Zwijndrecht infomagazine april 2015

24
1 ZWIJNDRECHT INFOMAGAZINE APRIL 2015

description

 

Transcript of Zwijndrecht infomagazine april 2015

 • 1ZWIJNDRECHT INFOMAGAZINEAPRIL 2015

 • 2CONTACTGEGEVENS

  Gemeente Binnenplein 103 250 48 [email protected]

  elke werkdag 09.00 - 12.00 u.dinsdagavond 17.30 - 19.30 u.woensdag 14.00 - 16.00 u.

  Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

  Burgemeester Als je burgemeester Andr Van de Vyver wil spreken, neem je contact op met het kabinet op 03 250 48 14.

  OCMW Dorp Oost 4503 250 18 18 [email protected]

  elke werkdag 09.00 - 12.00 u.dinsdagavond 17.30 - 19.00 u.

  Je kunt ook vooraf een afspraak maken.

  OCMW-voorzitter Als je OCMW-voorzitter Chris Vermeulen wil spreken, neem je contact op met het onthaal van het OCMW, 03 250 18 18.

  Lokale Politie Pastoor Coplaan 22203 250 64 [email protected]

  weekdagen 07.00 - 22.00 u.zaterdag & zondag 07.00 - 13.00 u.

  Zwijndrecht2070

  @zwijndrecht2070

  COLOFON

  Gemeentelijk informatieblad, verschijnt 11x per jaar

  RedactieadresCommunicatiedienstGemeente ZwijndrechtBinnenplein 1, 2070 Zwijndrecht03 250 49 [email protected]

  Verantwoordelijke uitgeverAndr Van de VyverMolenstraat 208, 2070 Zwijndrecht

  Met de zomer en het zonnetje in het vooruitzicht, nodigt de gemeente je weer uit om een speelstraat te organiseren. Geen buurt is zo gezellig als een buurt waar kinderen samenspelen terwijl de buren een babbeltje slaan.

  Wat is een speelstraat?Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk wordt afgesloten met een hek met een verbodsbord voor alle verkeer en de vermelding speelstraat. Dit ini-tiatief geeft niet alleen de buurtkinderen de mogelijkheid om samen op straat te spelen. Speelstraten bevorderen ook de sociale contacten in een wijk. Er zijn enkele voorwaarden om een speelstraat te organiseren. Deze kun je nalezen in het speelstratenreglement op www.zwijndrecht.be. Je vindt er ook hoe je een speelstraat kunt organiseren.

  De gemeente biedt ondersteuningWanneer je aanvraag werd goedgekeurd, hebben we voor jou n en ander in petto: reclameaffiches om aan je raam te hangen. afsluitingshekken en vlaggen voor aan het

  begin en einde van je speelstraat het bezoek van de pretcamionette vol

  leuk buitenspeelgoed, zoals fietsen, krijt, circusmateriaal, kegeltjes, ballen, step-pen, hockey sticks, grote vier-op-een-rij, sjoelbak

  Peter en meterEnkele bewoners van de straat nemen de organisatie op zich. Zij mogen zich meter en peter noemen van de speelstraat. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de spelende kinderen, maar zij zorgen best voor: een leuke aankleding van de straat afsluiting plaatsen aan het begin en aan

  het einde van de dag reclame maken bij de buren

  MEER INFOreglement en folder op www.zwijndrecht.be jeugddienst 03 250 49 [email protected]

  COVER

  EEN SPEELSTRAAT, IETS VOOR JOUW BUURT?

  1

  ZWIJNDRECHT

  INFOMAGAZINE

  APRIL 2015

  SLUITINGSDAGEN

  De gemeentediensten, de bibliotheken, het OCMW en dienstencentrum Houtmere zijn gesloten

  maandag 6 aprilpaasmaandag

  Dienstencentrum Houtmere is ook gesloten

  zondag 5 aprilPasen

  zondag 12 april

 • 3Door de besparingen die de Vlaamse regering aan De Lijn heeft opgelegd, heeft de Vlaamse vervoersmaatschappij duchtig aan het inkomsten- en uitgavenplaatje gesleuteld.

  Er wordt gesnoeid in het aanbod en de tarieven gaan omhoog. Senioren ouder dan 65 moeten vanaf 1 september een jaarabonnement kopen van 50 euro of een lijnkaart (14 euro = 1,40 euro/rit), een sms-ticket (1,80 euro) of een biljet (3,00 euro) kopen. Een Buzzy Pazz (12-24 jaar) kost voortaan 195 euro/jaar en een Omnipas (25-64 jaar) 294 euro/jaar. Enkel kinderen tot en met 5 jaar en personen met een beperking zullen nog gratis rijden.

  Dat het gemeentebestuur dit bijzonder betreurt, hoeft zeker geen betoog. De gemeente Zwijndrecht besteedt jaarlijks 769 566,98 euro aan allerlei gunstige formules zoals het gratis abonnement voor kinderen tot en met 12 jaar en senioren van 60 tot 65 jaar. Tot 1 september rijden 65-plussers eveneens gratis, betaald door de Vlaamse overheid. Voor een Buzzy Pass en een Omnipas betaalt de gemeente 75 % van het abonnement.

  Als wij na de stijging van de tarieven hetzelfde regime zouden aanhouden dan zou de gemeente 872 156,50 euro moeten betalen, met andere woorden een verhoging van de bijdrage met 102 589,52 euro op jaarbasis.

  De gemeente wil tot een aanvaardbare formule komen. Zodat we aan elke Zwijndrechtenaar die stimulans kunnen blijven geven om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer. De besprekingen zijn nog niet afgerond, maar we zullen het uiteindelijke resultaat in volgende infomagazines uitgebreid toelichten.

  Andr Van de Vyverburgemeester

  De LijnCOLUMN

  WERK JIJ MEE AAN DE BEWEEG- EN VRIJETIJDSDAG?17 november

  De sporthal zet de deuren open voor de tweede Beweeg- en vrijetijdsdag. Verenigingen krijgen de kans om hun werking te promoten met een infostand en met workshops voor iedereen die wil kennis-maken. Je kunt een hele dag allerlei activiteiten proberen.Verenigingen die willen mee-werken kunnen naam, telefoon en e-mailadres van een verantwoordelijke door-geven. We plannen een eerste overlegmoment met de deel-nemers na de paasvakantie.

  MEEWERKEN03 250 49 32 [email protected] 03 250 49 75 [email protected]

  Tennislessen voor volwassenenVanaf mei kunnen vol-wassenen leren tennissen in sportpark De Wallen. Gediplomeerde tennisleraren begeleiden de cursus die be-staat uit zeven lessen van n uur op dinsdagavond. Je wordt ingedeeld in een groepje van maximaal vier personen per lesgever.

  Bij regenweer vindt de les plaats op een andere datum.

  Lessen op 5-12-19-26 mei, 2-9-16 junivan 19 tot 20 u. of van 20 tot 21 u.35 euro, inclusief gebruik materialen

  INSCHRIJVENvrijetijdsbalie, Binnenplein 1 sportdienst, Fortlaan 10

  MEER INFO03 250 49 74 [email protected]

  Beiaardfeesten, braderij en kermis in Burcht

  Schrijf alvast in je agenda: Beiaardfeesten door Burcht

  Leeft op het Kerkplein op 1, 2 en 3 mei

  Braderij Burcht op 3 mei Meikermis op het KaaipleinTer gelegenheid van de meiker-mis is het Kaaiplein verkeers- en parkeervrij van dinsdag 28 april om 19 u. tot dinsdag 5 mei 2015 om 6 u.

