Compassion Magazine - april 2011

of 40 /40
COMPASSION NIEUWS DAAR COMPASSION MAGAZINE COMPASSION NEDERLAND 2011 - Nummer 1 PAGINA 3 PAGINA 24 PAGINA 32 GEBOORTE VAN HET CHILD SURVIVAL PROGRAM MARTIN EN KARIN KOORNSTRA OVER ARMOEDE DE FINANCIËLE INTEGRITEIT VAN COMPASSION

description

Compassions Sponsormagazine

Transcript of Compassion Magazine - april 2011

Page 1: Compassion Magazine - april 2011

COMPASSION NIEUWS DAAR

COMPASSIONM A G A Z I N E CO

MPASSIO

N N

EDERLAND

2011 - Num

mer 1

PAGINA 3

PAGINA 24

PAGINA 32

GEBOORTEVAN HET CHILD SURVIVAL PROGRAM

MARTIN EN KARIN KOORNSTRAOVER ARMOEDE

DE FINANCIËLEINTEGRITEITVAN COMPASSION

Page 2: Compassion Magazine - april 2011

Inhoudsopgave

06Hulp voor moeders in armoedeIn een hutje van stro, bovenop een heuvel in Bolivia, bevalt de 14-jarige Marta Diego. Alleen haar broertjes van tien en acht jaar zijn op dat moment bij haar.

03Ruimte in de kinderkamer

We beginnen met de baby’s en moeders. De baby’s geven we kans om te leven door medische zorg en voedsel.

De moeders helpen we door het geven van verloskundige hulp, een opvoedcursus en geestelijke en sociale steun.

En verder...10 Nieuws uit het Child Survival Program12 Anne Westerduin op vrouwenreis naar de Dominicaanse Republiek14 Baby’s in beeld19 Sponsor een moeder en een baby23 Bezoek je sponsorkind

27 Sponsoraanbiedingen28 Het belang van een familiegift30 Nieuws hier34 Nieuws daar36 Wereldwijzer38 Column Sydney

24Kerk in India inspireert Martin en Karin KoornstraDe kerk in Calcutta is geworteld in de maatschappij. Ze speelt in op de nood van de mensen. Als de kerk daar zou sluiten, zou de hele gemeenschap worden ontwricht.

32Financiële integriteitSumonto’s sponsor besloot een familiegift te geven, waarmee projectmedewerkers en het gezin zes koeien kochten. Dat zorgde voor een doorbraak in het gezinsleven. In plaats van marihuana kon Sumonto’s vader nu melk gaan verkopen.

Stichting Compassion

Nederland

Postbus 1340

7301 BN Apeldoorn

Oude Apeldoornseweg 41-45

7333 NR Apeldoorn

Telefoon: 055-5994422

[email protected]

www.compassion.nl

Bestuur

Dhr. H.P. Verwijs (voorzitter)

Dhr. E.W. Anderson

Dhr. A. Bijl

Dhr. M. Boontje

lr. G.J. van der Schee

Mr. A.E. The-Kouwenhoven

Mevr. C. van Hoof

Giften

Algemene giften voor onze

extra hulpfondsen kunt u

overmaken op een van de

onderstaande rekeningen:

Postbank: 3232

KBC Bank NV (B):

409-9586431-62

Redactie

Nathan van Dam

Mieke Groenewegen

Martijn Moens

Chantal van Olst

Anouschka van der Schee

Jan Willem Vink

Anne Westerduin

Ontwerp

Wilfred Kruitbosch

Druk

Corelio Nevada

Printing

Brussel (België)

Foto Cover

Ben Adams

COLOFON

Page 3: Compassion Magazine - april 2011

en tijdje geleden was ik in Bolivia. Daar sprak ik een vrouw die net na de bevalling

haar kind had verloren. Ze lag op de koude vloer in haar huisje bij te komen van de bevalling toen haar man, met de baby, naar de rivier ging om het kindje te wassen. Hij kwam terug, maar zonder het kind. De moeder weet niet wat er gebeurd is met haar pasgeboren baby. Misschien heeft haar man hun kind verdronken of heeft hij het verkocht. Ze vermoedt het laatste.

GEwENST?Dit is tekenend voor de wanhopige situaties van gezinnen in ontwikkelingslanden. Veel baby’s zijn ongewenst. Moeders willen hun kind eigenlijk niet, omdat ze al voor veel kinderen moeten zorgen en zich

Ruimte in de kinderkamer

Elk jaar overlijden vier miljoen baby’s in de eerste maand van hun leven. Als hun wieg hier in

Nederland had gestaan, hadden ze waarschijnlijk nog geleefd. Doordat deze baby’s in armoede

worden geboren, krijgen ze bijna geen kans om te leven. Daar lig ik wakker van en daar moeten

we iets aan doen. Ik ben blij dat Compassion het Child Survival Program heeft gelanceerd.

Vanaf april 2011 kan iedereen een baby en een moeder sponsoren.

elke dag al afvragen of ze hun kinderen te eten kunnen geven, laat staan nog eentje extra. In landen als Bolivia, Bangladesh en Rwanda (de landen waar je via Compassion Nederland een moeder en baby kunt sponsoren) wordt er vrijwel niet aan gezinsplanning gedaan. Vrouwen mogen zich er niet laten steriliseren, omdat hen dit de macht zou geven om met andere mannen naar bed te gaan.

Deze gezinnen hebben hulp nodig. We beginnen met de baby’s en moeders. De baby’s geven we een

kans om te leven, door medische zorg en voedsel. De moeders helpen we door het geven van verloskundige hulp, een opvoedcursus en geestelijke en sociale steun. Zij hebben veel meer nodig dan alleen medische zorg. Daarom richten we ons op de hele ontwikkeling: cognitief, sociaal-emotioneel, geestelijk en lichamelijk.

3

Page 4: Compassion Magazine - april 2011

INTRO

KLOPPEND HARTjEDoor het Child Survival Program krijgt iedere moeder een persoonlijke begeleider, die haar bemoedigt, samen met haar bidt (als zij dit wil)

en haar over Jezus vertelt. Samen leven ze bewust toe naar de geboorte van de baby. Zo was ik er in Bolivia bij toen een moeder met een stethoscoop het hartje van de baby hoorde kloppen. De

vrouw begon te stralen. Ze

had dit natuurlijk nog nooit eerder

meegemaakt. De begeleiders helpen de

moeder een band op te bouwen met de baby, al voor de geboorte. In het huisje van de moeder

Ik zie voor me hoe Jezus met kinderen die in armoede

werden geboren op de arm loopt en vraagt:

“Zou jij deze kinderen willen opnemen?”

komt een speciale welkomsthoek voor de baby: een poster waarop de moeder en de andere kinderen van het gezin schrijven hoe ze tegen de komst van het baby’tje aankijken. Onder de poster staat een doos met daarin allerlei spulletjes voor de ontwikkeling van het kind: verzorgingsproducten, speelgoed en prentenboekjes.

wARMTEVeel moeders zijn analfabeet en leren in hun project lezen en schrijven. Ze krijgen les over hygiëne, gezonde voeding, borstvoeding en praktische gezondheidszaken, zoals hoe je een muskietennet moet impregneren. Ook leren ze bakken, breien, weven en sieraden maken. Dit is belangrijk, zodat ze een kans krijgen om economisch onafhankelijk te worden. Compassion werkt onder andere samen met Opportunity International, waardoor vrouwen een businessplan leren schrijven en door middel van een microkrediet een bedrijfje kunnen beginnen. Zo heb ik in Bolivia een vrouw ontmoet die emmers verkoopt. Slim, want veel moeders gebruiken een emmer voor uiteenlopende dingen, zoals het wassen van hun kinderen.

De moeders leren op het project ook veel op sociaal gebied. Veel vrouwen zijn door hun situatie eenzaam en teruggetrokken. Doordat alle projecten door lokale kerken worden uitgevoerd, komen ze in aanraking

4

Page 5: Compassion Magazine - april 2011

met veel meer vrouwen, met wie ze een band kunnen opbouwen. Ze praten samen en bemoedigen elkaar, ook al hebben ze het zelf heel moeilijk. In het project zijn veel tienermoeders. Juist zij hebben de warmte van een groep, en een persoonlijke begeleider die tegen hen zegt dat ze het goed doen, heel hard nodig.

BAByKAMERIn Nederland richt iedere moeder als voorbereiding op hun kind een mooie babykamer in. Als ik daaraan denk, zie ik de vrouw, die een poster maakt met een doosje eronder. Het zou mooi zijn als een vrouw in Nederland haar helpt, zodat de moeder daar een plekje voor haar baby kan maken, met een bedje. Als ik bedenk dat zoveel baby’s sterven, dan denk ik aan Jezus. Zou Hij niet juist deze kinderen in zijn armen nemen, die niet konden leven? Ik zie voor me hoe Hij met kinderen die in armoede werden geboren op de arm loopt en ons vraagt: “Zou jij deze kinderen willen opnemen?” Hij zou kinderen om zich heen hebben die geen kans zouden hebben om te leven. Dat is Gods hart. En daarmee ben ik bewogen. We kunnen niet doorleven en doen alsof het normaal is dat 22.000 kinderen per dag sterven, terwijl het niet nodig is. Durf jij het aan om verder te kijken dan je eigen leven? Is er in jouw babykamer ruimte voor nog een kindje? Is er in jouw leven plaats voor een baby en een moeder?

Jolanda Omvlee – TijhuisDirecteur Compassion Nederland

Waarom HET CHild Survival Program?

• Perjaarsterven4miljoenbaby’sindeeerstemaandvanhunleven.

• Sinds1990overleden10miljoenvrouwenaanoorzakengerelateerdaanzwangerschapengeboorte.

• 80%vandesterfgevallenvanmoederenkindkanwordenvoorkomenmetbasisgezondheidszorgendejuistemiddelen.

• Voeding,verbeterdehygiëne,bekwameverpleegkundigenenzorgvoorbabyenmoeder,kunnenveelouder-enkindsterftevoorkomen.

• Scholingvanmeisjesenvrouweniséénvandekrachtigstemanierenomuitdearmoedecirkeltebrekeneneengoedeomgevingtecreërenvoordegezondheidvanmoedersenbaby’s.

Bron:Thestateoftheworld’schildren2009,maternalandnewbornhealth

TEKST: Jolanda OmvleeFOTO’S: McKlin

5

Page 6: Compassion Magazine - april 2011

COMPASSION NIEUWS DAAR

6

Page 7: Compassion Magazine - april 2011

“Ik wikkelde Pablito in een plastic zak, omdat ik geen kleding voor hem had”

Het is een regenachtige, koude nacht. In een hutje van stro, bovenop een

heuvel in Bolivia, bevalt de 14-jarige Marta Diego. Alleen haar broertjes van

tien en acht jaar zijn op dat moment bij haar.

wee dagen eerder was Marta bijna in een rivier gevallen en had ze haar buik met haar knie bezeerd. Met nog maar zes maanden zwangerschap achter de rug was Marta nog niet voorbereid op de bevalling. Op de dag dat Pablito (kleine Pablo) ter wereld kwam,

had ze het vee van de familie verplaatst naar een plek buiten de hut. Ze wist toen nog niet dat ze nog diezelfde dag zou bevallen. Pablito kwam onder zware omstandigheden ter wereld. Marta: “Hij was heel klein en dun. Omdat ik geen kleding voor hem had, wikkelde ik hem in een plastic zak.”

NOTITIEBLOKMarta is één van de vele Boliviaanse meisjes die al in het begin van hun tienerjaren zwanger worden. Marta groeide op in Potosi, op het Boliviaanse platteland. Ze werkte hard om haar ouders en grootouders te helpen met de zorg voor hun dieren en het huishouden. Naar school gaan mocht niet. De eerste klas heeft ze maar deels gevolgd, omdat haar vader niet wilde dat ze naar school ging en geen schoolspullen voor haar wilde kopen.

Marta legt uit: “Ik wilde leren, maar de lerares werd boos omdat ik geen papier had om op te schrijven. Ik verkocht de eieren van mijn kip en van dat geld kocht ik een notitieblok. Maar ik mocht het van mijn lerares niet mee naar huis nemen, omdat ik het anders misschien kwijt zou raken. Daardoor dacht mijn vader dat ik niets leerde en mocht ik van hem niet meer naar school.” Marta had geen andere keus dan te leven met de frustratie dat haar droom om te leren geen werkelijkheid zou worden.

ZwARTE KIPToen Pablito geboren was, bleef ze bij haar ouders wonen. Een andere keus had ze niet, aangezien de vader van haar baby was vertrokken uit het dorp. Baby Pablito was ziek, doordat hij te vroeg was geboren. Hij huilde veel. Marta’s moeder kon niet tegen het huilen en gebood Marta om met haar baby het huis te verlaten. Ze gingen bij haar opa wonen, die geloofde dat hij de baby kon genezen door allerlei rituelen op te voeren. Veel mensen op het Boliviaanse platteland geloven in toverdokters, die met kruiden en massages mensen proberen te genezen. Soms moeten mensen zelfs het bloed van dieren drinken. Marta’s opa slachtte een zwarte kip. Met het bloed ervan bedekte hij Pablito. Het werkte niet.

