Hrm kmo 27-03-2014

download Hrm  kmo 27-03-2014

If you can't read please download the document

 • date post

  10-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Hrm kmo 27-03-2014

 • 1.Beloning, motivatie en communicatie: Hoe inzet en trouw bevorderen? Veerle Hanssens - HR Coach 27 maart 2014

2. Intro Vaststelling (studies): Verloop in KMO is hoog, zeker ten aanzien van grotere organisaties Meer doorgroeimogelijkheden Meer jobrotatiemogelijkheden Betrokkenheid en verbondenheid vergroten: goed communiceren Motiveren en inspireren 3 3. Motivatie en beloning 4 4. Definitie motivatie Van Dale: Motivatie = het geheel van factoren (ook aandriften en beweegredenen) waardoor gedrag gestimuleerd en gericht wordt. Motivatie in een werkomgeving: = de bereidheid om zich in te spannen - in dit geval - voor het bedrijf of de organisatie. 5 5. Wat motiveert? Wat denkt u dat medewerkers het meeste motiveert? 6 6. Wat motiveert? Werkomstandigheden, werkdruk, werkzekerheid Carriremogelijkheden, ontwikkeling, evolutie Verloning en extra-legale voordelen cf. beloning (materieel) Management Effectief leiderschap Functie-inhoud Identificatie met de waarden en de cultuur van de organisatie Betrokkenheid Collegas en teamwerk Interne communicatie cf. communicatie: Waar staat je bedrijf voor? Breng je verhaal niet enkel naar klanten, maar ook naar (potentile) medewerkers en blijf je verhaal vertellen ! Veranderingsbeleid 8 7. Wat motiveert? Wat motiveert mij? Wat heb ik nodig om goed te kunnen werken? Er bestaan veel theorien over en er werden ettelijke studies over gedaan En ding is zeker: tevredenheid met het loon en de extralegale voordelen een hogere betrokkenheid, motivatie en retentie = een basisvoorwaarde !!! negatieve perceptie kan dus wel leiden tot verloop 9 8. Ons uitgangspunt Zelf-Determinatie Theorie (Deci & Ryan, 2000) : een multi-dimensionele visie op het motivatieconcept Autonome versus gecontroleerde motivatie Een motiverend personeelsbeleid 10 9. 11 10. Uitgangspunt 12 11. Autonome motivatie: WILLEN Behoefte aan autonomie Behoefte aan relationele verbondenheid Behoefte aan competentie Universeel en aangeboren, cruciaal voor het welbevinden en de groei van mensen, bevrediging ervan maakt energie vrij en is de motor voor het ontluiken van de optimale motivatie 14 12. Autonome motivatie: WILLEN 13. Autonome motivatie: WILLEN 14. Autonome motivatie: WILLEN 15. Autonome motivatie: WILLEN Hoe kunt u daar toe bijdragen? 16. Via een motiverend en waarderend (personeels-) beleid 19 17. Via een motiverend en waarderend (personeels-) beleid Mogelijke acties in de praktijk: 20 18. Via een motiverend en waarderend (personeels-) beleid Mogelijke acties in de praktijk: 21 19. Via een motiverend en waarderend (personeels-) beleid Mogelijke acties in de praktijk: 22 20. Autonome motivatie: dos en donts Dos: 23 21. (Interne) communicatie 24 22. Waarom intern communiceren? Betrokkenheid werknemers verhogen: blijf je verhaal herhalen; waar ga/wil je naartoe als bedrijf, zowel in team als individueel Erkennen van medewerkers (functionering- / evaluatiegesprek) Motiveren: feedback Algemene informatie doorstroom uitwisseling van informatie In tijde van crisis: vragen en onrust bij personeel wegnemen: Segmenteren van boodschappen: Alle werknemers moeten dezelfde basisinformatie krijgen