Infomagazine 112 Vakdagen

24
INFOMAGAZINE 112 VAKDAGEN Hét kennis- en netwerkplatform voor de multidisciplinaire hulpverlening Gorinchem | 8, 9 en 10 september 2015

description

Evenementenhal

Transcript of Infomagazine 112 Vakdagen

Page 1: Infomagazine 112 Vakdagen

InfomagazIne

112VAKDAGEN

Hét kennis- en netwerkplatform voor de multidisciplinaire hulpverlening

Gorinchem | 8, 9 en 10 september 2015

Page 2: Infomagazine 112 Vakdagen

2

Page 3: Infomagazine 112 Vakdagen

voorwoord

projectteam 112 vakdagen

over 112 vakdagen

exposantenprofiel

bezoekersprofiel

facts & figures

evenementenHal

full service formule

online inscHrijven

contact

4

5

8

10

11

11

14

16

21

22

3

INH

OU

D

112VAKDAGEN

Page 4: Infomagazine 112 Vakdagen

4

Voorwoord

Iedereen die op professioneel gebied met veiligheid en hulpverlening te maken heeft komt samen

tijdens 112 Vakdagen. De vakbeurs die de kennis, ervaringen en inzichten van verschillende

disciplines belicht en verbindt. Van geneeskundige hulpverlening, handhaving van de openbare

orde en veiligheid tot brandweerzorg en rampen- en crisisbestrijding.

Actuele uitdagingen, thema’s en vraagstukken staan centraal: “(Hoe) kan hulpverlenend

Nederland gezamenlijk grote rampen bestrijden?” en “Is Nederland klaar voor een ramp?”.

Maar ook: “Wat komt daar bij kijken en wat is daar voor nodig?”.

112 Vakdagen bestaat uit een expositieplein, demonstratieterrein en een uitgebreid

kennisprogramma. Daarmee is deze vakbeurs de uitgelezen kans om uw blikveld te verbreden.

Dit infomagazine geeft u een goed beeld van wat u op de beursvloer in Gorinchem mag

verwachten. Ook ontdekt u hoe 112 Vakdagen kan bijdragen aan de marketingactiviteiten

van uw organisatie.

Page 5: Infomagazine 112 Vakdagen

5

EventmanagerAlieke [email protected] 06 54

Projectteam 112 Vakdagen

Samenwerken is hét sleutelwoord voor de multidisciplinaire hulpverlening. Dit geldt ook bij de

voorbereiding van uw beursdeelname. Een ervaren, veelzijdig topteam van beursspecialisten staat voor

u klaar. Door hun veelzijdige achtergronden weten zij haarfijn hoe u een beurs organiseert die naadloos

aansluit bij uw boodschap én uw doelgroep. Persoonlijke aandacht, maatwerk en een hoog

serviceniveau vormen de basis. Samen halen we het maximale uit uw beursmoment.

AdviseurChristel [email protected] 06 56

ProductmanagerRianne [email protected] 06 90

Adviseur Debbie de [email protected] 06 88

Page 6: Infomagazine 112 Vakdagen

Gemeente & provincies

brandweer

6

112 vakdaGen:Samenwerken bij rampen, crises en incidenten

defensie

ambulance

Page 7: Infomagazine 112 Vakdagen

politieHulporGanisaties als rode kruis, knrm, eHbo en bHv

rijkswaterstaat en berGinG

7bron: beeldbank.rws.nlrijkswaterstaat / jan van den broeke

Page 8: Infomagazine 112 Vakdagen

Door de vorming van veiligheidsregio’s en de nationale politie in Nederland zijn krachten

van gemeentelijke hulpverleningsdiensten regionaal gebundeld, wordt er multidisciplinair

samengewerkt en wordt de professionaliteit versterkt. Met als doel beter te zijn voorbereid en in te

kunnen spelen op rampen, crises en incidenten.

Communicatie, samenwerken en het onderling delen van kennis, ervaring en informatie is

hierbij van groot belang. 112 Vakdagen biedt een hoogstaand kennis- en netwerkplatform waar

toeleveranciers, hulpverleners, bestuurders, beleidsmakers en andere veiligheidsfunctionarissen

samenkomen. Producten en diensten worden getoond en gedemonstreerd en kennis en informatie

wordt uitgewisseld.

Over 112 Vakdagen

8

Page 9: Infomagazine 112 Vakdagen

ExpositiepleinDé gelegenheid om uw producten en/of diensten te presenteren en onder de aandacht te brengen

bij uw vakpubliek.

Demonstratieterrein112 Vakdagen is het enige evenement binnen deze sector waar leveranciers de mogelijkheid

hebben hun producten werkelijk “in actie” te laten zien. Wilt u veiligheidssystemen onderwerpen

aan real-life testen of wilt u daadwerkelijk branden blussen met uw nieuwe blustechnieken? Laat

het ons weten, wij denken graag met u mee.