Boliviaanse tienermoeder bevalt in een strohut

OP DE FOTO: Marta met baby Elena en zoon Pablito.

7

Page 8: Compassion Magazine - april 2011

HULP VOOR MOEDERS IN ARMOEDE

ONDERVOEDEen aantal maanden nadat Pablito geboren was, kwam Marta erachter dat Andres, Pablito’s vader, terug was in het dorp. Ze zocht hem op en ze verhuisden naar Cochabamba. Op dit moment woont het gezin in een gehuurde kamer op een heuvel in het zuiden van de stad. Marta kreeg nog een kind: dochter Elena. Andres werkt als assistent-metselaar en verdient 60 dollar per maand. Daarvan moet hij zorgen voor Marta, Pablito, Elena en twee tieners uit zijn vorige huwelijk. Ondanks het grote leeftijdsverschil lijkt Andres veel om Marta te geven. Ook houdt hij van zijn kinderen.

VERSCHILIn Cochabamba hoorde Marta over het Child Survival Program van Compassion. Pablito’s situatie was intussen alleen maar verergerd. Hij was ondervoed en als gevolg daarvan werkte de linkerkant van zijn lichaam niet goed. Hij had infecties, diarree, chronische bloedarmoede en was uitgedroogd. Marta: “Op een dag toen hij zes maanden oud was, zag hij bleek. Zijn ogen werden wit en hij kreeg stuiptrekkingen.”

Dankzij het Child Survival Program kreeg Pablito een bloedtransfusie en werd hij behandeld voor zijn ondervoeding. Door de medische ingrepen sterkte hij aan. Hij leerde lopen en begon zich gezond te ontwikkelen. Projectcoördinator Rosalia Mamani: “Het is onze uitdaging dat hij nog meer aankomt.” Marta ziet een groot verschil tussen hem en Elena, zijn drie maanden oude zusje. “Elena is heel beweeglijk en heeft nu al een sterk lichaam. Toen Pablito zes maanden oud was, kon hij zijn hoofd nog niet zelf overeind houden, terwijl Elena dit al deed toen ze nog maar twee maanden oud was.”

VERANDERINGNiet alleen Pablito’s situatie verbeterde. Ook Marta veranderde. Sinds haar deelname aan het project boekt ze veel vooruitgang. Rosalia Mamani: “Toen we Marta voor het eerst ontmoetten was ze verlegen, en verborg ze zich vaak achter haar stiefdochter. Ze was altijd vies en had ongekamde haren, net als Pablito. Nu zien we een sociale Marta die niet bang is om voor een groep mensen te spreken. Marta is verantwoordelijk, nauwkeurig en houdt van de projectactiviteiten.”

Marta geniet van de activiteiten, van alles wat ze er leert en het profijt dat ze ervan heeft. Ze vindt het leuk om meer over de Bijbel te leren en weet dat het goed voor haar is. Haar leven is veranderd. Maar volgens Rosalia zijn ze er nog niet: “Met de ontwikkeling van Marta zitten we op tachtig procent, terwijl we 100 procent willen bereiken. We willen dat ze leert

lezen, schrijven en een technische opleiding gaat volgen.” Ook Andres moedigt Marta aan zich verder te ontwikkelen.

HOOPToen ze geen steun van haar familie kreeg en dacht dat ze nooit de kans zou krijgen om te leren lezen en schrijven, voelde Marta zich hopeloos en had ze nooit gedacht dat God haar zou zegenen door het Child Survival Program. Nu ziet Marta stukje bij beetje hoe haar hoop vervuld wordt. Ze geniet van haar gezonde kinderen, een gezin, en de kans om te blijven studeren en leren. Marta: “Ik wil dat ook mijn kinderen gaan studeren, dat ze een beter leven krijgen en ze niet worden zoals ik. Ik kon nooit ergen met de bus naartoe, omdat ik het busnummer niet kan lezen. Maar nu leer ik het.”

“Toen Pablito zes maanden oud was, kreeg hij stuiptrekkingen”

8

Page 9: Compassion Magazine - april 2011

MEDEWERKSTER CHIlD SURVIVAl PROGRAM VERANDERT GEZINNEN

Eigenlijk zijn mijn bezoeken aan moeder en kind vaak familiereünies”

“In arme gebieden vallen veel families uit elkaar, met als oorzaak én gevolg onder andere alcoholverslavingen, drugs en geweld. Kinderen die geen liefde en aandacht krijgen zoeken bevestiging door bijvoorbeeld lid te worden van een gang”, vertelt Child Survival Program medewerkster Doris Morales uit El Salvador.Child Survival Program medewerkers zoals Doris willen families daarom dichter bij elkaar brengen. “De problemen in onze gemeenschap zijn vaak heel gecompliceerd, maar leiden bijna altijd terug naar gezinssituaties. Via het Child Survival Program helpen we de moeders, baby’s en uiteindelijk de hele familie, zodat ze fysiek en geestelijk echt een familie vormen.”“We buigen het Het ‘ik ben ongewenst zwanger, maar ik moet het maar accepteren’ om naar ‘ik ben ongepland zwanger geraakt, maar ik doe mijn uiterste best om voor mijn baby te zorgen’. Wij weten dat de meeste baby’s hier ongewenst zijn. Maar we willen de houding van de moeders graag positief veranderen.” “De meeste baby’s zijn hier ongewenst”Het CSP helpt eerst de moeders en daardoor hun kinderen. “Moeder Julia vertelde mij laatst dat ze het programma als zegen voor haar zoontje ervaart, maar net zo goed als zegen voor haar zelf”, vertelt Doris. “Ze ziet er stukken beter uit dan toen ik haar voor het eerst zag. Ze straalt zelfvertrouwen uit en lacht veel. Ook vertelde ze dat ze voor het eerst had gehoord dat ze evenveel waard is als andere mensen. Dat raakte haar diep. Haar huis is nu schoon, haar kinderen gaan naar school en zij geeft echt om hen.”De tweede stap is het bereiken van de familie.“Ik bezoek de moeders en kinderen regelmatig thuis.

Tijdens onze gesprekken komt de vader er ook vaak bijzitten. Even later schuift oma ook aan en de tante die net langskwam blijft ook hangen. Eigenlijk zijn mijn bezoeken aan moeder en kind vaak familiereünies”, vertelt Doris. “We organiseren ook wel eens uitstapjes. laatst gingen we met een groep moeders en kinderen naar het strand. De vaders werden ook uitgenodigd. Het werd een leuke familiedag, die erg goed was voor het versterken van de onderlinge banden.” De hulp via Compassion begint bij het kind en nu ook bij de moeder. Via hen wordt de hele familie bereikt. Het gaat om meer dan materiële en fysieke hulp, meer dan alleen steun bij ziekte of honger. De wanhoop in veel families maakt plaats voor hoop. We sturen erop aan dat deze moeders en kinderen op de lange termijn een verschil in hun gemeenschap uit gaan maken.”

OORSPRONKELIjKE TEKST EN FOTO’S: Galia OropezaTEKST: Mieke Groenewegen, Anouschka van der Schee

9

Page 10: Compassion Magazine - april 2011

GOED EN KWAADEmma Gutierrez verwaarloosde haar twee kinderen. Haar man dronk veel en haar oudste zoon Jomari was altijd buiten op straat. Op het Child Survival Program leerde Emma om regelmatig uit de Bijbel te lezen. Hierdoor heeft ze naar eigen zeggen geleerd om goed en kwaad te onderscheiden en te leven zoals God het bedoeld heeft. Inmiddels is het gezinsleven daardoor volledig veranderd. Ze gaat samen met haar twee zoons naar de lokale kerk die het Child Survival project uitvoert en bidt met hen.”

IEDERE DAGKRACHTHet Child Survival Program begeleidt vrouwen zowel lichamelijk als sociaal, emotioneel, economisch en geestelijk. Maria Aldana uit Bolivia kreeg van haar begeleidster onlangs een cadeau, waardoor ze diep geraakt werd. “Ik ontving een bijbel”, legt Maria uit. “Daar lees ik nu elke dag uit. Ik heb hierdoor geleerd dat God van ons houdt en voor ons zorgt. Iedere dag krijg ik door het lezen van de Bijbel de kracht die ik nodig heb.”

EEN KLEIN letterkundigWONDERGina loretta was erg verlegen toen ze op het Child Survival Program kwam.Ze had een negatief zelfbeeld en was analfabeet. Haar man was groentedrager op een lokale markt, een baan waarmee hij weinig verdiende. Op kerstavond gaf Gina de Compassion-medewerkers op het project een kerstkaart met in perfect Engels: ‘Bedankt voor jullie liefde en aandacht. Ik zou willen dat ik iets terug kon geven. God is goed voor ons.’ Iedereen was verbaasd. Door het project zijn haar schrijfvaardigheden verbeterd, is haar verlegenheid verdwenen en heeft ze zich sociale vaardigheden aangeleerd.

ZELFS ALS DE OUDERS NIET ZORGENDe vader van de driejarige Ruby Vailosis is regelmatig dronken. Haar moeder werkt in de stad als hulp in de huishouding, om de schulden die haar man maakt af te betalen. Hierdoor kreeg de jonge Ruby niet de aandacht die ze nodig had. De project-medewerkers zorgen voor Ruby alsof zij hun eigen kind is. Elke dag geven ze haar op het project te eten, doen ze haar in bad, verzorgen Ruby’s haar en kleden haar. De projectcoördinator: “Dit is waarom we hier zijn: ieder kind helpen overleven en hoop geven, zelfs als de ouders dat niet doen.”

MOEDERS WINNEN KOOKWEDSTRIJDDe Filipijnse moeders Maritess Macias, Marilou Escander en Esperanza Teodosio hebben een kookwedstrijd van hun dorp gewonnen. De moeders bereidden een lokaal gerecht met verschillende groenten. Iets wat ze nog niet zo lang geleden nooit hadden kunnen doen. Voordat ze aan het Child Survival Program deelnamen, hadden ze geen keuken om in te koken en ingrediënten om eten te bereiden.

Volgens de coördinator staan de moeders uit het Child Survival Program er in hun buurt om bekend dat ze hun huizen schoonhouden en altijd proberen om met weinig geld gezond eten te bereiden voor hun kinderen. Dit in tegenstelling tot veel andere moeders die niet-hygiënische verpakte kant-en-klaar-maaltijden kopen. Als verklaring geeft de coördinator dat de moeders op het project onder meer leren koken.

CSP NIEUWS

10

Page 11: Compassion Magazine - april 2011

“Compassion was mijn moeder, nu kan ik voor anderen moeder zijn”Haar moeder overleed bij haar geboorte. Haar vader kon niet meer

voor haar zorgen. En haar tweelingzus overleed op 22-jarige leeftijd

bij de geboorte van haar baby. Nu werkt Melodia Dortelly Doliscar als

coördinator op een Child Survival project in Haïti.

VROUW ZEGT 120 BIJBELVERZEN OPVoorganger Elmer kreeg op het kerstfeest van het Child Survival Program één van de grootste verrassingen van zijn leven. Er vond een wedstrijd voor moeders plaats waar het erom ging wie de meeste bijbelteksten uit haar hoofd kon opzeggen. “De eerste moeder zei veertig verzen op. Ik dacht dat zij een voorbeeldmoeder was. Maar al snel reproduceerden nog meer moeders zoveel teksten.” De winnares kende 120 verzen uit haar hoofd. Zij leerde ze uit haar hoofd als ze het eten bereidde, het huis schoonmaakte en de was deed.

Op negenjarige leeftijd werd Melodia geadopteerd door Pastor Diogene Pierre en werd ze ingeschreven bij een Compassion-project. De vrouw van de voorganger was als een moeder voor haar. Toen er op het project een speciale dag was voor moeders en kinderen, kon zij er niet bij zijn. Melodia: “Ik huilde omdat ik niemand had.” Daar begon haar droom om kinderen te helpen die net als zij zonder vader of moeder opgroeien.Ze studeerde Verpleegkunde en werd

NIEUW HUIS NA STORM IN EL SALVADORAna Vazquez lag met haar man, dochter en pasgeboren baby te slapen toen het begon te stormen. Het regende veel harder dan gewoonlijk en er begon water door hun huisje te stromen. Ze vluchtten naar een huis verderop, dat hoger gelegen was. “Mijn man nam de volgende ochtend de situatie van ons huis op”, vertelt Ana. “Toen hij terugkwam, kon ik van zijn gezicht aflezen dat we alles kwijt waren. Ik begreep niet waarom God dit toeliet. Waarom werd ons alles afgenomen, terwijl we al zo weinig hadden? Gelukkig was ik net ingeschreven bij het Child Survival Program. Mijn man zei dat we op God moesten vertrouwen. Niet veel later werden we enorm gezegend. We kregen via het project een nieuw huis en nieuwe spullen. We kregen meer dan we ooit hadden gehad, waarvoor ik heel dankbaar ben.”

coördinator bij het Child Survival project in Cabaret. Daar geeft Melodia vrouwen de kansen die haar eigen moeder nooit had. Ze geniet ervan de kleine kinderen liefde en waardering te geven. Melodia is als een coach voor de moeders en als een moeder voor de kinderen. “Compassion heeft een moederrol in mijn leven vervuld. Daarom doe ik er alles aan om een verschil te maken in het leven van kinderen en hen een kans op overleven te geven.”

11

Page 12: Compassion Magazine - april 2011

OP BEZOEK BIJ EEN CSP

“Armoede tast alles aan: je eigenwaarde, je relaties, je leven”

ANNE: “Het moment dat me het meest raakte was het bezoek aan een meisje thuis.” Ze is vijftien jaar oud en heeft een zoontje. Thuis was ze niet veilig voor haar vader en ze raakte ongewenst zwanger. “De wanhoop en het verdriet waren heel aangrijpend.” Op het moment dat Anne er was, had het meisje al twee dagen niets gegeten en kon de jonge moeder haar baby dus ook niet voeden. “We hebben met haar gebeden en haar eten gegeven uit het voedselpakket dat we bij ons hadden.” Maar Anne zag niet alleen wanhoop en verdriet. “Op zo’n moment zie je óók het verschil dat Compassion maakt in het leven van dit soort meisjes. De liefde die ze op het project krijgen, betekent het verschil

tussen leven en dood, maar ook tussen leven en leven.”

ARMOEDE TAST ALLES AANAnne bezocht eerder al verschillende ontwikkelingslanden en kwam dus niet voor het eerst in aanraking met schrijnende levensomstandigheden. Armoede ziet er lokaal overal anders uit, maar tegelijk heeft het universele kenmerken. “In het Westen zien wij armoede in eerste instantie als materieel gebrek, maar het is meer. Toen ik terugkwam uit de Dominicaanse Republiek, was het hier bijna Kerst. Herhaaldelijk kreeg ik de vraag of ik het niet moeilijk vond dat wij in de winkel uit zoveel

“Je ziet de machteloosheid en het verdriet dat mensen elkaar aandoen, maar

ook de concrete liefde en hulp die de vrouwen en baby’s krijgen.” Anne

Westerduin, directeur van Sestra Media, een communicatiebureau dat zich

onder meer richt op vrouwen, bezocht samen met een groep Nederlandse

vrouwen een aantal projecten van Compassions Child Survival Program in

de Dominicaanse Republiek.

ANNE WESTERDUINop bezoek bij

een Child Survival projeCt:

12

Page 13: Compassion Magazine - april 2011

soorten kaas en jam kunnen kiezen. Mensen dachten dat ik al die weelde onbegrijpelijk zou vinden. Maar armoede is zoveel meer dan niet kunnen kiezen uit veertig soorten jam! Armoede tast alles aan: je eigenwaarde, je relaties, je leven. Dat raakt me.”

BABy’TjES OP DE ARMOp één van de projecten in de Dominicaanse Republiek verzorgden de Nederlandse vrouwen een middag voor de moeders en hun kinderen. Ze gaven hen een ketting in de vorm van een hart. “Iedere vrouw kreeg die persoonlijk omgehangen. We spraken daarbij een zegen en gebed uit waarin we vertelden dat God Zelf haar lief heeft, dat ze mag zien dat ze mooi is in zijn ogen, dat ze een moeder mag zijn voor haar kind, en dat ze mag weten dat God bij haar is. Dat was heel mooi en bijzonder.” Ook had de groep een digitale fotocamera en mobiele printer meegenomen, om elke moeder met haar kind te fotograferen. De vrouwen konden daarna hun eigen foto versieren. Dat vonden ze geweldig. “Al snel kwamen we erachter dat de moeders eigenlijk graag even hun handen vrij wilden hebben om te knutselen. Dus liepen wij heerlijk met de baby’tjes op onze arm.”

PRIL BEGINHet Child Survival Program vindt Anne “geweldig”. “Juist door bij het prille begin van het kind te starten, kun je bijdragen aan de juiste hechting tussen moeder en kind en kun je de moeder leren hoe zij kan liefhebben en zorgen.” Anne gelooft dat de combinatie van Compassion ‘heilzaam’ is, mede omdat een van de doelen is dat de moeders en kinderen op hun beurt een verschil gaan uitmaken in hun gemeenschap. “Mensen worden op zowel

materieel als geestelijk gebied uit armoede bevrijd. Dat leidt uiteindelijk tot echte bevrijding die verder gaat.”

DIEPE DRIVEAnne Westerduin heeft een hart voor vrouwen én voor het bestrijden van armoede. “Nog meer dan voorheen voel ik een diepe drive om me bezig te houden met dat wat er werkelijk toe doet, dat waar ieder mens ten diepste mee bezig is: het zoeken naar geborgenheid, heelheid en liefde, die alleen bij God te vinden is. Als ik met Compassion bij de mensen binnenkom in hun huisje, gaat het gesprek altijd echt ergens over. Buiten de deur verdoezelen zij, net als wij, hun verdriet en armoede, maar als je bij ze binnenkomt, hoor je hoe het er echt voor staat. Dat soort momenten waar het over de diepere dingen gaat, zijn heel kostbaar.

GERAAKT DOOR HOOPHet is Annes wens dat Nederlandse vrouwen in staat zijn iets te doen voor een ander en inzien dat het mooi is om ook hun eigen kinderen daarvan iets te laten meebeleven. Zij verlangt ernaar dat Nederlandse vrouwen erachter komen dat ze de keuze hebben om te delen van wat ze zelf hebben, en zoekt naar manieren waarop ze vrouwen hier kan verbinden met het werk van Compassion. “Het zien en horen van de verhalen daar geeft hoop. Bij die hoop haak ik aan. Het is mijn verlangen dat vrouwen hier dat ook doen.”

TEKST: Mieke Groenewegen, Anne WesterduinFOTO’S: Anne Westerduin

“Buiten de deur verdoezelen zij hun verdriet en armoede, maar bij hen thuis hoor je hoe het er echt voor staat.”

13

Page 14: Compassion Magazine - april 2011

BABY’S IN BEELD

“U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.”PSALM 139:13

14

Page 15: Compassion Magazine - april 2011

PSALM 139:13

15

Page 16: Compassion Magazine - april 2011

Esmé Wiegman (Tweede Kamerlid ChristenUnie)

“Wij hebben zoveel kennis en rijkdom om te delen”

WIJ ZIJN COMPASSION

Nederlandse vrouwen gaan voor vrouwen in het Child Survival Program

Steeds meer mensen in heel Nederland voelen zich meer dan alleen sponsor.

Ze voelen zich deel van Compassion. Een aantal Nederlandse vrouwen zet zich

speciaal in voor het Child Survival Program van Compassion. Op hun eigen

manier maken ze het bekend in hun omgeving en/of dragen ze financieel

bij aan dit werk. Op deze pagina’s leest je de verhalen van vier vrouwen die

opkomen voor vrouwen en baby’s in ontwikkelingslanden.

“Tijdens een reis naar de Dominicaanse Republiek ben ik geraakt door de wanhoop van mensen”, vertelt Esmé Wiegman. “Wanhoop temidden van de afschuwelijke lucht van afval. Vaak zijn de vaders afwezig. Compassion geeft de vrouwen en kinderen meer dan gezondheidszorg. Ze brengen hoop en perspectief in levens. Vanuit mijn politieke functie bij de ChristenUnie ben

ik veel bezig met de rechten van vrouwen. Ik wil graag dat vrouwen worden versterkt in hun diepste

behoeften. Ik wilde graag met eigen ogen zien wat Compassion voor vrouwen en kinderen doet, omdat deze christelijke invalshoek mij aanspreekt.

Nu ik weer thuis ben, wil ik mijn ervaringen zoveel mogelijk delen. Op onze jaarlijkse open dag van de fractie heb ik een presentatie gegeven. Ik hoop dat dit onderwerp voor de luisteraars hierdoor dichterbij is komen te staan. Met de groep vrouwen met wie ik op reis was zetten we een strategie op om meer vrouwen en kinderen te kunnen helpen. Wij hebben zoveel kennis en rijkdom om te delen. Juist ook in arme landen.”

16

Page 17: Compassion Magazine - april 2011

Carianne Ros (auteur, eigenaar Totalbalance)

“Dit beeldschone meisje vond zichzelf lelijk”

lilian Bonnema (directeur ladycomp Nederland)

“Compassion sluit aan bij wat ik voel”

Om Compassion beter te leren kennen, iets bij te kunnen dragen en om de echte armoede die je op televisie ziet zelf mee te maken ging Carianne Ros mee met Compassion naar de Dominicaanse Republiek. “We waren een ochtend bij tienermoeders met hun baby’s en we maakten foto’s van hen”, vertelt Carianne. “Een beeldschoon meisje zag haar foto en zei: ‘Que feo!’ (Wat lelijk!) Ze had niet door dat ik haar hoorde, maar het raakte mij diep. Dit beeldschone meisje vond zichzelf lelijk! Wat een leugen! Ik vertelde haar dat ze heel mooi en waardevol was en toen ik voor haar mocht bidden, brak ik door de pijn die ik over dit kapotgemaakte meisje voelde. Dat raakte haar ook. Er was zomaar iemand die om haar pijn moest huilen.

Onlangs is mijn boek ‘Ik geef om jou’ over het verdiepen van vriendschappen verschenen, waarvan

een deel van de inkomsten naar het Child Survival Program gaat. Het is geschreven voor christelijke vrouwen, die verdieping willen hebben met elkaar en met God. Ik wil de lezeressen aansporen om meer te gaan liefhebben. Daarom heb ik een uitgebreide bijlage over het werk van Compassion toegevoegd aan het hoofdstuk ‘Samen Gods liefde weerspiegelen’. Ik hoop dat meer vrouwen hun liefde ook in daden om zullen zetten door een moeder en baby te gaan sponsoren of een gift te geven.”

lilian Bonnema uit Hengelo heeft haar eigen bedrijf in cycluscomputers. Door middel van een dagelijkse temperatuurmeting kunnen vrouwen zien of ze wel of niet vruchtbaar zijn. Deze manier van natuurlijke (anti)conceptie was niet in Nederland verkrijgbaar toen lilian vanuit Zwitserland hier kwam wonen. Per verkochte cycluscomputer doneert lilian vijf euro aan het Child Survival Program. “Dit doel sluit aan bij wat ik voel. Compassion is een christelijke organisatie die concrete hulp biedt aan kinderen en moeders. Ik vind het belangrijk dat deze hulp er is. Zelf wil ik

graag van mijn rijkdom delen. Ook probeer ik anderen te overtuigen om te geven. De bijbeltekst uit Maleachi 3:10 spreekt mij erg aan: ‘Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.’ Ik heb er bewust voor gekozen om per verkocht apparaat een vast bedrag te doneren. Op de website staat informatie en bij elke bestelling zit een foldertje over het Child Survival Program. Zo weten mijn klanten waaraan ze hebben gegeven. Mijn tip voor mensen met een eigen bedrijf is om een eigen motivatie te zoeken om ook wat weg te geven. Elk steentje is een steentje en draagt bij aan een groter geheel.”

www.LADyCOMP.NL

17

Page 18: Compassion Magazine - april 2011

Petra van leeuwen (Eigenaar God’s Colors)

“Als moeders mijn kleertjes maken en ik de opbrengst aan hun project geef, is de cirkel rond”

Toen Petra van leeuwen na de geboorte van haar tweede zoontje ontdekte dat er weinig babykleding met christelijke teksten te koop was, besloot ze haar eigen bedrijf op te zetten. “Met de kleding van mijn baby wil ik uitstralen

dat ik God dankbaar ben voor mijn kind”, legt Petra van leeuwen uit. “Ik besloot mijn

eigen bedrijf op te richten en de winst aan een goed doel te geven. Inmiddels ben ik al

bezig met de tweede collectie. Het is allemaal heel snel gegaan.”

De producten van God’s Colors zijn inmiddels te koop via diverse evangelische boekhandels en een webshop. Petra: “De winst gaat naar het Child Survival Program van Compassion. Ik voel me daarmee verbonden, omdat

de kleertjes voor baby’s hier zijn, maar baby’s in arme landen er ook mee worden geholpen. Klanten geven zo een cadeautje aan een baby hier en aan een baby daar. Ik werk uitsluitend met biologisch katoen. Het mag niet zo zijn dat ik mijn winst aan Compassion geef, maar dat door de productie van de kleertjes een boer ver weg omvalt door de gifstoffen die hij moest gebruiken bij zijn werk.”

“Mijn droom is om een heel Child Survival Program te ondersteunen. En uiteindelijk zou het helemaal geweldig zijn als de moeders van dat project de kleertjes kunnen maken. Dan hebben zij werk en wordt het project waar ze bij betrokken zijn er ook beter van. Dan is de cirkel rond.”

www.GODSCOLORS.NL

WIJ ZIJN COMPASSION

Ontvang GRATIS babykleertjes van God’s ColorsDe eerste dertig sponsors van een zwangere vrouw of moeder met baby ontvangen gratis een setje babykleertjes van God’s Colors. Op de volgende pagina’s vind je informatie over moeders en baby’s die op een sponsor wachten. Je kunt de bon op pagina 24 invullen en naar ons opsturen.

GEEF EEN MOEDER EN EEN BABY EEN TOEKOMST

18

Page 19: Compassion Magazine - april 2011

KIND: Borsha Veronica MaloMOEDER: Bimoli Malo Bangladesh

Wil je een moeder en een baby in armoede de kans bieden op een beter leven?

Dan kun je een moeder en een baby ondersteunen via het Child Survival Program.

Via Compassion Nederland is ondersteuning mogelijk in Bangladesh, Bolivia en

Rwanda. Op deze pagina’s zie je zwangere vrouwen en moeders met baby’s uit deze

landen die een sponsor nodig

hebben.

e eén-op-één-sponsoring via het Child Survival Program is in een testfase. Hier zul je als sponsor in de praktijk weinig van merken. Wel zullen we je op

een aantal momenten vragen om met ons je ervaringen als sponsor te delen, zodat we het programma verder kunnen verbeteren. CORRESPONDENTIEIn deze testfase kun je de moeder bemoedigen door briefkaarten te sturen (evt. met foto’s of andere papieren cadeautjes), maar ontvang je geen brieven terug. Wel sturen we je twee keer per jaar een nieuwe foto en een update over de ontwikkeling van het kind.

SPONSOR NU EEN MOEDER EN KIND VIA DE BON OF WWW.COMPASSION.NL/CSP

de eerSte 30 SponSorS ontvangen een Setje babykleertjeS van god’S ColorS.

KIND: Barnadet MardiMOEDER: Rani Murmu Bangladesh

KIND: Anika SorenMOEDER: laxmi Hasda Bangladesh

KIND: Sumon MaloMOEDER: Rebeki Malo Bangladesh

GEEF EEN MOEDER EN EEN BABY EEN TOEKOMST

19

Page 20: Compassion Magazine - april 2011

“Als wij niet met het Child

Survival Program in

aanraking waren gekomen,

had mijn dochter misschien nooit

kunnen kruipen en lopen.”

(Alganesh, Ethiopië)

De begeleider van het project is

als een zus voor mij.

Ik dank God. Waar zou ik nu zijn,

zonder de hulp van het project?” (Lidia, Bolivia)

KIND: Kakoli Malo MOEDER: Kakoli Malo Bangladesh

KIND: Simanto Kumar Nipu MOEDER: Kriohna Rani Bangladesh

KIND: Rahul MaloMOEDER: Rahul Malo Bangladesh

KIND: laxmi Rani MOEDER: laxmi Rani Bangladesh

KIND: Susmita Rani MOEDER: Chompa Rani Bangladesh

KIND: Boishakhi Malo MOEDER: Monica Malo Bangladesh

KIND: Nomita Hembrom MOEDER: Hemonti Soren Bangladesh

KIND: Antor Malo MOEDER: Anila Malo Bangladesh

KIND: Abigail Quena Huayllata MOEDER: leonora Huyllata Huayta Bolivia

KIND: Aleyda Diana Cota lacama MOEDER: Milca larama Sandoval Bolivia

KIND: Sujon Malo MOEDER: Sujon Malo Bangladesh

KIND: Puja HasdaMOEDER: Puja Hasda Bangladesh

20

Page 21: Compassion Magazine - april 2011

KIND: Daniel Natan Condori MOEDER: Nohemi Condori Cabrera Bolvia

ZWANGER MOEDER: Julia Michel Bolivia

KIND: Ivet Velásquez MOEDER: lucia Marquina Bolivia

ZWANGER MOEDER: Nely Soledad RojasBolivia

KIND: Joel Jairo Coria MOEDER: Fanny Coria Catari Bolivia

KIND: Jair Javier llampa MOEDER: Rebeca llampa Viraca Bolivia

ZWANGER MOEDER: Claudine Rwanda

ZWANGER MOEDER: MarieRwanda

ZWANGER MOEDER: Dionisia Parada Bolivia

ZWANGER MOEDER: Francine Rwanda

ZWANGER MOEDER: Francisca Campos Bolivia

ZWANGER MOEDER: Venantie Rwanda

“Mijn baby heeft echt geluk met

zoveel liefdevolle zorg.

Ik had nooit verwacht dat

Compassion ook zoveel voor

moeders deed.”

(Hlaa me u, Bangladesh)

“Ik prees God voor mijn baby,

wat een kostbaar cadeau.

Als ik geen hulp had gekregen van

de CSP-medewerkers, was hij net

als de eerste gestorven.”

(Mulu, Ethiopië)

21

Page 22: Compassion Magazine - april 2011

ZWANGER MOEDER: JeannetteRwanda

ZWANGER MOEDER: Rosine Rwanda

ZWANGER MOEDER: Francine Rwanda

ZWANGER MOEDER: Alphonsine Rwanda

ZWANGER MOEDER: Marie Claire Rwanda

ZWANGER MOEDER: Xaverene Rwanda

jA, IK wIL GRAAG EEN MOEDER EN KIND OF ZwANGERE MOEDER ONDERSTEUNEN!BON

Voor de correspondentie met mijn sponsorkind heb ik behoefte aan:

vertaling van Engels naar Nederlands

vertaling van Nederlands naar Engels

geen vertaling nodig

Dhr./Mevr./Fam.:

Voorletters:

Straat:

Postcode:

Telefoon:

E-mail:

Nr.:

Plaats:

Ik wil graag de volgende moeder en baby of zwangere vrouw ondersteunen:

Ik laat de keuze aan Compassion

Naam baby:

Naam moeder/ vrouw:

Ik machtig hierbij Stichting Compassion Nederland om maandelijks €35,- af te schrijven van mijn bank- of girorekening.

Bankrekeningnummer:

Ten name van:

Datum:

Handtekening:

Stuur dit formulier op aan: Compassion Nederland, Antwoordnummer 1340, 7300 VB Apeldoorn.

Je hoeft geen postzegel te plakken!

CSp01

Mochten deze moeder en baby inmiddels al een sponsor hebben, dan stelt Compassion je een alternatief voor.

Ik wil graag:

1 moeder en baby of zwangere vrouw ondersteunen

moeders en baby’s of zwangere vrouwen ondersteunen

Sponsor nu een moeder en haar

kind via de bon of

www.compassion.nl/csp

Page 23: Compassion Magazine - april 2011

COMPASSION NIEUWS DAAR

Hier kunt u zitten

SPONSORTOURS

In deze foto is PLAATS VOOR U!

23

SponSortour peruMaak in het najaar van 2011 een heel

bijzondere reis! Wil je je sponsorkind in

Peru ontmoeten of het land en het werk van

Compassion met eigen ogen zien? Je bent van

harte welkom op de sponsortour naar Peru.

Mail naar: [email protected] voor meer

informatie.

Data: 12 – 22 oktober 2011Prijs: € 2195,- (exclusief kosten ontmoeting met je sponsorkind)

De reisplanning tot en met 2013 vind je op

www.compassion.nl en klik dan op ‘sponsor

services’ en vervolgens ‘bez0eken’.

Tijdens iedere reis wordt er een blog bijgehouden op http://sponsortourscompassion.blogspot.com

BEZOEK jE SPONSORKIND

DE ONTMOETING MET JE SPONSORKIND IS

ééN VAN DE MOOISTE ERVARINGEN IN ZIJN OF

HAAR lEVEN. EN WAARSCHIJNlIJK OOK IN

JOUW EIGEN lEVEN!

Je bezoekt je sponsorkind thuis, op het project of op een andere locatie

waar het goed uitkomt. Dit hangt af van de plek waar het kind woont en

je reisplannen. Als je een bezoek overweegt, neem dan tenminste

2 maanden voordat je van plan bent te gaan contact met ons op via

[email protected] of bezoek onze website voor meer

informatie (www.compassion.nl en klik dan op ‘sponsor services’ en

vervolgens ‘bez0eken’).

Page 24: Compassion Magazine - april 2011

INTERVIEW MARTIN EN KARIN KOORNSTRA

“De kerk in Calcutta geeft hoop voor de kerk in Nederland.”

Martin en Karin Koornstra:

24

Page 25: Compassion Magazine - april 2011

Compassion-kind (staand)

en zijn familie ontvangen

cadeaus van de familie

Koornstra. Zijn broertje is

moe en door de hitte

in slaap gevallen. Iedereen

is erg blij en ontroerd. Het

huisje van dit gezin is

gebouwd door Compassion.

Martin en Karin Koornstra zijn

ervaren kinder- en jeugdwerkers.

Martin is een veelgevraagd spreker in

kerken door het hele land. Met hun

stichting Royal Mission rusten ze mensen toe in het verkondigen van Gods

Koninkrijk. Tijdens een reis in India zagen zij hoe het Evangelie handen en

voeten krijgt.

wAT VOND jE HET MEEST BIjZONDERE MOMENT VAN DE REIS?KARIN: “Elke keer dat we een Compassion-project in Calcutta bezochten, was bijzonder. Wat we daar zagen, vormde een groot contrast met de arme, vieze, troosteloze omgeving eromheen. Het project was echt een paradijs op aarde. We kwamen het gebouw binnen en zagen daar tweehonderd schoongewassen kinderen, keurig in uniform. Ze keken ons verwachtingsvol aan en heetten ons welkom met een bloemetje, echt fantastisch!”

MARTIN: “Voor mij was het de ontmoeting met de voorganger van de lokale kerk die het project uitvoert. Ik was daar in het kerkgebouwtje: de muren zaten vol schimmel en er hing een rafelig gordijntje. Maar terwijl de man over de kerk sprak, straalde hij.”

wELKE ONTMOETINGEN ZIjN jULLIE HET MEEST BIjGEBLEVEN?MARTIN: “Op een bepaald moment gingen we met een meisje van het project mee naar huis. We stapten met haar in een riksja. Het laatste eind moesten we lopen, omdat haar huis achter een berg afval lag. Ze wees en zei vol trots: “Daar is mijn huis.” Toen dacht ik: ‘Dit meisje is bevrijd van armoede’. Zij schaamt zich niet langer voor haar afkomst en omstandigheden.”

KARIN: “Ook de ontmoeting met een student Economie uit het leiderschapsprogramma was indrukwekkend. Hij liet zijn huisje zien en je zag dat hij trots was op zijn moeder en op de universiteit. In de hoek van zijn hutje lag een oude gitaar. Het was de gitaar van zijn voorganger die hij af en toe mocht

lenen. Voordat we op reis gingen, hadden vrienden van ons een gitaar gekocht, zodat we die konden gebruiken tijdens de reis en daar konden achterlaten. Toen we deze jongen ontmoetten, wisten we het: we moeten de gitaar aan hem geven.

HOE ZIET HET EVANGELIE ER DAAR IN DE PRAKTIjK UIT?MARTIN: “In India zagen we de complete boodschap van het evangelie. We zagen er hoe de kerk handen en voeten geeft aan de boodschap van Jezus en het goede nieuws van het Koninkrijk brengt. De christenen zijn gefocust op hun gemeenschap, op de behoeften van de mensen. Door zorg en onderwijs te geven, breng de kerk de complete boodschap van het evangelie.”

KARIN: “Jezus is de enige redding, het beste wat je kunt geven. Maar je moet ook iets doen. Dat vind ik het mooie aan Compassion: ze brengen het evangelie, maar doen ook iets aan de nood van de mensen.”

wELKE ROL SPEELT GODS KONINKRIjK IN HET BRENGEN VAN HET EVANGELIE?MARTIN: “In Nederland hebben we het evangelie vergeestelijkt door te denken dat er altijd mensen tot geloof moeten komen. Maar bekering is geen project, het gaat om écht liefhebben. Ik denk dat het onze taak is om Gods liefde door te geven. We zijn ambassadeurs van de Koning, we vertegenwoordigen Hem in deze wereld. Waar je komt breekt dan al iets door van Gods Koninkrijk. Dit inzicht heeft mijn leven veranderd. Het heeft me actiever gemaakt. Want door alles wat ik doe, zien mensen de glans van de

“Als de kerk daar zou sluiten, zou de hele gemeenschap worden ontwricht.”

25

Page 26: Compassion Magazine - april 2011

Koning. Daar gaat het om. Jezus zei niet voor niets: “Zoek eerst het Koninkrijk van God.” Vandaag moeten we het Koninkrijk zoeken.

COMPASSION IS EEN CHRISTELIjKE ORGANISATIE. ZIE jE DAT TERUG BIj DE KINDEREN?KARIN: “We zijn bij een aantal kinderen op bezoek gegaan. Elke keer waren het de kinderen die met het idee kwamen om samen te bidden. Op het project leren zij veel over Jezus. Ze bidden, zingen en lezen uit de Bijbel. Wij hebben ze ook nog een aantal christelijke liedjes in het Bengaals aangeleerd. Ze vonden het fantastisch!”

MARTIN: “De kinderen leren Jezus kennen doordat je ze geeft wat ze nodig hebben. Jezus is de drijvende kracht, de kern van het werk van Compassion. Dat staat als een paal boven water.”

KARIN: “Het werken met kinderen spreekt ons erg aan. Kinderen zijn net sponzen, ze zijn toegankelijk en ontvankelijk. Je giet er iets in en ze nemen het in zich op. Daarom moeten we ze vullen met het goede. We willen ons inzetten voor kinderen hier in Nederland en voor kinderen daar.”

COMPASSION wERKT VIA LOKALE KERKEN. HOE STAAT DE KERK DIE jULLIE HEBBEN BEZOCHT IN DE SAMENLEVING?MARTIN: “De kerk in Calcutta is geworteld in de maatschappij. Ze speelt in op de nood van de mensen. Als de kerk daar zou sluiten, zou de hele gemeenschap worden ontwricht. De kerk pakt problemen in haar omgeving aan en reikt uit naar de armen. Door de kerk daar kreeg ik weer hoop voor de kerk hier. Het zette me aan het denken. Wat

gebeurt er hier als de kerk er niet meer is? Valt het de mensen alleen op omdat het gebouw leegstaat of gaan ze echt iets essentieels missen?”

KARIN: “De kerk is zichtbaar. De kinderen die Compassion via de kerk helpt, lopen netjes in hun uniform naar school. Het hele dorp ziet dat. De mensen in het dorp weten dat ze dat uniform via de kerk krijgen. Ze zien dat christenen helpen, ongeacht de achtergrond of het geloof van de kinderen.”

HEBBEN jULLIE EEN BOODSCHAP AAN DE CHRISTENEN IN NEDERLAND?MARTIN: “Kijk naar het dorp of de buurt waarin je kerk staat, wat daar de nood is en doe daar iets mee.”

KARIN: “In India brachten we een bezoek aan het weeshuis van moeder Theresa. Daar hing een bordje met: ‘Don’t wait for the leader, do it yourself’. In Nederland wachten veel christenen totdat de leider initiatief neemt, maar laten we niet wachten op een stem uit de hemel. laten we gewoon gaan doen.”

Als je je niet meer schaamt voor je afkomst en je omstandigheden, dan ben je echt van armoede bevrijd”

TEKST: Mieke GroenewegenFOTO’S: Martin en Karin Koornstra

ROyAL MISSION

Martin en Karin Koornstra rusten mensen toe om discipel van Jezus te zijn en zo het Koninkrijk van God in de praktijk te brengen. Dit doen zij door hun stichting Royal Mission. Sinds kort werkt Royal Mission nauw samen met Compassion. Elke maand houden Martin en Karin Koornstra een gratis trainingsdag, op het gebied van kinderwerk, jeugdwerk, het Koninkrijk van God en genezing. Meer informatie over de data, locaties en het programma is te vinden op www.royalmission.nl.

26

Page 27: Compassion Magazine - april 2011

WE ZIJN BLIJ DAT JE SPONSOR BENT EN GEVEN JE DAAROM GRAAG DE KANS GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN AANTAL ORGANISATIES IN ONS NETWERK. als Compassion-sponsor kun je onder vermelding van je sponsornummer

kortingen krijgen op sommige bladen, producten en evenementen:

PROEFABONNEMENTENP R O E FA B O N N E M E N T cv•koers / AAN DE HANDcv•koers is een opinieblad voor christenen vandaag. Een magazine dat je wil inspireren om je geloofsovertuiging in je dagelijks leven vorm te geven. Het magazine verschijnt elke maand en biedt artikelen over politiek, maatschappij, kerk, opbouw van geloof en kerk en het concreet maken van je geloof.

Aan de Hand is een christelijk opvoedmagazine dat uitgebreid aandacht geeft aan (geloofs)opvoeding. Het magazine verschijnt acht keer per jaar met verhalen van ouders en deskundigen.** cv•koers en Aan de Hand verschijnen in de komende maanden als een combimagazine.

AANBIEDING5 edities voor € 19,95 (in plaats van € 27,95) **Sluit een abonnement af op: www.cvkoers.nl/compassion of opwww.aandehand.nl/compassion

VOORDELIG NAAR HET XNOIZZ FlEVO FESTIVAlHet Xnoizz Flevo Festival is het grootste christelijke jongerenfestival van Nederland en biedt een breed aanbod van muziek, cabaret, workshops en nog veel meer.Kortom een evenement wat je niet mag missen deze zomer. Compassion en Flevo werken al jarenlang samen. Daarom kun je nu wel heel voordelig aan je ticket komen. Het Xnoizz Flevo Festival betaalt een maand jouw sponsorbedrag in de vorm van €29 korting op je all-in ticket. AANBIEDINGTot en met 30 april 2011 kun je je all-in ticket kopen voor €101 in plaats van €130!Ga naar www.xnoizzflevofestival.nl en koop dit voordelige ticket onder vermelding van je sponsornummer.* *per sponsornummer kun je maximaal 1 ticket met

€29 korting kopen.

4 MRT 2 0 1 1

No

02€ 5,95www.cvkoers.nl

De slaven van Nederland

Kerkelijke eenheid: dichterbij dan ooit? • Reportage: licht brengen in de achter-buurten van Beiroet • Christus verandert je (maar hoe werkt dat?) • Help! Mijn kind pubert! • Rick de Gier: ‘Mijn boek is geen christelijke camp’

DRAAI OM:

GRATIS OPVOED-MAGAZINE!

Cees Veerman: ‘Verhagen is niet vies van machtsspelletjes’

Gert-Jan Segers: ‘Brengt de Arabische lente iederéén vrijheid?’

Rob van der Linden: ‘Ik heb de Dan Brown-plot uit mijn roman gevlooid’

Kerkelijke eenheid: dichterbij dan ooit? • Reportage: licht brengen in de achter-buurten van Beiroet • Christus verandert je (maar hoe werkt dat?) • Help! Mijn kind pubert! • Rick de Gier: ‘Mijn boek is geen christelijke camp’

CVK02 2011.indd 1 23-02-11 16:56

Gezinsmoment ‘Ik ben gelukkig’ Maart 2011 NR2 b 4,95

Bewust christelijk opvoeden

Aan de

kwestie van lef!kwestie van lef!Creativiteit

‘Onzekerheid ouders niet nodig’

Praktijk:Naar de tandarts

Puber&ouder‘Mijn vader is te streng over uitgaan’

Hoogleraar Peter Nikken over mediaopvoeding:

AdH_02.indd 1 23-02-11 16:56

X[ist] in Christ • 26 februari 2011 • [Jaargang 25] • [Nummer] 4

Voor

en

door

jon

gere

n

Willemien scheidde na 'flitshuwelijk' van 6 jaar |De Provinciale Statenverkiezingen: BORING?! |Skiën op één been | Christiaan wil stofzuiger worden | 'Ik ben eigen baas' | Interview: Leeland | NIEUW: De koksmuts + Meant 2B Free + kerkgeschiedenisSTRIP

Nu veeldikker!

Ja, ik wil! Maar nu nog even

niet

XiC_04.indd 1 16-02-11 16:22

PROEFABONNEMENT

X[IST] IN CHRIST X[ist[ in Christ is een christelijk opinieblad voor en door jongeren. Het magazine geeft informatie over media, politiek, seks en relaties, muziek, geloof en nog veel meer.

AANBIEDING2 edities voor € 7,50 (in plaats van € 9)Sluit een abonnement af opwww.xistinchrist.nl/compassion

N.b. Alle kortingen gelden 1 keer per

sponsornummer.

AANBIEDINGEN VOOR SPONSORS

PIENTERE PUZZELS & SPELLENPientere Puzzels & Spellen is een webshop voor breinbrekers en denkspellen. De webshop biedt een ruim aanbod van denk- en leerspellen van onder andere SmartGames, Thinkfun, Tantrix en loco.

Maar ook allerlei houten breinbrekers en bijzondere puzzels, zoals Japanse puzzelkistjes en de optische puzzels van Svetnashki. Compassion sponsors ontvangen bij hun bestelling 10% korting op hun aankoop. www.pienterepuzzels.nl

Page 28: Compassion Magazine - april 2011

BIDDEN SCHRIJVEN GEVEN BEZOEKEN

EEn klEin gEbaar MET GROTE INVLOED

De impact van een familiegift

oila (6) uit Guatemala was een verlegen meisje dat niet goed zonder haar moeder

durfde te zijn. Op een dag mocht ze met twee projectmedewerkers mee naar de

stad. De kleine Zoila keek haar ogen uit, want ze was nog nooit buiten haar dorp

geweest. Het werd nog mooier toen ze speelgoed uit mocht kiezen en de rest van de dag in

een pretparkje kon spelen. Dit alles was mogelijk doordat haar sponsor een familiegift had

gegeven. Momenten als deze dragen bij aan een gezonder zelfbeeld van kinderen. Ook op

Zoila had het een positieve effect op haar zelfverzekerdheid.

Als sponsor kun je naast uw maandelijkse bijdrage losse giften geven. Deze giften kunnen een grote impact hebben op het leven van je sponsorkind, zijn of haar familie en de gemeenschap. Familie Van Amerongen gaf onlangs een gift van 200 euro aan hun sponsorkind in India. “Toen ik de brief en foto’s van Chandru kreeg, stroomde mijn hart over van blijdschap, vreugde en emotie”, vertelt Willem van Amerongen. “Chandru

woonde al een tijd in een huis dat op instorten stond. Onze gift kwam precies op tijd! Op de foto zie ik hem zoals ik hem nog nooit heb gezien... De gulle lach die hij me op deze foto laat zien zegt meer, nog veel meer dan de woorden in zijn brief: hij is trots op hun nieuwe

huis. Ze hadden een klein hutje, bestaande uit één kamer, waar ze alles deden: koken, wassen, slapen, wonen. Soms sliepen ze op een nat bed, omdat

“Het feit dat de kinderen

iets extra’s van hun

sponsor krijgen, maakt dat

zij zich geliefd voelen.”

Bij Zoila in huis staat de

enige handmolen uit het

dorp.

28

Page 29: Compassion Magazine - april 2011

BIDDEN SCHRIJVEN GEVEN BEZOEKEN

EEn klEin gEbaar MET GROTE INVLOED

Compassion-project werd opgenomen. Helaas bleef zijn vader nog steeds in het drugscircuit werken, om voor zijn gezin eten op tafel te krijgen. Sumonto’s sponsor besloot een familiegift te geven, waarmee projectmedewerkers en het gezin zes koeien kochten. Dit zorgde voor een doorbraak in het gezinsleven. In plaats van marihuana kon Sumonto’s vader nu melk gaan verkopen. “We zijn dankbaar dat mijn man uit deze duistere wereld kon komen. Door melk te verkopen krijgen we nu genoeg inkomsten. Sumonto leert veel in het Compassion-project, ook over het onderscheid tussen goed en fout. Gelukkig is zijn vader nu een goed voorbeeld voor

hem”, vertelt Sumonto’s moeder.

TORTILLA’S BINNEN HANDBEREIKNog even terug naar Zoila. Een tijd na haar dagje pretpark ontving zij weer een gift. Ditmaal werd de gift besteed aan een handmolen. Graan en graantortilla’s zijn de belangrijkste

voeding voor de Guatemalaanse bevolking. Door de armoede had de gemeenschap geen gemeenschappelijke molen om tortilladeeg mee te kunnen maken. Van Zoila’s gift werd een handmolen gekocht: de enige in de gemeenschap. “Minstens twee keer per dag liep ik een halfuur heen en een halfuur terug naar de molen”, legt Zoila’s moeder uit. “Maar nu hoeft dat niet meer, ik gebruik mijn handmolen elke dag!” De hele familie profiteert hiervan. Ze hoeven geen grote afstanden af te leggen en niet meer te betalen voor de gemeenschappelijke molen. De hoogte van familiegiften is niet het meest cruciale. Het feit dat de kinderen iets extra krijgen van hun sponsor maakt dat zij zich geliefd voelen. Familiegiften kunnen zo groot zijn als een nieuw huis, of zo leuk als nieuw speelgoed.

het dak lekt. Nu hebben ze een tweekamerwoning van steen: hoe geweldig is dat? Ze hebben het huis samen met mensen uit de buurt gebouwd. Deze gift zorgde indirect dus ook voor werkvoorziening.”

BIDDEN VOOR EEN FIETSFamiliegiften worden volledig besteed aan de familie van je sponsorkind. Om er zeker van te zijn dat het geld goed gebruikt wordt, besteden projectmedewerkers in overleg met het gezin de gift. Wat ze ervan kopen verschilt per situatie. De tienjarige Elder uit Honduras schreef zijn sponsor: “Er is iets bijzonders gebeurd. laatst vroeg ik mijn vader om een fiets. Maar mijn vader zei dat we daar geen geld voor hadden en dat ik er maar voor moest bidden. Een paar dagen later kreeg ik een gift van mijn sponsor en gaven de projectmedewerkers mij een fiets! Ik kon mijn ogen niet geloven!” Sponsor Annemiek Bos: “Vrienden van mij bezochten mijn sponsorkind op de Filipijnen. Zij vertelden dat het gezin eten kookte onder een tentzeil naast het huis. Ik heb besloten een familiegift over te maken voor een keukentje. Nu is er een extra deel aan het huis gebouwd, waarin een keukentje met wasbak zit. Ik kreeg foto’s van de keuken en een brief waarin het gezin mij vertelde hoe blij ze ermee zijn.”

GERED UIT HET DRUGSCIRCUITVaak profiteert de hele familie van een familiegift. Door een gift aan het gezin van Sumonto in India werd zijn vader letterlijk gered uit een gevaarlijke situatie. Door een ernstig ongeluk kon de vader van Sumonto niet meer lang staan of lopen. Hij raakte werkloos. Hij besloot marihuana te verkopen om zijn gezin te kunnen onderhouden. Gelukkig kwam er verandering in de situatie toen Sumonto in het

GEEF EEN FAMILIEGIFTJe kunt maximaal twee keer per jaar een familiegift geven. Het bedrag mag jaarlijks tussen de € 25 en € 800 bedragen. Familiegiften worden voor 100 procent besteed aan de verbetering van de leefomstandigheden van je sponsorkind. Dit gebeurt altijd in overleg met de plaatselijke projectmedewerkers. Je ontvangt altijd een brief en vaak een foto, zodat je kunt zien waarvoor uw gift is gebruikt. Vermeld bij overschrijvingen op gironummer 3232 duidelijk ‘familiegift’, je sponsornummer én het identiteitsnummer van je sponsorkind.

Meer informatie vind je op www.compassion.nl bij ‘sponsor services’ en ‘geven’.

TEKST: Anouschka van der Schee, Karen AnczuetaFOTO’S: Compassion

Chandru kon een heel nieuw

huis bouwen.

Sunonto en zijn vader

verkopen nu de melk van hun

eigen koeien.

“Door de zes koeien kwam mijn man uit het drugscircuit.”

29

Page 30: Compassion Magazine - april 2011

NIEUWS HIER

COMPASSION IN EO METTERDAADEO METTERDAAD BESTEEDT IN APRIl VIA VIER UITZENDINGEN AANDACHT AAN HET CHIlD SURVIVAl PROGRAM VAN COMPASSION IN BOlIVIA.

Het team van EO Metterdaad reisde af naar Bolivia, samen met directeur van Compassion Nederland Jolanda Omvlee. Drie Boliviaanse moeders vertelden voor de camera hun verhaal. Door het Child Survival Program krijgen hun baby’s voeding en medische zorg en ontvangen de moeders verloskundige hulp, een opvoedcursus en geestelijke en sociale steun. Kijk voor de uitzenddata en meer informatie op www.eo.nl/metterdaad

KINDEREN WANEN ZICH INAFRIKAANSE SFEERDjembé spelen met de Afrikaanse Anthony Njoroge, luisteren naar zijn verhaal en een tekening maken voor een Keniaas kind. Ruim zeventig kinderen tussen de acht en twaalf jaar kwamen in de kerstvakantie naar de Afrikaanse kidsmiddag op het Compassion-kantoor in Apeldoorn.

“Eten jullie in Kenia echt alleen maar rijst?” en “Hoelang is het rijden naar Kenia?” De kinderen vroegen de 27-jarige Anthony Njoroge, die opgroeide in een van de grootste sloppenwijken van Kenia, het hemd van het lijf. Door Compassion kon Anthony studeren en werkt hij nu bij de Central Bank of Kenia. Samen met de kinderen maakte Anthony muziek, leerde hen een liedje en deed Afrikaanse spelletjes. Ook maakten de kinderen mooie tekeningen die Anthony kon geven aan de kinderen op een van de Compassion-projecten in Kenia.

KAMPEER-WINKEL ZORGT VOOR SCHOON WATERKampeerwinkel De Vrijbuiter en Compassion gaan op 21 plaatsen in Tanzania waterputten of regeninstallaties installeren. Door de watervoorzieningen krijgen 4600 kinderen en hun families toegang tot schoon drinkwater.

Dagelijks overlijden er in Tanzania vijfduizend kinderen doordat ze vervuild water drinken. 65 Procent van de bevolking heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Om een deel van de nood op te lossen, werkt De Vrijbuiter mee aan dit project. Naast schoon drinkwater krijgen de kinderen en ouders ook les over hygiëne.

Meer nieuws vindt je op onze website: wwww.compassion.nl

CampS4kidS en CompaSSion delen PASSIE VOOR KINDEREN EN JEZUSKinderkampen waar kinderen over Jezus horen en meer leren over Compassion. Sinds 1 maart kan dit door een samenwerking tussen Camps4Kids en Compassion.

Peter Madern, oprichter van Camps4Kids: “Onze grote passie ligt bij kinderen en bij Jezus.” Dat is precies wat de organisatie voor christelijke kinderkampen en Compassion samenbindt. Camps4Kids organiseert creatieve, christelijke kinderkampen, variërend van een zomerkamp tot een kamp dat in het teken staat van muziek. Op alle kampen komt er nu ook een speciale Compassionnight. Kijk voor meer informatie over Camps4Kids op www.camps4kids.nl

30

Page 31: Compassion Magazine - april 2011

MICHIElDOETJES Michiel DoetjesVandaag @ church foto’s en filmpje uit Haïti laten zien van @compassion_nl, goed om op die manier terug te koppelen! #indrukwekkend

SIMONHUlSHOFF Simon HulshoffErrrrug blij met @82Belinda die met haar jeugdclub geld heeft ingezameld voor @Compassion_Nl Go go go, give hope, love and future!

EVEEDE Elwin van Eede15 maart ga ik samen met Jurrien van @Compassion_Nl een presentatie geven over armoede en gerechtigheid bij 2 catechesegroepen. #fb

GOOFYDEEJAY Yvonne logger@Compassion_Nl gisteren een brief gekregen van mijn sponsorkind Sitera, leuk!

JOMVlEE Jolanda OmvleeVandaag brief gekomen van ons sponsorkind. Hij tekent een regenboog. laat dit nu net heel veel betekenis voor mij hebben. #bemoediging

MET DE HELE KLAS ARME KINDEREN HELPENDe Rehobothschool in Huizen ondersteunt een twaalfjarig jongetje uit India. Onlangs voerden de 300 leerlingen actie om een extra financiële bijdrage aan Compassion te kunnen leveren. Zo gingen er kinderen bij bekenden langs de deur met zelfgebakken cakejes om die te verkopen, was er een lege flessenactie en deden de kinderen klusjes. In een week tijd haalden de kinderen 1200 euro op. Advocates Gerbert en linda Kooij kwamen in die week langs op school om over Compassion te vertellen.

Linda Kooij: “vooral de tegenstellingen tussen ons leven hier en dat van de kinderen daar, raakte de leerlingen. ik vertelde hen over een jongetje in kenia dat goed kan leren. hij leeft in een sloppenwijk en kan zich daar niet goed op zijn huiswerk concentreren. de mannen daar drinken veel alcohol en er zijn ’s middags vaak relletjes. dus wat doet deze jongen? hij staat ’s morgens om 3.00 uur op om zijn huiswerk te doen. dan is het lekker stil overal. hij weet dat hij goed zijn best moet doen op school om een diploma te halen zodat hij later werk kan vinden. de kinderen van de rehobothschool waren erg onder de indruk van dit verhaal.”

NIEUWE AMBASSADRICE: REBECCA STEENBERGEN“Compassion is transparant. Daarnaast vind ik het ontzettend belangrijk dat de kinderen niet alleen geholpen worden met onderwijs of voedsel. Juist de integrale werkwijze is zó belangrijk! Een kind dat zich geestelijk goed ontwikkelt, heeft een toekomst!”Rebecca (25) is gospelzangeres. Haar carrière kwam in een stroomversnelling terecht, toen ze werd gevraagd als zangleidster bij jeugdkerk Fellowship in Emmeloord.Onlangs verscheen haar eerste album World unknown. Het is een divers album, met verschillende stijlen, maar daarnaast ook Engels- én Nederlandstalige nummers. Rebecca heeft een duidelijke boodschap: ‘Het Christen–zijn handen en voeten geven’. Daarnaast bieden haar nummers een stukje troost en herkenbaarheid. Voortgekomen uit eigen ervaringen. Meer informatie: www.rebeccamusic.nl

BEDANKT VOOR JEKERSTKAART!Afgelopen Kerst ontvingen 16.484 Compassion-kinderen een kerstkaart van hun Nederlandse sponsor. Sponsors konden hun kaart zowel online (inclusief foto) als per post versturen. Ruim 62 procent van de kinderen met een Nederlandse sponsor ontving een kerstgroet. Daarvan werden er 10.663 online verstuurd. In totaal werd er bijna € 290.000 aan het Kerstfonds gedoneerd, van waaruit alle Compassion-kinderen een kerstcadeau ontvingen. Bijna alle kerstkaarten en –giften zijn door vrijwilligers verwerkt. Het online versturen van kaarten is voor Compassion goedkoper en vergt minder werk bij de verwerking. Hartelijk bedankt voor het versturen van de kerstkaart!

Tweets

Tweets over @Compassion_Nl

NIEUWS HIER

31

Page 32: Compassion Magazine - april 2011

JAARVERSLAG 09/10

TEKST: Petra Gulink - Kraima, Martijn MoensFOTO’S: McKlin

Petra Gulink - Kraima is manager Ministry Servicesen verantwoordelijk voor Finance & control en de personeelsadministratie bij Compassion Nederland

7 vragen over de financiële integriteit van

Compassion

In november presenteerde

Compassion het Jaarverslag

2009-2010. Om de toegankelijkheid

van het verslag te verhogen, is

ervoor gekozen het verslag op te

splitsen in een jaarmagazine en een

jaarverslag. In het jaarmagazine

vertelt het Management Team

van Compassion wat er in het

afgelopen jaar is gebeurd. In het

jaarverslaggedeelte vind je een

financieel en bestuurlijk verslag van

het jaar 2009-2010.

JAARVERSLAGJe kunt het jaarverslag downloaden van onze website. Wil je een exemplaar per post ontvangen? Mail dan naar [email protected] of bel naar 055-5994422

32

Page 33: Compassion Magazine - april 2011

7 vragen

We zijn God en onze sponsors dankbaar voor de groei van 25,0% aan inkomsten in het afgelopen jaar. Ondanks de economische tendens heeft Compassion in het afgelopen jaar weer meer kunnen betekenen voor kinderen in armoede dan in de jaren ervoor. Voor een organisatie als Compassion zijn integriteit, betrouwbaarheid en transparantie cruciale begrippen. Daarom stellen we zeven vragen aan Petra Gulink-Kraima. Zij is manager Ministry Services, de afdeling die verantwoordelijk is voor financiën, informatie- en communicatie technologie, personeel en organisatie, projectmanagement en facilitaire dienstverlening.

1. wAAROM STREEFT COMPASSION NAAR INTEGRITEIT EN BETROUwBAARHEID?“We beseffen dat onze inkomsten voor honderd procent uit giften bestaan. We vinden het belangrijk en zien het als onze plicht om onze sponsors transparante informatie te geven over wat er met hun geld gebeurt. Ons doel is om zoveel mogelijk van deze giften te bestemmen voor de moeders, kinderen en studenten. Elk jaar streven we ernaar om een steeds groter deel van de donaties te gebruiken voor het doel waarvoor we werken.”

2. HOE GEEFT COMPASSION TRANSPARANTIE?“Sinds drie jaar doet Compassion mee aan de transparantprijs, een initiatief van onder meer ons accountantskantoor PWC. Zo proberen we met onze jaarcijfers een professionaliseringslag te maken van de kwaliteit en de transparantie van de maatschappelijke verantwoording door de charitatieve sector. Dit doen we door ‘best practice sharing’ na te streven. Een voorbeeld daarvan is dat we in ons jaarverslag ook melding maken van minder succesvolle acties en plannen.”

3. wAAROM HEEFT COMPASSION HET CBF-KEURMERK EN wAT BETEKENT DAT VOOR MIj?“Een organisatie krijgt niet zomaar een CBF-keurmerk. Hiervoor moet de organisatie voldoen aan een aantal criteria. De beoordelingen van het CBF hebben betrekking op de volgende vijf terreinen: bestuur, beleid, fondsenwerving, besteding van middelen en verslaglegging en verantwoording. Compassion heeft het CBF-keurmerk omdat we het belangrijk vinden dat onze organisatie op alle terreinen voldoet aan de gestelde eisen en we hier ook scherp op willen blijven. Het keurmerk betekent voor mij betrouwbaarheid, richtlijnen en transparantie. Onze kerncijfers staan gepubliceerd op de website van het CBF en zijn zo voor iedereen toegankelijk.”

4. HOE STAAT HET MET DE INTEGRITEIT EN BETROUwBAARHEID VAN COMPASSION INTERNATIONAAL?“Ook internationaal is integriteit een speerpunt voor Compassion. Compassion International ontving in 2010 voor het negende achtereenvolgende jaar de viersterrennotering van ‘Charity Navigator’. Trent Stamp, directeur van Charity Navigator, zei daarover: “Slechts één procent van de organisaties die wij

beoordelen heeft zoveel jaren achter elkaar de maximale viersterrennotering ontvangen. Deze uitzonderlijke beoordeling geeft aan dat Compassion het vertrouwen van het grote publiek waard is.” Eerder heeft Compassion uitzonderlijke beoordelingen gehad van organisaties als ‘The American Institute of Philantrophy’. Compassion International heeft daarnaast mede aan de basis gestaan van ‘The Evangelical Council for Financial Accountability’.”

5. HOE wORDT HET wERK VAN COMPASSION IN ONTwIKKELINGSLANDEN GECONTROLEERD?“Compassion heeft in al haar veldlanden een kantoor, dat door plaatselijke medewerkers draaiend wordt gehouden. Alle projecten zijn gevestigd bij lokale kerken en moeten maandelijks verantwoording afleggen van hun uitgaven en deze rapportage maandelijks aan het kantoor in hun land sturen. Daar worden ze gecontroleerd en vervolgens verstuurd naar het hoofdkantoor van Compassion in de Verenigde Staten. Compassion International controleert deze rapportages op juistheid en verzorgt steekproefsgewijs audits op de projecten zelf. Elk project wordt eens in de zoveel tijd geauditeerd. Zo’n audit bestaat niet alleen uit financiële controle en verantwoording, maar ook of het project voldoet aan dat waar Compassion voor staat.”

6. wAAR KAN IK MEER LEZEN OVER DE FINANCIëLE SITUATIE EN VERANTwOORDING VAN COMPASSION?“In ons jaarmagazine en -verslag geven we een uitgebreid beeld van de financiële situatie en verantwoording van de inkomsten en uitgaven. U kunt dit jaarverslag aanvragen en ook downloaden op onze website. Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.”

7. ER wORDT VEEL GESPROKEN OVER DE SALARISSEN VAN DIRECTIES EN MEDEwERKERS VAN GOEDE DOELEN. HOE ZIT DAT BIj COMPASSION?“In 2009 heeft Compassion een benchmark laten uitvoeren op de salarissen van onze medewerkers. In deze benchmark is gekeken naar een vijftal andere goededoelenorganisaties en hebben we kunnen constateren dat Compassion voor wat betreft de hoogte van de salarissen zeker niet aan de bovengrens van de markt zit. Daarnaast hebben wij in onze statuten vastgelegd dat het bestuur geen beloning ontvangt en willen we transparant zijn in onze salarissen. In ons jaarverslag kun je onder meer de beloning van onze directeur vinden.

33

Page 34: Compassion Magazine - april 2011

NIEUWS DAAR

600 TanzaniaanseKINDEREN OP TALENTENTOUR

Zeshonderd Tanzaniaanse sponsorkinderen

ontmoetten elkaar op een landelijk kinder- en

jongerenfestival. Ze namen daar deel aan sport-

en kunstwedstrijden.

De kinderen, van drie tot en met achttien jaar, hadden eerdere wedstrijden op lokaal en regionaal niveau gewonnen en waren zo gekwalificeerd voor het nationale kampioenschap. Ze streden op titels op het gebied van atletiek, voetbal, speerwerpen, zang, schilderen en debatteren.

Het doel van de competitie was om kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven de talenten die ze van God hebben gekregen te laten zien. Dit konden ze doen in een veilige omgeving waar ze tegen elkaar

PROJECT MET BLINDE KINDERENIn Burkina Faso is onlangs een Compasion-project met blinde kinderen geopend. Het leven in Burkina Faso is voor heel veel kinderen en gezinnen al erg zwaar, maar voor blinde kinderen is het nog moeilijker. Veel kinderen in dit project zijn door hun ouders in de steek gelaten, omdat ze als vervloekt worden beschouwd. De kinderen zijn opgenomen in de kostschool van het project, waar ze via brailleschrift in het Morré (hun taal) leskrijgen. Braille is in deze taal in Burkina Faso bijna niet voorhanden. Daarom heeft de projectdirecteur het Nieuwe Testament zelf vertaald. 31 Kinderen zijn via Compassion geregistreerd en 72 volwassen blinden worden via andere wegen geholpen.

FILIPIJNSE EMILDA GEKWALIFICEERD VOOR SPECIAL OLYMPICS

Emilda Soriano uit de Filipijnen is gekwalificeerd voor de Special Olympics van 2011 in Griekenland. Bij de Special Olympics in de Filipijnen won zij een gouden, twee zilveren en een bronzen medaille.

De Special Olympics werden gehouden in Pangasinan, in het noorden van de Filipijnen, mijlenver van haar huis in Iloilo. Op de dag van de wedstrijd had Emilda hoge koorts. Desondanks won ze de 100 meter. Tot op het laatste moment was het de vraag of Emilda

kon meedoen aan de nationale kampioenschappen, omdat haar ouders de benodigde psychologische en medische testen, schoenen en een uniform niet konden betalen. Dankzij het Salem Student Center kon ze toch gaan.

Als tweejarige raakte Emilda als gevolg van hoge koorts zes dagen buiten bewustzijn. Daarvan is ze nooit helemaal hersteld: ze kan geen letters en cijfers herkennen, niet zingen, dansen, bijbelverzen onthouden, of lang achter elkaar praten. Maar ze kan goed hardlopen. Ze is zelfs een van de bekendste leerlingen van Integrated School for Exceptional Children in Iloilo City.

Meer nieuws vind je op onze website: wwww.compassion.nl

speelden en in contact kwamen met andere kinderen. Dergelijke evenementen leiden ertoe dat de kinderen hun talenten verder ontwikkelen, zodat ze misschien in de toekomst hun sport- en kunsttalent kunnen gebruiken om economisch zelfstandig te worden.

De 17-jarige Ebenezer Christopher Masawe is de keeper van zijn voetbalteam. Hij is erg blij met het kampioenschap: “De wedstrijden zijn erg leuk. Het helpt ons zelfvertrouwen op te bouwen en te zien wat we kunnen bereiken. Ik vind het echt te gek om te voetballen.”

34

Page 35: Compassion Magazine - april 2011

VOORMALIG SPONSORKIND IN OEGANDEES PARLEMENT GEKOZENVoormalig sponsorkind- en studente van het leadershop Development Program is in het parlement van Oeganda gekozen. Maraget Makoha deed als kandidaat mee aan de recente verkiezingen en werd verkozen tot vrouwelijk lid van het parlement voor het Namayingo District. Ze is gekozen als senator en vertegenwoordigt haar volledige geboortedistrict.

Voorafgaand aan haar verkiezing voltooide Margret haar universitaire studie en het leadership Development Program, en besloot terug te gaan naar haar gemeenschap om daar als maatschappelijk werker een verschil uit te maken. Daarna werd ze projectdirecteur van een Compassion-project in dat gebied.

Kinderen schrijven vaak leuke, schattige en grappige dingen in hun brieven. Een paar letterlijke uitspraken uit brieven:

“Leuk dat je een hond hebt. Smaken honden lekker?”lorna

“Mijn moeder is zwanger, maar we hebben een probleem. Mijn broertje bidt voor een jongetje en ik voor een meisje. Wat zal het nu worden?”Aleena

“Ik heb het WK-voetbal in Zuid-Afrika op televisie gezien. Je schreef dat je man goed kan voetballen, volgens mij heb ik hem zien spelen!”Fernando

“Ik wist niet dat je wiskundeles geeft; ik heb een vraag: ‘Houd je van ijs?’”Sheyla

“Ik denk dat ik het nog niet zo slecht heb, dankzij God. En ik denk dat jij het ook niet zo slecht hebt.”lindia

“Bid alsjeblieft voor mijn moeder voor meer kracht en energie, zodat ze haar stinkende vis kan verkopen.”Agus “Bedankt dat je mij als dochter hebt gekozen.”Farida

NIEUWS DAAR

CONGRESLID VOOR EEN DAG158 Kinderen uit een Compassion-project in Guatemala mochten een dag naar een landelijk congres over burgerschap en het maken van wetten. lourdes, een sponsorkind via Compassion, werd uitgekozen om op deze dag congreslid te zijn, omdat ze bovengemiddelde schoolprestaties en een groot communicatietalent heeft.

Als congreslid diende lourdes een voorstel in om het verbranden van afval te verbieden. “Door afval te verbranden proberen mensen de kosten voor afvaldiensten te vermijden. Maar het verbranden zorgt voor luchtvervuiling.” lourdes heeft grote toekomstdromen. Ze wil graag een tweetalige secretaresse en maatschappelijk worden om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.

STERREN DANSEN OP HET IjSValeri Bure en Katia Gordeeva hebben de Canadese kunstschaats-wedstrijd gewonnen. Hiermee wonnen zij honderdduizend dollar voor een goed doel naar eigen keuze. De schaatspartners besloten het geld aan Compassion te geven. Met dit bedrag kon een volledig Child Survival Programma op de Dominicaanse Republiek worden opgezet.

Wat kindErEn ZEGGEN…

35

Page 36: Compassion Magazine - april 2011

WERELDWIJZER

BOEKEN

UNSHAKENRising from the ruins of Haiti’s Hotel MontanaDan Woolley en Jennifer Schuchmann

“Ik ging naar Haïti om

kinderen van armoede

te bevrijden. Hoe kon ik weten

dat ik zelf bevrijd moest

worden?”

Niemand, zelfs zijn vrouw niet, wist waar Compassion-medewerker Dan Woolley verbleef toen de aardbeving in Haïti plaatsvond. Vlak nadat hij de lobby van Hotel Montana binnen was gelopen, zag hij hoe de muren om hem heen instortten en de zes verdiepingen boven hem naar beneden kwamen.Woolley zat daarna 65 uur opgesloten in een liftschacht, met een gebroken voet, een open wond aan zijn been en een hoofdwond. In die eenzame uren

Vrijheid voor Linh Gary A. Haugen en Gregg Hunter

Er is een dorpje in Cambodja dat wereldwijd berucht is - en populair bij pedofiele sekstoeristen: Svay Pak. De politie weet ervan, maar door corruptie en apathie worden de daders niet vervolgd en de slachtoffers niet beschermd. Het gaat om meisjes van tien, of

zelfs vijf jaar. Meisjes zoals linh. Als International Justice Mission hiervan hoort, besluiten ze een reddingsoperatie op te zetten. Dit boek vertelt dat verhaal.

Vrijheid voor linh is een aangrijpend boek over het opkomen voor de rechten van de armen. Aan de hand van een bevrijdingsactie legt Gary Haugen uit waarom het zo hard nodig is dat we opkomen voor mensen in slavernij. Dat dit geen gemakkelijke operatie is, blijkt uit de vele situaties waarin politie en overheden niet meewerken aan acties, en ze soms zelfs dwarsbomen. Het laat ook zien dat alleen het bevrijden van mensen niet genoeg is - de schuldigen moeten worden berecht en gestraft. Maar bovenal laat het zien dat God van ons vraagt om iets te doen aan de hel waarin zoveel mensen leven en dat Hij dat werk zegent.

