Catalogus Boom uitgevers Amsterdam - voorjaar 2015

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Catalogus Boom uitgevers Amsterdam - voorjaar 2015

 • filosofie | geschiedenis | psychologie | economie | taal | coaching | management

  voorjaar 2015

 • Voorwoord

  De mondiale actualiteit wordt gedomineerd door tal van nationale, internationale en etnische conflicten. Velen zoeken naarstig naar antwoorden op de vraag welke lessen uit het verleden te trekken zijn, om tot oplossingen hiervoor te komen. Wat kan de geschiedenis ons leren om de huidige tijd goed te duiden en te begrijpen? Uitgeverij Boom heeft de afgelopen jaren een breed scala aan boeken op het gebied van geschiedenis uitgegeven, waarvan vele een groot bereik en veel erkenning hebben gevonden. Deze aanbieding openen wij met een aantal prachtige uitgaven op dit terrein, zoals Waterloo van Jurrin de Jong, Ben Schoenmakers en Jeroen van Zanten, en Oorlogen overzee van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.Uitgeverij Boom houdt een traditie hoog van kwaliteit ten aanzien van inhoud en uitvoering van al haar boeken, tijdschriften en digitale producten en diensten. Dat geldt in onverminderde mate voor het fonds filosofie, dat al meer dan veertig jaar een belangrijke bouwsteen is van ons uitgeefhuis. In deze aanbieding presenteren wij een schitterende vertaling uit het Latijn van een sleuteltekst uit de vroege zeventiende eeuw: Novum organum van Francis Bacon. Daarnaast ook weer uitgaven van Nederlandstalige auteurs, zoals Het bedenkelijke van Stefan Hertmans en De esthetische revolutie van Arnold Heumakers. Toonaangevende hedendaagse filosofen uit andere landen worden door Boom met grote zorg in het Nederlands uitgegeven, zoals Peter Sloterdijk met zijn spraakmakende boek De verschrikkelijke kinderen van de nieuwe tijd en Slavoj iek met Event.In het fonds psychologie wordt de reeks uitgaven in het prestigieuze DSM-5-programma uitgebreid met twee nieuwe titels en worden andere, eveneens succesvolle fondslijnen verrijkt met belangrijke uitgaven. Met name de reeks Zelfhulpboeken blijft onverminderd succesvol, tot en met de uitgave van een aantal van deze boeken in andere taalgebieden en de ontwikkeling van een aantal digitale zelfhulpapplicaties voor zowel de professionele als de consumentenmarkt.Uitgeverij Boom Nelissen presenteert wederom een veelzijdig aanbod aan titels op het gebied van management en coaching. Daarbij wordt onder andere ook een vervolg gegeven aan het in 2014 spectaculair ontvangen boek Helweek van Erik Bertrand Larssen. De nieuwe titel van deze auteur op het terrein van de persoonlijke ontwikkeling, Genadeloos, belooft weer op veel belangstelling te kunnen rekenen!2014 was voor onze uitgeverij een prachtig jaar met tal van hoogtepunten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze aanbieding in 2015 met al onze belangrijke partners auteurs, vormgevers, vertalers, boekhandels, afnemers in onderwijs en professionele sectoren opnieuw mooie tijden tegemoet gaan.

  Amsterdam, november 2014,Wouter van Gils

 • InhoudsopgaVe

  geschIedenIsJurrin de Jong, Ben Schoenmaker waterloo 4 en Jeroen van ZantenNederlands Instituut voor oorlogen oVerzee 6 Militaire HistorieFrank Okker rouffaer 7J.J.P. de Jong de terugtocht 8Angelie Sens de nederlandse pers In IndonesI 9Dr. H.Th. Bussemaker IndIsch VerdrIet 9Coen Hilbrink KnoKploegen 10Jos Smeets, Tommy van Es en In de frontlInIe 11 Guus Meershoek (redactie)Frederik Heemskerk dossIer wIllem mengelberg 12Susan Hogervorst en Patricia van Ulzen rotterdam en het bombardement 12Anne-Marie Mreijen de rode jonKer 13Jaap Verheul de atlantIsche pelgrIm 13Martin ten Cate een rIjK land moet rIjK leVen 14Jan Driever en Onno Sinke (redactie) de onderlInge belofte 14Hein Bekenkamp (redactie) esprIt de corps 15Gabriel Zucman de fIscale paradIjzen 15