KennisprogrammaKeynote sprekers geven tijdens 112 Vakdagen lezingen over actuele thema’s en trends

binnen veiligheidsregio’s en de nationale politie. Over wet- en regelgeving en actuele

beleidsontwikkelingen. Ook staan belangrijke vragen centraal: Hoe werk je samen in een

veranderende werkomgeving? Wat hebben we geleerd van rampen uit het verleden? Hoe

kunnen we ons hierop voorbereiden of zelfs voorkomen? Kortom een hoogstaand programma

waarin informatie-uitwisseling en kennisdeling centraal staan.

9

Page 10: Infomagazine 112 Vakdagen

Exposantenprofiel

Bedrijven die deelnemen aan 112 Vakdagen zijn veelal leveranciers van voertuigen, bewapening,

blustechnieken, kleding en schoenen, communicatieapparatuur, trainingen en opleidingen,

inrichting van voertuigen en signalering, medische apparatuur, persoonlijke

beschermingsmiddelen, berging- en reddingsgereedschap, hard- en software, brandpreventie en

brandveiligheid. Ook belangrijke aanverwante organisaties als brancheverenigingen en

vakbonden participeren aan 112 Vakdagen.

10

Page 11: Infomagazine 112 Vakdagen

11

Bezoekersprofiel

Tot de bezoekers van 112 Vakdagen behoren; bestuursleden, beleidsmakers, operationele beslissers en

officieren, veiligheidsfunctionarissen en uitvoerende partijen en personeel werkzaam binnen:

- Gemeente & Provincies

- Ambulance/GHOR

- Nationale Politie en KLPD

- Brandweer

- Defensie

- Hulporganisaties als Rode Kruis, KNRM, EHBO en BHV

- Rijkswaterstaat en Berging

Multidisciplinair; brandweer, ambulance,

politie en overige hulpverleningsorganisaties

Doel: oriënteren op noviteiten (49%) en

netwerken (30%)

Facts & Figures

Landelijke dekkingVorige editie ruim 6.800 bezoekers

70% bezoekers rol inkoop

Al 14 jaar toonaangevend

Page 12: Infomagazine 112 Vakdagen

1212

Page 13: Infomagazine 112 Vakdagen

1313

crisisbeHeersinGrampenbestrijdinG

veiliGHeidsreGio

open

bare

ord

e en

vei

liGH

eid

samen

werken

communicatie

terr

oris

meb

estr

ijdin

G

veiliGe leefomGevinG

IncI

den

tman

agem

ent

HandHavin

G

kijk

voo

ruit

; wee

s vo

orbe

reid brandweerzorG

geneeSkundIge Hulp

cIvIel mIlItaIre SamenwerkIng

Page 14: Infomagazine 112 Vakdagen

Ons evenement. Uw moment.

Evenementenhal

VENRAyDe Voorde 30

5807 eZ Venray

t 0478 - 51 97 90

F 0478 - 51 97 80

MesseHAL

BAD SALzufLENBenzstraße 23

D-32108 Bad Salzuflen

t +49 (0) - 2151 96 39 011

F +49 (0) - 2151 96 39 020

Evenementenhal

HARDENBERGenergieweg 2

7772 tV Hardenberg

T 0523 - 28 98 98

F 0523 - 28 98 00

Evenementenhal

GORINCHEMFranklinweg 2

4207 HZ Gorinchem

t 0183 - 68 06 80

F 0183 - 68 06 00

www.evenementenhal.nl

fULL SeRVICe foRmULe

LanDeLIJKe DeKKIng

Lage aLL-In PRIJS

40.000 m2 eXPoSITIeRUImTe

4.000 gRaTIS PaRKeeRPLaaTSen

14

Page 15: Infomagazine 112 Vakdagen

MesseHAL

BAD SALzufLENBenzstraße 23

D-32108 Bad Salzuflen

t +49 (0) - 2151 96 39 011

F +49 (0) - 2151 96 39 020

Vakbeurzen:

Maximaal rendement

uit uw marketingbudget

Vakbeurzen zijn een effectieve manier om in contact te komen

met waardevolle relaties uit uw sector. U ontmoet nieuwe

klanten, wisselt van gedachten met bestaande relaties en

brengt uw producten en/of diensten onder de aandacht

van een zakelijk invloedrijke doelgroep. Er zijn immers veel

professionals uit uw branche. De combinatie van uw ambitie,

de specifieke sectorbenadering van de vakbeurs en onze full-

service aanpak maakt dat u een maximaal rendement haalt

uit uw beursdeelname.

Vakbeurzen

Consumentenbeurzen

Evenementen

Congressen

Concerten

Vergaderingen

Partijen

Ontzorgen

Evenementenhal levert

verschillende services,

waardoor u zich kunt

concentreren op uw doel

en het door u gewenste

rendement.

Faciliteren

U wordt voorzien in alles

wat u nodig heeft.

Wij zorgen dat het u aan

niets ontbreekt. Van een

compleet opgebouwde

stand, catering, gratis

parkeren tot de

uitnodigingsservice.

Persoonlijk

Ervaar de verademing

van duidelijke afspraken,

één projectteam en een

heldere aanpak. Wij kennen

uw markt en uw klanten en

creëren een platform waar

alles in het teken staat

van betekenisvolle

ontmoetingen.

