Zwijndrecht infomagazine mei 2015

24
1 ZWIJNDRECHT INFOMAGAZINE MEI 2015

description

 

Transcript of Zwijndrecht infomagazine mei 2015

Page 1: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

1

Zwijndrecht InfomagazineMei 2015

Page 2: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

2

ContaCtgegevens

Gemeente Binnenplein 103 250 48 [email protected]

elke werkdag 09.00 - 12.00 u.dinsdagavond 17.30 - 19.30 u.woensdag 14.00 - 16.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

Burgemeester Als je burgemeester André Van de Vyver wil spreken, neem je contact op met het kabinet op 03 250 48 14.

oCMW Dorp Oost 4503 250 18 18 [email protected]

elke werkdag 09.00 - 12.00 u.dinsdagavond 17.30 - 19.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

oCMW-voorzitter Als je OCMW-voorzitter Chris Vermeulen wil spreken, neem je contact op met het onthaal van het OCMW, 03 250 18 18.

Lokale Politie Pastoor Coplaan 22203 250 64 [email protected]

weekdagen 07.00 - 22.00 u.zaterdag & zondag 07.00 - 13.00 u.

Zwijndrecht2070

@zwijndrecht2070

COLOFON

Gemeentelijk informatieblad, verschijnt 11x per jaar

RedactieadresCommunicatiedienstGemeente ZwijndrechtBinnenplein 1, 2070 Zwijndrecht03 250 49 [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverAndré Van de VyverMolenstraat 208, 2070 Zwijndrecht

Het is altijd leuk om te kunnen genie-ten van een mooi gazon, zeker als de kinderen nog klein zijn en graag ravotten in de tuin. maar een mooi gazon vraagt heel wat inspanning. voor velen wordt de wekelijkse onderhoudsbeurt een sleur en bovendien is die berg maaisel heel moeilijk te composteren, met een naar geurtje tot gevolg.

mensen kiezen vaak om ecologische redenen om het klassieke gazon te verlaten voor het aanleggen van een bloemenweide of zelfs een bloemen- akker. eenmaal de smaak te pakken, zijn er maar weinigen die deze keuze onge-daan maken. een bloemenweide is veel minder arbeidsintensief. Het bemesten valt weg, de maaibeurten verdwijnen of worden gereduceerd tot enkele keren per jaar en het milieu vaart er wel bij. Het is een waar paradijs voor vlinders, bijen en andere nuttige insecten.

maar hoe pak je dit aan? Hoe ga je hier mee om en wat zijn de voordelen en de zorgen? Dit en nog veel meer kom je te weten op de infoavond met uitgebreide toelichting en veel beeldmateriaal. er is mogelijkheid om vragen te stellen.

vrijdag 8 mei om 19.30 u.raadzaal Oud Gemeentehuis, Dorp West 21 euro Velt-leden – 3 euro niet-leden

Meer inFOingrid melis - 03 254 17 74

COVER

je eigen blOeMenweide inFOavOnd Op vrijdag 8 Mei

SLUITINGSDAGEN

• Degemeentediensten,OC‘tWaaigat,hetOCMW,debibliothekenendienstencentrumHoutmerezijngeslotenop

vrijdag1meiDag van de Arbeid

donderdag14meiHemelvaartsdag

maandag25meipinkstermaandag

• Degemeentediensten,OC‘tWaaigat,hetOCMW,endienstencentrumHoutmerezijnookgeslotenop

vrijdag15meibrugdag

• OC‘tWaaigatisookgeslotenop

zaterdag16mei

• DienstencentrumHoutmereisook geslotenop

zondag24meiPinksteren

Page 3: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

3

Uit het jaarrapport van de Vlaamse ombudsman blijkt dat een kwart van de Vlamingen verkeer als een bron van geluidshinder ervaart. 881 900 burgers moeten immers een gemiddeld geluidsniveau van 55 decibel ondergaan, terwijl een geluidsdruk van 50 decibel tegen de woninggevel garant staat voor een verstoorde nachtrust.

Er werd in Zwijndrecht nooit een enquête over geluidshinder afgenomen, maar ik meen te mogen stellen dat het aantal mensen dat geluidshinder ondervindt bij ons nog een stuk hoger zal liggen dan het Vlaamse gemiddelde. We zijn dan ook goed bedeeld met lawaaierige wegen: de E17, de E34 (de expresweg) en de N70. Het verkeer op deze wegen neemt gestaag toe, en de cijfers liegen er niet om. Een geluidsniveau van meer dan 55 decibel is bij ons schering en inslag, en inmiddels torsen bijna 15 % van onze inwoners ’s nachts zelfs meer dan 60 decibel. Dat is 10 decibel meer dan de bovengrens waarover de ombudsman het heeft. Dat is veel als je weet dat 10 decibel staat voor een verdubbeling van het lawaai.

Voor alles wat lawaai maakt bestaan er wettelijke normen: auto’s, machines en muziekfestivals worden aan banden gelegd om de gezondheid, de levenskwaliteit en de nachtrust te waarborgen. Er bestaan echter geen dwingende normen om mensen te beschermen die wonen in de buurt van drukke verkeerswegen.

Nochtans zijn er middelen om het geluid te dempen en te beperken. Zo zou een autostrade al minder hinder veroorzaken, mocht zij niet op een hoogte liggen maar in een sleuf, die dan eventueel nog kan afgedekt worden zodat er een tunnel ontstaat. Andere maatregelen zijn gebogen schermen of overkappingen. Klassieke geluidsschermen leveren spijtig genoeg niet het gewenste resultaat op, zeker niet voor mensen die wat verder van het scherm af wonen.

Efficiënte manieren van geluidsbuffering zijn technisch realiseerbaar, maar uiteraard kan een gemeente als de onze dit niet zelf financieren. Aangezien Vlaanderen de lusten van meer verkeer wil, lijkt het mij niet meer dan billijk dat de Vlaamse overheid ook de lasten voor haar rekening neemt.

André Van de Vyverburgemeester

GELUIDSHInDERCOLUMN

Buurten bij Kunstenaars: schrijf je inzondag 11 oktober Tijdens de vijfde editie van Buurten bij kunstenaars ontvangen lokale kunstenaars opnieuw mensen in hun eigen atelier en geven ze tekst en uitleg over hun werk en de gebruikte technieken. Ben je fotograaf, beeldhouwer, etser, schilder, smid, tekenaar, of op een andere manier met kunst bezig? Heb je zin om in een ontspannen sfeer kleine groepen mensen in je atelier te trakteren op een demonstratie of van de nodige tekst en uitleg te voorzien? Neem dan contact op met de cultuurdienst en wij helpen je verder.

inFO en inSchrijventot eind juni - 03 250 49 52 [email protected]

Eervolle vermelding voor schoolstraten

Zwijndrecht stelde zich een tijd geleden kandidaat voor de Vlaamse Verkeersveilig-heidsprijs met het project schoolstraten. Een schoolstraat wordt bij begin en einde van de schooldag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om de veiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen. In Zwijndrecht zijn er nu drie schoolstraten.

De nominaties gingen naar drie andere projecten, waar- onder Schoolstraten van het Mobiliteitsbedrijf Gent. Aan-gezien Zwijndrecht dit concept ook toepast, kreeg Zwijndrecht een eervolle vermelding.

Je leest er alles over op 2015.vlaamscongresverkeers-veiligheid.be.

De Watersportdag 2015

Overal in Vlaanderen kun je tijdens het weekend van 9 en 10 mei terecht om te proeven van een onuitputtelijk gamma watersporten. Ben je liefhebber van een rustig zeiltochtje op het water, of ben je meer in voor een avontuurlijke ride met het wake- board, in beide gevallen is Dé Watersportdag het evenement voor waterratten. 

Probeer deze en veel meer andere watersporten uit op Dé Watersportdag 2015. Check zeker het volledige aanbod op www.watersportdag.be. Aan het Galgenweel in Antwerpen Linkeroever kun je alvast bij verschillende clubs terecht voor zeilinitiaties.

Een organisatie van Bloso en de Vlaamse watersportfedera-ties.

Sinksenkermis van 23 tot 25 mei

Verkeers- en parkeervrij• Parking1RichardOrlentstraat:

van woensdag 20 mei om 19 u. tot dinsdag 26 mei om 6 u.

