Infomagazine jan 2010

24
TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE 45STE JAARGANG JANUARI 2010 NR 110 van het gemeentebestuur van Sint-Amands INFORMATIEBLAD

description

Infomagazine gemeente Sint-Amands Januari 2010

Transcript of Infomagazine jan 2010

Page 1: Infomagazine jan 2010

TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE 45STE JAARGANG JANUARI 2010 NR 110

van hetgemeentebestuur

van Sint-AmandsI N F O R M A T I E B L A D

Page 2: Infomagazine jan 2010

- 2 -

DIE

NS

TR

EG

EL

IN

G

DIENSTREGELING p. 2

GEMEENTERAAD p. 4

BURGERLIJKE STAND p. 5

SAMENLEVING p. 7

• Nieuwjaarsreceptie en

kerstboomverbranding

• Plan nu je zomer

• Bladwijzer

• Jaarverslag 2008

• Geld geteld, verenigingen verwend!

• Landelijke kinderopvang

• Spel-o-theek

• Damiaanactie

• Feestbus met oudjaar

• Infosessie voor senioren : veiligheid

• Winter BBQ

• 8000ste inwoner

• Pidpa

• Week van de vrijwilliger

• SABAM en Billijke Vergoeding

• RUP recreatiezone Oppuurs

CULTUUR p. 15

• De bib Europalia

• PROEFstuk

• Tentoonstelling Henri Ramah

Emile Verhaeren

• Erfgoedvorming

• Gratis culturele avond

• Gemeentelijke academie

• Overzichtsbrochure verenigingen

TOERISME p. 19

• Het Veerhuis

• 2010 Jan Van Droogenbroeck jaar

SPORTBERICHTEN p. 20

• Kampioenenviering

• Kleuterparadijs

• Kleutersportdag

• Ski- en snowboarddag

• Expeditie Rivierenland

ACTIVITEITENKALENDER p. 22

• Socio-culturele kalender

• Sportkalender

OPENINGSUREN GEMEENTEHUISElke werkdag: 9u tot 12u

Woensdagnamiddag: 13.30u tot 16u

Donderdagavond: 17.30u tot 19u

(enkel dienst bevolking & burgerlijke stand, technische dienst,

milieudienst en dienst ruimtelijke ordening)

Op donderdag 31 december 2009 zal er geen avonddienst zijn.

ZITDAG BURGEMEESTER Donderdagavond van 18u tot 19u.

Op donderdag 31 december 2009 zal er geen zitdag zijn.

ZITDAG SCHEPEN JOZEF DE KINDERMaandagavond van 18.45u tot 19.30u.

Op maandag 4 januari 2010 heeft schepen Jozef De Kinder geen

zitdag.

ANDERE SCHEPENEN : na afspraak.

Tijdens de vakantieperiode zal er geen zitdag zijn.

HET GEMEENTEHUIS, OCMW EN BIB ZULLEN IN2010 GESLOTEN ZIJN OP:Donderdag 31 december Sluitingsdag

Vrijdag 1 januari Nieuwjaar

Zaterdag 2 januari Feestdag

Maandag 4 januari Bib enkel ’s avonds gesloten,

OCMW en gemeentehuis open

Maandag 5 april Paasmaandag

Zaterdag 1 mei Feest van de Arbeid

Donderdag 13 mei O.L.H. – Hemelvaart

Vrijdag 14 mei Sluitingsdag

Maandag 24 mei Pinkstermaandag

Zondag 11 juli Feestdag Vlaamse Gemeenschap

Woensdag 21 juli Nationale Feestdag

Zondag 15 augustus O.L.V. – Hemelvaart

Maandag 1 november Allerheiligen

Dinsdag 2 november Allerzielen

Donderdag 11 november Wapenstilstand

Vrijdag 12 november Sluitingsdag

Vrijdag 24 december Sluitingsdag

Zaterdag 25 december Kerstmis

Zondag 26 december 2de Kerstdag

Vrijdag 31 december Sluitingsdag

Voor de allerlaatste nieuwtjes of activiteiten, neem een kijkje op

www.sint-amands.be of schrijf je in op de tweewekelijkse digitale

nieuwsbrief.

Page 3: Infomagazine jan 2010

- 3 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

In de berichtgeving van de laatste weken van 2009 klinken hoopvolle geluiden, maar ook belangrijkewaarschuwingen. Het economisch reces is achter de rug, maar de crisis is nog niet voorbij. Specialistenverwachten voor volgend jaar een economische groei van 1 %, maar voorspellen nog een veertig duizendbijkomende werklozen in ons land. Enkele weken terug zaten we samen in het tewerkstellingsforum“Werkwinkel Klein-Brabant” om de toestand in onze regio te bespreken. We zien dat dewerkloosheidsgraad lichtjes is gestegen tegenover vorig jaar maar dat deze nog merkelijk lager ligt dan hetgemiddelde in het arrondissement Mechelen en de Provincie Antwerpen. Dit laat ons toch toe wat positiefte denken over de toekomst.

Een nieuw jaar moeten we steeds beginnen met optimistische verwachtingen. Heel graag wil ik je en allendie je dierbaar zijn mijn beste wensen overbrengen. Ik blijf het herhalen : ik hoop dat je in 2010 omringdmag zijn door mensen waar je kunt op rekenen in goede en kwade dagen.Ik wens elke inwoner van Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo veel vriendschap en respect, veel zalige momenten om te koesteren, veelvreugde en liefde, veel moed om de moeilijke momenten door te komen…Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een pluim te geven aan de vele vrijwilligers die zich dagelijksinzetten in de talloze verenigingen en comités van onze drie deelgemeenten. Zij brengen leven in debrouwerij en zorgen voor een weldoend sociaal weefsel.

In 2010 beginnen we aan de tweede helft van deze gemeentelijke beleidsperiode. In de komende drie jaarzullen we het beleidsplan dat we hebben opgesteld in 2006 tot een goed einde moeten brengen. Ik kan jeverzekeren: we zitten op schema. Heel wat voorbereidend werk is achter de rug en een reeks geplandewerken werden al uitgevoerd of zijn in uitvoering. Onze gemeente kent een gezonde financiële structuur, alblijven we sterk afhankelijk van de omvang van de fondsen van de overheid en de evolutie van depersonenbelasting. We tellen nu 8.000 inwoners maar we blijven een kleine gemeente die dient in te staanvoor de fundamentele dienstverlening aan de bevolking zoals elke andere gemeente. Deze opdracht willenwe optimaal blijven vervullen ondanks onze beperkte middelen.

Wij willen de toekomst aanpakken met optimisme en daadkracht en rekenen op een prima samenwerkingmet ieder van u. Samen kunnen we veel bereiken.

Laat ons klinken op 2010.

Freddy SarensBurgemeester

Page 4: Infomagazine jan 2010

- 4 -

GE

ME

EN

TE

RA

AD

Personeel

De gemeenteraad heeft de bevorderingsvoorwaarden,

waaronder ook het examenprogramma en de

examenjury, voor de functie van gemeentesecretaris

vastgesteld om vervolgens de vacante betrekking

van gemeentesecretaris via bevordering te kunnen

openverklaren.

Ook de personeelsformatie, de functie-

beschrijvingen- en profielen en aanwervings- en

bevorderingsvoorwaarden van bepaalde functies

binnen het gemeentebestuur werden aangepast.

Verder heeft de gemeenteraad het nieuwe organo-

gram (indeling van de diensten in clusters)

vastgesteld waarop aan volgende functies het

lidmaatschap van het managementteam wordt

toegekend:

- gemeentesecretaris

- gemeenteontvanger (financieel beheerder)

- deskundige financiën

- diensthoofd technische dienst

- deskundige ICT

- deskundige cultuur en informatie

Technische dienst

Het leveren en plaatsen van een plat dak, zinken

dakranden en regenwaterafvoerbuizen op de

afscheidsruimte te Oppuurs

Op de begraafplaats te Oppuurs wordt op de

afscheidsruimte een plat dak, zinken dakranden en

regenwaterafvoerbuizen geplaatst. De uitgaven

worden geraamd op 15.000 EUR (BTW inbegrepen).

Aankoop tweedehands zoutstrooier

De huidige zoutstrooier is zo goed als versleten en is

dringend aan vervanging toe. De uitgaven worden

geraamd op 25.000 EUR (BTW inbegrepen).

