INFO Waarschoot oktober 2014

Click here to load reader

download INFO Waarschoot oktober 2014

of 16

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Gemeentelijk informatieblad Waarschoot, oktober 2014

Transcript of INFO Waarschoot oktober 2014

 • I N F O 8

  Waarschoot, anders bekeken

  Geen stroomonder-breking in Waarschoot

  pagina 15Verwendag in de bib!

  www.waarschoot.be

  115

  Waarschoot hartveilige gemeente

  10

  GEMEENTELIJK INFOBLAD VERSCHIJNT TIEN MAAL PER JAAR 20STE JAARGANG NUMMER 8 OKTOBER 2014

 • www.waarschoot.be

  GEMEENTE WAARSCHOOTGEMEENTEHUISDorp 1, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 00 fax 09 250 59 55info@waarschoot.be www.waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur1ste zaterdag* van de maand 08.30 - 11.30 uur *enkel de dienst burgerzaken is open, gesloten in augustus

  Spreekuur burgemeesterelke voormiddag van 09.30 tot 11.00 uur zonder afspraakgsm 0476 76 85 27

  Spreekuur schepenenna afspraak

  Zitting gemeenteraadgemeentehuis, zaal t Getouw om 20.00 uurDe eerstvolgende gemeenteraad is op 9 oktober 2014.

  GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEKNieuwstraat 6, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 50 bibliotheek@waarschoot.be

  dinsdag 18.00 - 20.00 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uurdonderdag 18.00 - 20.00 uurzaterdag 09.30 - 11.30 uurzondag 09.30 - 11.30 uur

  RECYCLAGEPARKStationsplein, 9950 WaarschootOpeningsuren: zie ophaalkalender afval

  SPORTDIENSTSportstraat 3, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 35 sportdienst@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurdinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 14.00 - 17.00 uurdonderdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  SOCIAAL HUISKerkstraat 7, 9950 Waarschoot

  OCMW-dienstentel. 09 250 59 80 fax 09 250 59 66ocmw@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  gratis rechtshulpvrij spreekuur 16.00 uur tot 18.00 uur28 oktober 2014: Schautteet Veerle

  Politie LoWaZoNetel. 09 250 59 25 fax 09 378 32 26wijk.waarschoot@lowazone.be www.lowazone.be maandag 09.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  PWA/ Burentel. 09 250 59 89 fax 09 250 59 66pwa@waarschoot.be dinsdag 09.00 - 13.00 uurdonderdag 09.00 - 13.00 uur1ste en 3de zaterdag van de maand 09.00 - 11.00 uur Woonwijzer Meetjesland Gratis advies over wonenElke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

  NOODNUMMERSBrandweer/ambulance tel. 100 of 112Politie tel. 101Wachtdienst apothekers www.apotheek.be tel. 0900 10 500 (09.00 uur tot 22.00 uur) tel. 0903 922 48 (22.00 uur tot 09.00 uur) www.apotheek.be www.geowacht.beWachtdienst dokters tel. 09 233 19 16Wachtdienst tandarts tel. 0903 39 969

  HULPLIJNENAntigifcentrum tel. 070 245 24Awel (voor kinderen en jongeren) tel. 102Card Stop tel. 070 344 344Druglijn tel. 078 15 10 20Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling tel. 1712Zelfmoordlijn tel.1813

  NUTSVOORZIENINGENEandis (elektriciteit & aardgas) tel. 078 35 35 34Eandis Gasreuk tel. 0800 65 0 65Defecte straatlamp tel. 0800 6 35 35 www.straatlampen.be De Watergroep tel. 02 238 96 99

  INFO

  INFO Waarschoot verschijnt tien maal per jaar, niet in februari en augustus

  20ste jaargang nummer 8, oktober 2014

  Redactieadresgemeente Waarschoot

  dienst communicatie

  Dorp 1, 9950 Waarschoot

  tel. 09 250 59 02 fax 09 250 59 55

  communicatie@waarschoot.be,

  www.waarschoot.be

  Verantwoordelijk uitgeverCollege van burgemeester en schepenen,

  Dorp 1, 9950 Waarschoot

  Vormgeving en drukVanden Broele, Brugge

  Deadline editie november is 3 oktober 2014

  COLOFON

  Volg ons op Facebookwww.facebook.com/waarschootwww.facebook.com/vrijetijdwaarschootwww.facebook.com/groups/kinderclubdomino (enkel voor ouders en kinderen aangesloten bij Kinderclub Domino)

  Volg ons op Twitterwww.twitter.com/gemWaarschoot

  2

 • Wereldfeest LoWaZoNe Op vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober 2014 kan je op en rond de Markt van Zomergem genieten van de 2de editie van een wereldfeest met exotische hapjes, fair trade lekkernijen, verrassende workshops. voor jong en oud (zie affiche pagina 16)!

  Met het Wereldfeest willen we het noord-zuidverhaal dichter bij de mensen brengen.

