De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

20
D E TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected] We gaan er weer tegenaan Jaargang 77 nr. 1 15 augustus 2010 Voorzier M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 E: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 E: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 E: [email protected] Voorzier jeugdcommissie vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder vacant Redace clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 E: [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Het seizoen 2010-2011 klopt al weer aan de deur en hoewel de competitie nog niet is begonnen staat de deur al half open vanwege de vele selectietrainingen, vanaf begin augustus. Er waait een frisse wind door het verenigingshuis. Vanwege omstandigheden aan mij, als secretaris, de taak om het seizoen te ope- nen met het voorwoord. In het gesloten seizoen is veel werk verzet. Bekijk eens de prachtige tegelvloer die door de fa Kuypers is aangebracht in de kleedkamers en de gangen van het oude deel van het gebouw. Het gebouw is weer schoongemaakt en ook de bal- len zijn stuk voor stuk gepoetst en gecontroleerd. De materialen staan klaar om de gretige spelers te ontvangen. Het werk aan de zogenaamde Video Wall in de kantine begint flink op te schieten. In de maand september zullen we veel werk moeten gaan maken van de acquisitie om voldoende adverteerders te werven. We danken natuurlijk de beperkte groep vrijwilligers die dit allemaal mogelijk heb- ben gemaakt. De jeugdcommissie is zeer druk geweest om zich te oriënteren op het komende seizoen en hebben zich bestuurlijk versterkt met coördinatoren voor elke leef- tijdsgroep. De A1 en de D1 spelen op landelijk niveau, een unicum in de geschie- denis van DVAV/sv Diemen. Vanuit het aantal opzeggingen kon precies worden geconstateerd welke teams vorig seizoen te weinig aandacht hebben gekregen. Juist voor deze teams zijn goede leiders en trainers noodzakelijk. Besef dat de spelers uit deze teams die al vaak meer dan 10 jaar lid zijn de toekomstige kern zijn van onze vereniging. Dus ouders meld u aan voor een taak bij het team van uw zoon of dochter. Wij verwachten dat de meisjes en het damesteam het moeilijk zullen gaan krijgen vanwege de dunne bezetting met speelsters als gevolg van de vele opzeggingen. De zaterdagafdeling gaat het met één team minder doen. Handha- ven in de 4e klasse is zowel voor team 1 als team 2 de opdracht. De veteranen moeten gewoon zo veel mogelijk plezier putten uit hun wekelijkse uitje naar het sportveld. De veteranen spelen de laatste 2 jaar daarnaast een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de vereniging. De zondag is uitgebreid met een jong 4e team bestaande uit de A3 kampioenen van vorig jaar. Zij kunnen nog een aantal spelers en een keeper gebruiken. Het 1e team is versterkt door de instroom van een aantal ervaren spelers en talentvolle A junioren. De zondag 2 is zwaar ingedeeld maar toch wordt door de doorstroming van spelers en de strakke hand van de nieuwe trainer Coen Lammers meer posi- tieve resultaten verwacht. Het 3e team moet net als de zaterdagveteranen zoveel mogelijk genieten op het sportveld. De zaal zal waarschijnlijk gaan starten met een nieuw 4e team. Alle teams zullen wel een goed gemiddelde gaan halen en recreatief bezig zijn. De kantine blijft de nodige aandacht vergen. We moeten nog steeds een opvol- ger vinden voor het teruggetreden bestuurslid kantinezaken. Daarnaast moeten in september de “verplichte verenigingstaken” per team gaan draaien. Hoe loyaal zijn onze leden nu het er op aan gaat komen om “verplicht” per team 1 á 2 x per seizoen een kantinedienst te gaan draaien. Moeten we de kinderen gaan schor- sen of royeren omdat de ouders niet loyaal zijn aan hun kind en aan de vereni- ging. Wij moeten er als bestuur niet aan denken dat het zover moet gaan komen! Kunnen we ons op sportief niveau handhaven? Kunnen we eind mei 2011 we- derom sportieve successen melden of moeten we een stapje terug doen? Kunnen we onze sportieve successen komend seizoen ook omzetten in bestuurlijke suc- cessen door versterking van de totale bestuurkracht van de vereniging? Worden de “verplichte verenigingstaken” loyaal uitgevoerd? Wordt de contributie op tijd betaald? Peter van Rooij van de secretaris

description

 

Transcript of De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

Page 1: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

   DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected]

We gaan er weer tegenaan

Jaargang 77 nr. 1   15 augustus 2010

VoorzitterM.F. Lunstroo

tel. 020-6992020E: [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- 6951294E: [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. 020-6004332E: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissievacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerdervacant

Redactie clubblad M.E. Post

tel. 020-6909679E: [email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

Het seizoen 2010-2011 klopt al weer aan de deur en hoewel de competitie nog niet is begonnen staat de deur al half open vanwege de vele selectietrainingen, vanaf begin augustus. Er waait een frisse wind door het verenigingshuis.Vanwege omstandigheden aan mij, als secretaris, de taak om het seizoen te ope-nen met het voorwoord.In het gesloten seizoen is veel werk verzet. Bekijk eens de prachtige tegelvloer die door de fa Kuypers is aangebracht in de kleedkamers en de gangen van het oude deel van het gebouw. Het gebouw is weer schoongemaakt en ook de bal-len zijn stuk voor stuk gepoetst en gecontroleerd. De materialen staan klaar om de gretige spelers te ontvangen. Het werk aan de zogenaamde Video Wall in de kantine begint flink op te schieten. In de maand september zullen we veel werk moeten gaan maken van de acquisitie om voldoende adverteerders te werven. We danken natuurlijk de beperkte groep vrijwilligers die dit allemaal mogelijk heb-ben gemaakt. De jeugdcommissie is zeer druk geweest om zich te oriënteren op het komende seizoen en hebben zich bestuurlijk versterkt met coördinatoren voor elke leef-tijdsgroep. De A1 en de D1 spelen op landelijk niveau, een unicum in de geschie-denis van DVAV/sv Diemen. Vanuit het aantal opzeggingen kon precies worden geconstateerd welke teams vorig seizoen te weinig aandacht hebben gekregen. Juist voor deze teams zijn goede leiders en trainers noodzakelijk. Besef dat de spelers uit deze teams die al vaak meer dan 10 jaar lid zijn de toekomstige kern zijn van onze vereniging. Dus ouders meld u aan voor een taak bij het team van uw zoon of dochter. Wij verwachten dat de meisjes en het damesteam het moeilijk zullen gaan krijgen vanwege de dunne bezetting met speelsters als gevolg van de vele opzeggingen. De zaterdagafdeling gaat het met één team minder doen. Handha-ven in de 4e klasse is zowel voor team 1 als team 2 de opdracht. De veteranen moeten gewoon zo veel mogelijk plezier putten uit hun wekelijkse uitje naar het sportveld. De veteranen spelen de laatste 2 jaar daarnaast een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de vereniging. De zondag is uitgebreid met een jong 4e team bestaande uit de A3 kampioenen van vorig jaar. Zij kunnen nog een aantal spelers en een keeper gebruiken. Het 1e team is versterkt door de instroom van een aantal ervaren spelers en talentvolle A junioren. De zondag 2 is zwaar ingedeeld maar toch wordt door de doorstroming van spelers en de strakke hand van de nieuwe trainer Coen Lammers meer posi-tieve resultaten verwacht. Het 3e team moet net als de zaterdagveteranen zoveel mogelijk genieten op het sportveld. De zaal zal waarschijnlijk gaan starten met een nieuw 4e team. Alle teams zullen wel een goed gemiddelde gaan halen en recreatief bezig zijn.De kantine blijft de nodige aandacht vergen. We moeten nog steeds een opvol-ger vinden voor het teruggetreden bestuurslid kantinezaken. Daarnaast moeten in september de “verplichte verenigingstaken” per team gaan draaien. Hoe loyaal zijn onze leden nu het er op aan gaat komen om “verplicht” per team 1 á 2 x per seizoen een kantinedienst te gaan draaien. Moeten we de kinderen gaan schor-sen of royeren omdat de ouders niet loyaal zijn aan hun kind en aan de vereni-ging. Wij moeten er als bestuur niet aan denken dat het zover moet gaan komen!Kunnen we ons op sportief niveau handhaven? Kunnen we eind mei 2011 we-derom sportieve successen melden of moeten we een stapje terug doen? Kunnen we onze sportieve successen komend seizoen ook omzetten in bestuurlijke suc-cessen door versterking van de totale bestuurkracht van de vereniging? Worden de “verplichte verenigingstaken” loyaal uitgevoerd? Wordt de contributie op tijd betaald?

Peter van Rooij

van desecretaris

Page 2: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 2 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

Page 3: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 3 svDiemen DeTreffer

Officiële mededelingenNieuwe sponsors

Sponsornieuwssv Diemen is er in geslaagd weer sponsors aan te trekken. In dit eerste digitale clubblad van seizoen 2010-2011 kunnen wij weer een aantal positieve zaken melden. Hierbij een overzicht.