  MEER INFO03 250 48 15 [email protected]

  TEST ELEKTRONISCHE ALARMSIRENES

  Zwijndrecht heeft nogal wat Sevesobedrijven en ligt ook relatief dicht bij de kerncen-trale van Doel. Daarom staan er acht alarmsirenes in de gemeente, die regelmatig getest worden. En keer per trimester is er een luide test op de eerste donderdag van elk trimester. De volgende test is op donderdag 2 april tussen 11.45 en 13.15 u.

  Je hoort een huiltoon die regelmatig herhaalt. Na de test klinkt de gesproken boodschap proefsignaal. Je moet dus geen aandacht schenken aan dit alarm. Het is enkel een test. Van 30 maart tot 3 april kun je tussen 9 en 16 u. terecht op het gratis nummer 0800 94 113 voor meer inlichtingen.

  MEER INFOwww.seveso.bewww.crisiscentrum.be

 • 4Statiestraat

  De nieuwe verkeerssituatie aan de schoolomgeving

  We rijden allemaal graag met de auto. We weten dat we voor korte afstanden het best de fiets nemen, want dat is beter voor het milieu. Maar toch doen we het niet altijd. Ook het doorgaand verkeer uit omliggende gemeenten oefent druk uit op een vlotte doorstroming. Daardoor zijn er in Zwijndrecht heel wat drukke verkeerspunten waar voetgangers en fietsers kwetsbaar zijn. De gemeente en de politie werken samen aan oplossingen voor een vlotter en veiliger verkeer.

  Schoolomgeving De Krinkel en De KrinkelrupsIedereen wil graag een veilige schoolomgeving. Vaak is het bannen van koning auto de enige oplossing. Dat is de reden waarom de gemeente op een aantal plaatsen schoolstraten inricht. Deze straten worden bij het begin en einde van de schooldag afgesloten voor het autoverkeer. Zo werd vorig jaar de Laarstraat al ingericht als schoolstraat. In de paasvakantie krijgt ook de omgeving van De Krinkel en De Krinkelrups een veiligere invulling.

  Houtmere wordt schoolstraatTijdens het begin en einde van de scholen wordt Houtmere een schoolstraat. Dit wil zeggen dat Houtmere twee keer per dag wordt afgesloten voor het autoverkeer. De afsluiting komt ter hoogte van het bord woonerf, net voorbij de plaatsen voor kortparkeren aan het Peuterhuisje.

  J.B. Tassynsstraat onderbrokenDe Jan Baptist Tassynsstraat wordt onderbroken net voorbij de Schoolstraat als je van de Statiestraat komt. De straat blijft tweerichtingsverkeer.

  Herinrichting RegenbooglaanHet enkelrichtingsverkeer in de Regenbooglaan en de School-straat wordt omgekeerd. De Regenbooglaan krijgt voorrang van rechts aan het kruispunt met de Statiestraat. Er komen voors-orteerstroken om naar links of naar rechts de Statiestraat in te rijden.

  De parkeerstroken in de Regenbooglaan worden aan de andere kant van de straat ingericht. Tussen het fietspad en de parkeer-strook komt een veiligheidszone om de kinderen ruimte te geven om uit te stappen.

  StatiestraatNet als de Regenbooglaan, krijgt ook het verkeer uit de Adhemar Borinstraat en de Jan Baptist Tassynsstraat voorrang van rechts aan de kruispunten met de Statiestraat.

  De leveringstijden voor vrachtwagens worden aangepast.

  Nieuwe verkeersmaatregelen

 • 5Kazernestraat Zwijndrechtsestraat

  Sinds mei geldt er enkelrichtingsverkeer in de Zwijndrecht-sestraat tussen de Kloosterstraat en de Kazernestraat. In een en-qute kwamen een aantal verbeteringen aan het licht. Daarvoor worden nu een aantal aanpassingen uitgevoerd.

  Kazernestraat enkelrichtingIn de Kazernestraat wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Antwerpsesteenweg.In de Zwijndrechtsestraat komt een proefopstelling met beton-blokken om de bestuurders attent te maken op het enkelrich-tingsverkeer.

  Verplicht rechtsafHet verkeer, met uitzondering van fietsers, rijdende over de Zwijndrechtsestraat in de richting van de Kloosterstraat wordt

  verplicht de Kazernestraat in te rijden. Dit langs de zijde van het pleintje waarlangs het verkeer nu uit de Kazernestraat komt:Voor het verkeer in de Zwijndrechtsestraat komende van de Kloosterstraat blijft de toestand ongewijzigd. Men kan zowel rechtdoor als rechtsaf de Kazernestraat in.Waar het verkeer van de beide zijden van het pleintje samen-komt, wordt een voorrangsregeling ingevoerd.

  Later komt er in beide wijken een evaluatie van de nieuwe verkeerssituatie.

  MEER INFOVerkeersdienst Lokale Politie 03 250 64 [email protected]

  Schoolstraat

  Regenbooglaan

  J.B. Tassynsstraat

  Zwijndrechtsestraat

  Kazernestraat

  Kortegaard

 • 6NIEUW TYPE RESTAFVALZAKKEN

  Vanaf deze maand komt er een nieuw type restafvalzakken. De zakken zullen een handiger sluitsysteem hebben, de zogenaamde wave-topsluiting. De vier flappen moeten twee-aan-twee diagonaal worden dichtgeknoopt. Zo vorm je een handgreep die groter en gemakkelijker is dan bij de klassieke trekbandzak.

  Het nieuwe type huisvuilzakken is uitvoerig getest. Het resultaat was uiterst positief: meer dan 90% van het testpubliek was tevreden. De inhoud van de zakken en de prijs blijven gelijk. De indexering zal pas volgend jaar toegepast worden. De gemeente en de verkopende handelaars zullen eerst de zakken van het oude type verkopen, dus het kan hier en daar even duren voor je de nieuwe zakken kunt kopen. De huidige zakken kun je echter gewoon verder gebruiken.

  MEER INFOwww.ibogem.be03 253 16 64

  Vochtige doekjes verstoppen niet enkel je toilet en afvoer, maar richten ook zware schade aan in pompstations en zuiverings-installaties.

  Vochtig toiletpapier, babydoekjes en vochtige gelaatsreinigings-doekjes hebben een sterke vezelstructuur. De meeste van deze doekjes worden niet afgebroken zoals toiletpapier wanneer je ze doorspoelt.

  De kosten voor de schoonmaak en ontstopping kunnen hoog oplopen. De roosters van de waterzuiveringsinstallatie moeten manueel worden schoongemaakt, een uiterst onaangename en arbeidsintensieve klus.

  In afwachting van het Koninklijk Besluit over de richtlijnen en reglementering voor verpakkingen, lees je best altijd de verpakking van deze doekjes. Bij twijfel gooi je het doekje in de vuilnisemmer. Toiletrolletjes, maandverbanden en tampons horen ook in de vuilnis emmer en niet in het toilet.

  Vochtige doekjes horen niet in het toilet

  6Bron: Aqua, driemaandelijks magazine van Aquafin 2014/4

  5

  2

  4 3

  1

 • 777Bron: Aqua, driemaandelijks magazine van Aquafin 2014/4

  Op verkenning in Neuzenberg - Calberg

  Hoewel Zwijndrecht geen uitgestrekte gemeente is, telt ze toch een aantal bossen. Het natuurgebied Neuzenberg/Calberg ligt tussen de Burchtse Weel en de Oude Gentweg. Dit gebied bestaat uit twee bossen die naadloos in elkaar overgaan: het Neuzenbergbos en de Calberg.

