Hollands Welvaren oktober 2007 jaarverslag

download Hollands Welvaren oktober 2007 jaarverslag

of 48

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Hollands Welvaren oktober 2007 jaarverslag

Transcript of Hollands Welvaren oktober 2007 jaarverslag

 • Hollands Welvaren Oktober 2007 - pagina 1

  Van de redactie Dit najaarsclubblad is niet zoals jullie wellicht gewend zijn geheel gewijd aan de komende jaar- ofwel ledenvergadering. In de eerste helft alles over deze vergadering, vanaf pagina 32 alles over wat er de afgelopen maand(en) heeft plaatsgevonden binnen Holland. Voor mij gelukkig de eindredactie weer geheel in eigen handen, zodat ik in ieder geval geen onverwachte (trouw)fotos van mezelf tegenkom. Ik ben weer aardig in de oude fotodoos gaan struinen dus wie weet kom jij jezelf wel op n van de volgende paginas tegen! Mocht je de volgende keer jezelf zeker terug willen zien of heb je een mooie foto van je collega atleten, stuur m door aan de redactie! Veel leesplezier en graag tot op de ledenvergadering, Carian van der Sman

  Van de secretaris In deze speciale uitgave van Hollands Welvaren o.a. alles over de komende Algemene Ledenvergadering op 29 november a.s. Deze vergadering vindt plaats in de Backstop onder de tribune op het honkbalstadion en niet zoals de afgelopen jaren in de kantine van de tennisvereniging. In deze editie leest u de verslagen van de Algemene Ledenvergadering 2006, de verschillende commissies binnen de vereniging, het bestuur, de penningmeester, het financieel overzicht en de begroting voor 2008. De verslagen geven u een beeld van de activiteiten van het afgelopen jaar maar ook van de plannen voor 2008. Dank aan alle vrijwilligers die zich ook dit jaar weer hebben ingezet voor de vereniging. Elles Harren

  Heeft u uw machtiging contributiebetaling al ingevuld? Lees hierover verderop in dit clubblad (blz. 31) en zie het formulier dat apart is bijgevoegd bij dit clubblad!

 • Hollands Welvaren Oktober 2007 - pagina 2

  Algemene Ledenvergadering KAV Holland

  DONDERDAG 29 NOVEMBER 2007 AANVANG 20.00 UUR

  BACKSTOP HONKBALSTADION

  Agenda

  1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen algemene ledenvergadering 2006 4. Verslagen (bestuur, commissies en penningmeester) 5. Uitreiking bekers 6. Mutaties in de commissies 7. Samenstelling dagelijks bestuur PAUZE 8. Heropening 9. Vaststelling contributie en begroting 2008 10. Club van 50 11. Rondvraag en sluiting.