Topsponsor RSBSOndanks de economisch moeilijke tijden heeft onze Hoofdsponsor RSBS een bijzonder ruimhartig ge-baar gemaakt om ook de A1/A2 junioren als sponsor onder de vleugels haar nemen. De promotie naar de 4e divisie heeft ook hier nieuw elan losgemaakt. Met de directeur van RSBS, Bert Steen, is het bestuur een zogenaamde Topsponsor overeenkomst overeengekomen. Dit betekent dat zowel de A1 als de A2 de komende 3 seizoenen in wedstrijdkleding zullen spelen met de reclame van RSBS op het shirt. Bert Steen sprak de verwachting uit dat de komende jaren veel goed opgeleide A junioren, die gewend zijn op een hoog niveau te spelen, zullen doorstromen naar de zondag- en zaterdagselectie.RSBS “Profs in Geld en Zekerheid” is de financiële dienstverlener in Diemen. Voor Hypotheken en Ver-zekeringen kunt u bij hen terecht. Bij het afsluiten van een financiële dienstverlening krijgen leden van sv Diemen een bonus op hun contributie, zie de banner rechtsboven op onze website. Contact: mail:[email protected] 020-4162656, Ouddiemerlaan 8-D1111 HJ Diemen.

Topsponsor Japans Restaurant HachiDe promotie van de D1 naar de 2e divisie heeft gelukkig nog meer los gemaakt bij het bedrijfsleven in Diemen. Donderdag 8 juli werd namelijk in het Japans Restaurant Hachi een sponsorovereenkomst ge-tekend voor de D1/D2 jeugdselectie als Topsponsor voor een periode van 3 jaar. De jeugdcommissie en de heer Bishu Pan van Hachi waren het binnen enkele dagen eens over de ondersteuning van de D1 / D2. De jeugdselectie zal 3 jaar worden gekleed in shirts met het logo van Hachi.

Restaurant Hachi is gevestigd aan de Muiderstraatweg 6, 1111 PS Diemen. Tel. 020-4166158.mail: www.hachi.nlLaat aan deze sponsor merken dat we als leden van sv Diemen blij zijn met de ondersteuning van de ver-eniging en ga daar de overheerlijke Sushi & Grill eens proeven. Het afhalen van maaltijden is ook mogelijk.

Reclamebordsponsor Heemskerk Installatiebedrijf Amsterdam-DiemenDit installatiebedrijf waar ons lid en supporter Erik Heemskerk een belangrijke rol speelt is sponsor gewor-den van een dubbelzijdig bedrukt reclamebord langs het hoofdveld.Dit bedrijf verzorgt alle installatietechnieken op het gebied van gas, verwarming, sanitair en koeling. Sinds 1963 het vertrouwde adres voor bedrijven en particulieren.Contact: [email protected] 020-6650507, Verrijn Stuartweg 11 G, 1112 AW Diemen.

Spandoeksponsor 3e veld, M2 FlooringM2 Flooring heeft zich aan sv Diemen verbonden door een overeenkomst voor 3 jaar te sluiten voor het aanbrengen van 4 spandoeken langs het 3e veld. M2 Flooring is als sponsor reeds een bekende van sv Diemen. M2 Flooring is uw leverancier als het om harde vloerbedekking gaat. De jonge organisatie zet de klant centraal. Hierdoor worden zij als professioneel, betrouwbaar en deskundig ervaren.Contact: [email protected] www.m2flooring.nl 020-4529794; Lemelerbergweg 37B, 1101 AH Amster-dam

Page 4: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 4 svDiemen DeTreffer

We zijn het seizoen 2010-2011 dus goed begonnen maar ons nieuwe grote project vraagt alle aandacht.

De nieuwe VIDEO WALLsv Diemen brengt (aanvang seizoen 2010-2011) in het clubhuis een zogenaamde Video Wall aan op de muur boven de ingang en boven de bar.Op de muur worden 4 grote Full HD- flatscreens bevestigd en boven de bar een kleiner Full HD- flatscreen.Op 2 van de grote flatscreens en boven de bar is clubnieuws van sv Diemen te zien zoals foto’s, informatie over wedstrijden, uitslagen, over nieuwe leden, sponsoren, trainingstijden, trainingsschema’s, maar ook waarschijnlijk voetbalwedstrijden etc. Op de 2 andere flatscreens zijn reclames te zien van winkeliers, ban-ken, horeca, aannemers, bedrijven etc.Wij leveren daarmee digitale informatie gericht op het publiek van sv Diemen en onze bezoekers.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden!Wij creëren met deze unieke vorm een aantrekkelijk en dynamisch beeld voor de verenigingsinformatie maar vooral ook voor de adverteerders. De beeldschermen worden door de adverteerders gebruikt als informatie- en inspiratiebron. Het prikkelt de zintuigen en vestigt de aandacht op het product van de ad-verteerder. Bewegende beelden hebben een magnetische aantrekkingskracht en kan rekenen op de aan-dacht van meer dan 63% van de bezoekers.

Volop in gebruiksv Diemen is met ongeveer 950 leden een grote vereniging in de regio Amsterdam. Elke trainingsavond, zaterdag, zondag en woensdagmiddag zijn onze velden in gebruik. De Full HD- flatscreens zullen 43 uur per week hun werk doen.Met een aantal bezoekers per week van 2080 en per seizoen van 45760 is dit een unieke mogelijkheid om uw product onder de aandacht te brengen van de leden van sv Diemen en de bezoekers.

ReclameU kunt gebruik maken van de grote flatscreens in de kantine van sv Diemen. U kunt uw reclamebood-schap zelf vorm geven en invullen. Voor €100.- ( excl. BTW) per seizoen prijkt uw bedrijf op één van de flatscreens. Voor de oude adverteerders in het gedrukte clubblad De Treffer bieden wij voor het eerste jaar een korting van € 25, -.

Boodschappen worden 10 seconden weergegeven en verschijnen 4 x per uurIndien u zelf niet de mogelijkheid heeft om reclamemateriaal aan te leveren wordt dit voor u in orde ge-maakt. De kosten voor het ontwerpen van een advertentie door bemiddeling van sv Diemen bij Vision Beeldvormers zijn € 60, - (excl. BTW)U kunt 1 x per seizoen een andere advertentie aanleveren met aangepaste inhoud. Er bestaat de mogelijk-heid om foto’s, teksten, films en andere animaties op de schermen te plaatsen.

Page 5: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 5 svDiemen DeTreffer

Is uw belangstellig gewekt?Indien u belangstelling heeft voor dit nieuwe reclamemedium in het clubhuis van sv Diemen dan staan de sponsorcoördinatoren Philip Oomstee T= 06-46223605, mail= [email protected] of Peter van Rooij T= 06-23222755, mail= [email protected] u graag te woord. Maak bij voorkeur uw belangstelling kenbaar per mail, dan bellen zij u terug voor nadere informatie of het maken van een afspraak.Inmiddels hebben zich in de zomervakantie al een aantal adverteerders gemeld zodat het project al een gezonde basis heeft.

Daarnaast vergeten we natuurlijk onze bestaande begunstigers/sponsoren niet die vaak al jaren een reclamebord hebben langs ons veld of kledingsponsor zijn. Ook onze oude adverteerders in De Treffer niet te vergeten. Kijk eens naar onze uitgebreide sponsorlijst op de website van sv Diemen, www.svdiemen.nl U kunt vanuit deze lijst vaak rechtstreeks doorlinken naar het betreffende bedrijf en een mail verzenden.Leden van sv Diemen laat in uw contacten en opdrachten aan deze bedrijven blijken dat U hen kent vanuit sv Diemen. Zij stellen dit zeer op prijs en zien dan ook iets terug voor hun inzet voor onze vereniging. Zet de huidige begunstigers/sponsoren in het zonnetje door bij hen uw opdrachten te plaatsen of uw inkopen daar te doen.

Sponsorcommisie

Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren vacatureCoördinator C-junioren Eric Frederikstadt [email protected]ördinator D-pupillen Pieter Buis [email protected]ördinator E-pupillen Yvonne Ceelie [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

Indeling bekerseizoen jeugd 2010/2011Groep 1  351 Roda 23 A12 Waterwijk A13 Diemen A14 Zeeburgia A1 (zo)

Groep 1  291 Ouderkerk B12 Sporting Martinus B13 Diemen B14 Roda 23 B1 (zo)

Groep 1  231 Diemen C12 AFC C1 (zo)

4 OSV C1

Groep 1  261 WV-HEDW C12 Nieuw Sloten sv C13 TABA C14 Diemen C2

Groep 1  381 AFC D22 Almere City FC D13 Diemen D14

Groep 1  201 Amstelland United D12 Diemen D23 Legmeervogels D14 GeuzenM’meer D1

Groep 1  331 WV-HEDW E22 Zeeburgia E23 GeuzenM’meer E14 Diemen E1

Groep 1  341 Diemen E22 Amstelland United E13 Zeeburgia E34 WV-HEDW E3

Groep 1  411 CTO 70 F12 Diemen F13 Amstelland United F14 Zuidoost United F1

Groep 1  401 Zeeburgia F32 Amstelland United F23 Diemen F24 Zeeburgia F2

Het speelschema:Ronde 1:1 tegen 42 tegen 3

Ronde 2:3 tegen 14 tegen 2

Ronde 3: 1 tegen 23 tegen 4

Page 6: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 6 svDiemen DeTreffer

sv Diemen heeft met de fysiotherapiepraktijk Basic Health een overeenkomst tot samenwerking gesloten om de Sportmedische Verzorging van de leden te verbeteren. De globale inhoud van de overeenkomst staat beschreven op de website www.svdiemen.nl in het menu > Informatie > Sportmedische Verzorging.Op dinsdagavond 17 augustus zal een start worden gemaakt van het wekelijkse inloopspreekuur. Van 19.00 tot 20.30 uur is er elke dinsdagavond een fysiotherapeut van Basic Health aanwezig voor een eerste be-oordeling van blessures en dergelijke. Het inloopspreekuur is GRATIS onder voorwaarde dat de leden, voor verdere behandeling in hun praktijk aan de Muiderstraatweg, een zorgverzekering bezitten.Er staan nog meer activiteiten van Basic Health op het programma. Daar wordt u later over geïnformeerd. Belangrijk is dat alle trainers op de dinsdagavonden gaan kennis maken met de fysiotherapeut van Basic Health. Zij kunnen dan informatie doorgeven aan hun teams.SPELERS - MAAK GEBRUIK VAN HET GRATIS INLOOPSPREEKUUR!