15

Page 16: Infomagazine 112 Vakdagen

full Service formule

faciliteren en ontzorgen zit ons in het DNA. Niet alleen door het aanbieden van een professionele,

sfeervolle omgeving, maar door u volledig te ondersteunen en een goede gastheer of gastvrouw

te zijn. Daarin ligt onze kracht. Onze full service formule symboliseert deze filosofie.

• Een compleet opgebouwde, afgewerkte en schoongemaakte standunit: vloeroppervlak,

standbouwpanelen, frieslijst met naamsvermelding, verlichting door duospots en

vloerbedekking

• Twee standhoudersbadges inclusief maaltijden in het standhoudersrestaurant

• U en uw relaties kunnen onbeperkt gebruik maken van de catering op de beursvloer

• De uitnodigingsservice (Wij nodigen uw relaties voor u uit)

• Gratis parkeren voor exposant en bezoeker

• Heftruckservice (tot 2,5 ton)

• MIJN EVENEMENTENHAL

16

Page 17: Infomagazine 112 Vakdagen

17

Meetings & Events

Of het nu gaat om een bijeenkomst, congres,

vergadering of productlancering, voor iedere

wens, passend bij elk pakket, heeft de

afdeling Meetings & Events een oplossing.

Geef uw wensen door en wij zetten alles

op alles om ze te realiseren. uiteraard

uitgewerkt en aangeboden in een heldere

en vrijblijvende offerte.

Meetings & Events Gorinchem

Page 18: Infomagazine 112 Vakdagen

18

Onderscheidenden verrassend!

Val extra op met creatieve promotiemiddelen

Van online promotiemogelijkheden voorafgaand aan de beurs als een digitale banner en uw

bedrijfslogo op drukbezochte webpagina´s tot creatieve promotie tijdens de beursdagen. Er is

veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een voertuig in de vijver, toiletreclame en zogeheten

‘reverse graffiti’, een duurzame vorm van buitenreclame waarbij uw logo of andere uiting op de

grond wordt aangebracht. Kies uit de vele mogelijkheden of stel uw eigen pakket samen zodat

het naadloos aansluit bij uw marketingdoelstellingen.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met uw projectteam.

Page 19: Infomagazine 112 Vakdagen

uw spandoek buiten boven entree

Tapijttegel met uw logo Suikerzakjes met uw logo

19

Page 20: Infomagazine 112 Vakdagen

Creëer meer beleving in uw beurspresentatie!

Om meer glans te geven aan uw beurspresentatie breidt

Evenementenhal haar full service pakket nog verder uit. We

bieden exposanten de mogelijkheid om hun eigen stand te

voorzien van nog meer beleving! Met Standskinn kunt u de

achterwand of zijwanden van uw stand voorzien van kleur,

beelden of teksten. Voorzie uw achterwand bijvoorbeeld van

een corporate beeld dat ook uw folder of website siert. Voer uw

stand volledig uit in uw huisstijlkleuren of plaats uw speciale

beursboodschap opvallend op de wand. Deze toevoegingen

verhogen de aantrekkelijkheid van uw beursdeelname en dragen

bij aan een betere herkenbaarheid van uw merk of product.

Kijk op www.standskinn.nl

voor meer informatie.

Kleurvariant

3 x 3 meter

4 x 3 meter

6 x 3 meter

20

Page 21: Infomagazine 112 Vakdagen

Schrijf u nu in als exposant!

Stel uw beurspakket online samen.

21

Binnen enkele kliks alles voor uw beursmoment op orde. Boek uw beurs nu online via een 5-stappenplan. Eenvoudig en snel, zoals u van Evenementenhal gewend bent.

Klik hier voor online boeken

Page 22: Infomagazine 112 Vakdagen

Hardenberg

Bad SalzuflenGorinchem

Venray

Hardenberg

Bad SalzuflenGorinchem

Venray

22

Evenementenhal

HARDENBERGenergieweg 2

7772 tV Hardenberg

T 0523 - 28 98 98

F 0523 - 28 98 00

Evenementenhal

GORINCHEMFranklinweg 2

4207 HZ Gorinchem

T 0183 - 68 06 80

F 0183 - 68 06 00

Evenementenhal

VENRAyDe Voorde 30

5807 eZ Venray

T 0478 - 51 97 90

F 0478 - 51 97 80

MesseHAL

BAD SALzufLENBenzstraße 23

D-32108 Bad Salzuflen

T +49 (0) - 2151 96 39 011

F +49 (0) - 2151 96 39 020

CONTACT

Page 23: Infomagazine 112 Vakdagen

Hardenberg

Bad SalzuflenGorinchem

Venray

23

Bedankt voor uw interesse in

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op!

Namens projectteam 112 VakdagenEventmanager Alieke Ingerman+31 (0)183-68 06 [email protected]

112VAKDAGEN

Page 24: Infomagazine 112 Vakdagen

www.evenementenhal.nl

ons evenement. UW momenT