Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats...

of 20 /20
VISWEDSTRIJD VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP 24 mei ~ SUPERBOEKENVERKOOP IN DE BIB 24 en 25 mei ~ SPORTAVOND MET SPORTCAFE: huldiging van de kampioenen 2007-2008 en sportfiguur en sportclub van het jaar 30 mei – 19u30 ~ WERELDDAG ZONDER TABAK 31mei ~ ER ZIT MUZIEK IN… DE BOORDEN VAN DE RUPEL 1 juni – Lokaal van de Koninklijke Nielse Rupelsneppen – Legastraat Bezoek regelmatig onze website www.niel.be GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD NUMMER 3 - MEI - JUNI 2008 GTI-team : gratis groene nummer 0800-99929: bij kleine hinderlijke en/of gevaarlijke situaties op het openbaar domein of in openbare gemeentelijke gebouwen.

Embed Size (px)

Transcript of Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats...

Page 1: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

VISWEDSTRIJD VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP 24 mei~

SUPERBOEKENVERKOOP IN DE BIB 24 en 25 mei

~SPORTAVOND MET SPORTCAFE: huldiging van de kampioenen 2007-2008en sportfiguur en sportclub van het jaar

30 mei – 19u30~

WERELDDAG ZONDER TABAK31mei~

ER ZIT MUZIEK IN… DE BOORDEN VAN DE RUPEL1 juni – Lokaal van de Koninklijke Nielse Rupelsneppen – Legastraat

Bezoek regelmatig onze websitewww.niel.be

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD NUMMER 3 - MEI - JUNI 2008

GTI-team : gratis groene nummer 0800-99929: bij kleine hinderlijke en/of gevaarlijke situaties op het

openbaar domein of in openbare gemeentelijke gebouwen.

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:45 Pagina 1

Page 2: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

Beste Nielenaren,

2008 is al een flink stuk opgeschoten en we maken ons stilaan klaar voorhopelijk een mooie zomer. Het natte voorjaar heeft ons parten gespeeld enwe kunnen alleen maar hopen dat we dit jaar onze waterhoeveelheid al heb-ben gekregen. Een mooie, droge zomer zorgt er niet alleen voor dat we onsgoed in ons vel voelen maar is ook een belangrijk ingrediënt voor de open-luchtevenementen die dit jaar weer op het programma staan. Zowel sport, cultuur als jeugdevenementen zitten in de korf van de zomer-programmatie. Het zou mij te ver leiden ze hier allemaal op te noemen maarhou vooral de kalender, achteraan Niel Echo, in de gaten. “Niel Leeft ! “ zalals slogan weer inslaan en hopelijk kan iedere Nielenaar hiervan genieten.

Tweede luik in mijn voorwoord wil ik graag spenderen aan twee belangrijke verjaardagen die ons alsNielenaar aanbelangen.

- Honderd jaar geleden werd gestart met het inrichten van kunstonderwijs in Niel.Vandaag bestaat dit nog steeds, hetzij in een andere organisatorische vorm.De Kunstacademie van Niel is een bloeiende instelling die vele cursisten aantrekt en een zeer ruimaanbod heeft voor al wie met kunst wil bezig zijn.

- De tweede honderdjarige is de kerk van Hellegat. Men zou zich kunnen afvragen waarom er zoveelaandacht besteed wordt aan een gebouw dat honderd jaar bestaat ? Het heeft eerder een symbolische waarde omdat het gemeenschapsleven van Hellegat zich onderdeze kerktoren afspeelde. Het is belangrijk dit gebeuren even onder de aandacht te brengen omdat Hellegat procentueel degrootste groeipool is van onze gemeente en ik durf beweren zelfs binnen de Rupelstreek. De focus ligt op deze wijk omdat de evolutie en de groei echt spectaculair is. De wijk Hellegat is inen krijgt steeds meer de aandacht van projectontwikkelaars.

Wanneer we deze twee organisaties of instellingen even onder de loep nemen dan moeten we conclu-deren dat er gedurende de voorbije honderd jaar vele vrijwilligers zijn geweest die belangeloos huninzet en medewerking hebben verleend. Het is dank zij deze vele mensen en de gratis gepresteerdeuren dat de ganse Nielse gemeenschap zulk rijk socio- cultureel leven heeft.Tot slot wil ik graag de stand van zaken geven i.v.m. de uitbreiding en renovatie van het gemeente-huis. Tot op heden loopt alles volgens planning. We komen in de fase van de afwerking waarbij hetdak er wordt opgeplaatst en de binnenzijde onder handen wordt genomen. Zoals de kaarten vandaagliggen zullen we kunnen verhuizen rond de jaarwisseling en voorzien we de officiële inhuldiging in hetvoorjaar 2009. Hierover meer informatie in de volgende Niel Echo’s. Het huis van de Nielenaar krijgtniet alleen vorm maar ook het uitzicht en allure van een waardevol gebouw dat binnenkort het sym-bool van onze gemeente zal worden. Ik hou jullie op de hoogte.

Luc Van LindenUw burgemeester.

voorwoord

colofon2

Verantwoordelijke uitgever : Luc Van Linden, BurgemeesterP.a. Gemeentehuis, Dorpsstraat 26, 2845 Niel tel. 03 451 11 10Redactie : gemeentelijke dienstenFoto’s : Albert De Troch, zie voor méér foto’s op www.fotoniel.be

SLUITINGSDAGEN DIENSTEN Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op : Donderdag 1 mei (Feest van de arbeid & O.H. Hemelvaart), vrijdag 2 mei (Feestdag) en maan-dag 12 mei (2de Pinksterdag).

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:46 Pagina 2

Page 3: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

gemeentelijke informatie

3

Op 28 februari 2008 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2008 goedgekeurd. In dit artikel over-lopen we in grote lijnen hoe deze begroting er uit ziet en wat er voor projecten voorzien wordt.Uiteraard is de begroting slechts een raming. De concrete cijfers wat de gemeente reëel ontving en uit-gaf, zullen vermeld worden in de rekening.Aan uitgavenkant wordt er 9,4 miljoen uitgaven voorzien.

Beleid: de gemeentebegroting 2008 in vogelvlucht

UITGAVEN BEDRAG IN EURO % van de uitgaven

Personeel 4.237.448 44,9%

Werkingsmiddelen 1.993.051 21.1%

Afbetaling van de leningen van investeringen 1.069.800 11,3%

Bijdrage aan het OCMW 700.000 6,7%

Bijdrage van Niel aan de politiezone 633.721 7,4%

Afvalverwerking 460.758 4,9%

Overige overdrachten (kerkfabrieken, subsidies, werkingstoelagen adviesraden,…) 333.019 3,5%

TOTAAL 9.427.797 100%

INKOMSTEN BEDRAG IN EURO

onroerende voorheffing 1.558.206

aanvullende personenbelasting 2.072.794

huisvuilbelasting 200.000

andere belastingen 2.959.748

gemeentefonds (Vlaamse overheid) 1.181.245

inkomsten uit dividenden 514.503

prestaties 672.661

TOTAAL 9.159.157

Langs inkomstenkant verwacht de gemeente in 2008 9,1 miljoen te ontvangen.

