Zwijndrecht infomagazine april 2014

28
ZWIJNDRECHT INFOMAGAZINE APRIL 2014

description

 

Transcript of Zwijndrecht infomagazine april 2014

Page 1: Zwijndrecht infomagazine april 2014

Zwijndrecht InfomagazineAPriL 2014

Page 2: Zwijndrecht infomagazine april 2014

Hét beeld van hoogzomer wordt in vele filmscenario’s vastgelegd met het gezoem van bijen die vredig van de ene naar de andere bloem zweven. Een prachtige zon mag natuurlijk niet ontbreken om het idyllische plaatje compleet te maken.

nuttig maar bedreigd Bijen zijn ongelooflijk nuttige beestjes. Dat wist men ook al in de oudheid. De honing werd aan de goden geofferd. Het beloofde land was het land van melk en honing. Van de bijenwas worden kaarsen en boenwas gemaakt. Ook het stuifmeel en de koninginnenbrij zijn gegeerde producten.

zonder bijen geen vruchten. Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes wordt vaak geciteerd. De bijen brengen de nec-tar en het stuifmeel van bloem tot bloem.Helaas worden deze nuttige diertjes ernstig bedreigd. De natuurlijke vijanden van de bijen, maar ook bijenziekten en

de vermindering van de geschikte biotopen met bijenminnende planten maken dat er steeds minder bijen zijn.

help de bijen in je eigen tuinDe bijen verdienen best wat ondersteuning. iedereen kan hierbij helpen door bijen-minnende planten in de tuin te zetten. De drachtplanten zijn rijk aan nectar en stuif-meel. Bomen zoals wilg, linde, vuilboom en fruitbomen, maar ook kleinere planten zoals braam, klaver, koolzaad, phacelia en vele andere soorten zijn geliefd door de bijen. Op het internet vind je een ruim aanbod aan informatie over bijenminnende planten die ook in jouw tuin passen. Ook de zoek-term drachtplanten levert een heel gamma planten op.

Zelf bijen houdenHeb je zelf zin om bijen te gaan houden? informeer best eerst bij een imkersbond of contacteer een imker in je buurt. Bijen houden is een engagement dat je aangaat met levende diertjes.

COVER

Zoem Zoem bijtje Zoekt een bLoem

meer inFomilieudienst - 03 250 48 85 - [email protected]

2

COntaCtgegeVens

Gemeente Binnenplein 103 250 48 [email protected]

elke werkdag 09.00 - 12.00 u.dinsdagavond 17.30 - 19.30 u.woensdag 14.00 - 16.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

College van burgemeester en schepenen Als je burgemeester André Van de Vyver of één van de schepenen wil spreken, neem je contact op met het kabinet op 03 250 48 14.

oCMW Dorp Oost 4503 250 18 18 [email protected]

elke werkdag 09.00 - 12.00 u.dinsdagavond 17.30 - 19.00 u.

Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

oCMW-voorzitter Als je OCMW-voorzitter Chris Vermeulen wil spreken, neem je contact op met het onthaal van het OCMW, 03 250 18 18.

Lokale Politie Pastoor Coplaan 22203 250 64 [email protected]

weekdagen 07.00 - 22.00 u.zaterdag & zondag 07.00 - 13.00 u.

COLOFON

Gemeentelijk informatieblad, verschijnt 11x per jaar

RedactieadresCommunicatiedienstGemeente ZwijndrechtBinnenplein 1, 2070 Zwijndrecht03 250 49 [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverAndré Van de VyverMolenstraat 208, 2070 Zwijndrecht

SLUITINGSDAGEN

• Degemeentediensten, debibliotheken,hetOCMWendienstencen-trum houtmere zijn geslotenop

maandag 21 april paasmaandag

• DienstencentrumHout-mereisookgeslotenop

zondag 20 april Pasen

Page 3: Zwijndrecht infomagazine april 2014

3

Volgens de Europese Commissie worden de inwoners van Brussel, Antwerpen (en dus ook van Zwijndrecht), Gent en Luik al negen jaar blootgesteld aan te veel fijn stof in de lucht.

De diverse overheden in ons land worden gevraagd om “vooruitziend, snel en doeltreffend te handelen om de periode van niet-naleving ter vermindering van de uitstoot van fijn stof zo kort mogelijk te houden”. Ons land had reeds in 2005 de nodige maatregelen moeten nemen maar dit is niet gebeurd. Indien dit niet snel gebeurt, dreigt een doorverwijzing naar het Europees Hof en kan er een fikse boete volgen. Blootstelling aan te veel fijn stof verhoogt het risico op astma, hart- en vaatziekten, longkanker en vroegtijdige sterfte. Het probleem is dus zéér ernstig want de huidige actieplannen volstaan niet om de Europese normen te halen, zegt de Europese Commissie. Als Zwijndrecht en omgeving dus geen bijkomende milderende maatregelen krijgen bij de bouw van de Oosterweelverbinding dan wordt het gevaar voor de volksgezondheid alleen maar groter.Tijd voor onze andere overheden om wakker te worden.

André Van de Vyverburgemeester

De kwaliteit van de luchtCOLUMN

Laatste telefooncel verdwijnt

Belgacom stopt definitief met de uitbating van alle publieke telefooncellen in heel België.Daarom zal de laatste telefoon-cel in Zwijndrecht, Statiestraat 134 verwijderd worden. Dit toestel werd de afgelopen jaren nog nauwelijks gebruikt, minder dan één gesprek per week.

Test elektronische alarmsirenes

Zwijndrecht heeft nogal wat Sevesobedrijven en ligt ook relatief dicht bij de kerncentrale van Doel. Daarom staan er acht alarmsirenes in de gemeente, die regelmatig getest worden. Eén keer per trimester is er een luide test op de eerste donderdag van elk trimester. De volgende test is op donderdag 3 april tussen 11.45 en 13.15 u.

Je hoort een huiltoon die regelma-tig herhaalt. Na de test klinkt de gesproken boodschap “proefsig-naal”. Je moet dus geen aandacht schenken aan dit alarm. Het is enkel een test. Van 31 maart tot 4 april kun je tussen 9 en 16 u. terecht op het gratis nummer 0800 94 113 voor meer inlichtingen.

MEER INFOwww.seveso.bewww.crisiscentrum.be

Bodemonderzoek groentetuintjes

Ook dit jaar biedt de gemeente de mogelijkheid om de grond van je groentetuin te laten na-kijken op cadmium. Cadmium kan door de wortels van de planten worden opgenomen. Als je planten met te veel cadmium opeet dan kan dit een ernstig gezondheidsrisico geven.

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) voert het bode-monderzoek uit in samenwer-king met de gemeente. Dit kost 40 euro per bodemstaal per tuin. De zuurtegraad, organi-sche stoffen en het cadmium-gehalte worden onderzocht.

Wil je weten of jouw groentjes gezond zijn? Geef je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor 5 mei door aan de milieudienst

MEER [email protected] 03 250 48 85

Open blik op de wereldMaak kennis met Zwijndrechtse ontwikkelingsprojecten

Brazilië, Senegal, Cambodja, Malawi, Sri Lanka, India, Domi-nicaanse Republiek en Haïti zijn stuk voor stuk landen die veel dorpsgenoten nauw aan het hart liggen. Zij hebben een sterke band met een lokaal project of spelen daar zelfs een voortrekkersrol in.

Op woensdag 2 april kun je hen hierover aan het woord horen. De voorgestelde projecten zijn Pro Avalanche, AMINATA, Vrienden van Senegal, From Darkness to Light, Vzw Project Malawi, SEDS India, Klim-op Brazilië en Guali.Er is ook uitgebreid kans om vragen te stellen.

woensdag 2 april om 20 u. in de Alfred Ostzaal van het administra-tief centrum

RESERVATIES EN INFOdienst Sociale Zaken 03 250 49 30 [email protected]

Page 4: Zwijndrecht infomagazine april 2014

woonloketWeet je niet waar te beginnen stap dan binnen in het woonloket. Daar kun je alvast informatie krijgen over allerhande premies. Je kunt er ook terecht voor algemene informatie over wonen.

hurenAls je een woning of appartement wilt huren kun je natuurlijk terecht op de private huurmarkt. Maar een betaalbare huurwoning vinden is niet altijd eenvoudig. Gelukkig zijn er nog andere mogelijkheden. Kom kennismaken met de projecten van de Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij en met de werking van het Sociaal Verhuurkantoor.

VerhurenBen je eigenaar van een woning die je graag wil verhuren?Een Sociaal Verhuurkantoor huurt panden op de private huurmarkt en verhuurt deze door. Als eigenaar ben je zeker van een stipte maandelijkse betaling ook als de woning leeg staat. Zij houden ook toezicht op het onderhoud van de woning.