De auto’s van Cambio zullen in deze periode tijdelijk geparkeerd staan op parking 2 Begraafplaats.

• RichardOrlentstraatvanafhetkruispunt met de Kerkhof-straat tot aan het kruispunt met de N70, Michel Vergau-wenstraatenkerkplein:vandonderdag 21 mei om 9 u. tot dinsdag 26 mei om 6 u.

• N70vanafhetkruispuntmetdeAdrienVanRoeyenstraattot aan het kruispunt met de Statiestraat:vanvrijdag 22 mei om 20 u. tot dinsdag 26 mei 6 u.

Stilstand- en parkeerverbodAdrienVanRoeyenstraat (volledig) en Adhemar Borin-straat vanaf het kruispunt met deAdrienVanRoeyenstraattotaan het kruispunt met de Statie- straat:vanvrijdag22meiom17u. tot dinsdag 26 mei om 6 u.

Meer inFO03 250 48 15 [email protected]

je eigen blOeMenweide inFOavOnd Op vrijdag 8 Mei

Page 4: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

4

Vraagtijdigjereisdocumentenaan

Heb je reisplannen? Denk er dan zeker aan om enkele weken voor je vertrek de geldigheid van je identiteits- of reisdocumen-ten na te kijken.in de meeste europese landen en ook in een aantal landen buiten europa kun je terecht met je elektronische identiteits-kaart. voor kinderen tot twaalf jaar is de kids-iD een officieel reisdocument. Hou er rekening mee dat je elektronische identiteitskaart of kids-iD voor een aantal landen nog zes maanden geldig moet zijn bij je terugkeer.een lijst van landen waar de identiteitskaart en kids-iD geldig zijn, kun je raadplegen op www.ibz.rrn.fgov.be.

Het duurt twee weken om een elektronische identiteitskaart of kids-iD aan te maken. Doe je aanvraag bij de dienst Bevolking dus best minstens één maand voor je reis. voor de aanvraag van een kids-iD moet je kind meekomen en breng je een recente kleurenpasfoto frontaal genomen en met effen, witte achter-grond mee.

Een paspoortvoor sommige landen heb je een paspoort (internationale reis-pas) nodig, ook voor kinderen. informeer in je reisbureau, het consulaat of de ambassade, bij de FoD Buitenlandse zaken of kijk op www.diplomatie.belgium.be.De normale aanvraagprocedure duurt zes werkdagen. toch kun je best je aanvraag twee tot vier weken voor je vertrek doen. Hou er ook rekening mee dat je je reispas al in je bezit moet hebben wanneer je een visum aanvraagt of wanneer je je pas-poortnummer ergens moet doorgeven. Breng bij je aanvraag zeker één kleurenpasfoto met een

neutrale gezichtsuitdrukking, frontaal genomen en met effen, witte achtergrond mee. Kinderen moeten voor de aanvraag meekomen. als je nog een oud paspoort hebt, moet je dit ook meebrengen.

Tijdige aanvragen zijn goedkoperDringende aanvragen zijn ook mogelijk, maar die zijn aanzienlijk duurder. Het loont dus zeker de moeite om je aanvraag tijdig te doen.

een overzicht van de prijzen voor de verschillende documenten

gewone procedure

dringende procedure

zeer dringende procedure

e-ID en e-vreemdelingenkaart

19 euro 125 euro 190 euro

kids-ID 7 euro 115 euro 180 euro

Elektronische kaart met biometrische kenmerken voor vreemdelingen

22 euro 125 euro niet mogelijk

reispas volwassenen 74 euro 250 euro niet mogelijk

reispas kinderen 40 euro 216 euro niet mogelijk

voor gelijktijdige aanvragen van dringende en zeer dringende kids-iD’ s van hetzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn inge-schreven, zullen de transportkosten slechts één maal aangere-kend worden.De internationale reispas is zeven jaar geldig voor volwassenen en vijf jaar voor kinderen. De kids-iD is drie jaar geldig. voor kleine kinderen is het raadzaam om de reisdocumenten al sneller te vernieuwen. Kindergezichtjes veranderen immers snel.

Klaar om op vakantie te gaan?

Joepie, de vakantie komt eraan: reis geboekt, koffers gepakt en uitkijken naar het vertrek… Maar zijn je reisdocumenten en die van je kinderen wel in orde? En wie past er op je woning tijdens je afwezigheid? Lees snel volgende tips en geniet van een zorgeloze vakantie.

Page 5: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

5

TipBij de diensten Bevolking en Burgerlijke stand kun je steeds met bancontact betalen.

Je reist niet mee met je kind?als je kind alleen naar het buitenland reist of in het gezelschap van iemand anders dan jezelf, dan geef je best een reistoestem-ming mee. zo’n ouderlijke toestemming kan je bij de dienst Bevolking krijgen. eén van de ouders die in zwijndrecht woont, on-dertekent de toestemming en de handtekening wordt gewettigd.

Heb je een rijbewijs van vóór 1989?met een rijbewijs dat dateert van vóór 1989 of met één waarop je foto niet meer herkenbaar is, kun je problemen ondervinden in het buitenland. Hoewel deze rijbewijzen nog geldig zijn, verschillen ze op enkele punten van de meer courante europese rijbewijzen, wat voor onduidelijkheid zorgt bij de buitenlandse politiediensten. Daarom ruil je best je oud rijbewijs in voor het recentere bankkaartmodel. een rijbewijs in de vorm van een bankkaart kost 25 euro en is 10 jaar geldig. als je tevreden bent met je foto op je elektroni-sche identiteitskaart, dan kan die foto overgenomen worden voor je rijbewijs. zo niet, dan breng je een recente pasfoto mee, frontaal genomen en met een effen witte achtergrond.

Meer [email protected] - 03 250 48 [email protected] - 03 250 48 40www.halloouders.bewww.eid.belgium.bewww.diplomatie.belgium.bewww.ibz.rrn.fgov.be

Jewoningveiligachterlaten

als je voor een langere periode weg bent, is het belangrijk om je woning er bewoond te laten uitzien.vraag bijvoorbeeld aan iemand om de rolluiken op- en neer te laten en om je brievenbus leeg te maken. Laat nergens bood-schappen achter dat je op vakantie bent. maak een inventaris met identificatienummers en foto’s van waardevolle voorwer-pen. Licht je buren en familie in en vraag ze om onmiddellijk de politie te bellen als ze verdachte toestanden zien.

De politie let op je woningDe politie biedt gratis afwezigheidstoezicht aan. Dit houdt in dat de politie op verschillende tijdstippen langs je woning gaat en controleert of alles in orde is. Hiervoor moet je gewoon een formulier aan de politie bezorgen. Je vindt het formulier bij het politiecommissariaat, in het administratief centrum, oC ’t Waaigat en op de website.

Meer inFOLokale politie - 03 250 64 10 - www.politie.zwijndrecht.be

VakantietoelagevoorpersonenmeteenhandicapDe gemeente geeft onder bepaalde voorwaarden een extraatje aan personen met een handicap die hun vakantie doorbrengen in een vakantieverblijf dat speciaal voor hen is ingericht. Con-tacteer de dienst sociale zaken om je een aanvraagformulier op te sturen. Dit formulier laat je invullen door het vakantieverblijf of de organisator van je vakantie. Je brengt dit formulier terug binnen bij de dienst sociale zaken, samen met het attest van handicap, afgeleverd door de FoD sociale zekerheid.

vaKantietOelage aanvragen03 250 49 30 - [email protected]

Page 6: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

6

geMeente beperKt cO2-uitStOOt van dienStwagenSDoor deelname aan de campagne Klimaatneutrale organisatie 2020 wil de gemeente de Co2-uitstoot van haar eigen werking sterk beperken. een hele uitdaging waarbij we zo veel mogelijk energie moeten besparen: in gebouwen, van openbare verlichting, bij dienstverplaatsingen… vorig jaar nam de gemeente het gemeentelijk wagenpark onder de loep. veel verouderde wagens zorgden voor een hoge uitstoot van Co2 en fijn stof. De pool van dienstwagens werd aangepast, waardoor al twee wagens minder nodig waren. Het college besliste ook om bij aankopen van voertuigen rekening te houden met de ecologische aspecten. De eerste duurzame voertuigen zijn intussen aangekocht via een groepsaankoop van eandis. Het gaat om twee elektrische wagens en twee wagens die rijden op Cng (compressed natural gas). De twee elektrische wagens stoten geen schadelijke stoffen meer uit, ze zijn een alternatief voor dieselwagens. ze stoten minder fijn stof en Co2 uit dan dieselwagens maar hebben toch hetzelfde rijbereik en even krachtige motoren. Dit jaar vervangen we nog drie oude wagens en de vrachtwagen.

Meer inFO03 250 48 07 – [email protected]

Ook dit jaar kun je je door medewerkers van de federale overheidsdienst Financiën laten helpen bij het invullen van je belastingaangifte.

Dat kan op:

donderdag 21 mei in dienstencentrum Houtmere

en op

vrijdag 22 mei in ontmoetingscentrum ’t Waaigattelkens van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.

Hulpbijje belastingaangifte

6

Page 7: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

77

CultureelArchiefnuook raadpleegbaarindebibliotheek De voorbije Erfgoeddag op 26 april stond in het teken van ‘Erf!’. Meteen het signaal om Zwijndrecht in the picture te zetten in de bibliotheek en de uitgebreide collecties van het Cultureel Archief te ontsluiten voor het publiek. Vanaf nu kun je in de bibliotheek alles over Zwijndrecht op een daarvoor ingerichte afdeling terugvinden. Zwijndrechtse auteurs en publicaties over Zwijndrecht vind je op die manier gemakkelijker terug.

Uitgebreidecollectie metarchiefstukkenmaar er is meer. ook de uitgebreide collecties van het Cultureel archief zijn voortaan raadpleegbaar in de biblio-theek. De werkgroep Cultureel archief legt zich erop toe om alle publicaties over zwijndrecht in tijdschriften en dagbladen te verzamelen, te bewaren en te inventariseren. Deze uitgebreide collectie werd de laatste jaren systema-tisch gecatalogeerd en gedigitaliseerd. Bovendien beheert Het Cultureel archief eveneens de zeer uitgebreide en waarde-volle collectie Bettens die een zeer breed overzicht biedt van een halve eeuw Burchtse en zwijndrechtse geschiedenis in al haar facetten. De collectie bevat naast een hele reeks foto’s en artikels immers uitgebreide documentatie over 50 jaar lokale en nationale verkiezingen,

maar ook veel gegevens over het plaat-selijke verenigingsleven, het onderwijs, belangrijke personen, gebeurtenissen en gebouwen en zelfs meer dan 6 000 bidprentjes, waarvan de oudste dateren van de 19e eeuw.

als je de stukken wil inkijken, kun je vanaf nu dus terecht in de bibliotheek van zwijndrecht. De inventaris is steeds digitaal raadpleegbaar. De reeds gedi-gitaliseerde stukken worden eveneens beschikbaar gemaakt. als je graag meer uitleg krijgt of nog niet-gedigitaliseer-de stukken wil inkijken, kun je elke woensdagvoormiddag in de bibliotheek afspreken met iemand van het Cultureel archief.

Meer inFO03 250 49 52 - [email protected]

De fanfare van Burcht omstreeks 1930

Page 8: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

888

Op 24 mei om 11 u. onthult de gemeente de geboortepalen voor de jaren 2012 tot 2014.

Page 9: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

9

opvoedingsondersteuningmet opvoedingsvragen kun je terecht in de opvoedingswinkel antwerpen. ga er gerust eens langs als je twijfels, on-zekerheden en vragen hebt over de op-voeding van je kinderen. medewerkers van de opvoedingswinkel bieden een luisterend oor, geven advies en zoeken samen met jou naar een passend ant-woord op je vragen. De dienstverlening is gratis en anoniem. 

Openingsmoment Opvoedingswinkelmaandag en woensdag van 13 tot 17 u. tijdens deze twee momenten kun je langskomen met of zonder afspraak.op woensdag is een avondafspraak mogelijk van 17 tot 19 u., uitgezon-derd schoolvakanties.

opvoedingswinkel antwerpen, Kerkstraat 159, 2060 antwerpen03 236 29 39

De Week van de opvoeding wordt feestelijk afgesloten in het geboorte-park.

Inhuldiging geboortepalen 2012-2014naast het kerkhof van zwijndrecht werd op 17 oktober 2007 het geboortepark ingehuldigd. Kleurrijke palen en een cirkelvormige structuur dragen de namen van de kinderen geboren vanaf het jaar 2000 tot en met 2011. De beplanting is uitgegroeid tot een wilde bloementuin waar diversiteit van kleuren en geuren de bovenhand heeft. in het geboortepark staat ook het kunst-werk Komeling van stefaan van Biesen. met dit beeld worden nieuw geborenen welkom geheten.

op 24 mei om 11 u. onthult de gemeente de geboortepalen met de namen van alle kindjes die geboren zijn van 2012 tot 2014. op deze dag staan de kinderen centraal en vieren we feest op kinder-maat met springkastelen, een ballon- artiest en grime.

ouders en grootouders kunnen terecht aan de infostand van Huis van het Kind. Je komt er meer te weten over opvoe-dingsondersteuning en de speelbabbel. in de gemeentelijke hoogstamboom-gaard vind je de infostand van velt.

MEER Info03 250 48 70 [email protected]

Als ouder hoef je je kind niet alleen groot te brengen, dat is de boodschap van het thema van de Week van de Opvoeding ‘Opvoeden in je buurt’. Je doet het samen met de hele buurt. Soms doet het deugd om te praten over opvoeden met buren, familie, vrienden of andere ouders. Daarnaast kom je als ouder ook op plaatsen zoals de kinderopvang, de school, de sportclub, de bib of de jeugdbeweging waar over opvoeden gesproken kan worden. Op al deze plekken zorgen ouders, burgers, professionals en vrijwilligers samen voor een buurt waar het goed is om op te groeien. En natuurlijk doen kinderen en jongeren ook zelf hun inbreng: ze hebben dromen, noden en talenten, ze leren van elkaar en gaan in interactie met heel wat verschillende volwassenen. Meer info kun je vinden op: www.groeimee.be/weekvandeopvoeding

Week van de Opvoeding: 16 tot 23 mei

“Geboortepalen vermelden de namen van alle kinderen die dat jaar geboren zijn.„

“Met opvoedings-vragen kun je terecht terecht bij de opvoedingswinkel.„

bib

jeugdhuis

sportclubthuis

grootou

ders

buren

pleintje

school

kinderopvang

jeugdbeweging

speelplein

www.weekvandeopvoeding.be

Opvoeden buurtin je 16-23 mei 2015

Page 10: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

10

een eveneMent(je) OrganiSeren?

Tochevenopletten

Van klein en gezellig straatfeest tot buurtfeest, sportwedstrijd, optreden, kermis, braderij of gigantische fuif: in Zwijndrecht wordt elk jaar heel wat georganiseerd. Dat is een schitterende zaak.

Inordemetjeevenementals je een barbecue, straatfeest, wedstrijd… organiseert op een publieke plaats, moet je daarvoor uiteraard ook toelating vragen. Je kunt hiervoor terecht in het e-loket op www.zwijndrecht.be. Kies onder de rubriek ‘vrije tijd’ het formulier ‘in orde met je evenement’.

Formulierbundeltverschillendeaanvragenals organisator word je dikwijls geconfronteerd met allerlei aandachtspunten, formaliteiten en verplichtingen die andere instanties en hulpdiensten opleggen. De gemeente heeft daarom een aanvraagformulier met aandacht voor al die aspecten. Denk daarbij aan het toevoegen van een grondplan en een beschrijving van wat er tijdens je evenement gepland wordt. maar ook zaken als geluidsbegrenzing, de aard en grootte van je evenement en het verkeers- en parkeervrij maken van straten kun je erop aangeven.als organisator kun je met dit formulier dus heel wat toelatingen aanvragen. zo vermijd je een hele reeks telefoontjes en heen-en-weergeloop. Het is belangrijk om zo veel mogelijk info te bezorgen. Lees daarom zorgvuldig alle vragen en vul het formulier zo volledig mogelijk in.

Doetijdigjeaanvraagtiming is erg belangrijk. voor kleinere evenementen zoals een straatfeestje doe je de aanvraag minimaal twee maanden vooraf; voor grotere evenementen zoals optredens, sportwedstrijden en kermis doe je dat minimaal drie maanden vooraf. Dit geeft de gemeente en de politie de mogelijkheid om tijdig alle aanvragen te behandelen en waar nodig de juiste maatregelen te treffen.