  OntstaanDe Neuzenberg is ontstaan uit een groot domein waar tot op het einde van de 16e eeuw een omwalde woning stond. Het bleef een land-bouwbedrijf tot het einde van de 18e eeuw. UMAL of Usines & Manu-factures dAluminium & dAlliages Lgers vestigde zich na de Tweede Wereldoorlog in Burcht. In 1973 werd de fabriek gesloten. Het gemeente-bestuur kocht het terrein een jaar later. In 1976 werden de gebouwen gesloopt.

  De kazerne luitenant Calberg vestig-de zich na de Eerste Wereldoorlog in de voormalige gebouwen van een linoleumfabriek. Het werd het onderdak van de Genietroepen. Zij verhuisden in 1956 naar hun huidige vestiging aan de Kruibeeksesteen-weg. In 1975 werd de oude kazerne afgebroken.De braakliggende terrei-nen bleven kaal achter.

  NatuurgebiedOp de Neuzenberg werd de natuur een stevige hand geholpen door een grootschalige gemeentelijke boom-plantactie op 1 april 1984. Het bos is eigendom van de gemeente. Zij zorgt hier voor het onderhoud. Jammer genoeg moet er soms ook sluikstort worden opgeruimd. Het Neuzenberg-bos is opgenomen in het Bosbeheer-plan van Zwijndrecht. Je mag er enkel op de paden wandelen.

  De Calberg is eigendom van de Fede-rale Overheidsdienst Financin. Deze dienst heeft geen technische dien-sten die onderhoud doen. Vandaar dat de Calberg wat verwaarloosd oogt en het afval er blijft liggen. De toegankelijkheid van de Calberg is niet geregeld. Je wandelt er op eigen risico.

  WandelenDe beide bossen bevatten een rijk-dom aan planten en dieren. Op vraag van een groot deel van de bevolking zijn ze sinds 2001 natuurgebied geworden. Betreed de bossen dan ook met respect en laat er geen afval achter. Natuurpunt-WAL stippelde leerrijke wandelingen uit in dit na-tuurgebied. Neem eens een kijkje op www.natuurpuntwal.be alvorens de wandelschoenen aan te trekken.

  MEER INFO03 250 48 85 [email protected]

 • 888

  John Tulpinck fotografeerde omstreeks 1910 de tuin van De Lusthof in Burcht. De man uiterst links op de foto is trouwens John Tulpinck zelf.

 • 9De gemeente heeft zo door de jaren heen een collectie met werken van Alfred Ost en Fred Bervoets aangelegd. Beide kunstenaars hebben hun roots in onze gemeente. Daarnaast zijn er ook verenigingen en werkgroepen die zich specifiek toeleggen op het verzamelen, bewaren, beheren en ontsluiten van ons lokaal erfgoed. Denk maar aan de Heemkundige Kring Zwijndrecht-Burcht of de werkgroep Cultureel Archief van de cultuurraad, die enkele jaren gele-den het boek Toentertijd uitbracht.

  Op zondag 26 april trekken we volop de kaart van deze gemeentelijke col-lecties en staan we stil bij het hoe en waarom, zin en onzin van bewaren en beheren. Zo kunnen we uitpakken met een unieke reeks films en documentai-res over het dagelijks leven in Zwijn-drecht van een halve eeuw en langer geleden. Een buitengewone en uitzon-derlijke mogelijkheid om te ontdekken hoe je zelf, je ouders en grootouders leefden in Zwijndrecht.

  Verder schenken we aandacht aan Ost en Bervoets en de rol die onze gemeente speelde in hun werk en lanceren we een eerste deel van de collectie van de werkgroep Cultureel Archief, die voortaan fysiek en digitaal raadpleegbaar zal zijn!

  Tentoonstelling Ost en Bervoets: erfgenamen van Zwijndrecht en Burchtadministratief centrum, Binnenplein 1 van 10 tot 18 u. Alfred Ost en Fred Bervoets hadden beiden hun wieg in de gemeente Zwijndrecht. Zwijndrecht en Burcht

  komen dan ook nu en dan terug in hun oeuvre. We schenken speciale aandacht aan de rol die hun geboorteplaats speel-de en speelt in hun werk.Zwijndrecht ontsloten: erfgoedcollec-ties voor en achter de schermeni.s.m. cultuurraad Zwijndrecht en Heem-kundige Kring Zwijndrecht-BurchtBibliotheek, Binnenplein 1 van 10 tot 18 u. Cultuurraad Zwijndrecht heeft verschil-lende werkgroepen, waaronder de werk-groep Cultureel Archief. Die legt zich erop toe om alles wat over Zwijndrecht wordt gepubliceerd, te bewaren, inven-tariseren, digitaliseren en ontsluiten. Ook de Heemkundige Kring Zwijndrecht is dagelijks bezig om het lokale erfgoed te bewaren en te verzorgen. Beide beschik-ken over enkele zeer interessante en waardevolle schenkingen.Filmvoorstelling Zwijndrecht in de jaren stillekensadministratief Centrum, Binnenplein 1 om 11 14 15 16 u. Duur: ongeveer 30 minuten. We konden uit een privcollectie ver-scheidene oude filmspoelen met filmma-teriaal over Zwijndrecht uit de jaren 50 en 60 ontlenen. Deze films bieden een uniek beeld over het sociale leven (ker-missen, koerswedstrijden enz) van een halve eeuw en langer geleden en werden recent gedigitaliseerd. Een selectie van deze films zal nu voor het eerst op groot scherm te zien zijn.

  MEER INFO03 250 49 52 [email protected]

  Een erfenis. Vroeg of laat krijgt iedereen er wel eens mee te maken. Op deze Erfgoeddag staan we stil bij de betekenis van het begrip Erf in de breedste zin van het woord. Niet zelden komen erfgoedcollecties tot stand door schenkingen en giften, al dan niet aangevuld met een gericht aankoopbeleid.

  ERFGOEDDAG ERF! zondag 26 april

  Een eerste deel van de collectie van de werkgroep Cultureel Archief kun je voortaan fysiek en digitaal raadplegen.

  De filmvoorstelling biedt een uniek beeld over het sociale leven van een halve eeuw en langer geleden.

 • 10

  ONDERHOUDEN GOTEN DANKZIJ VEEGMACHINESinds enkele weken zet de gemeente een nieuwe veegmachine in voor het reinigen van de goten. De borstels vegen het vuil los richting zuigmond. Om stofvorming tegen te gaan, besprenkelt de machine het vuil eerst met water voor het in de zuigmond verdwijnt. De veegmachine gebruikt hiervoor regen-water uit het reservoir in de kelder van het admini-stratief centrum. Het vuil uit de machine gaat nadien naar een afvalverwerkend bedrijf.

  Regelmatig vegen zorgt voor een vlotte afvoer van het regenwater. Nu de gemeente geen chemische producten meer gebruikt voor onkruidbestrijding is de veegmachine een goede oplossing.

  De veegmachine is vlot inzetbaar, maar kan niet over-al tegelijkertijd komen. De gemeente houdt vooral rekening met de seizoenen. Zo zijn in de herfst vooral de straten met veel bomen aan de beurt. Een check-list zorgt ervoor dat alle straten aan bod komen.De veegmachine staat ook in voor het schoonmaken van de straten na de jaarmarkt en de braderij. Boven-dien kunnen met een aparte zuigmond rioolputjes gereinigd worden.

  MEER INFO03 250 48 70 [email protected]

  Zwijndrechtse vrijwilligers van Vrienden voor Papoea aan het werk in Papoea Nieuw-Guinea.

  OPEN BLIK OP DE WERELDMaak kennis met Zwijndrechtse ontwikkelingsprojecten

  Brazili, Senegal, Cambodja, Malawi, Sri Lanka, India, Dominicaanse Republiek, Hati en Papoea zijn stuk voor stuk landen die veel dorpsgenoten nauw aan het hart liggen. Zij hebben een sterke band met een lokaal project of spelen daar zelfs een voortrekkersrol in.

