Handboek Social Media

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Dit is het Handboek Social Media voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Kanalen als Facebook, Youtube, Twitter en LinkedIn ontwikkelen zaken zich in rap tempo. Bijna elk organisatieonderdeel heeft in meer of mindere mate te maken met social media. De behoefte aan richtlijnen en praktische ingrediënten voor succes groeit hiermee enorm. Met deze eerste versie van het handboek social media zet de EUR een stap richting een gemeenschappelijke basis. Na deze eerste stap moeten er uiteraard nog meer volgen, dat doen we samen. Zoals onze secretaris van het College van Bestuur, Ton van der Pijl zo mooi zei: "Zo'n handboek moet permanent worden bijgehouden. Het moet mee-ademen met recente ontwikkelingen."

Transcript of Handboek Social Media

  • 1. Handboek Social Mediagebruikersaccountscommunicereninternationaalcore businessvideoskringenhashtagpromoverenrankingsideen uitwisselenvind ik leukdinsdagavonddinsdagavondengagementretweetensmart phonestweetenkeywordsdoelgroepens avonds rond 20:00gebeurtenissencommunityactueel nieuws delenactueel nieuws delenmobiel internettagstwitterenUpdatesdocentenSocial MediaAlumniLikenimagesFacebooktips & trucsTwitterYouTubeGoogle+PinterestEURstudentenBlogpostMei 2013

2. Handboek Social Media>2 / 463 Engagement4 #1Visie5 #2 Bepaal je doelstellingen13 #3 Weet met wie je communiceert16 #4 Bepaal welke media je gaat gebruiken26 #5 Denk na over hoe je communiceert30 #6 Meten is weten36 #7 Leer van anderen39#8Begin!42 # Belangrijkste officile Social Media Accountsvan de EUR44 # Wie hebben er aan meegewerkt?Inhoud 3. Handboek Social Media3 / 46>EngagementEngagementTwitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Google+, Flickr, Vimeo enzovoort. De lijst vansociale media is lang en je kunt er niet omheen: het zijn de communicatiekanalenwaar burgers en organisaties zich uiten met feitelijke informatie, relevanteverwijzingen, meningen en trivialiteiten. Delen en converseren staat centraal.En dat kun je anytime anywhere doen. Natuurlijk moeten we het belang ook nietoverschatten: er zijn tientallen miljoenen leden maar het aantal actieve deelnemersis veelal beperkt. Maar deze actieve groep zet wel de toon en benvloed anderen.Voor ons als universiteit die maatschappelijke impact wil hebben, is het belangrijkdat we via sociale media laten zien waar we mee bezig zijn in onderzoek enonderwijs. Niet alleen als zender, maar vooral om de conversatie op gang tebrengen door te luisteren en te reageren op discussies en ook om te anticiperenop vragen en wensen uit de samenleving. Veel wetenschappers en andere mede-werkers zijn actief in sociale media in het Nederlands maar ook internationaal.En dat moet zo blijven. Maar het is goed om te werken aan een gemeenschappelijkebasis binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat kan door ervaringen uit tewisselen, mooie en succesvolle voorbeelden te tonen en door collegas op weg tehelpen.Het Handboek Social Media is een eerste stap om die gemeenschappelijke basis tekrijgen. Het is geen statisch document, maar het begin van onze eigen conversatie.Het is ook geen handboek met allerlei regels waar ieder zich aan moet houden.Er is eigenlijk maar een belangrijke regel: gezond verstand. Wat biedt het handboekdan wel: een stappenplan om sociale media in te zetten voor je eigen werk oforganisatieonderdeel. Je vind er onder andere best practices van collegas van deEUR en van andere universiteiten, handige tips & trucs, en slimme tools om jebereik en impact te meten.De Erasmus Universiteit bestaat 100 jaar en daar mogen we trots op zijn. Jullie zijnonze ambassadeurs om het begrip 100 years of impact ook in de sociale mediainhoud te geven.Veel succes!Pieter KuijtDirecteur Stafafdeling Marketing en Communicatie# 4. Handboek Social Media4 / 46>VisieVisieDe EUR is de universiteit voor ambitieuze denkers en doeners. Dat begon al in1913, toen de EUR werd opgericht als particulier initiatief van Rotterdamseondernemers als Nederlandse Handels-Hogeschool.1De Rotterdamse mentaliteitvan hard werken en ondernemen zit in ons DNA! Sinds 1973 heten we ErasmusUniversiteit Rotterdam, met een verwijzing naar n van Rotterdams grootstedenkers: Desiderius Erasmus. Deze homo universalis leefde van 1466 tot 1536 enreisde als geleerde heel Europa rond.Ook de EUR wordt steeds internationaler. We hebben de wereld dan ook veel tebieden: academisch onderzoek behorend tot de top en excellent onderwijs dattoepassingsgericht is. We zijn hofleverancier van CEOs en onze studenten hebbenin vergelijking met de andere universiteiten de beste uitgangspositie als ze huncarrire starten.2De 20.000 studenten vormen het bestaansrecht van de EUR. We bieden ze nietalleen uitstekend onderwijs maar ook een bruisend leven op en buiten de campus.We zijn trots op onze sportfaciliteiten, culturele en academische events, en deactieve studie- en studentenverenigingen. Daarnaast heeft de stad Rotterdam ookveel te bieden!Over wie we zijn, wat we doen en waar we staan, kunnen we beter communiceren.Hard werken en nuchter blijven zijn uitstekende eigenschappen, maar we moetenblijven uitdragen wat de EUR te bieden heeft. Niet alleen in Nederland, maarwereldwijd. Met behulp van social media kunnen we de reputatie en de business(onderwijs en onderzoek) van de EUR verder versterken.Tip: Maak zelf een visie op de inzet van social media voor je organisatieonderdeelen zorg dat die aansluit bij de visie en profilering van de EUR. Houd het kort enbondig en kijk regelmatig of je werkt aan het realiseren hiervan! Met de volgendestappen helpen we je om deze visie om te zetten in een concrete strategie.Meer lezen? Bekijk ook Thuis in de Wereld. Profileringsdocument EUR 2012!3#11http://www.eur.nl/eur/historie/2http://www.eur.nl/english/news/detail_news/article/42546-graduates-erasmus-university-best-employable/3http://www.eur.nl/postacademisch/studievoorlichting/nieuws/detail/article/37560-thuis-in-de-wereld/ 5. Handboek Social Media5 / 46> Bepaal je doelstellingenBepaal je doelstellingenCommuniceren over ons onderwijs, onderzoek en de toepassing daarvan: hoe doeje dat met social media? Sociale media zijn sociaal. Dat klinkt logisch, maar is in depraktijk een stuk complexer. Het draait om zinvolle, waardevolle en relevanteinteracties tussen mensen, niet om sociale netwerksites als Facebook, Twitter enLinkedIn. Daarbij is luisteren minstens zo belangrijk als praten. Ook moet jeaansluiten bij de belevingswereld van je doelgroep!Het is belangrijk dat je goed weet wat je met social media kunt bereiken, welkmedium waarvoor geschikt is, en hoe je de social media het beste kunt inzetten.Zorg ervoor dat je ze niet zomaar inzet. Als je een Facebookpagina enTwitteraccount start zonder idee wat je er mee wilt, wordt het moeilijk om eenzinvolle bijdrage te leveren aan conversaties op het internet. Experimenteren isprima, maar bedenk goed wat je uiteindelijk zou willen. Natuurlijk kunnen doelenelkaar overlappen, maar hoe duidelijker je focus, hoe beter je kunt aansturen ophet gewenste resultaat.Om te bepalen wat je doelstellingen op social media zijn, moet je ook op de hoogtezijn van de doelstellingen en behoeften van je doelgroep. Als je doelgroep het leukvindt om interviews met studenten te lezen, of fotos van het campusleven te zien,bedenk dan in hoeverre die behoeften aansluiten bij de doelen die je hebt gesteld.Als jouw doelen daar niet bij aansluiten, sla je de plank mis en verspil je je energie.We behandelen de volgende doelstellingen: Luisteren en anticiperen Reputatie managen Effectief bereik vergroten Betrokkenheid studenten vergroten Service verlenen Studenten werven Nieuwe medewerkers werven Netwerk versterken Onderzoek promoten Onderwijs promoten#2 6. Handboek Social Media> Bepaal je doelstellingen6 / 46Luisteren en anticiperenJe wilt op de hoogte blijven van waar je doelgroep mee bezig is, wat ze over jezeggen, en waar hun interesses naar uitgaan. Op die manier kun je jecommunicatie zoveel mogelijk toespitsen op dat wat aansluit bij je doelgroep.Als je slim onderzoek doet, kom je misschien wel meer te weten dan wanneerje betaald marktonderzoek laat doen!Bepaal van tevoren wel waar je naar wilt luisteren. Op social media komt zoveelvoorbij dat gericht zoeken belangrijk is. Wil je weten waar je alumni over praten?Of ben je op zoek naar conversaties over de studie Rechten? Gericht luisterenvoorkomt uren doelloos surfen en zoeken. Natuurlijk kom je in je zoektocht ookverrassende dingen tegen waar je misschien helemaal niet naar op zoek was.Misschien leiden die er wel toe dat je zoekvraag aan gaat passen.Belangrijke vragen: Wat zeggen verschillende doelgroepen over onderwerpen die jij relevant vindt? Welke onderzoeksvragen zou je in welke mate kunnen beantwoorden met deinzet van social media? Hoe monitor je socialmediakanalen? Welke tools kunnen je hierbij helpen? Hoe meng je jezelf effectief in conversaties? Hoe wordt er gereageerd op je bijdrage?Effectief bereik vergrotenDe EUR moet op zoveel mogelijk relevante plekken goed zichtbaar en vindbaar zijn.Als mensen zoeken naar opleidingen, publicaties of naar wetenschappers dieverbonden zijn met de EUR, dan wil je dat de EUR eruit springt (ookinternationaal!). Anderzijds wil je je gezicht daar laten zien waar je doelgroep is.Hoe groter ons bereik, hoe beter we onze doelgroepen kunnen bereiken met onzeboodschap.Realiseer je goed dat effectief bereik op social media verder gaat dan het effect datje aanvankelijk sorteert door een boodschap direct aan specifieke mensen teadresseren. Zodra er interactie ontstaat over jou of naar aanleiding van jouwberichten, dan word je met elke interactie ook zichtbaar in de kennissenkringen vande mensen die reageren. Aansturen op interactie en conversatie zal je zo een veelgroter effectief bereik opleveren.Een belangrijke vraag bij socialmedia is: hoe kunnen wij ze inzetten voor onze marketing? Bij onderwijsmarketing beginnen we hetsteeds meer te ontdekken. Socialmedia zijn ook relevant voor hoogwaardig onderzoek. Je wilt hierbijvoorbeeld de beste PhD studenten hebben. Die moet je bereikenvia de inhoud. Daar moeten wehoogleraren en hun kennis voorinzetten.Pieter Kuijt (directeur SMC)#2 7. Handboek Social Media> Bepaal je doelstellingen7 / 46Belangrijke vragen: Wat zijn de belangrijkste plekken op internet waar je doelgroep zich bevindt? Hoe kun je jouw doelgroep(en) zo effectief mogelijk prikkelen tot interactie? Wat is je bereik nu? Hoe meet je dit? Hoe versterken verschillende kanalen elkaar? Hoe meet je of je bereik daadwerkelijk groter wordt? Leidt groter bereik tot meer betrokkenheid en andersom? In hoeverre brengen jouw socialmedia-activiteiten je dichter bijdoelstellingen die je zelf geformuleerd hebt?Interessant: welke universiteiten zetten social medi