Kopen,bouwenenverbouwenInformeer je op de beurs over sociale leningen en sociale woonkredieten. Op die manier kan je onder bepaalde voorwaarden goedkoper lenen voor de aankoop of verbouwing van een woning.

wooninFobeurszaterdag26aprilvan13tot18u. administratiefcentrum

Een betaalbare huur- of koopwoning vin-den in Zwijndrecht is zeker niet eenvoudig. Toch zijn er heel wat mogelijkheden, ook voor jongeren. Ook als je zelf wil bouwen of verbouwen kan je met de juiste kennis heel wat besparen. Tal van specialisten staan op zaterdag 26 april klaar om je met demo’s en presen-taties allerlei nuttige tips te geven om je woning betaalbaarder, veiliger, gezonder, en energiezuiniger te maken.

Zoek je woning op de geothermische kaart om te zien of ze goed geïsoleerd is.

4

Page 5: Zwijndrecht infomagazine april 2014

5

Kom kennismaken met de projecten van een sociale bouwmaatschappij.

DuurzaamenenergiezuinigwonenIs je huis goed geïsoleerd? Bij de dienst duurzaamheid kun je je woning bekijken op de geothermische kaart en krijg je info over dakisolatie. Doe de V-test: durf vergelijken welke energieleverancier voor jou de goedkoopste is. Breng hiervoor je laatste jaarlijkse afrekening van gas en/of electriciteit mee naar de stand rond duurzaamheid. Wist je dat er een goedkope lening bestaat voor energiebesparende investeringen? Tijdens de infosessie om 14.30 u kom je hier meer over te weten.De diensten Ruimtelijke ordening en Milieu geven info over de nieuwe wetgeving regenwater en EPB en over groendaken. Breng ook een bezoekje aan het groendak bovenop de bibliotheek.Eandis: verbruik van toestellen, hoe energieverbruik opvolgen, info over spaarlampen, maak kennis met verschillende isolatiematerialen. Test je kennis over energieverbruik aan de levensgrote elektro. Voel zelf het verschil tussen enkel glas en superisolerend glas.

Veiligengezondwonen70% van de ongevallen gebeuren in en rond de eigen woning. Je vindt op de beurs tips om je woning veiliger te maken en om jezelf te wapenen tegen vallen.Ontdek hoe je je woning kan ventileren, wat gezonde poetsmiddelen zijn en hoe je slim kan stoken. Leer meer over CO-gevaar.

Preventieadviseurs van de lokale politie tonen hoe je met technische maatregelen je woning beveiligt tegen inbraak.

Infosessies• Nieuwewoonvormenzoalsco-housing,zorgwonen

of kangoeroewonen ............................................................................13.30 u

• Energielening ...........................................................................................14.30 u

• KennismakingmethetSociaalVerhuurkantoor .......15.30 u

• Goedkooplenen(socialeleningen) ......................................16.30 u

Een organisatie van het gemeentebestuur in samenwerking met:• SociaalVerhuurkantoorWaasland•ZwijndrechtseHuisvestingsmaatschappij•SocialeBouw-enKredietmaatschappijARROAntwerpen•Samenhuizenvzw•IGEAN•LokalePolitieZwijndrecht•KredietmaatschappijOnzeThuis•LOGOAntwerpen•Eandis

meer inFo Woonloket03 250 49 [email protected]

Doe de V-test: durf vergelijken welke energieleverancier voor jou de goedkoopste is.

Page 6: Zwijndrecht infomagazine april 2014

6

Het jeugdhuis kiest ervoor om verder in te zetten op digitale communicatie. Je kon het jeugdhuis al volgen via facebook en twitter, binnenkort komt daar ook een volwaardige website bij. Via www.dentrechter.be vind je alle informatie over het jeugdhuis en meer details over de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. Regelmatig zullen er ook nieuwsberichten en verslagen van voorbije activiteiten verschijnen. steeds meer mensen bekijken websites terwijl ze onderweg zijn, hiermee werd rekening gehouden tijdens het ontwerpen. De website is dus ook makkelijk te gebruiken met een smartphone of tablet.Via de link www.dentrechter.be vond je vroeger alle informatie voor jeugd. Die informatie vind je vanaf nu op de website van de gemeente bij vrije tijd.

De nieuwe website gaat online op vrijdag 4 april. Je kan het jeugdhuis nu al volgen op twitter via @JhDentrechter of via facebook.

meer inFojeugddienst - 03 250 49 80 - [email protected]

Jeugdhuis DenTrechterlanceertnieuwewebsite

6

Aanpassingbushaltes PastoorCoplaan

Tijdens de paasvakantie zullen de bushaltes van De Lijn ter hoogte van de Verbindingstraat aangepast worden. Door de nieuwe locatie van de Sint-Martinus- school worden deze haltes meer gebruikt dan vroeger. Beide haltes zullen voor het kruispunt Pastoor Coplaan/Boomgaardstraat liggen, als je uit de richting Burcht komt. De bussen zullen vanaf dan ook halt houden op de rijbaan. Hierdoor wordt meer plaats gecreëerd voor schoolkinderen die op de bus wachten. Ook fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. De werken vinden plaats in de paasvakantie en gaan van start op 7 april.

meer inFoverkeersdienst lokale politie03 250 64 10 [email protected]

Page 7: Zwijndrecht infomagazine april 2014

7

Heb je het ook al eens meegemaakt dat je een onwelriekend overblijfsel van een viervoeter mee naar binnen draagt? Of je kinderen als ze van het speelplein terugkomen? Dat is niet prettig en het maakt geen verschil of je zelf een hond hebt of niet. Veel mensen dienen bij de gemeente een klacht in voor hondenpoep.

De oplossing is nochtans simpel en vraagt enkel wat goede wil van de baasjes. met een plastiek zakje bij de hand heb je dit volledig in de hand.

MaakgebruikvanvuilnisbakjesenloopzonesDe gemeente geeft dit jaar extra aandacht aan hondenpoep. zo gaat ze de inplanting van de vuilnisbakjes verbeteren en daar met een bericht aandacht van de hondeneigenaars vragen. De gemeente heeft loopzones voorzien waar je viervoeter naar hartenlust en zonder leiband kan ravotten. Je vindt ze in de boomgaard achter de kerk van zwijndrecht en aan de Oude gentweg in Burcht.

strijd mee tegen hondenpoepOok jij kunt hieraan meewerken. De gemeentelijke onthaal-diensten verdelen gratis hondenpenningen. als je de penning aan de leiband draagt, toon je jouw engagement voor propere

voetpaden en perkjes. er is ook een affiche die je zichtbaar achter het raam kunt hangen. Je vindt ze terug op www.zwijndrecht.be.

BeloningvoorwiehetgoeddoetDe gemeente controleert de zones waar regelmatig overlast voorkomt. Daarnaast kunnen hondeneigenaars overal in de gemeente aangesproken worden op hun gedrag. elke hondeneigenaar weet perfect dat zijn trouwe vriend binnen de bebouwde kom aan de leiband moet lopen. en ook dat hij de hondenpoep moet verwijderen. Hardnekkige volhouders in de boosheid kunnen rekenen op een vervolg. geen leiband gebruiken of hondenpoep achterlaten is een overtreding van het politiereglement en kan worden bestraft met een administratieve boete.

als iedereen zich aan die regel houdt, is het voor iedereen gezelliger op straat, met minder ergernis. Voor wie rekening houdt met de anderen en de regels volgt, voorzien we graag een kleine verrassing.

meer inFo03 250 48 87 – [email protected]

hondenpoep aanpakken

hondenpenning,affiches enbeloningenmakenbaasjesbewust

7

Page 8: Zwijndrecht infomagazine april 2014

888

Page 9: Zwijndrecht infomagazine april 2014

9

Voor jong en oudHet takenpakket van gezinshulp is zeer uitgebreid en wordt in overleg afgestemd op jouw specifieke hulpvraag. enkele voorbeelden hiervan zijn:

ondersteunende taken• kinderen opvangen, naar school

brengen en afhalen.• gezelschap houden, begeleiding naar

doktersconsultaties, samen gaan wandelen

Persoonsverzorging• hulp bij wassen en aankleden• in en uit bed helpen• verzorging van kinderen

Huishoudelijke taken• boodschappen doen, maaltijden

bereiden, helpen met eten, afwassen• wassen, strijken, bed verschonen• poetsen (enkel in combinatie met

andere taken)

Het aantal uren hulp is afhankelijk van je hulpvraag. Dit kan variëren in blokken van 2 tot 4 uur. meestal werken we tussen 8 en 17.15 u. als je een hulpvraag hebt buiten deze uren, zoekt de dienstverantwoordelijke graag mee naar een oplossing.

Kwaliteitsvollehulpgezinshulp werkt uitsluitend met gediplomeerde verzorgenden die regelmatig bijscholing volgen.