  Op woensdag 1 april kun je hen hierover aan het woord horen. De voorgestelde projecten zijn Pro Avalanche, AMINATA, Vrienden van Senegal, From Darkness to Light, Vzw Project Malawi, SEDS India, Klim-op Brazili, Guali en Vrienden voor Papoea.Er is ook uitgebreid kans om vragen te stellen.

  woensdag 1 april om 20 u. administratief centrum

  MEER INFOdienst Sociale Zaken - 03 250 49 [email protected]

 • 1111

  WERK MEE AAN EEN GROENE GEMEENTE

  Adopteer een groenperkjeWe vinden bomen en planten in onze leefomgeving belangrijk. We houden van goed onderhouden groen, zeker in onze eigen straat. Nu de gemeente geen chemische bestrijdingsmiddelen meer wil gebruiken, is dat onderhoud veel arbeidsintensiever geworden. De gemeente laat daarom graag een aantal groenperkjes adopteren door Zwijndrechtenaren die er zelf mee aan de slag willen.

  AdoptieMet het initiatief adoptie groenperk krijg je de kans om het groenonderhoud van dichtbij mee te volgen en om zelf je steentje bij te dragen.

  Het komt erop neer dat je als individu, maar ook als buurtcomit of bedrijf, vrijwillig een stukje groen kunt adopteren en je het groenonderhoud van dit perkje op jou neemt. Als adoptienemer sluit je met de gemeente een overeenkomst af waarin de voorwaarden zijn omschreven. Het voordeel is dat je zelf mee kunt helpen aan een groene en verzorgde straat of wijk. Omdat je vlakbij woont, kun je snel zien wanneer het perkje een onderhoudsbeurt nodig heeft. Niet alleen de gemeente, maar ook je buren zullen jouw inzet waarderen. Het kan de aanleiding zijn voor een goed gesprek.

  Infovergadering op 28 aprilAls je interesse hebt om een groenperkje te adopteren, dan ben je welkom op de infovergadering op dinsdag 28 april om 20 u. in het administratief centrum, Binnenplein 1.De verantwoordelijke van de groendienst zal op deze vergadering het initiatief en de overeenkomst uitvoerig toelichten. Na deze vergadering kun je je als adoptienemer opgeven. Heb je liever nog wat bedenktijd, dan kun je je later nog kandidaat stellen.

  MEER INFO 03 250 48 70 of [email protected]

 • 12

  De huidige visie op de inrichting van het binnengebied tussen de Statiestraat, de Adhemar Borinstraat en de Fortlaan is meer dan 15 jaar oud. In die jaren kwamen er nieuwe ideen en ontstonden er nieuwe behoeften. Het is dus hoog tijd dat de gemeente deze visie actualiseert.In het huidige plan vinden we een aantal functies zoals het administratief centrum, de sporthal, een nog te starten woningproject en recreatie. Die bestemmingen moeten gerespecteerd worden en dus blijven de mogelijkheden beperkt. Als we de toekomstige invulling van het binnengebied willen aan-passen, moeten we een nieuw ontwerp opstellen en laten goedkeuren.

  Waar gaat het om?De uitbreiding van de sporthal en een nieuw woningproject staan in de steiger. Beide hebben zo hun gevolgen voor de inrichting van het binnengebied. De loca-tie van de sporthal blijft behouden maar is de plaats van de inplanting van nieuwe woningen in het binnengebied vandaag nog ideaal?Nieuw zijn dan weer de toegenomen par-keerdruk en de ontsluiting van de garages achter een aantal woningen. Tegelijk zul-len de KSA-lokalen binnenkort verdwijnen waardoor er weer extra ruimte komt die in het oude plan niet was voorzien. Kortom, genoeg redenen om een nieuwe visie te ontwikkelen.

  Samen met de buurtHet binnengebied is een belangrijke plek voor heel wat mensen en verenigingen. Er bestaan veel ideen voor die toekomstige invulling en voor een aantal van die wen-sen is een deel van de beschikbare ruimte nodig. Daarom werkt de gemeente samen met de buurtbewoners en de gebruikers van het gebied aan de nieuwe visie. Op 5 maart vond een eerste bewonersvergade-ring plaats. Alle wensen en verwachtingen worden nu getoetst en afgewogen op hun haalbaarheid en financile weerslag. Het eindresultaat is een realistisch voorstel dat maximaal tegemoet komt aan een gezamenlijke visie.

  Nadien wordt door de gemeente een voorlopig inrichtingsplan opgesteld waar-bij de visie en haar onderdelen zijn omge-zet naar een verdeling van de beschikbare ruimte. Dat plan wordt opnieuw bespro-ken met de omwonenden. Daaruit volgt een aangepast plan dat zo goed mogelijk gedragen wordt door alle belanghebben-den. Na een definitieve goedkeuring door de gemeente wordt het omgezet naar een nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en ligt de nieuwe visie klaar voor de toekomst.

  MEER INFO03 250 48 80 [email protected]

  Een nieuwe toekomst voor het Binnengebied

  12

  @Eurosense

 • SCHELDEHAPPENING 6 APRILOp ontdekking in het Scheldeland

  Op paasmaandag kun je al varend, al fietsend of al wandelend het veelzijdige Scheldeland ontdekken. Op 21 locaties langs de Schelde en de Rupel maak je kennis met de nautische, industrile, groene, historische, muzikale en gastronomische facetten. De Schelderegio is een totaaler-varing.

  Nieuw in deze editie zijn de waterbussen tussen Hemik-sem en Kruibeke, Hemiksem en Schelle, Hamme en Sint-Amands. De bezienswaardigheden uit het programma en de begeleide wandel- en fietstochten zijn gratis. Voor de boottochten betalen volwassenen 2 euro en voor de waterbussen 1 euro per traject. Het volledige programma vind je op www.scheldehappening.be.

  De Scheldehappening is een initiatief van Scaldisnet en het Regionaal Landschap Schelde-Durme, met medewer-king van alle Scheldegemeenten, de toeristische instan-ties, tal van natuur- en educatieve verenigingen, Boot-tochten Scheldeland, Scheldegids en Rivertours, gesteund door de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en de Vlaamse overheid.

  Zwijndrecht plaatst energiezuinige LED-straatverlichting

  13

  De gemeente streeft ernaar om de CO2-uitstoot op het grondgebied te verminderen door deelname aan de campagne Klimaatneutrale Organisatie 2020 en door ondertekening van het burgemeestersconvenant. Met 67 % aandeel in het totale elektriciteitsverbruik van het gemeentebestuur, is de openbare verlichting een belangrijk aandachtspunt voor energiebesparing. Geleidelijk zullen meer energiezuinige LED-lampen in het straatbeeld verschijnen. De garages aan het Binnenplein, het fietspad van t Zwen en de Blokkersdijkstraat worden nu met LED-lampen verlicht. Deze lampen hebben een langere levensduur dan de klassieke straatverlichting en het energieverbruik ligt ongeveer 50 % lager. Een ander voordeel is dat het witte licht van LED-lampen ervoor zorgt dat kleuren beter waarneembaar blijven. Dit is niet het geval in het gele licht van de klassieke straatlampen. Voor de plaatsing van de LED-straatlampen in de Blokkersdijk-straat ontvangt de gemeente een toelage van de Vlaamse overheid.

  MEER INFO03 250 48 07 [email protected]

  Toerisme Provincie Antwerpen

 • LESSENREEKS PETANQUEIn Zwijndrecht zijn er veel petanqueliefhebbers die gezellig samen een balletje werpen en achteraf nog wat napraten. Het enthousiasme voor de sport blijft groeien. Na het succes van de vorige reeks zal Patrick Demoiny terug petanqueles komen geven. De lessen zijn ideaal voor beginners, maar ook de gevor-derde speler kan altijd wel iets bijleren. Petanque is bovenal een plezierig en gezellig spel.