Leidraadin het e-loket vind je bovendien een overzicht van de belangrijkste richtlijnen en aandachtspunten waarmee je als organisator wordt geconfronteerd. Deze werden opgesteld in overleg met brandweer en politie. Deze info vormt een goed kader en een prima leidraad.

nOg vragen? 03 250 49 52 [email protected]

Page 11: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

11

van buuren en chagall (bruSSel)

UITsTApOpzATerDAg6JUnIDe cultuurraad neemt je mee op een kunstrijke dag. De dag begint in de villa van Buuren, een prachtig artdeco-huis in Ukkel. De Van Buurens waren kunstverzamelaars. Werken van James Ensor, Vincent Van Gogh, Constant Permeke, Rik Wouters, Gustave Desmet maar vooral Gustave Van de Woestyne kun je in huiselijke sfeer bewonderen. Gidsen leiden je rond.Na de middag zijn de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België aan de beurt. De Chagallretrospectieve biedt met meer dan 200 werken een uniek overzicht van de indrukwekkende carrière van deze kunstenaar van Joods- Russische afkomst. Hij schilderde een apart universum bijeen.

vertrek aan de parking van de sporthal om 8.45 u, terugkomst rond 19 u.

maximaal 45 deelnemers.

51 euro, inclusief busvervoer, middagmaal, gidsen en toegangsgelden. Dranken zijn voor eigen rekening.

Middagmaal in Au Vieux Spijtigen Duivel: garnaalkroket, balletjes in tomatensaus, chocolademousse. Voor de vegetariërs is er als hoofdgerecht penne met drie kazen. Gelieve je keuze bekend te maken bij inschrijving.

Meer inFO03 250 49 65 - [email protected]

burendag vrijdag 29 mei

zoals elk jaar wordt op europese schaal de burendag georganiseerd. mensen komen op straat om hun buren te ontmoeten of elkaar beter te leren kennen.Het is niet de bedoeling om een groot straatfeest te organiseren. integendeel, geen gedoe! zet gewoon je stoel buiten, zie wie er ook naar buiten komt en leer elkaar kennen op deze ongedwongen manier.

De gemeente stelt affiches ter beschikking om deze dag aan te kondigen en flyers om je buurt- of straatbewoners uit te nodigen om op vrijdag 29 mei op een afgesproken uur naar buiten te komen. Het moet zeker geen drinkgelag worden, al mag ieder wat meebrengen. Hoofddoel is om gezellig bij elkaar te staan, elkaar te leren kennen. inderdaad, lekker ouderwets en nostalgisch.

Wie interesse heeft, kan de nodige affiches en flyers gratis afhalen aan de vrijetijdsbalie, Binnenplein 1.

Meer inFO03 250 49 52 [email protected]

11

Museum van Buuren © Alberto Fernandez Fernandez

Page 12: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

MilieubarOMeter geeFt reSultaten

De milieubarometer is een set graadmeters die samen een beeld geven van de evolutie van de lokale milieu- kwaliteit en het lokale milieubeleid. in 2014 verzamelden we de gegevens van 2013. op die van 2014 is het nog even wachten. enkele weetjes over 2013: • Degemeentegebruikte1,09kgactievestof

bestrijdingsmiddelen. in 2009 was dat nog 12,27 kg. • Elkeinwonerproduceerdeintotaal471,19kg

huishoudelijk afval. Hiervan was 148,48 kg niet-recupereerbaar.

• Inongeveer25%vandestratenligteralgescheidenriolering.In2009wasdatnogmaarin15%vandestraten.

• Hethuishoudelijkelektriciteitsverbruikvanallegezinnen samen bedroeg 30 850 mWh. in 2009 was dat nog 33 590 mWh.

Wil je meer weten over de milieukwaliteit en zwijndrecht? Je vindt de milieubarometer op www.zwijndrecht.be.

Meer inFO03 250 48 85 - [email protected]

tanKSlag Laatjeongebruiktestookolietanksaneren

12

Beschik je over een stookolietank die niet meer gebruikt wordt, dan ben je wettelijk verplicht deze te laten reinigen en te verwijderen. Als je de tank niet kunt laten verwijderen, dan mag je ze na reini-ging ook laten opvullen.

Bij de vorige tankslagacties werden er in Zwijndrecht al een honderdtal stookolietanks behandeld. Oude tanks bevatten bijna altijd resten van stookolie. Als de tank doorroest, dan komt de stookolie in de bodem en het grondwater terecht. Dit heeft ernstige gevol-gen voor het milieu.

Ook dit jaar doet Igean een nieuwe tankslag. Kijk op www.igean.be voor de juiste info. Je vindt er het formulier om in te schrijven, een handleiding en de tarieven voor uitvoering in 2015.

inSchrijvenvoor 15 juni bij Igean milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60, 2160 [email protected]

Page 13: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

1313

Naschoolse sport biedt kinderen de mogelijkheid om verschillende soorten sport uit te proberen. Op die manier ontdekken ze waar ze goed in zijn en waarin ze zich echt kunnen uitleven. In mei en juni staan er weer enkele sporttakken op het programma. Voor maar 1 euro per les kun je sporten uitproberen. Schrijf vooraf wel even in bij de sportdienst of de vrijetijdsbalie.

Basketbali.s.m. Insurex Sobabee Zwijndrecht- kinderen van 6 tot 8 jaar- woensdag 20, 27 mei en 3, 10 juni

van 16.30 tot 17.30 u.- sporthal Zwijndrecht- 4 euro

Trampolineenturneni.s.m. Gym Burcht- kinderen van 7 tot 12 jaar- woensdag 13, 20, 27 mei

en 3,10,17 juni van 16 tot 17 u.- turnzaal Sint Martinus Burcht- 6 euro

Tafeltennisi.s.m. TTK Zwijndrecht- kinderen van 9 tot 14 jaar- maandag 11, 18 mei en 1, 8 juni

van 16 tot 17 u.- sporthal Zwijndrecht- 4 euro

Badmintoni.s.m. BC Zwijndrecht- kinderen van 9 tot 12 jaar- maandag 18 mei en 1, 8, 15 juni

van 18 tot 19 u.- sporthal Zwijndrecht- 4 euro

Korfbali.s.m SIKOPI

kinderen van 6 tot 9 jaar- woensdag 6, 13, 20, 27 mei

van 14 tot 15 u.- zaterdag 9, 16, 23, 30 mei

van 11 tot 12 u.

kinderen van 8 tot 9 jaar- woensdag 6, 13, 20, 27 mei

van 18 tot 19.30 u.- vrijdag 8, 15, 22, 29 mei

van 18 tot 19.30 u.

kinderen van 10 tot 12 jaar- woensdag 6, 13, 20, 27 mei

van 18.30 tot 20 u.- vrijdag 8, 15, 22, 29 mei

van 18.30 tot 20 u.- August Van Cauwelaertlaan

Antwerpen LO- 8 euro

naschoolsesportmei-juni

13

inSchrijven03 250 49 75 - [email protected] 03 250 49 65 - [email protected]

Page 14: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

SeniOrengyM

Verbeterjekracht, lenigheidenevenwicht

De oefeningen die gegeven worden, zijn ideaal voor mensen die hun beweeglijkheid op peil wil-len houden. Ook wie iets minder goed te been is, kan meedoen.

We oefenen in de zaal van club ippon waar de vloer bedekt is met matten. zachte turnpantoffels of antis-lip-sokken zijn aangeraden. sportschoenen zijn niet toegestaan.

De lessen worden gegeven door een gediplomeerd bewegingsdeskundige.

maandag 4, 11, 18, mei - 1, 8, 15, 22, 29 juni van 13.30 u. tot 14.30 u.2europerles,houdersvrijetijdspas50%kortingzaal ippon, Dorp West 74

Meer inFO03 250 49 75 - [email protected]: 15 minuten voor begin van de eerste les

14

10000stappenJe wil graag meer bewegen, maar je hebt geen tijd of zin om te sporten? Je hoeft helemaal niet te sporten om voldoende te bewegen. Een manier om dag in dag uit meer te bewegen voor een goe-de gezondheid, meer energie en minder stress is eenvoudig: meer stappen zetten! 10 000 stappen per dag is ideaal. Voor 65-plussers zijn 8 000 stappen per dag aanbe-volen. Stappen kun je overal. Het vraagt misschien een aanpassing en ook wat creativiteit, maar elke extra stap is een overwinning op zich. Als je vol-houdt, wordt het een gewoonte. Je zult je gezon-der en energieker voelen.