KostenDe prijs is afhankelijk van je netto maandelijks inkomen. Daarbij houden we ook rekening met het aantal personen ten laste, de graad van hulpbehoevendheid en invaliditeit. Denk niet te snel dat je niet in aanmerking komt. Het loont de moeite om navraag te doen.

Klantenaanhetwoordeen gepensioneerde man vertelt:

“Zonder Gezinshulp zou ik de zorg voor mijn zwaar zorgbehoevende echtgenote niet langer aankunnen. Dankzij hun ondersteuning heb ik ook nog wat tijd voor mezelf.”

een alleenstaande mama met drie kindjes aan het woord: “De combinatie werk en gezin is

voor mij niet evident. Gelukkig zijn de verzorgenden flexibele, warme mensen die zien wat er nodig is. Ik kan echt op hen rekenen en ze zoeken mee naar creatieve oplossingen als ik een probleem heb. Wanneer ik op dinsdagavond thuiskom van het werk staat het eten klaar. Dat geeft me de gelegenheid om zelf even tot rust te komen.”

Ja,ikkanhulpgebruikenmaak vandaag nog een afspraak met de dienst gezinshulp - 03 250 18 [email protected]. We maken kennis en zoeken naar een oplossing voor jouw hulpvraag.

Als het huishouden je vaak te veel wordt

Gezinshulp helpt drukbezette gezinnen en mantelzorgers

Hulp in het huishouden kan je leven heel wat aangenamer maken. Er zijn verschillende rede-nen om een beroep te doen op extra ondersteuning. De combinatie van werk en gezin weegt zwaar. Misschien kun je na een operatie bepaalde taken (tijdelijk) niet meer opnemen of werd er iemand in je gezin ziek. Er kunnen ook psychische moeilijkheden of bepaalde sociale omstan-digheden zijn waardoor je huishoudelijke ondersteuning nodig hebt. Soms maakt huishoudelijke hulp het mogelijk langer thuis te wonen. Mantelzorgers zoals familie, buren en vrienden worden vaak zwaar belast. Ook hier kunnen verzorgenden verlichting bieden en hun taken aanvullen of tijdelijk vervangen. In al deze situaties kan Gezinshulp van het OCMW hulp bieden.

“Het aantal uren hulp is afhankelijk van je hulpvraag. Dit kan variëren in blokken van 2 tot 4 uur„

“De verzorgenden zijn flexibele, warme mensen die zien wat er nodig is. „

Page 10: Zwijndrecht infomagazine april 2014

KadobonZwijndrecht

WIJ VERKOPEN

101010

Elke stemgerechtigde Belg is verplicht om te gaan stem-men. Maar als je om één of andere reden verhinderd bent, dan kun je een andere kiezer in je naam laten stemmen.

Wanneerkunjebijvolmachtstemmen?Voor een aantal redenen kun je volmacht geven aan een ande-re kiezer. in al deze gevallen heb je een volmachtformulier en een attest nodig dat bewijst dat je zelf niet kunt gaan.

•Jebentwegensmedischeredenennietinstaatomtegaan stemmen.

Voeg een medisch attest bij de volmacht (opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag het attest niet afgeven).

•Jebentomberoeps-ofdienstredeneninhetbuiten-land. Ook de leden van je gezin of je reisgezelschap die met jou in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven.

Voeg een attest van je werkgever bij de volmacht.

•JebentinBelgië,maarmoetopdedagvande verkiezingen werken.

Voeg een attest van je werkgever bij de volmacht. In dit attest bevestigt je werkgever dat je om beroeps- of dienstre-denen niet kunt gaan stemmen.

•Jijzelfofiemandvanjegezindiebijjouwoont,oefenthetberoep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.

Voeg een attest bij de volmacht waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je woont.

•Jeverblijfttengevolgevaneenrechterlijkemaatregelin een strafinrichting.

Voeg bij de volmacht een attest van de directie van de strafinrichting.

•Jegeloofsovertuiginglaatjeniettoeomtegaan stemmen.

Voeg een attest van je religieuze overheid bij de volmacht.

•Jebentstudentenkuntomstudieredenennietgaanstemmen.

Voeg een attest van de directie van de school bij de vol-macht.

•Jeverblijftomprivéredenentijdelijkinhetbuitenland. Voeg een bewijs van je tijdelijk verblijf in het buitenland

bij de volmacht, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je woont.

Aanwiekunjeeenvolmachtgeven?Je kunt een volmacht geven aan iedere andere kiezer. Deze kiezer hoeft geen familielid te zijn en hoeft niet in de gemeen-te te wonen waar hij de stem via volmacht moet uitbrengen. Wel kan één persoon niet meer dan één volmacht krijgen.

Hoegeefjeeenvolmacht?Vul het volmachtformulier in en onderteken het allebei (jijzelf en de volmachtkrijger). Dit formulier kun je afhalen in het administratief centrum. Je kunt het binnenkort ook vinden op www.zwijndrecht.be of op www.verkiezingen.fgov.be.

De persoon die in jouw plaats stemt, geeft dit ingevulde formulier af aan de voorzitter van het stembureau waar jij zou moeten gaan stemmen (dit staat op je oproepingsbrief), samen met het attest dat bewijst dat je niet kunt gaan stemmen. Hij moet daarnaast aan de voorzitter ook nog zijn eigen identiteitskaart en zijn eigen oproe-pingsbrief voorleggen.

Watalsjelievergeenvolmachtwilgeven?Kun je om één van de wettelijke opgesomde redenen (vb. ziekte, invaliditeit, beroeps- of dienstredenen, vakantie in het buitenland…) niet zelf gaan stemmen en je wenst bovendien geen volmacht te ge-ven? Bezorg dan je oproepingsbrief samen met het attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kunt gaan, op voorhand aan de dienst Bevolking.

Ben je met vakantie in het buitenland, dan kun je bij de dienst Bevol-king of op www.zwijndrecht.be een document vinden dat je in het buitenland laat afstempelen op de dag van de verkiezingen. Je geeft dit formulier, samen met je oproepingsbrief, bij je terugkeer naar België af bij de dienst Bevolking.

meer inFodienst Bevolking - 03 250 48 [email protected] - www.verkiezingen.fgov.be

Verkiezingen op 25 mei 2014 Jekuntnietgaanstemmen?Geefvolmacht

Page 11: Zwijndrecht infomagazine april 2014

KadobonZwijndrecht

WIJ AANVAARDEN

KadobonZwijndrecht

WIJ VERKOPEN

VrijwiLLigers geZocht Voor orgAnisAtie VerkieZingen

Zwijndrecht heeft je nodigtelkens er verkiezingen zijn, kan de gemeente rekenen op een aantal geëngageerde burgers die zich vrijwillig inzetten om de verkiezingen goed te helpen organiseren. Deze mensen worden aangesteld als voorzitter, secretaris of bijzitter van een stem-bureau. ze erkennen de grote waarde van onze democratie waarbij je als burger mee het beleid bepaalt. Door ons een paar uurtjes te komen helpen, dragen ze hun steentje bij. ze krijgen een degelijke ondersteuning en een goede voorbereiding van het gemeentepersoneel. er is een kleine vergoeding, maar de meesten doen het uit engagement en vaak ook voor de fijne sfeer in de stembureaus.

toch hebben we elke keer nog extra mensen nodig. Wil jij de gemeente en de democratie ook een handje helpen, neem dan snel contact op met Kathleen staes, diensthoofd Burgerzaken, die verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen. Ook als je vooraf nog extra informatie wil, kun je bij haar terecht.

meer inFoKathleen staes - dienst Burgerzaken03 250 48 32 - [email protected]

1111

ALLe hAndeLAArs AAnVAArden kAdobon

Vanaf 1 april geniet je van onbeperkte zwinkelvreugde met de Kadobon zwijndrecht. Je kunt de bon vanaf dan uitgeven bij elke winkel en horecazaak. Bovendien kun je nu ook Kadobons aankopen in het admini-stratief centrum. Voortaan zijn er dus twaalf verkooppunten.

• Administratief centrum Onthaal, Binnenplein 1 • Drankencircus, Polderstraat 67• Haarstudio Gilberte, Dorp West 40• ING Zwijndrecht, Dorp West 5• Prima Heyrman-Vermeulen, Laarstraat 113• Schmidt Elektro, Statiestraat 102• SPAR, Statiestraat 79• Klasseslager Van Der Weken-Adriaenssens, Statiestraat 53• Vonkel & Co, Statiestraat 88• Wijnimport Maes-Braem, Statiestraat 36• Fietsen V.M.B., Heirbaan 5• ING Burcht, Pastoor Coplaan 270

meer inFo03 250 48 15 – [email protected]

11

Page 12: Zwijndrecht infomagazine april 2014

SenIOrenreISOP13MeI

mAriemont en binche na een ontbijt word je verwacht aan het Koninklijk museum van mariemont. Het ligt in een prachtig engels park en biedt een verrassende kijk op het verleden van Henegouwen, onder andere door ‘s werelds mooiste collectie Doorniks porselein. na de middag leidt een gids je door Binche met zijn mooie stadsomwalling en belfort. als afsluiter kun je nog genieten van een broodmaaltijd.

