De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

18
Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599 Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] De karavaan gaat door, maar zijn we op de goede weg? Jaargang 75 nr. 11 19 januari 2009 In de Tour de France is er een vaste lijn “wat er ook in de Tour gebeurt, de karavaan gaat door” . Hier moest ik aan denken toen redacteur Tinus mij benaderde met: Peter, nu onze voorzit- ter Fred Lunstroo tijdelijk is uitgeschakeld verwacht ik van jou het hoofdartikel voor De Treffer. Na bij hem jarenlang stukjes te hebben aangeleverd voor alle overige pagina’s van het clubblad dan hierbij maar voor de eerste keer een poging. Tijdens het bijwerken van de website op 1 januari ontdekte ik dat ik ook nog eens 40 jaar lid van DVAV/sv Diemen ben geworden dus een terugblik mag daarom wel even. In 1969 lid geworden toen ik in Diemen kwam wonen. En ondanks mijn rol binnen het Diemense helaas nog altijd een Diemenaar en geen Diemenees. Geen groot voetbaltalent, altijd alleen in de lagere zaterdagelftallen gespeeld tot in 1984 een gebroken been een eind maakte aan een actieve carrière. Bestuur- en commissielid geweest in de jaren 70 van de vorige eeuw. Van 1986 tot 1997 11 jaar elftalleider van de zaterdag-1 geweest en daarna afgeknapt in retraite als Niet Spelend Lid. In 2005 met prepensioen en sinds eind 2006 weer volop in de running als secretaris van de vereniging. Best eens een moment om de vergelijking te maken tussen mijn actieve periode 1969-1997, wat DVAV/sv Diemen toen was en wat ik na 2006 heb teruggevonden. Toen: • Een kleine vereniging van 500 à 600 leden, evenwichtig opgebouwd tussen jeugdleden en senioren leden. • Een bestuur van 7- 9 personen waaronder een aantal zeer actieve vrouwen. • Veel goed bezette commissies met vrijwilligers en een bruisend verenigingsleven met mede- werkersavond, kerstsoiree, feesten, grote toernooien, buitenlandse reisjes e.d. • Senioren spelen incidenteel 2e/3e klasse KNVB niveau zowel zaterdag als zondag. • De jeugd spelend op een te laag niveau, regelmatige doorstroom naar de senioren. • Ondanks een veel kleiner bedrijfsleven in Diemen toch goede sponsoren. • Een uitstekend clubblad. Teruggevonden: • Een vereniging van 900 leden, dat bijna moet functioneren als een bedrijf. • Een onevenwichtige opbouw met ruim 630 jeugdleden en een afgebrokkeld bestand aan seniorenteams. • Een lager spelniveau voor zowel de zaterdag- als zondagsenioren • Een veel hoger spelniveau van de gehele jeugdafdeling maar toch uiteindelijk elk jaar een te beperkte doorstroming naar de senioren. Een slecht bezet bestuur met maar 5 leden en vrijwel geen enkele goed functionerende com- missie meer. • Nog steeds dezelfde vrijwilligers als in mijn eerste periode. • Vrijwel geen enkele vrouw meer in sturende functies binnen de vereniging. • Nog steeds een uitstekend clubblad dat de digitale fase begint te naderen. • Een saaie kantine met geen enkel feest of zanger meer. Nu ik als secretaris meer inzicht krijg in de opbouw van het ledenbestand vallen er een aantal zaken op: • We zijn in de loop van de jaren niet in staat geweest om spelers die zijn gestopt aan ons te binden als Niet Spelend Lid of donateur; they just fade away. • Een flink aantal senioren is al meer dan 20 jaar lid; heeft altijd gebruik gemaakt van het werk van de vrijwilligers om hun spelletje te kunnen spelen en heeft nog vrijwel geen hand uitge- stoken om actief te zijn binnen de vereniging. • De vrouw, en haar inzet, is uit het senioren verenigingsleven vrijwel totaal verdwenen. • De ouders van een zeer groot aantal jeugdspelers stellen zich op als superconsumenten die niets doen voor de vereniging. van de secretaris

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissie

vacant

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratie

Postbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

e-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

tel. 020-6991599

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

sv Diemen

Ledenadministratie

Postbus 189,

1110 AD Diemen

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

De karavaan gaat door, maar zijn we op de goede weg?

Jaargang 75 nr. 11 19 januari 2009

In de Tour de France is er een vaste lijn “wat er ook in de Tour gebeurt, de karavaan gaat

door”. Hier moest ik aan denken toen redacteur Tinus mij benaderde met: Peter, nu onze voorzit-

ter Fred Lunstroo tijdelijk is uitgeschakeld verwacht ik van jou het hoofdartikel voor De Treffer.

Na bij hem jarenlang stukjes te hebben aangeleverd voor alle overige pagina’s van het clubblad

dan hierbij maar voor de eerste keer een poging.

Tijdens het bijwerken van de website op 1 januari ontdekte ik dat ik ook nog eens 40 jaar lid van

DVAV/sv Diemen ben geworden dus een terugblik mag daarom wel even. In 1969 lid geworden

toen ik in Diemen kwam wonen. En ondanks mijn rol binnen het Diemense helaas nog altijd een

Diemenaar en geen Diemenees.

Geen groot voetbaltalent, altijd alleen in de lagere zaterdagelftallen gespeeld tot in 1984 een

gebroken been een eind maakte aan een actieve carrière. Bestuur- en commissielid geweest in

de jaren 70 van de vorige eeuw. Van 1986 tot 1997 11 jaar elftalleider van

de zaterdag-1 geweest en daarna afgeknapt in retraite als Niet Spelend

Lid. In 2005 met prepensioen en sinds eind 2006 weer volop in de running

als secretaris van de vereniging.

Best eens een moment om de vergelijking te maken tussen mijn actieve periode 1969-1997, wat

DVAV/sv Diemen toen was en wat ik na 2006 heb teruggevonden.

Toen:

• Een kleine vereniging van 500 à 600 leden, evenwichtig opgebouwd tussen jeugdleden en

senioren leden.

• Een bestuur van 7- 9 personen waaronder een aantal zeer actieve vrouwen.

• Veel goed bezette commissies met vrijwilligers en een bruisend verenigingsleven met mede-

werkersavond, kerstsoiree, feesten, grote toernooien, buitenlandse reisjes e.d.

• Senioren spelen incidenteel 2e/3e klasse KNVB niveau zowel zaterdag als zondag.

• De jeugd spelend op een te laag niveau, regelmatige doorstroom naar de senioren.

• Ondanks een veel kleiner bedrijfsleven in Diemen toch goede sponsoren.

• Een uitstekend clubblad.

Teruggevonden:

• Een vereniging van 900 leden, dat bijna moet functioneren als een bedrijf.

• Een onevenwichtige opbouw met ruim 630 jeugdleden en een afgebrokkeld bestand aan

seniorenteams.

• Een lager spelniveau voor zowel de zaterdag- als zondagsenioren

• Een veel hoger spelniveau van de gehele jeugdafdeling maar toch uiteindelijk elk jaar een te

beperkte doorstroming naar de senioren.

• Een slecht bezet bestuur met maar 5 leden en vrijwel geen enkele goed functionerende com-

missie meer.

• Nog steeds dezelfde vrijwilligers als in mijn eerste periode.

• Vrijwel geen enkele vrouw meer in sturende functies binnen de vereniging.

• Nog steeds een uitstekend clubblad dat de digitale fase begint te naderen.

• Een saaie kantine met geen enkel feest of zanger meer.

Nu ik als secretaris meer inzicht krijg in de opbouw van het ledenbestand vallen er een aantal

zaken op:

• We zijn in de loop van de jaren niet in staat geweest om spelers die zijn gestopt aan ons te

binden als Niet Spelend Lid of donateur; they just fade away.

• Een fl ink aantal senioren is al meer dan 20 jaar lid; heeft altijd gebruik gemaakt van het werk

van de vrijwilligers om hun spelletje te kunnen spelen en heeft nog vrijwel geen hand uitge-

stoken om actief te zijn binnen de vereniging.

• De vrouw, en haar inzet, is uit het senioren verenigingsleven vrijwel totaal verdwenen.

• De ouders van een zeer groot aantal jeugdspelers stellen zich op als superconsumenten die

niets doen voor de vereniging.

van de

secretaris

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 2 svDiemen / DeTreffer

Je denkt, in een mijmering, zo nu en dan “waar doe ik dit allemaal voor”.

Maar als je samen bestuurlijk aan de gang bent met je oude maatjes en je ziet onze fl orerende jeugdafdeling dan weet je dat

we het doen voor de jeugd uit Diemen en omgeving en dat houdt de “drive”er in. Maar zijn we wel op de goede weg?

Tijdens de Algemene ledenvergadering kwam bij de vrije discussie over het te geringe aantal vrijwilligers de mening naar

voren dat Het Bestuur meer pressie moest gaan zetten op leden en ouders om zich in te zetten voor sv Diemen. Er ontstond

spontaan een “ werkgroep werving vrijwilligers ” die nu hard bezig is met een plan. Het bestuur heeft daar goede verwach-

tingen van.

Dus passieve seniorenleden/ouders van jeugdleden u zult symbolisch “aan de schep moeten” om de vereniging te laten

functioneren!

We moeten echter om sv Diemen te behouden als een grote, sterke en goed fl orerende vereniging op langere termijn in

feite een werkgroep “Koers op 2015 “samenstellen die met steun van het bestuur een visiedocument gaat opstellen hoe

het perspectief voor de komende 5 jaar zal zijn. Binnen ons ledenbestand zijn genoeg personen met beleidservaring die een

dergelijke werkgroep zouden kunnen vormen en zo iets thuis, heerlijk achter de computer, kunnen doen. Ik verwacht weinig

van deze hartenkreet, het zal voorlopig wel doormodderen blijven tot betere tijden.

Ik denk dat ik zeker meer dan 1 pagina heb gebruikt maar dat moet dan maar voor de eerste keer.

Peter van Rooij, secretaris.

Offi ciële mededelingen

Nieuwe ledenE.J. Otto 15-06-1958 NSL. Plecht 11, 1319 BC Almere tel. 036-8480586S. Grishaver 22-09-1969 NSL. Tuinbouwstraat 21a, 1097 XP Amsterdam tel. 06-41913328M. Moro 20-06-1970 NSL. Martin Luther Kinglaan 590, 1111 LX Diemen tel. 06-42019070F. Ouedraogo 09-02-1986 ZON. Mmeibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam tel. 06-81832044P.Th.A. Sikkens 10-03-1961 ZAT. Argusvlinder 11, 1113 LJ Diemen tel. 020-6954460

Op vrijdag 2 januari is op 88 jarige leeftijd

Henk Zoontjes

overleden.

Henk Zoontjes speelde in de jaren 50 in het eerste elftal van het toenmalige D.V.A.V., door zijn

rechtop lopen viel hij op, hij was een technicus, die het niet van het harde werken moest hebben. Ook

stond Henk vaak op doel, dat deed hij met verve. Wij wensen zijn vrouw kinderen en kleinkinderen

veel sterkte om het verlies van Henk te dragen. De crematie vond vrijdag 9 januari plaats.