De stappenteller helptjeBij de vrijetijdsbalie en de sportdienst kun je een 10 000-stappenpakket kopen. Het bevat een stap-penteller, een handleiding en een dagboekje. Dit pakket kost 18 euro. Wie in groep gaat wandelen, kan bij de sportdienst gratis de 10 000-stappen-uit-leenkoffer met dertig stappentellers ontlenen.

Meer inFOwww.10000stappen.be03 250 49 74 – [email protected]

elk

ete

ltst

ap

elketelt

Zet

stappenvoor een

betere gezondheid

stap

100 00

elke te

lt

stap

100 00

elk

ete

ltst

ap

100 00

elketeltstap

100 00elke

teltstap

stap

keteltteltss1sss00tss11s 00 000000 00

zet 10.000 stappen per dag voor een

betere gezondheid

1000099

99

9989

996 9

9949

9929

99 09

99

88

9968

99

4 899

28

9908

9987

9967

99

4 799

6 9

9969

99 6999 69

9979

995 9

9939

9919

9998

9978

995 8

9938

9918

99 97

99

77

9957

993 7

9959

99

5999 59

elkestaptelt

V.U.: prof. Ilse De Bourdeaudhuij en prof. Greet Cardon, 10.000 stappenproject, Universiteit Gent, onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid, Watersportlaan 2, 9000 Gent

foto: Marc Demoor | vormgeving: www.cayman.be

001469_affiche_A2_090708.indd 3 22-07-2009 14:12:11

Page 15: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

wielertOerrit

zwijndrecht nl – zwijndrecht b

15

elk

ete

ltst

ap

elketelt

Zet

stappenvoor een

betere gezondheid

stap

100 00

elke te

lt

stap

100 00

elk

ete

ltst

ap

100 00

elketeltstap

100 00elke

teltstap

stap

keteltteltss1sss00tss11s 00 000000 00

zet 10.000 stappen per dag voor een

betere gezondheid

1000099

99

9989

996 9

9949

9929

99 09

99

88

9968

99

4 899

28

9908

9987

9967

99

4 799

6 9

9969

99 6999 69

9979

995 9

9939

9919

9998

9978

995 8

9938

9918

99 97

99

77

9957

993 7

9959

99

5999 59

elkestaptelt

V.U.: prof. Ilse De Bourdeaudhuij en prof. Greet Cardon, 10.000 stappenproject, Universiteit Gent, onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid, Watersportlaan 2, 9000 Gent

foto: Marc Demoor | vormgeving: www.cayman.be

001469_affiche_A2_090708.indd 3 22-07-2009 14:12:11

Op zaterdag 30 mei vindt de 38e editie van de wielertoerrit Zwijndrecht Nederland – Zwijndrecht België plaats, een toertocht van 215 km voor wielertoeristen. Er wordt gefietst tegen een gemiddelde snelheid van 26 km per uur van Zwijndrecht Nederland naar Zwijndrecht België en terug.

De uitgebreide begeleiding en het jarenlange bestaan maken van deze rit een ware klassieker, die als toertocht in de lage landen zijn gelijke niet kent.

De gemeente voorziet busvervoer en vervoer van fietsen tot op de vertrekplaats in Nederland. Als je ’s namiddags terugfietst naar Nederland, zorg je zelf voor vervoer terug naar België. De deelnameprijs bedraagt 12 euro. Voor het vervoer tot op de startplaats betaal je 5 euro. Inschrijven aan de vrijetijdsbalie of bij de sportdienst. Net als vorige edities wordt er voor een goed doel gereden, namelijk Kika, het Kinderfonds tegen Kanker.

inSchrijven03 250 49 74 – [email protected]

G-sportkampen voor kinderen met een handicap

Verschillende gemeenten vandeSportregioRivieren-land organiseren tijdens de zomervakantie sportkampen die ook toegankelijk zijn voor kinderen en jongeren met een handicap. Sport met een G staat voor:geïntegreerd,goesting,ge-lijkwaardig, gewoon, gescoord, gewonnen, gemist, grensverleg-gend en bovenal genieten.

Het G-sportkamp in Zwijndrecht vindt plaats van maandag 27 tot vrijdag 31 juli. Jongeren met een handicap kunnen die week deelnemen aan het omnisport-kamp voor kinderen geboren tussen 2008 en 2003. Er wordt voor hen, in samenspraak met de ouder(s), extra begeleiding op maat voorzien. De deel- nameprijs bedraagt 55 euro.

MEER INFO03 250 49 74 [email protected]

Zonneschijn, zonnecrème, zonnebril, zomervakantie!

Op woensdag 27 mei starten de inschrijvingen voor de jeugdactiviteiten in de zomer-vakantie. Inschrijven kan via http://grabbis.zwijndrecht.beof aan de vrijetijdsbalie tussen 18 en 19.30 u. Ben je nog niet online geregistreerd? Kom dan eerst even langs bij de vrijetijdsbalie.

Meld je aan op Gimme via http://vakantiezwijndrecht.gimme.eu. Zo krijg je actuele info bijvoorbeeld wanneer het programma wijzigt.

Kinderopvang:openvanaf 1 juli, gesloten van 13 tot en met 24 juli en 1 septemberSpeelpleinwerking‘tRavot-terke:openvan6tot24julien van 3 tot 21 augustus, gesloten op 20 & 21 juli.

MEER INFO03 250 49 65 [email protected]

Provinciale Sporteldag Herselt

Op donderdag 11 juni kunnen alle 55-plussers met de bus naar Herselt voor de nieuwe provinciale Sporteldag. Voor 10 euro krijg je een dag vol sport en ontspanning, een lunch en als afsluiter een optreden bij taart en koffie.De bus vertrekt op de parking van de sporthal en kost 8 euro.

Kiesuit:minigolf,curvebowl,petanquetornooi, fietstocht, natuurwandeling met picknick, bowling,badminton,yoga,dans, rugscholing, tai chi, relaxatie, gezondheidswande-ling, sport & spel, en meer.

INSCHRIJVEN vóór 1 juni03 250 49 75 [email protected] 250 49 65 - [email protected]

Rollerhappening woensdag 27 mei

Alles loopt op wieltjes op 27 mei. Iedereen uit het lager onderwijs is welkom om gratis mee te komen skaten op het Binnenplein. Zorg er mee voor dat jouw klas zich winnaar kan noemen van de rollathon.

Je kunt skates ontlenen aan de garagepoort van de sporthal. We verzamelen op het basket-terrein achter de sporthal om 13.30 u. Het einde is voorzien tegen 14.45 u.

Geef je naam door aan je turnleerkracht op school.

MEER [email protected] 03 250 49 75

Page 16: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

16

juniOr jOurnaliStenwedStrijd 2014-2015

Op donderdag 18 september kwamen alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van Sint-Martinus, De Krinkel en Het Laar vanuit hun school naar het Heiken gelopen waar de start gegeven werd van de schrijfwedstrijd Junior journalist. Deze wedstrijd werd voor de derde maal georganiseerd door het Davidsfonds Burcht met als thema sport. Voor de eerste maal namen de drie Zwijndrechtse scholen deel. 136 jonge journalisten leverden tijdig hun artikel binnen. Een deskundige jury boog zich over deze opdracht en selecteerde negen laureaten. Een heuse prijsuitreiking met receptie maakte de winnaars bekend op 28 februari.

Winnaars- Het meest aangrijpend: ‘De briefkaart van Kevin’ geschreven

door Ruben Janssens (6B sint- martinus)- Het vlotst lezend: ‘mijn peter, de europawandelaar’

geschreven door tibo van Wonterghem (6B De Krinkel)- Het meest meeslepend: ‘Het avontuur’ geschreven door

serina Reguibi (6B sint-martinus)- Beste fictie: ‘De rode broek’ geschreven door Daan De Wilde

(5B sint-martinus)- Beste non-fictie: ‘mijn sport schermen’ geschreven door

grégoire Defrenne (6B De Krinkel)- originaliteit: er werden twee werkjes geselecteerd. ‘Het

sportdagboek van sarah’ geschreven door Lise mari Waeyenberghe (5a Het Laar) en ‘een ezel is nog niet zo dom’ geschreven door Daniëlla Yousif Butris (6a De Krinkel)

Het werkje dat doorgaat naar de finale om mee te dingen voor de titel van Beste junior journalist van de provincie oost-vlaanderen is ‘Het interview’ geschreven door Rhune De munck (6B sint-martinus).er werd ook buiten categorie een prijs toegekend voor de rap sport is te gek geschreven door amélie van den eynde (5C De Krinkel).