  Sophie Vanonckelen, Noord-Zuidambtenaar: Het feest is een initiatief van de Noord-Zuidwerking LoWaZoNe, een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de 4 gemeen-ten Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele op gebied van Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling. Zo onderhouden we een vriendschapsband met drie steden in Senegal: Keur Moussa, Pout en Diender, wat al resulteerde in verschillende uitwisselingen tussen de gemeentebesturen en de schooltjes hier en ginder. Met het Wereldfeest willen we het noord-zuid-verhaal nog dichter bij de mensen bren-gen. De eerste editie van het Wereldfeest ging vorig jaar door in Waarschoot en was

  meteen een groot succes! Dit jaar is Zomergem aan de beurt en hopen we opnieuw op een grote opkomst.

  We zijn nog steeds op zoek naar mensen die projecten willen uitwerken om Fair Trade in Waarschoot te promoten en de titel Fair Trade Gemeente te behalen.

  Sophie: Met de Noord-Zuidwerking ondersteunen we ook het Fair Trade verhaal. Dankzij Fair Trade krijgen boeren in het zui-den een eerlijk loon voor hun werk. De Gemeente Waarschoot ging in het voorjaar van 2014 het engagement aan om een FAIR TRADE GEMEENTE te worden. En van de voorwaarden is de uitbouw van een trekkersgroep. Wie genteresseerd is kan contact opnemen met Yves Moens of Nadine De Wispelaere (zie onder). Of kom naar het wereldfeest waar je vrijblijvend kan kennis maken met diverse lokale comits en werkgroepen!

  > De eerste editie van het wereldfeest in 2013 in Waarschoot was alvast een groot succes!

  Schuilt er een TREKKER in jou? In Waarschoot bestaat er al een Trekkersgroep. Deze trekkers-groep zoekt mensen die projecten uitwerken om Fair Trade in Waarschoot te promoten. Je kan op verschillende manieren je steentje bijdragen, zowel door brede inhoudelijke onder-steuning aan de trekkersgroep, als door het bieden van prakti-sche hulp tijdens activiteiten.

  Ben je vrijwilliger bij een noord-zuidorganisatie, uitbater van een winkel of horecazaak, leerkracht, lid van een jeugdbeweging; heb je ervaring met communicatie of duurzame landbouw of ben je gewoon genteresseerd in eerlijke handel tussen Noord en Zuid? Neem dan contact op met Yves Moens (moens.yves@hotmail.com) of Nadine De Wispelaere (nadine.dewis@tele-net.be) en versterk het Waarschootse Fair Trade team!

  Koop je regelmatig producten uit eerlijke handel? Registreer jezelf als Fair Trade Fan www.fairtradegemeenten.be/Waarschoot

  > Tijdens de Week van de Fair Trade in oktober 2012 en 2013 organiseerde de Waarschootse trekkersgroep het gekende fairtrade-ontbijt. Ook jij kan deel uitmaken van deze trekkersgroep en Fair Trade in Waarschoot helpen promoten!

  INFO Sophie Vanonckelen, Noord-Zuidambtenaar, tel. 09 321 92 47, info@noordzuidwerkinglowazone.be, www.noordzuidwerkinglowazone.be www.facebook.com/zuidenontmoetnoorden.lowazone

  Gemeentelijk Infoblad oktober 2014 nr 8 3

 • Kort uit de gemeenteraadvan 4 september 2014

  Kennisname jaarrekening 2013 van het OCMW. Aktename budgetwijziging 2014 en budget 2015

  van kerkfabriek Sint-Ghislenuskerk. In het bud-get 2015 van de gemeente Waarschot zal een krediet van 22.371,54 euro worden voorzien als gemeente-lijke toelage.

  Aktename budget 2015 van kerkfabriek Sint-Maurus Beke. In het budget 2015 van de gemeente Waarschoot zal een krediet van 9.710,30 euro wor-den voorzien als gemeentelijke toelage.

  De gemeente gaat over tot kosteloze overname van het plantrecht en de bijhorende bomen toebehorend aan het OCMW van Gent langsheen Arisdonk, Arisdonkstraat, Hogevoorde, Meistraatje, Wittemoer, Berg en Bos. De gemeente staat hier-door in voor het verder beheer en onderhoud van de bomen.

  In het belastingreglement op de afgifte van administra-tieve stukken worden optie 3 en 4 van de spoedproce-dure bij de afgifte van elektronische identiteits-kaarten en vreemdelingenkaarten afgeschaft.

  De openbare verlichting in Berg en Zevenbunders wordt wegens roest en slijtage nog in 2014 vervangen. De geraamde kosten van 24.077,04 euro excl. btw. worden voorzien door middel van een budgetwijziging.

  De samenstelling van de gemeentelijke advies-raad voor milieu en natuur (GEMINA) 2013-2018 wordt gewijzigd.

  De gemeenteraad gaat akkoord met de gewijzigde statuten van de vzw Netwerk Meetjesland, voor-heen Streekplatform+ Meetjesland. De gemeente zal een jaarbijdrage van 0,80 euro/inwoner betalen aan het Netwerk Meetjesland.

  De wegenwerken aan t Hand worden geraamd op 95.461,14 euro incl. 21% btw. De herstellings-werken aan Tuinbouwstraat, Weverstraat en fietspad Arisdonk rechts op 165.579,43 euro incl. 21% btw.

  INFO secretariaat, tel. 09 250 59 00, secretariaat@waarschoot.be

  MELDINGSK A AR TNaam: .............................................................................................................................................................................................................. Adres: ............................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................Tel.: .............................................................................................................................