20121206_nl_metro special

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 20121206_nl_metro special

 • DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  Genomineerden Meer dan handen vrijwilligersprijzenUit ruim 250 inschrijvingen zijn 24 vrijwilligers projecten, burgerinitiatieven, gemeenten en bedrijven genomineerd voor de Meer dan handen vrijwil-ligersprijzen 2012. Op vrijdag 7 december (Internationale Vrijwilligersdag) reikt Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, in Madurodam de prijzen uit in vier categorien: innovatie, verbinding, competentie en de samenwer-kingsprijs. De VriendenLoterij stelt prijzengeld van 5.000 euro per categorie beschikbaar. In deze special stellen we de 24 genomineerden aan je voor.

  www.vrijwilligerswerk.nl

  We doen het goed, maar het kan makkelijker!Nederland staat aan de top van de wereld wat betre vrijwilligerswerk. Maar liefst 42 procent van de volwassenen doet eraan mee. Zeker in tijden van crisis, waar het met de nancin allemaal wat minder gaat, is dat belangrijk. Je zou zeggen dat iedereen het vrijwilligerswerk zo makkelijk mogelijk wil maken. Toch is dat niet zo. De overheid maakt het soms moeilijk om vrijwilligerswerk te organiseren. Bijvoorbeeld door ingewikkelde vergunningsprocedures voor evenemen-ten, of door het opleggen van strenge normen die ook voor het bedrijfsleven gelden. De regering wil dat we ons met zn allen inzetten voor de mensen om ons heen en onze leefomgeving, maar maakt dat niet altijd aantrekkelijk. Neem de ingewikkelde regels rondom belastinga rek van gi en of het wegbezuinigen van de ondersteuning van vrijwilligers. Ver-eniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie van het vrijwilligerswerk en vindt dat elke overheid moet nadenken over hoe vrijwilligerswerk makkelijker kan. Dat geldt trouwens ook voor bedrijven:

  faciliteiten voor werknemers om vrijwilligerswerk te doen maakt hen aantrekkelijker. Op die manier maken we Nederland sterker en mooier!

  Marius Ernsting, voorzitter Vereniging NOVMeer weten over belangenbehartiging en vrijwilligerswerk? Kijk eens op www.nov.nl

  GEN

  OM

  INEE

  RD

  ENCO

  LUM

  N

  De kracht van vrijwilligerszorgZo lang mogelijk thuis blijven wonen is voor veel mensen een ideaal. Zon 80 procent van alle zorg in Nederland wordt thuis gegeven. Door mantelzorgers, maar ook door vrijwil-ligers. Dat is de kracht van vrijwilligerszorg. Meer dan 25.000 van deze vrijwilligers worden ondersteund door Mezzo, de landelijke vereni-ging die hun belangen behartigt. Als zorgvrij-williger zijn er verschillende mogelijkheden. Zo is er buddyzorg. Een buddy gee steun, praat over de emoties van het ziek zijn en helpt een sociaal netwerk op te bouwen. Als vriendendienst steun je mensen met psychische problemen die zich wat minder eenzaam willen voelen. Mensen met een chronische ziekte kunnen een beroep doen op vrijwillige thuiszorg. Voor een praktisch klusje of een praatje kunnen mensen die door ouderdom of handicap hulp nodig hebben, een beroep doen op georganiseerde buren-hulp. Op pagina 7 vind je een mooi voor-beeld van een van deze vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor mensen die zorg en aandacht nodig hebben.

  Benieuwd of zorgvrijwilliger iets voor jou is? Ga dan naar www.mezzo.nl/vrijwilligerszorg

  Nederland telt 260 vrijwilligerscen-trales. In deze themakrant vertellen vijf centrales wat zij voor jou kun-nen betekenen. Ben je benieuwd naar een vrijwilligerscentrale bij jou in de buurt? Kijk dan op www.vrijwilligerswerk.nl

  Vrijwilligers knappen samen met clinten van zorggroepSherpa het tuinmeubilair op bij een woongroep tijdens NLdoet

  VrijwilligerscentraleVrijwilligerscentrale

  Vrijwilligers zijn overalMaar liefst 42 procent van alle Nederlanders boven de 18 doet weleens vrijwil-ligerswerk. Niet zo gek als je nagaat hoeveel werk er verricht moet worden. Er is geen branche of sector die draait zonder de inzet van vrijwilligers. Denk er maar eens over na. De barman in de voetbalkantine, maatjes in de zorg, je buurvrouw die een buurtbarbecue organiseert, het zijn allemaal vrijwilligers. Zij maken ook jouw omgeving mooier en beter. En de vrijwilliger gee niet alleen, hij krijgt ook. Behalve energie ook een goed gevoel, een nieuw netwerk en inspiratie. En wat denk je van al die extra levenservaring? Het is niet voor niets dat 70 procent van de vrijwilligers altijd met plezier aan de slag gaat!

 • Gen

  omin

  eerd

  en 'M

  eer

  dan

  hand

  en v

  rijw

  illig

  ersp

  rijz

  en'

  DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING

  Colofon'Vrijwilligersspecial is een publicatie van Metro Custom Publishing.

  Sales Manager: Robin Jahshan Project Manager: Jeff rey Faraco Editorial Manager: Jessica van Leeuwen Eindredactie: Marianne Wenneker Redactie: Eline Lubberts, Claudia Coenen Grafi sche Vormgeving: Lydia Hotting Beeld: Colourbox, e.a.

