De Treffer ckv Oranje Wit Dordrecht

of 32 /32
, T r e f f e r 2 0 1 2 - n r 3 ckv Oranje Wit - Dordrecht Korfbal - Bowls - Biljart ckv Oranje Wit - Dordrecht E l i n e B r o e r e o p d e m a s s a g e t a f e l V o o r v e r d e d i g e n , z o d o e j e d a t ! , In deze Treffer o.a.: Op de massagetafel, Hoe word je scheidsrechter? De Oranje Wit-geschiedenis van… en nog veel meer.

Embed Size (px)

description

De Treffer ckv Oranje Wit Dordrecht is het clubblad van korfbal vereniging ckv Oranje Wit in Dordrecht

Transcript of De Treffer ckv Oranje Wit Dordrecht

 • ,

  Tr

  effer 20

  12 - nr 3

  ckv Oranje Wit - DordrechtKorfbal - Bowls - Biljart

  ckv Oranje Wit - Dordrecht

  Eline Broere op de massageta fe l

  Voor ve rded igen , zo doe

  j e da t !

  ,,In deze Treffer o.a.:Op de massagetafel, Hoe word je scheidsrechter? De Oranje Wit-geschiedenis vanen nog veel meer.

 • Advertentiepagina 1

  www.punt-interieurbouw.nl

  AL

  MEE

  R D

  AN

  25

  JAA

  R

  PUNT interieurbouw B.V.Veerplaat 79

  3313 LJ DordrechtTel. (078) 616 41 90Fax (078) 616 38 55

  [email protected]

  AL

  MEE

  R D

  AN

  25

  JAA

  R

  Voor SV Oranje Wit realiseerden wij de renovatie van de kantine.

  INTERIEURBOUWER......MAAR DAN NET IETSJE ANDERS!

  Interieuronderhoud Bouwservice Glasbewassing Tapijtreiniging Specialistisch vloeronderhoud Hotelservice Levering sanitaire benodigdhedenMatten en linnen service

  Telefoon (078) 6212302 Fax (078) 6214410 E-mail [email protected] Internet www.schilten.nl

  Een vertrouwd gezicht voorde schoonmaak van uw pand

  SCHILTENschoonmaak

  Sinds 1959

  Bel 078 6166096 of mail [email protected] voor een afspraak.

  L E I J D S M A NG R A F I S C H E P A R T N E R

  Niet voor n gat te vangen.

  Drukwerk en website in n hand

  Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u bij ons 10% korting

  Krommedijk 76 078 - 613 02 83

 • 3ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  Teksten Pieter Ardon

  Henk van der Brugge (Eindredactie)

  Michael Schmidt

  Christiaan Doolaard

  Rob Ardon

  Chiel Verwaal

  Colofon

  InhoudEven voorstellen... Bert Seevick 5Er was eens... Een doos met glasplaatjes 8Voorverdedigen, zo doe je dat! 10De Oranje Wit-geschiedenis van 13Hoe word je scheidsrechter? Deel 1 17Op de massagetafel - Eline Broere 19Vrienden? 25 Sponsor, John F. Kennedyschool 26Nieuwe verzorgingsruimte in oude kantine 29Zaaltoernooi 30Puko activiteiten 31GROTE SPELLEN avond 31

  Exploitatie hallenGedurende het jaar zijn er nog voldoende mogelijkheden om te huren. Met name in de periode april/oktober - als de korfbal zich buiten afspeelt - is er nog accommodatie voldoende beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Gerritsen (06-43792462) of per mail [email protected]

  Hoe word je lid van de c.k.v. Oranje Wit.Nieuwe leden zijn van harte welkom bij de c.k.v. Oranje Wit. Je kan altijd eerst een paar keer meetrainen om te bekijken of je korfbal n Oranje Wit leuk vindt. De website van c.k.v. Oranje Wit bevat veel informatie over onze vereniging. Wil je meer weten over het lidmaatschap bij Oranje Wit, bekijk de site (www.ckvoranjewit.nl) onder de button korfbal eens !Om lid te worden moet je het lidmaat-schapformulier invullen. Dit formulier kan je downloaden en uitprinten, vervolgens ingevuld en ondertekend met twee pasfotos opsturen naar Lieke Bakker-Verwaal, Gemmahof 28, 3318 RC Dordrecht of per mail (gescand) naar [email protected] De inschrijving zal worden bevestigd.Heb je toch nog vragen over de c.k.v. Oranje Wit of de pupillen bel dan met Michael Schmidt (pupillen cordinator), telefoon 078-6142586.

  Fotografi e Pieter Ardon

  Michael Schmidt Marc Dommisse

  Vormgeving en opmaak Leijdsman Grafi sche Partner,

  Contactpersoon, John Leijdsman

  Druk Drukkerij Holster,

  Contactpersoon, Lex Holster

  Afwerking Grafi sch Bedrijf Ardon

  Contactpersoon, Rob Ardon

  Clubgegevens

  Aanleveren kopij voor de Treffer [email protected]

  Opgericht op 9 juli 1926Koninklijk goedgekeurd: 11 mei 1966Ingeschreven in het verenigingsregister onder nummer 40321891

  Correspondentieadres:Postbus 504, 3300 AM DordrechtInternetsite: www.ckvoranjewit.nl

  Kantine en sporthal:Sportterrein StadspolderNieuwe Noordpolderweg 5, 3312 AD DordrechtTelefoon 078 - 614 68 36

  Contactpersoon Bowls:Piet Driesprong, 078 - 616 58 29

  Contactpersoon biljart:Anneke Hofman, Secretaris PV SROV TNTTelefoon 078 - 613 34 41

 • Oplossingen voor verzekeraars, pensioenfondsen

  en administratie-kantoren

  www.orias.nlContactpersoon: Joost de Wit

  Labradoriet 310/3203316 KB DordrechtThe NetherlandsWebsite: www.sp-cosmetics.nl

  Tel.: + 31 (0)78 - 750 73 35Mobile: + 31 (0)6 - 130 460 86E-Mail: [email protected]

  AFWERKING

  GRAFISCHE

  IN

  VEELZIJDIG

  Grafisch Bedrijf Ardon Dordrecht

  Malachiet 1300 3316 LD Dordrecht [email protected]

  T 078 - 613 99 91 F 078 - 613 90 44

 • 5ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  Penningmeester Oranje Wit

  Even voorstellen... Bert Seevick

  Oudere leden van Oranje Wit kennen hem vast, maar voor jongeren is Bert Seevinck misschien niet meteen een grote bekende. Dat is op zich niet zo gek; van zijn tiende jaar tot zijn achtentwintigste was Bert jaren geleden lid van Oranje Wit en speelde toen zeker niet onverdienstelijk; een aantal jaren maakte hij zelfs deel uit van het eerste.

  Toen het eerste degradeerde uit de hoofdklasse vond Bert het tijd om eens wat anders te gaan en doen en kwam terecht op het atletiekveld. Vooral het lopen van middenafstanden lag me goed, dus 800 en 1500 meter, maar ook 5000 m kon ik aan; ik heb er erg veel plezier aan beleefd, vertelt Bert. Later nam werk en vooral de tijdsduur daarvan steeds meer bezit van mijn agenda en kwam er ook van atletiek niet veel meer terecht. Ik heb dat vrij lang gedaan; het combineren van werk en een solosport als atletiek is makkelijker dan een com-binatie met een teamsport, zoals korfbal. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en toen de inmiddels geboren kinderen Seevinck deelnamen aan het schoolkorfbal toernooi en er daarna op aandrongen om te mogen korfballen, ontstond er een nieuwe band met Oranje Wit. En omdat Bert