  fIlosofIePeter Sloterdijk de VerschrIKKelIjKe KInderen 16 Van de nIeuwe tIjdStefan Hertmans het bedenKelIjKe 18Slavoj iek eVent 20Francis Bacon noVum organum 21Ren ten Bos water 22Giorgio Agamben profanatIes 23Daniel Heller-Roazen de allemansVIjand 24Arnold Heumakers de esthetIsche reVolutIe 25Marcel Becker ethIeK en dIgItale medIa 26Gerben Bakker ethIeK en VeIlIgheId 26Ellen Geerlings KIezen of delen 27Gabril van den Brink (redactie) een ramp dIe nederland Veranderde 28Wouter Mensink shoppen Voor een betere wereld? 29Henk Sissing (redactie) 3000 jaar denKers oVer onderwIjs 30

  psychologIeFrits Koster en Erik van den Brink compassIe In je leVen 31Myra Hunter en Melanie Smith de menopauze managen 32Edgar van Mil en Arianne Struik oVergewIcht en obesItas bIj KInderen 33Ida Linse en Marijke Bruining mIndfulness bIj KanKer 34

 • Pieternel Dijkstra mIndful communIceren Voor hulpVerleners 35Anita de Nennie InzIcht In oVerdracht en tegenoVerdracht 35Jos Avontuur dyslexIe bIj Volwassenen 36Brian Twint en Annemiek Veenstra begeleIden met InzIcht 36Paul Rijnders en Els Heene (redactie) handboeK Kop-model 37John W. Barnhill dsm-5: casusboeK 38Michiel W. Hengeveld dsm-5: gIds Voor de huIsartsenpraKtIjK 39Nathalie Haeck, Julie Van De Weghe, Kom maar op, IK ben top! 40 Goedele Boonen, Marieke Van Nieuwerburgh en Sara DebruyneMarc Hendriks, Roy Kessels, neuropsychologIsche dIagnostIeK 41 Marille Gorissen, Ben Schmand en Annelien Duits (redactie)Hanna Swaab, Anke Bouma, KlInIsche KInderneuropsychologIe 41 Jos Hendriksen en Claudia Knig (redactie) Pieter Loncke en Geert Capoen respectVol Verplegen In de ggz 42Sjef Berendsen trauma en werK 42

  coachIngAty Boers coachIngsKalender 43Ger van Doorn en Marijke Lingsma de VIjf KrItIeKe succesfactoren 44 Voor coachIngAnnemarie van der Meer de 11 coachcompetentIes In woord en beeld 44 en Marianne van der PoolInge Hidding coachIng bIj KanKer 45Toos van Huijgevoort en Gea Koren narratIef coachen 45

  managementEdwin de Haas salesKalender 2016 46Ren Meijer en Lex Mulder de heI op! 47Viktor Steijger, Stephen Steijger, top 10 Voor topteams 47 Erik Steijger en Corrien de JonghArdinne Verhoeven onboardIng 48Arineke Elsenaar hoofdpIjndossIers, weg ermee 48

  taalHeidi Aalbrecht en Pyter Wagenaar handboeK Voor de redacteur 49Wim Tersteeg en Sandra Duenk Van start 50J.L. Wesdijk en A. Blom tweede ronde 51Mary van den Brandt Verder met alfaschrIft 51

  persoonlIjKe ontwIKKelIng Erik Bertrand Larssen genadeloos In het hart

  oVerzIcht e-booKs 52

 • isbn 9789089534743nur 680 19,90

  a-titeljuniomslag Brigitte Slangen

  240 pp15 x 23 cmpaperback, rijk gellustreerd

  p r o m o t i e :De tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo zal in juni 2015 groots worden

  herdacht in Nederland en Belgi. De media-aandacht zal dan ook aanzienlijk zijn. De

  auteurs van het boek treden op in een historische documentaire van Omroep Max/NTR,

  die de slag in een geheel nieuw daglicht plaatst.

