Infomagazine maart 2011

28
TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE 46STE JAARGANG MAART 2011 NR 117 van het gemeentebestuur van Sint-Amands INFORMATIEBLAD

description

Infomagazine gemeente Sint-Amands

Transcript of Infomagazine maart 2011

Page 1: Infomagazine maart 2011

TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE 46STE JAARGANG MAART 2011 NR 117

van hetgemeentebestuur

van Sint-AmandsI N F O R M A T I E B L A D

q g

Page 2: Infomagazine maart 2011

- 2 -

DIE

NS

TR

EG

EL

IN

GDIENSTREGELING p. 2

GEMEENTERAAD p. 3

BURGERLIJKE STAND p. 4

SAMENLEVING p. 5

• De jeugddienst speelt er op los

• Vrijwilligers palliatieve zorg gezocht

• Vrijwilligers in beeld

• In beeld: Sara Mertens

• Zet je vrijwilliger in de kijker

• Vissen in de Schelde

• Gratis infosessie

• Kids-ID

• Politiekoers

OCMW p. 11

• Serviceflats Ten Dijke

• CAW

• Praatcafé dementie

TOERISME p. 12

• Wat is er te doen in het Veerhuis?

• Scheldehappening

• Opening toeristisch seizoen

CULTUUR p. 14

• Academie muziek, woord en dans

• Tindemans op bezoek

• Gratis cultuuravond

• Verhaeren verbeeld

• Erfgoedhuis

• Paastentoonstelling

• Erfgoeddag

• De bib van a tot z

• Arte Amanti

• Kerstallen vallen in de prijzen

SPORTBERICHTEN p. 22

• Expeditie Rivierenland

• Data zomersportkampen

• Sportsubsidies en lidmaatschap

• 25 jaar sportraad

• G-Gym PAC Sanders

• Regionale sportvormingen

• Seniorensport

ACTIVITEITENKALENDER p. 25

OPENINGSUREN GEMEENTEHUISIedere werkdag: 9u tot 12u

Woensdagnamiddag: 13.30u tot 16u

Donderdagavond: 17.30u tot 19u (enkel dienst bevolking &

burgerlijke stand, technische dienst, milieudienst en dienst

ruimtelijke ordening)

OPENINGSUREN OCMWIedere werkdag: 9u tot 12u

Donderdagnamiddag: 13.30u tot 15.30u

Donderdagavond: 17.30u tot 19u (uitgezonderd schoolvakanties)

ZITDAG BURGEMEESTERDonderdagavond van 18u tot 19u.

ZITDAG OCMW-VOORZITTERIedere 2de, 3de en 4de donderdag van de maand van 17.30u tot

19u.

ZITDAG SCHEPEN JOZEF DE KINDERMaandagavond van 18.45u tot 19.30u.

Schepen Jozef De Kinder zal geen zitdag hebben op maandag 25

april.

ANDERE SCHEPENEN : na afspraak

HET GEMEENTEHUIS, OCMW, BIB EN SPORTHALZULLEN GESLOTEN ZIJN OP:Maandag 25 april Paasmaandag

Zondag 1 mei Feest van de Arbeid

ZITDAG PENSIOENENElke derde woensdag van de maand van 9u tot 11u vindt in het

gemeentehuis van Puurs (Hoogstraat 29) een zitdag pensioenen

voor werknemers plaats.

Elke tweede donderdag van de maand van 9u tot 11u vindt

eveneens in het gemeentehuis van Puurs een zitdag pensioenen

voor zelfstandigen plaats.

Een inspecteur van de pensioendienst zal op het gemeentehuis

aanwezig zijn om al jouw vragen te beantwoorden.

Voor de allerlaatste nieuwtjes of activiteiten, neem een kijkje op

www.sint-amands.be of schrijf je in op de tweewekelijkse digitale

nieuwsbrief.

q g

Page 3: Infomagazine maart 2011

- 3 -

GE

ME

EN

TE

RA

AD

OCMW

Het budget 2011 en de meerjarenplanning 2011 –

2013 voor het OCMW werden goedgekeurd.

Belastingen

De contantbelasting op het hergebruik, de recyclage,

de nuttige toepassing en de verwijdering van

huishoudelijke afvalstoffen werd aangepast.

Het betreft volgende wijzigingen met ingang van 1

januari 2011:

• 2 EUR per huisvuilzak voor restafval met een

afmeting van 60x100 cm; 20 EUR per pak grote

vuilzakken

• 1 EUR per huisvuilzak voor restafval met een

afmeting van 50x70 cm; 10 EUR per pak kleine

vuilzakken

• 25 EUR/m3 voor de verwijdering van grofvuil (met

een afronding van de hoeveelheid naar de

volgende eenheid). Per ophaalbeurt mag maximaal

3 m3 grof vuil worden aangeboden;

• voor de verwijdering van snoeihout wordt volgende

contantbelasting aangerekend:

ophalen aan huis van kleine hoeveelheden van

maximaal 5 bussels gebeurt tegen 7,50 EUR per

ophaalbeurt;

hoeveelheden groter dan 5 bussels worden ter

plaatse verhakseld tegen de prijs van 20 EUR per

begonnen half uur.

Aanpassing reglement gebruik culturelegebouwen

Het retributiereglement voor het gebruik van

volgende culturele gebouwen: dorpshuis De Leeuw,

dorpshuis De Baronie en het Veerhuis werd

aangepast.

Voor het huren van de vergaderruimte (gelijkvloers)

of ontmoetingsruimte (zolderruimte) van het

dorpshuis De Leeuw gelden vanaf 1 januari 2011

volgende tarieven:

- verenigingen 15 EUR per dagdeel

- particulieren 20 EUR per dagdeel

Financiën

Een gemeentelijke dotatie van 604.628,00 EUR aan

de politiezone Klein-Brabant wordt voorzien voor het

begrotingsjaar van 2011.

Het budget 2011 en het financieel beleidsplan 2011

– 2015 voor de gemeente werden goedgekeurd.

Sport

Vanaf 2011 bestaat er nu ook een subsidiereglement

voor de terugbetaling van cursussen en

bijscholingen voor juryleden en scheidsrechters voor

de sportverenigingen.

Technische dienst

Gemeente Sint-Amands maakt op het vlak van

watersanering de overstap van Hidrogem naar

Hidrorio (Pidpa).

Wil je de agenda van de gemeenteraad per post

toegestuurd krijgen? Dat kan door 35 EUR te

storten op het rekeningnummer van de gemeente

Sint-Amands BE39 0910 0011 5419 met

vermelding ‘abonnement gemeenteraad’.

Je kan de agenda van de gemeenteraad ook op de

website terugvinden.

Een overzicht van enkele recente

gemeenteraadsbeslissingen:

2 Garages (nrs. 9 en 12)

Gelegen Jan Van Droogenbroeckstraat 9,

Sint-Amands

Huurprijs : 35 EUR per maand

Geïnteresseerden kunnen dit vóór 25 maart 2011

kenbaar maken aan de financiële dienst (Johan

Daelemans).

Tel. 052 39 98 67

Mail [email protected]

Te Huur

q g

Page 4: Infomagazine maart 2011

- 4 -

BU

RG

ER

LIJ

KE

S

TA

ND

Onze allerbeste wensen aan de gelukkige oudersbij de geboorte van

DECEMBER14 Witse Aerts dochter Bart Aerts en Annelies Cammaert

16 Theo De Wachter zoon Jeroen De Wachter en Marianne Vansummeren

17 Hatija Hadza dochter Avni Hadza en Mevljuda Muslija

19 Janne Van Belle dochter Maarten Van Belle en Katrien Mees

19 Ilya Wauters zoon Kenny Wauters en Kelly Vermeiren

JANUARI05 Ditte Wielandts dochter Jürgen Wielandts en Christel Verheyen

06 Lowie Sels zoon Pieter Sels en Inge Meeus

10 Elizan Köse dochter Tufeyl Köse en Emine Bozdag

11 Lukas Deloose zoon Sabine Deloose

13 Daan Verheyden zoon Bart Verheyden en Ingeborg Weymans

20 Robbe Liessens zoon Ivan Liessens en Greet Van Looveren

21 Gitte De Moor dochter Peter De Moor en Inge Hermans

21 Wout Moonens zoon Ari Moonens en Ann Jansseune

24 Firdevs Polat dochter Yilmaz Polat en Derya Polat

Wij wensen volgende jubilarissen van harte proficiat met hun 65-jarig huwelijk:

65 JAAR GETROUWD

1 februari Mertens Franciscus en Van Calster Maria, Kruisveld 77

26 april De Graef Theophilius en De Vlieger Rosalia, Dam 110

18 juni Van Assche Josephus en De Bock Maria, Lippeloseweg 70

Het gemeentebestuur betuigt zijn innige deelnemingaan de families van de overledenen

DECEMBER09 Alice Cappaert weduwe van Lodewijk De Bondt

JANUARI01 Maria Moeyersons weduwe van Ludovicus Daelemans

03 Maria Boey weduwe van Victor Van Dyck

07 Mustafa Güngör zoontje van Cemil Güngör en Hilmiye Güngör

19 Maria Van den Brande weduwe van Octaaf Mertens

27 Olga Seghers weduwe van Willy Gevers

q g

Page 5: Infomagazine maart 2011

- 5 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Het nieuwe gemeentehuis neemt een definitieve vorm aan met de

nieuwe zwarte zinken gevel. Hierbij aansluitend zijn ook het

buitenschrijnwerk en pleisterwerken afgewerkt. Het leggen van de

troffelvloer en het plaatsen van de houten wanden zijn de

eerstvolgende stappen voor de realisatie van het

nieuwe complex dat momenteel winddicht verklaard

is. De einddatum van de werken is voorzien voor de

start van het bouwverlof; eind juli 2011.