  een betrokken mens is was het niet moeilijk om hem korte tijd later te strikken voor het trainen en begeleiden van een jeugdteam. ik train nu de E1 en E2, samen met Cora Vermey, Alexander Wolf en Thomas Mol. Een leuke combinatie van de ervaring van oudere met het elan van jongere mensen. In zijn werk is Bert actief in de juridische en fi nancile sector. na opleidingen op het gebied van Accountacy en bedrijfsrecht werkte ik eerst bij grote bedrijven en instellingen, maar sinds zes jaar ben ik actief als zelfstandige. Vooral als in-terim manager, waarbij ik vaak sturing geef aan reorganisaties. Natuurlijk bleven Bert zijn talenten niet onopgemerkt; via gesprekken langs de zijlijn over de club en het beheren en besturen daarvan werd Bert gepolst voor de rol van penningmeester. Dat heb ik gedaan. Het is een belangrijke bijdra-ge, maar ook erg leuk, gezien de fase, waarin de club zich nu bevindt. Met een groot aantal leden, een prachtige accommodatie en grote sportieve ambities is er veel te doen en het is erg leuk om daar een bijdrage aan te leveren, vertelt hij. Wel valt de tijd die het vergt Bert niet helemaal mee: toen ik vroeg hoeveel tijd dat eigenlijk ging kos-ten en hoe vaak men vergaderde, had men het over eens per 6 weken. In de praktijk zitten we meestel meer dan eenmaal per maand bij elkaar en dan heb ik het nog niet over afspraken met andere betrokkenen en commissies! lacht Bert. Op mijn vraag wat hij vindt van de club op dit mo-ment, zegt Bert: het is een mooie, grote, gezel-lige club. Dat spreekt me aan. Wel had ik eerlijk gezegd dat het verschil op professioneel gebied vergeleken met de oude tijd groter zou zijn. Dat viel me toen ik terugkwam niet helemaal mee. Maar logisch is het misschien wel; tenslotte wordt de hele club door vrijwilligers geregeld. Iedereen doet het erbij. Je kan dan niet meteen een top organisatie verwachten. Maar aan de andere kant vragen omvang en ambitie van Oranje Wit daar op

  Bert, links op de foto, bij de ondertekening van het contract met Rabobank

 • De persoonlijke benadering van creatieve communicatie

  Donkervoort Communicatie werkt met een klein team professionals

  en een groot team van specialisten.

  Per project bekijk ik wie er de juiste invulling aan kan geven. Om zo

  topkwaliteit te kunnen garanderen.

  Genteresseerd in onze aanpak? Bel Henk: 078 648 19 99

  ...and living is easy

  www.lifestyledordrecht.nl

  Advertentiepagina 3

  www.tdagroep.nlVerzekeringenHypothekenPensioenen

  BedrijfsadministratiesBelastingadvisering

  [email protected] 3003316 LD Dordrechttel 078 - 6543722

 • 7ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  Tekst: Henk van der Brugge

  Even voorstellen... Bert Seevick

  dit moment wel om, en dus is er veel werk aan de winkel. Bijvoorbeeld het fi nancile beheer van onze accommodatie. Dat is een belangrijk punt en daar is een fl inke klus te klaren. Ik zet mij daar erg graag voor in. Geld is belangrijk, maar het is maar een middel, belangrijk is de organisatiestructuur. Het registreren en beheren van geldelijke mid-delen is wel een aandachtspunt waar we binnen Oranje Wit belangrijke stappen kunnen maken. Doen we dat goed, dan ondersteunen we direct de leefbaarheid en gezondheid van onze club en daar gaat het om. Wat leuk is, is de samenwerking met het team van bestuursleden, waarmee we op dit moment opereren. Het is een hechte groep, we zijn het niet altijd met elkaar eens, maar zijn in staat om samen stappen te maken, met veel res-pect voor elkaar. Wat uniek is, is dat we naast het

  bestuur ook mensen hebben, die niet meer in het bestuur of in commissies zitten, zoals bijvoorbeeld Frits Barendrecht en Erwin in t veld, die met hun kennis en ervaring veel steun leveren. Ik vind dat erg waardevol, sluit Bert zijn verhaal af.

  Op de grens van stad en platteland vindt u bij ons een moment van ontspanning en verwennerij. Of dat nu in ons gezellige poldercaf is, op het beschutte terras, in n van onze mooie hotelkamers of in de polderzaal. U bent van harte welkom.

  Wij schenken een goede kop koffi e, maar ook een prima glas (biologische) wijn of lekkere sapjes. Met onze lunch- en dinergerechten is het eveneens dik in orde: wij bereiden alles met verse producten, die vaak ook biologisch zijn.

  HOTEL DE WATERTOREN Poldercaf De Waterjuffer Kromme Zandweg 80 3319 LC Dordrecht tel: (078) 622 44 11

  [email protected]

 • ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 38ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 388

  Tekst: Chiel Verwaal

  Er was eens... Een doos met glasplaatjes

  In het voorjaar van 2012 werd een doos met glasplaatjes bij de beheerder van onze sporthal afgegeven. Voor de jonge lezers; glasplaatjes zijn bedoeld voor een toverlantaarn en dat is weer een voorloper van een beamer. Vraag meer informatie bij oma of opa.

  Die glasplaatjes zijn uniek. Nu is uniek een vaak misbruikt woord, maar in dit geval te-recht. Het is namelijk voor de eerste keer dat we op deze manier kennis maken met de begin jaren van onze vereniging.

  Even een terugblik op de vroegste geschiedenis van de c.k.v. Oranje Wit. In 1925 werd de Chris-telijke Sportvereniging Oranje Wit opgericht. Deze sportvereniging kwam voort uit de Christelijke Jonge Mannen Vereniging (CJMV) en heeft van die CJMV, zeker in het begin, veel steun van ge-had. In eerste instantie was het de bedoeling dat de net opgerichte sportvereniging zich bezig zou gaan houden met korfballen. Er was echter geen geld voor het nodige materiaal en daarom werd gestart met voetballen. In 1926 (om precies te zijn op 9 juli 1926) werd dan toch de korfbalvereni-ging Oranje Wit opgericht, met kersenmandjes en waslijnpalen als korven.Naast voetbal en korfbal waren er meer activi-teiten bij de CJMV. Er was een wandelsportver-eniging, een toneelclub, maar ook een muziek-

  vereniging (Jubal) en later kwam er ook een volleybalvereniging (ORAnjeWIt). Veel werd samen gedaan ; er werd tafelten-nis gespeeld bij Jubal en uitvoeringen van de toneelclub de Oranje Wit Vinkjes bezocht.Bij veel oudere Dordtenaren komen bij het woord CJMV veel herinneringen bo-ven en dat gebeurt dan zeker ook bij het

  bekijken van de genoemde glasplaatjes.

  Het lijkt er op dat deze plaatjes zijn gebruikt bij de feestavond of jubileum. Zo geeft een plaatje het moment weer dat de eerste dame bij de oprichting van de korfbalafdeling wordt ingeschreven. Dat slaat dus op 1926.

  Op een ander plaatje zijn tenten te zien en het lijkt er op dat het hier oranje witters betreft in het eerste oranje witte shirt (een wit shirt met oranje kraag), wellicht bij een Bondsdag. In vroeger jaren was er een Christelijke Korfbal Bond (CKB) en een Koninklijke Nederlandse Korfbal Bond (KNKB). Dat ging zo in verzuild Nederland. Oranje Wit speelde in die C.K.B. en de Bondsdag van de CKB was een grootst evenement, waarbij het bijzonder eer-

 • ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 39ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 399

  Een doos met glasplaatjes

  vol was om op het hoogste niveau te spelen. Toen in 1935 Oranje Wit de fi nale van de Bondsdag van de CKB bereikte, was men ontzettend trots en behoorde Oranje Wit tot een der sterksten van de CKB.

  Het derde plaatje toont een wandelmars, waar-bij blijkbaar ook korfballers aan meeliepen. Het is niet duidelijk om welke marsch het hier gaat en ook de locatie is niet helemaal helder. Het zou op de oude Burgemeester de Raadtsingel kunnen zijn, maar best ook elders. De wandelsportvereni-ging Oranje Wit organiseerde bijvoorbeeld op 16 september 1933 een 25 kilometermarsch en op Hemelvaartsdag 1935, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, een jubileummarsch over 15, 25, 40 en 50 kilometer. Er liepen ook korfballers mee. Oranje Wit nam ook deel aan andere wan-delmarschen. Uit het glasplaatje is echter niet te achterhalen, wanneer en waar er gelopen wordt.