Optimaliseren van de regeling van de verwarming

in het gemeentehuis te Sint-Amands

In het dienstjaar 2009 werd de oude verwarmings-

ketel in het gemeentehuis te Sint-Amands vervangen

door een condenserend exemplaar. Voor het bekomen

van een optimaal rendement dient de huidige

regeling geoptimaliseerd te worden.

De uitgaven worden geraamd op 12.500 EUR (BTW

inbegrepen).

Ruimtelijke ordening

Voorlopige vaststelling ontwerp RUP

Recreatiezone Oppuurs

De gemeenteraad van 26.03.2007 keurde de

overeenkomst met de intergemeentelijke vereniging

voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en

Omgeving IGEMO voor het opmaken van een

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP

Recreatiezone Oppuurs goed.

Dit uitvoeringsplan wordt opgemaakt ter uitvoering

van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en

heeft tot doel het uitwerken van een

toekomstperspectief voor de recreatiezone aan

noordwestelijke zijde van de kernbebouwing van

Oppuurs en het integreren van deze zone in de

omgeving.

Daarnaast dient een oplossing gezocht te worden

voor de historisch gegroeide zone voor kleine en

middelgrote ondernemingen, noordelijk van de

recreatiezone. De site sluit aan bij de Oppuurse

woon- en recreatiezone en biedt weinig

mogelijkheden voor een nieuwe economische

activiteit.

Het plangebied is gelegen aan de noordwestzijde van

het dorp en wordt begrensd door de toeristische

spoorlijn Puurs – Dendermonde, de Kattestraat en de

Meirstraat. Het omvat de recreatiezone en de KMO

zone Kattestraat.

De gemeenteraad heeft dit ontwerp voorlopig

vastgesteld, zodat het kan worden overgemaakt aan

de Bestendige Deputatie van de provincie, aan het

Agentschap RO-Vlaanderen en aan de Vlaamse

Regering. Het college van burgemeester en

schepenen organiseert het openbaar onderzoek

gedurende een periode van 60 dagen. Zie ook

pagina 14.

Een overzicht van enkele recente

gemeenteraadsbeslissingen:

Page 5: Infomagazine jan 2010

- 5 -

BU

RG

ER

LIJ

KE

S

TA

ND

Onze allerbeste wensen aan de gelukkige oudersbij de geboorte van

SEPTEMBER9 Lois Van Assche dochter Stijn Van Assche en Leen Mattens

20 Hanne Van Huffelen dochter Dave Van Huffelen en Karen Verbeeck

29 Kato De Boeck dochter Jan De Boeck en Annelies Mees

29 Arno Van Nuffel zoon Jan Van Nuffel en Ilse De Smedt

OKTOBER1 Sander Roels zoon Wim Roels en Vilma Dayap

1 Lisa-Beth Van de Velde dochter Dave Van de Velde en Vibeke De Schepper

1 Lenn De Smet zoon Tom De Smet en Evy Dejaegher

9 Noa Verheyden dochter Luc Verheyden en Nele Leroy

9 Kjell Uytterhaegen zoon Gunter Uytterhaegen en Nele De Wilde

15 Tibe De Wachter zoon Jurgen De Wachter en Sandy De Cock

16 Alyzée Van der Auwera dochter Ivo Van der Auwera en Nancy Samyn

19 Brisa Pólvora García dochter Ruben Marcelo Pólvora Garciá en Annelies Verboven

20 Mateo Verstraeten zoon Sam Verstraeten en Sarah Schevenhals

21 Fil Moortgat zoon Michaël Moortgat en Sophie De Wachter

25 Kenzo Van Landeghem zoon Andy Van Landeghem en Melissa Van Calster

26 Sandy Tersago dochter Yves Tersago en Wendy Winckelmans

NOVEMBER5 Sebastian De Smedt zoon Geoffroy De Smedt en Michelle Solomo Espinueva

8 Victor Roosemont zoon Patrick Roosemont en Wendy Winckelmans

Het gemeentebestuur betuigt zijn innige deelnemingaan de families van de overledenen

SEPTEMBER26 Halil Cebeci weduwnaar van Fadik Bozdag

30 Alfred Van Dam echtgenoot van Mariette Van Gucht

30 Patricia Marcel

OKTOBER6 Erna De Block Weduwe van Roger Boeykens

10 Anna Muyshondt Weduwe van Philip De Pauw

19 Ben Janssens echtgenoot van Yolande Van Praet

19 Patricia Gevers

22 Pierre Ringoot echtgenoot van Lisette Windey

28 Joannes Hertsens weduwnaar van Joanna Joos

31 Ludovicus Van den Eede weduwnaar van Maria Van Buggenhout

31 Alfred Aerts echtgenoot van Elza Croket

NOVEMBER9 Maria Apers weduwe van Kamiel Corremans

9 Cyriel Meersman echtgenoot van Lucy Hopiard

14 Godelieva Van Steen weduwe van Jan Van Ruysseveldt

Page 6: Infomagazine jan 2010

- 6 -

BU

RG

ER

LIJ

KE

S

TA

ND

Het gemeentebestuur wenst volgende parenvan harte geluk bij hun huwelijk

OKTOBER2 Yannick Convents en Petra De Mul

3 Alain Legrand en Sonja Reynaert

24 Aziz Güngör en Tugba Özcan

NOVEMBER7 Hugo De Leeuw en Daisy Spiessens

Onze allerbeste wensen aan de jubilarissenvan 2010

60 JAAR GETROUWD

17 februari Pauwels Joannes en Van Achter Maria, Sint-Amands

15 april Van Hoeymissen Carolus en Croes Theresia, Sint-Amands

24 mei Schiltz Herman en Peeters Laura, Lippelo

20 oktober Laureys Benedictus en Van Den Berghe Carola, Sint-Amands

20 oktober de Leeuw Georgius en Blommaert Maria, Oppuurs

27 oktober Huygens Willem en Boeykens Irma, Oppuurs

3 november Peeters Modest en Cuyt Joanna, Sint-Amands

50 JAAR GETROUWD

1 januari Boutaybi Ben Said en El Omari Saîda, Sint-Amands

15 januari Vergauwen Benito en Lauwers Maria, Sint-Amands

16 februari Van Lent Frans en Pauwels Godelieve, Sint-Amands

19 april De Boelpaep Jan en Van Eetvelt Paula, Lippelo

19 april De Raeymaecker Willem en Stevens Margareta, Oppuurs

22 april Van Schoor Leopold en Pauwels Roza, Oppuurs

29 april De Smedt Franciscus De Buyser Maria, Oppuurs

6 mei Steenssens Karel en Van Gucht Maria, Oppuurs

4 juni Vergauwen Bonifacius en Tierens Gislena, Oppuurs

10 juni Veyt Leonard en Van Assche Lisette, Sint-Amands

4 juli Argu Ibrahim en Celik Ayse, Sint-Amands

29 juli Coeck Jozef en Meersman Juliana, Sint-Amands

29 juli Aelbrecht Jozef en Lauwers Josephina, Sint-Amands

6 augustus Timmermans Gustaaf en Ruyts Marie-Louise, Sint-Amands

9 augustus Van Roy Gerard en Kumps Gilberte, Sint-Amands

12 augustus Maes Felix en Cleemput Paula, Sint-Amands

19 augustus Borms Leo en Hulsbosch Hilda, Sint-Amands

26 augustus Van Oosten Jan en Hertog Gilberte, Sint-Amands

6 september Vermeiren Robert en Joos Amanda, Lippelo

9 september Verheyden Felix en Van Praet Jeanne, Sint-Amands

12 september Augustinus Rudy en Van Overloop Monique, Sint-Amands

3 december Van Den Bossche Charles en Plasschaert Anna, Sint-Amands

10 december Fonteyn Marc en Hertog Christianne, Sint-Amands

Page 7: Infomagazine jan 2010

- 7 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Jaarverslag 2008

Het jaarverslag van de gemeente werd recent

goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het volledige jaarverslag kan je vinden op

www.sint-amands.be of is op eenvoudige

vraag te verkrijgen bij de communicatiedienst

(mail [email protected] of tel. 052

39 98 62).