Uitgaven Niel 2008

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 15:28 Pagina 3

Page 4: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

gemeentelijke informatie

4

Politie

Gevonden voorwerpen

Herenfiets Klassiek merk : Rupel Cycles Boom kleur : groenDamesfiets City merk : Fersagi Trekking kleur : blauw/groen

Af te halen: Gemeentemagazijn – Volkenbondstraat 78 – tijdens de openingsuren.

Tenslotte bevat de begroting nog de investeringen: in totaal gaat het over een bedrag van ongeveer1,5 miljoen euro.De belangrijkste geplande investeringen voor 2008 zijn:• heraanleg Blauwbrugstraat: 350.000 euro• bureau- en informaticamaterieel voor gemeentehuis en andere diensten: 326.000 euro• renovatie van de Gemeentelijke basisschool (turnzaal Veldstraat): 171.500 euro• heraanleg van voet- en fietspaden: 65.000 euro• nieuwe inkomdeur sporthal: 20.000 euro

Burgerlijke stand - bevolking

Geboorten Proficiat ouders van

Alloul Amber Dirkx Jarne Klaessen YoranBouhou Amine El Khaoui Mahdi Moerenhout ManoDe Pauw Sem Fleurackers Robbe Rombouts KyanDe Schutter Julie Joel Yelena Swinnen RyanDeliever Amber Kavadias Nola Wachters MatsWilliam Emmanuela

Inkomsten Niel 2008

VOOR DE VAKANTIEGANGERS

De inwoners die met vakantie gaan, kunnen op het politiebureau de juiste data van hun vakantieaangeven en eventueel hun vakantieadres melden.De politie zal dan tijdens hun afwezigheid regelmatig toezicht uitoefenen op hun woning en inernstige gevallen de vakantiegangers verwittigen.

onroerende voorheffing

aanvullende personenbelasting

huisvuilbelasting

andere belastingen

gemeentefonds (Vlaamse overheid)

inkomsten uit dividenden

prestaties

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 15:28 Pagina 4

Page 5: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

gemeentelijke informatie

5

Nieuwe Inwoners Hartelijk welkom aan

Akkermans Inge Foulon Martine Singh PalvinderAvomo Etoa Sandrine Goossens Herwig Singh SunnyBalvir Kaur Groothuys Lisa Siwek KrystianBasteleysens Peter Hals Harold Spiessens DeryanBersoul Atik Hardy Annie Spiessens SvenBersoul Jamila Hellemans Tom Szlabowicz RafalBloemen Theo Hellemans Yves Tirath SinghBridts Anouk Jacquemain Tine Trân Thi TùngBridts Jurie Janssens Kevin Van Akoleyen GregoryBrusselmans Gino Janssens Wouter Van Damme KianiBrusselmans Vanessa Lamzirâ Amir Van de Walle YvonneBruynseels Debby Lamzirâ Imad Van de Wiele AnBruynseels Michel Lamzirâ Marouane Van den Bogaert AnBruynseels Remy Lamzirâ Nadir Van den Eynde GlennBruynseels Xavier Leyssens Mieke Van den Neucker DirkCaroen Johan Maruszczyk Danuta Van den Neucker JolienClaessens Cheo Moens Chelsey Van den Neucker JonathanClauwaert Ann Moens Shauna Van der Beeken TiffanyCoquin Nathalie Moortgat Vicky Van der Velde MartineDe Bruyn Lucienne Nguyen Ngoc Van der Velde ShelleyDe Bruyn Rolf Nijssen Priscilla van der Zanden AlexandraDe Decker An Onsiau Cornelia Van Doren MariaDe Herdt Franky Ortega y Oliva Mannel Van Hoorenbeeck MartineDe Herdt Mitch Peeters Jan Van Hummelen DaniëlDe Ley Kelly Pfleger Dorota Vanvoorden BartDe Maeyer Anna Pintens Marc Verberkt DavyDe Roost Cindy Prill Sunee Verberkt TristanDe Smet Roger Rappé Vanessa Verelst KimDe visscher Joey Rits Tina Verelst SvenDeekens Luc Roelants Nancy Verhaegen FranciscaDeekens Yllias Rombouts Kyan Verheyen DymphnaDeleersnijder Elke Scherps Nicky Verlinden AlfonsDiereman Ingrid Sikora Dawid Zajonz MartinFoulon Marco Simoen Christiaan Zanini Amber

Huwelijken Gelukwensen aan

Bonjé Michaël - Fierens HildeSegers Frank - Van der Auwera Rita

Overlijdens Onze deelneming aan de familie van

Claes Maria De Wachter LuciaCoeck Jozefina Henderickx EddyCollier Amandina Van de Vondel JoannaCollier Egied Van den Broeck EdwardDe Borger Lucien Van den heuvel VictorDe Keyser Adriana Van der Auwera JoannaDe Proft Maurice Van Reeth Jan

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:46 Pagina 5

Page 6: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

6

gemeentelijke informatie

Broeklei 1, 2845 Niel

ALGEMEEN JAARTHEMA: ‘een jaar rond uit de volksmond’

Maandthema mei 2008: ‘dieren en planten’

maandag 05/05 13.15 uur Bedevaart naar Laarkapel in Schelle (bij goed weer)dinsdag 06/05 14.00 uur Ontmoeting Ziekenzorg Nieldonderdag 08/05 10.00 uur Groepsturnen vrijdag 09/05 13.30 uur Uitstap naar het ouderfeest GBS Nieldonderdag 15/05 10.00 uur Zangstondevrijdag 16/05 vanaf 9u30 Knutselen voor moederdag i.s.m. 3e lj.St.Hubertusschool maandag 19/05 13.15 uur Bedevaart naar Laarkapel in Schelle (bij goed weer)donderdag 22/05 10.00 uur Groepsturnen dinsdag 27/05 10.00 uur Zangstonde in het teken van de meimaand:

Mariaverering

Gedurende de maand mei: doorlopend tentoonstelling ‘EXPO 58’ van Hugo Ansems

Maandthema juni 2008: ‘dieren en planten’’

donderdag 05/06 vanaf 11.00 uur Grote zomerbarbecue i.s.m. Medirestvrijdag 06/06 10.00 uur Zangstondedonderdag 12/06 10.00 uur Groepsturnen i.s.m. de kleutersmaandag 16/06 10.00 uur Ziekenzalving leefgroepen OA/1A/1C/2 ABC/C.D.V.woensdag 18/06 14.00 uur Ziekenzalving 1Bdonderdag 19/06 10.00 uur Zangstondedonderdag 19/06 14.00 uur Ziekenzalving OBdinsdag 24/06 09.30 uur Vlaamse kermis i.s.m. St. Hubertusschoolwoensdag 25/06 voormiddag Vlaamse kermis i.s.m. GBS Nieldonderdag 26/06 voormiddag Vlaamse kermis i.s.m. GBS Niel

Gedurende de maand juni: doorlopend tentoonstelling ‘EXPO 58’ van Hugo AnsemsTentoonstelling van de afdeling ‘fotografie’ van het KAN (Kunst Academie Niel)

Voor de activiteiten die hier eventueel niet vermeld staan kan je steeds onze website www.rvtmb.be consulteren bij het onderwerp ‘agenda’.

Activiteitenkalender W.Z.C. Maria Boodschap

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:46 Pagina 6

Page 7: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

7

gemeentelijke informatie

Nielse 60 plussers gratis met tram en bus – Nielse abonnees 25% korting op de abonnementsprijs.