Binnen afzienbare tijd worden ook de bestaande

raadzaal, trouwzaal en balie onder handen

genomen.

Gemeentehuis Sint-Amands bijna klaar!

Sinds heden kunnen kaatsliefhebbers zich verlekkeren op een nieuwe

petanquebaan op het gemeentelijk sportcentrum van Oppuurs; wat het

totaal aantal petanquebanen op drie brengt. Eveneens werd er meer

zitgelegenheid voorzien.

Extra petanquebaan Mispel

De restauratiewerken aan de kerk van Lippelo naderen ook hun laatste

maanden. De daken zijn vernieuwd met leien en de voegen van de

kerktoren zijn terug opgevoegd. De renovatiewerken aan de authentieke

(loden) ramen en de reiniging van de gevel zijn gedeeltelijk klaar.

Restauratiewerken kerk Lippelo

Op de begraafplaats van Sint-Amands en Lippelo

zijn er nieuwe urnenvelden aangelegd met

kunstgras. Het nieuwe stuk in Sint-Amands

grenst aan het soldatenkerkhof en biedt ruimte

aan een 45-tal nieuwe urnengraven. Het

urnenveld op de begraafplaats van Lippelo is

heraangelegd met kunstgras.

Urnenveld Sint-Amands en Lippelo

In het oude gemeentehuis van Lippelo zijn er enkele werken uitgevoerd. De kinderopvang kreeg een extra lokaal

als speelruimte en een nieuwe condensatieketel. De Pastorie kreeg een nieuwe vergaderruimte. Binnen enige tijd

zullen ook enkele zwaar beschadigde zolderbalken hersteld worden met epoxyhars.

Oud gemeentehuis Lippelo

q g

Page 6: Infomagazine maart 2011

En ook in de zomermaanden wordt er volop

gespeeld!

Kom al rollend naar de buitenspeeldag

6 april: 13u-17u

“Sint-Amands op wieltjes” met inline skate

hockey, go-cartparcours, gekke fietsjes,

skateboardinitiatie en een

fietsbehendigheidsparcours.

Aan het skateterrein aan de Amandusdreef.

- 6 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Cultuur- en spelweek

De jeugddienst speelt er op los in het voorjaar

Alle info via

www.jeugd-sint-amands.be

Wil je meer jeugdnieuws?

Lees dan Vuurvreter!

‘Speelplein Sint-Amands

van 25 juli tem. 12 augustus 2011’

q g

Page 7: Infomagazine maart 2011

- 7 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Draag je een warm hart toe aan ongeneeslijk zieken

en hun familie en zou je graag je tijd op een

zinvolle manier willen invullen? Dan is dit

vrijwilligerswerk misschien wel iets voor jou!

Het Palliatief Netwerk arrondissement Mechelen

vzw (PNM) biedt ondersteuning in de palliatieve

thuiszorg. Dat is het geheel van zorgverstrekking

aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste

maanden van hun leven willen doorbrengen in hun

vertrouwde omgeving, omringd door hun dierbaren.

Vrijwilligers zijn vaak een onmisbare pijler in de

palliatieve thuiszorg; zij hebben hun eigen en

unieke plaats naast hulpverleners en

mantelzorgers. Zij bieden zowel enige praktische

als emotionele ondersteuning aan de zieke patiënt

en zijn familie. Vooral het bieden van een

luisterend oor en het als mens nabij zijn, maken

hierbij het verschil.

Als vrijwilliger verwachten we zeker geen

supermens. Wel ben je iemand met een grote

luisterbereidheid, getuig je van een open en

respectvolle houding en sta je emotioneel stevig in

je schoenen. Je kan ongeveer een halve dag in de

week vrijmaken en je beschikt bij voorkeur over

een wagen.

In ruil voor je inzet bieden wij vanuit de

organisatie een degelijke basisopleiding, de nodige

ondersteuning en intervisie, een

onkostenvergoeding en verzekering.

In de loop van april 2011 gaat de eerstvolgende

basisopleiding van start. Ben je geïnteresseerd,

aarzel dan niet om ons voor een uitgebreide

informatiebrochure te contacteren via Palliatief

Netwerk Mechelen, Willem Rosierstraat 23, 2800

Mechelen, tel. 015 41 33 31 of mail

[email protected]

Dringend gezocht: vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg

2011 werd uitgeroepen tot het Europees jaar van het

vrijwilligerswerk.

In het vorige infoblad werd er een oproep gelanceerd

om ervaringen, anekdotes, foto’s,… rond

vrijwilligerswerk door te geven.

Ellen Caluwaerts uit Lippelo gaf volgende foto door:

“Jaren geleden zijn enkele mannen gestart met het

zelf maken van een kerststal rond een grote boom in

Lippelo. De kerststal is prachtig en een echt begrip

geworden!

Jammer genoeg is één van de mannen enkele jaren

geleden overleden maar dat weerhoudt Clement

Verbruggen en Jef De Donder er niet van om jaarlijks

de traditie verder te zetten” zegt Ellen.

Volgens Ellen geeft de kerststal de ganse omgeving

een écht kerstgevoel en trekt de stal ook de

aandacht van mensen die met de auto voorbijrijden.

“Omdat iedereen het in onze buurt heel hard

apprecieert, zouden wij hen graag via deze weg

bedanken!” aldus Ellen.

Vrijwilligers in beeld

q g

Page 8: Infomagazine maart 2011

- 8 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Mountainbiken een mannelijke sport? Ook dat cliché

wordt in Sint-Amands doorbroken. Sara Mertens uit

Oppuurs is immers gebeten door de microbe en zal

binnenkort zelfs aan de Cape Epic deelnemen, samen

met teamgenoot Katja Cauwenbergh.

Hoe het allemaal begon voor Sara

“Het verhaal begint met de deelname aan de 6u van

Halle-Zoersel, in februari 2008, als team-event met

het werk. Op dat moment kan je niet anders dan de

mountainbike van onder het stof te halen en mee te

doen. Die 6u in Halle waren voldoende om mij te

laten bijten door de microbe. Vanaf die dag kon je

mij ergens in het Vlaamse land op een

mountainbike terug vinden, steeds vergezeld van

een bende mannen. Dit begon mij te frustreren

aangezien ik hen niet altijd kon volgen. Ik kocht een

nieuwe fiets en begon meer te trainen. Na een tijdje

liet ik de mannen achter mij en was de fun eraf. Tijd

om mijn actieterrein te verplaatsen naar

wedstrijden. In deze wedstrijden kwam ik straffe

vrouwen tegen. Maar in de XC-wedstrijden (korte

moutainbike wedstrijden) kon ik me niet helemaal

geven, pas in de echte marathons kwam ik te weten

waar mountainbike voor staat!”

The Cape, beroemd en berucht onder demountainbikers

“Om de Cape Epic te kunnen rijden, moet je je

inschrijven in een loterij. Begin juni wordt bekend

gemaakt of je erbij bent en op 1 juli moet je je

inschrijving bevestigen door het betalen van een

voorschot. Dit is een aanzienlijk bedrag! Ik schreef

me in voor 2011 en werd geloot! Enkel een kleine

hindernis: The Cape, die rijd je met 2. Je schrijft je

in als team en het is de bedoeling dat je gedurende

de 8 dagen van de wedstrijd telkens op maximum 2

minuten verschil van je partner over de streep komt.

Door gemeenschappelijke vrienden werd ik aan Katja

voorgesteld. Zij had al eerder The Cape gereden met

mannen maar wou in 2011 weer deelnemen met een

vrouw aan haar zijde. Ons duo was beklonken!”

The Absa Cape Epic (27 maart 2011 - 3april 2011): de ultiemste MBT race terwereld in Zuid-Afrika

“Sinds we een team vormen, reden we een aantal

tochten samen en er staan nog heel wat op het

programma. Fysiek op elkaar afgestemd zijn, is één

zaak. Een tweede, minstens zo belangrijke, zaak is:

elkaar aanvoelen, weten hoe we beiden met de

inspanning en vermoeidheid omgaan om het in

maart 8 dagen non-stop met elkaar uit te houden. En

zonder de steun van vrienden en familie, zouden we

het uiteraard ook niet halen!”

Benieuwd naar het resultaat? Neem zeker een kijkje

op http://www.cape-epic.com/index.php, op de blog

www.bloggen.be/kasacapeepic2011 of

via de Facebook pagina KaSa Cape Epic 2011.

In beeld: Sara Mertens

Ben je zelf als vrijwilliger actief? Ken je een

vrijwilliger die zich voor de volle 100% inzet?

Schrijf je ervaringen, anekdotes,… over je

vrijwilligerswerk neer en mail deze naar

[email protected].