 • Hollands Welvaren Oktober 2007 - pagina 3

  Notulen van de algemene ledenvergadering KAV HOLLAND OP 30 NOVEMBER 2006

  Opening De voorzitter opent de vergadering en welkom aan alle aanwezige leden, leden van verdienste en ereleden. Ingekomen stukken en mededelingen De volgende leden hebben een bericht gezonden dat zij vanavond niet aanwezig zijn: Jack van den Haterd, Henk en Loek Piek, Kees Roosen, Cyril Mica, Patricia Roosen, Piet Negenman, Margot Brackenie, Yvonne Roosen, Wigert Thunissen, Han van Leuven, Bernard Al, Hennie Tiben, Mirjam Boxhoorn, Edith Mees en Carry van Viersen. Joost Vollaart (fysiotherapie) heeft aangegeven vanwege andere werkzaamheden elders, zijn praktijk op de baan te stoppen. Tot het einde van het jaar is Joost nog 2x per week aanwezig. Het bestuur zal naar een oplossing zoeken om dezelfde mogelijkheden aan te bieden. Notulen algemene ledenvergadering 2005 Het verslag van de algemene ledenvergadering van vorig jaar wordt goedgekeurd. Verslagen Verslag bestuur: Josef Oonincx vraagt naar de stand van zaken met AV Haarlem. De voorzitter geeft aan dat er periodiek overleg is met AV Haarlem. De onderhuur van de baan is b.v. een onderwerp dat besproken wordt. Verder staan activiteiten tot samenwerking op een laag pitje. Uit een gesprek met de (nieuwe) wethouder blijkt dat vanuit de gemeente geen druk meer is om te fuseren. De wethouder de heer Divendal heeft het bestuur van KAV Holland wel een uitnodiging gezonden om over de accommodatie te komen praten. Verslag commissie PR/activiteiten/sponsering en communicatie: Verslag goedgekeurd. Verslag commissie baan: Ron Huibers geeft aan dat in het verslag staat dat de A/B jeugd regelmatig, traint dit moet zijn onregelmatig. Arno Mul geeft aan dat bij de resultaten de masters niet in het verslag zijn opgenomen. Deze staan hieronder: 10/11 juni 2006 - Emmen - NK Veteranen (ook wel Masters) Mannen 35 100m 1. Matthijs Seijlhouwer 11,51 (-1.1) 800m 7. Arnold Kok 2,35,47 Mannen 45 hoog 3. Wim Roosen 1,65 (bij de mannen 40)

 • Hollands Welvaren Oktober 2007 - pagina 4

  kogel 3. Wim Roosen 10,76 speer 1. Wim Roosen 49,91 Vrouwen 35 800m 1. Mascha Kunst 2,23,92 Vrouwen 50 800m 1. Martine Bodemans 2,51,12 Competitieresultaten Masters Mannen 18e met 8049 punten Vrouwen 14e met 6596 punten Verslag commissie facilitair: Loes Balm betreurt het dat de kantine beperkt zal worden opengesteld vanwege de energiekosten. Ria Reekers geeft aan dat dit alleen de maand augustus betreft omdat er in de vakantietijd nagenoeg geen inkomsten zijn in de kantine. Het bestuur geeft aan er naar te streven de kantine open te stellen als er wordt getraind. Hiervoor zullen afspraken gemaakt moeten worden met de stichting. De stichting, waarin AV Haarlem en KAV Holland vertegenwoordigd zijn, beheert de kantine. Tevens zal het kantinegebouw worden meegenomen in een overleg met de gemeente Haarlem. Het bestuur zal meer duidelijkheid over de openstelling van de kantine geven in het clubblad. Rien de Groot vraagt of de EHBO koffer die in het materiaalhok is geplaatst voor iedereen te gebruiken is? De EHBO koffer is voor algemeen gebruik tijdens de trainingen. Om de EHBO koffer compleet te houden wordt verzocht na gebruik dit te melden in de kantine. Verslag commissie jeugd: Goedgekeurd. Verslag commissie loopgroepen: Andre Soff meldt dat een geslaagde ATL-r is vergeten in het verslag: RemcoVisser. Verslag penningmeester: De kas is door de kascommissie bestaande uit Josef Oonincx, Aat Harren en Jack van den Haterd goedgekeurd. Het verslag van de commissie wordt bij dit verslag gevoegd. Uitreiking bekers Door Arno Mul wordt aan de volgende personen een beker uitgereikt: Beste prestatie senioren mannen (Coachbeker) Joost Bouwman 400m 49,70 sec. Amsterdam 8 juli 2006 Beste prestatie senioren vrouwen (Engelbeker) Mirjam Boxhoorn verspringen 6.03 mtr. Hengelo 28 mei 2006 Helaas was Mirjam deze avond niet aanwezig om de beker in ontvangst te nemen.