  Gratis deelname 9 lessen van donderdag 23 april tot donderdag 25 juni van 14 tot 16 u.petanquevelden van lokaal dienstencentrum Houtmere, Houtmere 27 geen materiaal nodig

  De plaatsen zijn beperkt, schrijf dus op voorhand in.

  INSCHRIJVEN03 250 49 75 - [email protected] 250 18 36 - [email protected]

  Noteer alvast in je agenda:Petanquekampioenschap van het Waasland op 7 mei in Kruibeke. Tornooi met ploegen van drie vaste spelers. Verdere info en inschrijving bij de sportdienst van Zwijndrecht.

  14

  Kobbe en Kozze Nieuw reglement en schriftelijke overeenkomst

  De Vlaamse Regering keurde een nieuw decreet goed voor de kinderopvang. Een belangrijk deel gaat over het huishoudelijk reglement en de schriftelijke over-eenkomst met de ouder.

  Kobbe en Kozze had al een huishoudelijk reglement. Dit moest aangepast worden aan de eisen van het de-creet, maar inhoudelijk bleef het reglement hetzelfde. Op vraag van ouders voegen we wel een bijkomende annulatiemogelijkheid toe tijdens de vakantiepe-riodes. De ouder kan maximaal n week na elke inschrijvingsdag gratis annuleren.

  De nieuwe versie van de schriftelijke overeenkomst met ouders is wel grondig gewijzigd. Ouders die hun kind registreren vanaf 1 mei 2015 zullen een meer uitgebreid document ondertekenen. Is je kind reeds geregistreerd? Dan hoef je niets te doen. De bestaande schriftelijke overeenkomst geldt nog steeds.

  Als we jouw e-mailadres hadden, dan ontving je het nieuwe huishoudelijk reglement per mail. Niet gekre-gen? Download het op www.zwijndrecht.be, vraag een exemplaar via [email protected] of vraag het aan de begeleiding.

 • REGIONALE WATER-SPORTKAMPENSchrijf je nu al in

  In juli en augustus organiseert de sportdienst verschillende watersportkampen voor 10- tot 16-jarigen in samenwer-king met de sportregio Rivierenland. Omdat er ook in ande-re gemeenten inschrijfpunten zijn en het aantal deelnemers beperkt is, kun je maar beter snel inschrijven.

  De watersportkampen vinden plaats in het Bloso-water-sportcentrum Hazewinkel in Willebroek en het provinciaal sport- en recreatiecentrum De Nekker in Mechelen (eigen vervoer). Maak je keuze uit de basis- en evolutiecursussen windsurfen, zeilen, kajak, roeien of een combinatiekamp. Een overzicht van alle kampen vind je online. Per water-sportkamp betaal je 140 euro.

  MEER INFO03 250 49 74 - [email protected]

  INSCHRIJVENvanaf 1 aprilhttp://zwijndrecht.grabbis.besportdienst of vrijetijdsbalie

  TENNIS EN ATLETIEK IN SPORTPARK DE WALLEN Reserveren mogelijk vanaf 1 april

  15

  Van 1 april tot 15 september kun je weer buiten sporten in sportpark De Wallen aan de Heirbaan.

  Er zijn vier gravelterreinen en twee terreinen op basis van kunststofgravel waar je ook bij minder goed weer kunt ten-nissen. Tennisrackets kun je ter plaatse huren, voorzie wel aangepast sportschoeisel. Op de atletiekpiste kun je lopen, verspringen, hoogspringen, kogelstoten en discuswerpen.

  OpeningstijdenHet sportpark is alle weekdagen open van 11 tot 21 u. Tijdens het weekend en op feestdagen van 10 tot 18 u. Meld je voor het sporten steeds aan bij de toezichter aan de tennischalet. Hier kun je gratis gebruikmaken van de kleedkamers en de douches.

  Tarieventennis: 6,25 euro per uur of een 12-beurtenkaart voor 62,50 euroatletiekpiste: 5,20 euro per uur of een zomerabonnement voor 47 euro

  RESERVERENTer plaatse aan de tennischaletsportdienst - 03 250 49 73tennistoezichter - 0476 99 40 [email protected]

 • Bootlift van Strpy-Thieu

  SENIORENREIS dinsdag 12 mei

  Dit jaar gaat de reis naar het historische Canal du Centre bij La Louvire en de Hangende Tuinen van Thuin.

  Vertrek om 7u30 aan het Kerkplein in Burcht of op de parking van de sporthal in Zwijndrecht.

  Na een ontbijt in de Cantine des Italiens, het mekka van de Italiaanse immigratie, nemen we de boemeltrein naar de kabellift van Strpy-Thieu. We schepen in voor een boottocht met versassing van n hydraulische scheepslift.In de namiddag volgt een wandeling met gids in de hangende tuinen van Thuin.

  Prijs: 55 euro 60 euro voor niet-inwoners die lid zijn van een vereniging in Zwijndrecht of Burcht25 euro met Vrijetijdspas (enkel voor inwoners van Zwijndrecht)

  Inbegrepen: ontbijt (koffie met croissant), middagmaal (hoofd-schotel, dessert en 1 drankje), avondmaal (belegde broodjes en koffie).

  Inschrijven aan de vrijetijdsbalie en in OC t Waaigat tijdens de openingstijden van dinsdag 7 april tot en met vrijdag 24 april.

  MEER INFO03 250 49 30 - [email protected]

  16

  EHVO: EERSTE HULP VOOR OUDERENOok als je wat ouder wordt, is het goed op de hoogte te zijn van de eerste zorgen bij ongevallen. Omdat ouderen ook vaak hun kleinkinderen bij zich hebben, organiseren Houtmere en Het Rode Kruis twee infosessies.

  Thema ouderen donderdag 30 april van 14 tot 17 u.Tijdens deze infosessie wordt er dieper ingegaan op de basisprincipes van eerste hulp. Beroerte, pijn op de borst-kas en verschillende letsels komen ook aan bod.

  Thema kleinkinderen donderdag 7 mei van 14 tot 17 u.Je let waarschijnlijk wel eens op je kleinkinderen, maar weet je ook hoe je moet reageren als je kleinzoon een bloedneus heeft of je kleindochter zich verslikt? Deze en andere onderwerpen zoals het behandelen van brand-wonden, snijwonden, bloedingen en letsels aan botten, spieren en gewrichten komen aan bod.

  Praktische infoDienstencentrum Houtmere, Houtmere 274 euro per sessieGraag vooraf inschrijven aan de balie

  INSCHRIJVEN03 250 18 36 [email protected]

  Raimond Spekking / CC BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons)

 • Heb je je analoog fototoestel aan de kant gelegd en werk je ondertussen met een digitaal fototoestel? Weet je niet goed wat te doen met die fotos?

  Tijdens deze vorming leer je hoe je digitale fotos kunt be-werken: vergroten, rode ogen verwijderen, kleur en contrast aanpassen, enzovoort. Je leert ook hoe je een webalbum kunt aanmaken om jouw mooiste fotos te delen met vrienden en familie.

  Reeks van twee lessen op maandag 18 mei en donderdag 28 mei, telkens van 13.30 tot 16.30 u. 12 euro per reeks, inclusief huur laptopdienstencentrum Houtmere, Houtmere 27in samenwerking met Seniornet Vlaanderen

  INSCHRIJVEN03 250 18 36 - [email protected]

  WORKSHOP

  DIGITALE FOTOS BEWERKEN

  17

  WORKSHOP

  SNOEPTAART MAKEN Weet je niet goed met welk verjaardagscadeautje je je kind of kleinkind kunt verrassen? Doet er iemand die je kent zijn of haar communie of lentefeest en wil je eens iets anders geven dan centjes?

