ABN AMRO zakenreisgids "zakendoen met de Verenigde Staten"

download ABN AMRO zakenreisgids "zakendoen met de Verenigde Staten"

of 65

Embed Size (px)

description

Maak van uw onderneming in de Verenigde Staten een succesverhaal. Wij hebben alvast huiswerk voor u gedaan. Onze internationale zakenreisgidsen zijn onmisbaar voor uw zaken over de landsgrenzen. Vol informatie van insiders en handige weetjes over het land en het zakenklimaat. En niet te vergeten tips van andere ondernemers. Dan heeft u meteen een voorsprong. http://www.abnamro.nl/internationaal

Transcript of ABN AMRO zakenreisgids "zakendoen met de Verenigde Staten"

  • 1. zakendoen met de Verenigde Staten

2. 3inhoudsopgaveVoorwoord5ZakenklimaatHandelsgeest6Economische situatie 12Handelsrelatie18Kansrijke sectoren22Zakencultuur26Omgangsvormen30Bedrijfsprofielen40Zakendoen in de praktijkEen bedrijf opzetten44Wet- en regelgeving 52Douanezaken64Visa en vergunningen68Productaansprakelijkheid76Personeel86Belastingen100Betalingsverkeer106Dit kan ABN AMRO voor u betekenen 114Nuttige adressen120 3. 5 voorwoord Ziet u toekomstige expansie in het buitenland voor uw onderneming? Zakendoen over de grens en daarmee succesvol zijn, blijkt in de praktijk veelal een uitdaging. Daarom introduceert ABN AMRO de zakenreisgids, onmisbaar voor uw zakelijke, internationale avontuur! Een gids vol informatie van insiders; met handige weetjes over het betreffende land, het zakenklimaat en ondernemerstips. Uiteraard staan ABN AMRO Bank N.V. wij u daarnaast ook graag bij met netwerken in binnen- en buitenland,ABN AMRO is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam (Postbus 283, 1000 EA). KvK nummer34334259. BTW-identificatienummer: NL 820646660B01.advies, producten en diensten op maat.In deze brochure staat algemene informatie en is niet speciaal geschreven voor uw persoonlijke situatie.De brochure is daarom geen advies om iets te doen of niet te doen. Beslissingen die u alleen neemt opgrond van de informatie in de brochure komen voor uw eigen risico.Wij proberen alleen betrouwbare bronnen te gebruiken voor de informatie in de brochure. We kunnen ABN AMRO wenst u veel succes op uw zakelijke reis!niet garanderen dat alle informatie altijd juist, volledig of niet al verouderd is. Als u meer informatie wiltover het onderwerp van de brochure, kunt u altijd contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via internet(www.abnamro.nl) of via een bankshop bij u in de buurt.De informatie in deze brochure is bedoeld voor onze klanten in Nederland. We kunnen er niet voor in staan Edzard Enscheddat de informatie in de brochure ook bruikbaar is in andere landen.Managing Director International Network Commercial and Merchant Banking 4. 6 zakendoen met de Verenigde Staten 7 handelsgeestGunstig bedrijfsklimaatDe Verenigde Staten hebben een gunstig bedrijfsklimaat. Dit blijktwel uit de ranglijst die de Wereldbank en IFC (International FinanceCorporation) opstellen om dit te meten. Op basis van de vraag hoeeenvoudig het is om een bedrijf te beginnen (Ease of Doing Business),stond Amerika in 2011 op de vierde plaats.Aantrekkelijk vestigingslandVoor buitenlandse ondernemers zijn de Verenigde Staten een aantrek-Daarnaast kennen de Verenigde Staten weinig handelsrestricties en kelijk vestigingsland. Dit heeft met een aantal factoren te maken.staan ze open voor buitenlandse investeringen. Vooruitgang speelt erZo heeft het land een kwalitatief goede infrastructuur en een stabieleen belangrijke rol: Amerika neemt 40% van de wereldwijde R&D-politiek systeem. Naar internationale maatstaven is de productiviteituitgaven voor zijn rekening en zet hoog in op innovatie. Een interessanter hoog. De arbeidsmarkt is flexibel en de overheid streeft ernaar omgegeven is dat afnemers in de Verenigde Staten veel waarderingbedrijven die banen creren te belonen.hebben voor het ontwerp en de kwaliteit van Nederlandse producten.Door de vrijemarkteconomie is de private sector zeer concurrerend enwinstgevend. Ook kan er makkelijk buitenlands kapitaal worden aan Good service opent deuren. Service is superbelangrijk in Amerika.ge rokken. De positie van de Amerikaanse dollar is solide. Als hardetvaluta ondersteunt de munt een levendig internationaal handelsverkeer.Lumat B.V. - Henk Luykx 5. 8 zakendoen met de Verenigde Statenhandelsgeest9 Vrije markteconomie met toenemende overheidsinmenging Gematigd protectionisme De economie van de Verenigde Staten is vrij toegankelijk voor buiten Zogenaamde Buy American-clausules lijken een moeilijke hindernis landse investeerders. De federale overheid en de overheden in dete vormen voor buitenlandse bedrijven. Dat is maar ten dele waar. vijftig staten stellen zich welwillend op tegenover buitenlandseSoms vormt specifieke regelgeving inderdaad een beletsel, maar in de investeerders. Deze staan - als het om premies gaat - op gelijke voet meeste gevallen is van formele barrires slechts zeer beperkt sprake. met plaatselijke investeerders. Maar hoewel Amerika de vrije markt Om als Nederlands bedrijf succesvol te kunnen zijn in de Verenigde economie bij uitstek is, speelt toch ook hier de overheid een stevige Staten, moet u vooral kwaliteit leveren en uw product in een zo rol. Door de stimuleringsmaatregelen van de afgelopen jaren is deze Amerikaans mogelijk jasje steken. Verder