Ook dit jaar kunnen de Nielse 60 plussers gratisreizen met De Lijn en genieten de Nielse abon-nees van een korting van 25% op hun abonne-mentsprijzen. Dit is een initiatief van het Nielsegemeentebestuur dat hiervoor een overeen-komst met De Lijn en het Vlaamse Gewest heeftafgesloten.

NIELSE 60 PLUSSERS - voor inwoners vanaf 60jaar t.e.m. 64 jaar.

Hoe bekomt u de 60+ kaart• Eind april bezorgt de gemeente Niel al haar

60 plussers een 60+ kaart die de vorm heeftvan de gewone lijnkaart.

• De 60+ kaart is persoonlijk. • Ze is geldig van 1 mei 2008 tot en met 30 april

2009, bewaar ze dus goed en neem ze telkensmee wanneer u er met De Lijn op uit wil.

• Als u na 1 mei 2008 de leeftijd van 60 jaarbereikt, dan is de kaart pas geldig in demaand dat u 60 wordt.

• De kaart is geldig tot en met de leeftijd van64 jaar. Wanneer u de leeftijd van 65 jaarbereikt heeft, krijgt u automatisch een ande-re kaart toegestuurd van De Lijn. Dit is daneen 65+kaart.

Enkele voorbeelden :• Indien u in december 2008 60 jaar wordt, dan

is de kaart pas geldig op 1 december 2008.• Indien u in april 2009 60 jaar wordt, dan is de

kaart pas geldig op 1 april 2009.• Indien u in december 2008 65 jaar wordt, dan

is deze kaart geldig tot en met december2008 en ontvangt u van De Lijn een 65+kaarteinde november 2008.

• Indien u in februari 2009 65 jaar wordt, dan isdeze kaart geldig tot en met februari 2009 enontvangt u van De Lijn een 65+kaart eindejanuari 2009.

Telkens wanneer u opstapt, ook bij de overstap,stopt u de kaart in het gele ontwaardingsappa-raat. Uw verplaatsing wordt dan geregistreerd;er komt geen vermelding op de kaart zelf.

Waar is de 60+ kaart geldig?De 60+ kaart is geldig op alle voertuigen van DeLijn in heel Vlaanderen, alsook op de kustlijn.

De Lijn

Opgelet!! Wijziging!!Vroeger waren deze abonnementen geldig opalle grensoverschrijdende lijnen die door bussenvan De Lijn werden bediend. Vanuit de provin-cie Antwerpen is de buslijn 45 (Turnhout -Tilburg) de enige grensoverschrijdende lijnwaarop deze abonnementen wel geldig zijn. Opalle andere grensoverschrijdende lijnen van DeLijn is dit abonnement niet meer geldig en zaler een supplement gevraagd worden. Voor meer info neemt u contact op met De Lijn- dienst abonnementen tel. 03 218 15 61.

Wat met een beschadigde of verloren kaart?Wanneer de kaart niet meer functioneert (omwelke reden ook) wordt deze gratis vervangen.Het volstaat de kaart terug te sturen naar DeLijn – dienst abonnementen – Grotehondstraat58 2018 Antwerpen. Per kerende post krijgt ueen nieuwe kaart toegestuurd door De Lijn.In geval van verlies of diefstal, kan u een dupli-caat bekomen. Dit kost u echter € 10.Hiervoor neemt u contact op met De VlaamseInfolijn tel. 070 220 200. en daar wordt u pre-cies verteld wat te doen om een duplicaat tebekomen. Hier kunt u tevens terecht voor infor-matie over reiswegen, dienstregelingen, verlo-ren voorwerpen, algemene inlichtingen enklantenreacties.Indien u in de maand mei of binnen de maandna uw 60ste verjaardag geen 60+ kaart heeftontvangen, dient u dringend contact op tenemen met het gemeentebestuur met AnnBurgers - administratief medewerker informa-tiedienst – tel. 03/451.11.31Als de overeenkomst verlengd wordt, ontvangtu volgend jaar een nieuwe kaart.

Opgelet!!! Voor de 65-plussers.Vanaf de leeftijd van 65 jaar krijgt u een ande-re kaart rechtstreeks verzonden van De Lijn.Indien u in de maand van uw 65ste verjaardaggeen 65+kaart hebt ontvangen, dient u contactop te nemen met De Vlaamse Infolijn – tel : 070220 200.

NIELSE ABONNEESWat u moet doen om van deze korting te genie-ten : U koopt een abonnement U vult een aanvraagformulier in voor een abon-nement van De Lijn (zoals bij een gewoon abon-nement) maar u onderstreept de naam van onzegemeente NIEL. Nadien ontvangt u een over-schrijving van De Lijn waarbij de korting reedsafgetrokken is.Heeft u nog vragen, neem dan gerust contactop met de Vlaamse Infolijn – tel.: 070 220 200

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:46 Pagina 7

Page 8: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

8

milieuInfo restafval, GFT en PMD

Restafval wordt wekelijks opgehaald opdinsdag 6 mei, 13 mei , 20 mei en 27 mei 2008en op dinsdag 3 juni, 10 juni , 17 juni en 24juni 2008.Voor de ophaling van grof huisvuil dient unog steeds voorafgaandelijk contact op tenemen met het gemeentemagazijn op hetvolgend telefoonnummer : 03/888.34.64.

GFT+ wordt opgehaald op vrijdag 9 mei, 16mei, 23 mei en 30 mei 2008 en op vrijdag 6juni, 13 juni, 20 juni en 27 juni 2008. (weke-lijks)PMD, Papier en karton worden 14-daagsopgehaald op vrijdag 16 mei en 30 mei 2008en op vrijdag 13 juni en 27 juni 2008.

De huishoudelijke afvalstoffen mogen tenvroegste buitengeplaatst worden de dagvoor de ophaling vanaf 19u ’s avonds.Wanneer de weersomstandigheden echtervan die aard zijn dat het buitenplaatsen vanafvalstoffen een risico inhoudt, mogen deze

afvalstoffen slechts buitengeplaatst wordende dag van ophaling zelf, zij het wel voor7.30 u ’s morgens. Bij de huis-aan-huisinzameling moet hetpapier en karton worden aangeboden in eenkartonnen doos of in een papieren zak ofwelmoet het worden samengebonden met eentouw.In geen geval mag het papier en karton ineen plastieken zak worden aangeboden !!! Mei tot oktober : wekelijkse ophaling vanGFT+

Alle inwoners van onze gemeente beschik-ken over een groene container voor GFT+(groente-, fruit- en tuinafval) die om de veer-tien dagen wordt geledigd. De ervaring leertons dat er in de zomermaanden aanzienlijkmeer GFT+ wordt aangeboden. Daarom kanu elke vrijdag in de maanden mei, juni, juli,augustus, september en oktober uw GFT+container voor lediging buitenplaatsen.

Wie afval vermijdt moet het niet kwijt!

KORT SAMENGEVAT

1. Ophaling restafvalRestafvalzakken zonder retributiesticker worden niet meegenomen. Stickers zijn te koop in gemeentemagazijn tijdens openingsuren, bij de fruitkorf Dorpsstraat en bijQ8 Matenstraat. Nieuwe restafvalzakken zijn te koop vanaf eind mei!

