De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv...

of 17 /17
De zorgende stad Hans Haveman projectmanager zorg en technologie Nieuwegein, 21 juni 2012

Transcript of De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv...

Page 1: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

De zorgende stad

Hans Haveman

projectmanager zorg en technologie

Nieuwegein, 21 juni 2012

Page 2: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

Inhoud

> Uitdagingen

> Rol gemeente bij innovaties

> Uitgangspunten en aanpak

> Samenwerking noodzaak

> Niet opnieuw het wiel uitvinden

Page 3: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

Uitdagingen Enschede

Lage SES

Ongezondheid/

leefstijl slechter

Werkloosheid

Veel geld naar

dienstverlening

burgers

Bezuinigingen Transities

Wmo/Jeugdzorg/

AWBZ/Wnv

Sterk in

gezondheid en

technologie Goede

samenwerking

Page 4: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012 4

Decentralisaties

Uitgangspunten

> Verknopen van diensten, optimaal

maatwerk voor burger

> Integreren van ondersteuning door

professionals

> Ontschotten van regelingen / budgetten

> Meer gebruik van ‘burgerkracht’

Page 5: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

Rol gemeenten bij innovaties

> Faciliteren

> Overheid als dienstverlener: launching

customer

> Participerend investeerder

Page 6: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

Richting innovatie en technologie

> Doelen gemeente Enschede:

..... met waar mogelijk verbetering welzijn en gezondheid

Page 7: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

Burgerkracht

> Iedereen is zelf verantwoordelijk voor

zijn eigen leven en doet naar vermogen

mee

> Ruimte voor communities

> Slimme innovaties voor de burger

> Gebruik social media

Page 8: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012 8

Twee beoogde bewegingen

Wijkgericht

Integraal

Page 9: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

Wijkgericht

> Uitbreiding frontlijnsturing

> Wijkbudgetten

> Pilot wijkdiensten

> Maak je buurt

> Huiskamers van de buurt

Page 10: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

Samenwerking moet!

Page 11: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

BELANGEN VERZEKERAAR

toegang tot nieuwe doelgroepen

verbinding met AWBZ en WMO

terugdringen zorgkosten

meer zelfmanagement, eigen regie

gezondheidswinst

BELANGEN GEMEENTE

hoge(re) uitstroom uit bijstand

vergroten participatie

verbinding met AWBZ en Zvw

terugdringen zorgkosten

maximaal bereik onder burgers

sterk lokaal gezondheidsbeleid

GEZAMENLIJK

BELANG/GEZAMENLIJKE VISIE

een betere gezondheid voor

zoveel mogelijk burgers

(verzekerden) met een zo

effectief mogelijke inzet

van middelen

Page 12: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

Convenant met Menzis

1.Naar gezondheid en gedrag

2.Naadloze zorg

3.Maatwerk voor kwetsbaren

Page 13: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

Programma “Zorg Dichtbij”(werktitel)

> Samenwerking met de zorgsector, kennispartners en bedrijfsleven gericht op:

- langer zelfstandig wonen - zorg op afstand - meer zorg en meer maatwerk Twentse sterkte: technologie en gezondheid

Page 14: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

Digitale Steden Agenda

> stad in beweging.

> thema's van nu

> innovatie en implementatie

> verbindt, bundelt slim, probeert uit

> Co-creatie

> Initiatief: Stedenlink, Nicis, G32 en G4

> Ondersteund door Ministerie van EL&I

Page 15: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

DSA, Zorgende Stad

> Afstemmen vraag en aanbod

> Informatievoorziening (VNG/KING)

> Koppeling van platformen (Prov Brabant)

> e-health toepassingen (NIA)

> Regionale samenwerking (governance)

> Kennis delen (+ internationaal)

> Zorgdiensten via de cloud (aanbod; EL&I)

www.digitalestedenagenda.nl

Page 16: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Datum: 21 juni 2012

Conclusies

> Gemeente speler op het terrein van

zorg

> Samenwerken is noodzaak

> Afkijken moet

Page 17: De zorgende staddigitalestedenagenda.nl/wp-content/uploads/2012/07/... · Wmo/Jeugdzorg/ AWBZ/Wnv Sterk in gezondheid en technologie Goede samenwerking . Datum: 21 juni 2012 4 Decentralisaties

Vragen?

[email protected] .