Het vertrek is om 8 u. voorzien aan het Kerkplein in Burcht of op de parking van de sporthal in zwijndrecht.

• 45 euro voor inwoners van zwijndrecht• 50 euro voor niet-inwoners die lid zijn van een

vereniging in zwijndrecht of Burcht• 25 euro met Vrijetijdspas

Ontbijt met koffie, middagmaal en broodmaaltijd met koffie zijn inbegrepen. alle andere dranken zijn niet inbegrepen.

insCHRiJVen van dinsdag 8 april tot vrijdag 25 april vrijetijdsbalie, Binnenplein 1 of OC ‘t Waaigat, Kerkplein 1 tijdens de openingstijdenOpgelet, de diensten zijn gesloten op paasmaandag 21 april.

meer inFo03 250 49 30 - [email protected]

VerkeersLessen Voor senioren woensdag21mei:Opfrissingverkeersregels enlokalesituatiesFris je kennis van de verkeersregels op en leer de nieuwigheden kennen. moeilijke lokale verkeerssituaties komen aan bod.

maandag26mei:preventiefrijdenmetdewagen elke autobestuurder kan maatregelen nemen om de risico’s op een ongeval of pech te verkleinen. een aangepaste rijstijl en een goede conditie van de autobestuurder zijn hierbij van groot belang. als het ondanks alle tips toch foutloopt, leer je hier hoe je het beste handelt.

maandag2juni:verkeersvaardigheidmetdewagen Je verneemt hoe je op elke leeftijd een veilige autobestuurder kunt blijven. Wat is de invloed van leeftijd op de rijvaardigheid? gericht waarnemen, de factor snelheid en moeilijkere manoeuvres uitvoe-ren, komen aan bod.

De lessen zijn telkens van 9.30 u. tot 11.30 u. Je kunt inschrijven voor één of meerdere lessen. 6 euro per les, één koffie of thee inbegrepen. inschrijven aan de balie van het dienstencentrum vanaf 31 maart. Betalen bij inschrijving.

in samenwerking met de seniorenraad zwijndrecht, VaB sint-niklaas, Vlaamse stichting Verkeerskunde en Verenigingen voor Verkeersveiligheid

meer inFoHoutmere - 03 250 18 36 - [email protected]

12

Page 13: Zwijndrecht infomagazine april 2014

13

inFosessie

Zo LAng mogeLijk ZeLFstAndig wonen

iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wat maakt dat iemand zich ‘thuis’ voelt? Wat zijn de elementen van het wonen? Hoe bepaalt het gezinsbudget ons wonen? Wat is zelfredzaamheid?

tijdens deze infonamiddag kom je meer te weten over veiligheid in en om je woning, valpreventie, thuiszorg, het lokaal dienstencentrum, aangepast wonen, mantelzorg, de zorgverzekering, seniorenflats en woonzorgcentra.

maandag19meiom14u.dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27Vooraf inschrijven verplicht

inschrijven kan vanaf 31 maart aan de balie van het dienstencentrum Houtmere.4 euro, één koffie of thee inbegrepenBetalen bij inschrijvingin samenwerking met Vormingplus antwerpen.

meer inFo03 250 18 36 [email protected]

inFosessie

SInGleZIJn, mAAr niet eenZAAmBen jij een happy single? Het lijkt een taboe om het tegenovergestelde toe te geven. Want wat als je niet zo gelukkig bent met je vrijgezellenbe-staan en je je vaak alleen voelt? Dit vervelende gevoel kan angst, depressie, slaapproblemen en hart- en vaatziekten veroorzaken. Redenen ge-noeg om iets aan je eenzaamheid te doen. Maar hoe pak je dat aan?

Tijdens deze infosessie werken we samen een stappenplan uit om het gevoel van alleen te zijn te doorbreken.

maandag 5 mei om 14 u.dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27

Inschrijven vanaf 31 maart aan de balie van het dienstencentrum Houtmere.4 euro, één koffie of thee inbegrepen.Betalen bij inschrijvingIn samenwerking met Vormingplus Antwerpen

meer inFo03 250 18 36 - [email protected]

Page 14: Zwijndrecht infomagazine april 2014

14

Tussenluwte enHalveMaan

woonZorgcentrum crAeyenhoF in oPbouw

In enkele vorige infomagazines kwam je meer te weten over de historische benamingen van ruimten en lokalen in het nieuwe woonzorgcentrum Craeyenhof. Er werd echter ook aandacht geschonken aan de historische plaatsnamen.

DeluwteDe eerste verdieping in het nieuwe woonzorgcentrum zal de bewoners van de beveiligde afdeling huivesten. Deze is voor-namelijk bestemd voor mensen die lijden aan diverse vormen van dementie. Hiervoor viel de keuze op De Luwte.

aan de oever van de schelde waren er vroeger meer dan nu beschutte inhammen waar het heerlijk zitten was. men vertoefde er ‘uit de wind’, in de luwte. in overdrachtelijke zin willen we ook de ouderen die aan dementie lijden, een ankerplaats bieden, uit de wind van het jachtige bestaan. Dat deze afdeling in het huidige Herleving deze naam al droeg en ondertussen naambekendheid heeft, is zeker meegenomen.

HalveMaanVoor de tweede verdieping waar vooral fysiek afhankelijke bewoners zullen wonen, koos men voor de naam van een mooi landschappelijk gegeven in zwijndrecht: de Halve maan.

Tussen het Fort Sint-Marie en het Fort van Zwijndrecht werd tussen 1870 en 1880 een militaire verdedigingslinie gemaakt. De Halve maan met de Defensieve Dijk ligt op de grens tussen Melsele (Beveren) en Zwijndrecht. De uitgraving voor de dijk vormde een lange verdedigingsgracht: het Lange Eind. Hierop bevonden zich twee schansen (verdedigingsposten of lunetten): de Halve Maan en de Put van Fien. Zo ontstond het zogenaamde Verschanst Kamp Linkeroever, deel van de vesting antwerpen. in 2001 kocht de gemeente zwijndrecht de oude verdedigingsdijk aan de Halve maan. Het volledige zuidelijk deel is een beschermd landschap.

De keuze voor Halve maan is driërlei: de plaats aan het water mét recreatie (viswater), de link met Zwijndrecht en tevens het beeld van de maan in combinatie met de tweede en hoogste verdieping.

meer inFoWoonzorgcentrum Herleving 03 250 18 [email protected]

Page 15: Zwijndrecht infomagazine april 2014

1515

eentweedeleven voorinformaticamateriaal

cLose the gAPDe gemeente en het OCMW vervangen jaarlijks een deel van hun computerpark om de nieuwe ontwikkelingen te blijven volgen. Dit heeft tot gevolg dat er telkens verouderde, maar nog wel functionerende, toestellen worden afgeschreven. Ze zullen voor de verwerking samenwerken met Close the Gap.

Close the Gap is een vereniging zonder winstoogmerk die afgedankt informaticamateriaal verzamelt voor hergebruik door projecten in de derde wereld of voor educatieve initiatieven in de Benelux. Dit heeft verschillende voordelen. Het oude materiaal krijgt bij hen een tweede leven als een vorm van ontwikkelingshulp. De gegevens op het overgedragen materiaal worden zorgvuldig verwijderd. Niet herbruikbaar materiaal wordt professioneel vernietigd. Achteraf wordt al het materiaal steeds gerecycleerd zodat het niet voor een nodeloze belasting van het milieu zorgt.

meer inFo dienst ICT – 03 250 49 27 – [email protected] www.close-the-gap.org

1515

Sportseizoen 2014-2015 Reserveer je sportterrein voor 1 mei

De Zwijndrechtse sportaccom-modatie is er voor iedere inwo-ner van Zwijndrecht. Je hoeft dus niet noodzakelijk bij een club aangesloten te zijn om je eens een uurtje in het zweet te werken. Je kunt sportterreinen reserveren voor een volledig seizoen. Het sportseizoen loopt van 16 augustus tot en met 30 juni.