2. Huis aan huis ophalingen grof vuil / snoeiafval enkel na voorafgaandelijk betaling in het gemeentemagazijn

per ophaalbeurt met een volume van grofvuil brandbaar

0 m³ - < 0.5 m³ 18 €

0.5 m³ - < 1.0 m³ 28 €

1.0 m³ - < 1.5 m³ 38 €

1.5 m³ - < 2.0 m³ 48 €

snoeihout per ophaalbeurt : maximum 2 m³ 8 €

3. Reglement containerpark wijzigde vanaf 1 maart 2008een retributie wordt vastgesteld overeenkomstig het aantal aangevoerde afvaleenheden

per brengbeurt met een volume van grof vuil bouw- en sloopafval

0 m³ - < 0.5 m³ 1 0

0.5 m³ - < 1.0 m³ éénassige aanhangwagen /monovulume- stationwagen 2 1

1.0 m³ - < 1.5 m³ 3 2

1.5 m³ - < 2.0 m³ dubbelassige aanhangwagen / bestelwagen 4 3

Gratis uw persoonlijke toegangkaart na vertoon identiteitskaart op het containerpark

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:46 Pagina 8

Page 9: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

9

4. Olie en vetten geen afgifte meer in het gemeentemagazijn!breng ze naar het containerpark te Boom of geef ze mee met de wijkinzameling KGA

Gemeentemagazijn Containerpark (industrieterrein Krekelenberg)Volkenbondstraat 78 Dijleweg 2845 Niel 2850 Boom03/888.34.64 03/844.87.56

maandag tem donderdag maandag : gesloten7u30-12u00 en 13u00-16u15 dinsdag tem donderdag 13u00 tot 18u15

vrijdag en zaterdag 9u00-12u30 en13u00 - 15u45

Administratieve boete sluikstorten kan oplopen tot 250 €

Afvalophalingen : mei - juni

Restafval PMD & PK GFT + KGA

mei 6 – 13 – 20 – 27 16 -30 9 – 16 – 23 - 30 nvt

juni 3 – 10 – 17 - 24 13 -27 6 – 13 – 20 – 27 nvt

Enkel na betaling gemeentemagazijn

ijzer / snoei brandbaar grof

mei 7 – 21 14 - 28

juni 4 - 18 11 - 25

PMD: Plastiek Metaal en DrankverpakkingPK: Papier & kartonGFT +: groenten, fruit en tuinafvalKGA: Klein Gevaarlijk Afval

Blauwe zak geweigerd?

Eén fout gesorteerd voorwerp, kan grote gevolgen hebben voor het hele recyclageproces. Daarom wor-den af en toe controles uitgevoerd. Indien in de zak voorwerpen (residu) zitten, die daar niet in thuis-horen, wordt een rode weigeringssticker aangebracht en wordt de zak niet meegenomen. Enkele tipsdie u kunt volgen in dat geval:

• Ga na of er in de zak enkel verpakkingen zitten. Wat geen verpakking is, hoort niet thuis in de blau-we zak.

• Ga na of de zak verpakkingen bevat die verboden zijn volgens de sorteerinstructies, bijvoorbeeld:

- een verpakking met de afbeelding van een doodshoofd - een verpakking die bijtende producten heeft bevat - een verpakking met een inhoud van meer dan 8 liter

Ga na of de zak geen van de volgende zaken bevat:

- aluminiumfolie - een bidon motorolie - spuitbussen die andere producten hebben bevat dan voedingswaren of cosmetica.

Deze zaken of voorwerpen moeten dan uit de zak verwijderd worden en in de restafvalzak gegooidworden, of als het om klein gevaarlijk afval (KGA) gaat, moet het op de daartoe voorziene verzamel-punten gedeponeerd worden .Zodra u de foute voorwerpen heeft verwijderd, kunt u de zak opnieuwaanbieden waarbij u het eerste luik van de sticker verwijdert.

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:46 Pagina 9

Page 10: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

10

welzijn

De werkgroep "Toegankelijkheid", die enkele jaren geleden door de Gemeentelijke Welzijnsraad werdopgericht stelde zich onder andere tot doel de toegankelijkheid in onze gemeente te verbeteren.

De werkgroep ondernam reeds talrijke acties. Zo werd de toegankelijkheid van de banken / financiëleinstellingen en de scholen in Niel onder de loep genomen. Alle openbare gebouwen van de gemeentewerden gecontroleerd. De gemeenteraad werd in een rolstoel geconfronteerd met problemen in destraten.

Het gemeentebestuur houdt rekening met de aanbevelingen van de werkgroep en ondernam reedseen aantal concrete acties:

• Een groot aantal oversteekplaatsen voor voetgangers werd aangepast;• In een aantal straten werden de voetpaden heraangelegd;• Het nieuwe gemeentehuis wordt volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers;• De toegang tot de school in de Ridder Berthoutlaan wordt verbeterd;• Alle bouwaanvragen voor gebouwen die voor het publiek toegankelijk worden (o.a. winkelruimten,

e.d.), moeten vooraf gunstig advies krijgen van het "centrum voor toegankelijkheid" van het pro-vinciebestuur.

Wij zijn er ons van bewust dat er nog vele knelpunten aanwezig blijven en er ook in de toekomst nogveel moet geïnvesteerd worden, maar ….

Het hoeft echter niet altijd geld te kosten.Mits wat aandacht , mits wat goede wil, kunnen kleine ongemakken eenvoudig verholpen worden.

Wij staan er immers niet altijd bij stil, … zij wel.

Het gebeurt wel vaker dat een slecht geplaatstefiets, een bromfiets, een vuilbak of reclamepa-neel, … de doorgang voor rolstoelgebruikers ofkinderwagens op het voetpad versperren.

Erger is het wanneer - dikwijls uit gemakzucht -een auto op het voetpad wordt achtergelaten.Hier hindert men niet alleen de voetgangers ofrolstoelgebruikers, maar wordt het voetpadstuk gereden.

De werkgroep "Toegankelijkheid" en hetgemeentebestuur vragen aandacht voor de toe-gankelijkheid van de voetpaden. Onder anderemet uw medewerking wordt een rit met een rol-stoel of kinderwagen geen hindernissenpar-cours !

Walter Troch Bies HenderickxSchepen voor Welzijn Voorzitter WelzijnsraadVoorzitter OCMW-Niel

Aandacht voor toegankelijkheid

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 15:09 Pagina 10

Page 11: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

11

welzijn

Wij staan er niet bij stil …. Zij wel !!!

Rolstoelgebruikers,

Ouders met kinderwagens,

het is voor hen niet altijd eenvoudig zich in onze straten te verplaatsen.Diverse hindernissen bemoeilijken of verhinderen regelmatig hun doorgang en dit leidt soms totgevaarlijke toestanden.Graag aandacht voor deze problemen. Met een beetje goede wil van iedereen, komen we reuzenstappen vooruit!

Het gemeentebestuur en de werkgroep "Toegankelijkheid" danken u reeds voor de medewerking.