Fysiotherapie

4e divisie  A 1 Waterwijk A1 12:00 2 Hollandia A1 14:30 3 Huizen A1 14:30 4 Zouaven De A1 14:45  5  Diemen A1  12:00 6 KFC A1 14:30 7 EDO hfc A1 14:00 8 Hellas Sport A1 14:30 9 Blauw Wit A A1 14:3010 DEM A1 15:0011 Hoofddorp s.v. A1 14:3012 Blokkers De A1 15:00

1e klasse  G 1 Nieuw Sloten sv A1 14:00 2 AS 80 A1 11:30 3 Sp Krommenie A1 11:30 4 Velsen A1 11:30  5 Diemen A2   10:00 6 Weesp FC A1 11:30 7 DCG A1 14:30 8 Zeeburgia A1 11:30 9 Almere City FC A2 12:0010 Castricum A1 13:0011 Waterwijk A2 14:3012 SVA A1 12:00

Indeling van de jeugdteams seizoen 2010/20112e klasse  O  1 Diemen A3   14:00 2 RAP A1 10:00 3 VSV A3 14:30 4 Pancratius A3 14:00 5 Roda 23 A3 12:00 6 Legmeervogels A1 14:00 7 Concordia sv A2 12:00 8 Zwanenburg A2 14:00 10 Meer de A1 11:3011 CTO 70 A1 14:0012 Ouderkerk A2 12:00

Hoofdklasse C 1 VVC B1 za. 12:00 2 Abcoude B1 12:00 3 VVW B1 11:30 4 Sporting Martinus B1 11:30 5 AFC B1 14:45  6 Diemen B1   10:00 7 Buitenveldert B1 09:30 8 AS 80 B1 09:30 9 Kon. HFC B1 11:3010 DWV B1 12:0011 Waterwijk B1 12:4512 Dijk De B1 14:00

1e klasse  I 1 SDZ B1 10:00 2 Almere City FC B2 14:30 3 CTO 70 B1 09:30 4 GeuzenM’meer B2 09:45 5 Buitenboys B1 12:30 6 TABA B1 13:00 7 JOS/W’graafsmeer B1 09:30 8 Zeeburgia B1 14:00  9 Diemen B2   12:0010 AS 80 B2 11:3011 Ouderkerk B1 12:0012 Roda 23 B1 12:0013 Weesp FC B1 09:3014 DCG B1 11:30

2e klasse  5  1 Diemen B3   12:00 2 Swift B1 11:00 3 Buitenboys B2 09:30 4 Tos Actief B2 12:30 5 Waterwijk B3 12:45 6 Buitenboys B3 14:45 7 Almere FC B1 10:45 8 OSV B3 10:00 9 Blauw Wit A B3 12:00

11 AFC B3 11:4512 AS 80 B3 11:00

Page 7: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 7 svDiemen DeTreffer

2e klasse  6 1 Almere FC B2 10:45 2 AGB B1 10:00 3 Voorland B1 09:30 4 Real Sranang B1 12:00 5 WV-HEDW B1 13:00 6 AS 80 B4 11:00 7 Buitenveldert B2 09:00 8 Abcoude B2 10:00 9 Waterwijk B4 11:0010 Weesp FC B2 11:3011 Diemen B4   10:0012 KDO B1 09:30

Hoofdklasse  D  1 Diemen C1   12:00 2 Castricum C1 3 AS 80 C1 09:30 4 Abcoude C1 10:00 5 Almere City FC C1 12:30 6 Hollandia C1 10:00 7 Weesp FC C1 09:30 8 AFC C1 09:00 9 Ouderkerk C1 12:0010 Buitenboys C1 11:0011 DSS C1 15:0012 OSV C1 09:3013 DCG C2 14:3014 Purmerend C1 12:15

1e klasse  J  1 Diemen C2   10:00 2 Legmeervogels C1 12:00 3 GeuzenM’meer C1 10:00 4 Amstelland United C1 14:00 5 Weesp FC C2 09:30 7 RAP C1 12:00 8 Pancratius C1 13:00 9 Sporting Martinus C1 09:3010 RKDES C1 10:0011 Roda 23 C1 10:0012 Almere City FC C2 11:00

1e klasse  K 1 Buitenveldert C1 10:30 2 Abcoude C2 12:00 3 GeuzenM’meer C2 12:00 4 JOS/W’graafsmeer C1 11:30 5 TABA C1 14:30 6 Zeeburgia C1 10:00 7 Waterwijk C1 11:00 8 Buitenboys C2 09:30 9 Blauw Wit A C1 10:0010 Diemen C3   09:4511 CTO 70 C1 09:3012 Nieuw Sloten sv C1 12:00

2e klasse 03 1 AFC C3 09:00 2 Sporting Martinus C2 09:30 3 Waterwijk C3 09:30 4 AS 80 C3 09:00 5 SDZ C3 12:00 6 Nieuw West SV C1 10:00  7 Diemen C4   12:00 8 AGB C1 10:00 9 Pancratius C3 09:3010 Almere FC C2 09:0011 ZRC/Herenmarkt C2 09:3012 RAP C2 10:00

2e klasse  5 1 Zuidoost United C1 11:30 2 Tos Actief C1 10:30 3 Geinburgia C1 10:00 4 New Amsterdam C1 11:30 5 TOG C1 10:00  6 Diemen C5   10:00 7 Amstelland United C2 12:00 8 Waterwijk C5 09:30 9 WV-HEDW C2 09:3010 Roda 23 C2 10:0011 AS 80 C4 11:0012 Zeeburgia C2 10:00

3e klasse  6 1 Weesp FC C5 09:30 2 Buitenboys C9 11:00 3 Geinburgia C2 12:00 4 GeuzenM’meer C6 10:00 5 TABA C3 11:30  6 Diemen C6   14:00 7 Meer de C2 09:30 8 Abcoude C4 10:00 9 Roda 23 C5 10:0010 Muiden C1 10:0011 AFC C7 09:0012 AS 80 C10 09:00

3e klasse  7 1 AFC C8 09:00 2 VVC C1 10:30 3 Buitenboys C10 12:00 4 GeuzenM’meer C7 12:00 5 Pancratius C5 09:30 6 RKAVIC C1 13:00  7 Diemen C7   10:00 8 Legmeervogels C4 10:00 9 Ouderkerk C3 10:0010 Kon. HFC C4 09:3011 Overbos C3 11:3012 Sporting Martinus C4 09:30

2e divisie  AAFC D2Ajax D2Almere City FC D1AZ D2Diemen D1FC Utrecht D2Hollandia D1Purmerend D1Purmersteijn D1Roda 46 D1FC Volendam D1Elinkwijk D1

1e klasse  FAbcoude D1Almere City FC D3Buitenveldert D2Diemen D2DWS D3GeuzenM’meer D1Nieuw Sloten sv D1Ouderkerk D1RAP D2Weesp FC D1Zeeburgia D4Sporting Martinus D1

2e klasse  20Abcoude D2Almere City FC D4Almere FC D1AS 8D1Batavia ‘9D1Buitenboys D1CTO 7D1Diemen D3Geinburgia D1Waterwijk D2Weesp FC D2Zuidoost United D1

2e klasse  21AFC D3Almere City FC D5Almere FC D2AS 8D2Buitenboys D2Buitenveldert D3Diemen D4GeuzenM’meer D2Tos Actief D1Waterwijk D3Weesp FC D3

Page 8: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 8 svDiemen DeTreffer

2e klasse  22AFC D4Almere City FC D6Almere FC D3Amstelland United D2AS 8D3Buitenboys D3Buitenveldert D1MDiemen D5Tos Actief D2Waterwijk D4WV-HEDW D2Zeeburgia D5

3e klasse  21Abcoude D3AFC D10Almere City FC D8Almere FC D5AS 8D8Buitenboys D7Diemen D6Forza Almere D2TABA D3Tos Actief D3Waterwijk D7Weesp FC D4

3e klasse  22Abcoude D4Almere City FC D9Almere FC D6Amstelland United D3AS 8D9Buitenboys D8DCG D5Diemen D7Fortius D3GeuzenM’meer D3Waterwijk D8WV-HEDW D4

Hoofdklasse  CBFC E1 10:00Chabab E1 11:15Diemen E1   11:30Gooi ‘t sc E1 10:30Jong Aalsmeer United E1 11:00Legmeervogels E1 09:00Ouderkerk E1 10:00Pancratius E2 09:00RAP E1 10:30Swift E1 10:15Weesp FC E1 11:30Zwanenburg E1 10:30

1e klasse  8Amstelland United E1 11:00Bijlmer E1 10:00Diemen E2   10:15Dijk De E2 12:15DWS E1 12:30DWV E2 11:15Fortius E1 10:00GeuzenM’meer E1 10:00IJburg AFC E1IVV E1 11:00OSV E2 09:00SDZ E1 10:45WV-HEDW E2 10:00Zeeburgia E3 11:00