Bladwijzer

Bij het infoblad vind je ook een nieuwe blad-

wijzer met een overzicht van alle evenemen-

ten en sluitingsdagen in 2010.

Tip: gebruik deze bladwijzer bij je infogids.

Nieuwjaarsreceptie met kerstboomverbranding

Niet bestand tegen de vrieskou? Geen nood, je kan ook binnen in de zaal zitten.

OPGELETDe kerstbomen zullen opgehaald worden op 4 en 5 januari 2010.

Plan nu je zomer

ZomerplanningOok volgende zomer boksen Stekelbees, sport- en

jeugddienst een leuk programma voor kinderen en

jongeren in elkaar. Hierbij een overzicht van de

verschillende data:

Stekelbees1 juli tem. 16 juli: Stekelbees open

19 juli tem. 30 juli: collectieve sluiting

2 augustus tem. 31 augustus: Stekelbees open

Sportdienst5 tem. 9 juli: omnisportkamp

26 tem. 30 juli: G-sportkampen en triatlonsportkamp

16 tem. 20 augustus: sport- en spelkamp (ism.

jeugddienst)

23 tem. 27 augustus: omnisport- en keuzesportkamp

Juli – augustus: watersportkampen (juiste data

volgen later)

Jeugddienst19 juli tem. 13 augustus: speelpleinwerking (GEEN

speelplein op 21 juli)

16 tem. 20 augustus: sport- en spelkamp (ism.

sportdienst)

Page 8: Infomagazine jan 2010

- 8 -

SA

ME

NL

EV

IN

GGeld geteld, verenigingen verwend!

Winst Kaaifeest verdeeld onder deelnemende verenigingen

Op zondag 6 september vond de 10de editie van het

Kaaifeest plaats. Het Kaaifeest is een organisatie

van het gemeentebestuur samen met de lokale

verenigingen.

De 18 deelnemende verenigingen zorgden voor

ondermeer de nodige lekkernijen (broodjes, ijsjes,

chips, loempia’s, markante hapjes en pannenkoeken)

en dranken (porto, wijn, cava, koffie en vele

anderen).

Zij bemanden de tap & kassa, staken de handen uit

de mouwen tijdens opbouw en afbraak, verzorgden

de podiumpresentatie en kropen in de huid van

Draak, de mascotte van de jeugddienst.

In het Drakendorp, een speelstraat voor de kinderen,

richtten de verenigingen een viskraam in, zorgden ze

voor de opbouw en afbraak en de begeleiding bij

allerlei activiteiten. De animatoren van het

speelplein maakten promo voor het Sint-Amandse

speelplein.

Verder kon je via het standje van Oxfam Wereldwinkel

kennis maken met producten die via (h)eerlijke

handel vervaardigd zijn. Igemo wou de aanwezigen

dan weer milieubewuster maken. Via de

Sappentrapper van CM kon je al fietsend een

smoothie maken. El Circo Fiasco, een circusschool uit

Oppuurs, leerden de clowns in spe de nodige

circustechnieken.

Mooi weer, veel volk, gezellige sfeer staat voor veel

winst! De 18 deelnemende verenigingen mochten op

woensdag 18 november 2009 ieder 260 EUR in

ontvangst nemen.

Winst Sint-Amands Feest & politiekoersoverhandigd

Op zondag 26 september 2009 vond het 20ste feest

van de burgemeester, Sint-Amands Feest, plaats ten

voordele van de Sint-Amandse brandweer en het

Rode Kruis. Sint-Amands Feest werd voor de

gelegenheid in een nieuw kleedje gestoken met

ondermeer een praatcafé, optredens en als afsluiter

een discobar.

Op dinsdag 24 november 2009 werd in de

brandweerkazerne de winst van Sint-Amands Feest,

6 300 EUR, overhandigd aan de brandweer en het

Rode Kruis.

Tijdens deze bijeenkomst mocht de brandweer ook de

winst van de politiekoers, 4.803 EUR, in ontvangst

nemen.

De brandweer en het Rode Kruis maakten van de

gelegenheid gebruik om hun nieuwe aanwinsten te

tonen: respectievelijk een nieuwe (2de hands)

ladderwagen en een nieuwe tent.

Page 9: Infomagazine jan 2010

- 9 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Beste inwoners van Sint-Amands,

We wensen iedereen van harte een zeer gelukkig en

gezond 2010 toe! Met de inzet van het nieuwe jaar

willen wij een rustpunt creëren om na te gaan waar we

het voorbije jaar aan gewerkt hebben en waar we nog

naar toe willen in onze opvang. Onlangs volgden wij

een zeer interessante vorming rond rouw en

emotionele pijn bij kinderen. We leerden dat kinderen

vaak ‘spreken’ via hun gedrag, en dat wij kunnen

helpen uit te zoeken wat er achter dit gedrag schuilt.

In 2010 plannen we een intensieve vorming met het

ganse team rond positief omgaan met gevoelens van

kinderen. Deze teamvormingen zorgen voor een sterke

verbondenheid tussen de collega’s en geeft ons extra

bagage om met bepaalde situaties om te gaan. Zo

blijven we samen groeien in deze boeiende job!

Wafelverkoop januari

Half januari 2010 houden we een wafelverkoop in

elke Stekelbeeslocatie. Zo kunnen we de kinderen

opnieuw net dat extraatje bieden. De opbrengst gaat

volledig naar de aankoop van duurzaam speelgoed

en de inrichting van onze snoezelruimte. 1 zakje

overheerlijke zelfgebakken (!) wafels kost 3 EUR (5

wafels per zakje). Trommel dus maar al je vrienden,

familie en buren op om ons te sponsoren! Je kan

deze wafels bestellen via de nieuwsbrief van januari.

Alvast enorm bedankt voor jullie steun!

Indexering ouderbijdragen

Vanaf 1 januari 2010 worden de ouderbijdragen

geïndexeerd. De nieuwe tarieven werden bekend

gemaakt in december 2009 en kunnen jullie ook

terugvinden op onze website

(www.landelijkekinderopvang.be - lokale werking -

ibo sint-amands).

Inschrijven in Stekelbees

Je kind(eren) inschrijven bij Stekelbees kan enkel na

afspraak met de coördinator of met één van de

kinderbegeleidsters.

Hoofdlocatie Zonnehuis

Kuitegemstraat 27

2890 Sint-Amands

Tel. begeleiding: 052 21 96

Fax coördinator: 052 21 97 04

Mail: [email protected]

De coördinator is aanwezig op maandag, dinsdag en

donderdag van 9u tot 17u.

Je kan steeds een afspraak maken op andere

momenten.

Deellocatie Lippelo

Lippelodorp 33

2890 Lippelo

Tel. 052 33 29 42

Deellocatie Oppuurs

Oppuursdorp 25

2890 Oppuurs

GSM 0474 94 09 11

Page 10: Infomagazine jan 2010

- 10 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Tijdens de frisse wintermaanden is het ’s avonds snel

donker. Velen onder ons kijken dan ook uit naar de

zon, vakantie en terrasjes. Leuk, inderdaad, maar

laten we met z’n allen de kans grijpen om van deze

lange winteravonden gezellige momenten te maken.

En hoe kan dat beter dan met een

gezelschapsspelletje?

In de spel-o-theek in de Kuitegemstraat is er voor

ieder wat wils! Het aanbod bestaat uit denk- en

doespelletjes, zowel grappig als rustig of strategisch

en dit alles voor zowel jong als oud. Een greep uit

het assortiment: bingo, domino, galgje, jenga,

kikkersprong, kwartet, pictionary, memory,

monopoly, onderuit, stratego, twister.

Op www.jeugd-sint-amands.be kan je bij het

onderdeel ‘spel-o-theek’ de hele catalogus

raadplegen.

In januari en februari zijn dit de openingsdagen,

telkens van 10u tot 12u:

9 en 23 januari

6 en 20 februari

Meer informatie over de spel-o-theek of vrijwilliger

worden, is steeds te verkrijgen via de gemeentelijke

jeugddienst, tel. 052 39 98 77 of mail

[email protected].

Gezellige gezelschapsspelen in de wintermaanden

Damiaanactie

Congo, het Ituri-woud. Hier leven de pygmeeën, in

perfecte harmonie met het regenwoud. Maar de oudste

bevolkingsgroep van Afrika loopt gevaar. Er heerst een

ware leprahaard. Daarom richt Damiaanactie zijn

campagnepijlen op de pygmeeën. Een volk dat vandaag

te vaak met de dood wordt geconfronteerd. Dat veel te

vaak het witte masker moet dragen. Wit: de kleur van de

rouw.