Deze kan specifiek aangevuld worden per betrokken groep Algemeen principe: eerst intern communiceren, dan pas extern Informatie doorstroom blijven opvolgen Goede interne communicatie draagt bij aan het imago van het bedrijf 25 23. Communicatievormen Welke communicatievorm? Doelgroep Beschikbare kanalen Snelheid van informatie In functie van bereik en frequentie: Intranet (e-)mailing Valvas Personeelsblad Mondeling / schriftelijk 26 24. Goede interne communicatie is: Transparante communicatie Goede doorstroming van informatie Gaat twee kanten op; informatie die gehaald wordt op de werkvloer is soms nog belangrijker voor een leidinggevende dan de informatie die hij wou geven bottom-up en bottom-down Houdt rekening met de waarden en cultuur van de organisatie Duidelijke afspraken 27 25. Tips Een goede interne communicatie is en blijft essentieel; vermijd dat bepaalde zaken een eigen leven gaan leiden; wees duidelijk en vermeld steeds het waarom Voorzichtig met boodschappen per mail Opletten voor perceptie: ga verder dan je eigen perceptie! Herformuleer indien nodig Vervorming van boodschappen vermijden cf. tamtam zal zijn werk wel doen 28 26. Samenvatting / besluit Verhoog de betrokkenheid: blijf je verhaal herhalen; waar ga/wil je naartoe als bedrijf Denk aan de drie basisbehoeften waaraan voldaan moet zijn opdat iemand zou WILLEN: Autonomie Relationele verbondenheid Competentiefit Onthoud dat loon en extra legale voordelen enkel een basisvoorwaarde zijn voor betrokkenheid, motivatie en retentie Een goede interne communicatie is en blijft essentieel; vermijd speculaties; wees duidelijk en vermeld steeds het waarom 29 27. Vragen? Bedankt voor uw aandacht ! Veerle.Hanssens@securex.be 30 28. Werving & Selectie Rachid Boumalek HRM Coach UNIZO March 28, 2014 Unizo 29. Opbouw Werving & selectie algemeen Enkele vuistregels ifv een goed wervingsbeleid Hoe werven we? Elementen van een goede aanwerving? March 28, 2014 Unizo 33 30. Werving op maat van KMOs March 28, 2014 Unizo 34 31. Hoe werven we? Onderzoek van KATHO (nu Vives), UNIZO en iNostix uitgevoerd in 2009 bij 273 West-Vlaamse KMOs - 2 op 3 respondenten < 10 WN - 90% zijn familiale KMOs - Vooral diensten en industrile sectoren March 28, 2014 Unizo 35 32. 3/28/2014 36 33. 3/28/2014 37 Hoeveel bedrijven ( 50 % Van alle micro-ondernemingen zegt 1 op 4 een vast procedure te hebben, bij de + 50 werknemers stijgt dit tot 72,2%. Op het totaal blijft dit slechts 1 op 3. 34. 3/28/2014 38 Wie doet selectiegesprekken? Bedrijfsleider!!! 35. 3/28/2014 39 1. Spontane sollicitaties 62% 2. Uitzendkantoor 47% 3. VDAB 40% 4. Personeelsadvertenties in kranten en regionale bladen 36% 5. Andere: Onderwijs: stage ed. 31% 6. Eigen website 28% 7. Interne kandidaten 27% 8. Selectiebureau 19% Een KMO gebruikt 3 tot 6 wervingskanalen VDAB scoort slechter bij grote KMOs 36. ELEMENTEN VAN EEN GOEDE AANWERVING! March 28, 2014 Unizo 40 37. Elementen van een goede aanwerving 1. Behoefte aan personeel 2. Inhoud van de functie? Gewenste profiel? 3. Hoe ga ik werven? 4. Wervingsproces zelf March 28, 2014 Unizo 41 38. 2. Functieprofiel Functieprofiel =/= tekst voor advertentie Wat wel? 1. Wat verwacht ik van mijn medewerker? 2. Welk profiel van medewerker zoek ik? Kennis, vaardigheden, ervaring, persoonlijkheid, motivatie, => competenties Tip! Diploma/getuigschrift is richtinggevend, maar niet zaligmakend. 