 zijnde ‘jouw bedrijf werkt volledig volgens de principes van mvo / duurzame aanpak (of wat je er nu onder verstaat)’ en 10 zijnde dat jullie er helemaal niet mee bezig zijn en doe nu terug de line-up.

Page 30: Presentatie mvo voor de kmo