20120914_nl_metro special

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20120914_nl_metro special

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING IN SAMENWERKING MET NUDGE

  Septem

  ber 20

  12

  OP zOeK naar deleiderS van de tOeKOmSt

  PaG 2als je dingen samen doet, vorm je een

  krachtige beweging Interview met Nudge oprichter Jan van Betten

  PaG 5Werken aan een betere wereld

  Met duurzame projecten

  PaG 6daadkracht, visie en nieuwe ideen

  De Nudge Leadership Challenge gaat van start

  PaG 3Op expeditie naar de noordpoolMet professioneel avonturier en duurzaamheids-adviseur Marc Cornelissen

  PaG 4duurzaam en biologisch bier

  Familiebedrijf Gulpener feest met de buren

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING IN SAMENWERKING MET NUDGE

  Colofon Op zoek naar de leiders van de toekomst is een publicatie van Metro Custom Publishing.

  Sales Manager: Robin Jahshan Business Developer: Jan David Kleppe Editorial Manager: Yvette Bax Redactie: Eveline Hagenbeek, Hans Pieters, Joris van Groningen Vormgeving: Lydia Hotting Beeld: Marc Cornelissen, Colourbox, e.a.

  Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Robin Jahshan, 020-5114027of [email protected]

  Heel veel zetJeS maKen Het verSCHilJan van betten is oprichter van nudge, een onafhankelijk consumentenplatform dat de samenleving van onderaf wil verduurzamen. door middel van individuele initiatieven met behulp van bedrijfs leven en overheden.

  Wist je dat...

  en zo werkt het...

  er zich in anderhalf jaar tijd al meer dan 26.000 mensen hebben aangeslo-ten bij nudge?al bijna 3.500 van deze mensen hebben aangegeven zich actief te willen inzetten voor een duurzame samenleving?Het project Holy Warming heeft ge-zorgd voor een innovatieve manier om kathedralen te verwarmen door middel van het plaatsen van een datacenter in de kelders?er inmiddels al 179 buurtburgemees-ters actief zijn door heel nederland om in het kader van het project zon-nekracht zonnepanelen in hun wijk te realiseren?er dankzij het project love to load al 32 nieuwe laadpalen voor elektri-sche autos door heel nederland zijn geplaatst?dat er inmiddels al meer dan 300 ideen voor een duurzame samen-leving op de online broedplaats van www.nudge.nl staan?er zon 120 deelnemers aan de nudge leadership Challenge meedoen, en ze niet alleen worden beoordeeld door een jury, maar ook door elkaar?rtl4-weerman reinier van den berg spreker en juryvoorzitter is op de challenge?Jij jouw vraag kunt sturen aan een van de sprekers op de nudge leader-ship Challenge door te twitteren naar #nudgelC?

  2

  Nudge is het platform dat jou helpt om duurzamer te worden. Dat doen we door goede ideen te verzamelen, mensen te verbinden, innovatieve projecten te versterken en zo een duurzame samenleving te versnellen. Van onderaf. Jij kunt helpen door je aan te sluiten en een nudge te geven. Dat kan door het zetten van jouw stip op de kaart van Nederland. Doe je mee?

  Kijk op www.nudge.nl of scan de QR-code hiernaast en zet ook jouw stip voor een duurzame toekomst!

  Zet je idee opde Broedplaats

  Bijvoorbeeld het idee van Judith om duurzaam te koken Of zoals Joost bedacht

  om zijn gehele wijk van zonnepanelen te voorzien

  Al meer dan 26.000 nudgers hebben zich aangesloten om zetjes te geven voor een duurzame samenleving. Doe je ook mee? Bekijk het filmpje op de website, zet jouw stip en geef meteen een eerste nudge!

  Nudge gelooft induurzame zetjes van onderaf

  1

  2

  34

  5

  Founding Partners van Nudge: Accenture, Alliander, Greenchoice, Hill+Knowlton Strategies, ING en PWN. Het beeldmateriaal is gemaakt door: Tommy Toll en Willem Minderhoud.

  Jan van betten

  Wat is nudge?Nudge is Engels voor zetje; duwtjes die je als individu aan de samenleving kunt geven. Met het idee dat als individuen samen een heleboel zetjes in de goede richting geven, de maatschappij zich positief ontwikkelt door duurzaamheid dichtbij te brengen en het leuk en aantrekkelijk te maken. Met voorbeelden die iedereen begrijpt.

  zoals?Een voorbeeld is de papieren Telefoongids. Dat is een enorme verspilling van grondstoff en en trans-portkosten. Terwijl de gegevens van de gids online te bekijken zijn. Je kunt de Telefoongids gewoon opzeggen, alleen weet bijna niemand dat. Wij hebben die informatie net als een aantal anderen gedeeld en vervolgens zie je dat door deze gezamen-lijke inspanning het massaal wordt opgepakt tot de politiek aan toe. Wij proberen actief mensen, poli-tiek en bedrijven met elkaar in contact te brengen, want als je dingen samen gaat doen, dan vorm je een krachtige beweging.

  Wat houdt duurzaam leiderschap in?Als je alleen al bedenkt dat olie vroeg of laat een keer op is, dan is het duidelijk dat we met hernieuw-bare energie aan de slag moeten gaan. Leiderschap klinkt alsof het alleen voor CEOs of politieke leiders is. Dat is niet zo. Ieder individu kan leiderschap ont-wikkelen in zijn eigen omgeving. Duurzaamheid is van iedereen. In Duitsland is duurzaamheid al van en voor iedereen. Daar is niets wolligs aan. Uitein-delijk gaat het over een wereld waarin het prettiger leven is, nu en voor toekomstige generaties.