  Er zijn veel meer glasplaatjes van andere korfba-lactiviteiten. Met het bestuur is afgesproken die afbeeldingen digitaal vast te leggen (tenminste dat te proberen) en de glasplaatjes daarna in bewa-

  ring te geven aan DIEP (Het Dordtse archief). Als enige niet gefuseerde korfbalvereniging in Dord-recht moeten we het verleden zeker koesteren. Daarom ook een vraag : als er oudere leden zijn (of ooms, tantes, opas of omas) die de plaatjes herkennen, dan willen wij van het Oranje Wit ar-chief graag met hen in contact komen. Wij komen wel meer weten over er was eens.

  Bel a.u.b. even met Chiel Verwaal, telefoon 078-6131223.Namens de c.k.v. Oranje Wit hartelijk dank !

 • 10ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  Tekst en fotos: Michael Schmidt

  Voorverdedigen, zo doe je dat!

  1. Normaal sta je als verdediger tussen je tegenstander en de paal, dit heet achterverdedigen.

  2. Bij voorverdedigen sta je juist voor je verdediger, ongeveer een meter voor hem of haar.

  3. Je staat in een driehoekje en zij-waarts zodat je zowel je tegenstander als de bal makkelijk kunt volgen. Let op dat je je knien goed gebogen hebt, zodat je snel kunt reageren.

  In elke Treffer leggen we een korfbaltechniek uit. Zo kun je precies zien hoe het moet en waar je op moet letten. Deze keer demonstreren Iris Hendriks (verdedi-ger), Inge Barendregt (aanvaller) en Marijn Klink (aanvaller) het voorverdedigen. Voorverdedigen is zeer belangrijk. Het zorgt ervoor dat de bal niet direct naar de aanvaller gegooid kan worden en dat er geen steun is in de korfzone zodat er geen doorloopbal mogelijk is.

 • 11ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 310

  Je tegenstander zal meestal proberen weg te trekken op het moment dat je net even niet oplet. Een trucje is dan om je tegenstander als voorverdedigt met je hand heel lichtjes aan te raken. Zodra je hem of haar niet meer voelt weet je dat hij of zij is weggetrokken.

  4. Gaat je tegenstander achter je rug, aan de andere kant staan dan draai jij je om en ga je weer in een drie-hoekje staan zodat je je tegenstander en de bal in de gaten kunt houden.

  5. Let goed op dat de bal niet met een boogje over je heen wordt ge-gooid. Als dat gebeurt blijf dan niet naar de bal kijken maar ga zo snel mogelijk tussen de paal en je tegen-stander staan om te verdedigen.

  6. Ook moet je oppassen dat je tegenstander niet plots wegtrekt naar achteren. Gebeurt dat, dan ga je gelijk achter hem of haar aan om te verdedigen.

 • ec

  I\[XZk`\1?Xej9f\e[\i#fgdXXb1Kn`e:i\Xk`fej#]fkfj1D`Z_\cJk\ii\eY\i %^

  ;`k` j\\el`k^Xm\mXe1

  fgcX^\-'%'''

  Dordt Centraal ec

  9\jk\c\q\iN`\fgqXk\i[X^fZ_k\e[\\eb`aba\e\\dkY`aFiXea\N`k#q`\kn\b\c`abj_fe[\i[\emf\k$YXcc\e[\b`e[\i\efm\i[\m\c[\eXZ_k\i[\YXcXXeaX^\e%

 • 13ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  Tekst: Christiaan Doolaard

  De Oranje Wit-geschiedenis van

  Toegegeven, de naam Klink is niet de langstlopen-de familienaam van Oranje Wit. De tweede genera-tie speelt nu pas in de jeugd. Maar iedereen weet wie ze zijn, de Klinkjes. Inmiddels lopen er al aardig wat rond.

  Corina is, ongeveer 40 jaar geleden, degene die Oranje Wit het eerst komt verkennen. Al gauw volgt Leendert en daarna de tweeling, Floris en Jacob. Vader en moeder Klink hebben vrij weinig (lees: niks) met sport, maar vinden het toch goed om de kinders te laten sporten. We zijn christelijk opge-voed, dus we moesten op zaterdag sporten. We woonden destijds in de Leerambachtstraat in het Land van Valk dus Oranje Wit was lekker dichtbij. Toen was het korfballen geblazen., zegt Leendert, de op sportgebied succesvolste Klink. Het was wel duidelijk dat ik er meer zin in had dan mn broertjes en zus. Corina stopte al vrij vroeg, Floris heeft het

  volgehouden tot de junioren en Jacob heeft nog in het vierde of derde gespeeld. Mijn ouders hebben nooit wat op Oranje Wit gedaan. Ik denk dat mijn va-der zelfs nog nooit een hele wedstrijd van me heeft gezien. Sport interesseerde hem gewoon niet.

  Leendert wandelt op zn gemak alle vertegenwoor-digende teams door en zit ook nog eens in steevast in de Zuid-west-teams. De puntheer met beneden gemiddelde lengte verovert in zijn eerste jaar seni-oren dan ook meteen een plekje in de hoofdmacht. Johan Dubbeldam staat daar dan aan het roer. Op de eerste training, een warme zomerse dag in 1986, wordt Leendert naar eigen zeggen gelijk geslacht. Je ging rustig drie uur trainen. Het was warm en ik had heel de dag gewerkt, maar je laat je niet kennen. Op een gegeven moment ging ik letterlijk van mn stokkie, ik viel fl auw. Johan zei: geef maar wat suiker, dan komt het wel weer goed. Dus ik kreeg wat suiker en hup, daar gingen we weer. In dat jaar wordt hij met het eerste meteen kampi-oen in de eerste klasse. Overigens in een wedstrijd tegen Kees-Jan Oppe. We speelden een dramati-sche 4-4 gelijk, maar het was genoeg voor ons om

  Leendert Klink

  Oranje Wit kent vele families met een rijke geschiedenis binnen de club. Sommige namen zijn al generaties lang getuige van al het wel en wee binnen de vereniging. De ene familie is wat nadrukkelijker en met grotere getalen aanwezig dan de andere, maar ze hebben al-lemaal een ander verhaal. En ding hebben ze sowieso wl gemeen: ze blijven terugkomen naar Oranje Wit. Dit keer de korfbalgeschiedenis van de familie Klink.

 • 14ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  Tekst: Christiaan Doolaard

  De Oranje Wit-geschiedenis van

  kampioen te worden. Toevallig wordt in dat jaar de promotieklasse afgeschaft, de klasse waar ze naar zouden promoveren. Twee beslissingswed-strijden tegen andere kampioenen moeten daarom uitmaken of ze doorgaan naar de overgangsklasse. We speelden tegen ROG uit Groningen, die won-nen we. De volgende wedstrijd, in de stromende regen, scoorde ik de gelijkmaker en Elly Ardon de winnende. Zo promoveert Oranje Wit in een keer naar de overgangsklasse.

  Iedereen dacht dat we het hartstikke zwaar zou-den krijgen. Maar tot overmaat van ramp worden we weer kampioen. Zo staat Leendert, dan nog maar twintig lentes jong, al in de hoofdklasse. Dat was een leuke start ja.

  In de hoofdklasse gaat het alleen iets minder voor-spoedig. Tegen de grote jongens wordt er aardig wat verloren. We kwamen een punt te kort om te winnen van dat irritante Deetos, zegt Leendert met een nog steeds ietwat gepikeerde stem. Dit jaar de-

  gradeert Oranje Wit dan ook gelijk.

  Op een gegeven moment vertrekt trainer Johan Dubbeldam en wordt er op de Polder lange tijd in de overgangsklasse gespeeld. Op een gegeven moment zelfs in de eerste klasse. Dat jaar komt er versterking en begint de opmars weer. Toen werden we voor het eerst kampioen in de zaal en kwamen we in de hoofdklasse. We speelden dan bijvoorbeeld tegen AKC uit Almelo, een gelouterde ploeg. Die wonnen we dan gewoon. Dit jaar en het volgende handhaaft Oranje Wit. Het jaar daarna is degradatie niet te voorkomen.

  In de vijftien onafgebroken jaren in de hoofdmacht heeft hij veel hoogtepunten meegemaakt: De kampioenschappen, de ontwikkeling van het sport-complex, spelen tegen de toenmalige toppers van Nederland die het gewoon moeilijk tegen je had-den. Dieptepunten zijn er ook geweest: Het plot-selinge overlijden van trainer Ad de Kort. Zaterdag verloren we de wedstrijd om kampioen te worden. Maandag op de training was Ad er niet. Dat zijn ook dingen die je bijblijven.

  Na vijftien jaar is de koek op. Het drie keer trainen en elke zaterdag weg zijn is genoeg geweest: De balans werk, priv en korfbal besloot ik te verschui-ven. Leendert is inmiddels al even getrouwd met

  Xanne

  Suzanne en Marjolein

 • 15ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 31515ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 314

  De Oranje Wit-geschiedenis van

  Marjolein, uiteraard ontmoet op de club. Dochter Xanne korfbalt al als Leendert stopt. Die nam ik als kleintje mee het land in en dan zat ze naast Jan Mol op de bank. Bij haar is het echt met de paplepel ingegoten.

  Nu korfbalt Xanne in A1 en zit op het CIOS. De twee andere dochters, Vivianne en Suzanne, zijn net zo sportief. Vivianne korfbal alleen niet, maar turnt twaalf uur in de week op hoog niveau. Suzanne doet het allebei, ze korfbalt in de E2 en turnt daar-naast ook nog eens.

  Floris is ook met een Oranje Witter getrouwd, El-len Dommisse en zij hebben drie zonen: de andere

  Klink-telgen die op Oranje Wit zitten. Marijn speelt in B1, Olivier in C2 en Stijn in D1.

  Jacob heeft zijn vrouw ook al ontmoet op Oranje Wit: Annemieke Robbemond, die ook nog in het eerste heeft gekorfbald. Zij hebben drie dochters, maar die zijn nog te jong om te korfballen. De enige die niet binnen Oranje Wit is getrouwd is Corina. Hun kinderen, Joey, Roald en Katinka heb-ben wel allemaal op Oranje Wit gezeten, maar zijn inmiddels al gestopt.

  De tijd is snel gegaan, vindt Leendert. Als je nu op OW loopt weet veel jeugd niet wie je bent. Voor hen ben ik de vader van Xanne. Vroeger was zij de dochter van Leendert. Vroeger dacht ik ook nog wel eens: dit is best bijzonder. Maar dat is het helemaal niet, het is natuurlijk maar geneuzel.

  Vivianne

  Olivier

  Stijn

  Marijn

 • Einsteinstraat 16k 3316 GG Dordrechtwww.skinimprovement.nl

  professionals voor uw huid

  Naar mate we ouder worden, vermindert de toevoer van zuurstof naar de huid. Hoe minder zuurstof de huid kan opnemen, hoe slechter de stofwisseling tussen de cellen werkt. Met als gevolg: vale huid, rimpels en huidverslapping. Met dermaOXY zuurstoftherapie bewerk-stelligen we een betere doorbloeding, aanmaak van collageen en elastine voor een stevige huid en worden uw rimpels effectief aangepakt. Kom voor een proefbehandeling en overtuig uzelf. Wij geven u vrijblijvend en eerlijk advies op maat. Belt u ons even (078 - 6210102) om een plaats te reserveren, zodat wij tijd voor u uit kunnen plannen om u optimaal te woord te staan.

  Uniek in deze regio50 zijn en er

  als 40 uitzien?

  Kijk op onze uitgebreide website voor meer informatie www.uwhuidmooier.nl

  voor na

  Zuurstoftherapievoor huidversteviging en rimpelvermindering

  liften van ogen en wangen - rimpels rond de ogen verminderen volume in huid neemt toe

 • 17ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  De kop is eraf!! Zowel de eerste les-sen van de cursus Basisopleiding B als de eerste keren fl uiten bij een oefenwedstrijd zitten er op. In mijn inter-view had ik gezegd de oplei-ding te gaan doen en ik kom mijn afspraken na. Samen met 3 andere volg ik de cursus bij Frits Barendregt.

  Het lijkt allemaal zo gemakkelijk als je als toeschou-wer bij een korfbalwedstrijd staat te kijken, maar in het veld valt het niet mee.Was dat nu wel of niet verdedigd? Zegt het de F-jes iets als ik fl uit voor snijden? Dit soort vragen worden in de cursus duidelijk be-antwoord door Frits. Naast het kennen van de spel-regels, reglementen voor de wedstrijden en de di-verse bestuursbesluiten moet je ook veel zelfkennis en mensenkennis hebben en feeling met de wed-strijd. Hoe ga je om met mondige spelers en met lastig publiek? Hoe ga je om met je eigen fouten? Aan de hand van fotos worden praktijkvoorbeelden genoemd. Is de doelpoging op de volgende reeks fotos verdedigd of niet? Dat kan ik niet zeggen, maar als je 2,50 m afl egt met de bal in je handen is het volgens mij lopen.

  Gelukkig heb ik nog een aantal weken, voordat het theorie-examen wordt gehouden. Na het theorie-examen start de praktijkervaring, wat betekent dat je wedstrijden gaat fl uiten om zo de nodige ervaring op te doen.

  Om het masterplan van de KNKV bij OW te kun-nen uitvoeren, is ook de Scheidsrechtercommissie nieuw leven in geblazen. Koen Meijer is voorzitter van de SC geworden en heeft samen met Marijn

  van Ameiden een beleidsplan opgesteld. Zo is er door het bestuur akkoord gegeven op

  het voorstel om scheidsrechters, die wedstrijden buiten OW voor OW

  fl uiten een vergoeding kun-nen krijgen. Daarnaast zullen scheidsrechter zichtbaarder worden

  gemaakt binnen OW. Niet alleen door te gaan kijken

  naar speciale scheidsrech-tershirts, maar ook door regel-

  matige aandacht in de Treffer of fotos van scheidsrechters naast de teamfotos in een hall of fame. Naast voorzitter van de SC is Koen ook scheidsrechterscoach geworden voor District Zuid-West. Een aanspreekpunt voor alle scheidsrechters in het district, die met vragen zitten.

  De komende tijd zal ik dus veel langs de lijn of op het veld te vinden zijn. Bij voorbaat excuses als ik fouten maak, maar van fouten kun je leren. Mocht je dan denken, dat kan ik beter of dat wil ik ook; neem dan met mij contact op: [email protected]

  Tekst: Arjo van Dalen

  Hoe word je scheidsrechter? Deel 1

  de eerste keren fl uiten bij een oefenwedstrijd zitten er op. In mijn inter-view had ik gezegd de oplei-ding te gaan doen en ik kom mijn afspraken na. Samen met 3 andere volg ik de cursus bij Frits Barendregt.

  Het lijkt allemaal zo gemakkelijk als je als toeschou-

  van Ameiden een beleidsplan opgesteld. Zo is er door het bestuur akkoord gegeven op

  het voorstel om scheidsrechters, die wedstrijden buiten OW voor OW

  fl uiten een vergoeding kun-nen krijgen. Daarnaast zullen scheidsrechter zichtbaarder worden

  gemaakt binnen OW. Niet alleen door te gaan kijken

  naar speciale scheidsrech-tershirts, maar ook door regel-

  matige aandacht in de Treffer of fotos van

 • Van Neurenbergpad 2 Dordrecht - 078 - 614 44 43www.vtcjeans.nl

  Een veilig gevoel

  BEVEILIGINGS- EN ELEKTROTECHNIEK

  TEL. 078 - 622 75 51WWW.MULTECH.NL

  INBRAAKPREVENTIECAMERA SYSTEMENBRAND DETECTIETOEGANGSCONTROLEELEKTROTECHNIEK

  HET ADRES VOOR:

  Nijverheidstraat 93 | 3316 AP DORDRECHT | Telefoon 078 - 613 38 84 | [email protected]

  Grafische Bedrijven bv

  MORKS DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ | DRUKKERIJ HOLSTER | RIODRUK

  De beste indruk, laat je achtermet een afdruk.

  Plutolaan 2 Jagerweg 2603318 EP Dordrecht 3328 AA Dordrecht078 6453385 078 654007706 15544067 06 15544067

 • 19ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  Tekst en fotografi e: Pieter Ardon

  Op de Massagetafel

  In deze rubriek wordt elk

  clubblad een geblesseerde

  Oranjewitter onder de loep

  genomen. Deze keer Eline

  Broere.

