ZWERK Uitgevers - Folder Voorjaar 2012

download ZWERK Uitgevers - Folder Voorjaar 2012

of 8

Transcript of ZWERK Uitgevers - Folder Voorjaar 2012

Zwerk Uitgevers2012

Pamela Kribbe Ode aan de aarde. Ode aan jOu Boodschappen van de Aarde over thuiskomen in je eigen natuur.

nieuw

Verschijnt: april 2012 Formaat: 16 x 23 cm Omvang: ca. 150 pp. Uitvoering: gebonden isbn: 978 90 77478 40 0 nur: 728 Prijs: ca. 27,50

Heb je wel eens gedacht aan de mogelijkheid dat de Aarde een bezield wezen is, met een levend bewustzijn? Als dat zo is, zou je dan niet willen weten wat de Aarde ons te vertellen heeft over wie zij is, en over wie wij zijn? In dit boek vind je boodschappen van de Aarde, via innerlijk contact ontvangen. In de boodschappen vertelt de Aarde over het levende bewustzijn dat aanwezig is in planten en dieren en nodigt ze de mens uit zich weer te verbinden met de natuur. Bovenal roept ze ons op thuis te komen in onze eigen natuur. Door minder te denken en te moeten, en te vertrouwen op onze oorspronkelijke, voelende aard, zullen we meer vreugde en balans creren in ons leven. Een verdiepend contact met de natuur in ons n buiten ons, brengt een levendige en lichte vorm van spiritualiteit voort die hemel en aarde verbindt. In dit boek wordt het verhaal van de aarde gepresenteerd in woord en in beeld. de tekstuele boodschappen zijn steeds omringd door inspirerende beelden van de natuur, gemaakt door anna de Leeuw. Presentatie: 20 april 2012 in Huis voor Zingeving Tilburg tijdens Theater voor Zingeving met o.a. lezing van Pamela Kribbe. Zie www.zwerkuitgevers.nl, www.huisvoorzingeving, nieuwsbrieven en twitter voor meer informatie.

eerder verschenen van Pamela Kribbe bij ZweRK2e druk 3e druk

COntaCt met GIdsen GesPreKKen met jeshua BezIeLd Leven Wenken van Jeshua. Boodschappen vanuit de Boodschappen voor een christusenergie. nieuwe tijd.Formaat: 23 x 16 cm Omvang: 112 pp. isbn: 978 90 77478 29 5 Prijs: 12,50 Formaat: 23 x 16 cm Omvang: 240 pp. isbn: 978 90 77478 28 8 Prijs: 16,Formaat: 23 x 16 cm Omvang: 240 pp. isbn: 978 90 77478 25 7 Prijs: 19,50

jos Olgers nieuw medIsChe hyPnOtheraPIe Behandeling met behulp van hypnose van klachten als migraine, astma, hoge bloeddruk, allergien en PDS. Al tweehonderd jaar tonen vooraanstaande hypnotherapeuten, artsen en onderzoekers aan dat hypnotherapie een belangrijke rol kan spelen in de behandeling van een groot aantal veel voorkomende lichamelijke klachten. De laatste jaren stapelen positieve onderzoeksresultaten op dit gebied zich op. Medische Hypnotherapie beschrijft op een praktische manier de hypnotherapeutische behandeling van een aantal lichamelijke klachten. Veel therapeuten kunnen je vertellen dat je heel goed met hypnose kunt werken aan lichamelijke klachten als migraine, hoge bloeddruk, maagzweer, astma, pijn, allergien en PDS. Bij de vraag echter: Hoe pak je dit concreet aan?, is men meestal niet zo goed genformeerd. In de vakliteratuur licht men soms een tipje van de sluier op. Helaas blijft het daar dan bij. Jos Olgers pakte kort na de eeuwwisseling de uitdaging aan en onderzocht tien jaar lang hoe hypnose praktisch ingezet kan worden bij de behandeling van deze klachten. Dit boek is het eindresultaat van zijn uitgebreide onderzoek. Hij beschrijft op een heldere wijze de achtergronden van de klachten. Wat gebeurt er lichamelijk? Wat kan er emotioneel meespelen? Spelen bepaalde persoonlijkheidskenmerken een rol? Deze lichamelijke processen en de psychosomatiek dienen over het algemeen als basis voor de behandelwijze van de klachtspecifieke technieken, suggesties en metaforen.

Verschijnt: mei 2012 Formaat: 25 x 17,5 cm Omvang: ca. 300 pp. Uitvoering: gebonden isbn: 978 90 77478 42 4 nur: 777 Prijs: ca. 35,-

eerder verscheen van Jos Olgers bij Z weRKheeLheId In wOrdInG Compleet handboek voor hypnose- en regressietherapie Een helder en toegankelijk handboek waarin alle aspecten van hypnose-, regressie- en rencarnatietherapie aan bod komen. Voor zowel de beginnende als gevestigde therapeut.