De laatste week van januari bereikt deze campagne zijn

hoogtepunt. Dan zie je de stiftenverkopers van

Damiaanactie weer volop bezig.

Page 11: Infomagazine jan 2010

- 11 -

SA

ME

NL

EV

IN

GMet oudjaar staat de feestbus weer voor je klaar

De naam doet het al vermoeden en inderdaad met oudjaar leggen de

jeugddiensten van Bornem, Puurs en Sint-Amands een gezamenlijke feestbus in.

Dit jaar wordt er voor het eerst samengewerkt met de provincie en dit betekent

dat de oudejaarsfeestbus helemaal gratis is. Zo kunnen jongeren zich de hele

nacht van en naar hun feestbestemming laten voeren. Check snel het uurrooster

hieronder.

BUS 1Puurs Sport- en evenementenhal 23:30 01:02 02:34 4:06 5:38

Kalfort kerk 23:35 01:07 02:39 4:11 5:43

Breendonk kerk 23:48 01:20 02:52 4:24 5:56

Ruisbroek Yzergieter 00:01 01:33 03:05 4:37 6:09

Eikevliet kerk 00:09 01:41 03:13 4:45 6:17

Wintam kerk 00:17 01:49 03:21 4:53 6:25

Hingene kerk 00:25 01:57 03:29 5:01 6:33

Bornem kerk 00:33 02:05 03:37 5:09 6:41

Bornem Kadee 00:38 02:10 03:42 5:14 6:46

Puurs Sport- en evenementenhal 00:47 02:19 03:51 5:23 6:55

BUS 2 Puurs Sport- en evenementenhal 23:30 01:02 02:34 4:06 5:38

Liezele kerk 23:36 01:08 02:40 4:12 5:44

Lippelo kerk 23:44 01:16 02:48 4:20 5:52

Oppuurs kerk 23:54 01:26 02:58 4:30 6:02

Sint-Amands station 00:04 01:36 03:08 4:40 6:12

Mariekerke M. Th. Ln. 00:15 01:47 03:19 4:51 6:23

Branst kerk 00:23 01:55 03:27 4:59 6:31

Bornem Kadee 00:31 02:03 03:35 5:07 6:39

Bornem kerk 00:36 02:08 03:40 5:12 6:44

Puurs Sport- en evenementenhal 00:47 02:19 03:51 5:23 6:55

Infosessie voor senioren: veiligheidOKRA Belangenbehartiging – trefpunt Oppuurs organiseert in samenwerking met politiezone Klein-

Brabant een infosessie over veiligheid binnen onze gemeente en veiligheid in onze leefomgeving.

Deze sessie wordt gegeven door hoofdinspecteur Marc Segers en verkeersconsulent Patrick Geers. De

aanwezigen kunnen vragen stellen.

Deze infonamiddag vindt plaats op dinsdag 9 februari om 14u in de Mispel te Oppuurs.

Alle senioren welkom!

Page 12: Infomagazine jan 2010

- 12 -

SA

ME

NL

EV

IN

GDrakenleuke verrassing voor8.000ste inwoner

Op zaterdagvoormiddag 24 oktober 2009 werd er, na

lange tijd, opnieuw een onthaaldag voor nieuwe

inwoners georganiseerd. Een geslaagd initiatief dat

op vrijdagavond 22 oktober 2010 een vervolg krijgt.

Tijdens deze onthaaldag greep het bestuur de kans

om de 8.000ste inwoner

Lucas Winckelmans en zijn familie proficiat te

wensen.

Meer foto’s kan je terug vinden op

www.sint-amands.be > varia > fotoalbum.

Page 13: Infomagazine jan 2010

- 13 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Sinds begin 2005 zijn de Vlaamse waterbedrijven

verantwoordelijk voor de ganse waterketen. De

waterprijs werd een integrale prijs waarin de kosten

voor het afvoeren en zuiveren van water,

respectievelijk de gemeentelijke en de

bovengemeentelijke saneringsbijdrage, in de

kubieke-meterprijs van het geleverde water is

verrekend.

Personen of bedrijven die water opnemen uit een

eigen winning, betalen voor dat water geen

saneringsbijdrage, maar een saneringsvergoeding.

Wat houdt de saneringsvergoeding in?

• voor de bovengemeentelijke sanering verandert er

niets, het gekende systeem blijft behouden. Je

betaalt nog steeds een heffing voor de zuivering

van je afvalwater net als vroeger via VMM of

Aquafin.

• voor de gemeentelijke sanering verandert er wel

iets. Pidpa heeft van je gemeente de opdracht

gekregen om een gemeentelijke

saneringsvergoeding aan te rekenen aan eigen

waterwinners. Dit is de vergoeding voor het

afvoeren van water van de eigen waterwinning.

Deze vergoeding is een vast tarief per gewonnen

m3 water uit de eigen winning. Dit tarief kan

verschillen van gemeente tot gemeente. Ook de

ingangsdatum is afhankelijk van de beslissing van

je gemeente.

Voor 2005 en 2006 betaalde je gemeente deze

saneringsvergoeding. Het tarief voor 2007 bedroeg

0,968 EUR/m3, voor 2008 1,0285 EUR/m3 en voor

2009 1,089 EUR/m3.

Neem je als eigen waterwinner daarnaast ook nog

water af bij een waterbedrijf, dan betaal je op dat

gedeelte natuurlijk een gemeentelijke sanerings-

bijdrage, net als alle andere waterafnemers bij een

waterbedrijf.

Hoe wordt het aantal m3 bepaald waarop je

saneringsvergoeding dient te betalen?

Deze vaststelling is afhankelijk van het feit of je

een bemeterde of een onbemeterde winning hebt.

Meer informatie?

http://www.pidpa.be/nl/klant/fact_tar/eigenwaterw

inners.htm

Week van de vrijwilliger

De Week van de Vrijwilliger 2010 loopt van zondag 28 februari tot en met zaterdag 6 maart. Ook het OCMW-

en gemeentebestuur kan ieder jaar rekenen op de hulp van vele vrijwilligers waaronder de huisfotografen,

gemachtigde opzichters, vrijwilligers die de recepties verzorgen, vrijwilligers bij de bib en sportdienst, bij de

Spel-o-theek, in het Veerhuis,… en zo veel meer!

Aan alle vrijwilligers binnen Sint-Amands:

bedankt voor de inzet die zeker en vast geapprecieerd wordt! Jullie verdienen een dikke pluim!

Saneringsvergoeding voor eigen waterwinners

Page 14: Infomagazine jan 2010

- 14 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

RUP recreatiezone Oppuurs Bekendmaking openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat het Gemeentelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan “RUP

Recreatiezone Oppuurs”, voorlopig aanvaard werd door de gemeenteraad in zitting van 23.11.2009.

Het dossier ligt, tijdens de openingsuren, ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente, van

14.12.2009 tot en met 12.02.2010 om 12u.

Bezwaren of opmerkingen betreffende dit plan, moeten ingediend worden bij de Gemeentelijke Commissie

Ruimtelijke Ordening, met als adres Livien Van der Looystraat 10 te 2890 Sint-Amands uiterlijk op 12.02.2010

om 12 uur, per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Wat is het verschil tussen SABAM en Billijke

Vergoeding en wanneer moet je dit betalen? Het

zijn vaak gestelde vragen over een schijnbaar

complexe materie die ook amateurkunstenaars

meer dan eens bezig houden.

Terwijl SABAM de rechten van auteurs beschermt,

is de Billijke Vergoeding in het leven geroepen om

tegemoet te komen aan de prestaties van

uitvoerders en producenten.

Begin februari organiseert het Forum voor

Amateurkunsten voor alle geïnteresseerden gratis

infosessies over deze thematiek.

Naast algemene wetenswaardigheden lichten de

gastdocenten enkele recente wijzigingen in de

regelgeving toe ondermeer:

• de nieuwe sanctie- en facturatiepolitiek van

SABAM sinds 1 augustus 2009

• en de afschaffing van het derdebetalerssysteem

Billijke Vergoeding vanaf 1 december 2009

Bovendien krijgen de deelnemers uitgebreid de

kans om zelf vragen te stellen over

disciplinegebonden situaties, zoals:

• Moet ik SABAM of Billijke Vergoeding betalen

voor het gebruik van muziek in theater- en

dansvoorstellingen?