Mag ik even?... U verspert

de weg

GRATISINKOM

jeugdVerkeersquiz 2008

Het is bijna zover: de start van deVerkeersquiz 2008! Surf naarwww.verkeersquiz.be, registreer je endoe mee. Baan je 4 weken lang eenweg doorheen allerlei soorten vragenover verkeersveiligheid en mobiliteit. Ontdek leuke weetjes, verrassende vragen en ont-hullende antwoorden. Ga alleen of met een groep de uitdaging aan en maak elke week

kans op leuke prijzen zoals tickets voor Rock Werchter of een AB concert, slipcursussen, rijlessen, MP3-spelers, B-dagtrips en nog zoveel meer.

De quiz start op 21 april. De eindwinnaars worden bekendgemaakt in de week van 19 tot 25 mei.Veel quizplezier en succes ermee!

De medewerkers van de bachelor en master verkeerskunde (UHasselt)www.uhasselt.be/verkeerskunde - www.be-part-of-it.be

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 15:09 Pagina 11

Page 12: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

welzijnWerelddag zonder tabak - 31 mei 2008Steun een rookvrije horeca: onderteken de petitie!

Op 31 mei 2008 lanceert de Wereldgezondheids-organisatie naar jaarlijkse gewoonte de‘Werelddag zonder tabak’. Op deze dag wordtwereldwijd aandacht besteed aan het themaniet-roken. In België plaatst de Nationale Coalitie tegenTabak een volledig rookvrije horeca op de agen-da met een oproep voor eenduidige wetgevingin de horecasector.

Passief roken is niet alleen hinderlijk, maarvormt ook een gezondheidsrisico. In België ster-ven jaarlijks meer dan 2000 personen ten gevol-ge van passief roken.

Laat uw stem horenDe Nationale Coalitie tegenTabak roept de ganse bevolkingop om hen te steunen en de peti-tie op www.stopit.be te onderte-kenen. De petitie is een oproepaan het beleid om te kiezen:

• voor gezondheid• voor een duidelijke en overzichtelijke wetge-

ving• voor een algemeen rookverbod in de horeca-

sector.

In 11 Europese landen is de horeca met succesrookvrij. De bevolking is opgetogen, de wetge-ving wordt nageleefd, de luchtkwaliteit verbe-tert en er wordt geen negatief effect op deomzet van de horeca vastgesteld. Ierland zette de trend in 2004, heel wat anderenvolgden: Noorwegen, Italië, Malta, Zweden,Schotland, Litouwen, Estland, IJsland enEngeland. Ook bij onze buurlanden is een evolu-tie merkbaar. Sinds 1 januari is de Franse horecavolledig rookvrij, en vanaf 1 juli komt Nederlandaan de beurt. In 12 Duitse deelstaten geldt aleen rookverbod, de overige volgen later dit jaar. In België is de werkplek rookvrij sinds 2006, derestaurants vanaf 2007. Voor cafés en drankge-legenheden geldt een ingewikkelde uitzonde-ring. Nochtans is de blootstelling aan passiefroken daar het grootst.

Als gemeentebestuur wensenwe samen met het lokaalgezondheidsoverleg (Logo)mee te ijveren voor een 100%rookvrije horeca. Ook in onzegemeente zal de ‘Werelddagzonder tabak’ zichtbaar zijn!

Stoppen met rokenVeel rokers roken niet bij keuze maar uit versla-ving, veroorzaakt door de nicotine die in alletabaksproducten zit. 47% van de rokers is graagzijn slechte gewoonte kwijt.

Mensen die willen stoppen met roken of diehierover vragen hebben kunnen terecht bij deTabakStopLijn: elke werkdag van 15 tot 19 uurop het gratis nummer 0800 111 00.

Ontdek zeker ook deRookStopCoach, een nieuwprogramma voor persoon-lijke hulp on line. DeRookStopCoach biedt naast persoonlijke tipsook een ruime waaier aan hulpmiddelen.www.rookstopcoach.be.

12

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 15:09 Pagina 12

Page 13: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

13

cultuur en toerismeEr zit muziek in...

Pladek is een volkse muziekgroep uit de Rupelstreek en legt zich toeop het actualiseren van oude en creëren van hedendaagseRupelstreekliederen.Pladek haalt oude liedjes over de Rupelstreek van onder het stof enmaakt eigen volksmuziek waarin ze hun geboortestreek bezingen.Een nostalgische naast een hedendaagse klankwereld. Teksten uitlang vervlogen tijden maar ook onderwerpen van vandaag. Een lachen een traan, humor en ernst.De cultuurraad nodigt u graag uit voor een gezellige namiddag :

Er zit muziek in….

de boorden van de Rupel

op 1 juni 2008

Kom op zondagnamiddag 1 juni 2008 vanaf 14 uur gezellig een frisse pint drinken aan de Rupeldijk,lokaal van de Koninklijke Nielse Rupelsneppen, Legastraat te Niel.Omstreeks 15 uur kan u meezingen of genieten van de volkse muziek van Pladek.Ambiance verzekerd!!! Gratis toegang.

Een pocket vol zomertips

Voor de 10de keer op rij staat ‘Zomeren in de Rupelstreek’ voorde deur. Het rijke verenigingsleven in onze regio zorgt voor eennooit gezien aanbod aan evenementen en activiteiten. ToerismeRupelstreek heeft al deze activiteiten gebundeld in de stilaan felbegeerde ‘Zomerpocket’. Raadpleeg dit handige gidsje dagelijks, zodat je op de hoogte blijft van water zoal gaande is in de Rupelstreek.

Ook deze zomer weer een groots aanbod:• Kom naar de opening van het toeristisch seizoen Rupelstreek• Ontdek de mooiste plekjes van de streek door deel te nemen aan de wandelzoektocht in Boom of

de fietszoektocht door Niel – Schelle en Hemiksem• Geniet culinair tijdens de smikkeltocht • Test de sportiviteit van je ploeg tijdens de tienkamp• Neem deel aan de doe-fietseling "Suske en Wiske en de Hellegathonden"• Waan je kasteelheer of –vrouw tijdens de rondleidingen in de tuin van het Laarhof• Volg de streekgids en leer het verleden van de streek opnieuw kennen• Geniet van één van de talrijke boottochten• Music Nights en muziekavonden • Openlucht cinema• Tentoonstellingen en spektakels• Dorpsfeesten, straatfestivals, dag- en avondmarkten, enz.• Open Monumentendag• Schorremorrie en Schorre Klassiek• …

Zomeren in de RupelstreekDe zomerpocket is ronduit dé gids voor een heleboel leuke activiteiten.Je kan deze gids vanaf 15 mei afhalen of bestellen bij het Regionaal infokantoor Toerisme Rupelstreek(verzendingskost pocket: 1,5 euro)

Toerisme Rupelstreek,Schommelei 1/3, 2850 BoomTel: 03 880 76 25 – Fax: 03 880 76 11E-mail: [email protected]

Met medewerking van: de gemeentebesturenvan Hemiksem, Schelle, Niel, Boom en Rumst,PRC De Schorre, verschillende toeristischeattracties, organisaties en horecazaken uit deRupelstreek.

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:46 Pagina 13

Page 14: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

14

OnderwijsGemeentelijke Basisschool Niel

De oudervereniging, het personeel en de leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool van Nielnodigen u hierbij graag uit op hun

SCHOOLFEEST

Wanneer ? Zaterdag 21 juni 2008Wat hebben wij u te bieden?

