infomagazine mei 2010

24
Infosessie e-ID met gratis kaartlezer! p 9 Mantelzorgpremie p 10 7 op 7 aangepast vervoer p 12 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE 45STE JAARGANG MEI 2010 NR 112 van het gemeentebestuur van Sint-Amands INFORMATIEBLAD Foto’s André Van de Velde en Benito Vergauwen

description

infomagazine gemeente sint-amands mei 2010

Transcript of infomagazine mei 2010

Page 1: infomagazine mei 2010

Infosessie e-ID metgratis kaartlezer! p 9

Mantelzorgpremie p 10

7 op 7 aangepast

vervoer p 12

TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE 45STE JAARGANG MEI 2010 NR 112

van hetgemeentebestuur

van Sint-AmandsI N F O R M A T I E B L A D

Foto’s André Van de Velde en Benito Vergauwen

q g

Page 2: infomagazine mei 2010

- 2 -

DIE

NS

TR

EG

EL

IN

G

DIENSTREGELING p. 2

GEMEENTERAAD p. 3

BURGERLIJKE STAND p. 4

SAMENLEVING p. 5

• Landelijke kinderopvang

• Speelplein

• Vlaanderen feest

• Buitenspeeldag

• Olympische spelen

• Final Local

• Bijna 500 geregistreerde gebruikers

• Elektronische identiteitskaart (e-ID)

• Hulpje belastingsaangifte

• Mantelzorgpremie

• Goedkopere tickets De Lijn

• Preventieactie huisartsen

• Aangepast vervoer

CULTUUR p. 13

• Jeugdboekenweek

• Pret op Pinksteren

• Langs de boorden van de Schelde

• Hallucinerende landschappen

• Prijsuitreiking gedichtenwedstrijd

• Hever-Stam winnaar Cultuurprijs

• Muzikantendag Klein-Brabant

• Academie muziek, woord en dans

TOERISME p. 19

• Toerist in eigen streek

• Het Veerhuis

SPORTBERICHTEN p. 21

• Provinciale Sporteldag

• Ring Klein-Brabant

• Zomersportkampen

• Monitoren gezocht

• De Gordel

ACTIVITEITENKALENDER p. 23

• Socio-culturele kalender

• Sportkalender

ZITDAGEN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Burgemeester

Donderdagavond van 18u tot 19u.

De burgemeester heeft geen zitdag op donderdag 13 mei.

Schepen Jozef De Kinder

Maandagavond van 18.45u tot 19.30u.

Op maandag 24 mei heeft schepen Jozef De Kinder geen zitdag.

Andere schepenen: op afspraak

HET GEMEENTEHUIS, OCMW EN BIB ZULLENGESLOTEN ZIJN OP:Zaterdag 1 mei Feest van de Arbeid

Donderdag 13 mei O.L.H. – Hemelvaart

Vrijdag 14 mei Brugdag

Zaterdag 15 mei Brugdag bibliotheek

Maandag 24 mei Pinkstermaandag

Opgelet:

Vanaf donderdag 1 april 2010 kost een elektronische

identiteitskaart voor volwassenen 13 EUR ipv 11 EUR.

Voor de allerlaatste nieuwtjes of activiteiten, neem een kijkje op

www.sint-amands.be of schrijf je in op de tweewekelijkse digitale

nieuwsbrief.

OPENINGSUREN GEMEENTEHUISElke werkdag: 9u tot 12u

Woensdagnamiddag: 13.30u tot 16u

Donderdagavond: 17.30u tot 19u

(enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, technische dienst,

milieudienst en dienst ruimtelijke ordening)

OPENINGSUREN OCMWElke werkdag: 9u tot 12u

Donderdagnamiddag: 13.30u tot 15.30u

Donderdagavond: 17.30u tot 19u

Uitgezonderd schoolvakanties

q g

Page 3: infomagazine mei 2010

- 3 -

GE

ME

EN

TE

RA

AD

Aanwerving milieudeskundige

De gemeenteraad heeft de aanwervingsvoorwaarden,

functiebeschrijving en functieprofiel voor de functie

van milieudeskundige niveau B1 – B3 aangepast.

Ondertussen heeft het college van burgemeester en

schepenen deze functie ook open verklaard,

kandidaturen konden ingediend worden tot en met

18 maart 2010.

Intentieverklaring tweede pensioenpijlercontractanten

Een van de punten uit het sectoraal akkoord 2008-

2013 was de opstart van een tweede pensioenpijler.

Het personeel van de lokale sector bestaat voor

ongeveer de helft uit contractuele personeelsleden,

waaronder de gesubsidieerde contractuelen. Ze

hebben nu een werknemerspensioen, dat, rekening

houdend met hun loonniveau en met de

vervangingsratio ten opzichte van het loon, laag of

erg laag ligt. Men wil dit verhelpen door de

geleidelijke uitbouw van een tweede pensioenpijler.

De verschillende gesprekspartners hebben onlangs

een akkoord bereikt over een

kaderpensioenreglement.

De gemeenteraad heeft in zitting van 22 februari

2010 beslist om te starten met de uitbouw van deze

tweede pensioenpijler, zijnde een aanvullend

pensioenstelsel voor contractuele personeelsleden.

Vernieuwing van voet- en fietspaden enwegenis

Voor het herstellen van diverse voet- en fietspaden

en wegenis worden materialen aangekocht. De

uitgaven worden geraamd op 12 500 EUR (BTW

inbegrepen).

Herstelling asfaltwegen

De asfaltwegen Meir, Bundersgracht, Zegbroek en het

zijstraatje Nijven worden hersteld. De uitgaven

worden geraamd op 19.825,85 EUR (BTW

inbegrepen).

Buurtweg Post

De gemeente wordt eigenaar van de buurtweg aan de

Post met als doel het verwezenlijken van een

doorgang voor voetgangers en fietsers tussen

Leerlooierslaan en Hekkestraat.

Vernieuwing van het wegdek

De slechte staat van het wegdek in de Marthe

Massinstraat, Lippelodorp (deel) en Keten (deel)

wordt aangepakt. De uitgaven worden geraamd op

75.999,99 EUR (BTW inbegrepen).

Ondertekening van de motie “De tijddringt”

De gemeenteraad ondertekende op 22 maart 2010 de

motie “De tijd dringt”.

Alle landen van de Verenigde Naties engageerden

zich in 2000 om de Millenniumdoelstellingen te

realiseren tegen 2015. De realisatie hiervan laat

echter op zich wachten. Toch leveren vele (lokale)

overheden en niet-gouvernementele organisaties

grote inspanningen en boekt men stap voor stap

vooruitgang. De tijd dringt echter en er moeten op

korte termijn meer middelen vrijgemaakt worden om

actie te ondernemen. Uiteraard moeten de rijkste

landen hierin het voortouw nemen.

De lokale besturen staan als overheidsniveau het

dichtst bij de bevolking en willen via deze motie de

oproep van de bevolking ondersteunen.

Gemeentelijke sportkampen

De gemeenteraad heeft het reglement van de

gemeentelijke sportkampen 2010 en de vergoeding

voor monitoren en lesgevers voor 2010 goedgekeurd.

Een overzicht van enkele recente

gemeenteraadsbeslissingen:

q g

Page 4: infomagazine mei 2010

- 4 -

BU

RG

ER

LIJ

KE

S

TA

ND

Onze allerbeste wensen aan de gelukkige oudersbij de geboorte van

JANUARI14 Ruben De Poortere zoon Kris De Poortere en Elke Polfliet

21 Mona De Mil dochter Pieter De Mil en Inge Schilders

24 Charlotte Vaerewyck dochter Bram Vaerewyck en Ann Van Eetvelt

26 Senne Van Zaelen zoon Jurgen Van Zaelen en Erika Laureys

27 Jasper Verbeeck zoon Filip Verbeeck en Greet Roggen

31 Linn Walgraef dochter Toon Walgraef en Tiffany De Mul

FEBRUARI05 Arda Ensar Kosar zoon Yavuz Kosar en Ine Vergult

06 Sebastiaan Van Royen zoon Sonja Van Royen

10 Eline Borms dochter Carlo Borms en Wendy De Hennin

15 Aline Pauwels dochter Frank Pauwels en Elke De Wachter

MAART01 Vic Mattens zoon Johan Mattens en Annelies Andries

02 Sander Voorspoels zoon Roel Voorspoels en Kathelijn Dombrecht

03 Mirthe Jansegers dochter Niko Jansegers en Heidi Pauwels

13 Hiba Belmamoun dochter Bouchaib Belmamoun en Soumia Salimi

14 Aiko Pintens dochter Wim Pintens en Vanessa Vandenbulcke

20 Ella Geeraerts dochter Erwin Geeraerts en Els Houvenaghel

22 Lina Borghmans dochter Bart Borghmans en Lucie Fabick

Het gemeentebestuur betuigt zijn innige deelnemingaan de families van de overledenen