• Hoe kan ik mijn auteursrechten beschermen of

mijn werk daartoe registreren?

• Bij wie en tegen wanneer moet ik het gebruik

van muziek melden als docent?

• Krijg ik vrijstelling van betaling als de uitbater

van de zaal reeds een jaarlijkse forfait betaalt en

hoe kom ik dit te weten?

• …

Dirk Vervenne (SABAM) en Thomas Hooft (Billijke

Vergoeding) maken je graag wegwijs in de wereld

van de auteursrechten- en plichten.

Overzicht van de vormingssessies,

telkens van 19.30u tot 22u

Vlaams-Brabant

Brussel, Zinnema (foyer)

dinsdag 2 februari 2010

Antwerpen

Berchem, cultuurcentrum

woensdag 3 februari 2010

Oost-Vlaanderen

Gent, K-Binet,

woensdag 10 februari

Je kan inschrijven via

www.amateurkunsten.be/vorming.

Voor vragen kan je terecht bij

[email protected] of telefonisch

op 09 235 40 03.

Gratis infosessie over SABAM en Billijke Vergoeding

Page 15: Infomagazine jan 2010

- 15 -

CU

LT

UU

R

China@Sint-Amands

Van 8 oktober 2009 tot en met 14 februari 2010

staat het 22ste Europalia festival in het teken van

een heel bijzonder land, het immense en

fascinerende China.

Ook Sint-Amands neemt deel aan het project.

Dankzij een samenwerking tussen de gemeentelijke

bibliotheek, de dienst cultuur, Markant, Davidsfonds,

het Provinciaal museum Emile Verhaeren en het

Provinciaal Bibliotheekcentrum kan je kennismaken

met de Chinese cultuur via een gevarieerd

programma met lezingen, voordracht, film,

workshop. Laat je betoveren door het land van de

draak en de rijzende zon!

Het Chinese boeddhisme en confucianisme

lezing door prof. Bart Dessein

Lezing over de ontstaansgeschiedenis van het

boeddhisme en de verspreiding naar China.

Daarnaast de ontstaansgeschiedenis van het

confucianisme en hoe het de dominante

staatsdoctrine van het Chinese keizerrijk geworden is

en nu nog steeds actueel is.

• Donderdag 4 februari 2010 om 20u

Dorpshuis De Leeuw - ontmoetingsruimte

Chinese poëzievoordracht + Chinese vertalingen

E. Verhaeren

door Yuegang Xu, Veerle Jordant en Franske Comhaire

Door de eeuwen heen heeft poëzie altijd al een

bijzondere plaats in de Chinese cultuur ingenomen.

Naar aanleiding van Europalia China presenteert het

Verhaerenmuseum een avond met klassieke en

hedendaagse Chinese dichters. Aansluitend worden

ook enkele Chinese Verhaeren-vertalingen gebracht.

Er wordt voorzien in vertalingen naar het Engels, het

Nederlands of het Frans.

Tijdens de pauze is er een theeceremonie en een

demonstratie van Chinese kalligrafie.

• Vrijdag 5 februari 2010 om 20u

Dorpshuis De Leeuw – museum Emile Verhaeren

The Blue Kite (regie Tian Zhuangzhuang)

filmvoorstelling verzorgd door Open Doek vzw -

Turnhout

De film volgt de jonge Tietou terwijl hij midden in de

culturele revolutie opgroeit. We zien collega's elkaar

verklikken en buren elkaar bespioneren terwijl

iedereen het communistische leven verheerlijkt. Zijn

vader komt in een heropvoedingskamp terecht en

zijn moeder belandt, na in aanraking te zijn

gekomen met het rode leger, in de gevangenis. De

blauwe vlieger van Tietou is een symbool van hoop

voor het jonge gezin.

• Dinsdag 9 februari 2010 om 20u stipt!

Dorpshuis De Leeuw - zaal de Leeuw

Chinese groentesnijkunst

Workshop door mevr. Su-Yin Wang

In deze workshop leren 2 Chinese dames hoe je

prachtige groenteschotels kan maken. Daarnaast

geven ze ons ook een beeld over feesten in de

Chinese traditie. Aangezien het aantal plaatsen

beperkt is, kan je actief of passief aan deze

workshop deelnemen. Wie actief deelneemt, maakt

zelf een groenteschotel. Wie passief deelneemt, kijkt

toe tijdens de workshop. Wie graag actief meewerkt,

dient hiervoor in te schrijven. (max. 20 actieve

deelnemers). Inschrijven kan vanaf 04.01.2010

telefonisch in de bib, tel 052 33 01 18.

• Donderdag 11 februari 2010 om 20u.

Dorpshuis De Leeuw - zaal de Leeuw

Als Vlaming leven en werken in China

presentatie door Geert Van Haver

Hoe leef je als Vlaams gezin in China ? Wat leer je

over Chinezen door met hen samen te werken?

Geert Van Haver trok met zijn gezin met 3 jonge

kinderen naar China om er het filiaal van een

Vlaamse multinational op te starten en te leiden.

Ondertussen liepen de kinderen er school.

Hij vertelt over het dagelijks leven met en tussen

Chinezen.

• Donderdag 18 februari 2010 om 20u

Dorpshuis De Leeuw - ontmoetingsruimte

Alle activiteiten vinden plaats in dorpshuis

De Leeuw. Deelname is gratis.

Wil je actief deelnemen aan de workshop

Groentesnijkunst, vergeet je dan niet in te

schrijven.

Page 16: Infomagazine jan 2010

- 16 -

CU

LT

UU

R

Op maandag 16 november 2009 vond de

smaakvolle finaleavond van de laatste editie van

PROEFstuk plaats.

Proefstuk is een kookwedstrijd voor hobbykoks

uit Klein-Brabant, georganiseerd door de

cultuurdiensten van Sint-Amands, Puurs en

Bornem, samen met toerisme Klein-Brabant-

Scheldeland. PROEFstuk was aan zijn 3de editie

toe en kadert in de Week van de Smaak met als

gastland Turkije.

Natalie Adriaensen wist met haar 'Sis Kebap

met trio Kabak' de smaakpapillen van de jury te

bekoren en mag zichzelf winnares van PROEFstuk

2009 noemen. De jury loofde haar omwille van

haar gerecht, met de sterkste Turkse toets (één

van de wedstrijdvoorwaarden). Haar gerecht

prijkt binnenkort op de menukaart van restaurant

De Ster (Mariekerke) en Den Heerd (Bornem).

Dirk De Wachter werd tweede, zijn gerecht

(opgevulde Zeebaarsfilet met Vermeiren

speculaaspasta en paprika dressing met yoghurt)

prijkt uitzonderlijk binnenkort op de menukaart

van restaurant Hof ten Broeck (Liezele).

Eddy Van den bossche werd verdiend derde met

zijn Dolma a la Suleyman.

De vakjury stond onder leiding van Wilfried

Fleurackers en bestaat verder uit Bart

Schuermans en Jurgen Vervoort. Ook de

deelnemende restaurants hebben een stem in de

jury.

PROEFstuk 2009, een finaleavond om van te smullen!

Page 17: Infomagazine jan 2010

- 17 -

CU

LT

UU

RTentoonstelling Henri Ramah Emile Verhaeren: Les Villages illusoires6 maart - 30 mei 2010

Les Villages illusoires (1895) - met o.m. de gedich-

ten “Le Passeur d’eau”, "Le Vent" en “Le Sonneur” -

is één van de bekendste bundels van de Vlaamse

Franstalige dichter Emile Verhaeren (1855 - 1916).

In 1913 werd deze bundel opnieuw uitgegeven als

bibliofiele uitgave bij Insel-Verlag te Leipzig. Deze

was opgevat als een waar kunstenaarsboek: het

boekontwerp werd verzorgd door Henry Van de Velde,

de letters werden ontworpen door Georges Lemmen

en de etsen werden uitgevoerd door Henri Ramah.