Vul het aanvraagformulier voor het gebruik van de gemeente-lijke sportinfrastructuur in. Je vindt het formulier op www.zwijndrecht.be of bij de sportdienst, Fortlaan 10. Bezorg je aanvraag voor 1 mei aan de sportdienst.

meer inFo03 250 49 70 [email protected]

Jeugdcentrum Den Trechter terug voor de jongeren

Vanaf 1 juli 2014 zullen de voorwaarden om de polyva-lente zaal van den trechter te kunnen huren veranderen. De polyvalente zaal zal niet meer zomaar door iedereen kunnen gehuurd worden, maar vooral door jongeren. De gemeente wil op die manier opnieuw de kaart van de jongeren trekken en hen terug meer de kans ge-ven om de polyvalente zaal te huren. Het nieuwe reglement vind je op www.zwijndrecht.be of vraag het bij de jeugddienst.

meer inFo03 250 49 83 [email protected]

Beiaardfeesten, braderij en kermis in Burcht

Schrijf alvast in je agenda: • Beiaardfeesten door Burcht

Leeft op het Kerkplein op 3 en 4 mei

• Braderij Burcht op 4 mei• Meikermis op het KaaipleinTer gelegenheid van de meiker-mis is het Kaaiplein verkeers- en parkeervrij van dinsdag 29 april om 19 u. tot dinsdag 6 mei 2014 om 6 u.

meer inFo03 250 48 15 [email protected]

FietsgraveringLaat je fiets niet aan zijn (s)lot over

in de strijd tegen diefstal is een fietsgravering een uitstekend hulpmiddel. Een fietsendief is niet erg tuk op een gemerkte fiets. Wordt je fiets toch gestolen, dan kun je onmiddellijk gecontacteerd worden als hij teruggevonden is.Op woensdag 23 april kun je vanaf 14 u. je fiets laten graveren in dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27. Deze fietsgravering is gratis en staat open voor iedereen.

In samenwerking met lokale politie Zwijndrecht.

meer inFo03 250 18 36 [email protected]

Page 16: Zwijndrecht infomagazine april 2014

1616

tennis en AtLetiek in sPortPArk de wALLenReserveren mogelijk vanaf 1 april

Van 1 april tot 15 september kun je weer buiten sporten in sportpark De Wallen aan de Heirbaan. Wil je een uurtje ten-nissen op één van de zes tennisterreinen of werk je je graag in het zweet op de atletiekpiste?

in het sportpark vind je vier gravelterreinen en twee terreinen op basis van kunststofgravel waar je ook bij minder goed weer kunt tennissen. tennisrackets kun je ter plaatse huren, voorzie wel aangepast sportschoeisel.Op de atletiekpiste kun je niet enkel terecht om te lopen. Ook verspringen, hoogspringen, kogelstoten en discuswer-pen behoren tot de mogelijkheden.

OpeningstijdenHet sportpark is alle weekdagen open van 11 tot 21 u. tijdens het weekend en op feestdagen van 10 tot 18 u.

meld je voor het sporten steeds aan bij de toezichter aan de tennischalet. Hier kun je gratis gebruikmaken van de kleedkamers en de douches.

Tarieventennis: 6 euro per uur of een 12-beurtenkaart voor 60 euroatletiekpiste: 5 euro per uur of een zomerabonnement voor 45 euro

reserVerenter plaatse aan de tennischaletsportdienst - 03 250 49 73tennistoezichter - 0476 99 40 [email protected]

Page 17: Zwijndrecht infomagazine april 2014

In juli en augustus organiseert de sportdienst verschil-lende watersportkampen in samenwerking met de sportregio Rivierenland. Voor deze kampen kun je nu al inschrijven. Omdat er ook in andere gemeenten inschrijfpunten zijn en het aantal deelnemers beperkt is, kun je maar beter snel inschrijven.

De watersportkampen voor 10- tot 14-jarigen vinden plaats in het Bloso-watersportcentrum Hazewinkel in Willebroek. Maak je keuze uit de basis- en evolutie- cursussen windsurfen, zeilen of kajak.

14- tot 18-jarigen kunnen deelnemen aan wind- surfcursussen basis en evolutie in het provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker in Mechelen. Een overzicht van alle kampen vind je op www.zwijndrecht.grabbis.be. Per watersportkamp betaal je 120 euro.

meer inFo03 250 49 74 - [email protected]

tennisLessen Voor VoLwAssenen

17

regionALe wAtersPortkAmPenschrijF je nu AL in

inschrijVenvanaf 1 aprilwww.zwijndrecht.grabbis.be sportdienst of vrijetijdsbalie

Vanaf eind april kun je deelnemen aan tennislessen voor volwassenen in sportpark De Wallen. De cursussen worden geleid door gediplomeerde tennisleraren en bestaan uit vier initiatielessen op maandagnamiddag of zeven lessen volgens niveau op dinsdagavond. Je wordt ingedeeld in een groepje van maximaal vier personen per lesgever. maandag5-12-19-26 meivan 14 tot 15 u. of van 15 tot 16 u.gratis, want Bloso subsidieert deze cursus ter bevordering van bewegen bij 50-plussers

dinsdag29 april, 6-13-20 en 27 mei, 3 en 10 junivan 19 tot 20 u. of van 20 tot 21 u.35 euroi.s.m. tennisschool advantage

alle lessen vinden plaats op de buitenterreinen van sport-park De Wallen, Heirbaan in Burcht. Bij regenweer vindt de les plaats op een andere datum. gebruik materialen en verzekering is inbegrepen in het lesgeld.

meer inFo03 250 49 74 [email protected]

inschrijVen vanaf dinsdag 8 april om 17.30 u. vrijetijdsbalie, Binnenplein 1 of sportdienst, Fortlaan 10

Page 18: Zwijndrecht infomagazine april 2014

erfGOeDDAG2014: grenZeLoos!Grenzeloze Zwijndrechtenaren stellen hun erfgoed, verhalen en tradities voor. Niet toevallig in het jaar waarin vijftig jaar migratie wordt herdacht, zet Erfgoeddag stevig in op de mee gemigreerde tradities, de cultuur en het erfgoed van vele mensen.

Ook in Zwijndrecht hebben we een brede waaier aan culturen, nationaliteiten en etnische achtergronden die kleur geven aan onze samenleving en gemeenschap. Weet jij bijvoorbeeld wat de hennatraditie allemaal inhoudt, of wat de link is tussen België en de nationale held van de Filippijnen?

exotischerfgoedOp deze Erfgoeddag hebben we zeer expliciet aandacht voor al het exotische erfgoed van verschillende van onze inwoners. Traditioneel kunnen we ons een en ander voorstellen bij wat we beschouwen als ons erfgoed. Het zit in verhalen, tradities en feesten, in kledij, de keu-ken, sport en spel, voorwerpen, muziek, literatuur en

geschiedenis. Zelden staan we er bij stil dat mensen die zich hier hebben gevestigd eveneens een pak tradities, gewoontes en erfgoed meebrengen. Hun erfgoed blijft helaas dikwijls verborgen of onzichtbaar, omdat we het ook letterlijk haast nooit te zien krijgen. Onbekend, maar dus zeker niet langer onbemind.

Ontmoeten,luisterenenmeedoenTijdens Erfgoeddag kun je een hele dag terecht in OC ’t Waaigat. Hier ontdek je de verhalen van deze mensen, maar je kunt hen ook ontmoeten en meedoen met verschillende activiteiten.

zondag 27 april van 10 tot 18 u.OC ’t Waaigat, Kerkplein 1

meer inFo03 250 49 52 [email protected]

18

zonDAG 27 APRIL

Page 19: Zwijndrecht infomagazine april 2014

week VAn de AMATeurKunSTen: de groote kunst!

De 19e editie van de WAK staat in het teken van de Groote Kunst! Traditiegetrouw pakken we uit met de telkens fel gesmaakte tentoonstelling die dit jaar stilstaat bij 100 jaar Groote Oorlog. Maar er is meer. De WAK verdiept en verbreedt en pakt dit jaar uit met een heel mooi slotweekend.

•TenTOOnSTellInG Wat is kunst in oorlogstijd ? Hoe reflecteert

oorlog zich in de kunst? Is er een link tussen kunst, vrede en verzoening? Het thema gaat een stuk verder en neemt je daarnaast ook mee op een boeiende tocht langsheen groots opge-zette en monumentale kunstprojecten.

Een dertigtal kunstenaars in de meest diverse disciplines toont zich, heel puur en soms een tikkeltje gedurfd in onze jaarlijkse WAK-ten-toonstelling.

oC ‘t Waaigat di 13.30 tot 19.30 u. | wo, do, vr en zo 13.30 tot

17 u. | za 10 tot 17 u. Geslotenop1mei•gratistoegang

•THeATer Op zaterdag 10 en zondag 11 mei kun je

in OC ’t waaigat terecht voor het theater- weekend van Leuteke, de kweekvijver van jong toneeltalent in onze gemeente. Met hun stuk SmakeLIJK brengen ze een doldwaze persiflage op het overaanbod aan kookprogramma’s op TV. Jeroen Meus en Piet Huysentruyt zullen na dit weekend nooit meer dezelfden zijn…

oC ‘t Waaigat za 10 mei om 20 u. | zo 11 mei om 15 u. 6 euro vvk OC ’t Waaigat, 7 euro kassa

meer inFo www.toneel-leute.org

•MuZIeK Wie meer beroerd wordt door de gevoelige

gitaarsnaar, kan dan weer terecht in Jeugdhuis Den Trechter. Hier tonen de leerlingen van het Vrij Muziek Atelier hun kunnen tijdens het eer-ste leerlingenconcert. Het begin van een mooie traditie?!