is het van belang dat u een rol verder versterkt. lokale vestiging heeft en stevig investeert in netwerken met relevante autoriteiten. Neergang en herstel Tijdens het presidentschap van George W. Bush (2001-2009) was Meer flexibiliteit voor ondernemers meerdere jaren achtereen sprake van een sterke economie. Maar deDe Verenigde Staten zijn de grootste en in technologisch opzicht sterkste glans ging er snel af toen de subprime hypotheekcrisis uitbrak en deeconomie ter wereld. In vergelijking met onder andere West-Europa, economie in de loop van 2008 afgleed in een diepe recessie. Sinds genieten ondernemingen in de Verenigde Staten meer vrijheid als zij medio 2009 vindt onder president Barack Obama een geleidelijk herstel besluiten hun bedrijf uit te breiden, boventallige werknemers te ontslaan plaats. In het derde kwartaal van 2011 lag het rele bbp (bruto binnen- of nieuwe producten te ontwikkelen. lands product) op ongeveer hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal van 2007, net vr de recessie. Actuele problemen en toekomstige zorgpunten Hoewel het Amerikaanse belasting- en rechtssysteem volwassen is, hebben omvangrijke bedrijfsschandalen en de financile crisis tekort- komingen aan het licht gebracht als het gaat om toezicht. Sinds deIn het algemeen kun je wel zeggen dat de Amerikaanseverscherping hiervan, klagen bedrijven dat de strengere regelgeving manier van zakendoen iets agressiever is, zeker inna de schandalen een onnodig zware druk op hen legt. Verder hebben recordhoge handelstekorten de discussie aangezwengeld over de New York. Daar kun je net zo direct zijn als je in Nederlandvraag hoe Amerika moet reageren op de snelle groei van China. gewend bent. Maar in Californi is dat juist weer helemaal niet zo, daar zijn ze veel vriendelijker. Bollegraaf Recycling Solutions - Heiman Bollegraaf 6. 10 zakendoen met de Verenigde Staten handelsgeest11 Liberalen vs. conservatieven Op operationeel gebied gaat het in de Verenigde Staten verhoudings- De Democratische Partij wordt vaak gezien als de liberale partij, gewijs uitstekend. Het overheidsapparaat werkt efficint en de beroeps- die de nadruk legt op binnenlandse sociale kwesties. Bijvoorbeeld bevolking is flexibel en competent. De terroristische aanslagen van door haar regeringsmacht aan te wenden om te experimenteren met 11 september 2001 en de daaropvolgende war on terror vestigde deoplos ingen voor maatschappelijke problemen of om de levenss aandacht op veiligheid en operationele bedreigingen. Ondanks daad-standaard te verhogen. De Republikeinse Partij wordt omschreven krachtig optreden van de regering, kunnen deze bedreigingen nietals conservatief. Zij wil het bedrijfsleven stimuleren en de Amerikaanse geheel worden weggenomen. levensstandaard behouden (of verbeteren) door middel van vrij ondernemerschap met zo weinig mogelijk overheidsinmenging. Een explosieve stijging van de olieprijzen tussen 2005 en de eerste helft van 2008 bracht het gevaar van inflatie en werkloosheid met zichGeen thematisch monopolie mee. Consumenten voelden het effect van de hogere benzineprijzenIn werkelijkheid zijn bovenstaande omschrijvingen niet helemaal in hun portemonnee. De Verenigde Staten zijn voor circa 60% afhankelijk dek end. Elke grote partij heeft haar innerlijke tegenstellingen en laatk van gemporteerde olie. Andere problemen waar Amerika op de lange zich niet reduceren tot een simpele formule. Beide partijen hebben termijn mee te kampen kan krijgen, zijn onder meer: verte en oordigers uit alle economische, etnische en belangeng w groeperingen. Geen van beide heeft een monopolie op liberale of ontoereikende beleggingen in een verslechterende infrastructuur; conservatieve denkbeelden over moderne binnenlandse en snel stijgende zorg- en pensioenkosten van een vergrijzende bevolking; internationale kwesties. aanzienlijke handels- en begrotingstekorten; een stagnering van de lonen van lagere inkomens. Politiek twistpunt: een groeiend begrotingstekort Het begrotingstekort is in de jaren van sterke groei enigszins afgenomen, Politieke partijenmaar stijgt nu opnieuw snel. Deze kwestie vormde gedurende heel De twee belangrijkste politieke partijen in de Verenigde Staten zijn de 2011 een sterk twistpunt tussen de Democraten en de Republikeinen. Democratische Partij en de Republikeinse Partij. Alhoewel er andere Laatstgenoemden verkiezen bezuinigingen boven belastingverhogingen. politieke partijen bestaan, lijkt hun voornaamste functie een protest-De Democraten zijn voorstander van belastingverhogingen voor de geluid te laten horen of de behoefte aan maatschappelijke en andere rijken in plaats van bezuinigen. hervormingen aan te kaarten. Soms zijn ze van belang geweest, bijvoor- beeld in 1992. Maar sinds de jaren 40 van de vorige eeuw hebben ze geen werkelijke rol van betekenis gespeeld. 7. 12 zakendoen met de Verenigde Staten13 economischesituatie Met recht een wereldleider De Verenigde Staten zijn de grootste economie ter wereld en nemen ongeveer een vijfde van de mondiale productie voor hun rekening. Bij internationale transacties is de Amerikaanse dollar (USD) de meest gebruikte valuta. Kortom, het economisch beleid van de Verenigde Staten heeft wereldwijd belangrijke gevolgen. De Amerikaanse eco Dit heeft voor een deel met structurele problemen te maken, bijvoor nomie