Ramah, de artiestennaam van Henri Raemaker (1887

- 1947), was een Belgisch schilder, aquarellist, etser,

tekenaar en karikaturist, die gerekend wordt tot de

school van de Brabantse fauvisten. De 15 etsen van

Ramah, die speciaal voor Les Villages illusoires

gemaakt werden, waren stuk voor stuk virtuoze

uitingen van zijn uitzonderlijk talent.

Deze tentoonstelling brengt voor het eerst een

overzicht van de etsen van Henri Ramah, samen met

enkele tekeningen en bibliofiele uitgaven. De

tentoongestelde etsen zijn voornamelijk afkomstig

uit de collecties van het Prentenkabinet van de

Koninklijke Bibliotheek van België en van het

Museum Plantijn Moretus te Antwerpen.

Opening van de tentoonstelling op

vrijdag 5 maart 2010 om 20u. Iedereen welkom!

Open op vrijdag, zaterdag en zondag, 11 - 18u

Toegang: 2 EUR

Reductie: 1 EUR voor 65+ en werkzoekenden

Gratis: inwoners Sint-Amands, leerkrachten, -18.

Groepen kunnen tijdens de week terecht op afspraak.

Meer informatie?

Emile Verhaerenmuseum

E. Verhaerenstraat 71 - 2890 Sint-Amands

Tel. 052 33 08 05

Mail [email protected]

Erfgoedvorming: Inventarisatie vanarchief/erfgoed/documentatie

De Klein-Brabantse cultuurdiensten organiseren op

zaterdag 13 februari 2010 in CC De Kollebloem,

Puurs een erfgoedvorming.

Alle verenigingen zijn welkom,

de vorming is gratis!

Het programma ziet er als volgt uit:

• 9.00u : Verwelkoming

• 9.15u tot 10.15u

Inleiding tot archiefbeheer en ontsluiting van je

collectie, Elke Verhoeven (Heemkunde – Vlaanderen)

In dit eerste deel word je binnengeleid in de wereld

van archief- en documentatiebeheer.

- Wat is het verschil tussen archief en documentatie?

- Hoe begin je aan een inventarisatie?

- Mag je bepaalde documenten weggooien?

- Chronologisch of alfabetisch?

- Sorteren op datum?

Locatie: Rode zaal (CC De Kollebloem, Puurs)

• 10.30 tot 11.45u

Workshop 1: kennismaking met Adlib, Ferdi Geerts

(Erfgoed - Lommel)

In deze workshop maak je kennis met het

softwarepakket Adlib, een inventarisatiepakket.

Locatie: PC-lokaal (CC De Kollebloem, Puurs)

Workshop 2: inventarisatie in de praktijk Katrien

Weyns (Archivaris-consulent Archiefbank Vlaan-

deren)

In deze workshop krijg je een aanzet om je

inventaris aan te maken en op te starten.

Locatie: Rode zaal (CC De Kollebloem, Puurs)

• 11.45u

Nabeschouwingen

Locatie: Rode zaal (CC De Kollebloem, Puurs)

Meer informatie :

Cultuurdienst

L. Van der Looystraat 10 - 2890 Sint-Amands

Tel. 052 39 98 62

Mail [email protected]

Page 18: Infomagazine jan 2010

- 18 -

CU

LT

UU

R

Op vrijdag 26 maart 2010 om 19.30u reikt de

Cultuurraad opnieuw de Cultuurprijs 2009 uit in de

grote zaal van dorpshuis De Leeuw. Deze prijs gaat

naar een persoon, vereniging of instelling die een

bijdrage leverde aan het (socio)-culturele leven in

Sint-Amands of daarbuiten.

Met de prijs wil men de beoefening en de spreiding

van cultuur in onze gemeente aanmoedigen.

Individuele personen of verenigingen uit Sint-

Amands kunnen kandidaten voordragen. De

Cultuurraad nomineert een aantal kandidaten.

Je vindt de invulformulieren voor het voordragen

van kandidaten én het reglement van de

cultuurprijs terug op www.sint-amands.be (cultuur

en socio-cultuur>adviesraad voor cultuur) of bij de

cultuurdienst (mail [email protected]

of tel. 052 39 98 62).

Niemand minder dan Bart Jacobs en Paul Van Loey

zorgen voor de muzikale toets.

Bart Jacobs won in 2009 een prestigieuze

orgelwedstrijd met een orgel uit 1650 in

Nederland. De roots van Bart liggen in Sint-

Amands en meer bepaald bij de Harmonie

Xaverianen en de kerk waar hij bezig was met

notenleer en dwarsfluit en mee zong in het koor

als koorknaap.

Iedereen van harte welkom!

Gratis culturele avond

Op vrijdag 15 januari 2010 vindt de jaarlijkse

muziekhappening plaats in dorpshuis De Leeuw,

Sint-Amands. Om 19u staan alle muzikanten van

de filialen in Sint-Amands en Oppuurs klaar om

hun muzikale talenten te laten beluisteren.

Op dinsdag 9 maart 2010 brengen de gitaar- en

woordleerlingen van Sint-Amands en Oppuurs

het beste van zichzelf op de woord- en

gitaarvoordracht. Deze vindt plaats in de

ontmoetingsruimte van dorpshuis De Leeuw,

Sint-Amands om 19u.

Iedereen die van muziek en woord houdt, is op

deze voordrachten van harte welkom!

Gemeentelijke academievoor Muziek, Woord en DansBornem, Hingene, Sint-Amands en Oppuurs

Overzichtsbrochure verenigingen

In september 2009 gaf het gemeentebestuur een

overzichtsbrochure van de Sint-Amandse

verenigingen uit. Aangezien het verenigings-

leven niet stil staat, zijn er al een aantal

wijzigingen aan de brochure doorgevoerd.

Je kan de meest recente versie terug vinden op

www.sint-amands.be > cultuur en socio-cultuur >

verenigingen.

Een warme oproep!

Zijn er ook wijzigingen binnen jouw vereniging?

Zijn de gegevens in de overzichtsbrochure niet

meer correct?

Gelieve dit dan door te geven aan de

cultuurdienst (mail cultuurdienst@sint-

amands.be of tel. 052 39 98 62).

Page 19: Infomagazine jan 2010

- 19 -

TO

ER

IS

ME

Extra vrijwilligers steeds welkom!

In het voorjaar maakt Sint-Amands zich op voor

de opening van een nieuw toeristisch seizoen.

Vanaf dan zal het Veerhuis in het weekend

opnieuw geopend zijn en zullen de vrijwilligers de

toeristen met veel plezier laten kennismaken met

ons mooie dorp.

Wil je zelf het Veerhuis af en toe op zaterdag (van

13.30u tot 16u) of op zondag (van 11u tot 17u –

opgedeeld in 2 shiften) open houden en de

vragen van de toeristen beantwoorden? Dat kan!

Neem hiervoor contact op met de dienst toerisme

(tel.: 052 39 98 77 of mail toerisme@sint-

amands.be), zij geven je graag verdere

informatie.

Verhuur Veerhuis

Wil je graag iets organiseren (bijvoorbeeld een

tentoonstelling) tijdens de komende winter-

maanden? Het Veerhuis staat open voor jou!

Zin om deze ruimte te huren?

Neem dan een kijkje op www.sint-amands.be voor

de verhuurvoorwaarden of neem contact op met

de technische dienst (tel.: 052 39 98 71 of mail

[email protected]).

Toeristisch informatiepunthet Veerhuis

Jan Van Droogenbroeck zal in 2010 175 jaar geleden geboren zijn. Daarom wil het gemeentebestuur 2010

uitroepen tot het 'Jan Van Droogenbroeck jaar', met de focus op boeken, poëzie, taal, kunst en cultuur.

Er staan tal van activiteiten op stapel.

Zo zal het gemeentebestuur samen met het Davidsfonds (afdeling Sint-Amands - Mariekerke) een gedichten-

wedstrijd organiseren waarvan de prijsuitreiking plaats vindt op vrijdag 28 mei 2010 in de grote zaal van

dorpshuis De Leeuw.

Meer informatie vind je in het volgende informatieblad.

2010 Jan Van Droogenbroeck jaar

Page 20: Infomagazine jan 2010

- 20 -

SP

OR

TB

ER

IC

HT

EN

Sint-Amands vierde zijn kampioenen op 11 december 2009

Op vrijdagavond 11 december 2009 vond de

traditionele kampioenenviering van de gemeentelijke

sportraad plaats in de ontmoetingsruimte van het

Dorspshuis.

Dit waren de kampioenen :

Tennis: Wouter Geerinck

2de Interclub Prov. Antwerpen - jongens 16 - 2009

Tennis: Simon Himpe

2de Interclub Prov. Antwerpen

jongens 16 - 2009

Tennis: Albert Van Caer

Provinciaal Kampioen Oost-Vlaanderen

Tenniscriterium heren +45 - 2009

Tennis: Silke Kerstens

Belgisch Kampioen Interclub Dames

Afd. IV - 2009

Petanque: Enny Geerts

Belgisch Kampioen Dames senioren Triplet 50+ 2009

Vice-Belgisch Kampioen Dames seniorendoublet 2009

Tennis: TC Savanti Jeugdwerking:

VTV Jeugdvriendelijke Tennisclub 2009

Kleuterparadijs 31 januari 2010

Organisatie: Sportdienst Sint-Amands en de

Gezinsbond van Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo

Voor: alle kinderen geboren in 2003 tot 2008

Wanneer: zondag 31 januari 2010 van 14u tot 18u

Wat is er te beleven? hindernissenbaan –

klimpiramide - dollytreintje - klim- en klauter-

parcours voor durvers, blokken- en puzzelhoekje,

springbeestjes, …

Page 21: Infomagazine jan 2010

SP

OR

TB

ER

IC

HT

EN

- 21 -

Ouders, begeleiders of kinderen ouder dan 7 jaar

worden niet toegelaten op de toestellen, dit voor de

veiligheid van de kleuters.

Inkom: 5 EUR per kind, met een maximum van 10

EUR per gezin

Leden van de Gezinsbond van Sint-Amands, Oppuurs

of Lippelo: 3 EUR per kind met een maximum van 6

EUR per gezin

Kleutersportdag maandag 1 februari 2010

Maandag 1 februari 2010: Speciale kleutersportdag

Wat: De Sint-Amandse kleuterscholen zijn

uitgenodigd. Het materiaal van het kleuterparadijs

staat dan nog ter beschikking.

Kostprijs: Voor 1,25 EUR per kind naar hartenlust

een halve dag ravotten.

Ski- en snowboarddagDinsdag 19 februari 2010(Krokusvakantie)

Voor wie: voor 12 - 18 jarigen

Waar: indoorsneeuwpiste in Rucphen (Nederland)

Kostprijs: 30 EUR (alles inbegrepen)

Inschrijven en info: via de speciale folder, via de

gemeentelijke website of bij de sportdienst

5de Expeditie RivierenlandVan 6 april tot 9 april 2009(Paasvakantie)

Ook dit jaar biedt de sportdienst in samenwerking

met de sportregio Rivierenland een spetterende

avonturenweek voor sportievelingen van 10 tot 14

jaar!

Elke dag trekken we naar een andere locatie.

Je kan voor afzonderlijke dagen inschrijven of voor

een ganse week.

PROGRAMMA (onder voorbehoud): 4 dagen

• Dinsdag 6 april: sportcentrum Sint-Amands:

kanovaren met Canadese kano, kickboksen, rugby en

airtrack

• Woensdag 7 april: recreadiedomein De Schorre in

Boom: mountainbike, mountainboarden, hockey,

boogschieten en/of karabijnschieten

• Donderdag 8 april: sportcentrum Aartselaar:

fitness, baseball, squash

• Vrijdag 9 april: avonturendag in de Ardennen

(Comblain-au-Pont)

Kostprijs (onder voorbehoud): 23 EUR per dag

Inschrijven en info: via de speciale folder, de

gemeentelijke website of bij de sportdienst.

Meer informatie?

Sportdienst Sint-Amands

Sporthal - Sportlaan 7 - 2890 Sint-Amands

Tel. & fax 052 33 64 13

Mail [email protected]

Page 22: Infomagazine jan 2010

- 22 -

AC

TIV

IT

EIT

EN

KA

LE

ND

ER

SOCIO-CULTURELE KALENDER

J A N U A R I7 do Rode Kruis Sint-Amands Bloedgeven, parochiezaal Oppuurs, 18u30-20u30

8 vr Gemeentebestuur samen met Kerstboomverbranding met nieuwjaarsreceptie, terrein achter de parochiezaal

chiro Lippelo van Lippelo, vanaf 19u45

9 za Vrienden van de Kattestraat Driekoningendrink, aan het kapelletje ter hoogte van Kattestraat nr 61,

aanvang 18u.

Kon. Harmonie Xaverianen Nieuwjaarsconcert

10 zo Ziekenzorg Lippelo Pannekoekenfestijn, parochiezaal Lippelo, 14-18u.

13 wo Rode Kruis Sint-Amands Bloedgeven, parochiecentrum Sint-Amands, 18u30-20u30

14 do Kaartclub "Ter Schelde" Pandoeren, viering kampioen 2009, ontmoetingsruimte 'de steiger' van het

rusthuis RVT "Ter Schelde", 13u40.

15 vr AMWD AMWD muziekhappening, dorpshuis de Leeuw, 19u.

22 vr Oudercomité Libos Frituur Libos, kleine zaal van de parochiezaal Sint-Stefaan, vanaf 17u.

ConTempo Klein-Brabant Voordracht 'Na een verlieservaring ben je nooit meer als voorheen',

Parochiecentrum Bornem, Kardinaal Cardijnplein, 19u30.

30 za VBS De Kameleon Schoolfuif, Parochiezaal Oppuurs, 21u.

31 zo Sportdienst Sint-Amands Samen met Gezinsbond Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo, Kleuterparadijs,

sporthal, 14-18u.

F E B R U A R I4 do China@Sint-Amands Europalia: Lezing 'Het Chinese boeddhisme en confucianisme', door prof. Bart

Dessein, Dorpshuis De Leeuw, 20u.

5 vr Davidsfonds Ierse folkavond, met Black Velvet, kaarten in voorverkoop: € 6

(via 0478/260799) - kassa: € 8; Parochiezaal Lippelo, deuren 20u - aanvang

20u30 stipt

China@Sint-Amands Europalia: Chinese poëzievoordracht + Chinese vertalingen E. Verhaeren, door

Kevin Xu en Veerle Jordant, dorpshuis De Leeuw, museum E. Verhaeren, 20u.

9 di China@Sint-Amands Europalia: Filmvoorstelling 'The Blue Kite' (regie Tian Zhuangzhuang), ver-

zorgd door OpenBoek vzw-Turnhout, Dorpshuis de Leeuw, 20u stipt!

11 do Kaartclub "Ter Schelde" Pandoeren, ontmoetingsruimte 'de steiger' van het rusthuis RVT "Ter Schelde",

inschrijven 13u45, start 14u stipt

China@Sint-Amands Europalia: Workshop Chinese groentesnijkunst, door mevr. Su-Yin Wang,

dorpshuis De Leeuw, 20u.

12 vr Kon. Harmonie Sinte-Cecilia Inzet Tristing (speciale Valentijn-editie), lokaal Plaza, na het einde van de

repetitie om 22u30.

13 za Kon. Harmonie Sinte-Cecilia Tristing (speciale Valentijn-editie), ganse dag en tot in de late uurtjes, lokaal

Plaza

14 zo Kon. Harmonie Sinte-Cecilia Tristing (speciale Valentijn-editie), ganse dag en tot in de late uurtjes,

Kampen vanaf 20u, lokaal Plaza

18 do China@Sint-Amands Europalia: presentatie 'Als Vlaming leven en werken in China', door Geert Van

Haver, Dorpshuis De Leeuw, 20u.

19 vr KLJ Oppuurs Fuif - Beat my love, parochiezaal Oppuurs, start 20u.

20 za Chiromeisjes Lippelo Italiaanse dag (eetfestijn), parochiezaal Lippelo, keuken 12-21u.

De steertjeshoeve 3de WinterBBQ in de sporthal t.v.v. Kom op tegen kanker, doel: 1000 man aan

tafel. Info en kaarten: [email protected], 052200892 of 052341826,

deuren: 17u., start BBQ 18u.

24 wo KVLV Sint-Amands Spreekbeurt "De Engeltjes maakster" door Diane De Keyser, Parochiecentrum

25 do KVLV Sint-Amands Koeken o.l.v. Ria Tersago - lekker en gezond koken met weinig geld, parochie-

centrum, 19u30

26 vr ConTempo Klein-Brabant Voordracht 'Lange tenen… van discussie naar onderhandelen: geweldloze

communicatie', Parochiecentrum Bornem, Kardinaal Cardijnplein, 19u30

Page 23: Infomagazine jan 2010

- 23 -

AC

TIV

IT

EIT

EN

KA

LE

ND

ER

F E B R U A R I6 za Sint-Amands BBC Sint-Amands BBC seniors 4de prov. C-BBC Turvo Basket vzw T-B, sporthal Sint-

Amands, 19u.

SK Sint-Amands SK dames 3de provinciale B - Puurs B, sportterreinen Sint-Amands, 15u.

7 zo SK Sint-Amands SK heren 4de provinciale B - Reet, eerste elftal, sportterreinen Sint-Amands,

15u.

KWB Oppuurs KWB Oppuurs A - Hombeek B, sporthal, 9u.

VVH Lippelo VVH Lippelo - Rijmenam, sportterreinen Lippelo, 15u-16u45

14 zo FC Oppuurs FC Oppuurs- GR Katelijne, sportterreinen Oppuurs, 15u.

19 vr Sportdienst Sint-Amands Ski- en snowboarddag voor 12-18 jarigen, indoorsneeuwpiste Skidôme,

Rucphen (Nederland), vertrekuur bus rond 8u30, skiën en snowboarden van

11u-13u

20 za FC Oppuurs FC Oppuurs- Volh. Wintam, sportterreinen Oppuurs, 19u30.

21 zo SK Sint-Amands SK heren 4de provinciale B - KSC Mechelen, eerste elftal, sportterreinen Sint-

Amands, 15u.

KWB Oppuurs KWB Oppuurs A - Schelle H. Familie, sporthal, 9u.

VVH Lippelo VVH Lippelo-Puurs, sportterreinen Lippelo, 15u-16u45

27 za Sint-Amands BBC Sint-Amands BBC seniors 4de prov. C-BBC Baskas Kasterlee, sporthal Sint-

Amands, 19u.

FC Oppuurs Kiekenfeesten in de kantine van FC Oppuurs

SK Sint-Amands SK dames 3de provinciale B - Boechout B, 15u.

28 zo FC Oppuurs Kiekenfeesten in de kantine van FC Oppuurs

SPORTKALENDER

J A N U A R I3 zo KWB Oppuurs Volleybalwedstrijd KWB Oppuurs A - Mechelen SK Leyden, sporthal, 9u.

9 za SK Sint-Amands SK dames 3de provinciale B - Kontich B, 14u30

10 zo SK Sint-Amands SK heren 4de provinciale B - Heindonk, eerste elftal, 14u30

VVH Lippelo VVH Lippelo - Leest United, sportterreinen Lippelo, 14u30

16 za FC Oppuurs FC Oppuurs- SV Schriek, sportterreinen Oppuurs, 19u30.

17 zo KWB Oppuurs KWB Oppuurs A - Familie Verhasselt, sporthal, 9u.

23 za Sint-Amands BBC Sint-Amands BBC seniors 4de prov. C-Jong Edegem BBC, sporthal Sint--

Amands, 19u.

SK Sint-Amands SK dames 3de provinciale B - Oxford Hemiksem, 14u30

24 zo Quiévrainbond Kampioenenhulde vluchtseizoen 2009 - start 10u + duivententoonstelling en

bonverkoop jonge duiven 2010 - start 14u30, lokaal zaal Plaza

VVH Lippelo VVH Lippelo - RB Elzestraat, sportterreinen Lippelo, 14u30-16u15

29 vr FC Oppuurs Sportkwis in de kantine van FC Oppuurs, 19u30.

30 za FC Oppuurs FC Oppuurs- FC Putte, sportterreinen Oppuurs, 19u30.

Page 24: Infomagazine jan 2010

AC

TIV

IT

EIT

EN

KA

LE

ND

ER

www.deduurzamedrukker.be - T 052-33 23 30CU-COC-809718-CY

alcoholvrij gedrukt

HOUDEN VAN … GRIFFELROCKDonderdag 22 april 2010 vindt ‘Houden van … Griffelrock’ plaats in het Sportpaleis te Antwerpen.

Griffelrock is een muzikaal evenement voor alle ouderen (+60) uit de provincie Antwerpen.

Op het podium staan: Anneke Grönloh, Paul Severs, Eddy Wally, Frank & Mirella, Erik & Sanne, Lia Linda, Lisa Del

Bo, Stampen en Dagen, Luc Appermont. Kaarten voor Griffelrock kosten 6 EUR.

Waar : Griffelrock vindt plaats in het sportpaleis, Schijnpoortweg 119 te Antwerpen (Merksem).

Wanneer : Op donderdag 22 april 2010 gaan de deuren van het sportpaleis open om 14u, het programma gaat

van start om 14.30u en zal tot circa 17.20u duren.

Inschrijvingen : De inschrijvingen gebeuren door afgifte van onderstaande inschrijvingsstrook en betaling van

6 EUR.

Vervoer : Het gemeentebestuur legt voor die dag gratis bussen in naar Antwerpen - sportpaleis. Er zullen

opstapplaatsen voorzien worden in Sint-Amands aan het gemeentehuis, in Oppuurs aan de Kameleon en in

Lippelo aan de parochiezaal.

Gelieve voor 11 februari onderstaande strook af te geven bij één van volgende bestuursleden of op OCMW Sint-

Amands, Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands. We vragen tijdig in te schrijven omdat we rekening moeten houden

met de reservatie van de bussen en de inkomkaarten.

OKRA SINT-AMANDSDe Ridder Gerome, Hekkestr 28

Laureys Maurice, Heiken 17

Platteaux Marie Antoinette, Heiken 84

Steenhuyse Antoon K, Calleboutstr 19

Stevens Eduard Henri, Buisstr 56

Van den Bossche Raymond, Kuitegemst 37

Van den Driessche Em, Kuitegemstr 1

Van den Eede Fiona, E. Rollierstr 4

Van den Eede Gilbert, Buisstr 13

Van Hoeymissen Willy, Hekkestr 7B

Van Roy Gerard, Bloemenln 14

Vergauwen Alfons, Kuitegemstr 1

Vermeulen Marcella, Calleboutstr 18

Windey Maria, Jan Hallezlaan 1

OKRA OPPUURSBoey Alfons, Nijven 58

Boekx Alfons, Oppuursdorp 76

De Backer Simonne, Oppuursdorp 76

De Cock Florentina, Schoolstr 5

Jacobs Victor, Nijven 14

Mylle Gilbert, Meirstr 47

Pauwels Angèle, Meirstr 33

Vanhoebroeck Louis, Kattestr 46

Van Zegbroeck Magdalena, Meirstr 20

Verbruggen Gabrielle, Voortstraat 34

Verbruggen Maria, Pandgatheide 6

S-PLUSPauwels Godelieve, Buisstraat 104

OKRA LIPPELOZr. Daemen Agnes, Lippelodorp 48

De Boeck Etienne, Doelstraat 9

Goossens Maria, Lippelodorp 40

Maes Frans, Oppuurseweg 39

Schelfhout Emilienne,Oppuurseweg 21

Schelfhout Rita, Provincialeweg 31

Van Thienen Hugo, Lippelodorp 76

Verbruggen André, Broekstraat 38

Verbruggen Clement., Oppuurseweg 1

Verbruggen Wilfried, Oppuurseweg 47

Vermeiren Robert, Lippelodorp 20

De bestuursleden worden verzocht om

voor 12 februari de inschrijvings-

strookjes binnen te brengen bij Kristel

Heyvaert van het OCMW Sint-Amands,

Hekkestraat 9, 2890 Sint-Amands.

INSCHRIJVING GRIFFELROCK

Ik, ............………………………………………………….............................................................................

adres: …………………………………………………………………………………….………………….…………..

Neem deel aan Griffelrock 2010 en stap op in :

❑ Sint-Amands (gemeentehuis)

❑ Oppuurs (Kameleon)

❑ Lippelo (parochiezaal)

Rolstoelgebruiker? ❑ Ja ❑ Neen