Ben je niet goed met pen en papier? Breng je

vrijwilligers dan op een leuke manier in beeld! Mail

een passende foto naar

[email protected].

Wie weet, ben je binnenkort ook te bewonderen in

het infoblad!

OPROEP: Zet je vrijwilligers in de kijker!

q g

Page 9: Infomagazine maart 2011

- 9 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Wist je dat onze Schelde niet enkel mooi is om naar

te kijken? Of om aan watersport te doen? Neen, het

is ook de thuishaven van heel wat vissen.

Daar weten Omar Haouat (16) en Mouâd Haouat (13)

alles over.

Wanneer zijn jullie begonnen met het vissen?

Wij vissen al sinds 2005 en hebben ondertussen al

heel wat vissen gevangen in Sint-Amands en Bornem

maar ook aan de zee. We hebben de kneepjes van het

vak geleerd van andere vissers die we tegen het lijf

lopen.

Wanneer vissen jullie zoal?

Tijdens de vakanties kan je ons alle dagen met een

vislijn spotten. In april en mei moeten we tijdelijk

een andere hobby zoeken want dan is er een verbod

om te vissen door de kweekperiode.

Hoe ziet jullie vangst eruit?

In Sint-Amands hebben we al een grote snoekbaars

(3,4 kg), paling, brasem, krab en voorntjes aan de

haak geslagen. Vooral de snoekbaars kom je hier niet

regelmatig tegen.

Vissen in de Schelde!

Na het succes van vorig jaar vindt er op woensdag

18 mei opnieuw een gratis infosessie plaats

met een voorstelling van de online reservatie

mogelijkheden binnen de gemeente.

Hoe werkt Myminfin? Hoe werkt Taxonweb? Wat en

hoe met mijn e-ID?

Om dit te ontdekken organiseert gemeente Sint-

Amands in samenwerking met de FOD Financiën op

woensdag 18 mei 2011 om 20u in de grote zaal

van dorpshuis De Leeuw een informatiesessie.

Je zal ook een demosessie rond de nieuwe

reservatiemogelijkheden van enkele gemeentelijke

diensten te zien krijgen.

Bijvoorbeeld: hoe schrijf je je online in voor

activiteiten, hoe reserveer je feestmateriaal via de

website,...

Noteer deze datum alvast in je agenda! Meer

informatie volgt in het informatieblad van mei –

juni.

Gratis infosessie: belastingsaangifte via tax-on-web

q g

Page 10: Infomagazine maart 2011

- 10 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

Ga je op reis? Vraag 3 à 4 weken

op voorhand jeKids-ID aan om onnodige

kosten te vermijden!

Politiekoers

Op zaterdag 19 maart 2011 vindt de 15de politiekoers ten voordele van de brandweer voorpost Sint-Amands

plaats.

Start- en aankomstplaats:

sporthal, Sint-Amands

Het parcours ziet er als volgt uit:

Sportlaan, Leerlooierslaan, Borgstraat, M. Massinstraat,

P. Van Kerckhovenwijk, Heidestraat, Wilgenweg,

Pandgatheide, Keten, Smissen, Dorekensstraat, Larendries,

Valk, Kuitegemstraat, Spoorweglaan, Sportlaan.

Wedstrijd voor liefhebbers:

Cat: E – F 12.30u

Cat: C – D 14u

Cat: A – B 15.30u

Kom iets drinken en steun zo de brandweer!

q g

Page 11: Infomagazine maart 2011

- 11 -

OC

MW

Bouw van serviceflats Ten Dijke op de OCMW - site in Sint-Amands bijna klaar

OPENDEURDAGENSERVICEFLATS TEN DIJKE

Kouterpark 24

Dinsdag 22 Maart 2011

tussen 14u en 16.30u

of

Zaterdag 26 Maart 2011

tussen 9.30u en 12u

Nu het bouwverlof na de kerstperiode voorbij is en

wij (hopelijk) de meeste vorstdagen achter de rug

hebben, wordt de eindspurt ingezet voor de

ingebruikname van de serviceflats Ten Dijke.

Volgens de huidige planning zijn begin maart 2011

de 20 serviceflats en de gemeenschappelijke ruimten

in het gebouw klaar.

De wachtlijsten voor de serviceflats groeien aan.

Vele zestigplussers, zowel van binnen als buiten de

gemeente Sint-Amands zijn geïnteresseerd in een

mooie, ruime en comfortabele serviceflat op de site

van het OCMW van Sint-Amands.

Om iedereen de kans te geven een kijkje te komen

nemen in onze nieuwbouw organiseren wij

opendeurdagen.

Ben je geïnteresseerd in een mooie serviceflat of ben

je misschien gewoon nieuwsgierig?

Wat de reden ook is, je bent van harte welkom!

Indien je reeds meer informatie wil over de

serviceflats Ten Dijke, kan je op dinsdag,

woensdagvoormiddag of donderdag contact

opnemen met de verantwoordelijke Kristel Heyvaert,

tel. 052 46 92 25 of mail kristel.heyvaert@ocmw-

sint-amands.be.

Voel je je niet goed in je vel, maak je je zorgen om iets of zit je met vragen rond een bepaalde situatie?

Bij AWW Willebroek, een deelwerking van CAW Het Welzijnshuis, kan iedereen met eender welke vraag

terecht.

Na een eerste gratis verkennend gesprek kan je bij ons verder terecht voor psychosociale ondersteuning in de

vorm van 2-wekelijkse gesprekken of verwijzen we je door naar de instantie die jou beter kan helpen bij jouw

specifieke vraag.

Aarzel niet ons te contacteren:

Guido Gezellestraat 54

2830 Willebroek

Tel. 03 860 90 16

Mail [email protected]

q g

Page 12: Infomagazine maart 2011

- 12 -

OC

MW

Al gehoord van het Praatcafé dementie? Dit is een

‘samenkomen’ van mensen die, op welke manier dan

ook, in contact komen met dementie. In een

ontspannen sfeer kan je kennis maken met anderen,

nuttige informatie opdoen, ervaringen uitwisselen

en zo het dagelijks ‘leven met dementie’ iets beter

begrijpen en er beter mee omgaan. Telkens wordt er

een deskundige uitgenodigd die een bepaald aspect

van dementie toelicht.

In 2011 vinden er nieuwe edities van het Praatcafé

plaats. Je bent dan ook van harte welkom op

donderdag 3 maart 2011 van 19.30u tot 21.30u in

het lokaal dienstencentrum De Wilg (Wilgenhof 2 in

Willebroek) voor het eerste

praatcafé van dit jaar. Thema

van de avond is ‘Voorlopige

bewindvoering’, gastspreker is

Myriam Vandersypen.

Kruis al zeker volgende data van de Praatcafés in je

agenda aan:

vrijdag 13 mei 2011 van 14.00u - 16.00u:

Filmvoorstelling 'Verdwaald in

het geheugenpaleis' te Puurs

dinsdag 13 september 2011 van 19.30u - 21.30u:

'Voortdurend afscheid nemen' door

Eric Stroobants te Sint-Amands

vrijdag 2 december 2011 van 14.00u - 16.00u:

‘Dementie en wetenschap’ door

Christine Van Broeckhoven te Bornem

De toegang is

steeds gratis. Inschrijven is niet nodig.

Welkom op het Praatcafé dementie

De lokale Davidsfondsafdeling Sint-Amands-Mariekerke en de Vereniging voor

Heemkunde in Klein-Brabant organiseren van 23 april tot en met 13 juni 2011 in

het Veerhuis in Sint-Amands een tentoonstelling met als thema "De Scheldedorpen

Sint-Amands en Mariekerke in de schilderkunst en literatuur".

Openingsuren: Zaterdag 23 april 2011 (Paaszaterdag) van 13.30u tot 17u

Zondag 24 april 2011 (Paaszondag) van 10u tot 17u

Maandag 25 april (Paasmaandag) van 13.30u tot 17u

Op zaterdag en feestdagen van 13.30u tot 17u

Op zondagen van 10u tot 17u

Tijdens het Pinksterweekend (11-12-13 juni) van 10u tot 19u.

De toegang is gratis.

Wat is er te doen in het Veerhuis?

q g

Page 13: Infomagazine maart 2011

- 13 -

TO

ER

IS

ME

De 2de editie van de Scheldehappening op

Paasmaandag 25 april 2011 laat je al varend,

fietsend en wandelend, met volle teugen de

natuurpracht van de Schelde en het Scheldeland

beleven.

Op 8 verschillende locaties kan je voor 1 EUR volop

genieten van een gegidste boottocht op Schelde of

Rupel.

Het Sint-Amandse programma ziet er alvast als volgt

uit:

• Rondvaarten (45 min.) om 11u, 12u, 13u, 14u,

15u, 16u en 17u

• Geleide Emile Verhaeren wandeling om 14u en

geleid bezoek aan het Emile Verhaeren museum om

15u (ook vrij doorlopend bezoek)

• Fietstochten

- Schelde Durme fietstocht (30 km)

- Scheldeveren fietstocht (32 km)

- Scheldeschorren fietstocht (23 km)

- Emile Verhaeren fietstocht (13 km)

• Wandelen

- Verenwandeling (3,5 km)

- Kastelse natuurwandeling (4,5 km)

- Vertelwandeling Sint-Amands met audiofoon

(11u - 18u)

• Proefritten met elektrische fietsen

Aan de Kaai zal er een infostand voorzien worden.