JH Den trechter, Dorp Oost 42 zo 11 mei om 14 u. gratis toegang

meer inFo 03 250 49 50 - [email protected]

19

25 APRIL – 11 MEI

Page 20: Zwijndrecht infomagazine april 2014

Debibliotheekaanhuis

Ben je ziek, heb je een handicap of ben je slecht te been? En zou je toch graag gebruikmaken van de bibliotheek? Dan kan de bibliotheek naar jou komen.

een vrijwilliger komt bij jou thuis. Je bespreekt met hem of haar welke boeken of andere bibliotheekmaterialen je wenst, hoe vaak je ze wil ontlenen en hoeveel. Dezelfde vrijwilliger brengt het gevraagde bij je thuis en haalt het daarna weer op.

ServicezonderextrakostenJe kunt boeken, strips, groteletterboeken, luisterboeken, Daisy-boeken, cd’s en dvd’s ontlenen.Deze dienstverlening is gratis. Je betaalt alleen een jaarlijks lid-geld van 5 euro, net als de andere leners. Ook boeken ontlenen is gratis. Voor cd’s en dvd’s betaal je het gebruikelijke leengeld: 0,50 euro voor een cd en 1 euro voor een dvd.Wil je gebruikmaken van deze dienstverlening? Neem dan contact op met de bibliotheek.

VrijwilligersgezochtDe bibliotheek is ook steeds op zoek naar vrijwilligers die wil-len langsgaan bij de gebruikers van de bibliotheek aan huis. Je maakt samen met de gebruiker een wenslijstje, je brengt de gevraagde materialen aan huis en je bezorgt ze later terug aan de bibliotheek. meld je aan bij de bibliotheek als je wil meehelpen.

meer inFoaan de balie van de bibliotheken 03 250 49 40 [email protected]

De boekendienst zoekt nog vrijwilligers die de materialen aan huis brengen.

De boekendienst brengt ook luister- en Daisyboeken aan huis.

20

Page 21: Zwijndrecht infomagazine april 2014

LeZing door PAtrick VAn gomPeL

striPs… AhA! de wereLd VAn het beeLdVerhAAL

sint-jAnskunstVrienden

tentoonsteLLing VAn de mAAnd

VTM-journalist Patrick Van Gompel geeft je een uitbundig overzicht van de internationale geschiedenis van het beeldver-haal. Het ontstaan, de grote voorbeelden en successen, het Belgisch, Brussels, Waals en Vlaams aandeel.

Deze boeiende geschiedenis doorspekt hij met indrukwek-kende en veelal onbekende cijfers. Hij legt het economische plaatje uit, onthult wie hoeveel verdient aan een stripalbum en wat de stripbusiness voorstelt. Kortom, een wervelende tocht door de stripwereld. en natuurlijk vergeet hij Jean Van Hamme niet, wellicht de belangrijkste Belgische stripscenarist. Hij werd in januari 75 jaar. Van hem zijn onder andere de suc-cesvolle stripreeksen Thorgal, XIII, Largo Winch en de briljante one-shots De Chninkel en Bloedbruiloft.

dinsdag 22 april om 20 u.bibliotheek zwijndrecht - toegang 5 euro

meer inFobibliotheek - 03 250 49 40 [email protected]

Volg Patrick Van Gompel op Twitter: @PVanGompel

Deze groep van een twintigtal amateurkun-stenaars bestaat bijna dertig jaar. Ze stellen samen tentoon en ze bezoeken geregeld zelf musea en tentoonstellingen. De meeste leden wonen in Beveren en Zwijndrecht. Deelnemen-de kunstenaars zijn deze keer Germaine De Raedt (Zwijndrecht), Bea Schelfhout (Beveren) en Wilfried Janssens (Zwijndrecht). Je kunt hun schilderijen in acryl en olieverf en een paar grafische werken komen bewonderen in de bibliotheek.

Wil jij ook graag eens exposeren in de biblio-theek, alleen of met een groep?

Neem dan contact op met de bibliotheek. Meld je aan de balie, 03 250 49 40, [email protected]

21

Page 22: Zwijndrecht infomagazine april 2014

222222

FiLm

het VijFde seiZoenwoensdag23aprilom20u.Studiorubens,Statiestraat86

Het Vijfde seizoen is het sluitstuk van een trilogie over de relatie tussen mens en natuur. De twee eerdere films zijn Khadak en Altiplano. Van Mongolië naar Peru eindigt de trilogie in België, meer bepaald in de Condroz, de achter-tuin van beide regisseurs. een haan kraait niet meer, koeien geven geen melk meer, bomen vallen om, een folkloristisch vuur vat geen vlam. is dit het begin van de apocalyps?

met prachtige beelden baadt de film in een magisch- realistische sfeer. mooi, maf, intrigerend, akelig, naïef en gekunsteld, leidt de film naar een nieuw niveau van kijken, begrijpen en nadenken.

Regisseur: Peter Brosens, Jessica Woodworth

Kaarten: 3 euro (vvk/waccobon/-26/+55/groepen) en 4 euro (kassa)

reserVAties en inFoOC ‘t Waaigat - 03 250 49 [email protected] - www.waaigat.be

concert

het tweede striPconcert Jan De Smet & Kim Duchateauzondag6aprilom15u.

Jan en Kim brengen een vernieuwd liedjesprogramma met daar-aan gekoppeld originele tekeningen die het publiek live tot stand ziet komen. muzikale omnivoor Jan De smet en cartoonist Kim Duchateau presenteren een geweldige nieuwe amusementsformule: het stripconcert. Jan brengt kinderliedjes van alle tijden op accordeon, banjo, ukelele en gitaar. Bekende liedjes en vele nieuwe nummers wisselen elkaar af. Kim zit braaf naast Jan en maakt een ondeugende tekening bij elk liedje. De beelden worden megagroot op een scherm achter Jan en Kim geprojecteerd.zot, vermakelijk en verrassend.

Kaarten kind: 3 euro (vvk/waccobon/groepen) en 4 euro (kassa)Kaarten volwassene: 6 euro (strippenkaart/-26/+55/waccobon/groepen), 7 euro (vvk) en 10 euro (kassa)

reserVAties en inFo OC ‘t Waaigat - 03 250 49 [email protected] - www.waaigat.be

2222

Page 23: Zwijndrecht infomagazine april 2014

FiLm

mens en VLeesBILTzaterdag5aprilom20u.

Tussen 1918 en 1924 beet Fritz Haarmann, een beenhou-wer uit Hannover, 27 jongemannen de keel over. Hij verkocht hun vlees als varkensvlees op de zwarte markt. Vlak voor zijn terechtstelling wordt Haarmann door een gerechtspsychiater ondervraagd.

Uit de historische notulen distilleerde oud-zwijndrechtenaar en acteur gert Winckelmans de tekst voor de voorstelling. is de beschuldigde toerekeningsvatbaar? Wie is de mens achter de misdaden? Produceren wij deze verschrikkingen? Waarom? Kunnen wij hieruit iets leren over het mensdom?

Spel: tom Van Bauwel, Vincent van meenen, gert Winckelmans

Productie: BILT vzw, in coproductie met Arenberg

Kaarten: 6 euro (strippenkaart/-26/+55/groepen/wacco-bon), 7 euro (vvk) en 10 euro (kassa)

reserVAties en inFoOC ‘t Waaigat - 03 250 49 90 - [email protected] www.waaigat.be

concert

sAxoFoonorkest VAn Zwijndrecht Heilig Kruiskerk Zwijndrechtzondag26aprilom20u.

Het Saxofoonorkest is een orkest met symfonische bezetting waarbij de saxofoons veelal de rol van de strijkers vervullen, wat een uniek geluid oplevert. Het saxofoonorkest begon ooit in de 19e eeuw als een fanfare, maar maakte eind jaren ‘80 de overgang naar een orkest. tijdens het kerkconcert levert het saxofoonorkest van zwijn-drecht een staalkaart van hun kunnen. ze brengen onder meer een toccata en fuga van Bach. maar ook een fragment uit de 9e symfonie van Dvorak staat op het programma. Filmmuziek uit The Incredibles zorgt voor enige ontspanning. Het saxofoonorkest van zwijndrecht kijkt uit naar jullie reactie op hun versie van the Bermuda triangle, een recente com-positie van de jonge componist José Alberto Pina. Met deze compositie nemen ze deel aan het concours van de provincie antwerpen. Het saxofoonorkest van zwijndrecht staat onder leiding van dirigent Kevin Verlaeckt.