1e klasse  10AFC E3 09:00Amstelveen E1 10:15DCG E1 09:30Diemen E3   09:00Legmeervogels E3 11:00Legmeervogels E2 11:00Nieuw Sloten sv E2 10:15Pancratius E4 10:15Pancratius E5 09:00RAP E2 09:30Roda 23 E3 10:15Swift E3 10:15WV-HEDW E3 10:00Zeeburgia E4 09:00

2e klasse  13Ajax E2 09:30Amstelland United E2 10:00Diemen E4   10:15Dijk De E3 09:15JOS/W’graafsmeer E2 09:00Meer de E1 09:00New Amsterdam E1 11:30OSV E3 09:00TABA E2 10:00TOG E1 10:00Tos Actief E1 11:30Volewijckers E1 10:15

2e klasse  14Abcoude E2 09:30Amstelland United E3 11:00Diemen E5   09:00Diemen E6   10:15Fortius E2 10:00Geinburgia E1 12:00GeuzenM’meer E2 11:00Meer de E2 09:00Ouderkerk E2 11:15Tos Actief E2 11:30Voorland E1 10:30Weesp FC E3 09:00Zeeburgia E5 09:00

3e klasse  17Amstelland United E4 10:00Ankaraspor E1 09:00Diemen E7   09:00Geinburgia E2 10:00GeuzenM’meer E3 10:00IJburg AFC E3OSV E6 11:00OSV E7 11:00Tos Actief E4 09:30Voorland E2 1 0:30WV-HEDW E4 10:00Zuidoost United E3 11:00

4e klasse 18Abcoude E6 13:00AFC E14 10:30Arsenal ASV E4 10:00CTO 7E4 10:45Diemen E8 11:30Geinburgia E3 10:00GeuzenM’meer E4 10:00IJburg AFC E5 12:00Meer de E4 10:30RKAVIC E5 09:30Tos Actief E6 09:30Weesp FC E4 11:30

4e klasse  17Diemen E9   09:00Dijk De E5 09:15DRC E2 10:00DWV E4 11:15JOS/W’graafsmeer E3 10:30Meer de E3 10:30Meteoor E2 11:00TABA E4 09:00TOG E2 10:00Tos Actief E5 09:30Volewijckers E2 10:15WV-HEDW E5 09:00

5e klasse  14Abcoude E7 11:00AMVJ E4 09:30Arsenal ASV E6 10:00Buitenveldert E5 10:45CTO 7E5 09:30DCG E5 09:30Diemen E10  11:30Legmeervogels E11 11:00Roda 23 E11 10:30SDZ E9 12:30Sporting Martinus E6 10:15Sporting Martinus E8 09:00Swift E1 09:00WV-HEDW E8 09:00

Page 9: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 9 svDiemen DeTreffer

5e klasse  13Diemen E11   11:30Dijk De E6 10:45DWV E5 11:15GeuzenM’meer E5 11:00JOS/W’graafsmeer E4 09:00Meer de E5 09:00New Amsterdam E2 11:30SDW E3 10:15TABA E5 09:00TOG E3 10:00WV-HEDW E6 09:00WV-HEDW E7 09:00

1e klasse  6Abcoude F1 09:30AFC F1 10:30Amstelland United F1 11:00Buitenveldert F1 08:45Diemen F1   10:00Pancratius F1 10:15Roda 23 F1 10:15Swift F1 10:15TABA F1 10:00VVA/Spartaan F1 10:15Zeeburgia F2 09:00Zuidoost United F1 10:00

2e klasse  9Abcoude F2 11:30AFC F4 09:00Amstelland United F2 10:00Bijlmer F1 10:00Buitenveldert F3 08:45CTO 7F1 11:15Diemen F2   11:00Fortius F1 09:00Meer de F1 09:00RAP F2 10:30Zeeburgia F4 09:00

3e klasse  15Diemen F3   09:00Dijk De F2 10:45DWV F3 09:30GeuzenM’meer F3 09:00Meer de F3 10:30OSV F2 09:00TABA F2 10:00TOG F1 09:00Volewijckers F2 09:00WV-HEDW F3 09:00Zeeburgia F5 09:00Voorland F1 09:30

3e klasse  16Abcoude F3 09:30Amstelveen F1 10:15CTO 7F2 10:00Diemen F4   10:00NFC/Brommer F1 09:30OSV F3 11:00Ouderkerk F3 10:00RKAVIC F1 09:30RKDES F3 09:30Roda 23 F4 09:00Zeeburgia F6 09:00Voorland F2 09:30

4e klasse  15Ankaraspor F1 09:00Diemen F5   09:00Dijk De F3 09:15DRC F1 10:00Geinburgia F1 12:00GeuzenM’meer F4 09:00IJburg AFC F3JOS/W’graafsmeer F3 10:30Kadoelen sv F1 09:00Meer de F4 10:30Tos Actief F2 11:30Zeeburgia F7 09:00

4e klasse  16Abcoude F5 09:30AFC F7 09:00Amstelveen F2 09:00CTO 7F3 12:00Diemen F6   10:00DRC F2 10:00IJburg AFC F4Legmeervogels F6 09:00NFC/Brommer F2 09:30Ouderkerk F5 09:00Roda 23 F6 09:00

5e klasse  12Diemen F7   09:00Dijk De F4 10:45DWV F4 09:30IJburg AFC F5JOS/W’graafsmeer F4 09:00Meteoor F2 10:00New Amsterdam F1 10:00OSV F6 11:00TABA F3 09:00TOG F2 09:00Tos Actief F3 11:30WV-HEDW F4 09:00

5e klasse  13Abcoude F6 09:30CTO 7F4 10:45Diemen F8   11:00Geinburgia F2 10:00GeuzenM’meer F5 09:00IJburg AFC F6IJburg AFC F7Meteoor F1 10:00New Amsterdam F2 10:00OSV F5 09:00Tos Actief F4 11:30Tos Actief F5 09:30WV-HEDW F5 10:00

7e klasse  19Buitenveldert F9 10:50Diemen F9   09:00DWV F6 09:30GeuzenM’meer F7 09:00Meteoor F4 10:00Nieuw Sloten sv F5 09:00TABA F6 09:00TOG F3 09:00Tos Actief F7 09:30Zuidoost United F2 11:00

7e klasse  20AMVJ F4 11:30Buitenveldert F1 10:00Diemen F10  11:00Legmeervogels F12 11:00NFC/Brommer F3 09:30RKAVIC F5 09:30RKDES F9 11:00Roda 23 F11 11:45TOG F4 09:00Tos Actief F8 09:30Zuidoost United F3 09:30Zuidoost United F4 09:30

De  volgende  spelers  moeten nog een pasfoto inleveren voor de spelerspas.Geen spelerspas =NIET SPELEN.

Annan E. 25-01-1999Bosk. L.C. 05-02-1999Branellec R. 02-02-1999Brempong N.A. 22-06-1999Palmer D. 24-04-1999Westen N.L. v.d. 06-11-1999

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . . 020-6000085

Page 10: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 10 svDiemen DeTreffer

4e klasse B 1 Spakenburg DA1 13:00 2 NVC DA2 14:45 3 KDO DA1 14:30 4 Vreeswijk DA1 14:30 5 BFC DA1 14:45 6 Abcoude DA1 14:30 7 Odysseus 91 DA3 12:15 8 Zuidvogels DA2 12:45

10 Faja Lobi KDS DA2 13:0011 Wartburgia DA5 14:3012 Sporting 70 DA2 16:1513 Diemen DA1   14:3014 DESTO DA2 11:00

Indeling vrouwen/meisjes2e klasse HAS 80 MC1Buitenboys MC1Buitenveldert MC4Diemen MC1GeuzenM’meer MC2Meer de MC1Muiden MC1Pancratius MC3TABA MC1Tos Actief MC1Waterwijk MC3WV-HEDW MC1

1e klasse CConcordia sv MB1Diemen MB1Hillegom MB1OSV MB1RKDES MB1WV-HEDW MB1

1e klasse 15Abcoude fc MD1 12:00Diemen MD1 12:30Ouderkerk MD2 11:15Roda ‘23 Rksv MD1 11:45Sporting Martinus MD1 10:15Zuidoost United MD1 12:30

Indeling bekercompetitie vrouwen/meisjes

Groep 1  041 Amstelveen DA12 SCW DA13 Diemen DA14 Sp Martinus DA1 (za)

Groep 1 161 Kadoelen sv MB12 Buitenveldert MB13 Diemen MB14 Sp Martinus MB1

Groep 1  161 Zuidoost United D22 Ouderkerk MD13 Diemen MD14 Abcoude MD1

Wijziging reglement tussentijdse overschrijvingenHet aantal verzoeken tot tussentijdse overschrijving is de afgelopen jaren binnen de categorie A veld- en zaalvoetbal fors toegenomen. Daarbij werden vaak allerlei oneigenlijke argumenten aangevoerd. Er be-stond veel onbegrip als een verzoek niet werd verleend. Daarnaast heeft de KNVB vastgesteld dat het dispensatiebeleid ruimte gaf voor interpretatieverschillen en dat malversaties in de hand werden gewerkt.Het bestuur amateurvoetbal heeft zich over de problematiek gebogen en besloten aan verleende verzoe-ken tot tussentijdse overschrijving een datum van speelgerechtigheid te koppelen. Deze luiden als volgt:SpeelgerechtigdheidIndien een verzoek tot tussentijdse overschrijving wordt verleend aan spelers van 18 jaar en ouder, gelden de hieronder genoemde data van speelgerechtigdheid:■ Een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 16 juni en 31 augustus wordt, bij goedkeu-

ring, verleend per 1 september of zo spoedig mogelijk na 1 september, indien op 31 augustus nog geen beslissing is genomen op het ingediende verzoek;

■ Een tussentijdse overschrijving in de periode 1 september tot en met 31 januari wordt verleend per 1 februari of zo spoedig mogelijk na 1 februari, indien op 31 januari nog geen beslissing is genomen op het ingediende verzoek;

■ Alle verzoeken tot tussentijdse overschrijving na 1 februari worden verleend per 1 augustus van het daarop volgende seizoen.

Voor het overige blijven de criteria voor het verlenen van tussentijdse overschrijving ongewijzigd. Dat geldt ook voor de procedure om tussentijdse overschrijving aan te vragen.Het bestuur is van mening dat door een inperking van de datum van speelgerechtigdheid bij tussentijdse overschrijving voor de categorie A spelers meer bewust omgaan met dit fenomeen. Dit leidt tot een seri-euze afweging bij spelers, waardoor het oneigenlijk gebruik van tussentijdse overschrijving aanmerkelijk wordt teruggebracht.

Page 11: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 11 svDiemen DeTreffer

Voorlopig trainingsschema en velden seizoen 2010 / 2011 Dag  Tijd  Veld  Veld  Veld  Veld  keepers veldje

      2L  2R  3L  3R  keepersMA 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 F3/F4 F1/F2 17.00 - 17.30 F3/F4 F1/F2 17.30 - 18.00 F3/F4 F1/F2 18.00 - 18.30 C5 MC1/MD1 D4 18.30 - 19.00 C5 MC1/MD1 D4 19.00 - 19.30 D3 dames/MB1 D1/D2 19.30 - 20.00 D3 dames/MB1 D1/D2 20.00 - 20.30 dames/MB1 D1/D2 20.30 - 21.00 A1/A2 zat1/2 21.00 - 21.30 A1/A2 zat1/2 21.30 - 22.00 A1/A2 zat1/2     2L  2R  3L  3R  keepers DI 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 E1/E2 E3/E4 17.00 - 17.30 E1/E2 E3/E4 17.30 - 18.00 E1/E2 E3/E4 18.00 - 18.30 B3 B4 C3 C4 keepers C Mitchel 18.30 - 19.00 B3 B4 C3 C4 keepers C Mitchel 19.00 - 19.30 B1/B2 C1/C2 keepers B Mitchel 19.30 - 20.00 B1/B2 C1/C2 keepers B Mitchel 20.00 - 20.30 B1/B2 C1/C2 20.30 - 21.00 A1/A2 zon 1/2 21.00 - 21.30 A1/A2 zon 1/2 21.30 - 22.00 A1/A2 zon 1/2     2L  2R  3L  3R  keepers WO 14.00 - 14.30 E10/E11 E5/E6 F8/F9/F10 F8/F9/F10 14.30 - 15.00 E10/E11 E5/E6 F8/F9/F10 F8/F9/F10 15.00 - 15.30 E7/E8 E9 F5/F6/F7 F5/F6/F7 15.30 - 16.00 E7/E8 E9 F5/F6/F7 F5/F6/F7 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 F3/F4 F1/F2 D7 D4 17.00 - 17.30 F3/F4 F1/F2 D7 D4 keepers F1/10 Leroy 17.30 - 18.00 F3/F4 F1/F2 D7 C7 keepers F1/10 Leroy 18.00 - 18.30 MC1/MD1 keepers D1/8 RH D3 C7 keepers E1/12 Leroy 18.30 - 19.00 MC1/MD1 keepers D1/8 RH D3 C7 keepers E1/12 Leroy 19.00 - 19.30 D6 C6 D1/D2 keeper A RH 19.30 - 20.00 D6 C6 D1/D2 keeper A RH 20.00 - 20.30 D6 C6 D1/D2 20.30 - 21.00 A3 vet 1 zat1/2 21.00 - 21.30 A3 vet 1 zat1/2 21.30 - 22.00 A3 vet 1 zat1/2     2L  2R  3L  3R  keepers DO 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 E1/E2 E3/E4 17.30 - 18.00 D5 E1/E2 E3/E4 18.00 - 18.30 D5 C5 E1/E2 E3/E4 18.30 - 19.00 D5 C5 dames/MB1 dames/MB1 19.00 - 19.30 A1/A2 dames/MB1 dames/MB1 19.30 - 20.00 A1/A2 dames/MB1 dames/MB1 20.00 - 20.30 A1/A2 zon 1+2 zon 1+2 20.30 - 21.00 zon3 zon4 zon 1+2 zon 1+2 21.00 - 21.30 zon3 zon4 zon 1+2 zon 1+2 21.30 - 22.00 zon3 zon4

Page 12: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 12 svDiemen DeTreffer

    2L  2R  3L  3R  keepers VR 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 D1 extra D1 extra 17.30 - 18.00 D1 extra D1 extra C3 C4 18.00 - 18.30 B3 B4 C3 C4 18.30 - 19.00 B3 B4 C3 C4 19.00 - 19.30 B1/B2 C1/2 C1/2 19.30 - 20.00 B1/B2 C1/2 C1/2     2L  2R  3L  3R  keepers VR 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 D1 extra D1 extra 17.30 - 18.00 D1 extra D1 extra C3 C4 18.00 - 18.30 B3 B4 C3 C4 18.30 - 19.00 B3 B4 C3 C4 19.00 - 19.30 B1/B2 C1/2 C1/2 19.30 - 20.00 B1/B2 C1/2 C1/2 20.00 - 20.30 B1/B2 C1/2 C1/2 20.30 - 21.00 A3 21.00 - 21.30 A3 21.30 - 22.00 A3

‘Bovenstaand het voorlopige trainingsschema. Definitieve schema is afhankelijk van de beschik-baarheid van de trainers op bepaalde dagen en tijden.Trainingen starten weer in de week van 23 augustus (in de week dat de lagere scholen weer begin-nen).”

sv Diemen D1/D2 – DWS D1/D2: 1-4 (vriendschappelijk)Na een eerste oefenpotje tegen de C-selectie afgelopen zaterdag (0-4) nu tegen echte leeftijdsgenoten van het altijd sterke DWS. Met 18 spelers die al terug van vakantie nog een dunne selectie voor twee elftallen die zware competities tegemoet gaan. Maar oefening baart kunst, dus lekker ballen en ervaring opdoen.Direct na de aftrap was DWS doeltreffend en moesten we flink aan de bak. Diemen liet zich hier niet door van de wijs brengen en het spel dat we lieten zien was bij vlagen redelijk verzorgd. Er werd naar een voet-ballende oplossing gezocht en we zagen een paar leuke acties. Helaas geen grote kansen en scores. Het was natuurlijk erg zuur dat de tweede aanval van DWS ook raak was. Weer werd een kleine onoplettend-heid direct afgestraft. Vanuit een corner scoorde Kiki direct en kwam Diemen weer terug in de wedstrijd, maar enkele minuten later een derde aanval en ook een derde tegengoal. In één van de laatste minuten liep DWS nog geflatteerd uit naar 1-4. Helaas nog geen succes, maar we zitten nog in een opbouwfase, jongens. Zaterdag een nieuwe kans tegen Hoofddorp. Blijf allemaal trainen en geloof in jezelf. Je zult zien dat het steeds beter gaat.

Edwin van den Berg

Hoofddorp D1/D2 - sv Diemen D1/D2: 2-4 (vriendschappelijk)Heerlijk voetbalweertje op een schitterend complex en het weerzien van vele spelers en ouders die terug zijn van vakantie. We beginnen de wedstrijd met goed verzorgd en georganiseerd voetbal na een paar kleine aanwijzingen van André. Uit een vrije trap net buiten de 16 scoort Kiki fraai 1-0. Net voor het einde van de tweede periode van 15 minuten scoort Hoofddorp eigenlijk uit het niets de gelijkmaker. Na de rust wordt een groot aantal wijzigingen in het team doorgevoerd en krijgt een aantal spelers net terug van va-kantie speelminuten. Die jongens spelen gedreven en vinden elkaar makkelijk in de combinatie. Bryce maakt een supergoal met een hoog en hard schot van heel ver van het doel. Hierna zie je dat Diemen het spel maakt in het veld. Er wordt goed opgebouwd en waar mogelijk goed samengespeeld. Uit een mooie aanval geeft Tristan de beslissende pass naar Jairo die alleen voor de keeper koel blijft en afrondt. De 4-1 komt uit een corner van Jairo en wordt door Jamie ingekopt. Een paar minuten voor tijd scoort de sterke laatste man van Diemen met een afstandschot 4-2. Een uitslag en een wedstrijd, jongens, om trots op te zijn. Stukken beter dan de laatste keer en nu ook met een goede score. Maandag de volgende testcase.

Edwin van den Berg

Page 13: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 13 svDiemen DeTreffer

De voorlopige indelingen van de B- en C-juniorenteamsde D-, E- en F-pupillen

Start trainingen, competitie en bekerprogramma:De A1, B1, C1, C2, D1 en D2 spelen bekerwedstrijden vanaf 21 augustus; voor de F1, F2, E1 en E2 begint de bekercompeitite pas op 28 augustus. De reguliere competitie voor de A categorie (A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3) begint 5 september. Competitie voor de overige teams begint 11 september. Trainingen voor de selectieteams zijn inmiddels begonnen; voor de niet-selectie teams beginnen de trai-ningen in de week van 23 augustus. Voor aanvang van de competitie zullen de teamindelingen definitief gemaakt worden.

Voorlopige indelingen B-junioren – seizoen 2010/2011

Onderstaand de voorlopige indelingen van de 4 B teams. Mocht je je naam niet terugvinden in een van de teams neem dan contact op met de coördinator B via [email protected]

Voorlopige B selectie (B1/B2):Jacob Arthur, Youness Baddane, Rens Bakker, Donny Blomenkamp, Jeroen Damman, Hicham Daoudi, Ivo Dommisse, Danny van Doorn, Tommy Gans, Yannick de Graaf, Nordin Heus, Caleb Hiwat, Sal Kapel, Murat Kartal, Renzo Loon, Yurick Martina, Melvin Mathurin, Rishaal Moenier, Quincy Molly, Niels Neering, Jesse Ringelberg, Brian Ruijpers, Noel Ruygrok, Collin Seedorf, Mark Simons, Bas Smelt, Martijn Strijp, Joep Waalberg, Remco Waalwijk, Joep van Weerdenburg, Mischa Worms en Shaquille Wilnis.B1: Trainer/Coach: Wesley Venema; Assistant: Henk Schmitz ; Teamleider: Cor van Doorn B2 : Trainer/Coach: Jan Heus; Assistant: Rob Veenendaal; Teamleider: Brian Domisse Selectie begeleiding: Jack Cousin

Voorlopige indeling B3Ernest Addo, Siyar Alam, Torik Ayoubi, Quincy Bakker, Rohit Duhra, Bas de Gans, Joshua Kloosterman, Stijn Krieg, Gifaro Lieuw-A-Soe, Martijn Madern, Daniel Owusu, Winston Santana Martinez, Vincent Sle-we, Gian-Carlo Slooten, Dave Stuifzand en Darby Versnel.Trainer/leider: Evert Molewijk Leider B3: ???

Voorlopige indeling B4: Randy Anim-Addo, Martijn Bosman, Jason Cyrus, Daniel Craats, Lennaert Deerenberg, Jan van Dooren, Robin Duitscher, Lauro Fritz, Youri Fritz, Joost de Jong, Youri Hommen , Raoul Lucassen, Kwame Men-sah, Dylann Plett, Guido Schoots, Teun de Smalen, Sander Smis, Maikel Stuifzand, Axel Thijm, Yannick Timar, Dennis Valkenburg en Pim Westenberg. Voorlopig leiders: Jos Valkenburg/Ricardo Thijm

Dit voorlopige B4 team bestaat uit te veel spelers. Dat komt omdat we van een aantal jongens nog niet weten of ze wel of niet doorgaan komend seizoen. Begin van het seizoen zullen we definitieve indeling maken. Mochten we te veel spelers hebben en nog nieuwe aanmeldingen krijgen, dan zullen we overwe-gen een B5 samen te stellen.

Voorlopige indelingen C-junioren – seizoen 2010/2011

Onderstaand de voorlopige indelingen van de 7 C teams. Mocht je je naam niet terugvinden in een van de teams neem dan contact op met de coordinator C (Erik Fredrikstadt) via [email protected]

Voorlopige C selectie (C1/C2/C3)Affolter Thierry, Amponsah Darren, Amponsah Daryl, Amri Morwan, Annim.Emmannuel, Appelboom.Ro-nald, v Bentum Yoëll, Berg Donovan, Branellec Erwan, Bryant Jesse, Buis Rowen, Dean Anthony, El Jilali Youssef, Ernest Rik, Ernest Tijs, Fredrikstadt Jeffrey, Fritz Joey, de Graeve Lesley, vd Hengel Nick, Hoo-german Joey, Jakgnouni el Imad, de Jong Tim, de Jong TR, Kost Senna, Kracht Marco, Kruiter Delano, Letteboer Jeroen, Mansouri Salim, Molewijk Abe, vd Mortel Hans, Neering Jorn, Osawe Elvis, Ouaali Ni-dal, Ploeger Marius, Remert Wendy, Schijffers Davy, Schmidt Lorenzo, Schouten Boy, Schouten.Robbie, Schreuder.Bram, Schreurs Bart, Tiemessen.Mitchel, Valk Ahmeeyah, Yagou Ilias en Zeeman Luc.Trainers: Magdy Khary, Jurry FritzLeider C1: Rene Letteboer. Leider C2: ??? Leider C3:

Page 14: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 14 svDiemen DeTreffer

Voorlopige indeling C4Anwar Shahir, Bredius Donny, Cerjak Florian, Declercq Daniël, Duivestein Quincy, Heemskerk Mitchel, Huberts Dave, Kikkert David, Noordanus Max, Oerlemans Jeffrey, Robertha Salomon, Soenessardien Avi, Valkenburg Jari, Wekker Quincy en Westerlow Rolando.Trainer: Ad de GansLeider C4: ???

Voorlopige indeling C5Beltré Charlis, Helsloot Daan, Hendriks Glenn, Knol Hidde, Kranendonk Luka, van Kuik Danny, Lorist Dex, Mous Thije, Revet Samantha, van Riet Sil, Scheffer Stein, de Vos Luuk, Willemse Jeroen, Woerlee.Genno.Trainers/leiders: Jos Helsloot en Michel Lorist

Voorlopige indeling C6Afrifa Elvis, Chang Anthony, Echtelt Marc, Endogan Kamil, Hartsink Max, Hoepel Denzel, Inge Arsenio, Jorna Gijs, Knol Brandon, Merk Didier, Pool Dennis, Stokkart Dino, Tjon Affo Leandro, Willemse Devin en vd Woerd Dirk.Trainer/leider: Jakko Knol

Voorlopige indeling C7Achterberg Damian, Arthur Moses, Boots Jimmy, vd Brûle Casper, Butt Balal, Ergor Enes, Faber Justin, Groenveld Stijn, Jansen Berend, Keurentjes Stein, Kramer Youri, Soenessardien Pahwan, Soethout Jai-mey, Speydel Alegandro en Woerlee Demian.Trainer/Leider: Twan Soethout

Voorlopige indelingen D-pupillen – seizoen 2010/2011

Onderstaand de voorlopige indelingen van de 7 D teams Mocht je je naam niet terugvinden in een van de teams neem dan contact op met de coordinator D (Pieter Buis) via [email protected]

Voorlopige D selectie (D1/D2)Beks Jamie, Branellec Reyca, Bodemeijer Jessy, Braafheid Jordano, Macnack Denzel, vd Berg Scott, Brinkhof Boris. Buis Tristan, Buskermolen Koen, Heus Miguel, Hoeboer Tim, Holthuizen Wouter, de Jong Rick, Korndorffer Danny, Köse Berkan, Mensah Jamil, Mettendaf Kiki, van Olphen Devin, te Paske Jesse, Petronia Jordly, Poyner Dyani, vd Ruit Ben, Sacky Denzil, Schet Jahiro, Silva Dos Santos Luis, Soekhai Reza, Sowidjojo Matthew, Touw Bryce en Velzel Arsenyo.Trainers: André van der Kamp, Wayne PoynerLeiders: Richard Heus, Edwin vd Berg

Voorlopige indeling D3Arler Dino, Bosk Lorenzo, Brouwer Kenneth, Ceelie Patrick, Damman Jorik, Dato Danilo, El Bou Messa-oudi Skander, de Gast Wouter, vd Heide Tim, Holthuizen Tiemo, Kerpentier Damian, Lukken Olaf, Mansy Omar, Owusu Kwabena, Owusu Prince, Poelwijk Niels, Smit Damian en Veer Bian.Trainer: ???Leider: ???

Voorlopige indeling D4Buijs Yannick, Castejon Dardy, Duijm Nicky, van Echtelt Tim, Gontha Chris, Heemskerk Sven, Ho Tham Kouie Dean, Lammertsen Mees, Marck vd Thijs, Mörs Martijn, Mörs Sebastiaan, Okorie Gideon, Palmer Dean, Sarpong Seth, Suurmeijer Max en Wiel vd Wessel.Trainers/leiders: Peter Mörs, Erik Heemskerk

Voorlopige indeling D5Annan Michael, Awan Sadiq, Dijk Daniël, Harm Koen, Hees v Kevin, Huijsers Justin, Huijsers Jay, Kali Samir, Koekkoek Yves, Marli Robert, vd Molen Donny, Roosblad Riley, Simons Tymo, Stive Maxim en Tasneem Shaan.Trainer: ???Leider: ???

Page 15: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 15 svDiemen DeTreffer

Voorlopige indeling D6Singh Rammen, Akkermans Nick, Barima Dairrick, Blits Melvin, Boakye William, Cuvalaij Lorenzo, Dipo-wirono Enrico, Doorn v Brian, El Bardai Anwar, Inge Nazario, Kleijn de Demio, Leemburg Wesley, Natha Amar, Sander Samson en Thakoersingh Farhan.Trainer: ???Leider: Cor van Doorn

Voorlopige indeling D7Afrifa Ben, Augustinus Delano, Basnoe Serfezaaz, Brempong Jireh, Hopwood Max, Hour el Zakariam, ten Klooster Matthijs, Lorist Jody, Lucassen Felix, vd Meij Tim, Nagan Aravinth, de Nijs Tim, Schweitzer Floris, Spork Guido, van Tulder Michael en Yakoob Ammaar.Trainer: ???Leider: ???