Voor een rondvaart betaal je 1 EUR per persoon,

kinderen onder de 3 jaar varen gratis. Het begeleid

fietsen, bezoeken en wandelen, de fiets- en

wandelkaartjes zijn gratis.

De fietsen kunnen niet mee aan boord tijdens de

rondvaarten. Aan de infostands worden wel

fietsenstallingen voorzien.

Tickets zijn verkrijgbaar aan de infopunten. Groepen

vanaf 20 personen moeten vooraf reserveren.

Meer informatie? www.scheldehappening.be of

www.rivertours.be

25 april = Scheldehappening

Als inwoners van Sint-Amands mogen we trots zijn

op al onze troeven. Een greep uit het assortiment

brengt ons bij de Kaai aan de mooie Scheldebocht

met het graf van Emile Verhaeren, de

archeologische site ‘De Steenovens’, de Kerkstraat

met de rustieke zijstraat ‘Den Dam’, Lippelobos met

het 3 provinciënpunt en Hof te Melis en zo veel

meer.

Het gemeentebestuur van Sint-Amands nodigt

iedereen van ganser harte uit om al deze

magnifieke plekjes te ontdekken. De vrijwilligers

van het toeristisch infopunt ‘Het Veerhuis’ helpen

graag inwoners en niet-inwoners verder bij de

toeristische exploratie van ons groene Scheldedorp.

Het toeristisch seizoen 2011 opent op zaterdag 9

april 2011. Vanaf dan kan je met al je vragen

terecht bij de Veerhuisvrijwilligers.

Open: Zaterdag: van 13.30u tot 16 u

Zon- en feestdagen: van 11u tot 17u

Weekdagen tijdens de zomervakantie:

van 11u tot 17u

Meer informatie?

Toeristische dienst

Els Op de Beeck

Livien Van der Looystraat 10

2890 Sint-Amands

Tel 052 39 98 77

Mail [email protected]

Opening toeristisch seizoen op zaterdag 9 aprilOntdek de mooiste plekjes van Sint-Amands

q g

Page 14: Infomagazine maart 2011

- 14 -

CU

LT

UU

R

Gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en DansBornem, Hingene, Sint-Amands en OppuursKarl Jenkins

Op zondag 20 maart 2011 om 20u biedt het koor

van de academie muziek, woord en dans van

Bornem samen met het koor Animato uit Oppuurs,

jou werk van ‘Karl Jenkins’ aan, in de kerk van

Sint-Amands.

The Armed Man: A Mass for Peace werd tot nu toe

nog maar eenmaal in België uitgevoerd.

Op zondag 10 april 2011 om 20u kan je het

beluisteren in de schouwburg ‘Ter Dilft’ te Bornem.

Beide concerten staan o.l.v. Anja Holbrechts.

Gitaarhappening

Op dinsdag 5 april 2011 verwelkomen de Sint-

Amandse en Oppuurse gitaristen van de academie

iedereen die van gitaarmuziek houdt.

Om 19u staan de snaren gestemd om het publiek

te bekoren met heerlijke gitaarklanken.

Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd in

dorpshuis De Leeuw te Sint-Amands.

De toegang is gratis.

Romantisch concert

Hou je van een romantisch concert? Dan ben je

welkom in het kasteel van Hingene op donderdag

7 april 2011.

Om 20u kan je genieten van muziek van o.a.

F. Mendelssohn Bartholdy.

Dit alles wordt gebracht door ensembles en

solisten van de academie voor muziek, woord en

dans te Bornem.

De plaatsen zijn beperkt, vooraf reserveren kan via

mail [email protected].

De toegang is gratis.

In samenwerking met de werkgroep Romain De Saegher

Op vrijdagavond 18 maart 2011 om 19.30u wordt in het Romain De Saegher Kunsthuis de

aftrap gegeven voor een jaar boordevol activiteiten.

Lezing ‘Op bezoek bij Romain De Saegher’

Die avond zal Annemie Van den Eynden – auteur van het boek rond het leven en werk van De

Saegher - een lezing geven over het profane werk van De Saegher.

Tentoonstelling ‘Tindemans op bezoek bij Romain De Saegher. Een persoonlijke selectie

van het werk’

Niemand minder dan Leo Tindemans maakte voor deze openingstentoonstelling een

persoonlijke selectie uit de werken van De Saegher.

Tenslotte kan je aan de hand van een fotowand een selectie nooit eerder getoonde foto’s van De Saegher

bekijken.

Je bent van harte welkom! Inkom is gratis!

Openingsdata Romain De Saegher Kunsthuis

Van 18 maart tot 30 oktober 2011: iedere zondag van 14u tot 18u.

Alle andere dagen op afspraak (Maria Van Grasdorff, Winkelstraat 83, 2890 Sint-Amands, tel. 052 33 56 01).

Tindemans op bezoek bij Romain De Saegher

q g

Page 15: Infomagazine maart 2011

- 15 -

CU

LT

UU

R

Op vrijdag 1 april 2011 kan je vanaf 19.30u in de

grote zaal van dorpshuis De Leeuw genieten van een

gratis cultuuravondje uit. Die avond vindt ook de

uitreiking van de cultuurprijs socio-cultureel 2010

plaats.

Nadat de genomineerden voor de cultuurprijs werden

bekend gemaakt, kan je genieten van een optreden

van het gitaartrio Los Del Tré.

Los Del Tré werd in januari 2006 op de wereld gezet.

Hun repertoire bestaat uit Spaanse en Zuid-

Amerikaanse muziek. Verwacht je dus aan een

temperamentvol optreden!

Na het optreden, wordt de winnaar van de

cultuurprijs 2010 bekend gemaakt en kan je gezellig

napraten bij een hapje en drankje.

Iedereen van harte welkom! Inkom is gratis!

Oproep: Creëer jij het volgendekunstwerk voor de cultuurprijs?

De cultuurraad en het gemeentebestuur zijn op

zoek naar een nieuw kunstwerk dat gedurende 3

jaar zal uitgereikt worden aan de winnaar van de

cultuurprijs socio-cultureel en artistiek.

De wedstrijd beoogt artistieke projecten die

gebruik maken van zeer diverse beeldende

kunstvormen zoals beeldhouwwerken, fotografie,

keramiek en andere.

Ben je creatief? Heb je artistieke talenten?

Woon je in Sint-Amands?

Dien dan je kandidatuur in! Je kan zowel

individueel als in team deelnemen.

Het deelnemingsdossier moet bestaan uit:

• filosofie achter het werk

• verband van het werk of onderwerp met de

gemeente Sint-Amands

• materiaalkeuze

• gedetailleerde beschrijving + schets van het

kunstwerk

• technische fiche

• identificatiegegevens van de kunstenaar onder

gesloten omslag

Het dossier dient aangetekend opgestuurd te

worden uiterlijk op 31 oktober 2011 aan de

voorzitter van de cultuurraad, Gerrit Bosteels, Jan

Van Droogenbroeckstraat 63b, 2890 Sint-Amands.

De gemeente Sint-Amands voorziet 500 EUR per

exemplaar van het kunstwerk. In totaal moeten er

4 kunstwerken gemaakt worden: 3 als cultuurprijs

en 1 voor het gemeentebestuur.

Ben Nys kwam bij de vorige wedstrijd als winnaar

uit de bus en zorgde 3 jaar op rij voor een

kunstwerk voor de cultuurprijs: een 4-delig werk

‘Ritme van de stroom’ (olieverf op canvas).

Waarvoor dank!

Meer informatie over ondermeer de voorwaarden

tot deelname kan je terug vinden in het reglement

op de website www.sint-amands.be > cultuur en

socio-cultuur > adviesraad cultuur. Het reglement

is op eenvoudig verzoek ook verkrijgbaar bij de

cultuurdienst of de voorzitter van de cultuurraad

Gerrit Bosteels.

Cultuurraad en gemeentebestuur trakteren op gratis cultuuravond

q g

Page 16: Infomagazine maart 2011

- 16 -

CU

LT

UU

R

Tentoonstelling

Het poëtische werk van Emile Verhaeren werkt nog

altijd inspirerend. Speciaal voor het

Verhaerenmuseum hebben Frans Boenders en Willy

Van Eeckhout de handen in elkaar geslagen om een

aantal Verhaeren-collages te maken. Het zijn niet zo

maar collages, maar echte palimpsesten: vertrekkend

vanuit de kopies van originele brieven – met

toevoeging van citaten uit het dichterlijk oeuvre

zowel in het Franse origineel als in Nederlandse

vertaling – schept beeldend kunstenaar Willy Van

Eeckhout door middel van overklevingen en

overschilderingen telkens een origineel plastisch

werk. De jonge Verhaeren vertoont in zijn

geschriften een emotionele affiniteit met de

bevlogen idealen van het laat 19de eeuwse

anarchisme.