  Voor meer informatie over Metro Custom Publishing of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Robin Jahshan, 020-5114027 of robin.jahshan@metronieuws.nl

  Vrijwilligers zijn onlosmakelijk met de samenleving verbonden en het is essentieel dat we hun goede werk op de kaart bljven zetten. Dat hee me doen besluiten ja te zeggen toen ze me vroegen om dit jaar de uitreiking van de Meer dan handen vrijwilligers-prijzen te presenteren, vertelt Lucille Werner. Dat verschillende vrijwil-ligersorganisaties tijdens de uitreiking behoorlijk in het zonnetje worden gezet, vindt de presentatrice dan ook een meer dan goede zaak. Op ludieke en krachtige wijze wordt het belang van vrijwilligerswerk benadrukt en de te winnen prijzen stimuleren mensen om met hun goede werk door te gaan. Bovendien gee een uitreiking zoals deze inzicht in het werk dat vrijwil-

  ligers doen en inspireert het hopelijk ook anderen. Ik hoop dus zeker dat deze prijsuitreiking jaarlijks blij terugkeren.

  FoundationWat voor impact vrijwilligerswerk kan hebben op zowel individuen als hele groepen mensen, ziet Lucille terug bij haar eigen Lucille Werner Foundation, waarmee ze door middel van media-projecten enerzijds mensen met een handicap in hun kracht wil zetten en anderzijds hun integratie in de samen-leving hoopt te bevorderen.

  Iets terug doenDat aan vrijwilligerswerk het imago klee dat dit alleen door ouderen

  wordt gedaan, is volgens de presenta-trice niet terecht. Natuurlijk hebben oudere mensen wat meer vrije tijd om handen om zich belangeloos voor anderen in te zetten, maar er doen juist ook veel jongeren vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld op festivals en tijdens evenementen. Onderschat dat niet! Niet alleen doe je zo leuke sociale contacten op, je gee ook terug aan de samenleving door iets nuttigs te doen. Dat maakt dat je zelf je leven ook verrijkt. Daarom is het van belang dat zowel burgers, bedrijven als de overheid zich blijven inzetten voor vrijwilligerswerk.

  met vrijwilligerswerkHet

  is gewoon

  belangrijk om

  iets te doen voor

  een ander

  Lucille Werner presenteert morgen de uitreiking van de Meer dan handen

  vrijwilligersprijzen. Wat heeft zij zelf met vrijwilligerswerk?

  Oisterwijk 800 uit OisterwijkWat? In 2009 begon een ona ankelijke stichting met de orga-nisatie van Oisterwijk 800 om het 800-jarig bestaan van Oister-wijk te vieren. Maar liefst 500 betrokken vrijwilligers werkten

  intensief samen en organiseerden in het jubileumjaar ruim 130 nieuwe evenementen. Waarom genomineerd? In drie jaar tijd hee stichting Oisterwijk 800 ruim 500 vrijwilligers aan de stichting verbonden. Van hen hee 70 procent al aangegeven in 2013 ook weer klaar te staan voor de stichting. De stich-ting realiseerde door de evenementen verbinding tussen de inwoners van de gemeente. Maar ook een nieuwe, enthousiaste en duurzame vrijwilligersorganisatie.

  Bibliobeek uit VierlingsbeekWat? Na het gemeentelijk besluit om de bibliotheek in Vierlingsbeek te sluiten, zorgde een groep vrijwilli-gers ervoor dat de bibliotheek open bleef. Met sponso-ring uit het dorp en de inzet van ruim 40 vrijwilligers is De Bibliobeek inmiddels veel meer dan alleen een bibliotheek. Waarom genomineerd? De Bibliobeek is een voorbeeldproject voor plattelandsgemeenten waar voorzieningen dreigen te verdwijnen. Met de steun van gedreven vrijwilligers en nagenoeg het hele dorp

  als tientjeslid bleef de bibliotheek, en inmiddels ontmoetingsplek, bestaan. De 2.600 inwoners van het dorp worden betrokken bij jongerenactiviteiten, culinaire wandeltoch-ten en activiteiten voor geestelijk minder valide jongeren. Daarnaast is de vertrouwde functie van traditionele bibliotheek voor zon 4500 mensen gebleven.

  Studio 52nd uit Amsterdam

  Wat? Kinderen uit kansarme wij-

  ken in Amsterdam schrijven een

  toneelstuk op basis van een eigen

  verhaal. Persoonlijke schrij ud-

  dies en vrijwillige theatermakers

  helpen de kinderen met het

  schrijven en opvoeren van hun

  toneelstuk.

  Waarom genomineerd?

  Kinderen verdienen een podium

  waarop ze levenservaringen kunnen delen m

  et publiek. Ongeacht

  a omst, religie of lee ijd. Studio 52nd gee

  de kinderen letterlijk

  een podium en neemt de ervaringen, angste

  n en dromen van kinde-

  ren serieus. En-op-n begeleiding van pers

  oonlijke buddys en de

  persoonlijke band met het kind staan centra

  al. Kinderen overwinnen

  angsten en voeren met trots hun voorstellin

  gen op. Gevolgd door een

  welverdiend applaus en een boost voor hun

  zelfvertrouwen.

  Repair Caf uit Amsterdam Wat? De Stichting Repair Caf ondersteunt vrijwilligers-groepen in heel Nederland bij het opstarten van een Repair Caf. Mensen ontmoeten elkaar op een locatie om hun kapotte spullen te (laten) repareren. Vrijwilligers met kennis daarover helpen hen daarbij. Waarom genomineerd? De vrijwilligers die in Amster