FEBRUARI03 Maria Van Reck weduwe van Frans Veeckmans

04 Rene Van Den Bossche

06 Franciscus Swolfs weduwenaar van Denise Feuggelen

15 François Merckx weduwenaar van Godelieva De Fauw

19 Josephina de Pauw weduwe van Ludovicus De Ruysscher

23 Hatice Hastemir weduwe van Serfiraz Hastemir

25 Mauritius Aerts weduwenaar van Sophia Van Assche

26 Mariette De Kempeneer weduwe van Roger Janssens

MAART03 Josea De Jonghe weduwe van Roger Cool

05 Louis Vermeiren echtgenoot van Adeline Vanhove

17 Joannes De Wilde echtgenoot van Rosa Van Battel

19 Willem Huygens echtgenoot van Irma Boeykens

20 Gustaaf Tierens echtgenoot van Julia Hermans

24 Leontina Janssens weduwe van Willy Servaes

q g

Page 5: infomagazine mei 2010

Beste inwoners van Sint-Amands,

De lente is in het land en dat zullen we geweten

hebben! In onze 3 opvanglocaties spelen en ravotten

de kinderen naar hartenlust buiten. We plaatsten

enkele kleine en grote boomstammen waarop onze

sloebers zich kunnen uitleven. Ook de (nieuwe) steps,

gocarts, tractor, driewielers, basketbalring, goals,…

zorgen ervoor dat de speelpret niet op kan!

Ons team is volop in de weer om de kinderen opnieuw

een onvergetelijke zomervakantie te bezorgen: toffe

activiteiten voorbereiden, uitstapjes plannen, gekke

toneeltjes spelen,… hun creativiteit kent geen

grenzen! In mei ontvangt iedereen het zomerboekje

van Sint-Amands met het aanbod tijdens de zomer

van Stekelbees, de jeugd- en sportdienst en bib.

Hierin zal ook alle info staan over onze zomerwerking

én de (online) inschrijvingen. Hou dit boekje dus goed

bij!

Ouderavond 15 juni 2010Op dinsdagavond 15 juni nodigen we alle ouders

warm uit om langs te komen in het Zonnehuis! Wat

hebben we voor jullie in petto:

- een hartelijke ontvangst door het ganse

stekelbeesteam met hapje en drankje,

- een korte voorstelling van onze werking: waar zijn

we zoal mee bezig in onze locaties, wat is ons

werkdoel voor 2010?,

- de officiële opening van onze snoezelruimte, de

liefhebbers kunnen zelf deelnemen aan een

‘snoezelsessie’,

- een toffe film van de kinderen in actie tijdens de

opvang,

- mogelijkheid om op een informele manier meer info

te vragen over de kinderen en hoe ze het stellen in

de opvang.

De kinderen van aanwezige ouders zijn uiteraard ook

welkom! Vorig jaar konden de ouders deze avond

enorm appreciëren, de afwezigen hebben dus

ongelijk! We starten om 19u en ronden af rond

21u, graag inschrijven tot en met 11 juni 2010

door een mail te sturen naar [email protected], of

te faxen 052 21 97 04.

Stekelbees is gesloten op vrijdag 18 juni!Op vrijdag 18 juni 2010 houden we met alle

begeleiding een teambuildingsdag met aansluitend

personeelsfeest. Deze ochtend is er wel vooropvang,

maar ‘s avonds zijn we gesloten.

Jobstudenten gezocht!Voor deze zomervakantie zijn we op zoek naar

gemotiveerde, enthousiaste jobstudenten met een

warm hart voor kinderen. Ben je minstens 18 jaar,

speel je graag met kinderen, en werk je graag in een

tof team van kinderbegeleiding, dan ben jij de

jobstudent die we zoeken! Surf naar

www.groepkvlv.be, klik op vacatures - landelijke

kinderopvang - jobstudent kinderopvang - provincie

Antwerpen, vul je CV in en wij contacteren je zo snel

mogelijk!

Online reservaties zomervakantieWe starten deze zomervakantie met online

reservaties. Maar ook mensen die niet over een

computer met internet beschikken, krijgen evenveel

kans op opvang. Dit systeem zorgt ervoor dat er heel

wat papier kan bespaard worden, dat er snel en

efficiënt kan ingeschreven en/of geannuleerd

worden, en dat iedereen ten allen tijde kan zien

wanneer er nog plaatsen vrij zijn. We vragen dan ook

dat iedereen die over een PC met internet beschikt,

op deze manier opvangplaatsen reserveert.

Een beknopte handleiding kan je alvast vinden op

onze website http://www.landelijkekinderopvang.be.

Klik op handleiding online reserveren

vakantieopvang. Meer info vinden jullie in onze

nieuwsbrief van mei en het zomerboekje van

Sint-Amands.

Sluitingsdagen Stekelbees

- donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei: Hemelvaart en

brugdag

- 24 mei: pinkstermaandag

- Collectieve sluiting: van maandag 19 tem.

vrijdag 30 juli 2010.

Vele Stekelbeesgroetjes van gans het team!

- 5 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

q g

Page 6: infomagazine mei 2010

- 6 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

10 redenen om je kind nietnaar speelplein Sint-Amandste sturen

1. Jij worstelt jezelf

misschien door een

ellenlange file, terwijl je

kind naar het speelplein

wandelt of fietst en van de

blakende zon geniet.

Jaloezie alom….

2. Je kind vindt spelen met zijn vriendjes op het

speelplein belangrijker dan een afscheidskus te

komen geven. Dit kan voor verdriet zorgen.

3. Je kind heeft gerollebold in het gras, geschilderd

met handen en voeten,… en herkent zijn

speelpleinplezier van die dag in zijn vuile kledij,

terwijl dit voor jou natuurlijk voor extra werk zorgt.

4. Jij maakt graag een dure reis met het gezin, maar

je kind wil een spotgoedkope vakantie, boordevol

spelletjes, op het speelplein. Opgelet voor ruzie.

5. Je kind wil ’s avonds liever vroeg zijn bed in i.p.v.

deel te nemen aan de geplande gezinsactiviteit. Je

kind heeft immers overdag al genoeg gespeeld op

het speelplein.

6. Je kind wil thuis dezelfde spelletjes spelen als op

het speelplein. Je moet hem/haar teleurstellen dat

jij geen speelpleinanimator bent.

7. Jij hebt hoofdpijn, maar je kind blijft maar praten

over alle leuke dingen die hij/zij op het speelplein

gedaan heeft.

8. Je kind wil later ook animator op het speelplein

worden i.p.v. advocaat, zoals in jouw dromen.

9. Nostalgie overmant je bij het zien van je kind’s

enthousiasme. Jammer genoeg is jouw tijd op het

speelplein gepasseerd.

10. Je krijgt je kind niet getroost aan het einde van

de zomer. Hij/zij heeft namelijk zo’n geweldige

vakantie beleefd op het speelplein!

Het speelplein vindt plaats van 19 juli tem. 13

augustus 2010 in Hekkestraat 26 (Zonnebloem).

Inschrijven en alle informatie via

www.jeugd-sint-amands.be.

Hou zeker de zomerbrochure in de gaten!

Vlaanderen Feest!

De 11-daagse Vlaanderen Feest! komt in 2010 tot stand als aanloop naar de Vlaamse feestdag, met 11 juli zelf

als orgelpunt. Lokale organisatiepartner worden, kan met buurtfeesten en activiteiten van verenigingen, met

11 julivieringen, met dorpsfeesten en stadsevenementen tussen 1 en 11 juli. Ondanks besparingen laat de

subsidie waarmee de Vlaamse overheid de campagne mogelijk maakt, aan Vlaanderen Feest! toch toe om de

samenwerking te honoreren met een mooie tussenkomst in een aantal realisatiekosten. Dat gebeurt met

feestcheques die dit jaar een waarde meekrijgen van 180 EUR.

Meer informatie?

http://11daagsevlaanderen.net

q g

Page 7: infomagazine mei 2010

- 7 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Geslaagde buitenspeeldagmet het spelmateriaal uit despel-o-theek

De jeugddienst nodigde op woensdag 31 maart, in

het kader van de buitenspeeldag, alle Sint-Amandse

kinderen uit voor een gratis spelnamiddag op de

terreinen van de spel-o-theek in de Kuitegemstraat.

Er was geen tijd om zich te vervelen want er was

speelgoed genoeg voor een leuke namiddag

buitenpret: gocarts, stelten, reuzespelen,

legernetten, een speelparachute en zoveel meer.