Voorlopige indelingen E-pupillen – seizoen 2010/2011

Onderstaand de voorlopige indelingen van de 11 E teams. Mocht je je naam niet terugvinden in een van de teams neem dan contact op met de coordinator E (Yvonne Ceelie) via [email protected]

Voorlopige E selectie (E1/E2/E3/E4)El Bardai Mohammed, van Beemen Wester, Bekker Miles, Breeveld Ezra, Dalmulder Mats, v Empelen Twan, Felter Roni, de Graeve Jay, Groenewold Brent, Harm Daan, Heemskerk Sven, Heije Rijan, Helmer Quinten, Hofmann Ronen, Hoogland Alex, Ilcken Lucas, Imanuel Shaquille, Jakgnouni Zaid, Jaring Devin, Kizilkan Berdan, Leakat Zino, Luijters Dave, Lukken Floris, Mensah Raymond, Ouaali Dric, Prudencia Gerlison, Reemnet Riley, Scheffer Mees, Schotte Justin, Simons Jiri, Sumter Jason, Tifres Bradley, Voll Nigel, Welling Bart en Westerbeek Milco.Trainers: Arno BrouwerLeiders: ???

Voorlopige indeling E5Benyei Julius, Flanders Virtenley, Hillebrand Sioux, Hoeboer Bas, Mohammed Umar, Mous Lude, Rook-huizen Joey, Sardha Safraaz, Sarfo Bradley en Schutte Raúl.Leider: ???

Voorlopige indeling E6Alsak Garo, Dinant Seger, Dorst Milan, Eftal Amis, Faber Bas, Hamid Hendro, Kilarciyan Diko, Munnik Rony, Paassen Franklin en Schuitemaker Ryan.Leider: ???Voorlopige indeling E7Adu Lewis, Alberda Jasper, Schröder Steve, Simons Bobby, Stellingwerff Justin, Tang Robin, ten Teije Ste-ven, vd Wal Rik, vd Woude Robin en Zwartjes Mitchel.Leider: Roy Stellingwerf

Voorlopige indeling E8Abdulrahman Sarko, Dijkman David, Duin Benoît, Elhajoui Eljaafaari Nordin, Ernest Sam, Griffith Che-ferno, Keijzer Mattijn, Stout Dion, Witte Jelle en Yavas Nani.Leider: ???

Voorlopige indeling E9Beentjes Moos, Feenstra Pieter, Ferdinandus Alexander, Hoogenhout Matthijs, Kidane Mattie, Mus Chris-tiaan, Soenessardien Sagar, Tarzati Nassim, de Vries Kevin en Westercappel Derrick.Leider: Rick Ferdinandus

Voorlopige indeling E10Breeveld Desai, Çakmak Marcus, Forkuo Kelvin, Homveld Julian, Kanapathippillai Sharu, Mak Luca, Men-sah Abel, Negru Luca, Palanciyan Zaré en Rooze Storm .Leider: ???

Voorlopige indeling E11Asmat Rehman, Balmakhatar Amir, Beyene Joram, de Boorder Zino, Damoah Kwabena, Korang Joshua, Moro Ahmed, Moses Tyrese, Vries Ruben en Woelders Mick.Leider: ???

Page 16: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 16 svDiemen DeTreffer

Voorlopige indeling F-pupillen seizoen 2010/2111

Voorlopige F selectie: Leider/Trainer Joost Appelboom/Tony Castejon.Jari Loon, Gabriël Stevens, Swen Huberts, Poernomo Hamid, Aaron Menelik, Mika van Eijk, Kyle Budhul-all, Euan Palmer, Novie Sinouh, Seth Breeveld, Christian Samseij, Raphaël Boake Sarfo, Robin Gontha, Davy Pielstroom, Ziyad Mansy, Lucas van Heumen, Kevin Bahadoer, Yaron Hofmann, Pelle Brinkhof, Donnie Schinning, Ritchie Schinning, Kaj Heemskerk, Tim Driesenaar, Jody Sowidjojo, Ethan Junge, Di-mitri Epeslis, Salim Kali en Yannick Kranenburg.

F4: Leider Sandra Grishaver.Faissal Ait Laachir, Johnny van Beekveld, Jesse Freriks, Jaïr Grishaver, Jasper Hoogenhout, Samuel Kei-zer, Sam Oomstee, Jafaar Rassi, Hochem van Trigt en Tobias Mus.

F5: Leider Johan Muuren.Timo van Berkum, Dylan Blom, Jurre Kreuger, Dylan Muuren, Nick de Roo, Roy de Roo, Eddie Dos Santos Smit, Brandon Tjon A Pauw en Otniël Tuinfort.

F6: Leider Johan van Es.Lennard ter Borgh, Sven van Es, Dani Groenewoud, Zaner Miran, Jules Verschuren, Job Bonvie, Ouassim Tarzati, Jonathan Mebrahthu, Olivier Eikelboom en Abel Bonvie.

F7:  Leider Dhr Veenman.Caleb Halle, Sam Langelaar, Dyon Lorist, Bastian Soulsa, Stijn van der Meer, Jip Veenman, Renee Does, Shay Kost, Halim Ally en Sem van den Berg.

F8: Leider Aron Boskma.Jesse Boskma, Mena Botros, Yassin Jilali, Ethan Junge, Lovién Neyda Koempai, Ismail Moro, Joey Pep-pels, Jimmy Schepers en Mike Vreeken.

F9: Leider Maurice te Paske.Jay te Paske, Noah Heeren, Kike Hoogland, Tom Keepe, Jeffrey Been, Robin Velzen, Simon Zevenhuizen. Kyan Helenklaken, Mike Ubels en Iskander Schaafsma.

F10: Leider ???.Kenneth Afrifa, Luuk Vis, Thijs Dalmulder, Camron Malen, Skip te Beest,De F10 zal voor de kompetitie begint aangevuld zijn tot een volledig team.

Ed van Bentum

De scheidsrechter doet zijn best,als je denkt dat je het beter kunt,

wie houdt jou tegen?

Page 17: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 17 svDiemen DeTreffer

Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Groep 1  0851 Waterwijk 1 (zo)2 Graveland ‘s 13 Diemen 1 (za)4 WV-HEDW 1

Groep 2  0301 RAP 7 (za)2 Zuidoost United 33 Diemen 2 (za)4 Amstelveen 5

Indeling bekerseizoen 2010/2011Groep 1  151 Aalsmeer/RKAV VE12 Zuidoost United VE13 SCW VE24 Diemen VE1

Groep 1  251 AFC 34 2 (zo)2 Chabab 23 Diemen 2 (zo)4 ADO 20 2

Groep 4  0711 Pancratius 52 RAP 5 (zo)3 Diemen 34 Sporting Martinus 5

Het speelschema:Ronde 1:1 tegen 42 tegen 3 Ronde 2:3 tegen 14 tegen 2 Ronde 3: 1 tegen 23 tegen 4

4e klasse  E 1 Vecht de 2 Fortius 3 TOG 4 Voorland 5 Graveland ‘s 6 BFC 7 Gooi ‘t sc 8 SCH’44 9 Victoria10 Baarn sv11 Ouderkerk12 SDO13 Diemen14 Laren 99

2e klasse  C  1 ZSGO/WMS 2 11:15 2 Geinburgia 2 11:30 3 AFC 3 14:45 4 JOS/W’graafsmeer 3 12:00 5 Weesp FC 2 11:30 6 Volendam (rkav) 2 12:00 7 DWS 3 14:00 8 Waterwijk 2 11:30 9 Abcoude 3 12:0010 Diemen 2   11:3011 Fortius 2 11:3012 VVA/Spartaan 2 11:30

4e klasse 13 1 Fortius 3 12:00 2 Dijk De 3 11:30 3 AGB 5 14:30 4 Blauw Wit A 3 12:00 5 WV-HEDW 3 12:00 6 Adam Seref Spor 4 12:00 7 ZRC/Herenmarkt 3 14:00  8 Diemen 3   14:00 9 Swift 5 13:0010 TABA 3 11:0011 DRC 2 11:3012 Nieuw West SV 4 12:00

5e klasse  10 1 WV-HEDW 5 14:30 2 SDZ 4 14:00 3 Tos Actief 3 10:30 4 IVV 3 12:00  5 Diemen 4   14:00 6 Meer de 4 12:00 7 Swift 8 15:00 8 JOS/W’graafsmeer 6 12:00 9 Overamstel 2 12:0010 RKAV 4 11:3011 Weesp FC 4 14:0012 GeuzenM’meer 3 14:30

 4e klasse C 1 VIOD 1 2 Buitenboys 1 3 Zuidoost United 1

  5 Diemen 1 (zat) 6 Buitenveldert 1 7 Nita 1 8 JOS/W’graafsmeer 1 9 Abcoude 110 Nieuw West SV 111 Hertha 112 DOB 1

5e klasse 5050 Aalsmeer 50 Amstelveen 60 Diemen 2 (zat)0 IJmuiden 60 ODIN 59 100 Ouderkerk 40 Pancratius 20 RAP 60 Roda 23 40 SCW 30 WV-HEDW 14

1e klasse 35+ D0 AFC VE10 Arsenal ASV VE10 Badhoevedorp VE30 Blauw Wit Amsterdam VE10 Bloemendaal VE10 DCG VE1

0 Diemen VE10 GeuzenM’meer VE20 Kon. HFC VE20 Meteoor VE20 Overbos VE10 Sporting Martinus VE1

Indeling zaterdag & zondag

Page 18: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 18 svDiemen DeTreffer

Afscheid Hans Bocxe als assistent scheidsrechterHans Bocxe heeft besloten om dit jaar te stoppen met het “grensrechteren” bij de Zondag 1. Hans heeft vele jaren bij ons vlaggenschip (bij weer of geen weer) op zeer kundige wijze zijn vakmanschap laten zien van het vak assistent scheidsrechter (zoals dat tegenwoordig zo mooi heet). Langs deze weg wil ik Hans enorm bedanken!! Voor dit voetbalseizoen zijn wij overigens nog met SPOED op zoek naar een grensrechter voor de ZON-1. Liefhebbers kunnen zich wenden tot Philip Oomstee via 06- 46 22 36 05 of Martin van der Vegt via 06- 42 16 79 09.