Meer informatie over IJM is te vinden op www.ijmnl.orgNUR 707 | ISBN 978 90 33819 47 6Uitgever: Ark Media

When helping hurtsHow to alleviate poverty without hurting the poorSteve Corbett & Brian Fikkert

Er gaat veel mis in ontwikkelingswerk en hulp aan de armen. Goedbedoelde initiatieven blijken soms meer schade aan te richten dan goed te doen, aan zowel hen die hulp brengen als hen die het ontvangen. Culturele verschillen en andere oorzaken zorgen voor miscommunicaties en soms erger. Hierdoor wordt veel energie, geld en tijd onnodig verspild. Daarom is het van cruciaal belang om principes van effectief ontwikkelingswerk te hanteren. Het boek When Helping Hurts gaat over blunders in hulpverlening, maar is vooral ook een leidraad voor effectief ontwikkelingswerk.

Het boek zet goed uiteen wat armoede is en hoe wreed de gevolgen ervan voor hen die eronder gebukt gaan. Vervolgens behandelen de schrijvers Corbett en Fikkert een aantal principes en strategieën voor effectieve hulp.

Voor meer informatie: www.whenhelpinghurts.orgWhen Helping Hurts (Engelstalig)Moody Publishers | ISBN: 0802457053

van opsluiting kende hij momenten van wanhoop, uitdroging en boosheid op God. Hij wist niet of hij zijn vrouw en kinderen ooit nog zou zien. Tegelijkertijd draaide het zijn leven om. Onder de brokstukken van het ingestortte hotel kon hij niet anders dan nadenken over zijn leven.

In Unshaken vertelt Woolley zijn verhaal en staan foto’s die hij tijdens zijn opsluiting maakte, afscheidsbrieven voor zijn familie en reflecties van zijn vrouw die vreesde voor zijn leven. Woolley’s verhaal over geestelijke vernieuwing, de kracht van geloof en zijn visie op armoede die hij door zijn werk voor Compassion heeft gevormd, zijn meer dan inspirerend.

Unshaken (Engelstalig)ZondervanISBN 978-0-310-33097-4

36

Page 37: Compassion Magazine - april 2011

37

WERELDWIJZER

De smaak van... Mexicaanse Enchilada’sIngrediënten voor 4 personen2 rode pepers, 1 eetlepel olie, 1 ui, 2 teentjes knoflook, 250 ml kippen-bouillon, 250 ml tomatensaus, 3 enkele kipfilets, 8 tortilla′s, geraspte kaas

Hulpmiddelen Ovenschaal

VoorbereidingRooster de pepers in de oven of boven het gas totdat het vel zwartgeblakerd is. laat de pepers in een plastic zakje afkoelen, zodat het vel loslaat. Grill de kipfilets.Pel de pepers, verwijder de zaadjes en snijd ze fijn. Snipper de ui.

BereidingswijzeFruit de ui in de olie. Voeg de knoflook en de pepers toe en fruit deze even mee. Doe de bouillon en de gezeefde tomaten erbij en laat de saus 15 minuten zachtjes pruttelen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Haal het vlees van de kipfilets los. Verwarm de tortilla′s even in de magnetron. Schenk een beetje van de saus op de bodem van de ovenschaal. Verdeel de kip over de tortilla’s en vouw ze dicht. leg de enchiladas in de ovenschaal, schenk de saus erover en bestrooi met geraspte kaas. Bak de enchiladas ongeveer 20 minuten in de oven tot ze door en door warm zijn en de kaas is gesmolten.

Serveertipslekker met een Mexicaanse salade met kaas, kidneybonen en maïs.

InSalvation Passionate Worship

Ik kan me nog goed herinneren hoe ik jaren geleden een afspraak had met Jafeth Bekx. Ik kende hem niet, noch zijn bandje ‘InSalvation’. Maar hij wilde graag praten, dus maakten we een afspraak. Al snel ontstond er tussen InSalvation en Compassion een hechte band.

We gingen met elkaar op tour. De eerste avond speelde de band voor een honderdtal mensen en na vijf minuten knalde de stroom eruit. Jafeth deed met ‘vreze en beven’ een oproep en diezelfde avond besloten tien mensen een kind te gaan ondersteunen.

Na ruim vier jaar InSalvation is er nu dan hun eerste album ‘Passionate Worship’, met vijf eigen liedjes en vier covers, waaronder de verrassende herinterpretatie van ‘Oh lord, You’re Beautiful’ van Keith Green. De band is onder leiding van Compassion-ambassadeur Elisa Krijgsman de studio ingegaan en het resultaat is echt om trots op te zijn. Hun moderne aanbiddingsmuziek is vaak lekker stevig, maar bij momenten ook ingetogen en verstild.

‘Passionate Worship’ is een mijlpaal voor de band. “Een kroon op vier jaar band-zijn”, noemt Jafeth het. Bij Compassion zijn we trots op hen en kijken uit naar de nieuwe deuren die ‘Passionate Worship’ voor de band zal openen.

In april verschijnt van ‘Passionate Worship’ een speciale Compassion-editie met de bonus-track ‘We Need To Go’ en een speciale dvd met videomateriaal van Compassion.

TEKST: Jan Willem Vink

UITGAVE: GMI Music / Integrity Music Europe

CD

RECEPT

Page 38: Compassion Magazine - april 2011

COLUMN

De dood is een prikkel om het leven in haar volheid te vieren. Om alles uit elke minuut van ons aardse bestaan te persen!

ijna dertig jaar lang zie ik nog steeds het oprechte gezicht van mijn vriend voor me en voel ik de intense emotie die achter deze woorden schuilging.

Sterker nog, hij was doodserieus.Terwijl ik zelf ouder word en de toekomst zowel gisteren als een vroege herinnering wordt, denk ik nog vaak aan het moment waarop mijn vriend deze woorden sprak. Er schuilt wijsheid in. Natuurlijk is de dood een bekend gegeven, maar velen van ons voelen er hetzelfde bij als Mark Twain – we hopen ergens dat we er niet bij zullen zijn als het zover is!

Dat is één manier om op het onvermijdelijke einde van ons leven te anticiperen. We gaan op een dag toch allemaal dood, dus waarom zouden we er geen grapjes over maken? lijkt mij niets mis mee!

Het andere extreme alternatief is om er zo zwaar over te doen, dat we verward, depressief en lamgeslagen raken door angst. Ik heb zelfs mensen ontmoet die boos zijn op God die volgens hen niet goed genoeg is om in te geloven, maar wel goed genoeg om Hem de schuld van dingen te geven.

De dood is een prikkel om het leven in haar volheid te vieren. Om alles uit elke minuut van ons aardse bestaan te persen! We zijn niet geroepen om gefascineerd te raken over de dood – alhoewel het leven zo

serieus is dat niemand er levend uitkomt! We zijn geroepen om gefascineerd te zijn door het leven.

Maar – en hier gaat het om – een fascinatie met het leven zal ons er onherroepelijk toe brengen toe te geven aan wat we niet graag willen: dat de kwaliteit, de betekenis en het belang van het leven – ons leven – verbonden is aan hoeveel we van onszelf houden, wat we voor anderen doen, en voor welk doel we leven.

Vroeger, toen ik jong was (wat mis ik mijn jonge jaren!), luisterde ik regelmatig naar rockmuziek.Ik luisterde ook naar de Amerikaanse band The Eagles die het interessante lied Hotel California speelden. Dat ging over een plek

die er prachtig, uitnodigend uitzag, maar als je er eenmaal was ingecheckt kon je nooit meer uitchecken, hoe hard je het ook probeerde. Heel vaak checken wij in in het hotel van zelfgerichtheid en zelfverrijking om er later achter te komen dat we er geen verzadiging vinden. Op een gegeven moment betekent het niets meer voor ons. Vaak is het dan te laat om uit te checken.Recentelijk was ik in India waar aan mij opnieuw werd bevestigd dat het leven alleen betekenis heeft als het wordt gedeeld

met anderen. Dat gebeurde door een via Compassion gesponsorde student die kanker heeft en daardoor nog maar één long heeft (de andere moest worden verwijderd). Ze heeft nog steeds een kwaadaardige tumor in haar lichaam.

En toch was het lang geleden dat ik iemand met zo’n levenslust had ontmoet! Ondanks haar ziekte investeert ze haar leven in dat van behoeftige kinderen in Compassion-projecten en is ze druk met vrijwilligerswerk in haar gemeenschap.

Ze is niet gefascineerd door het realistische perspectief van haar dood. Het is het leven dat haar fascineert en ze doet haar best om er alles uit te persen wat erin zit. Dat doet ze op de

enige manier die er echt toe doet: ze geeft haar leven. En natuurlijk is er een sponsor die een deel van zijn of haar leven met deze bijzondere jonge vrouw heeft gedeeld.

Ja, ik heb lang genoeg geleefd om te weten dat het leven het mooist

en meest relevant is wanneer we onze tijd, ons begrip, onze vriendelijkheid, wat geduld en onze middelen aan anderen geven.Er is dus toch een alternatief voor het inchecken in Hotel California. We kunnen inchecken in het leven.

TEKST: Sidney Muisyo

SIDNEy MUISyO is vice-president van Compassion in Afrika en schrijft columns voor het Compassion Magazine.

38

Page 39: Compassion Magazine - april 2011

393939

LAAT AANBIDDING MEER DAN EEN LIED ZIJN

WORD OOK adVOCatE EEN STEM VOOR KINDEREN IN ARMOEDE

DOE JIJ MEE? WORD DAN ADVOCATE.

Compassion voorziet je van materialen waarmee jij het werk van Compassion en de nood van de kinderen onder de aandacht kunt brengen in je netwerk van VRIENDEN, FAMILIE, KERK en tijdens EVENEMENTEN.

HOE wORD IK ADVOCATE?Wil je ook als advocate aan de slag? Ga dan naar www.compassion.nl/advocates/aanmelden of stuur een e-mail naar [email protected].

39

Page 40: Compassion Magazine - april 2011

COMPASSION WERKT WERELDWIJD ONDER MEER DAN 1.200.000 KINDEREN EN RUIM 2.000 STUDENTEN

22

1211

13

8

7

9

3 1614

2 64

21

25

26

19

1

5

10

PARTNERLANDEN

24

1820

23

17

15

ZUID-AMERIKA

1. MEXICOAantal kinderen: 20.078

2. GUATEMALAAantal kinderen: 34.254Aantal lDP studenten: 91

3. EL SALVADORAantal kinderen: 37.423Aantal CSP projecten: 18Aantal lDP studenten: 38

4. HONDURASAantal kinderen: 40.683Aantal lDP studenten: 55

5. NICARAGUAAantal kinderen: 33.266

6. HAITÏAantal kinderen: 66.775Aantal CSP projecten: 41Aantal lDP studenten: 83

7. DOMINICAANSE REPUBLIEKAantal kinderen: 42.320Aantal CSP projecten: 23Aantal lDP studenten: 94

8. COLOMBIAAantal kinderen: 50.223Aantal lDP studenten: 87

9. ECUADORAantal kinderen: 51.963Aantal CSP projecten: 31Aantal lDP studenten: 137

10. PERUAantal kinderen: 49.751Aantal CSP projecten: 35Aantal lDP studenten: 133

11. BRAZILIËAantal kinderen: 30.767Aantal lDP studenten: 71

12. BOLIVIAAantal kinderen: 53.034Aantal CSP projecten: 30Aantal lDP studenten: 95

13. BURKINA FASOAantal kinderen: 22.564

14. GHANAAantal kinderen: 26.095

15. TOGOAantal kinderen: 5.331

16. ETHIOPIËAantal kinderen: 79.385Aantal CSP projecten: 26Aantal lDP studenten: 192

17. UGANDAAantal kinderen: 72.248Aantal CSP projecten: 41Aantal lDP studenten: 338

18. RWANDAAantal kinderen: 52.738Aantal CSP projecten: 8Aantal lDP studenten: 84

19. KENIAAantal kinderen: 75.999Aantal CSP projecten: 45Aantal lDP studenten: 244

20. TANZANIAAantal kinderen: 63.552Aantal CSP projecten: 21

21. INDIAAantal kinderen: 113.479Aantal CSP projecten: 51Aantal lDP studenten: 187

22. BANGLADESHAantal kinderen: 16.511Aantal CSP projecten: 8

23. THAILANDAantal kinderen: 33.630Aantal CSP projecten: 15Aantal lDP studenten: 65

24. FILIPIJNENAantal kinderen: 54.769Aantal CSP projecten: 32Aantal lDP studenten: 137

25. INDONESIËAantal kinderen: 77.973Aantal CSP projecten: 31 Aantal lDP studenten: 131

26. SRI LANKA Aantal CSP projecten: 16

AFRIKA AZIË

AustraliëCompassion AustraliaCanadaCompassion CanadaDuitslandCompassion Deutschland

FrankrijkS.E.l. FranceGroot-BrittanniëCompassion UKItaliëCompassion Italia

NederlandCompassion NederlandNieuw-ZeelandTEAR Fund New ZealandSpanjeCompassion españa

Verenigde StatenCompassion InternationalZuid-KoreaCompassion KoreaZwitserlandCompassion Suisse