  Waarom en wat is de nudge leadership Challenge?Duurzaamheid zou meer mainstream moeten worden. Het is de uitdaging een nieuwe generatie te inspireren om dat op te pakken. De Nudge Leader-ship Challenge biedt zon honderdtwintig jonge high potentials tussen de twintig en dertig jaar drie dagen lang de kans om met daadkracht, visie en nieuwe ideen te komen. De vijf winnaars van de challenge reizen af naar de Noordpool om klimaatverandering in Nederland onder de aandacht te brengen.

  Wie zijn je inspiratiebronnen?De stille helden, zoals Wim Leereveld, de oprichter van Access to Medicine. Hij heeft een ranking ontwik-keld waarmee je kunt zien welke farmaceutische be-drijven hun medicijnen het meest toegankelijk maken voor landen die het niet kunnen betalen, zoals me-dicijnen tegen AIDS is Afrika. Hij is daar twaalf jaar geleden in zijn eentje mee begonnen en heeft daarmee de hele farmaceutische wereld op zn kop gezet.

  Welk cijfer geef je het nederlandse bedrijfsleven voor duurzaam leiderschap?Als je een cijfer geeft , wordt het een gemiddelde, wat niks zegt over de mensen die een voortrekkersrol spe-len of maar blijven hangen in oude gewoontes. Ik kan het hooguit relateren aan Duitsland. Krijgt Duitsland een 7 of een 8, dan hebben wij een 6 of een 5. Er is een groot verschil tussen de generaties; het oude den-ken kom je vooral tegen bij de oudere generaties.

  Kijk voor meer info op: www.nudge.nl

  Heb jij een vraag over duurzaam leiderschap voor Jan? twitter jouw vraag voor 14 septem-ber 18:00 uur aan #nudgelC. de antwoorden op de uitgekozen vragen, komen online te staan op nudge.nl/leadershipchallenge. zit jouw vraag erbij? dan ontvang je een reactie van het social media team via twitter.

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING IN SAMENWERKING MET NUDGE

  Heel veel zetJeS maKen Het verSCHil

  Heb jij een vraag over duurzaam leiderschap voor marc of manfred? twitter jouw vraag voor 14 septem-ber 18:00 uur aan #nudgelC. de antwoorden op de uitgekozen vragen, komen online te staan op nudge.nl/leadershipchallenge. zit jouw vraag erbij? dan ontvang je een reactie van het social media team via twitter.

  de nOOrdPOOl trOtSeren

  duurzaam leiderSCHaP iS de tOeKOmSt

  Prachtige ijsvlakten die eindeloos lijken, een tocht met een hondenslede, ontmoetingen met lokale bewoners de vijf winnaars van de nudge leadership Challenge gaan een indrukwekkend avontuur in het poolgebied beleven, onder leiding van poolreiziger en duurzaamheidsadviseur marc Cornelissen (44).

  manfred van doorn is leiderschapstrainer en duurzaamheidsadviseur. Hij leidt bestuurders en topambtenaren op in binnen- en buitenland, onder andere bij het ministerie van binnenlandse zaken. de leiders van de toekomst nemen hun verantwoordelijkheid.

  Hoe vaak ben je in het poolgebied geweest? Ik ben ongeveer dertig keer naar verschillende noord- en zuidpoolgebieden geweest. Mijn eerste reis was in 1993, vanaf dat moment was ik meteen verkocht. Je reist in een absolute wildernis. Je verlaat het laatste dorp en daarna is er helemaal niets meer, alleen je team, jij en de natuur. Ik vind dat een mooie en intense ervaring. Maar ik weet dat sommigen de leegte en de oneindigheid heel overweldigend vinden.

  is al dat witte ijs niet saai? Nee, de omgeving is juist heel divers. Je hebt ijs in allerlei tinten blauw, grijs en wit. Zeker bij het licht van zonsonder-gangen en zonsopgangen is het schitterend.

  die barre kou, hoe hou je dat vol? De winnaars en ik gaan ongeveer twee weken naar het noordpoolgebied van Groenland. In de periode dat wij er zijn, kan het -25 en zelfs -30 graden worden. Juist dat barre maakt een poolreis uitdagend, met je team stel je je bloot aan de elementen van de natuur. Het maakt je kwetsbaar en het schept een bijzondere band met je teamgenoten.

  merkte jij tijdens je reizen wat van de klimaatverandering? Ja, dat merkte ik zeker. Ik zag het vooral aan het zee-ijs, het ijs waar geen land onder zit. Vroeger zag ik meer hoogtever-schillen tussen ijsplaten. Nu is het ijs dunner en scheurt het vaker open en zie je veel open water. Deze verandering vond plaats in een periode van amper vijft ien jaar!

  Wat gaan jullie doen? Dat is deels nog een verrassing. Maar we willen, als de ijscondities goed zijn, het zee-ijs opgaan en daar kamperen. En we gaan met een hondenslede reizen. Ook willen we de winnaars een goed beeld geven van alle aspecten van de klimaatverandering in het poolgebied. Ze gaan onder andere praten met wetenschappers en lokale mensen.

  Het uiteindelijke doel van de reis is om de noordpool te redden, toch? Nou, de Noordpool redden is wel megalomaan, dat kan Ne