Kaarten: 6 euro (strippenkaart/-26/+55/waccobon/groepen), 7 euro (vvk) en 10 euro (kassa)

© Selina De Maeyer

23

reserVAties en inFo OC ‘t Waaigat - 03 250 49 [email protected] - www.saxofoonorkest.com

Page 24: Zwijndrecht infomagazine april 2014

Zwinkelfacebooker vandemaandSylvianneisZwinkelfan

Sylvianne Dewilder legt uit waarom ze een fan is: “Ik waardeer de persoonlijke benadering en de vriendelijke goeiendag van de handelaars. Het is niet zo jachtig, de winkeliers nemen de tijd om je bedienen. In sommige winkels kom ik al van toen ik nog een kind was.

Hou de facebookpagina in de gaten: www.facebook.com/zwinkelen

Wiljijookgraageensde Zwinkelenpaginabeheren?Stuur snel een mailtje naar [email protected]. Stel je kort voor en bezorg ons een leuke foto. Of bel naar 03 250 48 15. Om je op weg te helpen, krijg je een Kadobon Zwijndrecht en een veertigtal kortingsbons van handelaars die je vrij mag besteden.

Baye Laye is een ervaren Senegalese visser. De zeeën zijn overbevist, in eigen land lukt het niet meer. enkel via landgenoten in het buitenland komt er nog geld binnen. De economische crisis wurgt hem. Hij hapt dan ook toe wanneer een mensensmokkelaar hem vraagt als kapitein op een boot om vluchtelingen naar de Canarische eilan-den te brengen.

La Pirogue is een meeslepend drama over illegale migra-tie. De titel verwijst naar de vrolijk beschilderde houten vissersboten, waar het grootste deel van de film zich afspeelt. Dit is ook een hommage aan de duizenden afrikanen die probeerden om de oceaan over te steken maar het niet haalden.

De film wordt voorafgegaan door de kortfilm Baghdad Messi.

woensdag 9 april om 20 u. Studio Rubens, Statiestraat 864 euro, 3 euro in voorverkoop bij de Wereldwinkel.

LA PirogueEen Senegalese film van Moussa Toure

24

Page 25: Zwijndrecht infomagazine april 2014

Uit in zwijndrecht

25

Di01totwo30.04Tentoonstelling van de maand Sint-Janskunstvriendenorganisatie: bibliotheek Plaats: bibliotheek Info: 03 250 49 40 - [email protected]

Di01.04Rok makenorganisatie: Femma Burcht Plaats: Waaigat (1/4), Kerkstraat 50 (22/4 en 29/4) Uur: 19.30 u. Info: Nel De Groot, 03 252 64 96

Di01.04Bingo!organisatie: Okra Burcht Plaats: mouterij Uur: 13.30 u. Info: Lea Van der Meiren, 0474 40 46 40 of [email protected]

Di01.04Bloemschikken: lentecreatieorganisatie: VELT Den Bumpt Plaats: ’t Fakkeltje Uur: 19.30 u. Info: Carine Verhelst, 03 253 03 15 De nodige materialen worden later per brief meegedeeld. Leden 1 euro, niet-leden 3 euro

Di01.04Start wekelijkse fietstochtenorganisatie: Okra zwijndrecht Plaats: vertrek aan de Heilig Kruiskerk Uur: 13.30 u. Info: Louis Van Acker, 03 252 95 08

Wo02.04De Grote zwijndrechtse Taalstrijdorganisatie: Bibliotheek Plaats: OC ‘t Waaigat Uur: 19.30 u. taalliefhebbers uit Belgisch en nederlands zwijndrecht nemen het op tegen elkaar in deze spannende taalquiz met vragen over spelling, etymologie, literatuur, maar ook over liedjesteksten, boekverfilmingen enz. Wie wordt dit jaar het taalvaardigste team? Kom kijken en supporteren. Ook het publiek kan meedoen met enkele vragen én een prijs winnen. gratis toegang.

Wo02.04open vergadering derdewereldraad Voorstelling ontwikkelingsprojectenorganisatie: derdewereldraad Plaats: administratief centrum Uur: 20 u. Info: 03 250 49 30 [email protected]

Wo02.04Confituur maken: speciale combinatiesorganisatie: Femma Zwijndrecht Plaats: Oude Pastorij Uur: 19.30 u. Info: miet Vercauteren, 0473 29 00 72, [email protected]

Wo02.04Bingoorganisatie: Dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 14 u. Info: 03 250 18 36 [email protected]

Do03.04Bedrijfsbezoek Ibogemorganisatie: markant Plaats: ibogem, schaarbeekstraat 27, Beveren Uur: 14 u. Info: Rita Heyndrickx, 03 252 51 67, [email protected] Presentatie, rondleiding containerpark en kringloopwinkel

Do03.04Bezoek donorcentrum Antwerpenorganisatie: KVLV Plaats: donorcentrum antwerpen Uur: 10 u. Info: L. Adriaenssens, 03 252 46 47

Vr04.04Koffiestop ten voordele van Broederlijk Delenorganisatie: Fotoclub Optika Plaats: Oud gemeentehuis Uur: 20 tot 23 u. Info: Gerrit Janssens, 03 252 64 41 of [email protected] gelegenheid om een heerlijk kopje koffie te drinken terwijl je geniet van een digishow. in samenwerking met Broederlijk Delen

Za05.04Theater: Mens en Vlees

BILTorganisatie: OC ‘t Waaigat Plaats: OC ‘t Waaigat Uur: 20 u. Info: 03 250 49 90 [email protected] - www.waaigat.be

Zo06.04familievoorstelling: Het tweede stripconcert

Jan De Smet en Kim Duchateauorganisatie: OC ‘t Waaigat Plaats: OC ‘t Waaigat Uur: 15 u. Info: 03 250 49 90 [email protected] - www.waaigat.be

Ma07.04Lentekriebelsorganisatie: Okra Burcht Plaats: OC ’t Waaigat Uur: 12 u. Info: Lea Van der Meiren, 0474 40 46 40 of [email protected]

Di08.04Bloemschikkenorganisatie: Femma Brucht Plaats: Kerkstraat 50 Uur: 19.30 u. Info: L. Steur, 03 252 49 07

Di08.04Kegelenorganisatie: Femma Zwijndrecht Plaats: tramhalte Dorp Uur: 18.30 u. Info: Yoke tits

Di08.04Start inschrijvingen Seniorenreisorganisatie: gemeente en seniorenraad Plaats: administratief centrum vanaf 9 u. OC ‘t Waaigat vanaf 13.30 u. Info: 03 250 49 30 - [email protected]

Wo09.04feest: Lenteprikorganisatie: Okra zwijndrecht Plaats: eetzaal van De Krinkel Uur: 12 u. deuren open Konijn met pruimen en boterhammen met koffie a volonté. Optreden van amusant. Vooraf inschrijven. 10 euro Info: nicole Coppens, 03 254 11 79

Page 26: Zwijndrecht infomagazine april 2014

Uit in zwijndrecht

26

Wo09.04film: La Pirogueorganisatie: derdewereldraad Plaats: studio Rubens Uur: 20 u. Info: 03 250 49 30 - [email protected]

Do10.04Uitstap naar Leopoldsburgorganisatie: Okra zwijndrecht Uur: 8.15 u. vertrek Sporhal of Lidl Info: nicole Coppens, 03 254 11 79 Bezoek aan het militair domein Leopoldsburg na de koffie. Een rondrit en daarna een gamellenmaaltijd. museumbezoek in het oude ruiterijkamp, de houten Oskarkapel en vrij bezoek aan Leopoldsburg. Avondmaal inbegrepen. 48 euro.

Do10.04Bloemschikkenorganisatie: KVLV Plaats: Oud gemeentehuis Uur: 13.30 u. en 19 u. Info: Carine Verhelst, 03 253 03 15

Vr.11.04Digishow Sri Lanka door Michel Van Raemdonckorganisatie: Fotoclub Optika Plaats: Oud gemeentehuis Uur: 20 u. Info: Gerrit Janssens, 03 252 64 41 of [email protected]

Za.12&26.04Plantenruilorganisatie: VELT Den Bumpt Plaats: Heilig geesthoek 15 Uur: 10 u. en 11.45 u. Info: G. Lesire, 0497 97 02 12

Zo13.04Dagwandeling in het mooie Meerdaalwoudorganisatie: Wandelclub De stormvogels Plaats: zuid Dijleland Uur: parking Fortlaan om 8.30 u. (carpooling) Info: B. Heynderickx, 03 219 53 93

Ma14.04Kippenkaartingorganisatie: Houtmere i.s.m. Okra zwijndrecht Plaats: dienstencentrum Houtmere Uur: 13.30 u. Info: 03 250 18 36 [email protected]

Ma14.04optredens: Houden Vanorganisatie: Okra zwijndrecht Plaats: sportpaleis Uur: Vertrek met tram 3 om 13 u. Info: nicole Coppens, 03 254 11 79 Feestelijk optreden in het sportpaleis van gekende artiesten. tijdig inschrijven. 9 euro

Wo16.04Paasbingoorganisatie: Dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 14 u. Info: 03 250 18 36 [email protected]

Wo16.04Hobbynamiddagorganisatie: KVLV Plaats: strijkatelier Uur: 13.30 u. Info: H. Heyrman, 03 252 61 20

Do15.04Daguitstap naar Lokeren en Gentorganisatie: HVV grijze geuzen Waasland Info: Raymond Maes - [email protected] Voormiddag: bezoek EPC Eco Print Centrum in Lokeren. Lunch in Gent, nadien bezoek tentoonstelling Lang leve de TV: herbeleef 60 jaar televisie. Afsluitdrankje in het FC De Kampioenencafé.

Do17.04Bezinningorganisatie: Okra Burcht Plaats: Kerkstraat 50 Uur: 13.30 u. Info: Lea Van der Meiren, 0474 40 46 40 of [email protected]

Do17.04Wandelenorganisatie: Rust Roest Plaats: kerk zwijndrecht Uur: 13.30 u. Info: Lutgard D Hertog, 03 252 93 38

Ma21enwo23.04operette De Lustige weduwe

organisatie: Okra zwijndrecht Plaats: arenbergschouwburg antwerpen Uur: vertrek aan tramhalte Dorp om 13 u. Info: Roberta De Brabander, 03 252 87 87 22 euro. Vooraf inschrijven.

Di22.04Bloemschikkenorganisatie: Femma Zwijndrecht Plaats: Kerkstraat 50 Uur: 13.30 tot 16.30 u. en 19.30 tot 22 u. Info: Herna Smet, 03 252 57 36, [email protected] of Chris Van Berlo, 03 252 65 91, [email protected]

Di22.04Kookworkshop met Veerleorganisatie: markant Plaats: OC Boerenpoort in melsele Uur: 13.30 u. Info: Veerle Van Wetteren, 0496 61 86 55 of [email protected]

Di22.04Strips… Aha!

Lezing door Patrick Van Gompelorganisatie: bibliotheek Plaats: bibliotheek Uur: 20 u. Info: 03 250 49 40 – [email protected]

Di22.04ondersteuning oude tuinculturenorganisatie: VELT Den Bumpt i..s.m. De Wereldwinkel Plaats: ’t Fakkeltje Uur: 20 u. Info: ingrid melis, 03 254 17 74 of [email protected]

Wo23.04feestelijke operetteorganisatie: Okra Burcht Plaats: arenbergschouwburg antwerpen Uur: 14.30 u. Info: Lea Van der Meiren, 0474 40 46 40

Leden 22 euro, niet-leden 27 euro

Wo23.04Gratis fietsgraverenorganisatie: dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 14 u. Info: 03 250 18 36 [email protected]

26

Page 27: Zwijndrecht infomagazine april 2014

Wo23.04film: Het Vijfde Seizoenorganisatie: OC ‘t Waaigat Plaats: studio Rubens Uur: 20 u. Info: 03 250 49 90 – [email protected] – www.waaigat.be

Do24.04Dagreisorganisatie: Rust Roest Plaats: spothal zwijndrecht Uur: 8 u. Info: Lutgard D’Hertog, 03 252 93 38

Do24.04Gemeenteraadorganisatie: gemeente Plaats: administratief centrum Uur: 20 u. Info: 03 250 48 00 – [email protected]

Kijk op www.zwijndrecht.be voor de agendapunten.

Vr25.04Bezoek Red Star Line museum organisatie: Okra Burcht Plaats: Kerkplein Burcht Uur: 13 u. Info: G. Fabré, 03 252 76 65

Za26.04totzo11.05Week van de amateurkunsten: De Groote Kunst

Tentoonstelling, theater en muziekorganisatie: cultuurdienst Kijk op bladzijde 19 voor het volledige programma Info: 03 250 49 50 [email protected]

Za26.04Concert: Saxofoonorkest van zwijndrechtorganisatie: OC ‘t Waaigat i.s.m. OC ‘t Waaigat Plaats: Heilig Kruiskerk Uur: 20 u. Info: 03 250 49 90 [email protected] – www.waaigat.be

Zo27.04Recreatieve wandeling in oelegemorganisatie: Wandelclub De stormvogels Plaats: Oelegem Uur: 13.15 u. parking sporthal voor carpooling of 14 u. parking van het Vrieselhof in Oelegem Info: René Bolsens, 03 252 85 32

Zo27.04Erfgoeddag: Grenzeloos!organisatie: cultuurdienst Plaats: OC ‘t Waaigat Uur: tussen 10 en 18 u. Info: 03 250 49 52 [email protected]

maak kennis met grenzeloze zwijndrechtenaren. Kom luisteren naar hun verhalen over tradities, keukengeheimen, muziek en zoveel meer. Of doe mee aan één van de activiteiten.

Ma28.04Lentefeest 90-jarig bestaanorganisatie: Femma Zwijndrecht Plaats: De Villa in melsele Uur: 17.30 u. Info: Herna Smet, 03 252 57 36, [email protected] of Miet Vercauteren, 0473 29 00 72, [email protected]

Di29.04Start tennislessenorganisatie: sportdienst i.s.m. tennisschool advantage Plaats: sportpark De Wallen Uur: 19 tot 20 u. en 20 tot 21 u.

inschrijven vanaf 08.04 om 17.30 u.: administratief centrum of sporthal

Ook op 6-13-20-27.05 en 3-10.06. 35 euro

Wo30.04Bingoorganisatie: dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 14 u. Info: 03 250 18 36 [email protected]

Wo30.04Kookles Sushiorganisatie: KVLV Plaats: Oude Pastorij Uur: 19 u. Info: L. Adriaenssens, 03 252 46 47

Ma05.05Infosessie: Single, maar niet eenzaamorganisatie: dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 14 u.

Inschrijven vanaf 31.03: 03 250 18 36 – [email protected]

Ma05.05Start tennislessenorganisatie: sportdienst Plaats: sportpark De Wallen Uur: 14 tot 15 u. en 15 tot 16 u.

inschrijven vanaf 08.04 om 17.30 u.: administratief centrum of sporthal

Ook op 12-19 en 26.05. Gratis

Di06.05Bedevaart in Gaverlandorganisatie: Okra Burcht Plaats: Kerkplein Burcht Uur: 13.45 u. Info: François Vercruyssen, 03 252 91 92 of [email protected]

Wo07.05Kennismaking PC club zwijndrechtorganisatie: PC-Zwijndrecht Plaats: Kerkstraat 50 Uur: 20 u. Info: Jos Wissels, 0479 47 83 07 of [email protected]

Di13.05Seniorenreis naar Mariemont en Bincheorganisatie: gemeente en seniorenraad

inschrijven vanaf 8 april: administratief centrum vanaf 9 u. of OC ‘t Waaigat vanaf 13.30 u.

Ma19.05Infonamiddag: zo lang mogelijk zelfstandig wonenorganisatie: dienstencentrum Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: 14 u.

Inschrijven vanaf 31.03: 03 250 18 36 – [email protected]

Wo21.05,ma26.05 enma02.06Verkeerslessen voor seniorenOrganisatie: dienstencentrum Houtmere

Plaats: Houtmere 27 Uur: 9.30 tot 11.30 u. Inschrijven vanaf 31.03: 03 250 18 36 [email protected]

21.05: opfrissing verkeersregels en lokale situaties

26.05: preventief rijden

02.06: verkeersvaardigheid

27

Page 28: Zwijndrecht infomagazine april 2014

100 JAAR WO IHELP MEE

omdeverhalenvanZwijndrechtenBurchtvormtegeven

De gemeente wil op gepaste wijze de herinnering aan de wereldbrand en aan de gevolgen voor Zwijndrecht en Burcht levend houden.

In het najaar zal er heel wat te doen zijn in Zwijndrecht.

HEBJIJNOGVERBORGENSCHATTEN?

GEEFEENSEINTJE

getuigenissen - ‘souvenirs’ - familieverhalen - foto’s - brieven - briefkaarten - overlijdensberichten - bidprentjes - affiches - kranten - documenten - ...

Het is niet de bedoeling om die kostbare herinneringen af te staan, maar ze helpen om een beeld te schetsen van Zwijndrecht en Burcht tijdens de oorlog.

• cultuurdienst: 03 250 49 52 - [email protected]• heemkundige kring: www.heemkundezb.be • OC ‘t Waaigat, Kerkplein 1, t.a.v. Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht