Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

18
Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

description

Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden. Forum uitgevers. Intro Drie pitches: Nectar, BvJ en 10voorBiologie Stellingen en discussie [SLO-Checklist methodekeuze]. Vakvernieuwing. Actueel: update vakinhoud Relevant: contexten en vaardigheden Samenhangend: concepten - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

Page 1: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

Page 2: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

Forum uitgevers

• Intro• Drie pitches: Nectar, BvJ en

10voorBiologie• Stellingen en discussie• [SLO-Checklist methodekeuze]

Page 3: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

Vakvernieuwing

• Actueel: update vakinhoud • Relevant: contexten en

vaardigheden• Samenhangend: concepten• Less is more: tegengaan

overladenheid

Page 4: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

Concept-context benadering• Doel vernieuwing: leerlingen kunnen hun kennis

toepassen in verschillende contexten

In Nectar: nieuw!

• Start met een context

• Toepassen (na §-en) in andere context die

samenhang vormt met vorige §-en

• Toepassen (na hfd-en) andere context die

samenhang vormt met vorige hoofdstukken

• ICT en toets in context

Page 5: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

Helder verschil havo - vwo

Havo:

•Teksten herschreven (geen theezakje!)

•2 tot 3 tekst- en opdrachtblokken per §A

•Samenvattende tekstjes per blok

Vwo:

•Alle opdrachten aan het eind van de paragraaf

•Andere, enthousiasmerende contexten dan in het

havo-deel

In jaardelen! 1 boek/jaar

Page 6: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

Biologie voor jou

• Verrassend verdiepend

• Verrassend actueel: o.a. Bvj Actueel

• Structuur en samenhang

• Al 30 jaar de meest gebruikte biologiemethode in Nederland!

Page 7: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden
Page 8: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

www.10voorBiologie.nl / [email protected]

De 10 van 10voorBiologie: 

1. Digitale methode voor bovenbouw havo en vwo, óók op papier via POD.

2. Intensief met CoCo aan de slag: in de thema’s volop uitgewerkte ideeën.

3. Via de thema’s oefenen leerlingen in het ‘wendbaar’ toepassen van de geleerde

theorie. 

4. Onderwerpen ook zonder CoCo behandelen? 10voorBiologie geeft de mogelijkheid

eerst goede theorie aan te bieden om vervolgens het geleerde toe te laten passen.

5. Jaarlijkse update van de theorie, zodat de stof actueel is en blijft.

Page 9: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

www.10voorBiologie.nl / [email protected]

6. Schatkist van ruim 1100 opdrachten, variërend van excursietips, oefenen van

vaardigheden als rekenen, meten, samenwerken, modellen bouwen en practica.

7. Niet-alledaagse ideeën als start voor een profielwerkstuk in een apart thema. 

8. Regelmatig worden nieuwe opdrachten (n.a.v. actuele onderwerpen) toegevoegd.

9. Vele links naar digitale bronnen met extra aanvullingen (interactiviteit).

10. Leerlingen kunnen via de site beschikken over een biologisch woordenboek,

oefentoets-vragen en examenopgaven.

Waarom 10voorBiologie:

10voorBiologie biedt een geheel aan waarmee docenten op een bij hen passende, eigen manier en met de voor

hen voorhanden mogelijkheden aan de slag kunnen met het nieuwe examenprogramma.

Page 10: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

Gang van zaken

Er wordt een stelling geprojecteerd

• de uitgevers laten alle drie zien of ze het met de stelling eens zijn

• mensen uit het publiek laten zien of ze het ermee eens zijn

• de uitgevers krijgen elk 1,5 minuut om hun standpunt toe te lichten

• het publiek krijgt 3 minuten om vragen te stellen• mensen uit het publiek laten nogmaals zien of ze

het ermee eens zijn (is uw mening veranderd?)

Page 11: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

De functie van een methodeVoor een docent is de belangrijkste functie van een

methode:

wit HOUVASTDocenten moeten er blind op kunnen varen dat de opdrachten en practica in de goede volgorde staan, inhoudelijk kloppen en uitvoerbaar zijn voor de leerlingen.

rood SCHATKAMER Docenten of leerlingen moeten zelf een selectie kunnen maken uit een veelheid van informatie, opdrachten en practica die verschillen in diepgang en moeilijkheid.

groenREFERENTIEDocenten moeten aan de methode kunnen zien wat de leerlingen moeten leren voor het examen. Wat niet in het boek of op de site staat, hoeft niet.

Wat in het boek staat, moet wel.

Page 12: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

De kern van de vakvernieuwing

• Contexten zijn leuk, maar concepten zijn belangrijk.

Page 13: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

De kern van de vakvernieuwing

• Het vernieuwende van het nieuwe programma zit niet in geactualiseerde vakinhoud, maar in de ‘denk’vaardigheden: vorm-functie-denken, ecologisch denken, evolutionair denken en systeemdenken.

Page 14: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

De kern van de vakvernieuwing

• Samenhang krijg je door een concentrische opbouw in een methode.

Page 15: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

De kern van de vakvernieuwing

• Overladenheid van het programma kan het best worden tegengegaan door de eindtermen voor het schoolexamen minimaal te interpreteren.

Page 16: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

De kern van het vak

• Het vak biologie is belangrijker als voorbereiding op het leven dan als voorbereiding op vervolgonderwijs en beroep.

Page 17: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

Checklist methodekeuze

Page 18: Forumdiscussie met uitgevers van biologiemethoden

18

o ja, de websites

• alles over de invoering www.betanova.nl

• alles over de steunpunten www.betasteunpunten.nl