  Kom dan naar de workshop snoeptaart maken op donderdag 23 april van 13.30 tot 16.30 u. in het Dienstencentrum Houtmere.

  2 euro. Het materiaal voor de snoeptaart moet je wel zelf nog aankopen en meebrengen naar de workshop. Bij inschrijving krijg je een materiaallijstje mee. Deze workshop is enkel voor volwassenen.

  INSCHRIJVENaan de balie van Houtmere, Houtmere [email protected]

 • 18

  Tentoonstelling lokale kunstenaarsHet thema van de twintigste Week van de Amateurkunsten (WAK) inspireerde lokaal talent weer tot een uitermate boeiende en verrassende tentoonstelling. Zwijndrecht en de WAK: het is een geslaagde combinatie, want Zwijndrecht was er vanaf het prille begin bij. Het zal dan ook niemand verbazen dat de jaarlijkse tentoonstelling in OC t Waaigat opnieuw het beste en meest creatieve in het lokaal beeldend talent naar boven wist te brengen. De WAK-tentoonstelling is dan ook beslist een bezoek waard.

  OC t Waaigat, Kerkplein 1van zaterdag 25 april tot en met zondag 10 mei gesloten op 1 mei en op maandagengratis toegang

  Julien Tahon: Luchtig VerwoordGeboren en getogen Zwijndrechtenaar Julien Tahon werd met de pen in de hand geboren. Hij schreef in de jaren 60 sket-ches, cabaretstukken en luisterspelen voor theater en radio, en verwerkte liedjesteksten van Will Ferdy en Louis Neefs. Sinds de jaren 70 drukte hij zijn stempel op tijdschriften zoals Visie, Vrouw en Leven, Raak. Julien schreef als J. Kraaiman ook cur-

  siefjes in Craeyenhof, de culturele bijlage van het Zwijndrechtse informatieblad. Hij werkte mee aan de plaatselijke Regenboog-krant en schrijft nog steeds in het Parochieblad. Recent verscheen zijn derde dichtbundel Vederlicht waarin hij zijn liefde voor haikoes en kyokas de vrije loop laat.Op woensdag 29 april vertelt Julien met veel passie en plezier over ruim zes decennia schrijverschap. Aan de hand van zijn vrolijke cursiefjes, humoristische verhalen en fijnzinnige gedich-ten neemt hij je mee door 40 jaar Zwijndrechtse geschiedenis. Moderator Ferre Denis is medestichter van de haikukern Ant-werpen en bestuurslid van het Haikoecentrum Vlaanderen. De teksten worden gelezen door Julien zelf, door Magda Van den Broeck en door Anne Ryckaert. Zij waren jarenlang verantwoor-delijk voor de winterse voorleesavonden in de bibliotheek.

  woensdag 29 april om 20 u.bibliotheek Zwijndrecht5 euro niet-leden bib, 4 euro leden bib en leden Haikoecentrum 2,50 euro, 2 euro met vrijetijdspas

  MEER INFO03 250 49 52 - [email protected]

  WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

  De Kleine Artiest: 24 april 10 mei

  18

  Julien Tahon werd met de pen in de hand geboren. Op 29 april vertelt hij erover in de bibliotheek.

 • CsarMeilleur Film danimation

  Par les producteurs du CHaT DU RaBBIN

  Slection OfficielleFestival dannecy

  Slection OfficielleFestival de Cabourg

  Slection OfficielleChamps-Elyses

  Film Festival

  Daprs aYa DE YOpOUGON DE MarGUEritE abOUEt Et ClMENt OUbrEriE pUbli aUx DitiONs GalliMarD sCNariO MarGUEritE abOUEt aVEC pasCal NZONZi atOU Car ClaUDia taGbO sabiNE paKOra JEaN-baptistE aNOUMON DJDJ apali aVEC la partiCipatiON DE MOKObE aNiMatiON DaViD GarCia COMpOsitiNG JEaN-FraNOis aZZOparDi sON pistE rOUGE prODUCtiON ExECUtiVE MUsiQUE paUl laVErGNE/MaDOrO MUsiC

  UNE COprODUCtiON aUtOCHENillE prODUCtiON tF1 DrOits aUDiOVisUEls EN assOCiatiON aVEC sOFiCa ValOr 8 aVEC la partiCipatiON DE CaNal+ aVEC lE sOUtiEN DE rEGiON ilE-DE-FraNCE Et DE laNGOa-aGiCOa VENtEs iNtErNatiONalEs tF1 iNtErNatiONal EDitiONs ViDEO tF1 ViDO DistribUtiON sallEs FraNCE UGC

  ILLUS

  TRAT

  ION

  CLM

  ENT

  OUBR

  ERIE

  2

  012

  AUTO

  CHEN

  ILLE

  PRO

  DUCT

  ION

  - TF1

  DRO

  ITS

  AUDI

  OVIS

  UELS

  un film deMarguerite Abouet et Clment Oubrerie

  www.ugcdistribution.fr

  UGC prsente une production AUtoChenille PRoDUCtion

  ASSAMAGA

  TATIANAROJO

  TELLAKPOMAHOU

  AV E C L E S V O I X D EJACKYIDO

  EMILAbOSSOLO-MbO

  ERIqEbOUANEY

  woensdag 15 april om 20 u. Studio Rubens, Statiestraat 86.

  FILM DERDEWERELDRAAD

  AYA DE YOPOUGONIvoorkust, late jaren 70. Yopougon is een kleurrijke en bruisende arbeiderswijk in Abidjan. Daar woont de negentienjarige Aya. Vader Ignace werkt bij de nationale bierbrouwerij Solibra en moeder Fanta is secretaresse. Aya, een ernstig, ambitieus meisje, wil dokter worden en zit steeds met haar hoofd in de boeken. In tegenstelling tot haar hartsvriendinnen Adjoua en Bintou, die Aya in de klasse C catalogeert: coiffure, couture, chasse au mari. Die flirten er vrolijk op los met de buurtjongens en gaan uit de bol in de lokale danstenten.

  Aya de Yopougon is een vrolijke animatiefilm voor jongeren en volwassenen, gebaseerd op een populaire strip die in 2006 de hoofdprijs won op het stripfestival in Angoulme.

  4 euro 3 euro vvk bij leden derdewereldraad en in de Wereldwinkel, Statiestraat 38.

  woensdag 22 april om 20 u.Studio Rubens, Statiestraat 86

  FILM

  LIKE FATHER, LIKE SONRyoko is een architect die te horen krijgt dat zijn enige zes-jarige zoon niet zijn eigen kind is. Het is de zoon van een elektricien die zich op zijn beurt heeft ontfermd over het kind van Ryoko. Een ruil lijkt in de maak, maar dat zien de kinderen niet zitten. Wegen bloedbanden zwaarder door dan affectieve banden?

  De regisseur schetst het hedendaagse Japan en brengt een aandoenlijk, levenslustig, stroopvrij dubbelportret van fami-lies die nauwelijks meer van elkaar konden verschillen maar die van hun eigen kinderen wijze levenslessen meekrijgen. De film won de scenarioprijs op het filmfestival van Cannes 2013.

  Regisseur: Hirokazu Kore-eda

  3 euro (vvk/waccobon/-26/+55/groepen) en 4 euro (kassa)

  RESERVATIES EN INFO03 250 49 90 [email protected] Abonneer je op de gratis nieuwsbrief via www.waaigat.be.