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

Bedankt als lidM. Corti e F-pup.D. Effah F-pup.G. Bissumbar F-pup.C. Griffi th F-pup.S. Sing F-pup.

S. Opoku D-pup.B. van Haarlem C-jun.I. Basnoe E-pup.J. Hellendoorn E-pup.

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 3 svDiemen / DeTreffer

Sponsornieuws

sv Diemen is er het laatste kwartaal van 2008 in geslaagd weer een aantal nieuwe sponsors aan te trekken. Hierbij een overzicht.

Dura Vermeer Infrastructuur bv Noord West gaat een reclamebord plaatsen. Dit onderdeel van Dura Vermeer heeft een aantal jaren geleden onze velden van kunstgras voorzien en de kleedkamers uitgebreid. Zij voeren daarnaast veel werkzaamheden voor de gemeente uit. Dus het is een goede bekende van de vereniging. Een andere afdeling van Dura Vermeer is nu begonnen met de bouw van Plantage de Sniep. Informatie: www.duravermeer.nlHoekstra & Van Eck, is met 17 vestigingen één van de grootste makelaars in Noord-Holland en Flevoland. Te her-kennen aan hun klantgerichte en professionele werkwijze. Zij hebben zich aan sv Diemen voor 3 jaar verbonden als subsponsor aan de zaterdag 1 met een fi nanciële ondersteuning voor algemeen jeugdwerk. Informatie: www.hoekstraenvaneck.nlLaminaat Outlet Amsterdam heeft zich als shirtsponsor (trainingspakken, inloopshirts en coachjassen) verbonden aan de B1 en B2 met een fi nanciële ondersteuning voor algemeen jeugdwerk. Laminaat Outlet Amsterdam is de groothandel in laminaatvloeren en laminaatparket. Zij zijn gevestigd aan de Lemelerbergweg 37 b, 1101 AH; infor-matie: www.laminaatoutletamsterdam.nlMet onze eigen McDonald’s in Diemen, gevestigd als onze buren op De Sniep, zijn we er in geslaagd een stilzwij-gende verlenging van het reclamebord overeen te komen. Tevens is er een aanbieding gedaan voor een banner op onze website. Kinderfeestje, gewonnen of verloren ga naar onze eigen McDonald’s op De Sniep en laat blijken dat u van sv Diemen komt.

We hebben 2008 goed afgesloten maar we willen voor sv Diemen meer!!!Weet U iemand of een bedrijf in uw naaste omgeving waarvan U weet dat die eigenlijk wel wat voor sv Diemen wil doen geef dit dan door aan de sponsorcoördinator Philip Oomstee, tel: 020-6900929 of 06-4622360 of mail [email protected] secretaris Peter van Rooij, tel: 020-6951294 of 06-23222755 of mail [email protected] deze belangstellenden kunnen we dan onze schitterende sponsorbrochure 2008-2009 toe mailen of persoonlijk bezorgen en toelichten.

Nieuwjaarsbijeenkomst en vrijwilligersloterij 3 januari 2009

Hierbij een korte impressie van de bijeenkomst en de loterij.Er werden vooraf om 15.00 uur 2 wedstrijden gespeeld namelijk de zaterdag 1 - Veteranen, uitslag 8-3 en de zondag 1 - zondag 1 OUD, uitslag 4-4. De oudjes deden het nog best.Beide wedstrijden werden gespeeld op de uitstekend bespeelbare kunstgrasvelden. Geen wind, 0 graden, dus buiten best uit te houden.Na afl oop van de wedstrijden liep de kantine snel vol, het was een feestelijke bijeenkomst. We hebben de indruk dat er meer bezoekers waren dan in 2008, maar toch mis je een groot aantal trainers, leiders, vrouwen enz.Aan en rond de bar en buffet was het zeer druk. De medewerkers van de kantine verdienen een grote pluim voor hun inzet. Dames en heren, onze dank!Tegen 17.00 uur hield Peter van Rooij als plaatsvervangend voorzitter een korte toespraak waarbij werd stilgestaan bij de medische situatie van onze voorzitter Fred Lunstroo. Ook over de goede resultaten van de A-junioren en de overige jeugd, en de contractverlenging van de zondagtrainer.Het kostte behoorlijk wat moeite om, ondanks de goede geluidsinstallatie, verstaanbaar over te komen.De trekking van de vrijwilligersloterij, welke voor de eerste keer werd gehouden had het volgende resultaat:

5e prijs 25 Euro Jan Muller, lid vanaf 1937 en nog steeds meer dan actief als vrijwilliger.4e prijs 50 Euro Pieter de Jong, lid van de jeugdcommissie.3e prijs 100 Euro Jaap Buitenhuis, al vele jaren (res.)elftalleider en bezorger van het clubblad.2e prijs 200 Euro Michel Lorist, elftalleider en trainer van de D6.1e prijs 300 Euro Alwin Aarts, B-junior, actief als trainer van de C6 en D4, één van onze jongere vrijwilligers.

Er zijn 177 brieven naar de vrijwilligers verzonden om hen te bedanken voor de inzet in 2008. We hebben 97 lote-rijstrookjes terug ontvangen. De kans om praktisch een prijs te winnen bleek bijna 1:20 te zijn. Graag horen wij van onze vrijwilligers, mondeling of via de e-mail, hoe men deze loterij heeft gevonden. Al met al een leuke zaterdagmid-dag om 2009 goed te beginnen.

Het Bestuur

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentie

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 5 svDiemen / DeTreffer

Verenigingsassistent

Eindelijk is hij er dan de “nieuwe Johan” hij heet Abdellah Laamimache en is op maandag, dinsdag en woensdagmid-dag, vrijdag en zondagochtend aanwezig. Abdell is 49 jaar oud en woont in Amsterdam. Als hij is ingewerkt kunt u met alle vragen over materiaal, kleding en andere wensen bij hem terecht. Ook zal hij er voor zorgen dat onze accommodatie er “spic en span” uit blijft zien. Natuurlijk kun je hem daarbij helpen door vuil in de bakken te doen en kleedkamers even droog te maken na gebruik.De redactie gaat hem leren hoe hij de Treffer kan drukken zodat ook dat probleem is opgelost. Wij hopen dat Abdell het naar zijn zin heeft bij ons en nog lang bij ons mag blijven.Begeleider is Bram Uljee. Bij hem kunt u terecht met alle vragen en opmerkingen over de verenigingsassistent.

Bram

sv Diemen en de “Goede Doelen Organisaties”.

Het laatste jaar maakt de Sponsor Bingo Loterij op de televisie veel reclame om bij hen loten te kopen voor een loterij. Zij steunen daarmee goede doelen en ook verenigingen. De voorbeelden op de televisie spreken voor zich.Het bestuur heeft besloten om ook sv Diemen aan te melden als te begunstigen partij van de Sponsor Bingo Loterij. Daarom:

Steun sv Diemen en maak kans op € 100.000,-!

Wilt u sv Diemen een steuntje in de rug geven én zelf elke week kans maken op € 100.000,-? Dat kan bij de Spon-sor Bingo Loterij, dé loterij voor clubs, verenigingen en stichtingen! Om sv Diemen in stand te houden, is geld nodig. Daarom is sv Diemen ongeloofl ijk blij met de steun van de Sponsor Bingo Loterij. Ook ú kunt sv Diemen direct steu-nen door mee te spelen in de Sponsor Bingo Loterij. En u kunt er ook nog eens elke week € 100.000,- mee winnen, of één van de 200.000 andere prachtige prijzen!

Sponsor Bingo Loterij: loterij voor gezondheid en welzijnDe Sponsor Bingo Loterij geeft elk jaar miljoenen euro’s aan Nederlandse organisaties op het gebied van gezond-heid en welzijn. Zoals bijvoorbeeld de Johan Cruyff Foundation, KWF Kankerbestrijding en Jantje Beton. En aan ruim 2.200 clubs en verenigingen, zoals sv Diemen! Met steun van de Sponsor Bingo Loterij kan sv Diemen veel extra’s doen voor de jeugd.

Elke week kans op € 100.000,-! Een lot in de Sponsor Bingo Loterij kost slechts € 8,50 per maand. Als u dat wilt, gaat de helft hiervan (€ 4,25) recht-streeks naar sv Diemen, iedere maand opnieuw!

Speel mee, steun sv Diemen en maak ook nog eens elke week kans op € 100.000,- of één van de 200.000 andere prachtige prijzen! U speelt mee door te bellen met 020-6776880 of via www.sponsorloterij.nl U kunt op deze wijze ook bestaande loten omzetten ten gunste van sv Diemen.

Schenkingen en nalatenschap

Daarnaast zijn we er op geattendeerd dat er mogelijkheden bestaan om verenigingen op te nemen als goed doel voor schenkingen en in uw nalatenschap. Grote organisaties als De Zonnebloem, Leger des Heils en Rode Kruis maken hiervoor al reclame, bij verenigingen is dit nauwelijks bekend. Toch willen ook wij niet nalaten om dit onder uw aandacht te brengen. De verenigingen hoeven hierover dan geen belasting meer te betalen. Raadpleeg hiervoor uw notaris of belastingconsulent.

Het bestuur

Contractverlenging René van Vark Gezien de prettige samenwerking hebben we besloten na overleg met bestuur, begeleiding en spelersgroep het contract met onze hoofdtrainer met andermaal een seizoen te verlengen. We beseffen dat we hiermee een vijfde seizoen ingaan. Gelet op de doorstroom van jonge spelers die pas kort met René werken en het enthousiasme van de huidige spelersgroep zien wij dit met veel vertrouwen tegemoet. Ook het inpassen van onze eigen, succesvolle, jeugd en de verwachte nieuwe lichting A-junioren samen met gemaakte afspraken met René voeden dit vertrouwen. Rest mij René en spelersgroep een succesvolle tweede seizoenshelft te wensen.

Namens het bestuur, Bart van Echtelt

Wie spelen bij sv Diemen in welke categorie?

In categorie A spelen:- Bij de senioren de ZON-1, ZON-2 en de ZAT-1.- Bij de junioren de A1, de B1 en B2, de C1 en de C2.- Bij de pupillen de D1.

In de categorie B spelen:- Alle overige teams..