• Optredens van de kinderen om 15:30 en 18:30• Fancy-fair + springkastelen + speleobox• Kinderfuif vanaf 20:00 (na de optredens) tot 22:30• Tombola• Café… Bodega• Eetkraampjes: hotdogs, hamburgers, frietjes, ...• IJskarretje

INSCHRIJVINGENKinderen die reeds in onze school aanwezig waren, moeten zich niet opnieuw laten inschrijven!De nieuwe inschrijvingen worden gedaan in de Veldstraat van 09:00 tot 12:00 op de volgende dagen:

Juni Maandag 30 juni 2008

Juli Dinsdag 1 juli 2008

Augustus Donderdag 21 augustus 2008Vrijdag 22 augustus 2008Zaterdag 23 augustus 2008Maandag 25 augustus 2008Dinsdag 26 augustus 2008Woensdag 27 augustus 2008Donderdag 28 augustus 2008Vrijdag 29 augustus 2008Zaterdag 30 augustus 2008

Zaterdag 30 augustus 2008 is er een opendeurdag in de F.D. Rooseveltstraat vanaf 10u00

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij de directie tijdens bovenvermelde uren op het tele-foonnummer 03/888.25.22.Meebrengen bij inschrijving: siskaart

Uitgebreide info op www.gbsniel.be

Spaanse avond ten voordele van het Belgisch CentrumCentrum voor geleidehonden

Op dinsdag 18 maart verzorgde de Gemeentelijke academie voor muziek en woord Hemiksem, Schelleen Niel een spetterende Spaanse Avond in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool te Niel.

De Spaanse klanken zorgden voor een sfeervol concert waarbij de leerlingen uit de academie zich zeerartistiek van hun beste kant toonden.Nadien werd nagepraat bij paella en flamencodans.De opbrengst van dit concert werd integraal geschonken aan het Belgisch Centrum voorGeleidehonden. Met trots mocht de academie 788,10 euro aan het centrum overhandigen.

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:46 Pagina 14

Page 15: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

bibliotheek24 en 25 mei 2008 en van 26 t.e.m. 30 mei 2008

Ga op schattenjacht en kom naar de boekenverkoop van de bibliotheek!Jaarlijks voert de bibliotheek heel wat boeken af. Het gaat om verouderdeof beschadigde exemplaren, die plaats moeten ruimen voor nieuwe enactuele collecties.Deze afgevoerde boeken voor volwassenen en kinderen gaan de deur uitvoor een heel zacht, democratisch spotprijsje.

Waar: achteraan in de tuin van de bibliotheek (garage van het Rode Kruis)Wanneer: zaterdag 24 mei, 10u - 16u

zondag 25 mei, 10u - 16umaandag 26 mei t.e.m. vrijdag 30 mei, telkens van 14u-17u

Bibliotheekcatalogus online: http://niel.bibliotheek.be

Via de URl http://niel.bibliotheek.be raadpleeg je het volledige aanbod van de bibliotheek van Niel.Je kan zelf kijken of de bibliotheek over een bepaald werk beschikt, of het al dan niet is uitgeleend, ofhet gereserveerd is … Bovendien krijg je via de catalogus nu ook “leensuggesties”.Op de website vind je ook aanraders, nieuwe aanwinsten, geplande activiteiten in de bib en actualiteitin de kijker.Je eigen lenergegevens nakijkenJe ticket verloren? Geen probleem. Via de catalogus kijk je thuis je eigen lenergegevens na: ontleendematerialen, terugbrengdatum, reservaties, vroeger geleende werken, eventuele boetes.De uitleentermijn verlengenJe uitleentermijn bijna verlopen en je hebt geen tijd om naar de bib te komen? De uitleentermijn vanontleende materialen verlengen kan nu ook online via internet.ReserverenOok het reserveren van boeken of andere materialen kan nu via de online catalogus. Reserveren aande balie blijft natuurlijk mogelijk.

Superboekenverkoop in de bib

Wij zijn op zoek naar een

ICT-coördinator voor onze scholengemeenschap SOM (Aartselaar – Hemiksem – Niel – Rumst)

Full-time opdracht: 36/36 uurIn dienst vanaf: 01/09/2008

Opdracht• Onderhoud van computers• Technische problemen oplossen• Opvolgen van ontwikkelingen op gebied van ICT en onderwijs• Vlot kunnen omgaan met de software die in de scholen aanwezig is• Stimuleren van de leerkrachten om ICT in de lessen te integreren

KandidatuurBinnenbrengen bij de directie van de hoofdzetel van onze scholengemeenschap.

Cade AartselaarT.a.v. Mevrouw Rita LembregtsDirectiedella Faillelaan 36 - 2630 AartselaarVoor verdere inlichtingen kan u terecht bij bovenvermelde directie.

15

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:47 Pagina 15

Page 16: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

sport

16

Op zaterdag 24 mei 2008 organiseren de vier visclubsvan Niel in samenwerking met het gemeentebestuur,de gemeentelijke Sportraad van Niel en kanoclub "DeRupelsneppen" weer de jaarlijkse viswedstrijd voor kin-deren met een handicap.Plaats: vijver Eskimo - Landbouwstraat Niel.Samenkomst om 13 uur - aanvang wedstrijd om 13u30.De deelname is gratis. De organisatoren zorgen voor devolledige uitrusting.Inschrijven kan via het gemeentebestuur - dienstSociale Zaken - 03 451.11.12 - [email protected].

Viswedstrijd voor kinderen met een handicap

Op vrijdag 30 mei om 19u30 in de refter van de GBS inde Veldstraat richt de sportraad weer zijn jaarlijksesportavond met sportcafé in. Op deze avond worden dekampioenen van het afgelopen seizoen 2007-2008gehuldigd. Ook wordt er op deze avond bekendge-maakt wie sportfiguur en sportclub van het jaar is. Tenslotte ontvangt het sportcafé ook een gast : dit jaar isdat Theo Claessens, een Nielse oud-deelnemer aan deOlympische Spelen.Ken je iemand of een club die kampioen geworden is, of wens je iemand voor te dragen voor sport-figuur of sportclub van het jaar, dan kan dat nog tot 5 mei via de juiste formulieren. Deze zijn down-loadbaar op www.niel.be of te verkrijgen op de sporthal.

Sportavond en sportcafé en huldiging kampioenen

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de leden van het gemeentelijk feestcomité Niel vzw willen bij-staan bij de voorbereidingen van het parcours en de entourage van de internationale cyclocross vandinsdag, 11 november 2008.Een verzekering tegen ongevallen is voor iedereen voorzien.Kandidaturen dienen te worden gestuurd naar Hilde Vercammen, Dorpsstraat 26 te Niel tegen uiter-lijk 1 augustus 2008.Meer info op het nummer 03 451 11 21 of via e-mail [email protected]

Oproep vrijwilligers voor voorbereidingen parcours en entourage cyclocross

In het kader van “Vlaanderen fietst” heeft de sportraad het initiatief genomen omop zondag 1 juni 2008 een fietstocht te organiseren. De fietstocht zal zich spreidenover een goede 35 km, met vertrek en aankomst aan de sporthal, J. Wauterslaan teNiel. Het vertrek is voorzien om 13.30 u en rond 17.00 u zijn we terug aan de sport-hal. De deelname aan deze fietshappening is gratis.