Kinderen en ouders die geprikkeld werden door al

het leuke spelmateriaal kunnen hiervoor steeds in

de spel-o-theek terecht. Laat je niet tegenhouden

en breng een bezoekje tijdens één van de

openingsdata!

Openingsdagen, telkens van 10u tot 12u in het

Zonnehuis in de Kuitegemstraat:

8 en 22 mei

5 en 19 juni

Meer informatie over de spel-o-theek of

vrijwilliger worden, is steeds te verkrijgen via de

gemeentelijke jeugddienst, tel. 052 39 98 77 of

mail [email protected].

Op zaterdag 15 mei 2010 organiseert SK Sint-

Amands in samenwerking met VACLA en de

Gewestelijke jeugdopleiding Rupel – Klein Brabant

(RKB), de Olympische dag 2010, op de terreinen

van SK Sint-Amands.

Het is 16 jaar geleden dat deze Olympische dag nog

heeft plaats gehad in het gewest Rupel – Klein-

Brabant en nog nooit werd deze dag georganiseerd

door SK Sint-Amands.

Een unieke uitdaging om naar uit te kijken!

Op deze dag worden de finalewedstrijden betwist

tussen de winnaars van de voorbije detectiedagen

die plaatsvonden in de provincie Antwerpen tussen

de gewesten Mechelen, Antwerpen, Geel/Mol,

Olympische spelen in Sint-Amands! Turnhout, Lier/Herentals, Noorderkempen,

Zuiderkempen en Rupel – Klein Brabant, kortom: de

hele provincie.

De jeugdcategorieën die hier aan bod komen zijn

U12, U13, U14, U15 en U17, er is tevens ook een

tornooi voor U11 en de spits wordt afgebeten door

een meisjestornooi ter promotie van het

vrouwenvoetbal.

De wedstrijden beginnen vanaf 9.30u en de laatste

wedstrijden zijn voorzien om 17.30u.

Dit fantastisch evenement brengt heel veel volk

met zich mee. Op deze dag komen ongeveer 400

spe(e)l(st)ers ons tonen wat ze in hun mars hebben

en zullen ze elkaar tijdens 37 wedstrijden sportief

bekampen.

SK Sint-Amands heet jullie van harte welkom!

q g

Page 8: infomagazine mei 2010

- 8 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Final Local, editie 2010 op 23 juni

Een zomerse afsluiter van het schooljaar

Eind juni is door de eindexamens de stressmaand bij

uitstek voor vele studenten. De Klein-Brabantse

jeugddiensten willen deze zware maand voor

jongeren en ouders verlichten door het gratis

alcoholvrije eindeschooljaarevenement Final Local te

organiseren: de ultieme kans om je op een leuke

manier te ontspannen samen met vrienden!

Final Local, wat?

Final Local is een heerlijk zomers ‘niets-moet-alles-

mag’ evenement op het grasveld aan het Kloosterhof

aan de Sport- en Evenementenhal in Puurs. De

moeite waard! Final Local biedt een relax en

gevarieerd programma, vooral gericht op de

middelbare scholieren. Denk maar aan een goed

gevuld hoofdpodium met muziek en performances en

optredens van lokale dans- en kickboxgroepen.

Hiernaast valt er van tal van randanimatie te

snoepen: tijdelijke hennatatoeages, een zonnige

fotoshoot, een karikaturist, trampolines,

circuskunstjes, reuzespelen, een go-cartparcours en

zo veel meer. Wat wens je nog meer?

Exit school / kick-off summer

Dit jaar kozen de jeugddiensten ervoor om vroeg te

starten. Op woensdag 23 juni valt er vanaf 11.00u

vanalles te beleven, we gaan door tot 17.00u. Wie

een hongertje of dorstje krijgt, kan voor een

democratische prijs terecht in de eet- en

drankkraampjes uitgebaat door de lokale

jeugdverenigingen.

Voetballers aller landen opgelet!

Wie durft het aan om zich kandidaat te stellen voor

de levende voetbal competitie? Je weet wel, zo’n

opblaasstructuur met rekkers en voetballen maar!

Teams bestaan uit maximaal 6 personen. Alle info en

inschrijven via de jeugddienst.

Meer informatie?

Via tel. 052 39 98 77 of mail jeugddienst@sint-

amands.be

Bijna 500 geregistreerdegebruikers voor www.sint-amands.be!

In februari 2009 werd de vernieuwde gemeentelijke

website gelanceerd. Meteen introduceerde men ook

de digitale nieuwsbrief, boordevol interessant

nieuws heet van de naald uit je gemeente.

Je kan deze nieuwsbrief tweewekelijks in je mailbox

ontvangen door volgend stappenplan te volgen:

Ga naar www.sint-amands.be!

Heb je al een account? Log je dan in. Ga vervolgens

naar varia, nieuwsbrief abonneren en schrijf je in.

Heb je nog geen account? Onderaan het menu kan

je er één aanmaken. Vergeet niet te klikken op de

link in je bevestigingsmail!

De 100ste, 200ste, 300ste en 400ste geregistreerde

gebruiker ontvingen al een leuke gids rond de ’50

mooiste dorpen van Vlaanderen’ en een wandelkaart

‘In het land van Stille Waters’.

De 500ste gebruiker mag zich verwachten aan een

waardebon van 100 EUR te verorberen in een Sint-

Amands restaurant naar keuze. We kunnen alvast

verklappen dat deze prijs binnenkort zal uitgereikt

worden!

q g

Page 9: infomagazine mei 2010

- 9 -

SA

ME

NL

EV

IN

GJe e-ID, vele mogelijkheden!

Ontdek de vele toepassingen waarin het gebruik van

de elektronische identiteitskaart (e-ID) mogelijk is!

Beheer je dossiers online

Je kan je e-ID ondermeer gebruiken voor Myminfin

(je persoonlijk elektronisch fiscaal dossier) en

Taxonweb (online aangifte van je

personenbelasting), beide zijn internettoepassingen

van de FOD Financiën.

Taxonweb, het online programma voor de indiening

van de belastingaangifte, wint jaar na jaar aan

populariteit! In 2009 werden er 2.487.097

elektronische aangiften ingediend. Dit tegenover

1.712.916 online aangiften in 2008.

De voordelen op een rijtje

Taxonweb

De verschillende online diensten zijn 24 uur per dag

en 7 dagen op 7 toegankelijk. De toegang is, via je

e-ID, mogelijk van op je PC thuis of op het werk.

Tussentijdse versies van de online aangifte kunnen

gemakkelijk worden opgeslagen. Andere pluspunten

zijn dat je als belastingplichtige zelf je belasting kan

berekenen en dat je een elektronisch

ontvangstbewijs krijgt na indiening.

Daarenboven zijn vele gegevens (onder andere

loonfiches, voorafbetalingen, pensioensparen,…) op

voorhand in de elektronische aangifte ingevuld, zijn

er helpfuncties en moet je als belastingplichtige ook

geen bewijsstukken meesturen bij het online

invullen. Uiteraard moet alles thuis nog zorgvuldig

bewaard worden.

Online ingediende aangiftes kunnen ook sneller en

vlotter verwerkt worden dan manueel ingediende

aangiften.

Meer informatie? www.taxonweb.be

Myminfin

Elke burger beschikt over een persoonlijk

elektronisch fiscaal dossier. Dit is via

www.myminfin.be steeds te raadplegen. Hier kan je

eveneens je stand van zaken opvolgen en/of je eigen

vragen via internet oplossen. Ook hier is de sleutel

tot toegang je e-ID!

Je persoonlijk elektronisch fiscaal dossier versnelt

en vereenvoudigt de interactie tussen jou en de

overheid. Met andere woorden: voor het verkrijgen

van documenten van de FOD Financiën

(berekeningsnota’s, verkeersbelasting, allerlei

loonfiches, gegevens onroerende goederen,

geregistreerde huurovereenkomsten,…) hoef je dus

niet meer naar de belastingdienst te gaan of te

bellen.

Infosessie met gratis kaartlezer

Hoe werkt Myminfin? Hoe werkt Taxonweb? Wat en hoe

met mijn e-ID?

Om dit te ontdekken organiseert gemeente Sint-Amands in

samenwerking met de FOD Financiën op woensdag 9 juni

2010 om 20u in de grote zaal van dorpshuis De Leeuw

een informatiesessie.

Duur: ongeveer 1.30u.

Gastspreker: Jan Viaene, medewerker kabinet KMO,

administrateur C. Six.

De eerste 100 deelnemers, ontvangen een gratis

kaartlezer, balpen, post-its en een drankje.