 • Hollands Welvaren Oktober 2007 - pagina 5

  Zij zal stoppen met atletiek en heeft helaas haar lidmaatschap bij KAV Holland opgezegd. Beste prestatie junioren mannen (TC- beker) Marinus Winters 800m 1,55,77 min. Utrecht 8 september 2006 Marinus was helaas afwezig. Beste prestatie junioren vrouwen (Jonkiebeker) Rachel Boddy - 800 mtr. 2,09,91 min. Vught 25 mei 2006 Marinus en Rachel trainen beiden bij een andere vereniging vanwege het vertrek van onze MILA- trainster. Beste prestatie veteranen (Veteranenbeker) Matthijs Seijlhouwer 100m 11,28 sec. Lelystad 25 juni 2006 Afwezig. Winnaars Onderlinge wedstrijd Mannen: Arno van Steensel Vrouwen: Selma Veerman Door Andre Soff worden de bekers van de loopgroepen uitgereikt: Winnaars ZKA-loop 2006 binnen de vereniging Mannen: Cyril Mica (afwezig) Vrouwen: Esther van Heerde De voorzitter reikt de Hollandbeker uit aan Andre Soff wegens zijn inzet binnen de vereniging en met name voor de loopgroepen. Mutaties in de commissies Tevens zijn er bloemen voor diegene die afscheid nemen van een commissie met dank voor hun inzet voor de vereniging. Afscheid jeugdcommissie: Margot Brackenie. Elise Vriend en Fanny Tielemans. Afscheid commissie loopgroepen: Rens Veerman Afscheid trainers: Ivo van Haaren, Vincent van Binsbergen, Floor Leeftink (tevens Whoznext), Gijs Koning, Ineke Dieperink, Victor Maier Verkiezing dagelijks bestuur Na een periode van 3 jaar zal de secretaris aftreden. Zij heeft aangegeven haar functie voorlopig voort te zetten tot een geschikte kandidaat voor het secretariaat is gevonden. PAUZE

 • Hollands Welvaren Oktober 2007 - pagina 6

  Heropening Tijdens de ALV van 2005 is het beleidsplan goedgekeurd en het bestuur is hiermee aan het werk gegaan. De commissies zijn inmiddels samengesteld, helaas zijn deze nog niet alle volledig bezet. Het bestuur en de commissies zijn dan ook hard op zoek naar leden die zich willen inzetten om alle plannen te realiseren. De volgende speerpunten staan voor 2007 op het programma: Bestuur: 1. belonings- en aanstellingsbeleid trainers herzien 2. vrijwilligersbeleid vormgeven en invoeren 3. omvang en samenstelling bestuur en commissies 4. verbetering samenwerking bestuur en commissies Commissie Baan: 1. invullen vacature MILA-trainer 2. optimale bezetting competitieploegen 3. deelname A- en B-junioren aan wedstrijden stimuleren 4. invullen vacature voorzitter Commissie Baan en uitbreiden van de ledenparticipatie in de commissie Commissie Facilitair: 1. beschikbaarheid baan en baanhuur 2. kantine (openstellingsmogelijkheden) 3. uitbreiding materiaalhok en materiaal 4. veiligheid op en rond de baan 5. speelmogelijkheid voor kinderen onderzoeken 6. invullen vacature voorzitter Commissie Facilitair en uitbreiden van de ledenparticipatie in de commissie Commissie Weg: 1. uitbouw van trainersbestand vanuit de eigen leden 2. invullen vacature voorzitter Commissie Weg en uitbreiden van de ledenparticipatie in de commissie Commissie PR en Communicatie: 1. uitbreiden van de ledenparticipatie in de commissie 2. uitbreiden aantal adverteerders/werven sponsoren 3. club van XX invoeren 4. onderzoek naar "clubkleding" Commissie Jeugd: 1. opstellen en invoeren gedragscode 2. herkenbaarheid van de jeugd op de Hollandwebsite 3. bijdrage leveren aan een electronische nieuwsbrief 4. opleiding jeugdtrainers Vaststelling contributie en begroting 2007 Voorstel is om de contributie jaarlijks met de prijsindex te verhogen, afgerond op hele euros. Alleen als uitzondering zal bij speciale activiteiten de contributie

 • Hollands Welvar