Tentoonstellingom de vele inspanningen én de winnaars te belonen worden al deze werkjes van 4 tot en met 16 mei tentoongesteld in de bibliotheek.

Daarna verhuizen ze tot eind mei naar de sporthal en maken ze begin juni een laatste stop in de cafetaria van De Wallen.

Page 17: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

75 jaar na de feiten blikken we terug op één, zoniet de donkerste, bladzijde uit de geschiedenis van zwijndrecht. op 19 mei 1940 werd zwijndrecht brutaal betrokken bij de tweede Wereldoorlog. De oprukkende Duitse troepen werden geconfronteerd met Belgische troepen, wat resulteerde in de zogenaamde slag om zwijndrecht. Bijna een hele dag vonden er beschietingen en vuurgevechten plaats. er sneuvelden soldaten van beide kampen. maar ook een dertigtal burgers verloren hierbij het leven. onder hen ook mensen die zomaar werden geëxecuteerd.

Deze bijzondere gebeurtenis raakte bijna vergeten onder meer door de gebeurtenissen in 1944 en 1945. exact 75 jaar later trachten we deze tragische dag te reconstrueren.

dinsdag 19 mei om 20 u.bibliotheek Lezing door Dirk verelst4 euro voor bibliotheekleden, 5 euro

Meer inFO03 250 49 50 - [email protected]

LezIngOVer19MeI1940

de Slag OM Zwijndrecht en Zijn SlachtOFFerS

17

8-Meiviering We herdenken het einde van de Tweede Wereldoorlog op zondag 10 mei.

9.45 u. verzamelen aan de gemeentelijke begraafplaats van Burcht voor verwelkoming door Rudi smet, afgevaardigde van de vaderlandslievende verenigingen en voor bloemenhulde.

10.15 u. iedereen begeeft zich naar de gemeentelijke begraafplaats van zwijndrecht voor bloemenhulde.

11 u. muzikale voorstelling in de bibliotheek door marc Hauman & Karin van steenlandt

Hierliggenalleheldengitarist en zanger marc Hauman en accordeoniste Karin van steenlandt brengen een programma van oude en recentere oorlogsliederen gebaseerd op de gebeurtenissen van de grote oorlog. Het wordt een indrukwekkende en beklijvende reis van een uurtje. marc Hauman, die lang samen werkte van Wannes van de velde, schrijft en zingt in deze traditie waarin vlaamse volksmuziek wordt gekoppeld aan een hedendaagse uitvoering. na deze voorstelling biedt het gemeentebestuur een receptie aan.

Gratis toegang, maar wel vooraf reserveren op 03 250 49 50 of [email protected]

Belgische tank die bij slag om Zwijndrecht werd getroffen en moest achtergelaten worden.

Page 18: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

leZing

beKenteniSSen van een OptiMiStOscar van den Boogaard

woensdag27meiom20u. bibliotheek

misschien ken je hem van zijn romans, toneelwerken of columns in De standaard. oscar van den Boogaard (°1964) groeide op in suriname en nederland. Hij studeerde rechten en Franse taal- en letterkunde in montpellier, amsterdam en Brussel. na korte tijd op een advocatenkantoor gewerkt te hebben, koos hij voor het fulltime schrijverschap. zijn werk werd veelvuldig genomineerd en vertaald.

tot zijn bekendste romans horen De heerlijkheid van Julia, Liefdesdood en meer dan een minnaar. Hij schreef toneelstukken voor tg stan, toneelgroep amsterdam en het Ro-theater. oscar van den Boogaard heeft ook een grote belangstelling voor beeldende kunst. Hij runde van 1995 tot 2000 met een vriend een kunstgalerij. momenteel is hij directeur van het HisK, het Hoger instituut voor schone Kunsten in gent.

Meer inFO03 250 49 40 – [email protected] de bib op facebook: Bibzwijndrecht of schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.zwijndrecht.be

de leeSgrOep leeSt

het evangelie vOlgenS jeZuS chriStuS José Saramagomaandag18meiom20u.indebibliotheek.

Er zullen voldoende exemplaren van het boek in de bibliotheek voorradig zijn.

in Het evangelie volgens Jezus Christus geeft saramago zijn eigen versie van het nieuwe testament. Bij saramago is Jezus Christus gewoon een menselijk wezen, dus ook begiftigd met seksualiteit. maria magdalena is zijn partner, die in het boek uitgroeit tot een heel krachtige, vitale vrouw.ook de verhouding tussen god en Duivel komt op verrassende wijze in een nieuw licht te staan. saramago’s evangelie, het evangelie van een atheïst, geeft een zeer persoonlijke en tegendraadse interpretatie van de aloude tradities. nobelprijswinnaar saramago kreeg in zijn thuisland Portugal hevige reacties van verontwaardigde katholieken op het boek. Hij verhuisde daarop naar het spaanse eiland Lanzarote, waar hij verbleef tot zijn dood in 2010.

Meer inFO03 250 49 40 - [email protected]

18

© mario antonio Pena

© marge monko

Page 19: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

19 19

FAMILIeVOOrsTeLLIng4+

heMelLuk De Bruyker & Alain Ongenaet (Theater Taptoe)

zondag10meiom15u.OC‘tWaaigat

Een rood gordijn, een leeg schilderijkader. Een bolhoed-mannetje stapt het kader in en plukt uit het universum van Magritte twee andere bolhoedmannetjes en een huisje. Maar willen deze twee mannetjes wel samen wonen in dit rare kamertje en wat met de verleidingen van buitenaf?Luk De Bruyker en Alain Ongenaet herwerkten het oude scenario (1991) van succesvoorstelling Hemel tot een nieuwe non-verbale figurentheatervoorstelling met als uitgangspunt het werk van René Magritte. De nieuwe montering wordt een knap staaltje figurentheater in de ruime betekenis van het woord. Een voorstelling die jong en oud aanspreekt.

Kaarten kind: 3 euro (vvk/waccobon/groepen) en 4 euro (kassa)Kaarten volwassene: 6 euro (strippenkaart/-26/+60/ waccobon/groepen), 7 euro (vvk) en 10 euro (kassa)

reServatieS en inFO03 250 49 90 – [email protected] schrijf je in op onze elektronische nieuwsbrief via www.waaigat.be

FilM

the act OF KillingJoshua Oppenheimer

woensdag6meiom20u. Cinema4You,Heirbaan33

in 1965 schakelde het indonesische leger kleine criminelen in om een klopjacht te openen op etnische Chinezen, intellectuelen en vermeende communisten. meer dan een miljoen mensen werden door deze doodseskaders om het leven gebracht. Deze criminelen werden nooit berecht voor hun daden, integendeel ze gelden als rolmodellen. De regisseur vroeg aan de uitvoerders van deze klopjacht om hun herinneringen na te spelen. zij gingen hier graag op in en als heuse filmsterren brengen ze hun afschuwelijke geschiedenis tot leven. Deze documentaire bevat weinig expliciete beelden maar bezorgt de kijker kippenvel. een bijna surrealistisch meesterwerk dat we-reldwijd in de prijzen viel, behalve in indonesië.een hallucinante kijkervaring.

Regisseur: Joshua oppenheimerKaarten: 3 euro (vvk/waccobon/-26/+55/groepen) en 4 euro (kassa)

reServatieS en inFO03 250 49 90 – [email protected] – www.waaigat.beschrijf je in op onze nieuwsbrief en maak kans op gratis tickets.

Page 20: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

20

wOrld Fair trade day Zaterdag 9 Mei

Op World Fair Trade Day worden de eisen van de campagne rond de Millenniumdoelstellingen ‘2015 - De Tijd loopt’ in herinnering gebracht.

aanleiding voor die campagne was de beslissing van de wereldleiders bij de eeuwwisseling om de armoede in de wereld aan te pakken. ze stelden daarvoor acht millenniumdoelstellingen op.1) minder honger en armoede in de wereld2) alle kinderen naar de basisschool3) gelijke rechten voor mannen en vrouwen4) minder kindersterfte5) minder moedersterfte6) Bestrijding van Hiv/aids, malaria en andere ziektes7) milieubescherming, veilig drinkwater en minder mensen in sloppenwijken8) Wereldwijde afspraken over hoe noord en zuid beter kunnen samenwerken

Deze laatste, een mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling, is de enige doelstelling die beschrijft hoe rijke landen ontwikkelende landen kunnen helpen om de andere doelstellingen te halen. Hier staat eerlijke handel centraal, want dit is een structurele maatregel.

Millenniumdoelstellingen noglangnietgehaaldDe millenniumdoelstellingen lopen eind 2015 af. extreme armoede is de wereld niet uit, ongelijkheid groeit en er zijn nog steeds handelsbelemmeringen voor producenten uit het zuiden. Het zijn maar enkele van de problemen die aantonen dat de mondiale uitdagingen nog steeds groot zijn.

in september 2015 worden op de vn-top de sustainable Development goals (sDg’s) vastgelegd, die in de lijn zullen liggen van de millenniumdoelstellingen. om van deze doelstellingen meer te maken dan toffe titels, vraagt oxfam het maximum aan de politici.

zetjijookeentattoo?oxfam Wereldwinkels sluit aan bij de wereldwijde campagne action/2015. Reeds 130 landen sloten zich aan. in België werken 25 ngo’s samen om deze actie vorm te geven. sta je achter de campagne dan zet je jezelf een (nep)tattoo met je favoriete eis, fotografeer jezelf en zet die foto bij wijze van handtekening online.Laat zien dat je ’t meent met eerlijke handel en zet op World Fair trade Day een tattoo met de eis voor eerlijke handel!

Meer inFOwww.fairtradeday.bewww.action2015.be

Page 21: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

Uit in Zwijndrecht

21

Ma04totza16.05Tentoonstelling teksten Junior Journalistorganisatie: Davidsfonds Burcht i.s.m. bibliotheek Plaats: bibliotheek Info: 03 250 49 40 [email protected]

Ma04.05Kippenkaartingorganisatie: dienstencentrum Houtmere en okra zwijndrecht Plaats: Houtmere 27 Uur: 13.30 u Info: 03 250 18 36 [email protected]

Ma04.05Seniorengymorganisatie: gemeente Plaats: zaal ippon, Dorp West 74 Uur: 13.30 tot 14.30 u. Info: 03 250 49 65 - [email protected]

Di05.05Bedevaart Gaverlandorganisatie: okra BurchtPlaats: gaverlandUur: 13.45 u.Info: François vercruyssen, 03 252 91 92, [email protected]

Di05.05fietsenorganisatie: Femma zwijndrechtPlaats: Kerk zwijndrechtUur: 19 u.Info: Herna smet, 03 252 57 36 of [email protected]

Wo06.05film: The act of killingorganisatie: oC ‘t WaaigatPlaats: Cinema4You, Heirbaan 33Uur: 20 u.Reservaties: 03 250 49 90 [email protected]

Wo06.05–wo27.05Workshop kantklossenorganisatie: Femma BurchtPlaats: Kerkstraat 50Uur: 19.30 u.Info: Lea stuer, 03 252 49 07graag vooraf bellen, zodat wij het juiste aantal klosjes kunnen voorzien. We maken een boekenlegger.

Wo06.05Bloemschikkenorganisatie: Curieus 2070Plaats: De Roos, suikerdijkstraat 77Uur: 20 u.Info: Denise melis-De Lamper, 0486 94 66 93 of [email protected]

Do07.05Koningswens door Pol Goossenorganisatie: neos zwijndrecht/Burcht Plaats: mouterijUur: 14.30 u.Info: Herman Cloostermans, 03 252 51 43 of [email protected] goossen, zelf vijf jaar geleden grootvader geworden van een tweeling, vertelt over deze nieuwe levensfase in zijn leven. Hij denkt na over de wereld waarin zijn koningswens zal opgroeien.

Do07.05Bezoek tentoonstelling Eddy Merckx en Jacky Ickxorganisatie: Rust RoestInfo: noël everaert, 03 252 44 85 of [email protected] en uur van afspraak kunnen via noël bekomen worden.

Vr08.05Wandelen in Weert en paling etenorganisatie: okra zwijndrechtPlaats: sporthalUur: 12.30 u. met eigen vervoer.Info: nicole Coppens, 03 254 11 79na de wandeling gaan we paling eten in ’t veerhuis nabij de oude schelde (Binnendijkstraat)

Vr08.05-zo10.05Weekend nieuwpoortorganisatie: Femma zwijndrechtInschrijven: Chris van Berlo, 03 252 65 91

Vr08.05Infoavond: Je eigen bloemenweideorganisatie: veLt den Bumpt en gemeentePlaats: Raadzaal oud gemeentehuisUur: 19.30 u.Info: ingrid melis, 03 254 17 74 of [email protected]

Vr08.05Projectie: China en Peru door Marc Peetersorganisatie: Fotoclub optikaPlaats: oud gemeentehuisUur: 20 u.Info: gerrit Janssens, 03 252 64 41 of [email protected]

zo10.058-meivieringorganisatie: gemeentePlaats: begraafplaatsen en bibliotheekInfo: 03 250 49 50 - [email protected] u. hulde op begraafplaats Burcht10.15 u. hulde op begraafplaats zwijndrecht11 u. muzikale voorstelling ‘Hier liggen alle helden’ in de bibliotheek (inschrijven)

zo10.05Hemel - familievoorstelling 4+organisatie: oC ‘t WaaigatPlaats: oC ‘t WaaigatUur: 15 u.Reservaties: 03 250 49 90 [email protected]

Di12.05Seniorenreisorganisatie: gemeentePlaats: sporthalUur: 7.30 u.Info: 03 250 49 30 [email protected]

Page 22: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

22

Uit in Zwijndrecht

22

Di12.05Bloemschikkenorganisatie: Femma BurchtPlaats: Kerkstraat 50Uur: 19.30 u.Info: Lea stuer, 03 252 49 07

We maken een mooi seizoensgebonden bloemstuk.

Di12.05Jaarlijkse dagreis Utrechtorganisatie: markant en neosPlaats: sporthalUur: 8 u.Info: marleen inghelbrecht, 03 252 62 76 of [email protected]

Wo13.05Pelgrimstocht naar zeeorganisatie: okra regio antwerpenPlaats: sporthalInfo: nicole Coppens, 03 254 11 79 of [email protected]

eucharistieviering in Koksijde in oLv ter Duinen, middagmaal in Koksijde en busrit in Bachten de Kupe of slotviering in veurne + broodjesmaaltijd.

za16.05(H)eerlijk Beveren, Vroeger en nu...organisatie: okra zwijndrechtPlaats: Hof ter WelleUur: 11.30 u.Info: nicole Coppens, [email protected]

geleide wandeling (3km) waarbij onroerend, immaterieel, cultureel en levend erfgoed aan bod komen, inclusief enkele heerlijke specialiteiten en nostalgische proevertjes.

za16.05fietstocht met een vleugje cultuur in Westerloorganisatie: Davidsfonds zwijndrecht Plaats: WesterloInschrijven voor 6 mei: 0478 45 45 12 [email protected]

25 km langs prinselijk domein de merode en de grote nete, abdij van tongerlo, voortkapel met orgelmuseum, Heultje met agfa gevaert, zoerle-Parwijs.onderweg stops om te luisteren naar poëzie of toeristische info van de gidsen.

zo17.05Concertorganisatie: Brassband BurgipjaPlaats: aan het masUur: 15 u.Info: Cecilia Windelen, 0497 65 18 40 of [email protected]

Ma18.05Leesgroep: Het evangelie volgens Jezus Christus van José Saramagoorganisatie: bibliotheekPlaats: bibliotheekUur: 20 u.Info: 03 250 49 40 [email protected] facebook: Bibzwijndrecht

Di19.05Bingoorganisatie: okra BurchtPlaats: mouterijUur: 13.30 u.Info: François vercruyssen, 03 252 91 92 of [email protected]

Di19.05Bloemschikkenorganisatie: Femma zwijndrechtPlaats: Kerkstraat 50Uur: 13.30 u. en 19.30 u.Info: Herna smet, 03 252 57 36 of [email protected]

Di19.05De Slag om Zwijndrecht en zijn slachtoffersLezing over 19 mei 1940 door Dirk Verelstorganisatie: bibliotheekPlaats: bibliotheekUur: 20 u.Info: 03 250 49 50 - [email protected]

Wo20.05Hobbynamiddagorganisatie: KvLvPlaats: strijkatelierUur: 13.30 u.Info: Hilde Heyrman, 03 252 61 20

Wo20.05Avondwandeling Antwerpen met de ‘Pilarenbijters’organisatie: markantPlaats: grote markt (Brabo)Uur: 20 u.Info: marleen inghelbrecht, 03 252 62 76 of [email protected]

Do21.05Hulp bij je belastingaangifteorganisatie: FoD FinanciënPlaats: dienstencentrum HoutmereUur: 9 tot 12 en 13 tot 15 u.Info: 03 250 48 00 - [email protected]

Do21.05Daguitstap: streek rond Ieper met gidsorganisatie: KvLvPlaats: sporthalUur: 7.15 u.Info: Karine Buyts, 03 252 46 46

Bezoek aan oesterzwammenkwekerij en koekjesfabriek van Jules De strooper.

Do21.05Wandelenorganisatie: Rust RoestPlaats: kerk zwijndrechtUur: 13.30 u.Info: Lutgard D’ Hertog, 03 252 93 38

Vr22.05Hulp bij je belastingaangifteorganisatie: FoD FinanciënPlaats: oC ‘t WaaigatUur: 9 tot 12 en 13 tot 15 u.Info: 03 250 48 00 - [email protected]

Vr22totma25.0536e PInKSTERToRnooIorganisatie: sK WeRe Di - vK vLaams HUisPlaats: voetbalveld, neerstraat 68Uur: 11 u.Info: 0472 22 46 24 [email protected]

veteranenwedstrijd verbroedering zwijndrecht- sportief Burchtzaterdag en zondag kwalificatiewedstrijden met 8 voetbalploegenzondagavond om 20 u. gratis optreden van g-moonskin maandag om 17.30 u. finale

za23totma25.05Sinksenkermisorganisatie: gemeentePlaats: kerkplein zwijndrecht en omliggende stratenInfo: 03 250 48 15 [email protected]

Kijk op bladzijde 3 voor de verkeersmaatregelen

zo24.05Inhuldiging geboortepalen 2012-2014organisatie: gemeentePlaats: geboorteparkInfo: 03 250 48 [email protected]

Page 23: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

23

april 2015

DIAMAnTEn BRUILofT / 60 JAAR

Verbeeck Gaspard - De nijs MariaDorpstraat 61 (gehuwd 16.04.1955)

GoUDEn BRUILofT / 50 JAAR

Buytaert Julien - Vercauteren Agnes Hendrik Consciencestraat 49 (gehuwd 10.04.1965)

De Groote Désiré - De Smedt ChristianneMolenbergstraat 37-V001 (gehuwd 24.04.1965)

zo24.05Dubbelconcert De Scheldezonen / The Melody Makersorganisatie: Fanfare De scheldezonenPlaats: oC ’t WaaigatUur: 15 u.Info: antoon vandendriessche, 0468 14 86 11

Unieke samenwerking tussen twee muziekverenigingen

Di26.05Dagreis Lochristiorganisatie: Femma zwijndrechtPlaats: sporthalUur: 9.15 u.Info: gaby van Roeyen, 03 252 94 95

Wo27.04Rollerhappeningorganisatie: gemeentePlaats: BinnenpleinUur: 13.30 tot 14.15 u.Inschrijven: bij de turnleerkracht

Wo27.05Bekentenissen van een optimistLezing door oscar Van den Boogaardorganisatie: bibliotheekPlaats: bibliotheekUur: 20 u.Info: 03 250 49 40 [email protected] facebook: Bibzwijndrecht

Do28.053D-kaartjes makenorganisatie: Femma BurchtPlaats: Kerkstraat 50Uur: 19.30 u.Info: nel de groot, 03 252 64 96

graag vooraf bellen als je zelf geen materiaal hebt.

Do28.05fietsenorganisatie: Rust RoestPlaats: sporthalUur: 13.30 u.Info: Lutgard D’ Hertog, 03 252 93 38

Do28.05Gemeenteraadorganisatie: gemeentebestuurPlaats: administratief centrumUur: 20 u.Info: 03 250 48 00 – [email protected]

Kijk op www.zwijndrecht.be voor de agendapunten

Vr29.05Historische scheldekaaiwandeling in Antwerpenorganisatie: okra zwijndrechtPlaats: steenpleinUur: 14 u.Info: nicole Coppens 03 252 98 38 of [email protected]

geleide historische wandeling van 2,5 uur. aankomst in de buurt van de gedempte zuiderdokken.

Vr29.05Share fairorganisatie: KvLvPlaats: oude PastorijUur: 19 u.Info: Carinne De Roeck, 03 253 01 46

Juwelenruil, maar ook sjaals, riemen en andere accessoires. aangevuld met nevenactiviteiten.

Vr29.05Burendagorganisatie: jijzelfPlaats: in jouw straat of wijkUur: dat kies je zelfInfo: 03 250 49 50 – [email protected]

Haal je affiches en uitnodigingen bij de cultuurdienst en verspreid ze in je straat of wijk.

za30.05Wielertoerrit Zwijndrecht nL-Zwijndrecht Borganisatie: sportdienstPlaats: nL-B-nLInschrijven: 03 250 49 74 [email protected] facebook: sport2070

zo31.05Lezing: De Groote oorlog in romansorganisatie: ’t Fakkeltje vzw en Hvv grijze geuzenPlaats: ’t Fakkeltje, Kazernestraat 15Uur: 10 u.Info: ingrid Pauwels, [email protected]

zo31.05Gezinsfietstocht voor zelfstandige ondernemersorganisatie: Unizo zwijndrecht-BurchtPlaats: start aan kerkplein zwijndrechtUur: vertrek om 14 u.Inschrijven: www.unizo.be/burcht

Unizo zwijndrecht-Burcht nodigt alle ondernemers met hun gezin uit om elkaar beter te leren kennen tijdens een ontspannen fietstocht langs verschillende mooie routes doorheen zwijndrecht.

Do11.06Provinciale sporteldagPlaats: Herselt - bus vertrekt op parking sporthalInschrijven: 03 250 49 75 [email protected]

Page 24: Zwijndrecht infomagazine mei 2015

24

VERKEERS- EN PARKEERVRIJ

zondag 3 mei tussen 9 en 20 u. • Pastoor Coplaan vanaf Idsteinlaan tot Dorpstraat• Kaaiplein vanaf Antwerpsesteenweg tot Dorpstraat• Dorpstraat en Kerkplein volledig• Heirbaan tot de Kampstraat

zondag 30 april 9 u. tot maandag 4 mei 6 u. • Kerkplein Burcht en de parkeervakken over OC ’t Waaigat

dinsdag 28 april 19 u. tot dinsdag 5 mei 6 u.• Kaaiplein

3e BEIAARDFEESTEN KERKPLEIN BURCHT met diverse drank- en eetstanden

14 - 18 u. Schieting door Liggende Wip Zwijndrecht-West18 - 24 u. TRIMESTRA tropical party met dj KOJAK Dirk Vriesacker

vrijdag 1 mei

zondag 3 mei

zaterdag 2 mei

zondag 3 mei

van 2 tot en met 5 meiKaaiplein

13 u. Demonstratie Turnkring NREV Burcht14 u. Gratis rondritten op ezels door Anegria vzw17 u. Schlagerfestival met dj KOJAK Dirk Vriesacker19 u. Burcht Zingt met Rudy Jones

15 u - 18 u. Bingonamiddag19 u. Optreden IVANN gevolgd door dj Glenn

BRADERIJ

MEIKERMIS

13 u. Muzikale opening • kermis - springkastelen - rommelmarkt - kindergrime - muzikale optredens• verkeerspark van de lokale politie• wedstrijd beste straattheaterartiest

14 - 18 u. Pendeldienst met huifkar station Zwijndrecht <--> politiegebouw, Pastoor Coplaan

Info: 0475 62 87 74 - 0475 25 32 29 - [email protected]

Info: 03 252 72 12 - 0498 451 537 - [email protected]

Info: 03 250 48 15 - [email protected]