  geschiedenis

  4

  9 789089 534743 >

 • 5

  jurrIn de jong, ben schoenmaKer en jeroen Van zanten

  waterloo200 jaar strIjd

  Op 18 juni 2015 is het tweehonderd jaar geleden dat Napoleon zijn Waterloo vond. Over de strijd zijn talloze Engelse, Franse en Duitse boeken, films en documentaires verschenen. In Belgi en Nederland is de aandacht voor de slag bij Waterloo altijd veel geringer geweest. Dat is vreemd, want ook Belgen en Nederlanders vochten mee en hun aandeel was belangrijker dan men vaak denkt. In dit rijk gellustreerde boek wordt hun verhaal verteld.

  Jurrin de Jong is historicus en werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Prof.dr. Ben Schoenmaker is verbonden aan het NIMH en de Universiteit Leiden en is gespecialiseerd in negentiende- en twintigste-eeuwse militaire geschiedenis. Jeroen van Zanten is universitair docent Nederlandse geschiedenis aan de UvA. Hij schreef eerder de biografie over koning Willem II.

  Van de auteur van de

  zeer succesvolle biografie van

  Willem II

 • serie Militaire Geschiedenis van

  Nederland

  isbn 9789089533586nur 680 49,90

  a-titelmei

  omslag Ren van der Vooren460 pp

  21 x 28,5 cmgebonden

  rijk gellustreerd

  nederlands InstItuut Voor mIlItaIre hIstorIe

  oorlogen oVerzeemIlItaIr optreden door compagnIe en staat buIten europa 1595-1814

  Al voordat Nederland een koninkrijk werd, waren de lage landen meer dan tweehonderd jaar militair actief in Azi, Afrika en Amerika. De soldaten en zeelui streden in de Oost en de West tegen Europese concurrenten en tegen inheemse tegenstanders. Dit monumentale werk beschrijft de complexe activiteiten van de krijgsmacht in de overzeese gebieden.

  Na het succesvolle boek over de Tachtigjarige Oorlog, dat al snel werd herdrukt en nu al geldt als een standaardwerk, is dit het tweede deel in de reeks Militaire Geschiedenis van Nederland.

  6

  9 789089 533586 >

  geschiedenis

  Eerder verschenen:

 • isbn 9789089534767

  nur 680

  19,90

  a-titel

  februari

  omslag Bart van den Tooren

  300 pp

  16 x 24 cm

  paperback

  gellustreerd

  isbn 9789461275806

  12,00

  franK oKKer

  rouffaer de laatste IndIsche ontdeKKIngsreIzIger

  Ontdekkingsreiziger, kunstverzamelaar, geograaf en antropoloog. Gerret P. Rouffaer (1860-1928) was het allemaal, maar het meest van al was hij een onvermoeibare avonturier. Op zoek naar sporen van Multatuli maakte hij verschillende, jarenlange reizen naar Nederlands-Indi en deed er belangrijke historische ontdekkingen. Hoogtepunt was de kostbare verzameling manuscripten en boeken over Azi die hij er aanlegde een collectie die nog altijd onvervangbaar is voor moderne wetenschappers. Frank Okker schreef een avontuurlijk boek over een avontuurlijk leven.

  Frank Okker schreef eerder biografien over de Nederlands-Indische schrijvers Willem Walraven en Madelon Szkely-Lulofs.

  7

  geschiedenis

  9 789089 534767 >

  Eerder verschenen:

 • 8

  isbn 9789089534668

  nur 680

  24,50

  a-titel

  a