Inschrijven kan door je contactgegevens (naam + voornaam) en het aantal personen door te geven aan

de dienst communicatie, tel. 052 39 98 62 of mail [email protected].

q g

Page 10: infomagazine mei 2010

- 10 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Dagelijks zijn in onze gemeente mantelzorgers aan

de slag die de opvang en verzorging van een

zorgbehoevend persoon op zich nemen. Als blijk van

waardering hiervoor start de gemeente Sint-Amands

vanaf 1 april 2010 met het toekennen van een

mantelzorgpremie.

Wat?

De mantelzorgpremie is een financiële

tegemoetkoming voor thuiszorgers die zich vrijwillig

en kwaliteitsvol inzetten voor zorgbehoevenden. Via

deze premie wordt een stimulans geboden om

zorgbehoevenden zo lang mogelijk in hun

vertrouwde omgeving te laten blijven.

Wie?

• Mantelzorger: iemand uit de directe omgeving van

de zorgbehoevende, die op frequente basis zorg

verleent. De taken moeten vrijwillig en

onbezoldigd worden uitgevoerd. De mantelzorger

is door sociale of familiale relaties verbonden met

de zorgbehoevende.

• Zorgbehoevende: iemand die geheel of gedeeltelijk

niet meer in staat is voor zichzelf te zorgen,

waardoor blijvende hulp van een derde persoon

noodzakelijk is. De zorgbehoevende moet een

inwoner zijn van Sint-Amands en in zijn

thuismilieu verblijven.

• De zorgbehoevendheid wordt bewezen aan de hand

van :

- een totaalscore van minimaal 30 op de

Bel-profielschaal of,

- het feit dat zorgbehoevende reeds geniet van

de zorgverzekering of,

- indien minder dan 21 jaar een bewijs van

verhoogde kinderbijslag of,

- beschikken over een attest categorie III

van de FOD sociale zekerheid of,

- attest van invaliditeit van minstens 66%

door Ministerie voor Sociale Zorg/RIZIV.

Bedrag?

De mantelzorgpremie bedraagt 25 EUR per jaar en

per zorgbehoevende, ongeacht het aantal

mantelzorgers. Per zorgbehoevende wordt slechts

één mantelzorgpremie toegekend.

Hoe aanvragen?

Je kan het aanvraagformulier afhalen bij het OCMW

van Sint-Amands, Hekkestraat 9, of downloaden op

de website (www.sint-amands.be). Op aanvraag kan

het aanvraagformulier ook opgestuurd worden. Na

onderzoek door de bevoegde maatschappelijk

werker, beslist het bijzonder comité voor de sociale

dienst driemaandelijks over de toekenning van de

mantelzorgpremie.

Meer informatie?

Voor verdere info kan je terecht bij Kristel Heyvaert,

maatschappelijk werker OCMW, tel. 052 46 92 25,

mail [email protected].

Bereikbaar op dinsdag, woensdagvoormiddag en

donderdag.

Zoals elk jaar houdt de federale overheidsdienst van

financiën enkele zitdagen om burgers te helpen bij

het invullen van hun belastingsaangifte. Hier volgt

een lijstje met de data:

Sint-Amands

Dinsdag 8 juni 2010: van 13.30u tot 15.30u

Gemeentehuis, L. Van der Looystraat 10

Willebroek

Maandag 14 juni 2010: van 9u tot 12u en van 13u

tot 15.30u

Bib, Schoolweg 1 A

Donderdag 17 juni 2010: van 9u tot 13 u

Bib, Schoolweg 1 A

Dinsdag 22 juni 2010: van 9u tot 12 u en van 13u

tot 15.30u

De Wilg, Tisselsesteenweg 27 A

Een hulpje voor je belastingsaangifte

Nieuw: Mantelzorgpremie

q g

Page 11: infomagazine mei 2010

- 11 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Goedkopere ticketsDe Lijn zijn succes!

Gemeente betaalt deel vervoerskostenEnkele jaren geleden werd bij De Lijn het “derde

betaler systeem” in het leven geroepen. Concreet

betekent dit dat een derde partij een deel van de

vervoerskosten op zich neemt.

Sinds februari 2002 fungeert het gemeentebestuur

van Sint-Amands als derde betaler en kunnen

inwoners van de gemeente goedkoper gebruik

maken van de bussen van De Lijn.

Het derde betaler systeem in Sint-Amands houdt in

dat reizigers een korting krijgen op een

tienrittenkaart in voorverkoop. Deze kaarten

kunnen verkregen worden in 2 voorverkooppunten

nl. Prima versmarkt, Oppuursdorp en krantenwinkel

K.I.W. Borgstraat. De kaart kan enkel gebruikt

worden voor ritten

binnen de zone Klein-

Brabant en kost 5 EUR

i.p.v. 8 EUR (normale

prijs).

In 2009 werden 5.764 tienrittenkaarten verkocht.

Het gemeentebestuur kwam voor een bedrag van

3.058,13 EUR tussen. Tevens werden er vorig jaar

248 jaarabonnementen Buzzy Pass verkocht, 98

Omnipass abonnementen en 2 Omnipass 60+

abonnementen.

Belbus

Ook de belbus is een extra mogelijkheid waar het

systeem “derde betaler” wordt toegepast.

De belbus is een aanvulling op het klassieke busnet

en bestrijkt een eigen regio waarin een zeer groot

aantal haltes worden vastgelegd. De klant zoekt op

een plan de nummers van de haltes waar hij wil op-

en afstappen. Hij/zij belt naar de centrale, geeft de

nummers door, samen met het gewenste uur van

vertrek en aankomst. De centrale deelt meteen mee

wanneer de bus langskomt aan de vertrekplaats.

De klant moet liefst 1 dag, maar minimum 3 uur op

voorhand de rit vastleggen. Ook voor de terugrit

kan meteen een afspraak worden gemaakt. Een

ticket kost zoveel als een gewoon busticket.

De bus rijdt enkel uit als er een aanvraag

binnenloopt. Het nummer van de belbuscentrale

voor provincie Antwerpen is 03 218 14 94 en is

geopend op weekdagen van 7.30u tot 18u en op

zaterdag van 7.30u tot 16u. Op zon- en feestdagen

is de centrale gesloten.

De belbus rijdt op weekdagen van 6u tot 21u en op

weekend- en feestdagen van 8u tot 23u.

Voor meer informatie over de service van De Lijn

kan je steeds terecht op de website

www.delijn.be.

Het voorjaar is weer daar!

Lekker bezig zijn in de tuin…

Ravotten met de kinderen…

Vakantie plannen…

Dus … ook tijd om de vaccinatiekaart boven te halen

en te kijken of je inentingen in orde zijn.

- Tetanus-difterie (klem en kroep): 2 zeldzame, maar

gevaarlijke ziekten. Om beschermd te zijn, is een

basisvaccinatie van 3 vaccins nodig en daarna

levenslang een herhalingsvaccin om de 10 jaar.

- Tetanus-difterie-pertussis (klem en kroep en

kinkhoest): Kinkhoest is een levensgevaarlijke ziekte

voor baby’s. Ga je binnenkort ouder of grootouder

worden of kom je in contact met baby’s, dan is het

nuttig om als herhalingsvaccin eenmalig voor dit

drievoudig vaccin te kiezen. Zo bescherm je niet

enkel jezelf maar ook de baby’s in je omgeving. Dit

vaccin is niet gratis, maar voor sommigen is wel

tussenkomst voorzien.

- Reisvaccinaties: polio, hepatitis A en B, gele

koorts, tyfus… om er maar enkele te noemen. Vaak

wordt er weinig bij stil gestaan… Laat je reis niet

bederven door een ziekte die je kan voorkomen.

Je huisarts staat klaar om je vragen te beantwoorden

en samen met jou te zoeken naar de beste

bescherming. Neem bij je volgend consult je

vaccinatiekaart mee of vraag er één als je er nog

geen hebt.

We wensen jullie een gezonde zomer toe!

Namens Huisartsenvereniging Klein-Brabant

Preventieactie van de huisartsen van Klein-BrabantVaccinatie = de juiste sleutel

q g

Page 12: infomagazine mei 2010

- 12 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

7 dagen op 7 aangepast vervoer

Samen met het provinciebestuur Antwerpen hebben de OCMW besturen van de Rupelstreek, Vaartland en

Klein-Brabant een overeenkomst afgesloten met de Sociale Werkplaats IMSIR om hun bewoners met

mobiliteitsbeperking aangepast vervoer aan te bieden.

Doelgroep

Aangepast vervoer richt zich naar alle individuele personen die door een beperking of handicap geen gebruik

kunnen maken van het regulier openbaar vervoersaanbod. Meestal gaat het hier over gebruikers van een

manuele of elektrische rolstoel die het best met een liftbusje vervoerd worden.