Vlaanderen fietst 1 juni 2008

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:47 Pagina 16

Page 17: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

17

nuttige informatieDe Post

Sinds lang kunt u via uw post-bode een aantal postverrich-tingen aan huis laten uitvoe-ren. Het volstaat om een affi-che “AUB Postbode” voorhet raam te plaatsen, en depostbode belt bij u aan tij-dens zijn ronde.

De Post heeft nu een nieuwe affiche ontwikkelden van de gelegenheid gebruik gemaakt om teverduidelijken welke postale diensten ermeekunnen worden aangevraagd.

Het gaat om :• Aankoop van postzegels in kleine hoeveelhe-

den (max. 10 stuks)• Afgifte van gewone binnenlandse en interna-

tionale genormaliseerde zendingen (en brail-lestukken)

• Afgifte van binnenlandse aangetekende zen-dingen (en braillestukken)

• Afgifte van stortingsformulieren voor eenmaximumbedrag van 300 € per storting,waarbij er een gestructureerde mededelingwordt ge-bruikt.

Als u in een appartement woont, kunt u inplaats van de affiche een verwijderbare sticker“AUB Postbode” gebruiken. U kleeft dan dezesticker op uw brievenbus om aan te geven datde postbode moet aanbellen.

De affiches en de zelfklevers kunnen gratisbekomen worden op het postkantoor te NielE. Vanderveldelaan 34-36 – Niel tel. 03/451 96 20

Wereldwinkel Niel gaat samenwerken met Ergasia

De wereldwinkel van onze gemeente is sindsenkele jaren gevestigd in een winkelpand op deAntwerpsestraat. Daar het met vrijwilligersmoeilijk is om de winkel op te houden op werk-dagen, gaat de wereldwinkel samenwerken metErgasia. Ergasia vzw is een tewerkstellingspro-ject voor normaal begaafde mensen met eenstoornis binnen het autismespectrum. Ver ver-huizen is het niet want Ergasia is gevestigd inhet gebouw van de vroegere AVA-supermarkt,tussen Studio 58 en Fortis.

Voor de kopers van eerlijk-handels-producten isis dit goed nieuws want de winkel zal iederewerkdag geopend zijn van 9u- 12u30 en van13u30 tot 16u30. Ook de openingsuren in hetweekend blijven: vrijdag van 18-20u en zaterdagvan 10-12u.

De feestelijke opening van de nieuwe winkel zaldoorgaan op 31 mei. Iedereen is dan van hartewelkom van 10-17u.

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 15:10 Pagina 17

Page 18: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

18

Uw water anders aangerekend

nuttige informatie

De waterleverancier Pidpaverandert zijn facturatie-systeem. Niet alleen wordende facturen in een anderkleedje gestoken, maar ookde filosofie erachter wijzigt.Belangrijkste vernieuwing isde overstap op een systeem

van gespreide betaling. Voortaan krijgt u elkjaar 4 facturen (uitgezonderd diegenen die numaandelijks een factuur krijgen), met name:

• 1 globale factuur met alle daaraan verbon-den vaste en variabele kosten, waarbij devaste kosten berekend worden op dagbasis,de variabele kosten op basis van op 2 meter-standen (2 datums). Het kan dus zijn dat uwfactuur een iets langere/kortere periodebeslaat dan 1 boekjaar. Bijvoorbeeld wan-neer uw oude meterstand op 24 april (vanhet vorige jaar) werd doorgegeven en uwnieuwe meterstand op 27 april (van hetlopende jaar). Dat totaal aantal dagen wordtdan in rekening gebracht. In dit geval dus369 dagen i.p.v. 365. De jaarfactuur zal elkjaar tijdens dezelfde periode bij u in de busvallen.

• 3 tussentijdse facturen, die zorgen voor eengespreide betaling, namelijk om de 3 maan-den. Wij maken een analyse van de tarievenvoor het volgende jaar en uw gemiddeld ver-bruik en combineren die parameterswaardoor we tot een totaalbedrag komendat we dan in 4 kwartalen verdelen. U zalnooit voor verrassingen komen te staan wantop uw jaarfactuur kunt u aflezen wanneer ueen kwartaalfactuur kan verwachten tijdenshet volgende rekeningjaar en hoeveel die zalbedragen.

Wanneer?

De switch van 1 naar 4 facturen gebeurt niet inéén keer maar geleidelijk aan. Tot de eerstvol-gende jaarfactuur, d.i. bij moment van meterop-name, wijzigt er niets voor u. Tezamen met deontvangst van de nieuwe jaarfactuur start ookhet systeem met de tussentijdse facturen.Aangezien elke gemeente een eigen timingheeft van meteropnames, gebeurt de overstapdus geleidelijk aan. Voor uw gemeente loopt demeteropnameperiode van 9 maart tot 8 mei.

Bij de nieuwe jaarfactuur ontvangt u ook eenbijsluiter met hierop de nodige informatie overonze factuur. Meer info via www.pidpa.be en 0800 90 300

Sociaal verwarmingsfonds

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt vooreen deel tussen in de betaling van de stookolie-factuur van personen die zich in een moeilijkesituatie bevinden. Het is enkel actief tijdens deverwarmingsperiode, dat wil zeggen van 1 sep-tember tot 30 april van elk jaar.

Om aanspraak te kunnen maken op een toelage,dient de prijs, BTW inbegrepen, die op uw fac-tuur vermeld wordt, gelijk aan of hoger te zijndan:

- € 0,49/liter voor de categorieën 1, 2 en 3;- € 0,59/liter voor de categorie 4.

De levering dient gebeurd te zijn:- tussen 1 september 2007 en 30 april 2008 voor

de categorieën 1, 2 en 3;- tussen 1 januari 2008 en 30 april 2008 voor de

categorie 4.

Het gaat om de factuur betaald voor:- huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in

bulk (voor het vullen van een brandstoftankaan huis),

- verwarmingspetroleum,- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote

hoeveelheid (in een propaangastank, niet inflessen).

Waar vindt u méér informatie ?Op het internet : www.verwarmingsfonds.beOp het gratis telefoonnummer : 0800/90 929

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:47 Pagina 18

Page 19: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

19

12 april-15 juni Nielse Hobby & Postzegelclub – tentoonstelling door Hugo Ansems en A. Cop in het Rust-en Zorgcentrum Maria Boodschap-Broeklei 1 – Thema “Expo 58”.

26 april tot 31/8 Toerisme Rupelstreek – fietszoektocht door gemeenten Niel-Schelle en Hemiksem-prijs € 5-info en deelnemingsformulieren Toerisme Rupelstreek vzw, tel. 03/880 76 25 of via e-mail :[email protected].

1 mei K.K. Harmonie Kunst en Vermaak vzw – Kioskconcert n.a.v. Rerum Novarum om 11u15 –kiosk Sint-Hubertusplein. Bij slecht weer gaat het concert door in zaal De Vak – inkom gra-tis.

1 mei Zij-kant VIVA SVV Niel – deelname 1 mei optocht + infostand Heideplaats rond werking Zij-kant VIVA SVV.

1 mei Liberale dames en juffers – koffietafel 17 u – taverne Den Tighel.

4 mei Nielse Hobby & Postzegelclub – clubdag – tentoonstelling door John Fissers “100 jaarNobelprijs voor literatuur” van 9 tot 12u in de refter van de Gemeentelijke basisschool aande Veldstraat.

5 mei K.A.V. – kernvergadering

6 mei K.A.V. - fietsen

7 mei Gepensioneerden Niel – S Plus – Lentefeest.

8 mei Gepensioneerden Niel – S Plus – iedere donderdag van de maand petanque (petanqueclubAntwerpsestraat) – 14u tot 16u – tel. 03/888 70 96.

10 & 11 mei De Schorre-Boom- Mano Mundo – www.manomundo.be.

13 mei K.A.V. – fietsen.

14 mei Zij-kant VIVA SVV Niel – gespreksavond.

14 mei Rode Kruis Niel-Schelle – infoavond “Bloed geven…en dan ?”- 18u30 – bovenzaal gemeen-tehuis Schelle – voor alle inwoners van Niel en Schelle – er is tevens de mogelijkheid omzelf bloed te geven.

16 mei K.A.V. – smikkeltocht.

17 mei Davidsfonds Niel – Geleid bezoek : Achter de schermen van Gasthuisberg.

18 mei Nielse Hobby & Postzegelclub – 16 Nationale Ruilbeurs en rommelmarkt van 9u tot 16u inde Gemeentelijke Basisschool aan de Veldstraat.

18 mei Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Hemiksem – muziekmakerij : Kriepie – locatie :turnzaal Gemeentelijke basisschool Hemiksem, ingang Provincialesteenweg (naastAcademie) – uur 16u – toegang gratis.

19 mei Computerclub Monitor Niel – voordracht 20u-22u een ‘clean install’ van Windows XP –open clubavond 19u-22u30 – shareware & cybercafé “De Monitor” – werkgroep digitalebeeldbewerking – GBS – Veldstraat 1 – méér info : www.monitorniel.be.

19 mei K.A.V. – ontmoetingsfeest en optreden Nele De Graeve “Dame Blanche”.

20 mei K.A.V. – Fietsen.

25 mei Rupelkade – Wandeltocht naar Scilla , heemkundig museum te Schelle – vertrek om 13uaan Den Tighel – Dorpsstraat 42 – leden 5 € - niet-leden : 6 € (niet leden kunnen ter plaat-se lidkaart Rupelkade aanschaffen) – inschrijven niet noodzakelijk. Voor méér info GieWyckmans (0475/678 231)

25 mei De Schorre – Boom – Planten & Ambachtendag – www.deschorre.be.

27 mei K.A.V. – fietsen.

30 t.e.m.1 juni De Schorre – Boom – Feria Andaluza – www.alandalus.be.

30 mei tot 6 juni Gepensioneerden Niel – S Plus – zeeverlof Floreal Blankenberge.

agendaOm hierin agendapunten te melden kan je mailen naar [email protected]

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:47 Pagina 19

Page 20: Bezoek regelmatig onze website  · 2008-08-01 · Deliever Amber Kavadias Nola Wachters Mats William Emmanuela Inkomsten Niel 2008 VOOR DE VAKANTIEGANGERS ... vrijdag 16/05 vanaf

1 juni Cultuurraad Niel – Er zit muziek in …de boorden van de Rupel - vanaf 14 u aan deRupeldijk – lokaal van de Koninklijke Nielse Rupelsneppen – Legastraat te Niel.

1 juni Nielse Hobby & Postzegelclub – clubdag – tentoonstelling door Jhony Van Dam“Voertuigen – TRAMS” van 9 tot 12u in de refter van de Gemeentelijke basisschool aan deVeldstraat.

2 juni K.A.V. – kern- en planningsvergadering.

3 juni K.A.V. – fietsen.

5 juni Gepensioneerden Niel – S Plus – iedere donderdag van de maand petanque (petanqueclubAntwerpsestraat) – 14u tot 16u – tel. : 03 888 70 96.

7 juni Zij-kant VIVA SVV Niel – familiereis naar Brussel.

8 juni Toerisme Rupelstreek – opening toeristisch seizoen 3 x 10 met optredens van Pladek, work-shops van vzw Bamboo, toeristische activiteiten, Lazaruskapel, Lazarusstraat 1, Rumst, 14-18u – info Toerisme Rupelstreek vzw, tel. 03/880.76.25 of via e-mail [email protected].

9 juni Computerclub Monitor Niel – open clubavond 20u-22u – shareware & cybercafé “DeMonitor” – werkgroep digitale beeldbewerking 19u-22u30 – GBS – Veldstraat 1 – méérinfo : www.monitorniel.be.

10 juni K.A.V. – fietsen.

11 juni K.A.V. – streekvergadering (KAV Reet).

14 juni Buurtwerking Blauwbrugstraat : straatfeest – 14u tot 19u – activiteiten : kinderanimatie –pannekoeken en andere lekkernijen.

14 juni tot 31/8 Toerisme Rupelstreek – gezinswandelzoektocht in Boom, kostprijs € 3 voor volwassenen, € 1 voor kinderen-info en deelnemingsformulieren Toerisme Rupelstreek vzw, tel. 03/880 76 25 of via e-mail [email protected].

15 juni Toerisme Rupelstreek – rondleiding Nautisch bezoekerscentrum en wandeling, kostprijs €5, Hoek 76, Boom, 14u-16u, info en inschrijvingen Toerisme Rupelstreek vzw, tel. 03 880 7625 of via e-mail [email protected].

15 juni Nielse Hobby & Postzegelclub – clubdag – studievoormiddag onder leden in de refter vande Gemeentelijke basisschool aan de Veldstraat tussen 9 en 12u.

16 juni Computerclub Monitor Niel – open clubavond 19u-22u30 – shareware & cybercafé “DeMonitor” – werkgroep digitale beeldbewerking – werkgroep Excel- GBS Veldstraat 1 –meer info : www.monitorniel.be.

17 juni K.A.V. – fietsen.

20 juni De Schorre – Boom – Kapelconcert “Jong en Oud” – www.provant.be.

22 juni Davidsfonds Niel – Daguitstap naar Delft.

22 juni Toerisme Rupelstreek – rondleiding Sint-Bernardusabdij en Roelantsmuseum, vertrekingang Heemkundig museum, kostprijs € 6, Nijverheidsstraat, Hemiksem, 14u-16u, info eninschrijvingen, Toerisme Rupelstreek vzw, tel. 03 880 76 25 of via e-mail [email protected].

24 juni K.A.V. – fietsen.

25 juni Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Hemiksem – Laureatenconcert – 18u –Scheldezaal – Gemeentehuis Hemiksem – Sint Bernardusabdij 1 – toegang gratis.

25 juni Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Hemiksem – Laatste Nootjes – 19u30 – bij goedweer : voorplein van de Sint-bernardusabdij te Hemiksem – bij slecht weer : sporthalHemiksem, Atletiekstraat 1 – toegang gratis.

28 juni Wijkcomité “Den Driehoek” – wijkfeest en rommelmarkt vanaf 14u “Den Driehoek” EmielDewittstraat.

29 juni Toerisme Rupelstreek – rondleiding door tuin van kasteel Laarhof, kostprijs € 5, vertrekinkomdreef Rumstsestraat 15, Reet, 14-16u, info en inschrijvingen Toerisme Rupelstreek

agenda

20

NIEL ECHO nr 3 - mei 08:NIEL ECHO nr 1 - januari 2008 24-04-2008 14:47 Pagina 20