  19

 • 2020

  LEUTEKE OP DE PLANKENStel me niet teleur! vertelt het verhaal van een groep pu-bers op school. Sofie is de leidster in de groep. Wie tegen haar is, wordt genadeloos afgestraft en gepest.Een actueel spel over pesten, groepsvorming en de macht van de mode. Wat is de juiste outfit om bij een groep te horen? En hoever ga je daarin? Een spel dat de ogen van de pesters open laat gaan.

  Spelers: Branco Van Gasse, Cheyenne Anthonis, Mila Franck, Rene De Maeyer, Sarah Nielandt, Kida Doossche, Marjolein Van den Broeck, Marieke Heyrman, Katoo Mey-ntjens, Marijke Beersman, Helena Rothheut, Bob Segers, Josse De Bolle, Carine Demaerschalk en Ingrid Van Eyck

  Regie: Josse De BolleAssistent: Tom Vercauterenkinderen, studenten, 60+: 6 euro vvk 7 euro kassavolwassenen: 8 euro vvk 9 euro kassa

  RESERVATIESFranois Van De Voorde 03 252 66 81 [email protected]

  Jouw aankoop was een bijdrage aan de nieuwe ziekenwagen van Rode Kruis Zwijndrecht.

  RODE KRUIS ZWIJNDRECHT VERKOOPT STICKERSOp donderdag 23 april start de Veertiendaagse van het Rode Kruis. Dan verschijnen de vrijwilligers weer aan su-permarkten en kruispunten met de vraag of je een stic-ker van het Rode Kruis wil kopen. De voorbije jaren heb je dat massaal gedaan. Op die manier heeft Rode Kruis afdeling Zwijndrecht kunnen investeren in een nieuwe ziekenwagen. Zij willen je daarvoor van harte bedanken en hopen dat je hen in de toekomst wil blijven steunen door het kopen van een sticker. Dankzij jouw gift kan het Rode Kruis materiaal kopen voor de hulpdienst, opleidingen eerste hulp geven, bloedinzamelingen orga-niseren en kwetsbare personen een aangepaste vakantie laten beleven. Zo staan zij ook in de toekomst voor jou paraat. Altijd, overal.

  Vrijwilligers gezochtRode Kruis afdeling Zwijndrecht zoekt ook vrijwilligers. Heb je interesse om mee te bouwen aan de werking in Zwijndrecht? Mail dan naar [email protected].

  MEER INFOVeertiendaagse van het Rode Kruisdonderdag 23 april tot donderdag 7 meiwww.rodekruis.be

 • Uit in Zwijndrecht

  21

  Wo 01.04Open blik op de wereldOntwikkelingsprojecten stellen zich voor

  Organisatie: derdewereldraad Plaats: administratief centrum Uur: 20 u. Info: 03 250 49 30 [email protected]

  Wo 01.04Lezing: De MuizenvalLessen uit de economische crisissen

  Organisatie: Davidsfonds Burcht Plaats: Mouterij Uur: 20 u. Info: Marina Van Vlierberghe [email protected]

  Wo 01.04Bloemschikken: PaasstukOrganisatie: KVLV Plaats: Oud Gemeentehuis Uur: 13.30 u. en 19 u. Info: [email protected]

  Do 02.04Kookworkshop met VeerleOrganisatie: Markant Plaats: OC Boerenpoort, Melsele Uur: 14 u. Info: 0496 61 86 55 [email protected]

  Do 02.04Creatief met mozaeken - 3 lessenOrganisatie: KVLV Plaats: Oud Gemeentehuis Uur: 19 u. Info: Carinne De Roeck, 03 253 01 41

  Do 02.04Letsklets met instapmomentOrganisatie: Lets2070 Plaats: Caf De Oude Kroon Uur: 20 u. Info: Hilde Heyrman - 03 252 40 78 - [email protected] of https://sites.google.com/site/2070lets/

  Tussen pot en pint kennismaken met letsen. Ook mogelijkheid om in te schrijven. Leden leren elkaar en elkaars vragen en aanbiedingen beter kennen.

  Vr 03.04 en 17.04Crea: haken en breienOrganisatie: Femma Zwijndrecht Plaats: Fortlaan 5 Uur: 9 u. Info: Hedwig Mortelmans - 0478 37 55 71

  Za 04.04Gezelschapsspellenavond thema braingamesOrganisatie: KWB Zwijndrecht en Gezinsbond Plaats: WZC De Regenboog Uur: 19.30 u. Info: 03 755 84 14 [email protected]

  Di 07.04Operette: Op de purpren heiOrganisatie: Okra Zwijndrecht en Okra Burcht Plaats: Arenbergschouwburg Uur: 14.30 u. Info: Nicole Coppens - 03 254 11 79 (Zwijndrecht) / Lea Van der Meiren - 0474 40 46 40 [email protected] (Burcht)

  Wo 08.04Workshop kantklossenOrganisatie: Femma Burcht Plaats: Kerkstraat 50 Uur: 19.30 u. Info: Nel De Groot, 03 252 64 96

  Cursus eindigt op 03.06. Vooraf contact opnemen om het aantal klosjes te bepalen.

  Za 11.04VertellegemOrganisatie: Bibliotheek Zwijndrecht Plaats: Bibliotheek Zwijndrecht Uur: 11 u. Info: 03 250 49 40 [email protected]

  Heb je een (klein)kind dat dol is op verhalen luisteren? Vertellegem is het voorleesdorp in de bibliotheek van Zwijndrecht. Kinderen van drie tot zes jaar zijn er welkom. De kinderen blijven onder toezicht van hun ouders. Voor hen staat er koffie en thee klaar.

  Za 11.04PlantenruilOrganisatie: Velt Den Bumpt Plaats: Heilig Geesthoek Uur: 10 tot 11.45 u. Info: Gaston Lesire - 03 252 78 81

  Za 11.04Bloemententoonstelling: Fleurs des damesOrganisatie: Femma Zwijndrecht Plaats: Stadhuis Antwerpen Uur: 14 u. Info: Herna Smet - 03 252 57 36 [email protected]

  Ma 13.04LentekriebelsOrganisatie: Okra Burcht Plaats: OC t Waaigat Uur: 12 u. Info: Lea Van der Meiren - 0474 40 46 40 [email protected]

  Ma 13.04KippenkaartingOrganisatie: Okra Zwijndrecht Plaats: Houtmere Uur: 13.30 u. Info: Roger Van Den Bossche 03 252 98 38

  Di 14.04Op stap met een Beverse HapOrganisatie: Neos Zwijndrecht-Burcht Plaats: Foyer CC Ter Vesten Uur: 14 u. Info: 03 252 51 43 [email protected]

  Wo 15.04HobbynamiddagOrganisatie: KVLV Plaats: Strijkatelier Uur: 13.30 u. Info: Hilde Heyrman

  03 252 61 20

  Wo 15.04Vaderfeest met diner en optreden AmusantOrganisatie: Okra Zwijndrecht Plaats: De Krinkel Uur: 12.30 u. Info: Nicole Coppens - 03 254 11 79

 • 22

  Uit in Zwijndrecht

  22

  Wo 15.04Film: Aya de YopougonOrganisatie: derdewereldraad Plaats: Studio Rubens Uur: 20 u. Kaarten: leden derdewereldraad of in de Wereldwinkel

  Do 16.04WandelenOrganisatie: Rust Roest Plaats: kerk Zwijndrecht Uur: 13.30 u. Info: Lutgart DHertog - 03 252 93 38

  Zo 19.04 24.04Reis naar PraagOrganisatie: Neos provincie Antwerpen Plaats en uur: wordt nog meegedeeld Info: 03 252 51 43 [email protected]