Aanbod

7 dagen op 7 kan er in veilig en toegankelijk vervoer worden voorzien. Er is minimum plaats voorzien voor 2

(elektrische) rolstoelgebruikers per busje. Je kan van deur tot deur vervoerd worden of tot bij bv. een

toegankelijk treinstation om je reis verder te zetten. Dit van 6.30u tot 24u. Er wordt geen beperking opgelegd

in regelmaat, bestemming of reden van vervoer. De ritten worden onverkort uitgevoerd in volgorde van

reservering.Professionele hulp bij in- en uitstappen van het busje en het begeleiden bij het verlaten van een

huis of tot in het gebouw van bestemming is voorzien.

Aanvragen

Je kan reserveren (maximum 1 maand en minimum 3 werkdagen vooraf ) voor een rit van maandag tot vrijdag

elke voormiddag van 8.30 tot 12u en tot donderdag van 12.30 tot 15u, vrijdagnamiddag tot 14.30u op het

telefoonnummer: 03 843 39 12 of via mail [email protected]. Annuleren moet één dag vooraf van je bestelde

rit gebeuren en binnen de kantooruren. Zoniet wordt je volledige rit toch aangerekend.

Prijs

De kostprijs per gereden kilometer van het adres

van ophalen tot het adres van bestemming

bedraagt 0.48 EUR per cliënt, met een minimum

van 3 EUR per rit. Voor dit bedrag kan er één

valide begeleider gratis meerijden. Voor een

tweede en volgende persoon of begeleider rekent

de dienstverlener 0.48 EUR per km per persoon

aan.

Meer informatie?

www.imsir.be of

[email protected]

q g

Page 13: infomagazine mei 2010

- 13 -

CU

LT

UU

R

Ook dit jaar vierden we de hele maand maart de

Jeugdboekenweek. De Jeugdboekenweek is een

periode waarbij we onze jongste lezers extra

verwennen. In onze boekenstand stelden we daarom

onze mooiste kinderboeken tentoon en ook de

speciale voorleesrugzakjes, een actie waarbij elk

kind vijf extra boeken kon uitlenen, konden velen

verleiden. Daarnaast probeerden we de kinderen

tijdens deze periode ook spelenderwijs bewust te

maken van een bepaald thema.

Dit jaar stond alles in het teken van kinderrechten:

recht op voedsel, een eigen mening, onderdak,

liefde, verzorging en informatie.

Met alle kinderen van de 2e en 3e graad van de

lagere scholen speelden we daarom het spel Stapel

op rechten: een bordspel dat de kinderen wegwijs

maakte in de bibliotheek en de betekenis van

verschillende kinderrechten. Zowel kennisvragen als

actievragen kwamen aan bod.

In kader van de jeugdboekenweek organiseren we

ook telkens een lezing, waarvoor we steeds een

gerenommeerd schrijver uitnodigen. Dit jaar kwam

op 17 maart Riet Wille bij ons op bezoek,

jeugdauteur van onder andere ‘Als koeien bloeien’,

‘Een zuurtje en een zoetje’,...Riet Wille is van

opleiding logopediste, ze woont in Gent en werkt,

naast haar job als schrijfster, ook in een school voor

mentaal gehandicapten. Haar boekjes zijn gericht op

de eerste lezers. Haar oeuvre bevat grappige

verhaaltjes en leuke rijmpjes, waarbij woord en

gebaar vaak de handen in elkaar slaan. Riet Wille

vertelde de kinderen hoe een boek wordt gemaakt.

Hoe ze begon met schrijven, wie haar tekeningen

maakt en hoe lang dit niet allemaal duurt. Daarna

was het tijd voor enkele rijmpjes. Een

voorleesmoment waarbij sommige kinderen een

toneeltje mochten spelen of waarbij onze handen

plotsklaps veranderden in een microfoon, heetten

meteen ook de nodigde decibels welkom in de bib!

Tot snel! In de bib!

Meer informatie?

E.Verhaerenstraat 71

2890 Sint-Amands

Tel. 052 33 01 18

Mail [email protected]

Jeugdboekenweekin de kijker

q g

Page 14: infomagazine mei 2010

- 14 -

CU

LT

UU

R

Jubileum 25ste jaar boekenmarktenin Sint-Amands op 23 mei 2010

Nu reeds 24 jaar geleden, in 1986, startte de

Middenstandsvereniging van Sint-Amands een

nieuw initiatief op, met de inrichting van een

eerste boekenmarkt in de gemeente, op

kermiszondag.

Vanwege het verkeer naar de Kaai, verliet men de

voorkeur voor de Kerkstraat en trok men de

Romain Steppestraat in. In 1992 was de organisatie

dermate uitgegroeid, dat de hulp van de Koninklijke

Harmonie Sinte-Cecilia Sint-Amands werd

ingeroepen. Op 13 september van dat jaar

verhuisde de boekenmarkt naar de Kerkstraat.

Gezien het succes zocht men het volgend jaar al

een tweede datum en vond die met Pinksteren,

mikkend op de toeristenstroom van het op een

boogscheut plaatsvindend Palingfestival te

Mariekerke, en van dan af werd de boekenmarkt

tweemaal per jaar ingericht.

Tijdens de omvormingswerken van zaal naar

dorpshuis De Leeuw, koos het bestuur in 1995 even

voor een nieuwe stek op de Kerkhofdries, rond de

schandpaal en in het verlengde van de

septemberkermis.

Maar in 1996 werd de ideale plaats gevonden, in de

schaduw van de H. Amanduskerk, onder het

waakzame oog van Emile Verhaeren's standbeeld,

aan de Kaai.

Mede dank zij de logistieke steun van het

gemeentebestuur van Sint-Amands werden de

boekenmarkten van Sint-Amands uitgebouwd tot

een referentie in België - de sfeervolste

boekenmarkt van het land genoemd.

Over een 350m lang parcours met tot 45

standplaatsen brengen professionele

boekhandelaars, net als gelegenheidsverkopers, een

aanbod aan binnen- en buitenlandse auteurs - ook

strips voor de jongeren onder ons - in

fonkelnieuwe, maar ook in iets oudere versie.

Als welkome aanvulling behoort een schilderachtige

wandeling op de Scheldedijk tot de mogelijkheden,

in het decor van "Stille Waters", en natuurlijk ook

een hapje en een drankje, die dagen speciaal te

nuttigen op het zonneterras verzorgd door de

harmonie.

De dagverse tomatensoep met balletjes op oma's

wijze, de pannenkoeken uit zelfbereid deeg naar

aloud recept en het abdijbier van 't vat hebben

ondertussen ook reeds naam gemaakt.Het

panoramisch zicht op de mooiste Scheldebocht is

mooi meegenomen.

Cecilia’s Music Festival

Ter gelegenheid van 25 jaar boekenmarkten, van

1986 tot en met 2010, biedt de organisatie aan wie

inschrijft voor de 2 markten in het Jan Van

Droogenbroeckjaar 2010 een korting van 10 % op

het standgeld aan.

En ook het gemeentebestuur heeft een verrassing

in petto voor de marktkramers !

In het verlengde houdt de jeugd van de harmonie

met Pinksterenmaandag haar zonneterras open op

de Kaai, waar zij hun 1ste "Cecilia's Music Festival"

organiseren, met van 11 tot 19u optredens van

HaFaBraJa-orkesten, ten voordele van de

jeugdwerking. Toegang gratis.

Meer informatie?

www.sinte-cecilia.be

of www.ceciliasmusicfestival.be

Pret op Pinksteren!

q g

Page 15: infomagazine mei 2010

- 15 -

CU

LT

UU

R

Keten jaarmarkt op 24 mei 2010Kinderjaarmarkt

Inschrijvingen 13u

Aanvang 13.30u

Categorieën: vissen, vogels, kippen, duiven,

honden, katten, reptielen, knaagdieren

Professionele keurders zullen de dieren van onze

kleinsten beoordelen.

Iedereen prijs!

JaarmarktInschrijving vanaf 13.30u

Aanvang 14.30u

Kleine en grote paarden presenteren zich van hun mooiste kant voor

onze keurders.

Doorlopende kinderanimatie

Schminken en volksspelen

Vergeet zeker niet ons gezellig straatcafé waar iedereen naar

hartenlust kan genieten van een natje en een droogje hamburgers,

ijsjes).

Van harte welkom!

Buurtcomité in samenwerking met het gemeentebestuur.

Wat is er te doen in het Veerhuis?

Kunstkring Vocar stelt aquarellen tentoon van Ingrid Van Den Broeck en Armand Vergauwen in het Veerhuis

van 1 mei tot 16 mei 2010 vrije toegang op zondagen van 10u tot 12u en van 13u tot 18u

zaterdagen (ook 1 mei) en donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei van 14u tot 18u

Op 22, 23 en 24 mei en 29 en 30 mei van 14u tot 18u kan je de olieverfschilderijen en Tiffany glaskunst van

Fernand Maes komen bewonderen.

q g

Page 16: infomagazine mei 2010

- 16 -

CU

LT

UU

ROlieverfschilderijenLangs de boorden van deSchelde

Vanaf zaterdag 26 juni om 16u tot en met zondag 4

juli 2010, zal er een overzichtstentoonstelling

plaatsvinden in het Veerhuis van Sint-Amands, met

olieverfschilderijen van de Sint-Amandse kunstenaar

Paul Schokkaert.

In dit jaar 2010 is Paul Schokkaert 50 jaar overleden.

Een gelegenheid om zijn werk te tonen.

Hij woonde en werkte te Schaerbeek, maar was

afkomstig van Sint-Amands.

In de schoolvakanties, hij was leraar, kwam hij naar

zijn geboortedorp en zussen, alwaar hij Sint-Amands

en zijn omgeving op doek zette.

De werken stralen een Klein-Brabantse sfeer en rust

uit, water, landschappen en boerderijen, dreven en

kreken en natuurlijk de Schelde.

Hij hield van zijn geboortestreek en dat is te zien in

zijn werk.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken.

Openingstijden: zaterdag 26.06 van 15u tot 18u

Zondag 27.06 van 10 tot 18u

Zaterdag 3.07 van 13 tot 18u

Zondag 4.07 van 10 tot 18u

Er is een prachtig boek over hem uitgegeven, in

samenwerking met de Vereniging voor Heemkunde

van Klein-Brabant, dat zal te verkrijgen zijn op de

tentoonstelling.

Dit kunstboek kan ook besteld worden en kost 18

EUR.

Je bestelling wordt pas bevestigd na ontvangst van

18 EUR (inwoners Klein-Brabant) of 23 EUR (voor

verzending in België) op het rekeningnummer 068-

2009142-08 van de Vereniging voor Heemkunde in

Klein-Brabant vzw, Kloosterstraat 71, 2880 Bornem.

Inwoners van Klein-Brabant krijgen hun boek thuis

bezorgd.

Een gratis wandelplan, mee te nemen op de

tentoonstelling, zal je leiden vanaf de

tentoonstelling doorheen Sint-Amands naar het graf

van Paul Schokkaert.

Postkaarten van zijn werken, die nog zijn

opgedoken, kan je ook toevoegen aan je

verzameling.

Emile Delorean:Hallucinerende landschappen

Tentoonstelling 3 juli - 29 augustus 2010

Emile Delorean - artiestennaam van Philip Boël

(1963) - is vooral gekend als fotograaf en als

directeur van de kunstacademie van Temse. Hij

heeft een bijzondere belangstelling voor het werk

van Emile Verhaeren, maar in deze reeks focust hij

vooral op de landschappen van de Schelde-vlakte.

Wie het werk van Delorean kent, weet dat zijn

beelden nooit zo maar een weergave van de

werkelijkheid zijn. De uitdrukking en titel

Hallucinerende landschappen is hier zeker op zijn

plaats.

Alle dagen open (11-18u), maandag gesloten.

Inkom: 2 EUR, reductie: 1 EUR. Opening

tentoonstelling: vrijdag 2 juli om 20u. De

permanente collectie van het museum blijft

toegankelijk tot 31 oktober. Tijdens het

winterseizoen: alleen op reservatie.

Meer informatie?

Provinciaal Museum Emile Verhaeren

Emile Verhaerenstraat 71 - 2890 Sint-

Amands

Tel. 052 33 08 05

Mail [email protected]

www.emileverhaeren.be

q g

Page 17: infomagazine mei 2010

- 17 -

CU

LT

UU

R

Op vrijdag 26 maart 2010 reikten het Sint-Amandse

gemeentebestuur en de cultuurraad de Cultuurprijs

2009 uit aan Hever-Stam.

De prijs zelf bestond uit een schilderij ‘Ritme van

de stroom, deel 3’ van de lokale kunstenaar Ben

Nys. De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia mocht

een oorkonde in ontvangst nemen.

De winnaar: Hever-Stam

De Heemkundige Verzamelkring Sint-Amands,

kortweg Hever-Stam, werd opgericht in 2003 en

startte in 2004 in het gemeentehuis en nadien in

het woonzorgcentrum RVT Ter Schelde met de

eerste van vele daaropvolgende tentoonstellingen

die steeds op ruime belangstelling konden rekenen.

Met de uitgave van brochures, worden deze

tentoonstellingen op papier vast gelegd voor het

nageslacht. De tentoonstellingen worden steevast

aangevuld met een jaaroverzicht van foto’s en

krantenknipsels over het culturele gebeuren in

Sint-Amands.

Hever-Stam wil heden en verleden van ons dorp,

van en met de gewone mens en zijn manier van

leven, in de belangstelling plaatsen. Het

toekennen van de Cultuurprijs aan deze vereniging

betekent bijgevolg het toekennen van de prijs aan

iedere persoon, vereniging uit Sint-Amands voor de

bijdrage aan het culturele leven in onze gemeente.

Op 15, 16 en 22, 23, 24 mei 2010 kan je in de

grote zaal van dorpshuis De Leeuw genieten van de

nieuwe tentoonstelling ‘Café zonder Bier’ van

Hever-Stam. Laat het smaken!

Begin maart riep het gemeentebestuur samen met het Davidsfonds de

gedichtenwedstrijd ‘Wo(o)rd dichter’ voor kinderen, jongeren en volwassenen

uit.

De prijsuitreiking van deze gedichtenwedstrijd vindt plaats op vrijdag 28 mei

vanaf 19u in de grote zaal van dorpshuis De Leeuw. Tijdens deze

prijsuitreiking zullen de 3 beste gedichten uit iedere categorie voorgelezen

worden; uiteraard worden de winnaars door de jury in de bloemetjes gezet.

Christina Guirlande leest enkele Van Droogenbroeck gedichten voor en Just

Jazz zorgt voor de muzikale omkadering.

Tip: Wandel ook eens langs de wapperpalen aan de Marthe Massintuin of de

verschillende leestafels in het straatbeeld.

We houden je via de website en dit informatieblad zeker op de hoogte van de

andere feestelijkheden in het kader van het Jan Van Droogenbroeckjaar!

Prijsuitreiking gedichtenwedstrijd Wo(o)rd kunstenaar

Hever-Stam winnaar Cultuurprijs 2009!

q g

Page 18: infomagazine mei 2010

- 18 -

CU

LT

UU

RMuzikantendag Klein-Brabant

Gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en DansBornem, Hingene, Sint-Amands en Oppuurs

Op 26 juni 2010 vindt om 10.30u de proclamatie van de leerlingen

van de academie voor muziek, woord en dans plaats in de

schouwburg Ter Dilft van Bornem.

De leerlingen van het laatste jaar en verschillende ensemblegroepen

brengen hun mooiste muziekstukken op het podium. Nadien worden

de attesten en diploma’s uitgereikt in de klassen van de academie.

Iedereen is welkom!

Meer informatie?

Academie muziek,

woord en dans

Tel 03 890 69 55

Mail [email protected]

www.bornem.be >

diensten > academie

q g

Page 19: infomagazine mei 2010

- 19 -

TO

ER

IS

ME

Toerist in eigen streek

Hof van Coolhem te Kalfort(Puurs)

Drie eeuwen was het domein een

provisorij en buitenverblijf van de

Sint-Bernardusabdij van Hemiksem.

In de tuin kan men de resten zien van de verdwenen

gebouwen van het buitenhof.

Je wordt ook gegidst in een aspergetuin die de

geschiedenis van de aspergeteelt weergeeft.

Elke betalende volwassene ontvangt na de

rondleiding een 1/2 kg asperges!

Duur rondleiding: 2 uur

Datum: 20 juni 2010 om 14u

Samenkomst op het binnenhof van Hof Van Coolhem,

Coolhemstraat 64, Puurs

Prijs: volwassenen: 9 EUR pp inclusief inkom, gids en

1/2 kg asperges, kinderen tot 12 jaar: 2 EUR

Op bezoek in kasteel van Marnix de SainteAldegonde te Bornem

De geschiedenis van het kasteel van Bornem gaat

zeker terug tot de vroegere middeleeuwen, mogelijk

zelfs tot de Romeinse periode. Vandaag wonen John

de Marnix de Sainde Aldegonde, veertiende graaf van

Bornem en zijn echtgenote Gravin Amélie d’Aarschot

Schoonhoven in het kasteel.

Duur rondleiding: 2 uur

Data: 11 juli, 1 augustus, 19 september 2010 om

14u

Samenkomst aan Het Landhuis, Boomstraat 1,

Bornem. Opgelet: wandeling naar kasteel ± 1 km

Prijs: volwassenen: 15 EUR pp inclusief inkom en

gids

Zeesluis Wintam Onthaal Centrum (ZWOC)

Op de Caissondam aan de kruising van het Zeekanaal

Brussel-Schelde, de Schelde en de Rupel ligt het

Zeesluis Wintam Onthaal Centrum (ZWOC). Door zijn

ligging lijkt het wel te drijven op het water. Water

staat dan ook centraal in de tentoonstelling in het

centrum, die je met het Zeekanaal Brussel-Schelde

als uitgangspunt, laat kennismaken met de diverse

facetten van de waterwegen en van het

waterwegbeheer.

Na het bezoek wordt er gewandeld langs het

Noordelijk Eiland.

Duur rondleiding: 2 uur

Data: 25 juli en 22 augustus om 14u

Samenkomst op de parking recht tegenover de

sluistoren van Wintam

Prijs: volwassenen: 3 EUR pp inclusief gids

Bezoek aan de Sint-Bernardusabdij teBornemIn 1603 door Petro Coloma gesticht als H.

Kruisklooster, dat door Engelse Dominicanen werd

betrokken. Sinds 1833 in het bezit van de

Cisterciënzers. De abdij bezit een rijke bibliotheek,

archief en waardevolle toonzaal met kunstschatten,

die afkomstig zijn van de vroegere Sint-

Bernardusabdij van Hemiksem, waarvan de abdij van

Bornem de voortzetting is.

Rondleiding 14u

Samenkomst aan het standbeeld van Pedro Coloma

tegenover de abdij, Kloosterstraat 71, Bornem

Prijs: 7 EUR pp inclusief inkom en gids

Praktische informatie?

Reservatie verplicht!

Voor info en reserveringen:

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland

Infokantoor ‘Het Landhuis’

Boomstraat 1 - 2880 Bornem

Tel. 03 899 28 68 - Fax 03 744 20 26

Mail [email protected]

www.toerismekleinbrabant.be

q g

Page 20: infomagazine mei 2010

- 20 -

TO

ER

IS

ME

Openingsuren: dagelijks van 10u tot 12.30u en van

13u tot 16u

Van Paaszaterdag tot 30 september ook op zaterdag,

zondag en feestdagen van 10u tot 12.30u en van

13u tot 16u.

Fietsverhuur

Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland beschikt sinds

vorig jaar over een fietsverhuurdienst in het centrum

van Bornem.

Je kan er 100 dames- en herenfietsen en 6 tandems

huren. Ook een aantal kinderfietsen staan ter

beschikking.

De fietsen kunnen in principe op de dag zelf

afgehaald worden in het infokantoor Het Landhuis.

Wil je echter zeker zijn dat je een fiets hebt, dan is

het aangewezen om toch een aantal dagen op

voorhand te reserveren!

Als je wil kan je de fietsen ook na 16u terugbrengen.

Dan moet je ze afleveren in hotel Het Land van

Bornem op het Kardinaal Cardijnplein.

Fietsen afhalen kan enkel tijdens de openingsuren

van het infokantoor.

Prijzen:

fiets: 5 EUR per dag

tandem: 18 EUR per dag (gratis voor blinden en

slechtzienden met begeleider)

Je betaalt ook nog een kleine waarborgsom, die je

onmiddellijk terugkrijgt bij het inleveren van de

fietsen.

Sinds kort verhuurt Toerisme Klein-Brabant –

Scheldeland ook een aantal fietsen in Hotel Van

Reeth’s koffiebranderij, Hoogstraat 19 te Puurs.

Op vrijdag 2 april werd het nieuwe toeristische seizoen

feestelijk ingezet met een receptie. Vanaf het paasweekend

kunnen toeristen inderdaad weer bij de vrijwilligers terecht

met al hun vragen. Het Veerhuis is iedere zaterdag (van

13.30u tem 16u) en zondag (van 11u tot 17u) geopend en

ook op feestdagen kan je er terecht voor alle nodige info.

Tijdens de zomermaanden opent het Veerhuis bovendien ook

op weekdagen (van 11u tot 17u) de deuren.

Tip: Zin in iets nieuws? Dan is de digitale verhalenwandeling

doorheen Sint-Amands en Mariekerke iets voor jou! Alle info

is verkrijgbaar via de gemeentelijke toeristische dienst of in

het Veerhuis.

Het Veerhuis opent de deuren vooreen nieuw toeristisch seizoen

q g

Page 21: infomagazine mei 2010

- 21 -

SP

OR

TB

ER

IC

HT

EN

Zomersportkampen 2010

In de loop van de maand mei worden de

vakantiebrochures verspreid via de Sint-Amandse

scholen (2 – 12 jarigen) of in de brievenbus (13 – 16

jarigen).

Inschrijven voor de gemeentelijke sportkampen kan

vanaf dat de brochures zijn verspreid:

Gemeentelijke sportkampen:

- 5 tot 9 juli 2010: Omnisportkamp :

voor 8 – 14 jarigen

- 16 tot 20 augustus 2010: Sport- & spelkamp :

voor 6 – 7 jarigen

- 23 tot 27 augustus 2010: Omnisportkamp :

voor 8 – 14 jarigen

- 23 tot 27 augustus 2010: Keuzesportkampen :

voor 10 – 14 jarigen

Regionale sportkampen:

(organisatie Sportregio Rivierenland ILV)

Hazewinkel in Willebroek: voor 10 – 14 jarigen

Inschrijven voor de watersportkampen kan nu

reeds via de sportdienst en vanaf 15 april

online via de gemeentelijke website.

Provinciale Sporteldag20 mei 2010

Plaats: Bloso Centrum Herentals

Kostprijs: 10 EUR (inclusief sportactiviteiten,

verzekering, geschenkje, broodjesmaaltijd, koffie

en taart)

Busvervoer: 5 EUR per persoon

Er wordt vanuit Sint-Amands ook vervoer voorzien

voor fietsen.

Sportdag voor 50-plussers met tal van recreatieve

en seniorvriendelijke sporten:

's Middags wordt voor alle deelnemers een

lunchpakket voorzien en afsluitend kan er met een

tasje koffie en een stuk taart in de grote tent nog

nagepraat worden over de sportieve prestaties.

Inschrijven voor 10 mei!

Via de gemeentelijke sportdienst, Sporthal,

Sportlaan 7, 2890 Sint-Amands, tel. 052 33 64 13,

mail [email protected].

Opgelet: voor de recreatieve fietstocht van 50

km moet je zeker tijdig inschrijven, want het

aantal is beperkt!

Andere regionale

seniorensportdagen

binnenkort in onze

regio:

Rumst: 4 mei -

Aartselaar: 18 mei

- Zwijndrecht: 10

juni

Ring Klein-Brabant 2010Zondag 30 mei (wandelen)

Dit jaar is de Ring Klein-Brabant van 30 mei

erkend als Provinciale Sport Voor Allen

Wandeldag.

De organisatie is in handen van Wandelclub KWIK

uit Bornem samen met sportdienst Sint-Amands:

6 km - 12 km - 18 km - 24 km of 30 km.

Startplaats: gemeentelijke sporthal Sint-Amands

Vertrek tussen 7u en 15u

Deelnameprijs: 1,5 EUR

Met animatie

(springkasteel,

speeltuin)

Meer

informatie? Tel.

0479 42 38 22,

website

web.me.com

wandelclubkwik

of via

gemeentelijke

sportdienst

Sint-Amands.

q g

Page 22: infomagazine mei 2010

- 22 -

SP

OR

TB

ER

IC

HT

EN Kostprijs: 115 EUR

Mogelijke kortingen:

15 % (minstens 3 kinderen fiscaal ten laste)

50 % (netto belastbaar inkomen < 16.114,10 EUR)

50 % (OCMW-cliënteel of CAW)

50 % (minstens 66% gehandicapt)

• 12-16 juli: - Kajak A (beginnelingen)

- surfen basis (beginnelingen)

- zeilen basis (beginnelingen)

- zeilen gevorderden

• 19-23 juli: - Kajak A (beginnelingen)

- surfen basis (beginnelingen)

- zeilen basis (beginnelingen)

• 2-6 augustus: - Kajak A (beginnelingen)

- surfen basis (beginnelingen)

- zeilen basis (beginnelingen)

• 16-20 augustus: - Kajak A (beginnelingen)

- Kajak B (gevorderden)

- surfen gevorderden

- zeilen basis (beginnelingen)

- zeilen gevorderden

De Nekker Mechelen :

2 kampen voor 14 – 18 jarigen (°1992-1996)

• 19 - 23 juli : Surfen basis en gevorderden

• 16 - 20 augustus : Surfen basis en gevorderden

Regionaal triathlonkamp:

in Boom en Rumst (Terhagen)

26 – 30 juli 2010:

Voor jongeren van 11 – 15 jaar (°1995 – °1999)

G-sportkamp :

26 – 30 juli 2010: integratiesportkamp voor kinderen

met een beperking (lichamelijk en/of mentaal) in

Bornem.