Voor de gelegenheid heeft Frans Boenders een

tiental van Verhaerens minder bekende

anarchiserende gedichten naar het Nederlands

vertaald. Vertalingen en palimpsesten worden

gepubliceerd in een fraai uitgegeven bundel met een

nawoord van prof. David Gullentops. Naar aanleiding

van deze uitgave zal de permanente Verhaeren

collectie grotendeels in het teken staan van de

diverse vertalingen die ooit verschenen zijn: van het

Duits, het Engels en het

Russisch, over het

Grieks, het Pools,

het Portugees en het

Hongaars, tot het

Hebreeuws, het Chinees,

het Japans en het

Nederlands. Een toren

van Babel ter ere van

Verhaeren.

Deze tentoonstelling is

te bezichtigen van 26

februari tot 1 mei 2011, alleen tijdens weekends en

feestdagen (11-18u) of op reservatie.

Vernissage van de tentoonstelling: vrijdag 25

februari om 20u. Muzikale

improvisatie: Zeger Vandenbussche

en Winne Cement.

Meer informatie?

Provinciaal Museum Emile Verhaeren

E. Verhaerenstraat 71

2890 Sint-Amands

Tel. 052 33 08 05

Mail [email protected]

www.emileverhaeren.be

Verhaeren verbeeldCollages van Boenders & Van Eeckhout26 februari tot 1 mei 2011

Wist je dat het voormalige gemeentehuis van

Oppuurs sinds 2008 dienst doet als Erfgoedhuis?

Het Erfgoedhuis

(Meirstraat 34, 2890

Sint-Amands) biedt

onderdak aan

volgende

verenigingen: Hever-

Stam (archief), KVNS

(secretariaat) en de

vereniging voor

Familiekunde.

Deze laatste zit iedere tweede en vierde

woensdagnamiddag van de maand van 14u tot 18u

in het Erfgoedhuis. Tijdens deze uren kan je het

archief raadplegen voor opzoekingen naar families

en het maken van stambomen. Wie een stamboom

maakt, krijgt er nuttige informatie en gratis hulp.

Meer informatie over deze erfgoedverenigingen

kan je terug vinden op

http://users.skynet.be/heverstam/, www.kvns.be

of www.stanny-van-grasdorff.be.

Erfgoedhuis

q g

Page 17: Infomagazine maart 2011

- 17 -

CU

LT

UU

R

Binnenkort worden de verschillende ruimtes in het

gemeentehuis weer grondig gekuist, worden stoelen

en tafels aan de kant geschoven want … de

Paastentoonstelling palmt het gemeentehuis in!

Dit jaar konden we fotoclub De Waai en Modest

Peeters strikken.

Fotoclub De Waai zorgt voor een

fototentoonstelling met als thema water. Verder zal

er ook een digitale montage rond Klein-Brabant te

zien zijn.

Modest Peeters stelt zijn modelschepen tentoon.

Er zal ook een selectie van werken van Romain De

Saegher te zien zijn.

De Paastentoonstelling opent op zaterdag 23 april

om 11u in de raadzaal en is verder te bezoeken op

zaterdag 23 april, zondag Pasen 24 april en

Paasmaandag 25 april tussen 14u en 18u.

Paastentoonstelling 2011Vele beekjes maken een stroom

Foto Albert (Fotoclub De Waai) Foto André (Fotoclub De Waai)

Foto Henri (Fotoclub De Waai)

Foto Lieven (Fotoclub De Waai)

Foto Marc (Fotoclub De Waai)

Foto Modest Peeters

q g

Page 18: Infomagazine maart 2011

- 18 -

CU

LT

UU

R

Op zondag 1 mei 2011 vindt de Erfgoeddag met als

thema ‘Armoe troef’ plaats. Ook in Sint-Amands valt

er die dag heel wat te beleven.

Provinciaal Museum Emile Verhaeren

Tentoonstelling Arm Vlaanderen in de poëzie van

Verhaeren

In samenwerking met de vereniging voor

Familiekunde, Brocante Dam en cultuurdienst

Het Provinciaal Museum Emile Verhaeren brengt een

keuze uit de gedichten van Verhaeren die

geïnspireerd werden door het arme Vlaanderen van

het einde van de 19de eeuw. Foto's uit de jaren 1900

illustreren het geheel. Blikvanger wordt een werk

van Theo Van Rysselberghe, De Zwervers (1897), dat

bij het thema aansluit. Tevens wordt er aan de Kaai

van Sint-Amands een poor mans camera opgesteld.

Om kinderen op speelse wijze te introduceren in het

museum wordt er van 15u tot 16.30u een creatief

atelier georganiseerd waar pop-up kaartjes zullen

gemaakt worden.

De tentoonstelling is open tussen 11 en 18u, om 15u

is er een toelichting voorzien. Heb je de

tentoonstelling niet kunnen bezichtigen op 1 mei?

Geen nood, je kan hiervoor nog tot zondag 15 mei in

het museum terecht.

Meer informatie?

Provinciaal Museum Emile Verhaeren

Emile Verhaerenstraat 71

2890 Sint-Amands

Tel. 052 33 08 05

Mail [email protected]

www.emileverhaeren.be

Molenmuseum

Tentoonstelling Arm Vlaanderen en de molen

Veralgemeende armoede in Vlaanderen

(werkloosheid, pendelarbeid, uitwijking naar

Wallonië, Frankrijk, V.S.) door mislukte oogsten. Te

midden van deze miserie werd de molen de

zondebok. De traditionele molen op zijn beurt kwam

onder druk van de concurrentie van de opkomende

industriële maalindustrie. De traditionele molen in

het dorp was voor de armoe lijdende mens een

rechtstreeks doelwit, terwijl de anonieme

grootmaalderij verder van hen af stond. Gezien beide

categorieën molens hetzelfde product afleverden,

richtte de misnoegdheid zich op de dichtstbijzijnde

en bekendste.

De tentoonstelling is doorlopend open tussen 10 en

18u. Om 14u en 16u is er een geleid bezoek

voorzien. Heb je de tentoonstelling niet kunnen

bezichtigen op 1 mei? Geen nood, je kan hiervoor

nog tot zondag 29 mei in het museum terecht.

Voor kinderen is er een Donatus Kwik zoektocht.

Meer informatie?

Molenmuseum

Kerkstraat 3

2890 Sint-Amands

Tel. 052 33 22 58

Mail [email protected]

www.molenmuseum.be

Erfgoeddag

Wandel tussen eind april en eind mei ook eens

door ‘den Dam’ en vergelijk het vroegere met het

huidige Sint-Amands aan de hand van de affiches

voor de ramen van de inwoners!

q g

Page 19: Infomagazine maart 2011

- 19 -

CU

LT

UU

R

Word fan van de bib op Facebook!

Net als op http://sint-amands.bibliotheek.be kom je hier heel

wat nieuwtjes te weten over alles wat met boeken, hun

schrijvers, nieuwe aankopen, maar ook alle bib-evenementen

te maken heeft. Word fan van de bib op

www.facebook.com/bibsintamands.

• Poetsen met Sien & Maria: alle kuistips uit Schoon

& meedogenloos [SISO 627.1]

• De Gouden Raad van Tante Kaat [SISO 627.1]

• Lekker schoon !: basisboek voor een schoon en opgeruimd huis [SISO 627.3]

• Debbie Travis Facelift: interieurtips en creatieve ideeën om uw huis nieuw

leven in te blazen [SISO 627.3]

• Het 101 opbergboek: oplossingen voor elke kamer [SISO 627.3]

• Oude meubels in een nieuw jasje [SISO 627.3]

• 125 klussen voor iedereen [SISO 627.3]

• Ruimte: gevoel voor stijl [SISO 627.3]

• Opgeruimd !: het ultieme organizingboek

• Libelle basis woonboek: creëer uw eigen stijl [SISO 627.3]

• Klein huis ? Denk groot !: comfortabel, sfeervol wonen [SISO 627.3]

Bij al dat klussen hoort een gepast muziekje, toch?

Ontleen het in de bib!

Gemeentelijke Openbare bibliotheek

E. Verhaerenstraat 71

Sint-Amands

Tel. 052 33 01 18

Mail [email protected]

http://sint-amands.bibliotheek.be

www.facebook.com/bibsintamands

Open op

Maandag 18.00 – 20.00u

Dinsdag 8.30 – 11.30u

Woensdag 14.00 – 19.00u

Donderdag 18.00 – 20.00u

Zaterdag 10.00 – 12.00u

De lente in het land? Alle clichés in een notendop,

betekent het dat dit soort boeken weer jouw kant

uit wil:

q g

Page 20: Infomagazine maart 2011

- 20 -

CU

LT

UU

R

Niet dat we ’t niet

willen vertellen,

maar het thema van

Jeugdboekenweek

2011 is GEHEIM. De

Jeugdboekenweek is

het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen,

dus onze bib vertrouwt er wel op dat de

Jeugdboekenweek een fijn en interessant GEHEIM zal

worden. Maar hoe de week er juist zal uitzien, wat de

bib die week ook gaat doen, blijft GEHEIM, helaas.

Zelfs voor de bibliotheekmedewerkers. Spannend!

Dus stellen we toch een paar dingen voorop en doen

we zoals vorige edities van de Jeugdboekenweek. Al

de rest blijft GEHEIM.

Dat betekent dat de bib alle kinderen uit het

tweede leerjaar op woensdag 6 april 2011 laat

kennismaken met één van Vlaanderens

sympathiekste jeugdauteurs (van wie we de naam

nog even GEHEIM houden, dat spreekt). Een goed

bewaard GEHEIM is dat deze auteur, van wie we de

naam nog niet verklappen, zijn nieuwste boek bij

ons zal voorstellen. In première horen de kinderen

van het tweede leerjaar, samen met de pers van over

het hele land, wat zijn nieuwste boek zal zijn. Hou

de kranten van 7 april in het oog! Tips over de

locatie van deze boekvoorstelling, sturen we met de

regelmaat van de klok op je af. Deze jeugdauteur

vertelt de kinderen ook alles over hoe het is om

boeken te schrijven.

Verder verklappen we al dat alle andere klassen van

het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar een grote

GEHEIME uitdaging kunnen aangaan in de bib. Wat

we juist gaan doen is uiteraard nog geweldig

GEHEIM.

En voor de rest … zorgen wij ervoor dat in de

bibliotheek een maand lang een sfeer hangt van

mysterie en GEHEIMzinnigheid. Want iedereen heeft

GEHEIMen, ook de bibliotheek. Om eerlijk te zijn,

rekken vol zelfs. Ze zijn overal. Soms liggen ze

verborgen diep in een verhaal, dan weer

overduidelijk in een titel of als thema in een

avontuur.

Oh, nog iets wat we al mogen verklappen: kinderen

jonger dan 8 jaar zijn welkom op zaterdag 19

maart 2011, waarbij ze tussen 10u en 12u mogen

aanschuiven bij de voorleesmat. Eigenaars van een

harde poep mogen een kussentje meebrengen, zodat

de voorleesmat niet te hard aanvoelt.

Voilà, tot zover … al de rest blijft nog even GEHEIM.

Wil je toch op de hoogte blijven van alle te

ontsluieren GEHEIMEN? Hou dan samen met je

kinderen http://sint-amands.bibliotheek.be en

www.facebook.com/bibsintamands in het oog. Daar

postten wij al vanaf 7 februari regelmatig tips

waarmee je kinderen aan de slag kunnen om enkele

van de JeugdboekenweekGEHEIMen te onthullen.

Strikt GEHEIMe jeugdboekenweek

q g

Page 21: Infomagazine maart 2011

- 21 -

CU

LT

UU

R

Kerststallen vallen in de prijzen

Op woensdag 2 februari vond de prijsuitreiking van de kerststallenactie 2010-2011 van Toerisme Klein-

Brabant – Scheldeland plaats.

In totaal waren er 28 deelnemende kerststallen.

Alle buitenstallen waar op het moment van het

bezoek van de jury levende dieren aanwezig waren

en die conform het reglement de laatste 3 jaar

niet in de prijzen zijn gevallen, kregen een prijs.

Het betreft de kerststallen aan het Hof van

Coolhem, op het Sint-Margarethaplein, op het

plein van Bloemhof en aan de kerk van Breendonk.

Daarnaast ging er ook 50 EUR naar de mooiste

binnenstal, nl. de kerststal in de kerk van Weert.

Heb je zin in een intense, dynamische en

onvergetelijke concertervaring met internationale en

Belgische artiesten?

Kom dan naar het Chamber Music Festival van Arte

Amanti!

Op het programma staat een prelude door jong

muzikaal talent (max. 15 min.). Nadien kan je

genieten van Trio Tooten, viool (max. 60 min.).

Het concert vindt plaats op zondag 3 april 2011

om 18u in de Sint-Amandse kerk.

Kaarten zijn verkrijgbaar op de cultuurdienst of bij

de voorzitter van de cultuurraad (Gerrit Bosteels,

Jan Van Droogenbroeckstraat 63b, 2890 Sint-

Amands).

Jongeren onder de 18 jaar en 60-plussers betalen 10

EUR voor een kaart. Volwassenen betalen 12 EUR.

Gezinnen (2 volwassenen + 1 tot 10 kinderen)

betalen 25 EUR voor een kaart.

Met deze kaart kan je nadien ook de receptie

bijwonen.

Meer informatie?

Dienst cultuur

Livien Van der Looystraat 10

2890 Sint-Amands

Tel. 052 39 98 79

Mail [email protected]

Cultuurraad en gemeente Sint-Amands presenteren

Foto Aimé De Decker

q g

Page 22: Infomagazine maart 2011

- 22 -

SP

OR

TB

ER

IC

HT

EN

Expeditie RivierenlandMaandag 11 – vrijdag 15april 2011Avonturensportweek

Ben je avontuurlijk aangelegd? Doe dan mee met

onze expeditie Rivierenland! Elke dag vertrekken we

vanuit Sint-Amands naar een andere gemeente om

daar een expeditiedag te beleven. Met de hele regio

zullen we kennismaken met tal van avontuurlijke

sporten. Kies zelf welke dagen je naar de Expeditie

wil komen en schrijf als de bliksem in, want de

plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan slechts vanaf

21 februari tot 28 maart 2011!

Wie? Kinderen geboren van 2000 tot 1997

Inschrijven? Via de gemeentelijke website of

bij de sportdienst

Kostprijs? 23 EUR per dag

Wat & wanneer?

Dag 1: 11 april Wilrijk:

baanwielrennen, bmx, schaatsen, skeeleren

Dag 2: 12 april Hofstade:

kajak, mounatinbike, hindernissenpiste, klimmen en

boogschieten

Dag 3: 13 april Boom:

squash, hockey, mountainboarden en avonturenklim

Dag 4: 14 april Aartselaar:

fitness, spinning, frisbee, hip-hop

Dag 5: 14 april Sy (Ardennen):

rafting, deathride, pamperpaal

Data zomersportkampen

Plaats alvast de data van de zomersportkampen in je

agenda:

1. Gemeentelijke sportkampen:

- 4 tot 8 juli: Omnisportkamp:

voor 8 – 14 jarigen (°1997 - °2003)

- 16 tot 19 augustus: Sport- & spelkamp:

voor 6 – 7 jarigen (°2004 - °2005)

- 22 tot 26 augustus: Omnisportkamp:

voor 8 – 14 jarigen (°1997 - °2003)

- 22 tot 26 augustus: Keuzesportkampen:

voor 10 – 14 jarigen (°1997 - °2001)

2. Regionale sportkampen

(i.s.m. Sportregio Rivierenland ILV)

- Regionale watersportkampen:

Hazewinkel in Willebroek:

voor 10 – 14 jarigen (°1997 - °2001):

• 11 - 15 juli

Kajak A (beginnelingen)

Roeien 1ste graad (1ste & 2de graad)

Surfen basis (beginnelingen)

Zeilen optimist (gevorderden)

• 18 – 22 juli

Kajak A (beginnelingen)

Surfen basis (beginnelingen)

Zeilen optimist (beginnelingen)

• 1 - 5 augustus

Kajak A (beginnelingen)

Surfen basis (beginnelingen)

Zeilen optimist (beginnelingen)

• 15 - 19 augustus

Kajak A (beginnelingen)

Surfen basis (beginnelingen)

Zeilen optimist (beginnelingen)

De Nekker Mechelen:

2 kampen voor 14 – 18 jarigen (°1993 - 1997)

• 18 – 22 augustus

Surfen basis (beginnelingen)

Surfen gevorderden

• 1 – 5 augustus

Surfen basis (beginnelingen)

Surfen gevorderden

q g

Page 23: Infomagazine maart 2011

SP

OR

TB

ER

IC

HT

EN

- 23 -

- Regionaal triathlonkamp:

1 – 5 augustus 2011: 11 – 15 jaar (°1996 – °2000):

in Boom en Rumst (Terhagen)

- G-sportkamp:

25 – 29 juli: integratiesportkamp voor kinderen met

een beperking (lichamelijk

en/of mentaal) in Bornem

G-kinderen spelen en

sporten samen met andere

kinderen (indien nodig met

individuele begeleiding):

van 5 tot 16 jaar (°1995 -

°2006)

Sportsubsidies en lidmaatschap sportraad

Elk jaar worden er door het gemeentebestuur

subsidies uitgereikt aan de erkende

sportverenigingen van Sint-Amands. De voorwaarden

hiervoor vind je op de gemeentelijke website of kan

je bekomen via de sportdienst.

Alle sportclubs die in 2010 erkend waren, ontvingen

onlangs een dossier voor de erkenning en subsidies

van 2011 (werkjaar 2010) en voor de hernieuwing

van het lidmaatschap bij de sportraad.

Indien je vereniging in aanmerking komt voor

subsidies, maar geen dossier zou ontvangen hebben,

gelieve contact op te nemen met de sportdienst.

De dossiers moeten uiterlijk op 15 maart 2011

binnen zijn bij de sportdienst.

25 jaar sportraad Sint-Amands: Sint-Amands Sportop vrijdag 3 juni 2011(dag na Hemelvaart)

Op 22 september 1986 werd de Sint-Amandse

sportraad opgericht. Dit adviesorgaan heeft

sindsdien een lange weg afgelegd en haar stempel

gedrukt op het sportleven in onze gemeente.

Denk maar aan de opmaak van diverse

subsidiereglementen waardoor de clubs een ferme

financiële ondersteuning krijgen.

Denk ook aan de vele activiteiten die de sportraad in

het verleden organiseerde: van fit-o-meter, over de

Sportathlon, tot de Ring Klein-Brabant,

kampioenenvieringen, Olympische Straat, …

De sportraad wil dit 25 jarig jubileum zeker niet

zomaar laten passeren en heeft een mooi project op

stapel staan voor alle sportievelingen van onze

gemeente.

Hou alvast vrijdagnamiddag 3 juni 2011 vrij in je

sportagenda!

Op die dag zullen verschillende sportverenigingen je

verwelkomen op de diverse sportvelden in onze

gemeente.

Overal kan je met je scorekaart aan eenvoudige

sportproeven deelnemen en kennismaken met onze

sportclubs.

Iedereen kan gratis deelnemen: verplaats je (liefst)

op een sportieve manier in onze gemeente tussen de

verschillende sportterreinen.

Aan het eind van de dag is er een slotevenement in

de gemeentelijke sporthal.

Meer info krijg je binnenkort!

G-Gym PAC Sanders

Turnkring Pac Sam & VES heeft er eennieuw broertje (of zusje?) bij.

Er is pas een G- afdeling opgericht voor kinderen met

een beperking:

Voor wie: kinderen van 6 – 16 jaar met een mentale

beperking en/of autisme

Waar: gemeentelijke turnzaal Sint-Amands,

Hekkestraat 24 te Sint-Amands

Wanneer: Elke zondag van 14u tot 15.30u

Kostprijs: 25 EUR

Mail [email protected]

Regionale sportvormingen inhet voorjaar 2011

Werken met vrijwilligers: wetgeving en

verzekering: maandag 21 maart van 19.30u – 22.30u

q g

Page 24: Infomagazine maart 2011

- 24 -

SP

OR

TB

ER

IC

HT

EN

Info over dit alles:

Sportdienst Sint-Amands

Sporthal – Sportlaan 7

2890 Sint-Amands

tel. & fax: 052 33 64 13

mail: [email protected]

(Huis van de Sport – Berchem) (ook op 4 april in

Grobbendonk)

Inhoud: wet op de vrijwilligers

(B.S. 1/8/1996), aansprakelijkheid,

vergoedingen, verzekering, …

Zeer praktijkgericht

Voor: clubbestuursleden, federaties,

geïnteresseerden

Deelnameprijs: 12,50 EUR

Inschrijven: via sportdienst of

via tel. 03 240 62 73

Fair Play Games: zaterdag 30 april van 9.30u – 12 u:

Sportcentrum Peerdsbos - Brasschaat

Inhoud: werk- en organisatievormen die

aan kinderen in groepsverband worden

aangeboden.

Voor: sportmonitoren, jeugdtrainers,

leerkrachten LO, …

Deelnameprijs: 10 EUR

Inschrijven: via sportdienst of

via tel. 03 240 62 73

EHBO in de sport: woensdag 23 maart van 19u –

22u Sporthal, Fortlaan 10 2070 Zwijndrecht

Inhoud: letsels aan botten, spieren

en weefsels. Bloedingen en huidwonden

verzorgen. Wat te doen bij een beroerte

Deelnameprijs: 10 EUR

Inschrijven: via sportdienst of

via tel. 03 240 62 73

Erkende bijscholing voor redders: maandag 18

april, van 13u tot 17.15u, zwembad, Kleistraat 202-

204, 2630 Aartselaar

Deelnameprijs: 30 EUR

Inschrijven: via sportdienst of

via GSM 0486 30 84 28

Voetbalclinic: een wedstrijd coachen: woensdag 27

april van 19 –22u - Stadion K. Rupel - Boom FC

Accacialaan, 2850 Boom

Inhoud: Bekijken en analyseren van een

wedstrijd, hoe reageren en coachen.

Deelnameprijs: 10 EUR

Inschrijven: via sportdienst of

via tel. 03 644 39 00 of

GSM 0473 60 75 09 of tel. 03 250 49 72

Praktisch boekhouden voor clubbestuurders met

fiscale tools: dinsdag 17 mei van 19u tot 22u CC Ter

Dilft - Bornem

Inhoud/ Boekhoudprogramma voor

het voldoen aan de BTW-plicht als VZW.

Voor: clubbestuurders van sportclubs

met BTW-plicht

Deelnameprijs: 75 EUR (leden VSF gratis)

Inschrijven: via sportdienst of

via tel. 03 240 62 73

Laptop mee te brengen!

Seniorensport

Bij ons en in onze buurgemeenten en door Bloso en

de provincie worden verschillende

seniorensportdagen georganiseerd die open staan

voor alle senioren uit onze regio en die kaderen in de

stempelkaartactie van de sportregio Rivierenland

ILV: vanaf 3 deelnames ontvangt men een geschenk.

Aartselaar: 29 maart

Rumst: 3 mei

Zwijndrecht: 9 juni

Sint-Amands: 13 september

Bornem: 22 september

Puurs: 13 oktober

Willebroek: 17 november

Senior Games Blankenberge: september

Prov. Seniorensportdag: Herentals: 19 mei

q g

Page 25: Infomagazine maart 2011

- 25 -

AC

TIV

IT

EIT

EN

KA

LE

ND

ER

SOCIO-CULTURELE KALENDER

M A A R T

De leden van de heemkundige verzamelkring Hever-

Stam verkozen op zaterdag 4 december 2010 een

nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur zal de werking

van de vereniging in een andere versnelling

schakelen en maakt reeds de planning voor de

volgende jaren op.

Het motto voor de volgende jaren is ‘kijken naar het

verleden is leren voor de toekomst’.

Hieronder de namen en de functies van de verkozen

bestuursleden.

Ludo De Vogelaer: voorzitter

Ludwig Dillen: ondervoorzitter, PR

Franske Comhaire en Kristy De Vogelaer: secretariaat

Rosette Huyck: penningmeester

Jean Bogaerts, Simon Ielegems en Rita Verspreet:

technische dienst

Een nieuw bestuur voor Hever-Stam!

2 wo KVLV Sint-Amands Kookles, parochiecentrum Sint-Amands, 19u.

3 do OCMW's van welzijnskoepel Praatcafé Dementie: 'Voorlopige bewindvoering', door Myriam Vandersypen,

Klein-Brabant Vaartland dienstencentrum De Wilg, Willebroek, 19u30-21u30

6 zo Chiro Lippelo Groepsfeest 70 jarig bestaan chiro Lippelo (bonte avond, groot kampvuur,…),

parochiezaal Lippelo

Gemeentebestuur Bermopruimactie, vertrek parking Delhaize 14u.

14 ma Reumaliga Klein-Brabant Lezing 'Reuma, gevolg op de gewrichten', KSV lokaal Bornem, 14-16u.

Markant Lezing 'Er is nog altijd wijn', parochiecentrum Sint-Amands, 20-23u.

15 di KAV Sint-Amands Feestelijke koekjes en cupcakes deel 1, parochiecentrum, 19u.

18 vr Chirojongens Oppuurs Start feestweekend 55 jaar Chiro Oppuurs: Leidingsfuif (Bierken & Barbie),

parochiezaal Oppuurs, vanaf 21u.

Gemeentebestuur Vooropening tentoonstelling 'Tindemans op bezoek bij Romain De Saegher',

Romain De Saegher Kunsthuis, 19u30 (zie pagina 15).

19 za Chirojongens Oppuurs Feestweekend 55 jaar Chiro Oppuurs: Bierken & Comedy

(optredens comedy-artiesten), zaal de Baronie Oppuurs, 20u.

Hever-Stam maakt ook plannen om met een

fototentoonstelling de twee- en/of meerlingen uit

Sint-Amands, Oppuurs en Lippelo in het zonnetje

te zetten. Alle twee- of meerlingen, geboren en/of

wonend in Sint Amands, Oppuurs en Lippelo,

komen in aanmerking.

De bedoeling is om aan deze tentoonstelling

tevens een wedstrijd 'Wie is wie' te koppelen.

Daarom vragen wij aan alle inwoners van de

gemeente die twee- of meerling zijn, of er kennen,

het volgende:

Als jullie gegevens, foto's, documenten, namen,

enz. hebben betreffende twee- of meerlingen

vragen wij je deze door te spelen naar de hieronder

vermelde personen. Het is vanzelfsprekend dat alle

materiaal dat je ons leent, na de tentoonstelling

direct zal terugbezorgd worden.

Jan Jacobs, GSM 0475 750 758,

mail [email protected]

Ludo De Vogelaer, GSM 0476 240 847,

mail [email protected]

Ludwig Dillen, GSM 0477 347 458,

mail [email protected]

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met Rita

van dorpshuis De Leeuw.

Tweelingen gezocht!

q g

Page 26: Infomagazine maart 2011

- 26 -

A P R I L

Bibliotheek Sint-Amands Jeugdboekenweek 2011, 19 maart tot 3 april, bibliotheek Sint-Amands

20 zo Animato & AMWD Concert The Armed Man: A Mass for Peace van Karl Jenkins

o.l.v. Anja Holbrechts, kerk Sint-Amands, 20u.

Thaleia Toneelvoorstelling 'Grijze garnalen' (tragi-komedie), auteur: Dirk Schokkaert,

in een regie van Jan Jacobs en Pol Brusselmans, zaal Plaza, 15u.

22 di KVLV Lippelo Gespreksavond: Slimme huis-, tuin en keukenweetjes, parochiezaal Lippelo, 19u30

KAV Sint-Amands Feestelijke koekjes en cupcakes deel 2, parochiecentrum, 19u.

Davidsfonds Mariekerke-Sint-Amands Nacht van de Geschiedenis: 'Feest in Pallieterland' door Alfons De Roeck,

gemeenschapshuis Mariekerke, 19u30.

25 vr ConTempo Klein-Brabant Vormingsavond 'Als stenen helen…', workshop deel 2,

parochiecentrum Bornem, 19u30

Oudercomité Libos Vertelwandeling: de grote kabouterdroom: vertrek Libos school vanaf 16u30

26 za SK Sint-Amands Eetfestijn, kantine SK Sint-Amands, 17-22u.

Thaleia Toneelvoorstelling 'Grijze garnalen' (tragi-komedie), auteur: Dirk Schokkaert,

in een regie van Jan Jacobs en Pol Brusselmans, zaal Plaza, 20u.

27 zo Ziekenzorg Oppuurs Pannenkoekennamiddag, parochiezaal Oppuurs, 14-18u.

BIF Selam vzw Seminarie: "Wat is Islam", gastspreker: Wim van Ael,

locatie: BIF Selam vzw Borgstraat 143, uur: 15-17u., reserveren via

[email protected], info bij Ugur Karer 0488/360231

SK Sint-Amands Eetfestijn, kantine SK Sint-Amands, 11u30-14u30

29 di KAV Sint-Amands Feestelijke koekjes en cupcakes deel 3, parochiecentrum, 19u.

1 vr Gemeentebestuur samen met Cultuurraad: cultuurprijsuitreiking, zaal de Leeuw, 19u30

2 za Gemeentebelangen Eetfestijn (aperitief - stoofvlees/vol-au-vent - dessert),

de Baronie Oppuurs, vanaf 17u.

3 zo Gemeentebestuur en Cultuurraad Chamber Music Festival van Arte Amanti, kerk Sint-Amands, 18u.

4 ma KAV Sint-Amands Bolletjes in de was, parochiecentrum, 19u.

Markant Lezing 'Slapen als een roos', door Decabooter Eric,

parochiecentrum Sint-Amands, 20-23u.

5 di AMWD Gitaarhappening, ontmoetingsruimte Dorpshuis De Leeuw, gratis toegang,19u.

6 wo KVLV Lippelo Kookles, parochiezaal Lippelo, 19u.

Jeugddienst Sint-Amands Buitenspeeldag, parking Amandusdreef, 13-17u.

7 do AMWD Romantisch concert in het kasteel van Hingene,

met muziek van o.a. F.M. Bartholdy, 20u.

8 vr Theatergezelschap Cartouche Toneelvoorstelling "Couleur Fatale", parochiezaal Oppuurs, 20u.

9 za Gemeentebestuur Opening Veerhuis, start toeristisch seizoen, 19u30

Theatergezelschap Cartouche Toneelvoorstelling "Couleur Fatale", parochiezaal Oppuurs, 20u.

10 zo Animato & AMWD Concert The Armed Man: A Mass for Peace van Karl Jenkins

o.l.v. Anja Holbrechts, CC Ter Dilft Bornem, 20u.

12 di KVLV Lippelo Bloemschikken (Pasen), parochiezaal Lippelo, 19u.

14 do Reumaliga Klein-Brabant Volksspelen, De Zilverreiger Bornem, 14-16u.

18 ma Gemeentebestuur Start cultuur- en spelweek voor 8, 9 en 10 jarigen (18 tot 22 april),

Romain De Saegher Kunsthuis, inschrijven mogelijk vanaf 15 maart

via de jeugdwebsite

20 wo KVLV Sint-Amands Bloemschikken (Pasen), parochiecentrum Sint-Amands, 19u.

22 vr ConTempo Klein-Brabant Voordracht 'De vier seizoenen van het leven', parochiecentrum Bornem, 19u30.

23 za Gemeentebestuur Paaseierenworp Sint-Amands, gemeentehuis, 16u.

kermis Sint-Amands (23 tot 25 april)

- 26 -

AC

TIV

IT

EIT

EN

KA

LE

ND

ER

q g

Page 27: Infomagazine maart 2011

- 27 -

AC

TIV

IT

EIT

EN

KA

LE

ND

ER

SPORTKALENDER

M A A R T

A P R I L2 za Kon. Duivenbond Union Iedere zondag wedstrijdvlucht uit Noyon, inkorving duiven zaterdag, zaal Plaza, 16u.

SK Sint-Amands Dames SK Sint-Amands-Ranst, sportterreinen Sint-Amands, 15u-16u45.

3 zo SK Sint-Amands SK Sint-Amands-Leest United, sportterreinen Sint-Amands, 15u-16u45u.

4 ma S. Sport Sint-Amands Wandeltocht, samen met 55+ Mechelen, begeleid door Godelieve Pauwels

9 za FC Oppuurs FC Oppuurs-Volh. Wintam, sportterreinen Oppuurs, 19u30.

10 zo Sint-Amands BBC Sint-Amands BBC-Eligio BBC Deurne, sporthal Sint-Amands, 17u.

11 ma Sportdienst Avonturensportkamp voor 10 tot 14 jarigen (Expeditie Rivierenland),

info en inschrijvingen via sportdienst

3 do KVLV Lippelo Versterk je figuur, parochiezaal Lippelo, 19u30

5 za FC Oppuurs FC Oppuurs-KV Hooikt, sportterreinen Oppuurs, 19u30.

SK Sint-Amands Dames SK Sint-Amands-Boechout B, sportterreinen Sint-Amands, 15u.-16u45.

10 do sportdienst Ski- en snowboarddag voor 12-18 jarigen, in Terneuzen (Nederland),

info via sportdienst

12 za Sint-Amands BBC Sint-Amands BBC-BBC Dertig Plus Lier v, sporthal Sint-Amands, 19u.

SK Sint-Amands Dames SK Sint-Amands - Oxford Hemiksem, sportterreinen Sint-Amands, 15u-16u45.

13 zo SK Sint-Amands SK Sint-Amands - Hingene, sportterreinen Sint-Amands, 15u-16u45.

17 do KVLV Lippelo Versterk je figuur, parochiezaal Lippelo, 19u30

19 za Brandweer en politie Politiekoers: t.v.v. brandweer voorpost Sint-Amands,

start- en aankomst: sporthal Sint-Amands,

wedstrijd voor liefhebbers: Cat E-F 12u30, Cat C-D 14u, Cat A-B 15u30.

20 zo FC Oppuurs FC Oppuurs-KFC Lint, sportterreinen Oppuurs, 15u.

24 do KVLV Lippelo Versterk je figuur, parochiezaal Lippelo, 19u30

26 za Sint-Amands BBC Sint-Amands BBC-Antwerp Dynamics vzw-B, sporthal Sint-Amands, 19u.

27 zo FC Oppuurs FC Oppuurs-Hombeek, sportterreinen Oppuurs, 15u.

SK Sint-Amands SK Sint-Amands-FC Blaasveld, sportterreinen Sint-Amands, 15u-16u45.

Gemeentebestuur Paastentoonstelling (23-25/04), deelnemende kunstenaars: Fotoclub De Waai,

Modest Peeters en Kunsthuis Romain De Saegher, gemeentehuis, 14-18u.

Davidsfonds Mariekerke-Sint-Amands samen met de Vereniging vooor Heemkunde in Klein-Brabant: tentoonstelling

"De Scheldedorpen Sint-Amands en Mariekerke in de schilderkunst en

literatuur", van 23 april tot 13 juni, Veerhuis (Kaai Sint-Amands)

24 zo Gemeentebestuur Paaseierenworp Oppuurs De Baronie 10u., Lippelo oud gemeentehuis 11u.

Chiromeisjes Lippelo Ik was puber in de jaren 90's-fuif, 't JOC Weiland Puurs, vanaf 21u.

vzw Vuslat samen met Opendeurdag in de Moskee, met Turkse hapjes, 12-17u.,

Selam jongeren meer info via 0484/54 95 54

25 ma Rivertours ism gemeentebestuur 2de Scheldehappening : rondvaarten, wandelingen, fietstochten,

proefritten met elektrische fietsen, infostand aan de Kaai, vanaf 11u.

Okra Sint-Amands Eucharistieviering, Parochiekerk

26 di KAV Sint-Amands Gelaatsverzorging, parochiecentrum, 19u.

29 vr Molenmuseum Vooropening tentoonstelling t.g.v. Erfgoeddag 2011 (01/05), Molenmuseum, 19u30

30 za Oudercomité Libos 2de Halfjaarlijkse linnenslag doorheen Lippelo, start 9u30

q g

Page 28: Infomagazine maart 2011

- 28 -

SA

ME

NL

EV

IN

G

www.deduurzamedrukker.be - T 052-33 23 30

alcoholvrij gedrukt

Fotoverslag: nieuwjaarsreceptie voor de inwoners, gedichtendag DICHT! en kleuterparadijs

U was weer geweldig!

De hoofdprijs van DICHT! ging naar Seppe

Jansegers uit Oppuurs.

Foto Hever-Stam

q g