  Als ik op woensdagavond tegenover Eline zit in de kantine van Oranje Wit, heeft ze er al een trai-ning van C3 en een vergadering opzitten. Tsja, verzucht Eline: ik ben er door mijn blessure een poos uitgeweest. Ik ben dan ook blij dat ik C3 kan trainen zodat ik weer wat meer bij de club ben betrokken. Eline, die op 21 oktober 1992 het levenslicht zag, is in Dordrecht in het ziekenhuis geboren. Mijn ouders woonden in die tijd tijdelijk in Numansdorp, maar zijn echte Dordtenaren, hoor. Als baby verhuisden we dan ook alweer snel naar Dordt waar we op de Reeweg Oost gingen wonen, tegenover DFC. Na daar een jaar of zes gewoond te hebben verhuisden we naar de Heysterbachstraat, maar wat jaartjes later beslo-ten mijn ouders, ik zat toen in groep zeven, naar Heijningen te verhuizen. Dat is een klein dorpje in de buurt van Fijnaart, in Brabant. Mijn ouders

  vonden dit een rustige buurt om hun kinderen te laten opgroeien. Helaas gingen mijn ouders uit elkaar en ben ik met mijn moeder weer terug verhuisd naar Dordt. We zijn op de Krispijnseweg gaan wonen, samen met mijn zusje Dionne en mijn broer Sam en daar woon ik nog steeds. Ik heb trouwens ook nog een halfbroertje, Nulu waar ik prima contact mee heb. Eenmaal weer terug in Dordt ging ik na de lagere school naar het Titus Brandsma College. Ik zat daar op de HAVO, maar ben van HAVO 3 naar MAVO 4 gegaan. Ik had de HAVO 3 over kunnen doen maar ik wist al dat ik naar het CIOS wilde en daar had ik MAVO voor nodig. Ik slaagde met mooie cijfers en haalde ook de toelatingstest voor het CIOS. Ik reis nu heen en weer naar Goes, waar het CIOS is gevestigd. Het eerste jaar deed ik daar niveau 4 maar omdat het zo goed ging ben ik naar MBO plus gegaan, waardoor ik nu een jaar korter hoef te studeren. Nu zit ik in het laatste jaar en hoop in december mijn diploma te halen. Door mijn blessure doe ik er helaas een half jaar langer over, want al mijn klasgenoten zijn in juni van dit jaar al afgestudeerd. Voor een groep staan zit in me, zegt Eline. Daarom ben ik ook een team gaan trainen bij Oranje Wit. Ik train en coach de C3 en doe dit samen met Raymond van Haren. Raymond stond

 • Telefoniste/receptionisteAdministratief medewerkerMedisch Registratie AssistentSecretaresseManagement Assistente

  &komparo training opleiding

  &komparo training opleiding

  10% korting op vertoonvan je clubpas

  Bezoek de website www.komparo.nlel 078-6144649of b

  Merwedestraat 483313 CS Dordrecht

  Belegde broodjesWarme maaltijdenKoude en warme buffettenBittergarniturenBBQ

  Eetcaf - Taria & Catering

  Lingestraat 2 Tel. 078 - 613 02 07www.tariasneeuwwitje.nl

  www.reehorst.com

  www.ingenieursbureauklink.nl

  Ingenieursbureau Klink BV Bamendaweg 62 3319 GS Dordrecht Inspection & Engineering

  EA5envelop_Klink.indd 1 03-02-11 12:20

  Technisch Installatiebedrijf

  Reehorst Dordrecht B.V.

  Bamendaweg 58

  3319 GS Dordrecht

  Reehors t DordrechtTechnisch Installatiebedrijf & Milieutechniek

  EA5envelop_Reehorst.indd 1 21-06-10 08:37

 • 21ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  Tekst en fotografi e: Pieter Ardon

  Op de Massagetafel (vervolg)

  er alleen voor en hij vroeg mij erbij. Ik heb met-een ja gezegd. We hadden vroeger ook al eens C3 gedaan en de klik als trainerskoppel tussen ons is prima. Ik vind het leuk om kinderen wat bij te brengen wat betreft het korfbal. Doordat ik er een poosje uit ben geweest was het gevoel met Oranje Wit wat minder geworden, terwijl dat vroeger niet zo was. Ik was toen iedere zaterdag op Oranje Wit. Dat gevoel hoop ik weer terug te krijgen door mijn trainerschap bij C3. Ik ben zo in ieder geval weer bij de club betrokken en het is ook gewoon leuk om bij een team te horen. Je zet met zn allen iets neer op het veld , ik presteer graag iets met zn allen. Eline, die verkering heeft met Jeroen die tennisleraar is, geeft aan dat ze erg trots is op haar zusje, als het om prestaties gaat. Ze is doorgedrongen tot de selectie teams van Oranje Wit en heeft vorig jaar om het kampioenschap van Nederland gespeeld. Het is gewoon knap hoe zij zich opgewerkt heeft de laatste jaren zegt Eline stralend. Ze geeft aan zelf erg van sporten te houden en vertelt dat dit n van haar grote hobbys is. Buiten korfbal doet ze ook aan tennis en zwem-men, maar eigenlijk vind ik alle sporten leuk. De Olympische spelen van afgelopen zomer vond ik bijvoorbeeld geweldig. Ik heb het ook gewoon van huis uit mee gekregen. Naast sporten houdt Eline ook van alle muzieksoorten. Ik ben zeg maar TOP 40 georinteerd, maar ook muziek uit de jaren 80 kan me bekoren, hoor. Verder kijk ik ook graag naar een fi lm, of dat nu in de bioscoop is of thuis op de bank, ik vind het allebei leuk. Een grote stapper ben ik niet zo, ik ga veel liever naar de kroeg om lekker wat te kletsen dan dat ik naar de disco ga. Via de moederskant van haar familie kwam Eline met korfbal in aanraking. Mijn moeder speelde met twee zussen bij Regenboog en n van die twee zussen , Leni Kannegieter, heeft nog in het Nederlands team gespeeld. Ik wilde echter perse

  naar Oranje Wit, want mijn buurjongens, Pieter en Maarten van Veelen, speelden daar. Ik had de gedachte dat ik bij hen in het team zou komen te spelen maar zij waren een stuk ouder dan ik, dat had ik toen echter nog niet zo goed in de gaten. Ik begon in de F-jes in een meisjesteam. Ik herinner me dat ik dat niet zo leuk vond, veel te meisjesachtig. Daarna kwam ik in andere F-teams maar dat weet ik eerlijk gezegd niet zo goed meer. Uiteindelijk kwam ik in de E1 terecht met onder andere Birgit Zomer en Rick Goudri-aan. Ik kan me ook nog heel goed herinneren dat we een mooie openingsbal hadden, zegt ze lachend. Daarna verging haar het lachen een beetje want er werd richting Brabant verhuisd en ze weet nog dat ze bij haar afscheid tranen met tuiten moest huilen. Ik vond het zo erg, vertelt ze. Het laatste afscheidsfeestje eindigde echt in een drama. Eenmaal in Heijningen ben ik gaan voetballen bij vv Chrislandia. Eerst in een jongensteam en later heb ik een meisjes team opgezet. Juist toen ik het team had opgezet gin-gen mijn ouders uit elkaar en verhuisde ik weer terug naar Dordt en ik heb dus eigenlijk helemaal niet in dat team gespeeld. Terug in Dordrecht wilde ik weer gaan korfballen, maar het was wel een dompertje toen ik in C4 terecht kwam. Ik had in die tijd dat ik weg geweest was qua korfbal stil gestaan en de anderen waren vooruit gegaan. Daar had ik wel verdriet van want ik ben best prestatie gericht. Toch ben ik blijven korfballen en kwam zo via C3, B3, B2 en A3 vorig seizoen in A2 terecht. Toen is alle ellende rondom mijn blessure begonnen al had ik toen ik twaalf was ook al eens een kijkoperatie aan mijn knie gehad. Ze dachten toen dat het mijn meniscus was maar er kwam niets uit het onderzoek. Destijds ben ik door fysiotherapie weer hersteld. Toen ik een jaar geleden de eerste wedstrijd van het seizoen met de A2 speelde voelde ik een tik in mijn knie. Tegen wie we speelden weet ik niet eens meer

 • Contactpersoon: Ronald KambergMerbau 122, 3315 RS DordrechtE-mail: [email protected]

  Tel: 078 - 613 74 20Fax: 078 - 631 03 30GSM: 06 - 53 15 91 44

 • 23ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 323ckv Oranje Wit - Dordrecht

  maar wel dat het een uitwedstrijd was. Ik had wel last voor mijn knie maar heb wel gewoon doorgespeeld. Waar die tik vandaan kwam weet ik niet en dat zal voor mij ook altijd een mysterie blijven. Na de wedstrijd begon ik thuis pijn te voelen aan de binnenkant van mijn linker knie. Ik ben naar de fysio gegaan en die merkte op dat mijn kuitbeen verkeerd stond. Die heeft hij toen weer rechtgezet maar de klachten bleven. Toen ben ik naar de Kliniek Zestienhovengegaan. Er werd een MRI gemaakt en daar dachten ze op te zien dat het mijn meniscus was. Volgens hen was de operatie een piece of cake maar toen ik wakker werd na de operatie kwam een arts aan bed me vertellen dat hij allemaal scheuren in mijn kraakbeen had gezien. Ze hadden de losse deeltjes verwijderd en de boel schoongemaakt. Ik mocht naar huis, kreeg geen rustadvies en mocht gelijk met twee krukken lopen. Na twee weken ben ik weer met de fysio aan de slag gegaan. De klachten bleven echter en de pijn bleef ook aan tijdens het revalideren. Na overleg met de fysio ben ik teruggegaan naar de zelfde orthopeed en is er een nieuwe MRI gemaakt. Hieruit bleek dat er weer kraakbeen problemen waren en ik kreeg een injectie in mijn knie om het kraakbeen te verstevigen. Dit hielp echter ook niet en daarom kreeg ik weer een kijkoperatie. Toen ik wakker werd kreeg ik te horen dat het gebied waar de kraakbeenschade was, groter was geworden en verergerd. Ik kreeg een DVD waarop duidelijk te zien was hoe de operatie was gegaan en dat de schade erger was geworden. Dit was ongeveer in Mei 2012. Met een brandertje hebben ze alle losse stukken weggehaald en ze stuurden me weer weg met 2 krukken. Ik mocht ook alweer meteen mijn knie belasten. Ik ben toen, omdat ik het niet vertrouwde, naar fysiotherapeut Cris de Jongh gegaan. Die gaf aan dat ik de knie zes weken niet mocht belasten en dat heb ik gedaan. Na die zes weken heb ik nog drie weken

  met 1 kruk gelopen en ben begonnen om alles langzaam weer op te bouwen. Dit ging super goed en ik had er ook weer alle vertrouwen in, tot twee dagen voor dit interview. Ineens voelde ik weer wat knappen in mijn knie en had weer pijn aan de binnenkant waar het schade gebied zich bevindt. Gewoon met lopen, ik deed niets bijzonders. Ik stond op uit een stoel, deed een stap en hop het was gebeurd. Ik ben vandaag (de dag van het interview) weer naar Cris de Jongh geweest en hij begrijpt mijn bezorgdheid. Voorlo-pig moet ik weer rust houden en dan weer naar een arts. Of Eline ooit nog weer kan korfballen is haar niet duidelijk, ze heeft in ieder geval grote twijfels. De toekomst zal het uitwijzen vertelt ze met een ietwat beteuterd gezicht.

  Dagen na dit interview krijg ik toch weer een hoopgevend facebook berichtje van Eline. Ze be-richt mij dat ze na advies heeft besloten om naar een arts in Belgi te gaan. Op 19 september heeft ze daar een afspraak en is daar dus op het moment dat u dit leest al geweest. Deze arts is net iets verder wat betreft kraakbeen problemen dan de artsen in Nederland dus laten we hopen dat het voor Eline wat op zal leveren.

  Tekst en fotografi e: Pieter Ardon

  Op de Massagetafel (vervolg)

 • DAGELIJKS VERS UIT LIMBURG!

  WIJ VERKOPEN LEONIDAS BONBONS

  Dordrecht Sterrenburg P.A. de Kokplein 125 078 - 6171816Dordrecht Stadspolders WC Bieshof 078 - 6226662

  www.multivlaai.nl

  WWW.MULTIVLAAI.NL

  WIJ BEZORGEN THUIS EN OP HET WERKWIJ BEZORGEN THUIS EN OP HET WERKWIJ BEZORGEN THUIS EN OP HET WERK

  Verrassend van Dongen...

  Marconiweg 12, 3316 AM Dordrecht, Postbus 589, 3300 AN Dordrecht

  T 078 - 631 07 38, F 078 - 613 54 10, [email protected], www.van-dongen.nl

  o f f s e t z e e f d r u k p r i n t s i g n p r o m o t i o n a l s t e x t i e l

  Maakt meer indruk!

  Of het nu gaat om drukwerk, groot formaat

  printen of verrassende promotie-artikelen, bij

  van Dongen bent u altijd aan het juiste adres.

  Kijk op onze website www.van-dongen.nl en

  laat u verrassen door de veelzijdigheid van

  van Dongen!

  DordrechtDe Drievriendenhof 34Tel. 078 - 61 32 859

  10% korting op vertoon van je clubpas!

 • 25ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  Tekst: Chiel Verwaal

  Vrienden?

  Stel: in vertrouwen geef je jouw huissleutel aan vrienden en op zeker ogenblik ontdek je dat die vrienden de kroonjuwelen van jouw huis jatten.Het gevolg: minimaal een fi kse woordenwis-seling, wellicht een paar blauwe ogen, maar in ieder geval vrienden minder en extra sloten op jouw huis.

  Er is een tijd geweest dat er 12 korfbalverenigin-gen waren in Dordrecht. De verenigingen Blauw Wit 51, Deetos, DKV, KVW, Merwede, ODO, De Regenboog, Snel, TOV, Quick en Zwervers zijn gefuseerd tot DeetosSnel, kc Dordrecht, sc Mo-vado en Sporting Delta. De enige vereniging die zelfstandig is gebleven is de c.k.v. Oranje Wit.Die fusies zijn er niet voor niets gekomen. De korfballers moeten immers hard werken om alle concurrentie van andere sporten het hoofd te bieden. Om het korfbal in Dordrecht veel meer op de kaart te zetten en de belangen van de korfbalverenigingen beter te behartigen, is afgesproken dat die Dordtse verenigingen meer zouden moeten samenwerken. Dat is natuurlijk geen slecht plan.Samenwerking vraagt vertrouwen in elkaar en respect voor elkaar, want bij samenwerken geef je jezelf ook een beetje bloot, stel je je kwetsbaar op.

  Een van de acties om het korfbal op een hoger plan te krijgen is de opzet van een Regionaal Ta-lenten Centrum (RTC), waarbij korfbaltalenten uit de regio Zuid-Hollandsche Eilanden of het district Zuid-West wekelijks bij elkaar worden gehaald om te trainen. Het laten trainen van talenten bij zon RTC vraagt vertrouwen van de vereniging waar die talenten lid zijn. De talenten zijn immers de toekomst van jouw vereniging en je moet er toch van kunnen uitgaan dat jouw talenten goed opgevangen worden.

  Het RTC is sinds vorig jaar ondergebracht bij de vereniging DeetosSnel. En die vereniging heeft een speciale invulling van dat goed opvangen bedacht; ze vragen namelijk of jouw talenten niet gewoon bij DeetosSnel komen spelen. Bij Sporting Delta zijn ze op die manier al heel wat jonge spelers kwijtgeraakt en nu is ook ons Oranje Wit de klos. Een dame uit C1 en een heer uit D1 zijn op een zodanige manier bewerkt dat ze naar de Vorrinklaan zijn overgestapt.

  Het zal duidelijk zijn dat zon handelswijze het on-derling vertrouwen in korfbalstad Dordrecht niet ten goed komt. Hoe zou het toch komen dat de meeste oranje witters geen fan zijn van Deetos-Snel ? Overigens doet ook de vereniging aan de Gravensingel rare dingen : lees het clubblad van Movado op de site van de Paterswegbewoners er eens op na. Volgens de verhalen schijnen overi-gens ook veel oranje witters te worden benaderd.

  Een oud voorzitter van Oranje Wit zei eens : het beste verweer tegen ronselpraktijken is er voor zorgen dat Oranje Wit voor ieder lid de beste fa-ciliteiten, een hoog spelpeil en een goede sfeer in de teams lid biedt. Gezien het feit dat er weinig leden van ons overstappen, lukt dat aardig.

  Maar toch, het is niet te combineren : samen willen werken en tegelijkertijd leden bij elkaar wegstelen.Dus of echt willen samenwerken met ieder geval respect (en dus niet leden bij elkaar weghalen) of stop er anders mee.

  Want ik kan mij niet voorstellen dat de voorzitter van Oranje Wit zin heeft om na elke ontmoeting met de voorzitter van DeetosSnel zijn vingers te moeten natellen. Als je zulke vrienden hebt, heb je geen vijanden meer nodig.

 • 26ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  Tekst: Rob Ardon

  Total Graphics

  Aan het eind van het vorig zaalseizoen heb-ben de bezoekers van onze hal gezien dat er een aantal grote banners zijn opgehangen in Hal 1. Een nieuwe manier om als bedrijf naamsbekendheid te genereren via onze vereniging. De productie van deze giganti-sche doeken wordt gedaan bij Total Grap-hics. Bedrijfsleider van dit bedrijf is Leo Mans, voor vele zeker geen onbekende. Voor mij reden genoeg om eens op zijn bedrijf te gaan kijken en hem wat vragen te stellen.

  Op zijn kantoor aangekomen vraag ik hem eerst hoe hij vroeger op de club verzeild is geraakt.Ik ben in 1974 lid geworden van Oranje Wit Korf-bal. Mijn nicht Leni Verwaal was al lid en die heeftDe mansenkindertjes enthousiast gemaakt en zijn wij lid geworden van de polderclub.

  Ik ben begonnen in de pupillen waar uiteraard een hoogtepunt werd behaald met een kampioen-

 • 27ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 326

  Total Graphics

  Total Graphics brengt de zon in uw presen-tatie. Van het digitale drukwerk dat u nodig heeft maken wij een unieke productie, U scoort beter bij uw doelgroep met de beste kwaliteit.U vindt de laatste trends op het gebied van presentatiemiddelen bij Total Graphics in de beste kwaliteit. U bent van harte uitgenodigd te komen kijken naar onze digitale persen, plotters en show-room. Alles kan en de kleinste oplage is 1.

  Bezoekadres:s-Gravenweg 3182911 BK Nieuwerkerk aan den IJsselTelefoonnummer: 0180-330990Fax nummer: 0180-330991E-mail: [email protected]

  Postadres:Postbus 1922910 AD Nieuwerkerk aan den IJssel

  schap in pupillen 1ik speelde toen met Johan v/d Wall, Arjan v/d Wall, Erik Dekkers, zusjes Kooper en toen mijn vlam Jose Schut en mijn trainers wa-ren toen Roeland en Arjan Barendregt.

  Met een glimlach van oor tot oor blijft hij ver-tellen over die goede ouwe tijd:Hierna naar de aspiranten waar we het leven zuur hebben gemaakt van Michel Verwaal en Nelleke Mookhoek en gouwe tijden met Andre v/d Graaf en Jopie bekende damesnamen zijn Lonneke Mookhoek en Karin Goudriaan Het treintje bleef maar door denderen en ook ik kwam in de ju-nioren 1 terecht. Trainer was wederom Michel Verwaal.Hierna stroomde ik door naar de eerste selectie waarin ook Yvonne in kwam te spelen.In 1987 sprong de vonk defi nitief over en zijn wij in-middels bijna 23 jaar getrouwd.

  Als ik hem vraag naar sportieve hoogtepunten gaat hij ineens anders kijken:Hoogtepunt in het eerste was toch de tijd met Johan Dubbeldamik had echt een haat liefde verhouding met hem.Over het onderwerp korfbal zakte mijn gedachte nog weleens wegwaarna wij de besproken onderwerpen aan de bar nog-maals doorspraken, uiteraard onder het genot van een fl esje Brand.

  Naast het feit dat je nu sponsor bent doe je volgens mij nog meer voor de club?Ik heb in een hele hoop commissies gezetenmaar het langst in de scheidsrechterscommissie. Was verantwoordelijk voor dat er een scheids-rechter stond op de geplande wedstrijden. Een leuk onderdeel was de twinningwedstrijden die wij als OW fl oten voor Deetos, PKC en Spor-ting Delta. Op dit moment ontbreekt de tijd om een functie te bekleden maar wie weet wat de toekomst brengt

  Als ik hem vraag waarom hij de club sponsort antwoordt hij enthousiast:Sponsoring van Oranje Wit doen wij omdat Total Graphics het verenigingsleven belangrijk vindt en ik moet zeggen dat onze sponsorcommissie lek-ker enthousiast is. Daar houden wij van bij Total Graphics! Klanten waar wij voor werken via Oranje Wit zijn oa. Reehorst, Grafi sch Bedrijf Ardon, Leijdsman Grafi sch Partners, Stockpoint. Kamplan en Oranje Wit zelf.

  Je ziet dat het mes aan 2 kanten snijdten wij hebben er lol aan.

 • Van Eesterenplein 89 (winkelcentrum Bieshof)3315 KT DordrechtTel: 078 - 616 75 03

  www.franksoptiek.nl

  w totaalleverancierin het waarnemen

  Franks Optiek& Hoorcomfort

  Voetverzorging Reeland heeft zich gespecialiseerd in;

  * Diabetische & Reumatische voet * Kalk & Schimmel nagels * Ingegroeide nagels * Likdoorns & Overtollig eelt etc.

  Bel 078-6452205 of mail [email protected] voor een afspraak of bezoek onze website www.voetverzorgingreeland.nl

 • 29ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  Tekst: Jaap Mol

  Nieuwe verzorgingsruimte in oude kantine

  Net voor de vakantie heeft het bestuur besloten dat in de Oude Kantine een nieuwe verzorgingsruim-te ingericht zal worden. Hierbij wordt aangetekend dat dit een tijdelijke oplossing is en het de ambitie van het bestuur is om binnen 5 jaar een besluit te nemen over de toekomst van het oude gebouw dat al sinds 1968 in gebruik is. Grondige renovatie of sloop en nieuwbouw?Aan de stichting is gevraagd om samen met de het verzorgingsteam en de trainers van de selectie een plan te maken en de uitvoering van de inrichting te cordineren.

  In het plan van aanpak zijn de randvoorwaarden en wensen voor de inrichting beschreven.Na de instemming van het bestuur zijn we aan de slag gegaan. De planning is om voor aanvang van het zaalseizoen de ruimte in gebruik te kunnen ne-men.

  Om de oude kantine te kunnen gebruiken als verzorgingsruimte is de vrije toegang naar de op-slagruimte van de PUKO en Sponsorcommissie niet meer mogelijk. Daarom hebben de PUKO en de Sponsorcommissie een ruimte in de oude kleedka-mers toegewezen gekregen. ( zie kaartje)

  De oude scheidsrechterkamer is ingericht als ar-chief en wordt beheerd door onze archivarissen Ger in t Veld en Chiel Verwaal.De huidige verzorgingsruimte zal worden ingericht als kantoor voor de Stichting.

  Omdat bleek dat de tegelvloer van de oude kan-tine na verwijdering van de vloerbedekking niet meer geschikt was voor gebruik is er een toplaag aangebracht die lijkt op een sportvloer zodat deze goed schoongemaakt kan worden.Er worden twee massagetafels geplaatst die wor-den afgeschermd met een gordijn.Naast deze plaats wordt een bespreekruimte inge-richt met audiovisuele hulpmiddelen.Aan de raamzijde is een plaats ingeruimd voor fi t-nesstoestellen.

  Het beheer en het gebruik van de verzorgingsruimte is de verantwoordelijkheid van de KTC (korfbal tech-nisch commissie)

  We hopen de nieuwe verzorgingsruimte voor aan-vang van het zaalseizoen in gebruik te kunnen ne-men.

  Kantoorstichting

  archief

  PUKO kast

  PUKO kast(nieuw)

  Sponsorkleding

  Sponsorkleding(nieuwe ruimte)

  Verzorgingsruimte gasten

  Bergruimte diversen

  Bergruimte TD

 • 30303030ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 3

  Vrijdagavond (2 november) : Hal 1 Hal 219.00 - 20.15 uur Oranje Wit 1 - GKV 1 AW/DTV 2 - DSC 220.30 - 21.45 uur AW/DTV 1 - DSC 1 Oranje Wit 2 - GKV 2

  Zaterdag (3 november) :17.30 - 18.45 uur DSC 1 - GKV 1 AW/DTV 2 - Oranje Wit 219.00 - 20.15 uur AW/DTV 1 - Oranje Wit 1 DSC 2 - GKV 2

  Wedstrijden van C1 en D1 duren 25 minuten zonder rust. Wisselen na twee doelpunten.

  09.55 - 10.20 uur Oranje Wit D1 - DSC D 1 Albatros D1 - GKV D110.25 - 10.50 uur Oranje Wit C1 - Albatros C 1 DSC D1 - GKV C110.55 - 11.20 uur Albatros D1 - Oranje Wit D1 GKV D1 - DSC D111.25 - 11.50 uur DSC C1 - Oranje Wit C1 GKV C1 - Albatros C111.55 - 12.20 uur GKV D1 - Oranje Wit D 1 Albatros D1 - GKV D112.25 - 12.50 uur Oranje Wit C1 - GKV C 1 Albatros C1 - DSC C1

  Wedstrijden van A1 en B1 duren 30 minuten zonder rust. Wisselen na twee doelpunten.

  13.30 - 14.00 uur Oranje Wit A1 - GKV A 1 Albatros A1 - Kinderdijk A114.05 - 14.35 uur Oranje Wit B1 - DSC B 1 GKV B1 - Albatros B114.40 - 15.10 uur Albatros A1 - Oranje Wit A1 GKV A1 - Kinderdijk A115.15 - 15.45 uur Albatros B1 - Oranje Wit B1 DSC B1 - GKV B115.50 - 16.20 uur Oranje Wit A1 - Kinderdijk A1 GKV A1 - Albatros A116.25 - 16.55 uur GKV B1 - Oranje Wit B1 Albatros B1 - DSC B1

  Tot 2 en 3 november ! Puko activiteiten seizoen 2012-2013

  Zaaltoernooi

  Op 2 en 3 november wordt er bij onze vereniging een zaaltoernooi gehouden. Op vrijdagavond en zater-dagnamiddag treffen het 1e en 2e team van AW/DTV, DSC, GKV en Oranje Wit elkaar, terwijl op zaterdag de D1, C1, B1 en A1 van Albatros, DSC, GKV en Oranje Wit tegen elkaar spelen. Bij de A1 vervangt het A1-team van Kinderdijk het hoogste juniorenteam van DSC.

  Veel leuke wedstrijden dus en er worden veel oranje witte supporters verwacht. De supportersvereniging denkt nog na over activiteiten, dus volg ook de berichten op de site.

  Als opwarmertje het programma :

 • 31ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 330 3131ckv Oranje Wit - Dordrecht De Treffer 2012 - nr 330

  Beste F-, E-, en D- pupillen!De Puko is weer van start gegaan met het organiseren van allerlei activiteiten voor jullie, in het nieuwe korfbalseizoen. We hebben zelfs al enkele data vastgelegd zodat jullie die vast in je agenda kunt zetten! Schrijf dus alvast op:

  Woensdagmiddag 28 november Sinterklaasfeest voor de F- en E- pupillenZaterdag 29 december Oliebollenmixtoernooi2013 April Vossenjacht 4 t/m 7 juni AvondvierdaagseZaterdag/Zondag 29/30 juni Slaapfeest

  Natuurlijk kunnen we al die activiteiten niet alleen doen. Daarom vragen wij nu alvast aan moeders, vaders, opas en omas om zich aan te melden, als u wilt meehelpen bij een van de activiteiten. Stuur een mailtje naar [email protected] met uw naam, naam en team van uw kind(eren) en bij welke activiteiten u graag zou willen helpen. U kan ons natuurlijk ook altijd mailen of aanspreken met vragen en/of opmerkingen. Verderop in het seizoen komt er meer informatie over de activiteiten en tijden. Houdt daarvoor het mededelingenbord en de posters in de gaten!!!

  Tot ziens op Oranje Wit! De Puko; Sietske, Astrid, Wendy en Ninette.

  Op 6 oktober 2012 organiseren wij een GROTE SPELLEN avond.Vanaf 20.00 - 22.30 uur in Hal 1 en 2 voor Senioren, A, B en C jeugd.Aansluitend; disco tot 2.00 uur

  Ook niet spelende leden zijn van harte welkom! Dus blijf niet op de bank zitten, maar geef je op!

  Wij vragen inschrijfgeld voor deze activiteit. De opbrengst van deze activiteit is wederom bestemd voor het opknappen van de kantine. ( Op de site staat de opbrengst tot nu toe )

  Wij hopen op een GROTE opkomst. Tot 6 oktober!Elly, Jolanda, Lonneke, Yvonne

  Puko activiteiten

  Zaterdag 6 oktober 2012 GROTE SPELLEN avond

  Wij hopen op een GROTE opkomst. Tot 6 oktober!Wij hopen op een GROTE opkomst. Tot 6 oktober!

  TipOp 6 oktober speelt Oranje Wit 1 en 2 tegen Vriendenschaar. De Supportersvereniging heeft ook op 6 oktober een lekker menu samengesteld.Dus niets houdt je tegen om er een lange gezellige Oranje Wit dag van te maken!

 • uitzenden | professionals | inhouse services | employability | payrolling | outsourcing

  Ons doel: bijdragen aan uw succes Wij zien personeelsbeleid als topsport, alleen met een gevarieerd team kun je de top bereiken. Met alleen aanvallers krijg je teveel doelpunten tegen en met teveel verdedigers zal je te weinig doel-punten maken. Met personeel is het hetzelfde, als je teveel vast personeel hebt ben je niet f exibel genoeg en alsl je teveel f exibel personeel hebt is er tel weinig vastigheid. Wij helpen u graag om hierin de juiste balans te vinden.

  Tempo-Team richt zich op de branches: Industrie, Food, Financile Dienstverlening, Ge-

  zondheidszorg, Hospitality, Logistiek, Overheid en Teleservice.

  Meer informatie en onze contactgegevens vindt u op www.tempo-team.nl of

  neem contact op met: Roelant Kant [email protected] of Barbara

  de Bruin [email protected]

  Tempo-Team Dordrecht 078-6131855.

  Tempo-Team is met ruim veertig jaar ervaring specialist in f exibele arbeid. Met dagelijks l

  ruim 35.000 f exwerkers aan het werk en bijna 300 vestigingen zijn we de tweede l

  intermediair op de arbeidsmarkt in Nederland. We concentreren ons op de volgende

  onderdelen:

  Uitzenden: specialist in uitzenden, detacheren en werving & selectie voor functies in

  verschillende vakgebieden en branches. Professionals: voor de bemiddeling van vakspecialisten op hbo en wo niveau via o.a. de-

  tachering, werving & selectie en ZZP. Inhouse Services: het werven en inplannen van pools van exwerkers voor grote in-

  dustrile organisaties in onder andere de branches Food en Logistiek. Dat gebeurt veelal

  vanuit een inhouse vestiging. Employability: neemt bedrijven veel werk uit handen bij de begeleiding van werk naar

  werk. Met in het bijzonder ervaring in re-integratie, outplacement en in- en externe mo-

  biliteit. Payrolling: verzorgt voor bedrijven het juridisch werkgeverschap, contractbeheer, de

  personeelsadministratie en verloning van medewerkers. Outsourcing: neemt (deel)processen van bedrijven over en draagt resultaatverantwoor-

  delijkheid, zowel op tijdelijke als structurele basis.