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 6 svDiemen / DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

A-junioren vacant D-pupillen vacant

B-junioren vacant E-pupillen A. Jessurun tel. 020-6951417

C-junioren vacant F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

(Eind)standen tot 31 december 2008

DWS D1 12 10 2 0 32 60 11Ajax D3 13 10 0 3 30 67 12Diemen D1 12 9 1 2 28 41 14Blauw Wit A D1 13 7 4 2 25 25 16Legmeervogels D1 12 6 3 3 21 39 27AFC D2 13 6 3 4 21 30 29ADO 20 D1 13 6 2 5 20 24 29DCG D1 13 5 4 4 19 25 18Haarlem D2 13 4 1 8 13 17 42Roda 23 D1 13 3 3 7 12 22 34DWV D1 12 3 2 7 11 20 44Stormvogels D2 13 2 3 8 9 18 45Abcoude D1 13 2 0 11 6 18 40Zandvoort D1 13 1 2 10 5 10 55

Diemen D2 11 9 2 0 29 79 14Bijlmer D1 11 8 3 0 27 66 17Tos Actief D2 10 6 2 2 20 41 22AFC D5 8 5 1 2 16 52 11Amstelland U D2 10 5 1 4 16 35 40GeuzenM D2 10 5 0 5 15 47 19Zeeburgia D5 9 4 2 3 14 32 33Buitenveldert MD1 9 4 1 4 13 27 31Swift D3 10 3 1 6 10 24 46TABA D2 9 2 0 7 6 19 46Fortius D3 11 1 1 9 4 17 77Ankaraspor D1 10 0 0 10 0 9 92

Diemen D3 10 10 0 0 30 67 9Ouderkerk D3 10 8 1 1 25 51 16Roda 23 D4 11 7 1 3 22 33 18RKAVIC D2 10 6 1 3 19 32 19Roda 23 D5 10 6 0 4 18 45 31Legmeervogels D3 11 5 1 5 16 25 23RKDES D2 10 5 0 5 15 18 32AFC D14 10 4 0 6 12 19 26Amstelveen D2 10 2 3 5 9 19 29Weesp FC D3 11 2 1 8 7 21 60Abcoude D3 10 2 0 8 6 21 48Martinus D4 9 0 0 9 0 14 54

Portugal Adam D1 11 10 0 1 30 89 5Pancratius D4 10 9 1 0 28 69 8Buitenveldert D3 10 7 2 1 23 48 14Dijk De D3 11 6 1 4 19 60 44Meteoor D2 10 4 1 5 13 16 37SDZ D4 10 3 3 4 12 26 40ZSGO/WMS D2 10 3 1 6 10 20 30Arsenal ASV D4 10 3 1 6 10 26 53Nieuw Sloten D6 11 3 1 7 10 28 86Diemen D4 8 3 0 5 9 30 45HBOK D2 10 2 2 6 8 34 45SDZ D6 9 0 1 8 1 13 52

TOG D1 10 9 1 0 28 75 13Tos Actief D3 11 9 0 2 27 64 20Ouderkerk D4 11 8 0 3 24 58 22GeuzenM D4 8 7 1 0 22 45 16Diemen D5 10 6 1 3 19 50 29JOS/W’meer D3 10 5 2 3 17 35 24WV-HEDW D3 11 4 0 7 12 47 47Pancratius D9 10 3 2 5 11 29 52GeuzenM D3 11 2 1 8 7 28 49AFC D9 8 2 0 6 6 21 49Buitenveldert D5 9 1 0 8 3 12 85TABA D3 11 0 0 11 0 15 73

Meteoor D1 11 10 0 1 30 100 13HBOK D1 9 9 0 0 27 90 10Diemen D6 9 8 0 1 24 64 7DWS D5 11 8 0 3 24 44 29Kadoelen sv D3 10 4 1 5 13 32 40Monnickendam D2 10 4 1 5 13 26 35Kadoelen sv D2 10 4 1 5 13 40 53OSV D4 10 3 1 6 10 37 69OSV D5 11 3 1 7 10 25 45TOB D1 9 2 1 6 7 14 49DWV D5 9 1 0 8 3 13 71SDZ D5 11 1 0 10 3 13 77

Diemen D7 9 9 0 0 27 79 8Tos Actief D4 10 9 0 1 27 55 15Ouderkerk D5 9 8 0 1 24 56 9Legmeervogels D6 11 7 0 4 21 46 37Roda 23 D9 8 5 0 3 15 40 22Kismet 82 D1 10 5 0 5 15 62 27NFC/Brommer D2 9 4 0 5 12 44 32GeuzenM D6 9 4 0 5 12 33 28TABA D4 11 2 0 9 6 37 86TABA D5 7 1 0 6 3 5 66SCW D2 6 0 0 6 0 12 37Meer de D2 9 0 0 9 0 2 104

Diemen D8 11 8 2 1 26 58 17Muiderberg D1 10 8 1 1 25 54 16CTO 70 D2 11 7 4 0 25 39 11Weesp FC D4 11 7 1 3 22 37 25Roda 23 D10 9 4 4 1 16 44 16Abcoude D5 9 5 0 4 15 28 31Ouderkerk D6 9 3 1 5 10 19 23DOB D1 10 2 3 5 9 23 28BFC D7 10 2 2 6 8 21 38Legmeervogels D7 10 2 1 7 7 15 37BFC D8 11 2 0 9 6 19 53Roda 23 D11 11 1 1 9 4 11 73

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 7 svDiemen / DeTreffer

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 2 februari

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 24/25 januari

tot woensdag 28 januari 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden in het weekend 31 jan./1 febr.

tot zondagavond 1 februari 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Zeeburgia E1 11 8 1 2 25 44 13Abcoude E1 10 8 0 2 24 45 25AFC E1 11 7 2 2 23 31 13Ajax E1 9 7 0 2 21 46 14Roda 23 E1 10 6 2 2 20 24 19Omniworld E1 11 6 1 4 19 24 16Weesp FC E1 12 4 0 8 12 29 49JOS/Wmeer E1 12 3 2 7 11 23 39DCG E1 11 3 1 7 10 21 36Buitenveldert E1 8 2 1 5 7 21 35Diemen E1 9 2 0 7 6 19 40AS 80 E1 12 2 0 10 6 9 37

Zeeburgia E2 10 9 1 0 28 64 9RKDES E1 10 9 1 0 28 49 12WV-HEDW E1 10 6 0 4 18 41 29Fortius E1 10 5 1 4 16 19 13KDO E1 10 5 1 4 16 30 28TABA E1 9 5 0 4 15 30 21RKAV E1 10 4 1 5 13 31 32Diemen E2 10 3 1 6 10 27 27Abcoude E3 9 3 0 6 9 15 36Legmeervogels E1 10 1 0 9 3 12 52DWS E2 10 1 0 9 3 15 74

SCW E1 10 9 1 0 28 77 21Pancratius E3 10 9 0 1 27 65 11RKAV E2 11 8 2 1 26 54 23Amstelland U E2 11 7 0 4 21 40 26Amstelveen E2 10 5 0 5 15 27 47Diemen E3 10 4 1 5 13 29 43Aalsmeer E2 11 4 1 6 13 25 38AFC E5 10 4 0 6 12 23 46Legmeervogels E3 10 3 2 5 11 29 38Martinus E3 10 2 2 6 8 27 41DCG E4 11 1 1 9 4 24 45JOS/Wmeer E2 10 1 0 9 3 24 65

Martinus E4 10 8 2 0 26 66 12Roda 23 E4 10 8 1 1 25 51 17Roda 23 E5 10 6 1 3 19 55 17Diemen E4 9 6 0 3 18 45 19SDZ E4 8 5 2 1 17 29 12Pancratius E5 10 4 1 5 13 30 31Nieuw Sloten sv E5 9 3 1 5 10 45 39DWS E4 10 3 0 7 9 24 66Abcoude E4 9 2 1 6 7 13 37NFC/Brommer E4 10 2 0 8 6 14 47DCG E5 9 0 1 8 1 20 95

RKDES E2 10 7 2 1 23 57 38Bijlmer E2 10 7 1 2 22 64 22KDO E3 9 7 0 2 21 31 21Aalsmeer E3 9 5 1 3 16 48 39RKAV E3 10 5 1 4 16 47 31Tos Actief E2 10 5 1 4 16 32 23CTO 70 E2 9 4 3 2 15 27 23SCW E2 10 4 0 6 12 26 42Geinburgia E2 10 3 0 7 9 28 49Amstelland U E4 9 1 1 7 4 18 38Diemen E5 10 0 0 10 0 12 64

BFC E7 9 9 0 0 27 70 14Buitenboys E9 9 7 0 2 21 56 16Buitenboys E10 10 6 2 2 20 31 13Muiden E2 9 6 1 2 19 49 23Diemen E6 9 5 3 1 18 42 18AS 80 E11 9 5 2 2 17 34 20Weesp FC E6 10 3 2 5 11 25 30AS 80 E12 10 3 1 6 10 26 40Almere FC E7 11 3 1 7 10 37 50Batavia ‘90 E3 9 2 2 5 8 22 40NVC E10 11 2 0 9 6 23 70SDO E6 10 0 0 10 0 18 7

AFC E7 9 9 0 0 27 93 11Diemen E7 9 8 0 1 24 80 12TABA E5 9 4 3 2 15 32 37SDZ E6 8 4 1 3 13 37 25Swift E6 9 3 2 4 11 43 32WV-HEDW E5 9 2 4 3 10 24 28RAP E1 8 2 3 3 9 30 26DWV E5 8 2 0 6 6 18 69Blauw Wit A E5 9 1 3 5 6 28 62DWV E6 8 0 0 8 0 3 86

Tos Actief E5 10 10 0 0 30 92 6Diemen E8 11 8 2 1 26 58 16Meer de E3 10 8 1 1 25 63 16GeuzenM E8 11 8 0 3 24 56 23RKDES E6 11 6 2 3 20 56 30Nieuw Sloten sv E6 11 5 2 4 17 62 38Legmeervogels E9 10 4 1 5 13 52 36Legmeervogels E10 9 3 0 6 9 34 35Nieuw Sloten sv E7 11 3 0 8 9 22 60Meer de E7 9 1 0 8 3 17 59Tos Actief E6 10 1 0 9 3 16 74KDO E6 9 0 0 9 0 3 138

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 8 svDiemen / DeTreffer

Familiedag

Er komt een familiedag en wel op zondag 7 JUNI.

Iedereen kan inschrijven, vaders/moeders tegen de kinderen of

‘n vriendschappelijke wedstrijd. We kunnen ook een barbecue doen.

Reserveer snel, vol is vol! U kunt reserveren bij Nel van Oosten of Bram Uljee.

E-mailadres Nel van Oosten: [email protected]

E-mailadres Bram Uljee: [email protected]

CTO 70 E4 11 8 2 1 26 86 31Diemen E9 10 8 1 1 25 62 16Arsenal E7 10 8 1 1 25 65 22Buitenveldert E7 9 7 1 1 22 63 32HBOK E1 8 6 0 2 18 56 15Dijk De E6 10 5 0 5 15 35 42CTO 70 E3 9 4 1 4 13 58 47Ouderkerk E7 8 3 0 5 9 31 38Adam S S E1 10 3 0 7 9 26 44Roda 23 E14 11 3 0 8 9 28 68Roda 23 E16 11 1 0 10 3 20 102Martinus E10 11 0 0 11 0 7 80

Diemen E10 11 10 1 0 31 119 12Ouderkerk E8 10 9 1 0 28 90 6Arsenal E8 10 7 0 3 21 72 23Nieuw Sloten sv E8 10 7 0 3 21 62 21GeuzenM ME1 11 6 1 4 19 43 31Diemen E11 11 5 2 4 17 46 47GeuzenM’meer E9 10 5 1 4 16 48 55Roda 23 E15 10 3 0 7 9 29 76Pancratius ME2 11 2 0 9 6 22 77Nieuw Sloten sv ME1 11 2 0 9 6 16 78Buitenveldert ME4 7 1 0 6 3 6 43Ouderkerk ME1 10 1 0 9 3 12 96

Ajax F1 9 9 0 0 27 56 3Zeeburgia F1 9 8 0 1 24 26 8Volendam (rkav) F1 10 7 1 2 22 56 20AFC F1 9 5 1 3 16 30 28RAP F1 10 4 2 4 14 24 26Pancratius F1 9 4 1 4 13 16 26Roda 23 F1 10 3 1 6 10 11 38Legmeervogels F1 8 2 2 4 8 19 23Diemen F1 8 1 1 6 4 11 24Buitenveldert F1 9 1 0 8 3 7 33DCG F1 9 0 3 6 3 5 32

CTO 70 F1 10 9 0 1 27 51 14Pancratius F2 9 7 2 0 23 45 12Amstelveen F1 10 7 2 1 23 50 27Martinus F2 9 5 2 2 17 49 27Roda 23 F2 9 4 1 4 13 34 28Diemen F2 9 3 2 4 11 18 21Ouderkerk F2 9 3 1 5 10 27 39GeuzenM F1 10 3 1 6 10 29 41Abcoude F2 10 2 1 7 7 12 40Kon. HFC F5 9 1 3 5 6 18 25RKAVIC F2 10 0 1 9 1 10 69

Buitenveldert F2 9 9 0 0 27 47 7Legmeervogels F2 11 9 0 2 27 53 15Bijlmer F2 11 7 3 1 24 61 34Pancratius F3 11 7 1 3 22 35 22Roda 23 F3 11 6 1 4 19 35 36RKAV F2 11 4 2 5 14 33 36Diemen F3 11 4 1 6 13 41 28Abcoude F3 10 4 0 6 12 24 37Martinus F3 10 3 2 5 11 26 42Tos Actief F3 11 3 0 8 9 24 49Amstelland U F2 10 1 2 7 5 22 41Zeeburgia F6 10 0 0 10 0 16 70

Arsenal ASV F1 11 11 0 0 33 72 16RKAV F1 11 8 1 2 25 66 20Diemen F4 11 8 1 2 25 41 29RKDES F1 11 5 2 4 17 43 38KDO F1 10 4 4 2 16 28 26Legmeervogels F4 10 4 3 3 15 21 22Blauw Wit A F2 11 4 3 4 15 42 43DCG F2 11 3 2 6 11 33 39Nieuw Sloten sv F2 11 2 5 4 11 28 36Legmeervogels F3 11 2 1 8 7 19 55Swift F2 11 2 0 9 6 23 54Sporting Maroc F1 11 0 2 9 2 16 54

Legmeervogels F5 10 8 1 1 25 43 16SCW F1 10 7 0 3 21 31 20AMVJ F1 10 6 1 3 19 39 30RKAV F3 10 6 0 4 18 45 28Amstelland U F3 11 5 3 3 18 35 26SCW F2 10 5 0 5 15 32 30Aalsmeer F2 10 4 2 4 14 32 26CTO 70 F2 11 4 1 6 13 41 44Diemen F5 11 3 2 6 11 23 37RKDES F2 9 2 1 6 7 14 44GeuzenM F2 10 2 1 7 7 20 37RAP F2 4 0 0 4 0 9 26

Pancratius F5 11 10 0 1 30 71 26Legmeervogels F6 10 8 2 0 26 52 15Martinus F4 10 6 2 2 20 36 27Diemen F6 10 6 0 4 18 46 29Abcoude F4 9 5 0 4 15 25 28AFC F6 8 4 2 2 14 23 25NFC/Brommer F1 10 4 2 4 14 25 36Portugal Adam F1 9 3 2 4 11 24 23Roda 23 F4 11 3 1 7 10 43 52RKAVIC F3 9 1 1 7 4 9 37Legmeervogels F7 10 1 1 8 4 19 50Amstelland U F4 9 0 1 8 1 14 39

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 9 svDiemen / DeTreffer

Buitenveldert F4 10 9 0 1 27 59 14Nieuw Sloten sv F3 9 8 0 1 24 80 9Diemen F7 9 7 1 1 22 46 12DCG F5 10 7 0 3 21 37 23OSV F4 11 5 3 3 18 40 24Arsenal ASV F4 10 5 2 3 17 37 30SDZ F7 10 4 1 5 13 22 34DWS F5 10 4 0 6 12 27 27Blauw Wit A F5 9 2 0 7 6 23 36DRC F3 9 1 2 6 5 23 67Sloterdijk F3 10 1 1 8 4 13 72TOB F3 9 0 0 9 0 4 63

OSV F6 11 11 0 0 33 44 4Diemen F8 10 7 2 1 23 47 18Dijk De F6 12 7 1 4 22 36 26Meer de F3 10 7 0 3 21 40 19Buitenveldert F5 10 6 0 4 18 36 18Nieuw Sloten sv F5 10 5 2 3 17 46 23Tos Actief F5 11 4 1 6 13 21 30HBOK F1 9 3 1 5 10 29 28SCW F3 10 2 1 7 7 15 41Meer de F5 10 2 0 8 6 23 40Legmeervogels F12 9 1 0 8 3 9 34Amstelveen F5 9 1 0 8 3 4 77

Almere FC F8 10 8 1 1 25 65 13Roda 23 F10 10 7 0 3 21 57 34AMVJ F3 10 5 2 3 17 29 28Diemen F9 10 5 1 4 16 27 26SDZ F10 9 4 3 2 15 47 38Amstelveen F4 10 4 2 4 14 27 30Weesp FC F5 10 4 1 5 13 17 28Geinburgia F3 9 4 0 5 12 33 36Martinus F9 10 3 2 5 11 24 27Nieuw Sloten sv F6 10 3 0 7 9 27 39Diemen F10 10 1 0 9 3 15 69

Roda 23 F11 11 11 0 0 33 82 9Martinus F10 11 10 0 1 30 70 13AMVJ F4 10 7 0 3 21 47 14Diemen F12 11 6 2 3 20 28 36Buitenveldert MF1 9 6 0 3 18 37 14SCW MF1 11 5 0 6 15 44 47Waterwijk MF1 11 3 4 4 13 24 34Diemen F11 11 3 1 7 10 35 49SDZ F11 11 3 1 7 10 26 41Kadoelen sv MF1 10 3 0 7 9 31 39Arsenal ASV F6 11 2 2 7 8 21 34Legmeervogels F15 11 0 0 11 0 3 118

De vrouwen van sv Diemen

Waterwijk MB2 9 9 0 0 27 42 8Buitenboys MB1 12 8 1 3 25 36 12Kadoelen sv MB1 8 5 1 2 16 29 23Buitenveldert MB1 8 4 1 3 13 25 19VVC MB1 10 3 2 5 11 16 21Zwanenburg MB1 11 3 2 6 11 17 23Overbos MB2 9 3 1 5 10 14 19Velsen MB1 8 3 0 5 9 11 24TABA MB1 8 3 0 5 9 12 26Zaandijk MB1 7 1 2 4 5 11 16Diemen MB1 8 1 2 5 5 20 42

Huizen MC1 12 11 0 1 33 56 7AS 80 MC1 10 10 0 0 30 90 9Nieuwegein MC1 11 9 0 2 27 43 11Diemen MC1 11 8 0 3 24 44 30Almere FC MC1 8 5 0 3 15 38 19NVC MC1 7 4 2 1 14 21 16Maarssen MC3 11 4 0 7 12 20 40Buitenboys MC2 12 3 2 7 11 20 46Gooi ‘t sc MC2 6 3 0 3 9 9 14Waterwijk MC1 12 2 3 7 9 16 47HMS MC1 13 2 3 8 9 12 41Houten MC2 10 2 2 6 8 13 34AS 80 MC2 9 1 1 7 4 11 37PVCV MC1 10 0 1 9 1 1 43

Amstelveen MD1 10 10 0 0 30 118 4BFC MD1 10 9 0 1 27 63 10Huizen MD1 10 5 3 2 18 38 28Tos Actief MD1 10 5 1 4 16 32 27Roda 23 MD2 10 4 3 3 15 25 28Roda 23 MD3 9 4 2 3 14 56 27Buitenveldert MD5 9 4 2 3 14 32 29Buitenboys MD2 10 4 1 5 13 33 49GeuzenM MD2 8 3 1 4 10 35 30Martinus MD1 10 2 1 7 7 23 71Hertha MD1 8 0 0 8 0 2 80Diemen MD1 10 0 0 10 0 11 85

Parkstad sv E1 11 11 0 0 33 118 11 GeuzenM’meer E6 9 7 1 1 22 67 22GeuzenM’meer E7 11 7 1 3 22 75 35Pancratius E17 10 6 2 2 20 58 39Meer de E6 11 6 2 3 20 82 34TOG E2 11 5 0 6 15 45 40TABA E7 10 3 1 6 10 30 67Buitenveldert ME2 9 2 2 5 8 29 40Ankaraspor ME1 9 2 1 6 7 13 86TABA E8 10 2 1 7 7 35 67KDO E5 8 1 3 4 6 18 43Diemen ME1 11 1 0 10 3 16 102

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 10 svDiemen / DeTreffer

2e klasse 391 Tos Actief D1 11:302 JOS/W’graafsmeer D1 10:303 DCG D2 13:004 Diemen D2 09:005 Bijlmer D1 10:306 Arsenal ASV D1 11:00

2e klasse 381 Arsenal ASV D2 11:002 Weesp FC D2 09:003 Blauw Wit Amsterdam D4 12:004 Abcoude D2 09:305 Diemen D3 12:306 Fortius D2 10:00

4e klasse 251 Weesp FC D5 09:302 Legmeervogels D6 13:003 HBOK D2 09:004 Meteoor D2 12:005 Diemen D4 13:006 ZSGO/WMS D2 11:00

3e klasse 581 Ouderkerk D4 11:452 Diemen D5 09:003 AFC D8 12:154 Tos Actief D3 10:005 TOG D1 11:156 GeuzenM’meer D4 11:15

3e klasse 471 Diemen D6 10:302 Arsenal ASV D3 11:003 DWS D5 12:004 Kadoelen sv D2 09:155 KDO D1 11:156 Swift D4 11:00

3e klasse 481 Diemen D7 12:002 Ouderkerk D5 12:303 Monnickendam D2 11:154 Pancratius D5 11:305 Kadoelen sv D3 09:006 OSV D4 11:00

4e klasse 271 Roda 23 D10 11:002 Pancratius D11 11:303 Diemen D8 12:304 Weesp FC D4 12:005 Abcoude D5 12:306 CTO 70 D2 11:30

1e klasse 261 RKAVIC E2 09:002 Amstelland United E1 11:003 Abcoude E3 11:004 Diemen E2 11:305 Roda 23 E3 11:456 Ouderkerk E3 09:00

Indeling pupillen voorjaarscompetitie 20092e klasse 321 Amstelland United E2 10:002 Volewijckers E2 10:003 Diemen E3 11:304 Amstelveen E2 09:005 OSV E3 09:006 Geinburgia E1 12:00

2e klasse 331 Sporting Martinus E4 10:152 Legmeervogels E3 11:153 Aalsmeer E2 09:004 Diemen E4 12:455 Roda 23 E4 11:456 AFC E3 09:00

4e klasse 311 WV-HEDW E6 09:002 Geinburgia E3 12:003 GeuzenM’meer E4 10:004 Kismet 82 E1 09:005 AFC E10 10:306 Diemen E5 12:45

4e klasse 351 BFC E8 14:002 Buitenboys E9 12:153 Roda 23 E10 11:454 Diemen E6 10:155 Waterwijk E10 09:006 NVC E11 11:00

3e klasse 481 AFC E7 09:002 DWS E5 12:303 VVA/Spartaan E4 11:004 SDZ E5 12:305 Vlug en Vaardig E2 09:306 Diemen E7 10:15

6e klasse 171 RKDES E6 11:002 Diemen E8 11:303 Arsenal ASV E7 10:004 Arsenal ASV E8 10:005 Diemen E9 09:006 Nieuw Sloten sv E8 10:30

6e klasse 301 DRC E2 10:002 Nieuwendam SC E2 10:003 OSV E6 11:004 Buitenveldert ME2 13:005 Ankaraspor ME1 10:306 Diemen E10 09:00

6e klasse 161 Buitenveldert E7 10:452 Legmeervogels E9 09:303 HBOK E1 11:004 ZSGO/WMS E3 12:005 Nieuw Sloten sv E6 10:306 Diemen E11 09:00

1e klasse 211 Almere FC F2 10:152 Diemen F1 10:003 Buitenboys F1 09:004 Omniworld F2 13:305 Weesp FC F1 11:306 Nederhorst F1 11:00

2e klasse 261 AFC F3 10:302 Diemen F2 10:003 TOB F1 10:004 RKAV F2 09:005 Blauw Wit Amsterdam F2 09:006 Legmeervogels F5 09:30

2e klasse 271 Dijk De F2 11:002 Abcoude F3 09:303 Tos Actief F2 11:30

5 Zeeburgia F5 09:006 Diemen F3 10:00

2e klasse 221 DWS F2 09:302 Legmeervogels F2 11:153 Nieuw Sloten sv F1 09:004 Meer de F1 09:005 Sporting Martinus F2 10:156 Diemen F4 09:00

3e klasse 391 Diemen F5 09:002 Amstelland United F3 12:003 Nieuwendam SC F1 09:304 TABA F3 09:005 JOS/W’graafsmeer F2 09:006 Zeeburgia F7 10:15

3e klasse 371 Buitenveldert F3 10:452 Diemen F6 09:003 TABA F2 09:004 Fortius F3 09:005 DWV F3 09:306 Arsenal ASV F2 09:00

4e klasse 391 Buitenveldert F6 08:452 Diemen F7 09:003 Arsenal ASV F4 09:004 TOB F2 10:005 OSV F3 11:006 SDZ F7 10:45

6e klasse 241 Diemen F8 11:002 AMVJ F4 10:003 Meer de F3 09:004 Roda 23 F10 09:005 AMVJ F3 10:006 Sporting Martinus F10 11:30

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 11 svDiemen / DeTreffer

6e klasse 251 Diemen F9 11:002 Geinburgia F3 10:003 Nieuw Sloten sv F5 09:004 Buitenveldert MF1 10:005 Dijk De F6 09:306 SCW MF1 09:00

6e klasse 291 Buitenveldert F10 13:002 Overamstel F1 09:303 Diemen F10 11:004 Meer de F4 10:005 Diemen F11 11:006 Legmeervogels F12 11:15

6e klasse 261 Buitenveldert F5 08:452 Kadoelen sv MF1 09:003 Tos Actief F5 09:304 Diemen F12 12:005 SDZ F10 10:456 Nieuw Sloten sv F6 09:00

7e klasse 281 Legmeervogels F15 13:002 Amstelveen F5 09:003 IVV F7 09:004 Diemen F13 12:005 CTO 70 F5 09:306 Ouderkerk F10 09:00

1e klasse 131 Hertha MD1 11:002 SDO MD2 10:303 BFC MD3 13:004 Diemen MD1 12:005 Gooi ‘t sc MD3 09:30

5e klasse 321 RKAV ME1 10:152 Diemen ME1 10:153 AMVJ E4 10:004 Buitenveldert ME3 14:005 Buitenboys E13 11:006 GeuzenM’meer ME1 10:00

Kersttoernooi zondag 28 december 2008

Tussen de kerstdiners en oliebollen is op zondag in de kerstvakantie een zaalvoetbaltoernooi gespeeld met de Etjes en Fjes van sv Diemen. ‘s Morgens meldden zich ruim 30 Fjes voor het toernooi. De kinderen werden verdeeld over 6 verschillende teams; aan elk team werd een ouder als leider/coach toegevoegd. Er werd fanatiek gevoetbald en Ajax werd kampioen bij de Fjes. Ook ‘s middags bij de Etjes hadden we bijna 30 kinderen en konden we weer 6 teams formeren. Hier kwam AC Milaan als winnaar uit de bus. Er waren veel enthousiaste ouders, opa’s en oma’s die aanmoedigden langs de kant. Al met al een geslaagde dag; zeker voor herhaling vatbaar! Bedankt Jeremy, Tim, Nick, Niels, Nordin en Danny voor het fl uiten en Bram en Henk voor het verzorgen van de ballen, hesjes etc. etc.!

Elly

Super F-toernooi bij KFC

We almost have completed our participants for the “Tijsterman Super F Tournament “ at K.F.C. in Koog a.d. Zaan the Netherlands. Up till this moment the following teams will par-ticipate:Ajax, PSV, Feyenoord, Volendam, Sparta (Netherlands), AC Milan (Italy), FC Sevilla (Spain), RSC Anderlecht (Belgium), Werder Bremen (Germany), MSK Zilina (Slovakia) en Oranje U9 (Netherlands).K.F.C. Assendelft, Zaandijk, RCZ, AFC, DEM, AS’80, sv Diemen, Purmerend, Fortuna Wveer, Purmersteijn, Terneu-zen, KHFC, Be Quick en Zeeburgia.

G. Snijder en R. Mosch KFC Koog a.d. Zaan

De naam Diemen misstaat niet in dit rijtje!

Prijs voor de D2

Vorig seizoen heeft Martin Ernest voor de toenmalige E-top een teamsite ge-maakt op Teamwebs.nl. Dit seizoen is er een site voor de D1 en D2 van sv Diemen. Omdat er door de D2 actief gebruik wordt gemaakt van de site heeft de D2 het TeamWebs longslee-ves sponsorpakket gewonnen, de prijs is zaterdag 10 januari uitgereikt door een vertegenwoordiger van Teams-Webs.nl De site is echt een aanrader om actief de verrichtingen van je team te volgen en bij te houden. (standen, lijst van topscorers, verslagen, me-dedelingen, prikbord, agenda etc. etc). Neem eens een kijkje op http://svdiemend2.teamwebs.nl

Elly

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 12 svDiemen / DeTreffer

Standen junioren tot 31 december 2008Zwanenburg A1 12 8 2 2 26 41 27Diemen A1 11 8 2 1 24 44 9VSV A1 12 7 1 4 22 24 16Concordia sv A1 12 7 2 3 21 27 13elserbroek A1 12 6 3 3 21 19 15Pancratius A1 12 6 1 5 19 29 27DWS A2 12 4 4 4 16 24 23HBC A1 12 5 0 7 15 26 26JOS/W’meer A1 12 3 1 8 10 19 37Abcoude A1 11 3 0 8 9 20 28Legmeervogels A1 12 0 0 12 0 9 61

Turkiyemspor A2 10 8 1 1 25 30 16Diemen A2 9 8 0 1 24 56 17Blauw Wit A A2 10 6 0 4 18 49 30Omniworld A4 8 6 0 2 17 26 22Germaan De A1 9 6 0 3 17 28 21CTO 70 A1 9 5 0 4 15 31 24IVV A1 10 5 0 5 15 26 25Volewijckers A1 10 3 2 5 11 29 34Volendam A4 8 2 2 4 8 22 22Muiden A1 11 2 1 8 7 28 47Waterwijk A3 8 1 1 6 4 20 39JOS/W’meer A2 10 0 1 9 1 16 64

Waterwijk A5 8 7 0 1 21 42 13AS 80 A3 7 6 1 0 18 30 11Weesp FC A2 8 5 1 2 16 31 22Abcoude A2 7 5 0 2 15 36 15RKDES A1 8 3 1 4 10 23 20Diemen A3 10 3 1 6 10 24 33RKAV A2 8 3 1 4 9 22 30Kon. HFC A5 7 2 2 3 7 13 13Roda 23 A5 8 2 2 4 7 16 30KDO A2 7 0 1 6 1 8 42Buitenboys A1 4 0 0 4 -1 3 19

Arsenal ASV A1 7 5 1 1 16 29 10Portugal Adam FC A1 6 4 1 1 13 22 10Buitenveldert A2 5 3 1 1 10 15 10Diemen A4 7 3 1 3 10 13 13Waterwijk A4 9 2 1 6 7 21 44AS 80 A2 6 1 2 3 5 13 17Monnickendam A2 4 0 1 3 0 7 16

Pancratius B1 13 9 0 4 27 48 21Kon. HFC B1 13 8 2 3 26 39 22Diemen B1 13 8 2 3 26 33 25EVC B1 11 8 1 2 25 23 12Abcoude B1 13 6 2 5 20 27 30Wherevogels De B1 12 5 2 5 17 22 28Waterwijk B1 13 5 2 6 17 28 27DCG B2 12 5 3 4 16 21 21Roda 23 B1 13 4 3 6 15 22 26Overbos B1 11 4 1 6 13 26 32BFC B1 12 4 1 7 13 22 23VSV B1 12 3 3 6 12 20 25Purmerend B1 13 3 2 8 11 28 48Zeeburgia B3 11 1 2 8 5 14 33

Buitenveldert B1 12 10 2 0 32 70 23 Omniworld B3 13 11 0 2 29 83 19Waterwijk B2 13 9 1 3 28 53 27AFC B3 12 8 3 1 27 36 16Buitenboys B1 11 7 0 4 21 40 30Weesp FC B1 13 7 0 6 21 36 41AS 80 B2 13 6 0 7 18 25 29GeuzenM’meer B1 13 5 1 7 16 33 37CTO 70 B1 13 4 3 6 15 26 42Diemen B2 12 5 0 7 11 26 33Fortius B1 13 2 3 8 9 12 49Abcoude B2 13 2 2 9 8 19 57Ouderkerk B1 11 2 1 8 7 25 43Geinburgia B1 12 1 0 11 3 16 54

Amstelland United B1 12 9 2 1 29 57 18Waterwijk B4 10 7 1 2 22 49 22Waterwijk B5 9 7 0 2 21 46 28Almere FC B3 12 6 3 3 21 39 27Meer de B1 9 6 0 3 18 32 25Diemen B3 9 5 2 2 17 60 24NFC/Brommer B1 8 4 2 2 14 27 30AFC B5 10 4 0 6 12 23 39GeuzenM B3 11 3 0 8 9 28 39Ouderkerk B2 10 2 0 8 6 24 37Dijk De B2 9 1 0 8 3 8 59JOS/W’meer B2 9 0 0 9 0 16 61

AS 80 B5 12 9 1 2 28 50 34Almere FC B4 10 9 1 0 26 61 18Almere FC B5 11 8 0 3 24 40 19Muiden B1 10 6 1 3 19 45 21Diemen B4 11 6 1 4 19 48 32Roda 23 B6 11 6 1 4 19 63 52Omniworld B6 11 6 0 5 18 50 26Legmeervogels B6 11 4 1 6 13 27 43Waterwijk B7 10 3 2 5 11 35 31Buitenboys B4 10 2 0 8 6 24 42Ouderkerk B4 11 1 0 10 3 17 71Forza Almere B1 12 1 0 11 3 16 87

Abcoude B4 8 8 0 0 24 60 4Roda 23 B7 10 8 0 2 24 34 13Buitenboys B5 8 6 0 2 18 61 14Waterwijk B8 10 6 0 4 18 42 28Diemen B5 11 6 0 5 18 40 53AS 80 B6 7 5 1 1 16 27 21Omniworld B7 11 5 0 6 14 29 39TABA B3 10 3 1 6 10 27 51KDO B3 4 1 1 2 4 9 14Pancratius B6 8 1 0 7 3 12 38AFC B7 7 0 2 5 2 14 24Buitenboys B6 10 0 1 9 1 23 79

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 13 svDiemen / DeTreffer

Purmersteijn C1 13 10 2 1 32 41 10Kon. HFC C1 13 9 1 3 28 41 16Pancratius C1 12 8 2 2 26 33 18Diemen C1 13 7 3 3 24 34 23OSV C1 12 6 2 4 20 23 19AS 80 C1 13 6 2 5 20 28 24AFC C3 13 4 6 3 18 22 20RKDES C1 13 4 4 5 16 27 27Abcoude C1 13 5 0 8 15 22 33Purmerend C1 13 4 2 7 14 17 25Omniworld C3 13 3 4 6 13 20 36GeuzenM C1 13 3 1 9 10 21 35Zeeburgia C3 13 2 3 8 9 13 30DWS C2 13 2 2 9 8 23 49

Ouderkerk C1 11 11 0 0 33 49 22Weesp FC C1 11 9 0 2 27 55 21CTO 70 C1 11 8 1 2 25 32 15Buitenboys C2 12 5 2 5 17 42 41WV-HEDW C1 11 5 1 5 16 28 39Zeeburgia C4 11 5 0 6 15 34 38Omniworld C4 11 3 4 4 13 33 35Waterwijk C3 11 4 1 6 13 25 27JOS/W’meer C1 12 4 1 7 13 37 46Diemen C2 12 3 2 7 11 29 42Amstelland U C1 10 3 2 5 10 23 22Abcoude C2 8 2 1 5 6 15 20Blauw Wit A C3 11 1 1 9 4 25 59

Voorland C1 11 11 0 0 33 83 12Diemen C3 9 7 1 1 22 33 13GeuzenM C3 11 7 0 4 21 62 39Pancratius C5 9 4 3 2 15 28 16WV-HEDW C2 9 4 1 4 13 32 22Tos Actief C2 9 4 0 5 12 23 39Diemen C4 11 3 2 6 11 35 41AFC C7 8 3 1 4 10 26 26Ouderkerk C3 8 3 0 5 9 19 29Roda 23 C7 9 1 0 8 3 19 55Blauw Wit A C6 8 0 0 8 -2 4 72

AS 80 C4 10 8 0 2 24 47 12Diemen C5 10 7 0 3 21 40 31AS 80 C6 11 7 0 4 21 42 24Waterwijk C6 10 6 2 2 20 52 32Omniworld C7 10 6 1 3 19 58 27Forza Almere C1 10 6 1 3 19 48 35Buitenboys C4 9 3 3 3 12 19 27Ouderkerk C4 9 4 0 5 12 27 38Waterwijk C7 11 2 1 8 7 24 45Buitenboys C5 7 0 0 7 0 6 48CTO 70 C2 9 0 0 9 0 16 60

AS 80 C8 11 10 0 1 30 84 14Weesp FC C3 11 9 0 2 27 71 20GeuzenM C5 11 9 0 2 27 61 15Abcoude C5 12 9 0 3 27 65 25Buitenboys C8 10 8 0 2 24 59 26TABA C3 9 6 0 3 18 45 47AS 80 C9 10 4 1 5 13 25 36Omniworld C9 10 4 0 6 11 29 48Roda 23 C9 11 3 1 7 10 18 44Forza Almere C2 10 2 0 8 6 19 44Waterwijk C9 10 2 0 8 6 26 64Ouderkerk C5 10 1 2 7 5 16 72Roda 23 C8 9 1 1 7 4 17 54Diemen C6 10 1 1 8 4 20 46

Standen senioren tot 31 december 2008ZSGO/WMS 1 12 8 1 3 25 29 16Geinburgia 1 10 7 3 0 24 21 6Laren 99 1 12 7 2 3 23 22 15Diemen 1 12 5 4 3 19 21 12NFC/Brommer 1 10 5 3 2 18 21 15Nederhorst 1 13 3 5 5 14 23 28KDO 1 12 4 1 7 13 19 31BSM 1 12 3 3 6 12 13 19Swift 1 12 2 6 4 12 18 26Ouderkerk 1 11 3 2 6 11 15 19RKAVIC 1 11 2 5 4 11 14 19Goy ‘t 1 11 2 1 8 7 18 28

Zeeburgia 2 13 9 3 1 30 43 20Weesp FC 2 13 8 2 3 26 51 32Roda 23 2 12 8 1 3 25 43 19Legmeervogels 2 12 7 2 3 23 28 18RKDES 2 13 6 2 5 20 46 35Kon. HFC 3 13 5 2 6 17 30 35Geinburgia 2 9 5 1 3 16 37 28Abcoude 3 11 4 2 5 14 27 30Diemen 2 13 4 2 7 12 42 48RKAVIC 2 11 3 2 6 11 28 39Hillegom 2 11 3 0 8 9 17 32AFC 4 13 0 1 12 1 13 69

Dijk De 3 9 9 0 0 27 48 6GeuzenM 2 11 6 2 3 20 37 24Swift 5 9 6 1 2 19 32 22WV-HEDW 4 9 4 2 3 14 21 20DRC 2 10 4 1 5 13 28 32AGB 6 10 4 1 5 13 21 25Adam S S 3 9 4 0 5 12 20 26Volewijckers 2 8 3 2 3 11 22 18Amstelland U 5 10 3 2 5 11 32 30ZSGO/WMS 3 9 3 1 5 10 24 29Diemen 3 10 3 1 6 10 19 34ZRC/Herenmarkt 2 8 0 1 7 1 7 45

Almere FC 1 11 11 0 0 33 68 8Omniworld 1 12 10 1 1 31 73 13DEM 1 11 8 1 2 25 39 18RAP 1 12 7 0 5 21 39 35Olympia Haarlem 1 12 7 0 5 21 28 27Diemen 1 11 5 1 5 16 38 33UNO vv 1 11 3 1 7 10 24 29Bloemendaal 1 11 3 1 7 10 24 30Zeeburgia 1 9 2 0 7 4 17 38DWV 1 11 1 1 9 4 20 51ZRC/Herenmarkt 1 11 1 0 10 3 20 108

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 14 svDiemen / DeTreffer

Diemen 2 12 11 1 0 34 46 10AMVJ 6 11 9 2 0 29 40 15WV-HEDW 18 11 7 0 4 21 23 19Almere FC 2 11 6 1 4 19 42 25Abcoude 2 11 5 2 4 17 24 23Waterwijk 3 10 4 2 4 14 22 28Pancratius 4 12 4 2 6 14 43 38RKAVIC 8 11 4 0 7 12 40 55Muiden 2 12 2 4 6 10 21 31RAP 8 12 2 2 8 8 23 37RKAVIC 7 10 2 1 7 7 16 31WV-HEDW 17 9 1 1 7 4 12 40

Germaan De VE1 12 10 1 1 31 76 20SDZ VE1 12 8 0 4 24 50 25Blauw Wit A VE1 13 7 2 4 23 41 21Altius VE1 11 7 1 3 22 30 13Sloterdijk VE1 10 7 0 3 21 45 28GeuzenM VE2 12 7 0 5 21 53 40Diemen VE1 11 6 1 4 19 38 27TOB VE1 9 5 1 3 16 33 25Fortius VE1 12 3 2 7 11 33 53ABN AMRO VE2 10 2 2 6 8 29 47Voorland VE1 7 2 1 4 7 17 26Waterwijk VE1 10 2 1 7 7 23 48Koedijk VE1 11 2 1 8 6 23 55AGB VE2 10 0 1 9 1 18 74

Mokumtoernooi D1Gedeelde 2e plaats in de poule!De eerste wedstrijden verliepen positief, winst op OFC (3-1) en Waterwijk (2-0), en zelfs met het gelijke spel tegen Buitenveldert (0-0) konden we leven. Tegen Zee-burgia gingen we met 1-0 onderuit, zelfs Rik in de goal (als meevoetballende keeper) mocht niet baten. De laat-ste wedstrijd een nipte winst op Swift (1-0), maar wel heel belangrijk: 10 punten dus, helemaal niet verkeerd. De belangrijkste concurrent voor de tweede plaats werd Buitenveldert, met Zeeburgia op 1. De ontknoping was een waar spektakel. Na de wedstrijd Buitenveldert-OFC wist niemand wie er door was (okay, behalve Michael dan…). Iedereen was in verwarring, ook de organisatie! Buitenveldert mocht niet met hogere cijfers dan 4-0 win-nen van OFC (dachten wij, maar we maakten een reken-fout). Ons doelsaldo was +4, en dat van Buitenveldert 0. Na het doelsaldo telde het aantal gemaakte doelpunten vóór. Dat was bij ons 6 en bij Buitenveldert 4 (tot voor die laatste wedstrijd). OFC zakte geweldig in de laatste 5 minuten. Daarvoor stond het nog gewoon 0-0. Na de 4-0 overwinning van Buitenveldert werd er omgeroepen alsof we waren toegetreden tot de kruisfi nales. Ook ik was verbaasd, want wij hadden maar 6 goals en Buiten-veldert 4+4=8. Daarna was er letterlijk en fi guurlijk hoog overleg. Zeeburgia bleek niet met 3-0 maar met 2-0 te hebben gewonnen van Buitenveldert. Misschien had ik op het verkeerde scorebord gekeken, maar ik hoorde toch echt 3-0 van meerdere mensen. Hierdoor ging het doelsaldo van Buitenveldert er 1 op vooruit, en daardoor kwamen ze boven ons in de ranglijst. Ja, zo kan ik het ook… Maar eerlijk is eerlijk, ook als het doelsaldo gelijk was geweest, waren wij toch niet doorgegaan op basis

van doelpunten vóór. Helaas, want het team had keihard gewerkt. Als wij die laatste wedstrijd hadden gespeeld, was het misschien wel gelukt. Jammer dat de scheids-rechters zich niet consequent aan alle regels hielden. Verder was het wel een leuk toernooi. Zeeburgia ging er met de eerste prijs vandoor in de fi nale tegen DWS. Team Diemen D1: Anthony, Alfred, Rik, Tijs, Jeremy, Luc, Dave, Rowen.

Martin

sv Diemen E4 – SDZ E4 2-0 17 januariOndanks dat de KNVB alle competitiewedstrijden had afgelast kregen we het verzoek van SDZ E4 of de wed-strijd toch gespeeld kon worden maar dan vriendschap-pelijk. Op de velden van sv Diemen kon wel gespeeld worden en omdat het een goede voorbereiding is op de nieuwe competitie ging de wedstrijd toch door. De eerste helft waren de teams gelijkwaardig, kansen aan beide kanten die niet werden benut. De ruststand was dan ook 0-0. Na de rust werd er 7 tegen 7 gespeeld vanwege een blessure aan SDZ zijde. Hierdoor kwam het spel van de E4 beter tot zijn recht. Door een aantal omzettingen in het veld werd de E4 ook sterker. Chelsea (1-0)en Patrick (2-0) scoorden in de tweede helft. Een penalty die de E4 mocht nemen vanwege hands in het strafschopge-bied werd gemist. SDZ kwam er niet meer aan te pas ook vanwege het goede verdedigen van de E4. Kortom een goede voorbereiding op de nieuwe competitie en een zeer leuke, sportieve wedstrijd. Als deze wedstrijd wel voor de eindstand van het klassement had meege-teld dan was de E4 op een derde plaats geëindigd, een knappe prestatie!

Yvonne Ceelie

De T

reffer

Page 15: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 15 svDiemen / DeTreffer

Wedstrijdformulieren

Vanaf de D-pupillen wordt er gewerkt met wedstrijdformulieren. De E-en F-pupillen hebben geen wedstrijdformulie-ren. Hier wordt gewerkt met zgn. uitslagenlijsten die door de thuisspelende vereniging worden verzorgd. De vereni-gingen kunnen de uitslagen ook digitaal aan het districtsbureau zenden. Bij iedere wedstrijd waarbij een wedstrijd-formulier noodzakelijk is, levert de thuisspelende vereniging dit formulier. Beide leiders/aanvoerders voorzien dit formulier van relatienummers en spelersnamen van diegene die aan de betreffende wedstrijd meedoen. Dit formulier dient voor aanvang van de wedstrijd te zijn ingevuld, ondertekend en aangeboden aan de scheidsrechter. De thuis-spelende vereniging zorgt voor de offi ciële wedstrijdgegevens op het formulier. Tevens dient het formulier van een paraaf te worden voorzien waarbij men aangeeft dat de spelerspassen van de spelers (met uitzondering van de E en F pupillen) zijn gecontroleerd.

Wedstrijdkleding, balmaat en -gewicht

ScheenbeschermersNaast het dragen van tenue en schoeisel is het verplicht scheenbeschermers te dragen. De scheidsrechters worden verzocht voor de wedstrijd e.e.a. te inspecteren.ReserveshirtsIndien naar het oordeel van de scheidsrechter de wedstrijdkleding van beide partijen te weinig verschilt, dient de thuisspelende club te zorgen voor reserveshirts.

Programma zaalvoetbal 21 januari t/m 13 februariDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter23 januari 20.10 24418 OSO 2 - svDiemen De Meent J. de Smalen26 januari 21.05 23319 svDiemen - De Baron Muiden M. Kramer13 februari 20.10 27635 Bijlmer - svDiemen Bijlmer S.centr. M. Bakridi10 februari 20.10 27380 RKAVIC 4 - svDiemen 2 Emergo V. van Balen23 januari 22.00 174892 AORC/ Palestra 5 - svDiemen 3 Zuid R. van der Hulst26 januari 20.10 174893 svDiemen 3 - RKDES 1 Muiden M. Kramer 6 februari 21.05 174879 Legmeervogels 1 - svDiemen 3 De Scheg G. Cordes11 februari 21.55 174897 Golden Stars 2 - svDiemen 3 Caland R. Kaspers21 januari 21.55 32002 svDiemen 4 - Roda’23 4 Diemen Diemen28 januari 22.10 32001 Vedette/R 10 svDiemen 4 Landsmeer Vedette11 februari 21.00 140375 svDiemen 4 - Dug Out 4 Diemen Diemen

Zaaldienst26 januari Muiden 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 3e team11 februari Diemen 2 man om 20.45 uur aanwezig van het 4e team

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Baron De 1 9 8 0 1 24 65 25Weesp FC 1 10 7 1 2 22 67 52Ter Beek 4 9 6 1 2 19 50 34Muiden 1 9 6 0 3 18 63 56Victoria 1 9 5 1 3 16 38 35Hertha 1 10 4 1 5 13 48 44OSO ZV 2 10 4 0 6 12 48 57Diemen 1 9 3 1 5 10 38 42Husky 1 9 2 2 5 8 39 56Bijlmer 1 10 2 0 8 6 32 54Allen Weerbaar 3 10 1 1 8 4 33 66

Diemen 2 11 8 1 2 25 62 41Muiden 2 8 8 0 0 24 71 36Plein83 6 10 6 2 2 20 64 53Weesp FC 5 10 6 1 3 19 73 53APGS 1 9 4 4 1 15 40 29B’veldert/D 6 9 4 2 3 14 52 49RKAVIC 1 9 4 0 5 12 45 50

RKAVIC 4 9 3 0 6 9 37 44Amstelglorie 2 10 2 3 5 9 46 54ABN Amro zvc 3 10 3 0 7 9 31 61AZV (Amstelveen) 4 9 2 1 6 7 34 49Amstelveen 2 10 0 0 10 0 36 72

Diemen 4 12 10 2 0 32 85 40Vedette / De R 10 10 8 2 0 26 43 22Dijk De 5 9 6 2 1 20 58 35DCG 7 11 6 0 5 18 47 51TOB 7 10 5 2 3 17 57 45Roda 23 4 10 4 1 5 13 45 44Os Lusitanos 8 10 3 4 3 13 31 39KDO 6 11 3 2 6 11 49 41VVGA 2 12 3 2 7 11 60 76Schollevers 4 10 3 0 7 9 61 57Amstelveen 5 10 3 0 7 9 43 64Dug Out 4 11 0 1 10 1 26 91

Page 16: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 16 svDiemen / DeTreffer

Programma 24 & 25 januariZaterdag 24 januari zaterdagsenioren wed.nr. kl.nr. scheidrechter 14.30 uur Fortius vet. 1 - svDiemen vet. 1 77520 1C

Zaterdag 24 januari D-pupillen 09.00 uur svDiemen D1 - Legmeervogels D1 77461 Hfd. B R. Aarts11.45 13.00 uur DCG D2 - svDiemen D2 177359 2/3908.00 09.00 uur Weesp D2 - svDiemen D3 177045 2/3811.45 13.00 uur Legmeervogels D6 - svDiemen D4 177145 4/25 10.45 uur svDiemen D5 - TOG D1 177110 3/58 12.00 uur svDiemen D6 - Swift D4 176889 3/47 12.00 uur svDiemen D7 - OSV D4 176888 3/48 12.30 uur svDiemen D8 - Weesp D4 177346 4/27

Zaterdag 24 januari E-pupillen 11.00 uur svDiemen E1 - DCG E1 93308 Hfd.E10.00 11.00 uur Abcoude E3 - svDiemen E2 196239 1/26 11.00 uur svDiemen E3 - Amstelveen E2 196213 2/3208.00 09.00 uur Aalsmeer E2 - svDiemen E4 196240 2/3308.00 09.00 uur WV-HEDW E6 - svDiemen E5 195283 4/3110.30 11.45 uur Roda’23 E10 - svDiemen E6 196229 4/35 svDiemen E7 vrij 3/48 10.00 uur svDiemen E8 - svDiemen E9 195830 6/1708.45 10.00 uur DRC E2 - svDiemen E10 195328 6/3014.30 15.30 uur Buitenveldert E7 - svDiemen E11 195352 6/16

Zaterdag 24 januari F-pupillen 09.00 uur svDiemen F1 - Weesp F1 184478 1/21 10.00 uur svDiemen F2 - Blauw Wit A F2 184477 2/2609.45 11.00 uur De Dijk F2 - svDiemen F3 184123 2/2708.30 09.30 uur DWS F2 - svDiemen F4 184171 2/22 09.00 uur svDiemen F5 - Zeeburgia F7 184106 3/39 09.00 uur svDiemen F6 - DWV F3 184476 3/37 09.00 uur svDiemen F7 - OSV F3 184475 4/39 11.00 uur svDiemen F8 - sp Martinus F10 184105 6/24 11.00 uur svDiemen F9 - SCW MF1 184107 6/25 10.00 uur svDiemen F10 - De Meer F4 184870 6/2908.30 09.30 uur Overamstel F1 - svDiemen F11 184284 6/2908.30 09.30 uur TOS/Actief F5 - svDiemen F12 184857 6/2608.00 09.00 uur IVV F7 - svDiemen F13 207061 7/28

Zaterdag 24 januari meisjes 14.00 uur svDiemen MB1 - TABA MB1 156806 1C 14.00 uur svDiemen MC1 - Huizen MC1 81010 2H11.45 13.00 uur BFC MD3 - svDiemen MD1 183413 1/13 10.00 uur svDiemen ME1 - Buitenboys E13 195648 5/32

Zondag 25 januari zondagsenioren 11.30 uur DRC 2 - svDiemen 3 41651 4/412 P. de Hartog

Zondag 25 januari junioren13.00 14.30 uur Omniworld A2 - svDiemen A1 175679 1/0711.30 12.45 uur Waterwijk A3 - svDiemen A2 41632 2D 12.00 uur svDiemen A3 - Waterwijk A5 172817 3P 12.00 uur svDiemen A4 - Monnickendam A2 172334 3N 10.00 uur svDiemen B1 - Pancratius B1 42873 Hfd. C J. Gruijthuijsen 12.00 uur svDiemen B2 - Weesp B1 42872 1i E. Fadili

B3, B4, B5, C4 en C5 zijn vrij

09.00 10.00 uur Zeeburgia C3 - svDiemen C1 42979 Hfd. D R. Raktoe10.15 11.30 uur Weesp C1 - svDiemen C2 42977 1L A. Moolhuizen09.00 10.00 uur WV-HEDW C2 - svDiemen C3 44456 3/05108.30 09.30 uur Weesp C3 - svDiemen C6 42972 3/054

Page 17: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 17 svDiemen / DeTreffer

Programma 31 januari & 1 februariZaterdag 31 januari zaterdagsenioren wed.nr. kl.nr. scheidrechter 14.30 uur svDiemen - DEM 147892 5B C. Rekers 14.30 uur svDiemen 2 - RKAVIC 8 96470 5/508 14.30 uur svDiemen vet. - Sloterdijk vet. 72055 1C

Zaterdag 31 januari D-pupillen10.30 12.00 uur Stormvogels D2 - svDiemen D1 72062 Hfd. B 09.00 uur svDiemen D2 - JOS/W’meer D1 177556 2/39 11.30 uur svDiemen D3 - Arsenal D2 177688 2/38 13.00 uur svDiemen D4 - Weesp D5 177768 4/2509.00 10.00 uur TOS/Actief D3 - svDiemen D5 177753 3/5810.00 11.15 uur KDO D1 - svDiemen D6 177791 3/4708.00 09.00 uur Kadoelen D3 - svDiemen D7 177657 3/4810.30 11.30 uur CTO’70 D2 - svDiemen D8 177998 4/27

Zaterdag 31 januari E-pupillen 11.30 uur svDiemen E1 - Zeeburgia E1 96316 Hfd.E 11.30 uur svDiemen E2 - Amstelland U E1 196580 1/2611.00 12.00 uur Geinburgia E1 - svDiemen E3 197382 2/32 12.45 uur svDiemen E4 - Legmeervogels E3 196579 2/33 12.45 uur svDiemen E5 - GeuzenM E4 197318 4/31 10.15 uur svDiemen E6 - Buitenboys E9 196578 4/35 10.15 uur svDiemen E7 - VVA/Sspartaan E4 197317 3/4808.45 09.45 uur Arsenal E8 - svDiemen E8 196378 6/17 09.00 uur svDiemen E9 - RKDES E6 196806 6/17 09.00 uur svDiemen E10 - OSV E6 197165 6/30 09.00 uur svDiemen E11 - HBOK E1 197164 6/16

Zaterdag 31 januari F-pupillen12.15 13.30 uur Omniworld F2 - svDiemen F1 185241 1/2108.00 09.00 uur RKAV F2 - svDiemen F2 185270 2/26 10.00 uur svDiemen F3 - TOS/Actief F2 186000 2/27 09.00 uur svDiemen F4 - Nieuw Sloten F1 185999 2/2208.00 09.00 uur JOS/W’meer F2 - svDiemen F5 185664 3/3908.00 09.00 uur Fortius F3 - svDiemen F6 185309 3/3709.00 10.00 uur TOB F2 - svDiemen F7 185231 4/3908.30 09.30 uur AMVJ F3 - svDiemen F8 185612 6/2408.30 09.30 uur De Dijk F6 - svDiemen F9 185638 6/2510.00 11.15 uur Legmeervogels F12 - svDiemen F10 186052 6/29 11.00 uur svDiemen F11 - Buitenveldert F10 185426 6/29 12.45 uur svDiemen F12 - Kadoelen MF1 185055 6/26 11.30 uur svDiemen F13 - Amstelveen F5 207062 7/28

Zaterdag 31 januari meisjes13.15 14.30 uur Buitenboys MB1 - svDiemen MB1 157004 1C09.30 10.45 uur AS’80 MC2 - svDiemen MC1 156507 2H 12.45 uur svDiemen MD1 - SDO MD2 183436 1/1312.15 13.30 uur Buitenveldert ME3 - svDiemen ME1 196409 5/32

Zondag 1 februari zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - Ouderkerk 56045 4F A. Reker 11.30 uur svDiemen 2 - Legmeervogels 2 56026 2/203 M. Bakker 11.30 uur Volewijckers 2 - svDiemen 3 38199 4/412 M. Collé

Zondag 1 februari junioren10.30 12.00 uur DWS A2 - svDiemen A1 56431 Hfd. D W. Kokkelkoren12.45 14.00 uur Türkiyemspor A2 - svDiemen A2 38181 2D 14.30 uur svDiemen A4 - Waterwijk A4 165892 3N10.15 11.30 uur Abcoude B1 - svDiemen B1 38179 Hfd. C H. ten Bookum08.30 09.30 uur Abcoude B2 - svDiemen B2 38180 1i 12.00 uur svDiemen B3 - Amstelland U B1 56736 2W09.00 10.00 uur Muiden B1 - svDiemen B4 56743 3/03108.30 09.30 uur Roda’23 B7 - svDiemen B5 55914 3/032 12.00 uur svDiemen C1 - RKDES C1 38116 Hfd. D K. Beharie09.00 10.00 uur Voorland C1 - svDiemen C3 52631 3/051 14.00 uur svDiemen C4 - AFC C7 56561 3/05108.15 09.30 uur Buitenboys C4 - svDiemen C5 167157 3/052 09.45 uur svDiemen C6 - Waterwijk C9 38110 3/054 svDiemen A3 en C2 zijn vrij

Page 18: De Treffer 2008-2009 - 2009-01-19

nr. 11 / 19 januari 2009 18 svDiemen / DeTreffer

Maandagmiddag 5 januari vijf voor drie, een telefoontje, “hé jongen”, Fred Lunstroo aan de lijn. “Ja ik ben weer thuis”.

Na een zware operatie is onze voorzitter binnen een week weer thuis, nog moeilijk maar toch. Woensdagochtend even

een kopje koffi e gedronken bij Fred. Woensdagavond een telefoontje, “Fred ligt weer in het ziekenhuis, met longontste-

king”. Heel vervelend, hij moet een kuur doen misschien komt hij zaterdag weer thuis. Dat zaterdag werd zondag en ge-

lukkig gaat het nu weer beter. Nog beter was het bericht dat hij afgelopen donderdag in het AMC hoorde, alleen maar

goede berichten, terwijl het er zo slecht uit zag. Fred van harte gefeliciteerd geweldig, met behulp van je privé zuster

moet het allemaal goed komen. En denk er om voorlopig rustig aan, je gezondheid is nu het allerbelangrijkste!

Voor ik begin u een gelukkig nieuwjaar te wensen, moet ik eerst een onvergefelijke fout herstellen. Op zaterdag 13 de-

cember vierde mevrouw Kuit haar 88ste verjaardag en dat was ik helemaal vergeten. Mevrouw Kuit, het is wat laat,

maar alsnog de allerbeste wensen en ik wens u een jaar toe vol met gezondheid. Blijf

doen wat u al zo lang doet, altijd positief en vrolijk de wereld inkijken.

Voor u beste lezers een goed en gezond 2009, voor de voetballers/sters onder ons een

sportief hoogstaand jaar. Voor ons allemaal spelers en toeschouwers, de scheidsrech-

ter is net een mens met al zijn goede en minder goede kanten, net zoals u en ik. Laten

we de man/vrouw in het zwarte pak net zo behandelen zoals wij zelf behandeld willen

worden, dan zal het dit seizoen zeker beter gaan.

Bas de Gans de doelman van de C4 is heeft donderdagavond een vervelende blessure aan zijn knie opgelopen. Zo

ernstig dat hij naar het AMC vervoerd moest worden, daar kreeg hij vier interne hechtingen en tien externe. De buiten

hechtingen mogen er over 10 dagen weer uit. Bas was erg geschrokken, het zag er ook griezelig uit, hij mag de knie niet

buigen want de wondzit vlak bij de knie. Hopenlijk kan Bas bij aanvang van de competitie zijn plaats onder de lat weer

innemen. Bas het allerbeste namens je ploeggenoten en ik hoop dat de genezing voorspoedig verloopt!!!

Lees ik in de VI van 7 januari dat Ajax vier tweedejaars A-junioren gaat contracteren. Een van die vier is Tom Overtoom,

aanvallend middenvelder en aanvoerder van de A-1 van Ajax. Nou, denkt u, fi jn voor Tom, maar Tom is zijn voetballoop-

baan bij sv Diemen begonnen, ik denk in augustus 1998. Tom heel veel succes en we houden je in de gaten.

Aan het begin van het nieuwe jaar heeft sv Diemen weer een verenigingsassistent, zijn naam, Abdellah Laamimache.

Op pagina 5 kunt u er meer over lezen. Even voor de goede orde, de enige die Abdell opdrachten kan geven is Bram

Uljee, bij hem kunt u terecht voor vragen en opmerkingen. Abdell van harte welkom bij sv Diemen en we hopen op een-

vruchtbare samenwerking.

Jan Muller ons oudste lid in jaren (82) en ons oudste lid (1937) heeft de afgelopen ijsperiode de Diemerijsbaan met zijn

felle streken onveilig gemaakt, in een stijl waar Sven Kramer een puntje aan kan zuigen. Jan vloog in een rondje 32 door

de bochten. Jan hele grote klasse, we zijn trots op je!

Op de Bosbaan was weer een andere sv Diemen grootheid, Bram Uljee, die het ijs onder zijn schaatsen weg zag spat-

ten, ondanks zijn kunstheup, vloog hij kunstig over het ijs. Onder de koffi e hoorden wij hoe hij de een na de ander zijn

schaatsen liet zien.

Als je ballenjongen (j/m) wil zijn bij een wedstrijd van Oranje en je bent tussen de 12 en 16 jaar, kijk dan op de site van

Nuon www.nuonballenjongens.nl Veel succes!

Joshua Korang, sterspeler van de F10, heeft de afgelopen week in het O.L.V.G. een blindedarm operatie ondergaan. Het

gaat goed met Joshua, hij is weer thuis. Ik hoop dat je snel herstelt en dan weer vlug naar je medespelers van de F10.

Dat ons clubblad goed wordt gelezen is bekend, maar in Spanje? Jan Nagel kreeg een mailtje van Geus Koeman waar-

in hij hem het allerbeste wenste. Fijn dat oudspelers van de club, in het geval van Geus, D.V.A.V. nog altijd het wel en wee

volgen. Het beste Geus.

Ook Jan van der Wijngaart heeft een paar dagen in het AMC gelegen met een vervelende longontsteking. Gelukkig

maar een paar dagen, maar toch. Niet meer doen hoor Jan. Sterkte.

Fred Lunstroo laat weten dat hij zeer op prijs stelt dat hij zoveel belangstelling heeft ondervonden. De bloemen, bloem-

stukken en de vele kaarten deden hem heel goed.

We krijgen nu al spelers die zich aanmelden en willen overschrijven voor het komend seizoen, maar ja dat kan toch

echt pas in mei.

“Ze is er. . . lief, klein, bijzonder. . . mijn zusje is echt een wonder”. Op 8 januari is Rosa Maria (Roos) Schwegler geboren, bij

de geboorte woog Roos 2840 gram. Alles gaat goed met moeder, vader en broertje Bram Schwegler. Ik feliciteer Melissa,

Akkie en Bram van harte met hun kleine wonder. Natuurlijk mag ik niet vergeten de vier grootouders te feliciteren. Ria &

Philip Oomstee en Ria en Dick Schwegler, trotse oma’s en opa’s heel hartelijk gefelicteerd met jullie kleindochter.

Mini-treffers