Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

download Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

of 20

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Boom test uitgevers Onderwijscatalogus 2015

 • Boom Onderwijs 2015

  NT2Natuurlijk Nederlandsleren en inburgeren

  toetsen - tests - methodes - vakliteratuur

  www.boomonderwijs.nl

 • 2BOOM ONDERWIJS

  Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijsIn deze catalogus vindt u een overzicht van al onze onderwijsproducten.

  Ons testmateriaal biedt u toetsen op maat: toets uw leerlingen op het moment dat zij er-aan toe zijn, met een prettig evenwicht tus-sen de toetsdruk en de opbrengst. Met deze focus krijgt u de kennis die u nodig hebt of u nu het niveau van de leerling volgt, een schooladvies opstelt of een second opinion wilt geven.

  Voor scholen bieden wij test- en toetsma-terialen die leerkrachten, docenten, intern begeleiders, remedial teachers en zorgco-ordinatoren kunnen gebruiken tijdens de gehele schoolcarrire van de leerlingen.

  Professionals die kinderen ondersteunen bij leer- en gedragsproblemen vinden bij ons een ruim aanbod aan producten voor diag-nostiek, behandeling en second opinion.

  Onze partners Profiteer van exclusieve korting via uw vakvereniging! Leden van diverse vakverenigingen krijgen bij Boom Onderwijs korting op vakliteratuur.

  Door in te loggen via het ledennetwerk van de vereniging hebt u toegang tot een speciale omgeving met kortingen en acties. Het nieuwe aanbod vindt u ook in de nieuwsbrief van uw vereniging.

  De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is de enige wettelijke beroepsvereni-ging voor logopedisten in Vlaanderen. De VVL biedt haar leden een waaier aan infor-matie via het tijdschrift Logopedie, de elek-tronische nieuwsbrief, de website en andere publicaties.Wilt u met ons samenwerken?

  Wij staan open voor uw ideen en wensen. Neem contact met ons op via (020) 524 45 14 of info@boomonderwijs.nl.

  Log in via het ledennet en bezoek de VVL Ledenvoordelen-pagina

  Wij hopen u terug te zien in onze webshop: www.boomonderwijs.nl

  Elke maand nieuwe acties

  Voor het voortgezet onderwijs bieden we methodes filosofie.

  Verder bieden wij interessante uitgaven over uw vak en voor persoonlijke ontwikke-ling.

  Bent u professional of student in het onder-wijs, pedagogiek of de (kinder- en jeugd)ggz? In de webshop van Boom Onderwijs vindt u alle uitgaven voor uw vakgebied, van alle Nederlandse uitgeverijen.

  Elke maand vindt u daar bovendien nieuwe acties. Bestel boeken, e-books en tests dus met korting, en profiteer van nog meer voor-deel via onze partners.

  Meer tests en vragenlijsten voor diagnos-tiek: www.boompsychologie.nl

 • 3DLE BOEK

  Nieuw DLE Boek: neem nu een abonnement!

  De nieuwe editie van het DLE Boek is volledig geactuali-seerd en in een fris jasje gestoken. Deze editie bevat ook de tabellen van de nieuwste Cito-toetsen. U kunt u nu bovendien ook abonneren op de aanvullin-gen: zo is uw DLE Boek altijd actueel en compleet.

  Special: alle tabellen voor verwijzingHet Ministerie van OCW stelt het gebruik van DLE-schalen wettelijk verplicht bij verwijzing naar leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO). Het ministerie bepaalt jaarlijks de lijst met toegelaten instrumenten.

  De bundel DLE schalen indicatiestelling LWOO en PrO bevat de DLE-schalen van die toegelaten instrumenten. Elk jaar ver-schijnt er een nieuwe, actuele editie.

  Editie 2015-2016De nieuwste editie hebt u nodig om leer-lingen te verwijzen voor instroom in schooljaar 2015-2016. Deze editie is nu beschikbaar.

  9789089534453 | 29,15

  AanvullingenWanneer er nieuwe tests of toetsen ver-schijnen, worden daarbij de DLEs gepubli-ceerd in een aanvulling op het DLE Boek. Deze aanvulling zijn losbladig, in te steken in het boek.

  De voordelen van een abonnement 10% korting op het nieuwe DLE Boek: u betaalt slechts 99,00 (i.p.v. 110,00) altijd 10% korting op de aanvullingen: per aanvulling betaalt u slechts 24,75

  (i.p.v. 27,50)

  Met een abonnement op de DLE-aanvul-lingen weet u zeker dat u altijd de juiste en meest recente DLE-tabellen bij de hand hebt.

  Het DLE Boek bevat de DLE-schalen van alle bruikbare in Nederland uitgegeven tests en toetsen. DLEs geven de leervor-deringen (schoolvaardigheidsniveau) en de eventuele (relatieve) leerachterstand van een leerling aan. Daarnaast zijn DLEs een helder middel om onder andere in het leerlingvolgsysteem, bij opbrengstbepa-ling en in de communicatie met ouders, de vorderingen van leerlingen en klassen uit te drukken.

  Het DLE Boek is bestemd voor alle gebrui-kers van tests en toetsen op scholen, zoals leerkrachten, intern begeleiders en reme-dial teachers, en voor professionals van de schooladvies- en schoolbegeleidingsdien-sten.

  Auteur: Gerard Melis9789058754110 | 110,00

  Bestel en neem een abonnement via www.boomonderwijs.nl/dle

  Verplichtnaslagwerkbijindicatiestelling Abonnement:altijdactueel

  Wij hopen u terug te zien in onze webshop: www.boomonderwijs.nl

  Elke maand nieuwe acties

 • 4LEERLINGVOLGSYSTEEM

  De visie op toetsen met de SVTs:

  1.Beperkuwtoetskalender Met de SVTs toetst u normaal gesproken n keer

  per jaar, maar een extra afname op een ander mo-ment in het schooljaar is ook mogelijk.

  2.Bepaaluweigentoetsmoment De SVTs zijn continu genormeerd. Dit betekent dat

  u de SVTs op elk gewenst moment in het schooljaar kunt afnemen. U bent dus niet gebonden aan vaste toetsmomenten.

  3. Toets wat u wilt weten Met de SVTs toetst u precies wat u wilt weten. Dus

  geen leesvaardigheid als het om rekenen gaat: de SVT Rekenen-Wiskunde bevat voornamelijk kale sommen. En geen meerkeuzevragen als het om spel-ling gaat: de SVT Spelling is een 100% woorden- en werkwoordendictee.

  De kenmerken op een rijtje: Op elk moment in het jaar af te nemen.

  Methodeonafhankelijk.

  Handmatig scoren, snel en gemakkelijk online normeren.

  Rapportage in Cito A-E en Cito I-V, percentiel en DLE.

  Basissets met afgepast materiaal voor scholen en RT-

  praktijken. COTAN-ok.

  Toegelaten door de Onderwijsinspectie.

  In te zetten voor indicatiestelling LWOO en PrO.

  Het leerlingvolgsysteem van Boom test uitgevers Onderwijs bestaat uit de Schoolvaardigheidstoetsen Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Hoofdrekenen en Rekenen-Wiskunde. In 2015 wordt dit pakket aangevuld met de Schoolvaardigheids- toets Spelling.

  Leerlingvolgsysteem: eindelijk een keuze

  In de onderbouw toetsen wij de instrumentele vaardighe-den, zoals technisch lezen en hoofdrekenen, twee keer per jaar: de ontwikkeling gaat in de onderbouw erg snel. In de andere groepen is eens per jaar voldoende.

  De Schoolvaardigheidstoetsen brachten bij ons op school vooral rust, ook voor de leerlingen: we bepalen zelf het toetsmoment, we toetsen minder en de toetsen hebben een kortere afnameduur.

  Aanvankelijk gebruikten wij de SVTs voor een second opinion, nu is het onze first opinion. Wel zo makkelijk!

 • 5Hoe vlot kan de leer-ling lezen?Met de Schoolvaardigheidstoets Tech-nisch Lezen stelt u het niveau van de technische leesvaardigheid van de leer-ling vast, aan de hand van een tekst die de leerling hardop leest.

  De SVT Technisch Lezen is in het bijzon-der van belang voor het tijdig signaleren van leeszwakke leerlingen in de eerste schooljaren. In latere schooljaren kunt u de toets gebruiken om het niveau te bewaken.Auteur: Teije de Vos

  LEERLINGVOLGSYSTEEM

  Leerlingvolgsysteem: eindelijk een keuzeHoe goed kan de leer-ling begrijpend lezen?Met de Schoolvaardigheidstoets Begrij-pend Lezen stelt u het niveau van begrij-pend lezen vast.

  De SVT Begrijpend Lezen bestaat uit meerkeuzevragen, die zijn ontwikkeld op basis van de huidige inzichten en aansluiten bij de referentieniveaus. De inhoud weerspiegelt de vaardigheden en strategien die kinderen aan het eind van de basisschool moeten beheersen om teksten goed te kunnen begrijpen.Auteur: Teije de Vos

  Verwacht: 2015Wiltuopdehoogteblijven?Ga naar www.boomtestuitgevers.nl/spelling en meld u aan. Wij sturen u een bericht zodra de SVT Spelling is versche-nen.

  Auteurs: Tom Braams en Teije de Vos

  Uitval? Neem de TempoTestAutomatiseren(TTA) af > zie pagina 15

  Ook voor second opinionDe SVTs zijn uitstekend in te zetten voor second opinion. Spe-ciaal hiervoor zijn er basissets beschikbaar met minder afna-memateriaal: afgestemd op gebruik bij individuele leerlingen.Meer informatie over de SVTs als leerlingvolgsysteem?

  Vraag een informatiepakket aan via www.boomonderwijs.nl/lvs

  Hoe vlot kan de leer-ling hoofdrekenen?Met de Schoolvaardigheidstoets Hoofd- rekenen (SVT HR) kunt u het niveau van de hoofdrekenvaardigheid vaststellen.

  Met de SVT Hoofdrekenen kunt u reken-zwakke leerlingen tijdig signaleren in de eerste schooljaren. In latere schooljaren kunt u de toets gebruiken om het niveau te bewaken.Auteur: Teije de Vos

  Een weinig talige rekentoetsMet de Schoolvaardigheidstoets Reke-nen-Wiskunde toetst u het rekenniveau van uw leerlingen.

  Deze toets is gn multiplechoicetoets: de leerlingen moeten zelf het antwoord opschrijven. Anders dan haar Cito-tegen-hanger bestaat de SVT Rekenen-Wiskun-de uit kale sommen en uit realistische opgaven die met weinig taal worden ge-presenteerd. Daardoor wordt er zo min mogelijk een beroep gedaan op de lees-vaardigheid van de leerling.Auteurs: Teije de Vos en Marisca Milikowski

  Entoetsvoor alle leerlingen

  Entoetsvoor alle leerlingen

  Actievespelling: geen meerkeuze

  Compacte teksten

  Puresommen

 • 6SCHOOLADVIES

  Schooladvies: voor duurzaam succes zet u de NIO inHet advies van de basisschool over het best passende niveau van voortgezet onderwijs wordt leidend. Het staat u als basisschool vrij te kiezen welke gegevens u bij het advies betrekt. Hoe zorgt u dan voor een stevige en tijdige onderbouwing? De NIO is daarbij