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris T. Roelofs tel. 020-6169871

Zaaldiensten West I seizoen 2010/’11De aanstellingen van de zaaldienst worden niet meer door de KNVB geregeld. Met ingang van het komend seizoen (dat start op 6 september) is de regeling van kracht - conform het reglement wedstrijden zaalvoetbal - dat ieder eerstgenoemd team verantwoordelijk is voor zijn of haar wedstrijd.

Concreet betekent dit dat er van het eerstgenoemde team of vereniging verwacht wordt dat zij de organisatie rondom haar wedstrijd regelt door:- aanstellen secretaris- aanstellen scheidsrechter (indien er geen is aangewezen). Op het wedstrijdformulier dient de secretaris op de hem/haar bestemde ruimte relatiecode en naam in te vullen. De KNVB heeft een sanctiebeleid vastgesteld: het niet leveren van een secretaris betekent dat de vereniging wordt be-last met administratiekosten van € 8,30 per wedstrijd. De volledige regeling staat ook vermeld in het bewaarnummer seizoen 2010/’11.

Tekst zoals gepubliceerd in het bewaarnummer 2010/’11Met ingang van het seizoen 2010/’11 wordt de toewijzing van zaaldiensten niet meer verzorgd door het districtskan-toor. Voor het gehele district gelden de volgende reglementaire bepalingen: - De vertegenwoordigers van ieder eerstgenoemd team zijn verantwoordelijk voor een goed en ordentelijk verloop

van de wedstrijd.- Zij leveren een secretaris cq wedstrijdcoördinator.- Zij dragen zorg – indien nodig – voor het speelklaar maken van het speelveld.- Zij houden toezicht zodat er in de zaal geen onregelmatigheden plaatsvinden. Gebeurt dit wel, dan melden zij dit

via het sporthalformulier aan de competitieleiding. In overleg met de halbeheerder stellen zij een rapport op.- Als secretaris houden zij de score en opgelegde straftijden bij tijdens de wedstrijd. Indien er een elektronische klok

aanwezig is dragen zij zorg voor het stilzetten hiervan tijdens de laatste minuut in de eerste en tweede helft.- Men dient als secretaris nauwlettend het aantal gestrafte spelers bij te houden.- Zij maken ook een rapport op van de verwijderde spelers in de wedstrijden waar zij als secretaris aanwezig zijn

geweest.

Indeling zaalvoetbal4e klasse O 1 TOB 3 2 Boer Bos 1 3 Legmeervogels 3 4 Vedette / De Remise 5  5 Diemen 1 6 Plein83 13 7 Fenerbahce s.c. 2 8 Dug Out 2 9 KDO 310 Elbalta 411 RKAVIC 512 Parkstad sv 6

5e klasse R 1 Germaan De 1 2 KDO 5 3 ABN Amro zvc 5 4 Roda 23 3 5 IJburg AFC 1 6 Dijk De 1 7 DVVA 5 8 TOB 5  9 Diemen 210 Voorland 311 APGS 312 VVGA 1

6e klasse N  1 Diemen 3 2 VVA/Spartaan 5 3 Badhoevedorp 2 4 TOB 9 5 Vedette / De Remise 10 6 Pancratius 5 7 Os Lusitanos 6 8 DVVA 6 9 Dug Out 410 VVGA 211 DCG 712 Schollevers 4

Page 19: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 19 svDiemen DeTreffer

Zaterdag 21 augustus09:00 29007 svDiemen D2 Legmeervogels D1 Groep 1 20

Zondag 22 augustus14.00 svDiemen Geinburgia Vriendschappelijk12:00 27230 svDiemen C1 OSV C1 Groep 1 23

Dinsdag 24 augustus20.30 svDiemen Vianen Vriendschappelijl19:00 26456 svDiemen B1 Ouderkerk B1 Groep 1 29 N. Adluni

Woensdag 25 augustus19:30 248 svDiemen 1 Waterwijk 1 Groep 1 085 V.D. van Unen 20.00 26018 svDiemen A1 Roda 23 A1 Groep 1 35 A.M. Dekker18:30 29419 svDiemen D1 AFC D2 Groep 1 38

Donderdag 26 augustus19:30 1173 svDiemen 2 AFC 34 2 Groep 1 25 T.H.J. Ruiter19:00 27388 svDiemen C2 Nieuw Sloten sv C1 Groep 1 26

Zaterdag 28 augustus14:30 610 svDiemen 1 WV-HEDW 1 Groep 1 085 G.R. Vugts10:15 32250 svDiemen E2 WV-HEDW E3 Groep 1 34 10:00 31080 svDiemen F1 Amstelland United F1 Groep 1 41

Zondag 29 augustus11:30 1331 svDiemen 2 ADO 20 2 Groep 1 25 B. Zouhir12:00 25856 svDiemen A1 Zeeburgia A1 Groep 1 35 10:00 26596 svDiemen B1 Roda 23 B1 Groep 1 29 D. Verburg12:00 27437 svDiemen C1 AFC C1 Groep 1 23 J.C. Faessen

UitwedstrijdenDonderdag 19 augustus20:00 232 Graveland 1 svDiemen 1 Groep 1 085 M.L. Germs

Zaterdag 21 augustus14:30 25871 Waterwijk A1 svDiemen A1 Groep 1 35 P. van Eijk12:30 29354 Almere City FC D1 svDiemen D1 Groep 1 38

Zondag 22 augustus11:30 1100 Chabab 2 svDiemen 2 Groep 1 25 A. de Jong11:30 26416 Sporting Martinus B1 svDiemen B1 Groep 1 29 C.H. Tulleners09:30 27233 WV-HEDW C1 svDiemen C2 Groep 1 26

Woensdag 25 augustus18:45 29638 GeuzenM’meer D1 svDiemen D2 Groep 1 20

Donderdag 26 augustus19:00 32031 DCG C2 svDiemen C1 Groep 1 23 S. Belrhouche

Zaterdag 28 augustus13:00 1700 Zuidoost United 3 svDiemen 2 Groep 2 030 14:30 2979 Aalsmeer vv. VE1 svDiemen VE1 Groep 1 15 14:30 3166 SCW DA1 svDiemen DA1 Groep 1 04 12:30 29988 Buitenveldert MB1 svDiemen MB1 Groep 1 16 11:00 28957 Amstelland United D1 svDiemen D2 Groep 1 20 10:15 135950 Sporting Martinud MD1 svDiemen MD1 Groep 1 15/1610:00 32259 WV-HEDW E2 svDiemen E1 Groep 1 33 10:00 31097 Amstelland United F2 svDiemen F2 Groep 1 40

Zondag 29 augustus14:30 1802 RAP 5 svDiemen 3 Groep 4 071 14:30 27492 TABA C1 svDiemen C2 Groep 1 26 D. van Velzen

Bekerprogramma 19, 21 22, 24, 25, 26, 28, & 29 augustus

Page 20: De Treffer 2010-2011 - 2010-08-15

nr. 1 15 augustus 2010 20 svDiemen DeTreffer

De nieuwe voetbalvereniging die gaat spelen op het Bijlmer Sportpark gaat Zuidoost United heten. Deze naam is gekozen op basis van een digitale stemming.

Op dit moment spelen KSJB en Kismet in de zaterdagcompetitie; SV Bijlmer doet mee in de competitie op zondag. De thuisbasis van alle drie clubs is nu nog het sportpark De Toekomst. Met ingang van het sportseizoen 2010/2011 kunnen alle leden overgaan naar Zuidoost United,

met als thuisbasis het nieuwe Bijlmer Sportpark.

Centraal gelegen in het nieuwe Bijlmerpark komt het Bijlmer Sport-park. Vanaf 1 oktober 2010 kunnen sporters in het sportpark terecht voor het spelen van voetbal.

Het Bijlmer Sportpark wordt een multifunctioneel sportpark met drie kunstgrasvelden, een vierhonderd meter lange atletiekbaan en een verenigingsgebouw, waarin kleedkamers, horecafaciliteiten, kantoorruimte en ruimten voor kinderopvang en na-schoolse opvang zijn ondergebracht. De atletiekbaan wordt in 2011 opgeleverd.

Het adres van het Bijlmer Sportpark is: Karspeldreef 505, 1102 BX Amsterdam Zuidoost, de kantine is nog niet beschikbaar, dus kunnen er geen consumpties worden verkocht.

Op de website www.svdiemen.nl kunt u onder kopje Ledenservice, de afdeling Jeugd vinden. Via de website kunt u ook een mail sturen naar een van de coördinatoren van de jeugd. Han-dig!

Op pagina 18 groot nieuws voor onze zaalvoetballers. De zaaldienst wordt niet meer door de KNVB geregeld, maar de eerst genoemde vereniging in het wedstrijdprogramma, moet in het vervolg zorgdragen voor alle werkzaamheden betreffende de zaaldienst. Heren zaalvoetbal-lers opgelet!!! Denk aan de niet malse boetes.In dit nummer vindt u o.a. alle indelingen van de teams, alle indelingen van de spelers, be-halve van de A-junioren en het eerste wedstrijdprogramma!

Minitreffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIODiemen