Conceptboek Whats the Story

20
Flexotels Gemaakt door: CO-IEMES 2012/2013 CO2F ClearSight Communications Conceptboek

description

ClearSight

Transcript of Conceptboek Whats the Story

Page 1: Conceptboek Whats the Story

FlexotelsGemaakt door:

CO-IEMES 2012/2013CO2F ClearSight Communications

Conceptboek

Page 2: Conceptboek Whats the Story

Inhoudsopgave- Introductie- ClearSight Communications- Flexotels- Doelgroep- Spread the Flex- Flexmanual- Flexpandable

Page 3: Conceptboek Whats the Story
Page 4: Conceptboek Whats the Story
Page 5: Conceptboek Whats the Story

IntroductieVoor het bedrijf Flexotels zijn wij inge-schakeld om een communicatieplan te schrijven. Het doel van dit plan is: de naamsbekendheid vergroten bij de juiste doelgroep. Deze vergrootte naamsbekendheid moet er uiteindelijk voor zorgen dat het bedrijf een gro-tere omzet genereerd. De opdracht is namens de opleiding CO-IEMES aan Fontys Hogescholen Tilburg.

Page 6: Conceptboek Whats the Story

ClearSight Communications

ClearSight Communications is de naam van het projectgroep waarmee wij ons neerzetten als communicatiebureau. Wij vinden het ten eerste belangrijk dat we duidelijk zijn in alles wat we uit stralen. We werken vanuit de visie van een bedrijf en zorgen ervoor dat een rode lijn is terug te zien in al onze con-cepten. In ons logo stralen wij dit ook uit.

Page 7: Conceptboek Whats the Story

Maaike KrielaarEmail: [email protected]: 06 41049955

Janice van AlebeekEmail: [email protected]: 06 12470730

Vincent van Nunen Email: [email protected]: 06 41156157

Ron van IerselEmail: [email protected]: 06 10502061

Roos HuygensEmail: [email protected]: 0610175758

Sepp Haans Email: [email protected]: 06 83165777

Ginny te VaarwerkEmail: [email protected]: 06 23834521

Olivia WierdaEmail: [email protected]: 06 22035073

Page 8: Conceptboek Whats the Story
Page 9: Conceptboek Whats the Story

Spread The FlexDoelgroep: Consumenten van evenementen.

De consumenten/gebruikers van Flexotels zijn een doelgroep die nog weinig wordt aangesproken door Flexotels. Clear Sight Communica-tions (CSC) wil onder deze groep meer naamsbekendheid creëren. Dit doen we met het concept “Spread the Flex”.

De naam komt van de Engelse catch-phrase “spread the word”, wat bete-kent: het verspreiden van bepaalde informatie. Het concept houdt in dat het overnachten in een Flex-otelkamer een naam gaat krijgen. Het woord “flexen” moet een trend worden die de doelgroep gaat ge-bruiken. Door de naamsbekendheid onder de consumenten te vergroten ontstaat er meer vraag en behoe-

fte naar Flexotels. De zogenaamde pull-strategie zorgt ervoor dat or-ganisatoren deze behoefte van de doelgroep willen aanbieden. Hier-mee laten wij de doelgroep kennis maken met Flexotels en willen wij ze overtuigen van de voordelen die Flexotels te bieden heeft.

Kernwaarden van Flexotels zijn kwaliteit, flexibiliteit en comforta-bel. CSC kiest ervoor om deze kern-waarden zoveel mogelijk terug te laten zien in het concept. We maken hierbij gebruik van pre-, direct- en post-exposure, zodat mensen tijdig voor het festival seizoen kennis mak-en met het “Flexen” en een positieve ervaring aan Flexotels overhouden.

Page 10: Conceptboek Whats the Story

Spread The FlexPre-exposure Als pre-exposure moet Flexotels een landelijke actie houden, waardoor de vraag van de consument om in een Flexotelkamer te overnachten wordt vergroot. De landelijke actie die CSC bedacht heeft is om samen te werken met 3FM Serious Request. Ieder-een kent de radio/tv show wel. In de maand decem-ber worden een aantal dj’s van 3FM in een glazen huis opgesloten met als doel: zoveel mogelijk geld opha-len voor het goede doel. Aangezien zij hier een week

in moeten bivakkeren en ook gasten ontvangen, ligt hier een mooie mogelijkheid om naamsbekendheid te ver-groten. Een mogelijkheid om dit te bewerkstelligen is om een aantal Flexotelkamers aan te bieden. In ruil hiervoor besteedt 3FM aandacht aan het “Flexen”. Centraal in de promotie staat de flexibiliteit, kwaliteit en comfort (ten op-zichte van een tent).

Direct-exposure Gebruikers krijgen bij het intrekken van een Flexotel kamer een elastisch bandje

(flexibel). Deze verspreidt de boodschap “Flexen” en is tevens een communica-tiemiddel. Daarnaast wordt tijdens fes-tivals een spokesperson naar voren geschoven, in dit geval de artiest Flexican. Met hem samen worden er promo-acties gehouden. Een voor-beeld hiervan is dat ze een nacht kunnen doorbrengen met Flexican in een Flexotels kamer (one-night-stand met Flexican).

Page 11: Conceptboek Whats the Story

Overdag zijn de meeste tent gebruikers op het festival ter-rein. Het idee is om dan stick-ers op de verlaten tenten te plakken. Op de stickers moet een uitdagende en jaloers makende opmerking staan met natuurlijk de naam van Flexotels.

Post-exposureDoor verbintenis van de Flex-otelgasten niet alleen tijdens maar ook na een festival te creëren kun je een eigen

groep op Facebook aanmak-en zodat de consumenten onderling contact kunnen houden. Hierbij worden ze herinnert aan de tijd daar en de luxe en comfort die Flexo-tels met zich mee bracht. In de hoop dat ze volgende keer weer kiezen voor het comfortabel en flexibel sla-pen.

Page 12: Conceptboek Whats the Story
Page 13: Conceptboek Whats the Story

FlexmanualDoelgroep: Organisatoren van evenementen.

Met het concept “Flexmanual” maakt Flexotels het de potentiële klant makkelijk. Er komt een communicatiehandboek (manual) waarin Flexotels communicatiemiddelen gaat aanbieden aan de klant. Dit om de klant te voorzien van de beste manier hoe ze hun doelgroep kunnen bereiken. Ook wordt er een keuze-menu gemaakt waar de organisator van een evenement de keuze kan maken uit verschillende pakketten. Ieder evenement heeft natuurlijk een andere doelgroep. In dit keuzemenu komt bijvoorbeeld een sportpakket voor sportevenementen, of een festivalpakket voor festivals. Het doel van “Flexmanual” is de service te verbeteren door het flexibeler voor organisatoren van evenementen te maken om Flexotels te boeken.

Page 14: Conceptboek Whats the Story

FlexmanualAankoopboekIn dit boek komen opties te staan betreffende Flexotelkam-ers, opzet van eventueel Flex-city en inzet mogelijkheden.

• Watkoopje?• Watkunjeermee?• Watvoegthettoe?• Waarombelangrijk?• Voorbeelden• Referencies• Overtuigen!

Voorbeeld: een sportevene-ment heeft een andere aanpak

nodig dan een hardstyle-even-ement. Denk aan de set-up van de kamers, de uitstraling, de decoratie. Aan de klant wordt advies gegeven en keuzes voorgelegd. Dit is een stuk ex-tra service.

CommunicatiehandboekWanneer een klant Flexotels wil inzetten op een evenement is het belangrijk om te weten hoe de klant dit moet promoten bij de consument. Hoe kan de klant de betreffende doel-groep overtuigen om tijdens

een evenement voor een Flex-otelkamertekiezen?Ditkomtinhet communicatiehandboek te staan.

KeuzemenuOp de website wordt een ee-nvoudig keuzemenu gemaakt waar de klant verschillende keuzes kan maken voor het evenement.

Page 15: Conceptboek Whats the Story
Page 16: Conceptboek Whats the Story
Page 17: Conceptboek Whats the Story

FlexpandableDoelgroep: Organisatoren van evenementen

Met het concept “Flexpandable” wilt ClearSight Communica-tions (CSC) Flexotels zich laten uitbreiden. Door meer gratis te promoten en de doelgroep te laten ervaren wat Flexotels voor voordelen heeft, zal Flexotels zich positief op een bredere markt kunnen zetten. Tevens kan Flexotels zich uitbreiden door middel van samenwerking met goede doelen. Flexotels richt zich momenteel op het tijdelijk onderbren-gen van bezoekers, personeel en/of deelnemers van diverse meerdaagse evenementen. We willen met “Flexpandable” de Flexotelkamers gaan gebruiken voor andere doeleinden dan alleen evenementen. Flexotels profileert zich als een bedrijf dat inklapbare hotelkamers verhuurt. CSC is van mening dat Flexotels deze kamers ook op andere plaatsen kan verhuren dan alleen op evenementen. We willen dat Flexotels zich gaat richten op beurzen, goede doelen, en bedrijfsuitjes.

Page 18: Conceptboek Whats the Story

FlexpandableBeurzenFlexotels wil nieuwe doel-groepen aanspreken en een van de manieren waarop ze dat kunnen doen is door zichzelf te profileren op (internationale) beurzen. Dit kan Flexotels nu helaas nog niet doen, omdat ze er simpelweg het geld niet voor hebben. Wat Flexotels wel kan doen is Flexotelkamers plaatsen ron-dom beurzen. Dit omdat een beurs vaak een meerdaags evenement is, het overnachten in een hotel vaak erg prijzig is. CSC wil Flexotelkamers plaat-sen op een terrein zo dicht

mogelijk bij de beurs, zodat bezoekers, exposanten en/of personeel van de beurs hier kunnen. Zo maken ze meteen kennis met Flexotels. Buiten de Flexotelkamers ron-dom de beurs, heeft Flexotels ook een stand op deze beurs (dit kunnen ze dan onder meer bekostigen met het geld dat ze ontvangen van de mensen die overnachten in de Flexotelkam-ers). Op deze manier verdi-enen ze geld en promoten ze tegelijkertijd Flexotels.

Goede doelenDoor samen te werken met goede doelen zal Flexotels bekender worden. Flexotels zal kamers aanbieden op plekken waar goede doelen te werk gaan. Hier kunnen dan dok-ters, vrijwilligers en/of andere betrokkenen in overnachten. Een mogelijke partner kan zijn het Rode Kruis. Wat Flexotels en dit goede doel gemeen heb-ben is letterlijk het Rode kruis. Flexotels hebben een herken-baar onderdeel wanneer de hotelcabine ingeklapt wordt, namelijk een kruis.

Page 19: Conceptboek Whats the Story

Door met het Rode Kruis samen te werken zal Flexotels, zowel nation-aal als inter-nationaal, meer naams-bekendheid

vergaren en zal Flexotels tevens een goed imago krijgen.

BedrijfsuitjesMomenteel gebruikt Flexotels de hotelkamers alleen voor evenementen. Aangezien er niet elk weekend evenementen zijn, kan Flexotels de hotelkamers ook inzetten voor bedrijfsuitjes.

Flexotels moet hiervoor gaan samenwerken met bedrijven die bedrijfsuitjes verzorgen, dit zorgt ervoor dat er meer bedrijven kennis-maken met Flexotels en dat de Flexotelkamers veel vaker worden ingezet. Flexotels kan onder andere samen gaan werken met bedrijven die outdoor weekenden organiseren. Hotels liggen vaak ver van de accommodaties af, zijn duur en het is voor velen een unieke ervaring om op diverse buitenlocaties te “kamperen”, maar toch de luxe en hygiëne te krijgen die ze gewend zijn. Op deze manier worden de Flexotels gebruikt door een nieuwe doelgroep die goed bij het concept aansluiten.

Page 20: Conceptboek Whats the Story