Formaat: 25 x 17,5 cm Omvang: 684 pp. Uitvoering: gebonden isbn: 978 90 77478 06 6 Prijs: 45,-

sylvia I. saakes zeLfheLend vermOGen BIj PsyChIsChe KLaChten

nieuw

Verschijnt: mei 2012 Formaat: 23 x 16 cm Omvang: ca. 120 pp. isbn: 978 90 77478 37 0 nur: 895 Prijs: ca. 15,-

Dit boek geeft een praktisch inzicht in welke alternatieve vormen van gezondheidszorg clinten hebben geholpen om hun psychische klachten te verlichten of eruit te komen. Het geeft inzicht in het zelfhelend vermogen en wat je er zelf aan kunt doen om dit te ontwikkelen. Het gaat in op vragen als: is het alternatieve circuit wel toegerust op ook ernstige psychische problemen? En wat is de essentie van heling of zelfhelend vermogen? Daarnaast wordt achtergrondinformatie gegeven over de geschiedenis van de psychiatrie en wordt aangegeven waarin een clintenperspectief op Integrale Psychiatrie zich onderscheidt van wat GGZ-professionals kunnen aanbieden. Dit boek is daarom niet alleen interessant voor clinten, maar ook voor professionals in de GGZ, omdat het concrete informatie geeft over wat helend is gebleken in de praktijk bij mensen met psychische klachten en daarnaast ook inzicht biedt in ervaringen van GGZ-professionals. Presentatie: 10 mei 2012 in Wallgallery Rotterdam. Boek zal worden gepresenteerd tegelijk met de opening van een expositie met het werk van Elly Dijkshoorn (zie boekomslagen S.I. Saakes) op de adembenemende locatie van Wallgallery op de 37e verdieping van The Red Apple in hartje Rotterdam. Zie www.zwerkuitgevers.nl, nieuwsbrieven en twitter voor meer informatie.

eerder verscheen van Sylvia i. Saakes bij ZweRKde LOGICa van een CrIsIs Een praktische methode om met crisissituaties, zowel klein als groot, om te gaan. Geeft aan de hand van heldere omschrijvingen een verrassend inzicht in allerlei crises en een methode om de persoonlijke crisis aan te pakken.Formaat: 23 x 16 cm Omvang: 296 pp. isbn: 978 90 77478 36 3 Prijs: 19,50

alberts, miriam Puur Mijn momenten, mijn leven, mijn Manna.18 x 12 cm, 144 pp. Gebonden isbn: 978 90 77478 15 8 Prijs: 15,-

almaas, a.h. het nu van mOment tOt mOment De Realisatie van je Ware Natuur door de beoefening van Aanwezigheid.23 x 16 cm, 248 pp. isbn: 978 90 77478 24 0 Prijs: 24,50

ardagh, arjuna OntwaKen In eenheId De kracht van de Oneness Blessing in de evolutie van ons Bewustzijn.23 x 16 cm, 206 pp. isbn: 978 90 77478 32 5 Prijs: 19,75

arends, agaath het Land Een emotionele en kritische ontdekkingsreis.23 x 16 cm, 250 pp. isbn: 978 90 77478 17 2 Prijs: 25,-

Baas, ed j. LuIsteren naar BInnen

Zelfanalyse met de film As it is in Heaven als inspiratiebron. 12 x 18 cm, 144 pp. isbn: 978 90 77478 30 1 Prijs: 9,95

Baas, ed j. LuIsteren naar BInnen + DVD As it is in Heavenisbn: 978 90 77478 39 4 Prijs: 19,90

Baas, ed j. zeLfBewust LeIdersChaP Echt iets van mij.23 x 16 cm, 174 pp. Gebonden isbn: 978 90 77478 38 7 Prijs: 24,50

Bijl, Irene POGaPOnG Grote vrouw, een verhaal over veerkracht.20 x 12,5 cm, 192 pp. isbn: 978 90 77478 03 5 Prijs: 17,50

Browne, sylvia het drOmenrIjK Over kennis uit de eeuwigheid.23 x 16 cm, 292 pp. isbn: 978 90 77478 04 2 Prijs: 24,90

Crum, Thomas f. Centeren Lichaam, ziel en geest in balans.23 x 16 cm, 192 pp. isbn: 978 90 77478 23 3 Prijs: 24,50

Crum, Thomas f. de maGIe van COnfLICt Maak van je levenswerk een meesterwerk!23 x 16 cm, 248 pp. isbn: 978 90 77478 33 2 Prijs: 24,50

djihi marianne de tuIn van stILte Een bloemlezing over je Zelf.18 x 12 cm, 128 pp. Gebonden isbn: 978 90 77478 12 7 Prijs: 15,-

freke, timothy & Peter Gandy de hermetICa22 x 14 cm, 160 pp. isbn: 978 90 77478 01 1 Prijs: 15,-

Greenspan, miriam Genezen dOOr te Leven De helende kracht van onze duistere emoties.23 x 16 cm, 352 pp. isbn: 978 90 77478 05 9 Prijs: 29,50

Ischa, anna de ruPs dIe aL een vLInder was Dagboek van een burn-out.23 x 16 cm, 308 pp. isbn: 978 90 77478 07 3 Prijs: 19,50

Laar, annet van van BInnen weet je aLLes Handboek voor lichaamswijsheid.23 x 16 cm, 304 pp. Gebonden isbn: 978 90 77478 00 4 Prijs: 39,50

Lynch, hanny aLs het heK van de dam Is Over dromen en incest.23 x 16 cm, 176 pp. isbn: 978 90 77478 35 6 Prijs: 19,50

moen, Bruce reIs naar het OnBeKende23 x 16 cm, 230 pp. isbn: 978 90 77478 11 0 Prijs: 24,50

moen, Bruce reIs zOnder twIjfeLs23 x 16 cm, 280 pp. isbn: 978 90 77478 13 4 Prijs: 24,50

moen, Bruce reIs naar het hIernamaaLs23 x 16 cm, 256 pp. isbn: 978 90 77478 21 9 Prijs: 24,50

moen, Bruce reIs naar de OerBrOn23 x 16 cm, 264 pp. isbn: 978 90 77478 26 4 Prijs: 24,50

moen, Bruce reIsGIds vOOr het OnBeKende23 x 16 cm, 368 pp. isbn: 978 90 77478 34 9 Prijs: 24,50

Poldervaart, wiepke PIer Verhaal & olieverf schilderijen15,5 x 21,5 cm, 84 pp. Gebonden isbn: 978 90 77478 10 3 Prijs: 15,-

samwel, Peter tarOt De Nieuwe OrdeningBoek: 16 x 24 cm, 224 pp. + 80 speciaal ontworpen kaarten (7 x 11,5 cm) samen in doos. isbn: 978 90 77478 27 1 Prijs: 29,95

smith, marijke de KOmst van de GrOene draaK Over liefde, zelfverwezenlijking en het behoud van de aarde.12 x 18 cm, 150 pp. isbn: 978 90 77478 18 9 Prijs: 17,50

stofferis, erik de GrOte verdOvInG Leven zonder verslaving.23 x 16 cm, 246 pp. isbn: 978 90 77478 20 2 Prijs: 19,50

vehmeijer, Laurens LICht In het water Over de vrijheid van persoonlijke ontplooiing.23 x 16 cm, 448 pp. isbn: 978 90 77478 08 0 Prijs: 19,50

walsch, neale donald LIChtdraGers Uitdrukking geven aan wie je werkelijk bent.18 x 12 cm, 80 pp. isbn: 978 90 77478 14 1 Prijs: 9,95

walsch, neale donald jIj! Over je Zelf vinden.18 x 12 cm, 96 pp. isbn: 978 90 77478 16 5 Prijs: 9,95

walsch, neale donald GesPreKKen met GOd Vragen en antwoorden.23 x 16 cm, 400 pp. isbn: 978 90 77478 22 6 Prijs: 24,50

weiss, Brian L. LIefde In de eeuwIGheId20 x 12,5 cm, 192 pp. isbn: 978 90 77478 02 8 Prijs: 15,-

weiss, Brian L. veLe Levens, veLe meesters20 x 12,5 cm, 224 pp. isbn: 978 90 77478 31 8 Prijs: 19,50

werff, Thelma van der dress tO ImPress Zeg het met kleur.12 x 18 cm, 128 pp. isbn: 978 090 8807 239 Prijs: 15,-

werff, Thelma van der waarOm draaG je dIe KLeuren?15,2 x 21 cm, 96 pp. isbn: 978 090 8807 222 Prijs: 17,-

west, Ike ver van hannahs KasteeL23 x 16 cm, 312 pp. isbn: 978 90 77478 09 7 Prijs: 24,50

Zwerk Uitgevers is gespecialiseerd in boeken voor innerlijke bewustwording en persoonlijke groei. Zwerk Uitgevers laat haar lezers kennismaken met een andere wereld waardoor de eigen wereld zinvoller en bewuster beleefd kan worden. Zwerk Uitgevers bouwt bewust en weloverwogen aan de uitbreiding van een kwalitatief hoogstaand fonds.

Zwerk Uitgevers Postbus 540 3990 GH Houten Bezoekadres Achterom 1-5 3995 EJ Houten Tel. 030 6380071 Fax 030-6380099 [email protected] www.zwerkuitgevers.nl Schrijf nu in voor de e-mail nieuwsbrief om vrijblijvend op de hoogte gehouden te worden van alle informatie over titels, auteurs en Zwerk activiteiten. Volg ons op Twitter: www.twitter.com/zwerk

Alle Zwerk-titels zijn verkrijgbaar in de boekhandel. besteladressen nederland Centraal Boekhuis, Culemborg Scholtens, Sittard Solarus, Herwen vertegenwoordiging nederland Sanzio Boeken Marjolein van Ziel Tel.: 06-12712668 [email protected] vertegenwoordiging en distributie belgi Uitgeverij C. De Vries-Brouwers, Antwerpen Tel.: 0032 (0)3 2374180