3. Wat bied ik de medewerker? March 28, 2014 Unizo 42 39. 2. Functieprofiel Valkuilen: Vertrekkend personeelslid als maatstaaf nemen Diploma als uitgangspunt nemen en niet de persoon Enkel eindcompetenties/vaardigheden formuleren en geen rekening houden met groeipad medewerker March 28, 2014 Unizo 43 40. 3. Hoe ga ik werven? Eigen werving? Eigen kanalen? Externe kanalen? VDAB, advertenties, Inschakelen externe partner? VDAB Uitzend Wervings- en selectiekantoor Jobkanaal Gemengd proces? March 28, 2014 Unizo 44 41. 3. Hoe ga ik werven? Wervingskanaal is afhankelijk van enkele uitgangspunten: Hoe dringend is de werving? Tijdelijke werving permanente werving Type van de functie: kaderlid onderhoudspersoneel Wat is mijn budget? March 28, 2014 Unizo 45 42. 3. Hoe ga ik werven? Voorbeeld: March 28, 2014 Unizo 46 Dringend? JA Tijdelijk? JA uitzendarbeid 43. 4. Wervingsproces - Voorzie ook een bepaalde (overgangs)periode - Indien extern: - Duidelijke afspraken: tijdslijn en doelstellingen - Tussentijdse opvolging March 28, 2014 Unizo 47 44. 5. Onthaal Vervelende situaties op de eerste werkdag vermijden: Aanwervingsproces stopt niet bij ondertekening contract, Onthaalbeleid: - Is de werkplek in orde? - Is de leidinggevende en zijn de collegas op de hoogte van de komst? - Aanduiden peter of meter op de werkvloer - Opmaken onthaalbrochure - Cruciale momenten: - 1e werkdag - 1e werkweek - 1e maand March 28, 2014 Unizo 48 45. een goed sollicitatiegesprek March 28, 2014 Unizo 49 46. Sollicitatiegesprek Doelstelling: wederzijdse kennismaking Verschaffen van informatie Kan de kandidaat de functie invullen? Wil de kandidaat de functie invullen? Past de kandidaat in de setting? March 28, 2014 Unizo 50 47. Voorbereidende fase Samenstellen selectieteam Wie ga je betrekken bij het interview? Maak duidelijke afspraken met betrokkene collegas! Bespreek samen het gewenst profiel! Zijn gesprekken voldoende zijn of ook testen voor de sollicitanten voorzien? March 28, 2014 Unizo 51 48. Gestructureerd interview Opmaken gesprekfiche voor het sollicitatiegesprek: zeker van te zijn dat alles wordt besproken. alle sollicitanten gelijke kansen de sollicitanten beter vergelijken Opmaken vragenlijst in overleg met betrokkene collegas wie stelt welke vragen? Opmaken beoordelingsformulier quoteren en noteren tijdens het gesprek op basis van een aantal beoordelingscriteria March 28, 2014 Unizo 52 49. Sollicitanten selecteren en uitnodigen Bepaal hoe men kan solliciteren: email/ brief / website,. Vermijd complexe sollicitatieformulieren Reageer door een ontvangstbevestiging te sturen Lees CVs/motivatiebrieven kritisch: Open geest en zonder vooroordelen Gewenste opleiding en ervaring Zijn er hiaten in het werkverleden? Tikfouten? Zicht op de functie? March 28, 2014 Unizo 53 50. Trek referenties na en/of schakel internet in. Preselectie via de telefoon: Tijdrovende bezigheid maar verhelderend Peil werkervaring, motivatie ,interesse en enthousiasme. Overtuigd van de mogelijkheden? maak afspraak voor een sollicitatiegesprek Bel je gelegen? Bewaar de moeilijke vragen voor het gesprek. March 28, 2014 Unizo 54 51. Eerste selectie sollicitanten die u zeker wilt uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. sollicitanten die u mogelijk wilt ui