G-kinderen spelen en sporten samen met ‘gewone’

kinderen:

voor kinderen van 5 tot 16 jaar (°1994 - °2005)

Voor meer specifieke info kan je bellen naar de

sportdienst van Sint-Amands of de sportdienst van

Bornem tel. 03 889 65 00.

Sportdienst zoektmonitoren!

Word je dit jaar minstens 17 jaar? En heb je zin

om in de vakantie wat bij te verdienen op een

sportieve manier? Ben je sportief, ga je graag om

met kinderen? Geef je dan op als monitor voor

één of meerdere sportkampen. Wacht niet tot na

de examens, maar bel of mail nu al snel naar de

sportdienst!

De GordelZondag 5 september 2010

Op zondag 5 september kan je weer Gordelen. Dit

jaar wordt er geen busvervoer meer georganiseerd

naar één van de trefpunten. Via de sportdienst

kan men dus enkel nog deelnamekaarten bekomen

in voorverkoop.

Info over dit alles:

Sportdienst Sint-Amands

Sporthal – Sportlaan 7

2890 Sint-Amands

tel. & fax: 052 33 64 13

mail: [email protected]

q g

Page 23: infomagazine mei 2010

- 23 -

AC

TIV

IT

EIT

EN

KA

LE

ND

ER

SOCIO-CULTURELE KALENDER

M E I1 za S. Plus en S. Sport Sint-Amands Meiviering met pannenkoeken en Croque Monsieurs - iedereen welkom,

zaal Forum, 14u.

2 zo LG Sint-Amands-Oppuurs-Lippelo Buxus snoeien bij Willy Govaerts, Valk 121, Sint-Amands, 10u.

8 za School Zonnebloem Schoolfeest: 15u.: Muziekfestival van de lagere school

+ Restaurant vanaf 18u., Basisschool Zonnebloem Hekkestraat 1 en 26

GO! Basisschool De Schorre Het faute Schoolfeest', met middagrestaurant, Vlaamse kermis,

tentoonstelling Comenius, rommelmarkt, optredens, opendeur in de school

en kinderdagverblijf, 12u-…

Kanoclub Pingo Beachparty, sporthal Sint-Amands

9 zo School Zonnebloem Schoolfeest: restaurant vanaf 11u30 + optreden van de kleuterschool 14u.,

Basisschool Zonnebloem Hekkestraat 1

11 di Ziekenzorg Oppuurs Ontspanningsnamiddag, parochiezaal, 14u.

15 za Kon. Harmonie Sinte-Cecilia Lenteconcert, thema 'Allemaal beestjes' o.l.v. dirigent Johan Van den Eede,

met speciale aandacht voor het Jan Van Droogenbroeckjaar 2010,

zaal Plaza, 20u.

17 ma Reumaliga Klein-Brabant Voordracht door De Heer Luc De Ost CM Bornem over reuma en

werkonbekwaamheid, hospitalisatieverzekering, omio eam;

KSV-lokaal Breeven, 14u.

Markant "Ode aan de aardappel", door Winiefred Van Killegem,

parochiecentrum Sint-Amands, 20u.

20 do KVLV Sint-Amands 55+: Benen in de kijker o.l.v. Sonia De Cock, parochiecentrum, 14u30

21 vr ConTempo Klein-Brabant Voordracht 'Geborgenheid en tederheid na verlies',

parochiecentrum Bornem, 18u50

23 zo Kon. Harmonie Sinte-Cecilia Boekenmarkt op de kaai i.s.m. het gemeentebestuur - jubileumeditie n.a.v.

25 jaar boekenmarkt-organisatie in Sint-Amands, 10-18u.

Brocante Dam 7de Brocante Dam: Een stevige en vrolijke coctail van volks vermaak,

een vleugje cultuur en nostalgie, straatanimatie i.s.m. toneelvereniging

Thaleia, artisanale exposities en demonstraties, curiosa en Damdelicatessen.

Gratis live-optredens met o.a. Den Hoed,Black Mango,

Dynamic Trio en Cash Reloaded. Den Dam, 10u-01u.

FC Oppuurs Fietszoektocht, vertrek aan de grote kantine van FC Oppuurs vanaf 12u30

24 ma Kon. Harmonie Sinte-Cecilia Zonneterras op de Kaai - 1ste Cecilia's Music Festival (het programma vindt u

elders in het informatieblad), 11-19u. .

Kon. Harmonie De Ware Vrienden Leerlingenvoordracht in de Baronie, Oppuurs

28 vr Gemeentebestuur samen Uitreiking gedichtenwedstrijd, grote zaal Dorpshuis De Leeuw, 19u.

met Davidsfonds

J U N I

5 za Kermis Oppuurs (5 tot 7 juni)

Kon. Harmonie De Ware Vrienden Kermisconcertje in de Baronie, ter gelegenheid van de braderie

q g

Page 24: infomagazine mei 2010

AC

TIV

IT

EIT

EN

KA

LE

ND

ER

www.deduurzamedrukker.be - T 052-33 23 30CU-COC-809718-CY

alcoholvrij gedrukt

J U N I

6 zo Kon. Duivenbond Union Iedere zondag wedstrijdvlucht uit Noyon,

inkorven duiven op zaterdag in zaal Plaza, 16u-17u15.

Quiévrainbond Sint-Amands Iedere zondag wedstrijdvlucht uit Quiévrain,

inkorven duiven op zaterdag in zaal Plaza van 18u30-19u30

7 ma S. Plus en S. Sport Sint-Amands Wandeltocht begeleid door Godelieve Pauwels, start kerk Sint-Amands, 13u30.

27 zo Kon. Duivenbond Union Wedstrijdvlucht uit Noyon, 12de Jubileumvlucht Roger Rottiers

(inkorving zaterdag, zaal Plaza, 16u-17u15)

SPORTKALENDER

M E I

1 za SK Sint-Amands Jeugdtornooi op de terreinen van SK Sint-Amands,

Tornooi duiveltjes (U6,U7,U8, en U9) en streetsoccertornooi voor

knapen (U15) en scholieren (U17) en ook voor volwassenen.

2 zo SK Sint-Amands Jeugdtornooi op de terreinen van SK Sint-Amands,

Tornooi preminiemen (U11) en miniemen (U13).

FC Oppuurs FC Oppuurs - VK Hooikt, sportterreinen Oppuurs, 15u.

Kon. Duivenbond Union Iedere zondag wedstrijdvlucht uit Noyon,

inkorven duiven op zaterdag in zaal Plaza, 16u-17u15.

Quiévrainbond Sint-Amands Iedere zondag wedstrijdvlucht uit Quiévrain,

inkorven duiven op zaterdag in zaal Plaza van 18u30-19u30

3 ma Okra Oppuurs Kapellekenstocht, zaal Mispel, 13u30

15 za SK Sint-Amands Olympische dag 2010, op de terreinen van SK Sint-Amands, 9u30-17u30

30 zo Wandelclub Kwik en Basketclub Ring van Klein-Brabant-Provinciale wandelweg Antwerpen 2010,

Sint-Amandse wandelafstanden: 6-12-18-24 en 30 km met animatie,

cultuur en natuur; sporthal Sint-Amands, vertrek tussen 7 en 15u.

12 za CD&V Sint-Amands Euro BBQ, Parochiecentrum Sint-Amands, 18u.

13 zo LG Sint-Amands-Oppuurs-Lippelo Trap- en smultocht, vertrek en aankomst bij Marcel en

Erna Goossens-Vingerhoets, Oppuurseweg 40, Sint-Amands, 13u30

19 za Oudercomité Libos Schooletentje, parochiezaal Lippelo, 18-21u.

20 zo Paardenprocessie en ruiterzegening

Oudercomité Libos Schooletentje, parochiezaal Lippelo, 11u30-15u.

23 wo Jeugddiensten Klein-Brabant Final Local, Hondsmarkt Puurs, 11 uur

25 vr ConTempo Klein-Brabant Voordracht 'Hoe ziet de toekomst er uit in 2010',

parochiecentrum Bornem, 19u30.

26 za Kon. Harmonie Xaverianen Verkoop Smosbroodjes

30 wo Rode Kruis Sint-Amands Bloedgeven, parochiecentrum Sint-Amands

S. Plus en S. Sport Sint-Amands Viering 80-jarigen en ouder + jubilarissen, optreden dansgroep

"The Liberties" uit dienstencentrum Antwerpen, zaal Forum, 14u.

q g