Social media for social order

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.420
 • download

  0

Embed Size (px)

description

De inzet van Twitter ten behoeve van crowd control Danielle Fictorie, Universiteit Utrecht 1 februari 2013

Transcript of Social media for social order

 • 1.Social media for social orderDe inzet van Twitter ten behoeve van crowd control Danielle FictorieUniversiteit Utrecht1 februari 2013 1

2. VoorwoordMet deze scriptie komt voor mij een einde aan lang en veel studeren. Met veel plezier heb ikmijzelf de afgelopen 7,5 jaar student mogen noemen. Begonnen in Groningen bij Communica-tie- en Informatiewetenschappen verhuisde ik na vier jaar met een bachelor en veel mooieherinneringen op zak naar Utrecht om daar aan de USBO een nieuwe start te maken. Een uit-stapje naar de UvA leverde ondertussen nog een master Politieke Communicatie op. Met dezescriptie komt ook een einde aan mijn tijd op de USBO.Ik zou bijna een scriptie kunnen schrijven over de verschillen tussen de steden, de mentaliteitvan studenten, docenten en het College van Bestuur, de kwaliteit van het onderwijs De ver-schillen waren soms groot. Toch heb ik dat niet gedaan: ik heb besloten om het beste van allewerelden samen te brengen in dit onderzoek.In Groningen heb ik altijd gewaardeerd dat er ruimte was voor ambitie van studenten. Aanstudenten die iets wilden, en daar een goed idee voor hadden, werd alle ruimte geboden. Vande UvA heb ik geleerd dat regels flexibel kunnen zijn en dat er altijd uitzonderingen gemaaktkunnen worden. Deze flexibiliteit en dit meedenken met studenten bleek gelukkig ook inUtrecht te vinden. Daar ben ik mijn begeleider Albert Meijer erg dankbaar voor. Zijn meeden-ken en inzet achter de schermen zorgden ervoor dat ik met een unieke planning mijn scriptieheb kunnen schrijven.Wat ik bijzonder vind aan de USBO is de enorme kennis en kwaliteit van docenten en hun be-reikbaarheid voor studenten. Ook dit keer kon ik mij altijd voor advies tot mijn docenten wen-den. Voor mijn gevoel heb ik mij in Groningen als mens meer ontwikkeld, maar de USBO heeftmij ontzettend veel academische kennis en vaardigheden bijgebracht. Bijzondere dank wil ikuitspreken aan Albert voor zijn begeleiding. Hij was kritisch en hield me scherp, zonder daarbijmijn vertrouwen in mezelf onderuit te halen.Typisch USBO is het ook om niet alleen uit te gaan van academische kennis, maar de verbin-ding met de praktijk te zoeken. Daarom werd dit onderzoek uitgevoerd bij de politie Haaglan-den. Dat leverde me een heel bijzonder EK op! Voetbal kijken op een groot scherm, de in-drukwekkende briefings in een zaal vol testosteron, meekijken met wat leek op een real lifecomputerspel Het heeft een diepe indruk op me gemaakt. Ik wil de politie Haaglanden daar-om nogmaals bedanken voor deze unieke mogelijkheid: Mieke van Tankeren voor het mogelijk 2 3. maken van dit onderzoek, mijn begeleider op de werkvloer Cor Spruijt en alle andere mede-werkers van Communicatie en BRI.Deze scriptie is niet alleen van kritisch commentaar voorzien door mijn begeleider Albert entweede begeleider Martijn, maar ook door enkele van mijn vrienden. Ik wil Ike, Lex, Ruben,Roeland en in het bijzonder Giel daar ook op deze plaats voor bedanken. Vooral de scherpeopmerkingen van Giel hebben mijn scriptie naar een hoger niveau getild en hebben mij ge-dwongen overal nog eens goed over na te denken. Ook heeft hij me geleerd dat ik niet ieder-een in het bijzonder kan bedanken. Toch houd ik die formulering voor hem graag in ere.Hiermee komt dan een einde aan 7,5 jaar studeren. Er komt een einde aan een jaar vol verha-len over allerlei scripties. De gekke planning en combinatie van allerlei studies zorgde ervoordat het vaak niet te volgen was voor vrienden en familie waar ik nu weer precies mee bezigwas. Toch bleef de interesse en kon ik steeds mijn verhaal kwijt. Dank jullie wel daarvoor, envoor alle mooie herinneringen!Want met vele mooie herinneringen sluit ik niet alleen dit onderzoek af, maar ook een fantas-tische studententijd. Het waren geweldige jaren, vol avonturen en verhalen, met veel hardwerken, maar vooral heel hard genieten. Het is nu tijd voor een nieuwe uitdaging, ik hoop dathet werkende leven net zo leuk gaat zijn!Danielle FictorieJanuari 20133 4. Social media for social orderDe inzet van Twitter ten behoeve van crowd controlDeel A: Onderzoeksrapporttheoretische en methodologische onderbouwing Afstudeeronderzoek Master Publiek ManagementBestuurs- en OrganisatiewetenschappenUniversiteit Utrecht Eerste begeleider: Albert Meijer Tweede begeleider: Martijn van der MeulenDanielle FictorieEuropaplein 767 3526 WP Utrecht dfictorie@gmail.com 4 5. InhoudsopgaveVoorwoord ............................................................................................................................. 2Deel A: Onderzoeksrapport .................................................................................................... 41. Inleiding ........................................................................................................................... 9 1.1 Context: de Oranje Thuissituatie voor de politie Haaglanden .................................................9 1.2 Maatregelen ten behoeve van de openbare orde ..................................................................9 1.3 De inzet van Twitter tijdens het EK door de politie Haaglanden ........................................... 11 1.4 Twitter en crowd control ..................................................................................................... 12 1.5 Leeswijzer ........................................................................................................................... 132. Theoretisch kader .......................................................................................................... 14 2.1 Crowd control...................................................................................................................... 14 2.1.1Vormen van crowd control........................................................................................... 14 2.1.2Het ontstaan van rellen ................................................................................................ 16 2.1.3Maatregelen voor crowd control.................................................................................. 21 2.1.4Deelconclusie: Wat is crowd control?........................................................................... 23 2.2 Twitter ................................................................................................................................ 23 2.2.1Eigenschappen van Twitter .......................................................................................... 24 2.2.2De politie en Twitter .................................................................................................... 26 2.2.3Deelconclusie: Wat is Twitter? ..................................................................................... 27 2.3 Bijdrage van Twitter aan crowd control ............................................................................... 28 2.3.1De rol van Twitter in de totstandkoming van rellen ...................................................... 28 2.3.2Gedrag benvloeden via Twitter ................................................................................... 30 2.3.3Eigenschappen van Twitter die bijdragen aan crowd control ........................................ 32 2.3.4Twitter en crises .......................................................................................................... 37 2.3.5Deelconclusie: Welke eigenschappen van Twitter dragen bij aan crowd control? ......... 39 2.4 Nadelen, beperkingen en risicos van Twitter voor crowd control ........................................ 41 2.4.1Nadelen, beperkingen en risicos van Twitter als zendmedium..................................... 41 2.4.2Nadelen, beperkingen en risicos van Twitter als informatiebron ................................. 44 2.4.3Twitter als onderdeel van multimediastrategie ............................................................ 465 6. 2.4.4 Een ethische kwestie: hoe ver kan de politie gaan? ...................................................... 47 2.4.5Deelconclusie: Wat zijn nadelen, beperkingen en risicos bij de inzet van Twitter voor crowd control? ............................................................................................................................ 49 2.5Conclusie ............................................................................................................................. 503. Methode ........................................................................................................................ 52 3.1Onderzoeksdesign ............................................................................................................... 52 3.2Theoretische verkenning ..................................................................................................... 53 3.3Ervaringen van andere korpsen ........................................................................................... 54 3.4Evaluatie inzet Twitter politie Haaglanden ........................................................................... 55 3.4.1 Doel 1. Burgers informeren over het politieoptreden ................................................... 56 3.4.2 Doel 2. Onwaarheden in tweets ontkrachten ............................................................... 59 3.4.3 Doel 3. Preventie: mensen waarschuwen en de gevolgen in laten zien. ........................ 60 3.4.4 Doel 4. Opinievorming over politie optreden positief benvloeden ............................... 61 3.4.5 Doel 5. Opsporing: verzenders van opruiende tweets vervolgen. ................................. 64 3.5Bespreking methoden ......................................................................................................... 65 3.5.1 Analyse van mentions .................................................................................................. 67 3.5.2 Analyse van tweets politie Haaglanden ........................................................................ 67 3.5.3 Analyse van beleidsdocumenten ............................