  Van 18.04 - 26.04Letters kleuren een abdijOrganisatie: De Anglaisevrienden Plaats: Abdij Zevenkerken in Sint-Andries Brugge, toegang via de kerk Uur: ma tot za 9.30-11 u. en 13.30-15.30 u. / zo 13.30-15.30 u. Info: Monique Moenssens [email protected]

  Elke dag is er een gids aanwezig. Toegang: 2 euro

  Ma 20.04LentefeestOrganisatie: Femma Zwijndrecht Plaats: De Villa in Melsele Uur: 17.30 u. Info: 03 252 57 36 - [email protected] of Gaby Van Roeyen - 03 252 94 95

  Di 21.04Kiemgroenten kwekenOrganisatie: Velt Den Bumpt Plaats: t Fakkeltje, Kazernestraat 15 Uur: 20 u. Info: Ingrid Melis - 03 254 17 74 [email protected]

  Wo 22.04Film: Like Father, Like SonOrganisatie: OC t Waaigat Plaats: Studio Rubens Uur: 20 u. Reservaties: 03 250 49 90 [email protected]

  Wo 22.04Workshop facebookOrganisatie: Femma Burcht Plaats: Mouterij Uur: 19.30 u. Info: Nel De Groot - 03 252 64 96

  Do 23.04Lessenreeks petanqueOrganisatie: gemeente en Houtmere Plaats: petanqueterreinen Houtmere Uur: van 14 tot 16 u.

  Inschrijven: 03 250 49 75 [email protected]

  Do 23.04Workshop: Snoeptaart makenOrganisatie: Houtmere Plaats: Houtmere 27 Uur: van 13.30 tot 16.30 u. Inschrijven: 03 250 49 75 [email protected] Prijs: 2 euro. Enkel voor volwassenen. Je krijgt een materiaallijstje mee bij inschrijving.

  Do 23.04FietsenOrganisatie: Rust Roest Zwijndrecht Plaats: Sporthal Uur: 13.30 u. Info: Lutgart DHertog - 03 252 93 38

  Do 23.04GemeenteraadOrganisatie: gemeente Plaats: administratief centrum Uur: 20 u. Info: 03 250 48 00 [email protected]

  Kijk op www.zwijndrecht.be voor de agendapunten

  Vr 24 en za 25.04Stel me niet teleur!Organisatie: Toneelgroep Leuteke Plaats: WZC De Regenboog Uur: telkens om 19.30 u. Reservaties: 03 252 66 81 [email protected]

  Za 25.04Fandag SaxofoonorkestOrganisatie: Saxofoonorkest Plaats: lokaal Saxofoonorkest, Michel Vergauwenstraat 5 Uur: van 14 tot 18 u. Info: www.saxofoonorkest.com

  Za 25.04 tot zo 10.05Week van de AmateurkunstenTentoonstelling: De Kleine Artiest

  Organisatie: gemeente Plaats: OC t Waaigat Info: 03 250 49 50 [email protected]

  Zo 26.04Erfgoeddag: Erf!Organisatie: Gemeente Plaats: bibliotheek en administratief centrum Uur: van 10 tot 18 u. Info: 03 250 49 50 [email protected]

  Tentoonstelling Ost en Bervoets: erfgenamen van Zwijndrecht en Burcht

  Tentoonstelling Zwijndrecht ontsloten: erfgoedcollecties voor en achter de schermen

  Film: Zwijndrecht in de jaren stillekens

  Exclusieve beelden uit een privcollectie over het sociale leven van een halve eeuw en langer geleden voor het eerst op groot scherm. Komt dat zien!

  Lees meer op bladzijde 9.

  De trommelaar van de liefde Fred Bervoets

 • 23

  Maart 2015 DIAMANTEN BRUILOFT / 60 JAAR

  Vingerhoets Richardus -Hermans HerminePolderstraat 1-B005 (gehuwd 05.03.1955)

  GOUDEN BRUILOFT / 50 JAAR

  Peeters Leo - Bischops JohannaJan Baptist Tassynsstraat 135-Glv0 (gehuwd 23.03.1965)

  De Cauwer Willy- Claessens AlphonsineSmisstraat 29 (gehuwd 26.03.1965)

  Di 28.04Optredens: Houden vanOrganisatie: Rust Roest Zwijndrecht Plaats: Sportpaleis Uur: 13.15 u. Info: Lutgart DHertog - 03 252 93 38

  Di 28.04BloemschikkenOrganisatie: Femma Zwijndrecht Plaats: Kerkstraat 50 Uur: 13.30 u. en 19.30 u. Info: 03 252 57 36 - [email protected] of 03 755 14 20 [email protected]

  Di 28.04Infovergadering: Adopteer een groenperkjeOrganisatie: gemeente Plaats: administratief centrum Uur: 20 u. Info: 03 250 48 70 [email protected]

  Wo 29.04Week van de AmateurkunstenJulien Tahon: Luchtig Verwoord

  Organisatie: bibliotheek Plaats: bibliotheek Uur: 20 u. Info: 03 250 49 50 [email protected]

  Do 30.04EHVO: Eerste Hulp voor OuderenOrganisatie: Houtmere en Rode Kruis Zwijndrecht Plaats: dienstencentrum Houtmere Uur: van 14 tot 17 u. Inschrijven: 03 250 18 36 [email protected]

  Basisprincipes van eerste hulp en extra aandacht voor beroerte, pijn op de borstkas, letsels aan spieren en gewrichten.

  Do 30.04Optredens: Houden vanOrganisatie: Okra Zwijndrecht Plaats: Sportpaleis Uur: 14.30 u. Info: Nicole Coppens - 03 254 11 79

  Do 30.04 zo 03.05TuinfeestenOrganisatie: Chiro Burcht Plaats: terrein Chiro Burcht Info: 0496 10 81 30 - [email protected]

  Tweejaarlijkse feesten met onder andere Nostalchiro, Multimediaquiz, Italiaans eetfestijn, Pleintje Creatief met Liefs

  Do 30.04Workshop 3D-kaartjesOrganisatie: Femma Burcht Plaats: Kerkstraat 50 Uur: 19.30 u. Info: Nel De Groot - 03 252 64 96

  Do 30.04Dagreis DiksmuideOrganisatie: Rust Roest Zwijndrecht Plaats: sporthal Uur: 7.30 u. Info: L. DHertog - 03 252 93 38

  Dagreis naar Diksmuide met bezoek aan de IJzertoren en koekjesfabriek Jules Destrooper.

  Do 07.05EHVO: Eerste Hulp voor Ouderen thema kleinkinderenOrganisatie: Houtmere en Rode Kruis Zwijndrecht Plaats: dienstencentrum Houtmere Uur: van 14 tot 17 u. Inschrijven: 03 250 18 36 [email protected]

  Leer hoe je op de juiste manier de eerste zorgen toedient aan je kleinkinderen: bloedneus, verslikken, brand- en snijwonden, letsels aan spieren en gewrichten.

 • 24

  MAAK KANS OP N VAN DE VELE PRIJZENKom je te voet of met de fiets naar de winkel, dan wordt je door de handelaar beloond met een Belgerinkelsticker met unieke code. Registreer deze code via www.belgerinkel.be zodat je binnen de 24 uur kans maakt op een Belgerinkelprijs. Je maakt ook kans op prijzen voorbehouden voor deelnemers van de gemeente Zwijndrecht.

  Je kunt de stickers ook op een spaarkaart kleven en deze deponeren in de spaardozen in het administratief centrum, de bibliotheken en in OC t Waaigat. Je maakt dan enkel kans op de prijzenpot voorbehouden voor de deelnemers van Zwijndrecht.

  MEER INFO03 250 48 15 - [email protected] 250 48 07 - [email protected]